Українське бібліотекознавство


Інтернет-ресурси і технології в бібліотекахСторінка12/13
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.33 Mb.
#12894
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

14.3. Інтернет-ресурси і технології в бібліотеках


 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ сервіс в інтернеті : навч. посіб. /
  В. М. Шейко, Б. М. Смоляницький, Л. Я. Філіппова та ін. – Х. : ХДАК, 1998. – 208 с.

 2. ФИЛИППОВА Л. Я. Информационно-библиотечные ресур-
  сы интернет / Л. Я. Филиппова ; под ред. В. П. Щетинина. – Х., 1998. –
  80 с.

 3. ФИЛИППОВА Л. Я. Информационный сервис Интернет (для пользователей) : учеб. пособие / Л. Я. Филиппова ; Харьк. гос. акад. культуры. – Х. : ХГАК, 2004. – 150 с.

* * *


 1. КОПАНЄВА В. О. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки XX ст. – поч. XXI ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 27.00.03 / В. О. Копанєва ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – 21 с.

 2. СОЛОВ’ЯНЕНКО Д. В. Інтернет-технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990-ті рр. – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / Д. В. Солов’яненко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – 20 с.

* * *


 1. ВЕБ-СЕГМЕНТ публічних бібліотек України в мережі Інтернет : аналіт. огляд / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.:
  Г. Д. Ковальчук, Н. М. Кучерява. – Х., 2005. – 20 с.

* * *


 1. АРЧАКОВА С. О. Технології інтернет в бібліотеках /
  С. О. Арчакова // Вісн. Харк. держ. акад. культури. Вип. 2. – Х., 2000. –
  С. 83–91.

 2. АРХИПСЬКА О. І. Проект „Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек України” / О. І. Архипська // Електронні ресурси бібліотек : за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к, 14–17 жовт. 2003 р. – Кіровоград, 2003. – С. 104–113.

 3. АФАНАСЬЕВА Т. Интернет-ресурсы в библиотечной работе центра интернет-технологий / Т. Афанасьева // Бібл. форум України. – 2005. – № 1. – С. 38–40.

 4. БАРДІЄР К. В. Тематично орієнтовані лінгвістичні засоби інтернету та електронних бібліотек / К. В. Бардієр // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2002. – Вип. 8. – С. 310–317.

 5. БАШУН О. Глобальна бібліотечна кооперація: історія та сучасність / О. Башун // Бібл. форум України. – 2003. – № 2. – С. 29–30.

 6. БУЛАХ Т. Internet у сфері бібліотечної селекції документів / Т. Булах // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 1. – С. 42–43.

 7. ВАРЮХИНА Л. Влияние интернет на практическую деятельность публичной библиотеки / Л. Варюхина // Бібл. форум України. – 2003. – № 1. – С. 23–26.

 8. ВИЗІР О. Створення корпоративного інформаційного порталу на базі регіонального веб-серверу / О. Визір // Бібл. планета. – 2001. –
  № 4. – С. 9.

 9. ВИШНЕВСЬКА І. Регіональні представницькі органи влади в інтернеті / І. Вишневська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 19. – С. 144–154.

 10. ВОЛОДЬКОВА О. Інтегровані розподілені фонди бібліотек вищих навчальних закладів України в мережі іnternet / О. Володькова // Вісн. Книжк. палати. – 2000. – № 2. – С. 27–29.

 11. ВОЛОХИН О. М. Технологическая модель построения
  информационного портала библиотеки с использованием метаданных Dublin Core / О. М. Волохин // Науч. и техн. б-ки. – 2004. – № 3. – С. 22–35.

 12. ГОЧАРЕНКО М. Інтернет-технології у наукових бібліотеках України (за матеріалами фахової періодики) / М. Гончаренко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 22. – С. 141–155.

 13. ДУДЧЕНКО С. В. Эффективность библиотечного сайта /
  С. В. Дудченко // Культура народов Причерноморья. – 2003. – № 40. – С. 11–20.

 14. ЄРХОВ А. Інформаційний пошук у мережі іnternet використання класичних серверів / А. Єрхов // Вісн. Книжк. палати. – 2003. –
  № 2. – С. 36–38.

 15. ЖАБІН О. Internet-комунікації Veb-вузла НВУВ / О. Жабін // Бібл. вісн. – 2001. – № 2. – С. 24–26.

 16. ЖАБІН О. Моніторинг використання інформаційних ресурсів Web-вузла Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 6. – С. 221–224.

 17. ЖАБІН О. Трансформація веб-сайта НБУВ у науково-інфор-маційний портал України / О. Жабін // Наук. пр. Нац. б-ки України
  ім. В. І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 199–204.

 18. КЛИМЕНЮК Н. В. Інноваційні методи в бібліотеці НаУКМА : застосування іnternet в „Паблік Рилейшнз” бібліотеки / Н. В. Клименюк // Наук. зап. Нац. ун-ту „Києво-Могилянська академія”. – К., 2002. – Т. 20. Спец. вип., ч. 1. – С. 70–74.

 19. КЛЮЧКО О. М. Про створення бібліотечного робочого місця науковця на базі іnternet-технологій / О. М. Ключко // Проблеми науки, освіти та управління : зб. наук. пр. – Х., 2004. – Вип. 6. – С. 25–28.

 20. КОВАЛЬ С. С. Використання мережі інтернет у бібліотечній справі / С. С. Коваль // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадсько-
  го. – 2002. – Вип. 8. – С. 288–298.

 21. КОВАЛЬ Т. Використання інтернет-ресурсів у сфері бібліотечного сервісу / Т. Коваль, Л. Туровська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 20. – С. 73–82.

 22. КОПАНЄВА В. Архівування науково-інформаційних ресурсів інтернет : основні концептуальні положення / В. Копанєва // Бібл. вісн. – 2005. – № 2. – С. 14–19.

 23. КОПАНЄВА В. Бібліотека в системі наукової електронної комунікації / В. Копанєва // Бібл. вісн. – 2007. – № 5. – С. 3–9.

 24. КОПАНЄВА В. Бібліотека та мережева інформація / В. Копанєва // Вісн. Книжк. палати. – 2007. – № 2. – С. 31–36.

 25. КОПАНЄВА В. «Відкритий контент» в інтернеті: становлення, проекти, правові засади / В. Копанєва // Бібл. вісн. 2007. № 3. С. 3–8.

 26. КОПАНЄВА В. Концепція архівування «мережевої україні-
  ки» / В. Копанєва // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 4. – С. 29–34.

 27. КОПАНЄВА В. Формирование Интранет-ресурсов в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского / В. Копанєва // Вестник БАЕ. – 2007. – № 4. – С. 84–86.

 28. КОСТЕНКО Л. Бібліотечні електронні інноваційні техноло-
  гії / Л. Костенко // Бібл. вісн. – 2003. – № 6. – С. 36–38.

 29. КОСТЕНКО Л. Використання іnternet у бібліотеках / Л. Костенко // Бібл. вісн. – 1999. – № 2. – С. 6–10.

 30. КОСТЕНКО Л. Онлайнові ресурси бібліотеки: створення, використання / Л. Костенко // Бібл. вісн. – 2003. – № 1. – С. 13–17.

 31. КОСТЕНКО Л. Розвиток інформаційних технологій та інтернет в бібліотеках // Бібл. вісн. – 2002. – № 1. – С. 16–18.

 32. КОСТЕНКО Л. Й. Застосування іnternet-технологій у бібліотеках / Л. Й. Костенко, І. Ю. Ляшенко // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 1. – 1998. – С. 361–368.

 33. КОСТЕНКО Л. Й. Застосування іnternet-технологій у бібліотеках / Л. Й. Костенко, І. Ю. Ляшенко // Інформаційна діяльність наукової бібліотеки : матеріали міжнар. конф., Київ, 13–16 жовт. 1998 р. – К.,
  1998. – С. 92–100.

 34. КУЧЕРЯВА Н. Інтернет-центри публічний бібліотек як засіб інформаційного сервісу / Н. Кучерява, Г. Ковальчук // Бібл. форум України. – 2005. – № 2. – С. 13–17.

 35. КУШНАРЕНКО О. М. Веб-сайт як засіб локального і глобаль-ного довідково-бібліографічного обслуговування користувачів / О. М. Ку-шнаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2002. – Вип. 9. – С. 119–124.

 36. КУШНАРЕНКО Н. М. Портал як інструмент системоорганізації бібліотечно-інформаційного простору України / Н. М. Кушна-
  енко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2002. – Вип. 10. –
  С. 61–64.

 37. ЛІВІНСЬКА Н. Інтернет-технології в бібліотеці для дітей: нові можливості сприяння освіті / Н. Лівінська, Н. Попова // Бібл. планета. – 2004. – № 2. – С. 22–25.

 38. ЛОЗНИЦЯ А. С. Інтернет-технології для задоволення інформаційних потреб науковців і фахівців / А. С. Лозниця // Наук. пр. Нац.
  б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2002. – Вип. 8. – С. 147–159.

 39. МАТВІЄНКО О. Internet – засіб доступу до інформаційних ресурсів / О. Матвієнко, М. Цивін // Бібл. вісн. – 1996. – № 1. – С. 5–7.

 40. МОІСЕЄВА Н. В. Бібліотека та користувач: взаємодія засобами інтернет / Н. В. Моісеєва // Електронні ресурси в бібліотеках –
  2004 : матеріали наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 17–21 трав. 2004 р. – К., 2004. – С. 36–59.

 41. МОРОЗОВА Н. І. Створення регіонального інформаційного порталу в мережі інтернет та структурні зміни, що відбуваються в бібліотеці / Н. І. Морозова // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється : нові технології та нові форми співробітництва : 9-та Міжнар. конф. „Крим 2002”. Т. 1. – М., 2002. – С. 168–171.

 42. НЕЖУРБІДА Г. Г. Роль бібліотек у забезпеченні доступу до інтернет-ресурсів / Г. Г. Нежурбіда // НТІ. – 2004. – № 2. – С. 64–68.

 43. ОЖЕВАН М. Роль іnternet в інформаційному забезпеченні владних структур / М. Ожеван // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 7. – С. 25–30.

 44. ПАВЛУША Т. П. Интернет для читателей / Т. П. Павлуша // Науч. и техн. б-ки. – 1997. – № 11. – С. 47–50.

 45. ПАВЛУША Т. П. Internet для читателей: опыт работы Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского / Т. П. Павлуша // Науч. и техн. б-ки. – 1997. – № 1. – С. 47–50.

 46. ПАСМОР Н. П. Роль і функції бібліотечного веб-сайта в інформаційному забезпеченні самостійної роботи студентів / Н. П. Пасмор // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2002. – Вип. 10. – С. 80–84.

 47. ПОКРОВСЬКА Г. Специфика интернет-ресурсов как способа формирования информационного пространства / Г. Покровская // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 18. – С. 104–112.

 48. ПОНОМАРЕНКО В. М. Інформаційні ресурси бібліотеки як складова глобальної мережі / В. М. Пономаренко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2002. – Вип. 8. – С. 371–375.

 49. РОСКІНА Т. І. Розвиток інформаційних технологій та інтернет у бібліотеках / Т. І. Роскіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2002. – Вип. 8. – С. 247–252.

 50. СИМОНЕНКО Т. В. Науково-інформаційні ресурси порталу бібліотеки:формування, використання / Т. В. Симоненко // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. – 2006. – Т. 8, № 3. – С. 67–73.

 51. СОЛОВ’ЯНЕНКО Д. Концептуальна модель системної архітектури онлайнового бібліотечного сервісу / Д. Солов’яненко // Бібл.
  вісн. – 2003. – № 5. – С. 31–37.

 52. СОЛОВ’ЯНЕНКО Д. Концепція онлайнового бібліотечного сервісу / Д. Соловяненко // Бібл. вісн. – 2002. – № 5. – С. 31–37 ; 2003. –
  № 1. – С. 18–29.

 53. СОЛОВ’ЯНЕНКО Д. Онлайновий бібліотечний сервіс як один із видів бібліотечного сервісу / Д. Солов’яненко // Наук. пр. Нац.
  б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 201–223.

 54. СОЛОВ’ЯНЕНКО Д. Проблема впровадження та розвитку інтернет-проектів у бібліотеках України / Д. Солов’яненко // Наук. пр.
  Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 214– 228.

 55. СОЛОВ’ЯНЕНКО Д. Статистика використання Інтернет-тех-нологій у бібліотеках України / Д. Солов’яненко // Бібл. вісн. – 2007. –
  № 1. – С. 6–19.

 56. СОЛОВ’ЯНЕНКО Д. Стратегія забезпечення онлайнового бібліотечного сервісу / Д. Солов’яненко // Наук. пр. Нац. б-ки України
  ім. В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 12. – С. 113–130.

 57. СОЛОВ’ЯНЕНКО Д. Структурний аналіз українського бібліотечного веб-сегмента мережі інтернет / Д. Солов’яненко // Бібл. вісн. – 2005. – № 4. – С. 26–37.

 58. ФИЛИППОВА Л. Дистанционное обучение и интернет в гуманитарно-библиотечной сфере: образовательный аспект / Л. Филиппо-
  ва // Бібл. форум України. – 2003. – № 1. – С. 34–37.

 59. ФІЛІПОВА Л. Питання змісту бібліотечних веб-сайтів в інтернеті / Л. Філіпова // Бібл. планета. – 2001. – № 3. – С. 12–15.

 60. ФІЛІПОВА Л. OCLC як Інтернет-сервісний центр міжнародної інформаційно-бібліотечної кооперації / Л. Філіпова, Аль Тавелбех Серхан Ахмед // Вісн. Книжк. палати. – 2001. – № 5. – С. 21–23.

 61. ФІЛІПОВА Л. Я. Бібліотечно-бібліографічні ресурси іnternet : (аналіт. огляд) / Л. Я. Філіпова // Вісн. Книжк. палати. – 1998. –
  № 6. – С. 22–26.

 62. ФІЛІПОВА Л. Я. Основи інтернет для бібліотекарів: багатофункціональне призначення та методика викладення / Л. Я. Філіпова // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва : матеріали 10-ї міжнар. конф. „Крим 2003”. – М. : ДПНТБ Росії, 2003. – Т. 1. – С. 404–408.

 63. ФІЛІПОВА Л. Я. Перспективи розвитку міжнародної бібліотечної кооперації на базі Інтернет-технологій / Л. Я. Філіпова, Аль Тавелбех Серхан Ахмед // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2001. –
  Вип. 8. – С. 103–109.

Див. також № 843, 900-902, 1014, 1285, 1564.
15. Персоналії

 1. СТЕПЧЕНКО О. П. Українські вчені – фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (1918–1934) / О. П. Степченко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2008. – 217 с.

* * *


 1. ДЕНИСКО Л. М. Бібліотека Київської духовної академії та її бібліотекарі (1819–1919) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 /
  Л. М. Дениско ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 1997. – 17 с.

 2. КОВАЛЬЧУК В. М. Бібліотечна, книговидавнича та культурно-просвітницька діяльність М. П. Балліна (1829–1904) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / В. М. Ковальчук ; Нац. б-ка України
  ім. В. І. Вернадського. – К., 2005. – 18 с.

 3. СТЕПЧЕНКО О. П. Особові архівні фонди видатних українських учених як джерело з історії організації спеціалізованих фондів Всенародної (Національної) бібліотеки України (1918–1934) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / О. П. Степченко, Нац. б-ка України
  ім. В. І. Вернадського. – К., 1997. – 16 с.

 4. ЯВОРСЬКА У. П. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / У. П. Яворська ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – 21 с.

* * *


 1. ЗНІЩЕНКО М. П. Добра Д. Ю. як засновниця першої публічної бібліотеки для дітей [у Києві] / М. П. Зніщенко ; Київ. обл. б-ка для дітей. – К. : Смолоскип, 1997. – 15 с.

 2. ЗНІЩЕНКО М. Педагогічні аспекти в бібліотечній діяльності Д. Ю. Доброї : навч. посіб. – К. : Смолоскип, 1999. – 138 с.

 3. КОВАЛЬЧУК Г. І. Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов / Г. І. Ковальчук. – К., 1995. – 44 с.

* * *


 1. АВТОРИТЕТНА постать вітчизняної науки : (до ювілею проф. Наталії Миколаївни Кушнаренко) // Вісн. Книжк. палати. – 2005. – № 8. – С. 50–52.

 2. АНТОШАК М. М. Внесок М. О. Корфа у розвиток бібліотечної справи / М. М. Антошак // Культурол. вісн. : наук.-теорет. щоріч-
  ник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 14. – С. 23– 28.

 3. АРУТЮНОВА С. А. Діяльність М. І. Ясинського у ВБУ /
  С. А. Арутюнова // Бібл. вісн. – 1997. – № 4. – С. 22–25.

 4. БЕРЕЗЮК Н. Возвращенное имя: библиотековед К. И. Рубинский (1860–1930) / Н. Березюк // Бібл. форум України. – 2005. – № 1. –
  С. 19–21.

 5. БЕРЕЗЮК Н. Надія Фрідьєва / Н. Березюк // Бібл. вісн. – 1995. – № 3. – С. 25–28.

 6. БЕРЕЗЮК Н. Костянтин Рубинський : [фундатор укр. бібліотекознавства, перший дир. Наук. б-ки Харк. ун-ту] / Н. Березюк // Бібл. вісн. – 1996. – № 3. – С. 30–34.

 7. БЕРЕЗЮК Н. М. К. І. Рубинський і Перший Всеросійський з’їзд з бібліотечної справи (1911 р.) / Н. М. Березюк // Другі читання пам’яті Костянтина Івановича Рубинського. – Х., 1999. – С. 15–26.

 8. БЕРЕЗЮК Н. М. „Люди завидовали мне…”: (К. И. Рубинский о профессии библиотекаря) / Н. М. Березюк // Науч. и техн. б-ки. –
  2000. – № 7. – С. 69–78.

 9. БЕРЕЗЮК Н. М. Отечественный библиотековед К. И. Рубинский / Н. М. Березюк // Науч. и техн. б-ки. – 1998. – № 11. – С. 74–84.

 10. ВОВЧЕНКО І. О. М. А. Годкевич – директор Книжкової палати (1922–1933 рр.) / І. О. Вовченко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2001. – Вип. 8. – С. 69–79.

 11. ВИЗНАЧНИЙ учений педагог, лідер [Н. М. Кушнаренко – декан факультету бібліотекознавства та інформатики ХДАК] // Вісн. Книжк. палати. – 2000. – № 9. – С. 42–43.

 12. ВОЛИНЕЦЬ В. Василю Дригайлу – 60 : [дир. Наук.-техн. б-ки Нац. техн. ун-ту України „Київ. політехн. ін-т”] / В. Волинець, С. Дригайло // Бібл. вісн. – 1997. – № 2. – С. 37.

 13. ГНАТЕНКО Л. Євген Ківлицький – перший директор Всенародної бібліотеки України / Л. Гнатенко, М. Кучинський // Бібл. вісн. – 1996. – № 1. – С. 8–10.

 14. ГНАТЕНКО Л. А. Є. О. Ківлицький – подвижник Всенародної бібліотеки України / Л. А. Гнатенко, М. В. Кучинський // Рукописна
  та книжкова спадщина України : зб. наук. пр. – К., 1998. – Вип. 4. – С. 39–49.

 15. ГОЛОБУЦЬКИЙ П. В. Подвижник української культури : до 100-річчя з дня народж. Л. Биковського / П. В. Голобуцький // Політика плюс. – 1995. – № 2. – С. 61–64.

 16. ГУРТОВЕНКО Т. Катерина Селіверстова / Т. Гуртовенко,
  С. Кулешов // Бібл. вісн. – 2000. – № 1. – С. 49–53.

 17. ДРАГАН Р. Любов Хавкіна. Витоки українського бібліотекознавства / Р. Драган // Вісн. Книжк. палати. – 2000. – № 1. – С. 38–40.

 18. ДУБРОВІНА Л. А. М. П. Василенко та В. І. Вернадський як фундатори Національної бібліотеки Української держави / Л. А. Дубровіна // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921) : зб. наук. пр. – К., 1998. – С. 185–198.

 19. ДУБРОВІНА Л. Генеральному директору Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, академіку НАН України О. Онищенку – 70 років! / Л. Дубровіна // Бібл. планета. – 2003. – № 1. –
  С. 39–40.

 20. ДУБРОВІНА Л. А. Гнат Житецький як засновник та перший керівник відділу рукописів Всенародної бібліотеки України (1918–1929) / Л. А. Дубровіна // Вісн. Харк. держ. акад. культури. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – 1999. – Вип. 1. – С. 111–119.

 21. ЗВОРСЬКИЙ С. Архівна спадщина вітчизняних бібліотекознавців і бібліографів: збереження і використання / С. Зворський, Л. Одинока // Бібл. планета. – 2002. – № 4. – С. 22–24.

 22. ЗВОРСЬКИЙ С. Організатор бібліотечної справи : (до
  100-річчя від дня народж. Я. Керекеза) / С. Зворський // Бібл. планета. – 2001. – № 2. – С. 18–19.

 23. ЗВОРСЬКИЙ С. Родоначальник бібліотечної династії : [до 100-річчя від дня народження С. Комського] / С. Зворський // Бібл. планета. – 2002. – № 1. – С. 16–17.

 24. ЗНІЩЕНКО М. Добра Д. Ю. – засновниця першої публічної бібліотеки для дітей [у Києві] / М. Зніщенко // Вісн. Книжк. палати. – 1997. – № 10. – С. 33–36.

 25. ЗНІЩЕНКО М. П. Д. Ю. Добра як засновниця першої публічної бібліотеки для дітей [у Києві] / М. П. Зніщенко // Публічні бібліоте-
  ки: сучасність і майбутнє : зб. ст. до міжнар. наук.-практ. конф. – К.,
  1997. – С. 135–141.

 26. ЗУБКОВА Н. Бібліотечна діяльність Бориса Грінченка /
  Н. Зубкова // Бібл. вісн. – 1996. – № 1. – С. 11–12.

 27. КІВШАР Т. І. Левко Биковський як історик українського книжкового руху / Т. І. Ківшар // Бібл. вісн. – 1996. – № 1. – С. 32–33.

 28. КІВШАР Т. Визначний український вчений, громадський і політичний діяч – Степан Сірополко / Т. Ківшар // Вісн. Книжк. палати. – 1997. – № 8. – С. 22–23.

 29. КІВШАР Т. Організатор бібліотечної справи : (з біогр.
  Ю. Меженка
  ) / Т. Ківшар // Книжник. – 1992. – № 34. – С. 30–31.

 30. КІВШАР Т. І. Просвітницька спадщина Софії Русової / Т. І. Кі-вшар // Праці Центру пам’яткознавства. – К., 1993. – Вип. 2. – С. 173–187.

 31. КІВШАР Т. Степан Сірополко / Т. Ківшар // Бібл. вісн. – 1997. – № 6. – С. 32–35.

 32. КОВАЛЬ Т. Практик та теоретик бібліотечної справи Микола Іванович Сагарда / Т. Коваль // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 13. – С. 139–149.

 33. КОВАЛЬЧУК Г. Керівники ВБУ – НБУВ (1918–1998) / Г. Ковальчук // Бібл. вісн. – 1998. – № 5. – С. 18–28.

 34. КОВАЛЬЧУК Г. І. Репресовані директори ВБУ / Г. І. Ковальчук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 1. –
  1998. – С. 39–45.

 35. КОЗАКОВА Н. В. Л. Биковський – кореспондент Українського наукового інституту книгознавства / Н. В. Козакова // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. – К., 1995. – Вип. 1. – С. 67–74.

 36. КОСЯК С. Предметний каталог як об’єкт дослідницької і практичної діяльності Д. А. Балики / С. Косяк // Бібліотечно-бібліогра-фічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : міжнар. наук. конф. – К., 1995. – С. 78–79.

 37. КОСЯК С. М. Дмитро Балика / С. М. Косяк // Бібл. вісн. – 1995. – № 2. – С. 36–37.

 38. КОСЯК С. М. Проблема вивчення читача з погляду Д. А. Балики / С. М. Косяк // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 1. – 1998. – С. 156–163.

 39. КУШНАРЕНКО Н. М. Наукова школа І. І. Корнєйчика (до
  80-річчя з дня народження лідера) / Н. М. Кушнаренко // Інформаційно-культурологічна мистецька освіта: стан і перспективи : матеріали міжнар. наук. конф. – Х., 2004. – С. 53–55.

 40. КУШНАРЕНКО Н. М. Організатор, вчений, педагог : (до
  80-річчя від дня народж. Є. П. Тамма) / Н. М. Кушнаренко // Український бібліотекознавець Євген Петрович Тамм (1918–1991) : біобібліогр. на-
  рис. – Х., 1998. – С. 4–13.

 41. ЛИТВИН Т. Бібліотекознавчі та книгознавчі праці І. Кри-п’якевича / Т. Литвин // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. – Л., 2005. – Вип. 13. – С. 298–310.

 42. ЛЯНСБЕРГ О. Віра Шенфінкель : (сторінки життя, внесок
  у справу каталогізації) / О. Лянсберг // Бібл. вісн. – 1997. – № 5. – С. 27–29.


 43. ЛЯХОЦЬКИЙ В. Фундатор університетської бібліотеки : (до питання про роль І. Огієнка у розв. бібл. справи України) / В. Ляхоць-
  кий // Бібл. планета. – 2000. – № 4. – С. 14–18.

 44. МАЗМАНЬЯНЦ В. К. Рубинский Константин Иванович /
  В. К. Мазманьянц, М. Г. Швалб // История центральной научной библиотеки Харьковского университета (1805–1917) : сб. ст. – Х., 1992. – С. 59–64.

 45. МІЛЬМАН В. А. Внесок К. І. Рубинського у вітчизняне бібліотекознавство / В. А. Мільман // Другі читання пам’яті Костянтина Івановича Рубинського : зб. пр. – Х., 1999. – С. 6–15.

 46. МІЛЬМАН В. А. Історія в житті та науковій діяльності
  Є. П. Тамма / В. А. Мільман // Український бібліотекознавець Євген Петрович Тамм (1918–1991) : бібліогр. нарис. – Х., 1998. – С. 13–22.

 47. МУСІНА З. Лерій Макаренко / З. Мусіна // Бібл. вісн. –
  1999. – № 6. – 2 с. обкл.

 48. МЯСКОВА Т. Бібліотекарі Університету Св. Володимира (1834–1910) / Т. Мяскова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 7. – С. 427–439.

 49. ОНИЩЕНКО О. В. І. Вернадський та його внесок у заснування та розвиток Національної Бібліотеки Української Держави /
  О. Онищенко // Бібл. вісн. – 2003. – № 2. – С. 2–9.

 50. ОНИЩЕНКО О. Директор [ЦМБ ім. Лесі Українки м. Києва] бібліотеки Людмила Ковальчук / О. Онищенко // Бібл. вісн. – 1999. –
  № 1. – С. 35–37.

 51. ОНИЩЕНКО О. Любов Андріївна Дубровіна – сучасний історик, книгознавець, джерелознавець, діяч бібліотечної та архівної справи / О. Онищенко // Бібл. вісн. – 2000. – № 5. – С. 16–26.

 52. ПАВЛУША Т. Бібліотекознавець Михайло Слободяник /
  Т. Павлуша // Бібл. вісн. – 2000. – № 2. – С. 55–56.

 53. ПЕРЕПЕЧА А. Визначний бібліотекознавець України Любов Борисівна Хавкіна : (за результатами наук. пошуків) / А. Перепеча // Вісн. Книжк. палати. – 2001. – № 4. – С. 36–38.

 54. ПРИХОДЬКО Л. Внесок Олександра Грушевського у розбудову бібліотечної справи Української держави у 1917–1918 рр. / Л. Приходько // Бібл. вісн. – 2004. – № 4. – С. 23–30.

 55. РОМАНЧЕНКО Ж. Теорія бібліологічної психології
  М. О. Рубакіна / Ж. Романченко // Бібл. вісн. – 2008. – № 4. – С. 15–18.

 56. САВІНА З. І. Проблеми вивчення читачів у науковій спадщині Д. А. Балики / З. І. Савіна // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. Вип. 1. – К., 1995. – С. 74–78.

 57. САПРИКІН Г. Динаміка новітніх змін у бібліотекознавстві : [про наук. діяльн. бібліотекознавця А. С. Чачко] / Г. Саприкін // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 12. – С. 14–17.

 58. СЄДИХ В. В. Б. О. Борович – „невідомий” український бібліотекознавець / В. В. Сєдих // Історія бібліотечної справи в Україні : матеріали регін. міжвід. наук. конф. – Х., 1994. – С. 44–54.

 59. СЄКУНОВА Ю. Історіографічний огляд наукової літератури про Левка Биковського / Ю. Сєкунова // Вісн. Книжк. палати. – 2001. –
  № 2. – С. 25–27.

 60. СЄКУНОВА Ю. Характеристика праць Л. Биковського /
  Ю. Сєкунова // Вісн. Книжк. палати. – 2001. – № 5. – С. 31–34.

 61. СЄКУНОВА Ю. В. Діяльність Л. У. Биковського у Всенародній бібліотеці України / Ю. В. Сєкунова // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Сер. Історія. – К., 2000. – Вип. 2. – С. 85–93.

 62. СЛОБОДЯНИК Михаил Семенович // Кто есть кто на академическом Олимпе : справочник / Междунар. Акад. информатизации. Отд-ние „Библиотековедение”. – М., 2004. – С. 125–128.

 63. СЛОБОДЯНИК М. Лідер вітчизняного книгознавства : [до ювілею Л. А. Дубровіної] // Бібл. планета. – К., 2000. – № 3. – С. 29–31.

 64. СЛОБОДЯНИК М. Подвижник бібліотечної інформатики :
  [Л. Й. Костенко] / М. Слободяник // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 2. – С. 54–55.

 65. СЛОБОДЯНИК М. Радість пізнання і наукового пошуку : інтерв’ю з професором Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец.
  М. С. Слободяником / Інтерв’ю брав Ю. Ворона // Бібл. планета. – 2004. – № 4. – С. 31–32.

 66. СЛОБОДЯНИК М. С. Наталія Миколаївна Кушнаренко /
  М. С. Слободяник // Бібл. вісн. – 2000. – № 6. – С. 33–38.

 67. СЛОБОДЯНИК М. С. Справжнє покликання [Про Ф. З. Шимченко] / М. С. Слободяник // Бібл. вісн. – 1993. – № 3–4. – С. 72–75.

 68. СОКОЛИНСКИЙ Е. К. Взлеты и падения Юрия Меженко /
  Е. К. Соколинский // Библиография. – 1997. – № 5. – С. 107–119.

 69. СОЛОНСЬКА Н. Г. Академік Олексій Онищенко – учений, організатор науки, культуролог, бібліотекознавець : до 70-річчя від
  дня народж. / Н. Г. Солонська А. Г. Бровкін // Архівознавство, архе-ографія
  , джерелознавство : зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 6. – С. 189–
  207.

 70. СТЕПЧЕНКО О. П. В. Ф. Іваницький як організатор спеціа-лізованих фондів ВБУ / О. П. Степченко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 4. – С. 14–22.

 71. СТОЛЯРОВ Ю. Н. Слово о любимой ученице : [до ювілею
  Н. М. Кушнаренко] / Ю. Н. Столяров // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 3. – С. 52–54.

 72. СТРІШЕНЕЦЬ Н. Степан Постернак : [перший директор НБУВ] / Н. Стрішенець // Бібл. вісн. – 1998. – № 5. – С. 29–37.

 73. ЧАЧКО А. Віктор Михайлович Пілецький про значення бібліотечної преси / А. Чачко // Бібл. планета. – 2000. – № 2. – С. 27–28.

 74. ЧАЧКО А. Керівник бібліотеки Верховної Ради України
  [Е. А. Афонін] / А. Чачко // Вісн. Книжк. палати. – 1998. – № 11. – С. 33–34.

 75. ЧАЧКО А. С. Виктор Михайлович Пилецкий (1921–1987) // Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 11. – С. 55–63.

 76. ЧЕКАЛІН П. І. Організатор бібліотечної справи в Україні : [про С. А. Комського] / П. І. Чекалін // Бібліотекознавство і бібліогр. – 1992. – Вип. 31. – С. 110–115.

 77. ШВЕЦОВА-ВОДКА Г. Н. Идеи и труды Н. А. Рубакина глазами современного исследователя / Г. Н. Швецова-Водка // Науч. и техн. б-ки. – 1997. – № 11. – С. 68–71.

 78. ШЕЙКО В. Микола Андрійович Низовий – педагог, статистик друку, вчений / В. Шейко, Н. Кушнаренко // Вісн. Книжк. палати. –
  1997. – № 7. – С. 29–30.

 79. ШТЕФАН І. П. Перший професор фондознавства України : [П. В. Коломієць] / І. П. Штефан // Бібл. вісн. – 1993. – № 5/6. – С. 76–77.

 80. ЩЕРБІНІНА О. П. Бібліотечна справа і бібліографічна діяльність у житті та творчості М. Грушевського / О. П. Щербініна // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2002. – Вип. 9. – С. 184–193.

 81. ЯВОРСЬКА У. П. Бібліотечна діяльність Івана Кревецького / У. П. Яворська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформоло-
  гія. – 2005. – № 2. – С. 45–53 ; Вісн. Книжк. палати. – 2005. – № 4. –
  С. 40–44.

 82. ЯРОШИК В. Дмитро Багалій і Харківська громадська бібліотека : (до 110-річчя з дня заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка) / В. Ярошик // Бібл. вісн. – 1997. – № 1. – С. 16–18.

Див. також № 238, 413.
Каталог: storage
storage -> «Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини України»
storage -> Товариство з обмеженою
storage -> Звіт про підвищення кваліфікації на курсах «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі»
storage -> Ніжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
storage -> Розвиток особистісних якостей керівника як засіб підвищення ефективності керування педагогічним колективом


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка