Українське бібліотекознавство


Збереження бібліотечних фондівСторінка9/13
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.33 Mb.
#12894
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

10.2. Збереження бібліотечних фондів


 1. БОНДАРЕНКО І. О. Зберігання бібліотечних фондів України в умовах інформатизації суспільства : автореф. дис. … канд. пед. наук : 07.00.08 / І. О. Бондаренко ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2006. – 20 с.

* * *

 1. АЛЕКСАНДРОВА Е. К. Национальная программа сохранности фондов / Е. К. Александрова // Науч. и техн. б-ки. – 1997. – № 3. – С. 25–27.

 2. БОНДАРЕНКО І. Аксіологічні детермінанти збереження бібліотечних фондів в умовах інформаційного суспільства / І. Бондаренко // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 11. – С. 21–23.

 3. БОНДАРЕНКО І. О. Зберігання бібліотечних фондів: дієвий консерватизм чи малоефективні інновації? / І. О. Бондаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2004. – Вип. 14. – С. 221–228.

 4. БОНДАРЕНКО І. О. Зберігання і використання бібліотечних фондів: замкнуте коло протиріч / І. О. Бондаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2001. – Вип. 6. – С. 185–193.

 5. БОНДАРЕНКО І. О. Сутність соціального чинника та його впливів на зберігання бібліотечних фондів / І. Бондаренко // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 1. – С. 24–25.

 6. БРОВКІН А. Г. Концепція Національної програми збереження документальних фондів України / А. Г. Бровкін // Бібл. вісн. – 1995. – № 3. – С. 9–11.

 7. ВИНОГРАДОВА О. Б. Збереження бібліотечних фондів у процесі їх використання / О. Б. Виноградова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 4. – С. 47–50.

 8. ДЕНИСЕНКО С. О. Стратегічні напрями збереження краєзнавчих та місцевих документів у бібліотеках регіону / С. О. Денисенко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2002. – Вип. 9. – С. 167–176.

 9. ЗАДОРОЖНЮК М. М. До характеристики складу та фізичного стану українських газет за період 1918–1930-х рр. / М. М. Задорож-
  нюк // Документально-інформаційні ресурси ХДНБ ім. В. Г. Короленка : зб. наук. ст. – Вип. 2. – Х., 1996. – С. 27–35.

 10. КОМСЬКИЙ І. Вивчення фізичного стану книжкового фонду основного книгосховища Національної парламентської бібліотеки України / І. Комський // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 7. – С. 78–81.

 11. КОМСЬКИЙ І. С. Сучасні пріоритети зберігання фондів наукових бібліотек / І. С. Комський // Бібліотека і читач на порозі ХХІ сторіччя : зб. наук. пр. / НПБ України. – К., 1998. – С. 41–45.

 12. МІРОШНИКОВА В. Комплексна система консервації та репрографії бібліотечних фондів в Україні: принципи організації / В. Мірошникова // Бібл. планета. – 2006. – № 4. – С. 12–15.

 13. МУХА Л. Аварійна ситуація в бібліотеці: досвід і проблеми запобігання та ліквідації наслідків / Л. Муха, М. Омельченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 17. – С. 99–111.

 14. МУХА Л. В. Бібліотечні книжкові колекції та зібрання: паспортизація фондів для Державного реєстру Національного культурного надбання України / Л. В. Муха // Бібл. вісн. – 1997. – № 3. – С. 3–7.

 15. МУХА Л. Використання та збереження документальних фондів у системі бібліотечно-інформаційної діяльності / Л. Муха, Л. Затока // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 17. –
  С. 39–45.

 16. МУХА Л. Збереження бібліотечно-інформаційних фондів : традиційні та нові підходи / Л. Муха, С. Добрусіна, Л. Затока // Бібл.
  вісн. – 2007. – № 6. – С. 39–41.

 17. МУХА Л. Інноваційні технології збереження фондів / Л. Муха, Л. Затока // Бібл. вісн. – 2003. – № 6. – С. 24–26.

 18. МУХА Л. Історичні та техніко-технологічні аспекти фазової консервації бібліотечних фондів / Л. Муха, Л. Затока // Бібл. вісн. – 2007. – № 1. – С. 20–25.

 19. МУХА Л. В. Колекційні фонди Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як об’єкт національного надбання: проблема збереженості та перспективи її вирішення / Л. В. Муха // Бібліо-текознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 39–42.

 20. МУХА Л. Технології захисту та збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів у процесі їх використання / Л. Муха // Бібл.
  вісн. – 2002. – № 1. – С. 23–26.

 21. МУХА Л. Технологія збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів / Л. Муха, З. Савіна, Л. Затока // Бібл. вісн. – 2006. – № 6. –
  С. 28–30.

 22. НЕЖУРБЕДА Г. Г. Обеспечение сохранности электронных документов в библиотеках / Г. Г. Нежурбеда // Библиотеки Национальной академии наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. сб. Вып. 3. – К., 2005. – С. 131–140.

 23. НЕЗНАМОВА Л. П. Переведення бібліотечних фондів на компактні носії інформації в світлі вирішення проблеми збереження /
  Л. П. Незнамова, М. М. Задорожнюк // Документально-інформаційні ресурси ХДНБ ім. В. Г. Короленка : зб. наук. ст. – Х., 1996. – С. 86–91.

 24. НОВИКОВА Г. До питання впровадження системи збереження фондів [у НБУ ім. В. І. Вернадського] / Г. Новикова // Бібл. вісн. – 1996. – № 5. – С. 9–11.

 25. НОВИКОВА Г. Проблеми екології книгосховищ / Г. Новикова // Бібл. вісн. – 1995. – № 5. – С. 27–29.

 26. НОВІКОВА Г. Кількісна оцінка стану фізичного збереження бібліотечних фондів (з використанням прикладної статистики) / Г. Новікова, І. Скобець // Бібл. вісн. – 1996. – № 3. – С. 15–18.

 27. НОВІКОВА Г. Паспорт для екологічного моніторингу книгосховищ / Г. Новікова // Бібл. вісн. – 2001. – № 2. – С. 27–33.

 28. НОВІКОВА Г. Стратегія збереження документних фондів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Г. Новікова // Бібл. вісн. – 1998. – № 5. – С. 57–61.

 29. ОМЕЛЬЧЕНКО М. Бібліотеки і архіви – підходи до стратегії збереження і збільшення фондів (до програми збереження бібліотечних та архівних фондів України на 2000–2005 роки) / М. Омельченко // Науково-технічні бібліотеки в єдиному інформаційному просторі України : міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2000. – С. 79–82.

 30. ОМЕЛЬЧЕНКО М. Основні етапи висушування документів після консервації у морозильній камері / М. Омельченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 17. – С. 132–137.

 31. ОМЕЛЬЧЕНКО М. Особливості збереження нотних видань у бібліотеках / М. Омельченко, Л. Затока // Наук. пр. Нац. б-ки України
  ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 7. – С. 99–105.

 32. ОМЕЛЬЧЕНКО М. Пітер Уотерс і фазова консервація бібліотечних документів / М. Омельченко, Л. Затока // Бібл. вісн. – 2007. –
  № 3. – С. 17–19.

 33. ОМЕЛЬЧЕНКО М. Проблема зберігання бібліотечних фон-
  дів / М. Омельченко // Вісн. Книжк. палати. – 2001. – № 11. – С. 30–31.

 34. ОМЕЛЬЧЕНКО М. Системність у роботі зі збереження документів на паперовому носії / М. Омельченко, Л. Затока // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 17. – С. 92–96.

 35. ОМЕЛЬЧЕНКО М. Технологические аспекты сохранности бумажного носителя информации / Н. М. Омельченко, Л. П. Затока // Б-ки Нац. акад. наук : пробл. функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. – К., 2000. – Вып. 1. – С. 136–140.

 36. РАКИТЯНСЬКА В. Д. До питання збереження електрон-
  них ресурсів бібліотек / В. Д. Ракитянська // Електронні ресурси бібліо-тек : за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та
  обл. універс. наук. б-к, 14–17 жовт. 2003 р. – Кіровоград, 2003. – С. 86–
  91.

 37. РЕСТАВРАЦІЯ книжок, пошкоджених під час аварійного затоплення. Сорбційно-конвекційна технологія осушування пошкоджених водою «заморожених» книжок / Д. І. Швець, В. В. Стрелко, В. В. Лапко, О. С. Онищенко, А. Г. Бровкін, Л. В. Муха, М. М. Омельченко // Доп. НАН України. – 2004. – № 12. – С. 180–184.

 38. САМОХІНА Н. Ф. Коригування топології зберігання фон-
  дів: алгоритми та технології / Н. Ф. Самохіна // НТІ. – 2004. – № 4. –
  С. 54–57.

 39. СКОБЕЦЬ І. Наукова експертиза фізичного стану бібліотечних фондів та її значення для програм збереження / І. Скобець, Г. Новікова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Вип. 7. – К., 2001. – С. 63–77.

 40. СЛОБОДЯНИК М. С. Архіви і бібліотеки в сучасному суспільстві: проблема збереженості документальної історичної пам’яті /
  М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 4. – С. 4–5.

 41. СОЛОГУБ В. Аероіонізація повітря та її вплив на фізич-
  не збереження бібліотечних фондів / В. Сологуб, М. Омельченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 17. – С. 21–25.

 42. СУРМАШЕВА О. Значення мікологічного обстеження
  приміщень і фондів бібліотек / О. Сурмашева, Г. Корчак, Л. Муха // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 17. – С. 46–52.

 43. ШУЛЬЖЕНКО С. Перенесення на альтернативні носії інформації як засіб збереження бібліотечних фондів / С. Шульженко // Вісн. Книжк. палати. – 2007. – № 10. – С. 28–29.

Див. також № 275, 438.


11. Бібліотечні каталоги та
інформаційно-пошукові мови 1. БІБЛІОТЕЧНІ каталоги як інформаційно-пошукові системи : навч. посіб. / Харк. держ. акад. культури ; наук. ред. Н. М. Кушнаренко ; авт.-уклад. В. В. Сєдих. – Х. : ХДАК, 2003. – 193 c.

 2. КУШНАРЕНКО Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – К. : ВИКАР, 2003. – 328 с.

* * *


1156а. АНТОНЕНКО І. П. Авторитетний контроль найменувань установ та організацій в інформаційних системах бібліографічного та археографічного типу : автореф. дис. … канд. іст. наук : 05.25.03 / І. П. Антоненко ; Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського. – К., 1994. – 23 с.

 1. КАРНАУШЕНКО В. В. Розробка засобів лінгвістичного забезпечення автоматизованої бібліографічної системи в галузі фізики плазми : автореф. дис. … канд. пед. наук : 07.00.08 / В. В. Карнаушенко ; Харк. держ. ін-т культури. – Х., 1998. – 18 с.

 2. СЕРБІН О. О. Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / О. О. Сербін ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – 16 с.

* * *


 1. АНТОНЕНКО І. П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посіб. / І. П. Антоненко, О. В. Баркова ; наук ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2007. – 116 с.

 2. ВОЛОХІН О. Каталогізація цифрових ресурсів інтернет: Дублінське ядро метаданих : посібник / О. М. Волохін. – Кіровоград, 2003. – 70 с.

 3. ФОРМАТ бібліографічного запису (книги та серіальні видання) : структура / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред.
  А. Г. Бровкін ; розроб.: О. В. Ісаєва, І. І. Багрій. – К., 1998. – 87 с.

* * *


 1. АНТОНЕНКО І. Електронні ресурси як об’єкт каталогізації: історія питання, термінологія, форматне забезпечення / І. Антоненко,
  О. Баркова // Бібл. вісн. – 2004. – № 2. – С. 11–22.

 2. АНТОНЕНКО І. П. Авторитетний контроль бібліографічних записів / І. П. Антоненко // Бібл. вісн. – 1995. – № 4. – С. 1–4.

 3. АНТОНЕНКО І. Інформаційна технологія створення і видання бази авторитетних даних найменувань колективних авторів / І. Антоненко, Ю. Голубєв // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадсько-
  го. – Вип. 5. – 2000. – С. 296–301.

 4. АНТОНЕНКО І. Каталогізація в умовах застосування ком-п’ютерних технологій: нові напрями та методи організації / І. Антонен-
  ко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 6. – С. 226–232.

 5. АНТОНЕНКО І. Науково-методичне забезпечення каталогізації електронних ресурсів / І. Антоненко, О. Баркова // Наук. пр. Нац.
  б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 445–454.

 6. АНТОНЕНКО І. Науково-методичні основи комп’ютерої каталогізації електронних ресурсів / І. Антоненко, О. Баркова // Наук.
  пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 20. – С. 155–175.

 7. АНТОНЕНКО І. Термінологічні аспекти каталогізації електронних ресурсів / І. Антоненко, О. Баркова // Бібл. вісн. – 2004. – № 3. – С. 17–24.

 8. АНТОНЕНКО І. П. Авторитетний контроль бібліографічних записів: проблеми кооперації бібліотек / І. П. Антоненко // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Вип. 1. – 1998. – С. 208–213.

 9. АНТОНЕНКО І. П. Сучасні проблеми каталогізації: традиції і вплив інформаційних технологій / І. П. Антоненко // Бібл. вісн. – 1997. – № 5. – С. 3–6.

 10. АХВЕРДОВА М. Універсальна десяткова класифікація. Підготовка другого видання / М. Ахвердова, Н. Чунакова // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 1. – С. 20–23.

 11. БАГРІЙ І. Блок визначення тематики формату УКРМАРК /
  І. Багрій // Бібл. вісн. – 2003. – № 5. – С. 23–31.

 12. БАГРІЙ І. Еволюція форматів представлення класифікаційних даних (1990–2007 рр.) / І. Багрій // Наук. пр. Нац. б-ки України
  ім. В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 20. – С. 125–137.

 13. БАГРІЙ І. Історія розвитку MARC-форматів / І. Багрій // Бібл. вісн. – 2004. – № 5. – С. 2–16.

 14. БАГРІЙ І. І. Використання комп’ютерної техніки для оформлення систематичних каталогів / І. І. Багрій, Л. В. Головіна, Л. В. Савицька // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. –
  Вип. 5. – С. 184–188.

 15. БАГРІЙ І. І. Робота з персоналіями при тематичному пошуку в ЕК НБУВ / І. І. Багрій, Л. В. Головіна, Н. І. Куценко // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 1. – 1998. – С. 345–352.

 16. БАРДІЄР К. Структура лінгвістичного забезпечення сучасних інформаційних сервісів / К. Бардієр // Бібл. вісн. – 2002. – № 1. – С. 55–61.

 17. БАРДІЄР К. В. Засоби підтримки лінгвістичного забезпечення електронних каталогів бібліотек / К. В. Бардієр // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. – 2002. – Т. 4, № 2. – С. 104–113.

 18. БРУЙ О. М. Каталогізація електронних ресурсів: досвід Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» // Бібл. форум України. – 2005. – № 3. – С. 24–28.

 19. БУРГІН М. Інформологічна система як розвиток поняття „тезаурус” / М. Бугрін // Бібл. вісн. – 1997. – № 1. – С. 11–13.

 20. ВИЛЕГЖАНІНА Т. До питання створення центру корпоративної каталогізації: підхід і перспективи / Т. Вилегжаніна, Є. Одинець // Бібл. планета. – 2005. – № 1. – С. 15–18.

 21. ВИЛЕГЖАНІНА Т. Інформаційно-пошуковий тезаурус як інструмент індексування документів / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2004. – № 1. – С. 7–10.

 22. ВИЛЕГЖАНІНА Т. Роздуми про сучасний стан і майбутнє класифікаційних систем в Україні / Т. Вилегжаніна, С. Анісімова // Вісн. Книжк. палати. – 1996. – № 4. – С. 8–9.

 23. ВИЛЕГЖАНІНА Т. І. Лінгвістичне забезпечення для створення уніфікованого пошукового образу та пошукового запиту докумен-
  та / Т. І. Вилегжаніна // Електронні ресурси бібліотек : за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к. – Кіровоград, 2003. – С. 126–134.

 24. ВИЛЕГЖАНІНА Т. І. Організаційно-технологічні проблеми електронної каталогізації / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотеки в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. – Хмельницький : б. в., 2001. – С. 32–35.

 25. ВИЛЕГЖАНІНА Т. І. Про створення „Словника предметних рубрик Національної парламентської бібліотеки України” : (пошук шляхів вирішення пробл.) / Т. І. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 1999. – № 2. –
  С. 14–15.

 26. ВИЛЕГЖАНІНА Т. І. Проблеми переходу на уніфіковану предметизацію у Національній парламентській бібліотеці України /
  Т. І. Вилегжаніна // Бібліотека і читач на порозі ХХІ сторіччя : зб. наук. пр. – К., 1998. – С. 64–69.

 27. ВЛАСЕНКО Л. Індексування документів у сільськогосподарських бібліотеках мережі ЦНСГБ УААН / Л. Власенко // Наук. пр. Нац.
  б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 580–583.

 28. ДІДИК М. Рекаталогізація ретроспективної частини фонду ЛНБ ім. В. Стефаника України : (до історії питання) / М. Дідик // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. – Л., 2003. – Вип. 11. – С. 209–216.

 29. ДЗЮБА Н. Й. Інформаційно-пошукові мови: проблеми теорії і практики / Н. Й. Дзюба // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 1. – С. 50–57.

 30. ДЗЮБА Н. Інформаційно-пошукові мови як засіб тематичного розкриття змісту документів / Н. Дзюба // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 13. – С. 298–310.

 31. ЗАКУСИЛО Г. Підсумки впровадження ББК і ста систематичних каталогів масових бібліотек / Г. Закусило // Бібліотекознавство і бібліогр. – 1991. – Вип. 30. – С. 86–92.

 32. ЗАРІЧНЯК І. „Рубрикатор НБУВ” як пошукова мова АБІС НБУВ / І. Зарічняк, І. Багрій // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 6. – С. 233–236.

 33. ЗАРІЧНЯК І. А. Систематичний каталог у системі інформаційних ресурсів наукової бібліотеки / І. А. Зарічняк, І. І. Багрій // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. – Вип. 5. –
  С. 152–158.

 34. ЗБАНАЦЬКА О. Навігаційні «сходинки» до документа /
  О. Збанацька // Бібл. планета. – 2006. – № 2. – С. 14–16.

 35. ЗБАНАЦЬКА О. Предметизаційні та дескрипторні інформа-ційно-пошукові мови (на прикладі США, Польщі, Росії та України) /
  О. Збанацька // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 8. – С. 19–29.

 36. ЗБАНАЦЬКА О. М. До питання про розвиток предметизації
  у Бібліотеці Конгресу США / О. М. Збанацька // Документознавство.
  Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2005. – С. 85–88.

 37. ЗБАНАЦЬКА О. М. Застосування інформаційно-пошукового тезауруса в інформаційній сфері / О. М. Збанацька // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали наук.-практ. конф. – К., 2004. – С. 95–99.

 38. ЗБАНАЦЬКА О. М. Інформаційно-пошуковий тезаурус НПБУ : особливості терміносистеми та використання в процесі предме-тизації / О. М. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Ін-формологія. – 2005. – № 1. – С. 57–61.

 39. ЗБАНАЦЬКА О. М. Створення Словника предметних рубрик НПБ України для пошуку в електронному каталозі / О. М. Збанацька // Науково-технічні бібліотеки в єдиному інформаційному просторі Украї-
  ни : міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2000. – С. 119–122.

 40. ЗІНЧУК Н. Електронний каталог бібліотеки та застосування програми „УФД / Бібліотека” у відділі обробки фондів / Н. Зінчук // Бібліосвіт : інформ. вісн. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 47–50.

 41. ІСАЄВА О. Національний формат представлення бібліографічних даних УКРМАРК / О. Ісаєва // Бібл. вісн. – 2003. – № 6. – С. 38–41; 2004. – № 6. – С. 44–45.

 42. ІСАЄВА О. УКРМАРК у контексті сучасного каталогізаційного процесу: підсумки першого етапу створення національного форма-
  ту / О. Ісаєва // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. –
  2008. – Вип. 20. – С. 138–154.

 43. ІСАЄВА О. Розвиток наукової машиноорієнтованої каталогізації окремих видів документів (на основі формату UNIMARC) / О. Ісає-
  ва // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 6. – С. 304–312.

 44. ІСАЄВА О. В. Створення пілотного проекту національного формату представлення бібліографічних даних УКРМАРК: стан і перспективи / О. В. Ісаєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 2. – С. 19–26.

 45. КАЛИБЕРДА Н. Ю. Электронный каталог Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского: мониторинг эффективности использования / Н. Ю. Калиберда // Библиотеки Национальной академии наук: проблемы функционирования, тенденция развития : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 2. – К. : НБУВ, 2003. – С. 186–193.

 46. КАЛІБЕРДА Н. Ю. Моніторинг ефективності використання електронного каталогу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Н. Ю. Каліберда // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2002. – Вип. 8. – С. 88–96.

 47. КАРНАУШЕНКО В. В. Особливості спеціальної термінології при розробці лінгвістичного забезпечення автоматизованої інформаційної системи / В. В. Карнаушенко // Культура України : зб. ст. Вип. 4. – Х., 1998. – С. 114–120.

 48. КАРНАУШЕНКО В. В. Формалізована природна мова в інформатиці / В. В. Карнаушенко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 1999. – Вип. 1. – С. 172–175.

 49. КАРПЕНКО І. Сучасні питання й можливості організації доступу до інформаційно-бібліотечних ресурсів / І. Карпенко // Бібліосвіт : інформ. вісн. – К., 2003. – Вип. 6. – С. 77–88.

 50. КАРПЕНКО І. В. Засоби електронної каталогізації / І. В. Карпенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 2. – С. 80–85.

 51. КИСЕЛЬОВА Л. В. Система каталогів і картотек ХДНБ
  ім. В. Г. Короленка очима її читачів / Л. В. Кисельова // Королен-
  ківські читання – 2005 : матеріали наук.-практ. конф. – Х., 2005. – С. 84–88.

 52. КОНДРАТЕНКО О. О. Корпоративна каталогізація в Ук-
  раїні: досягнення і перспективи / О. О. Кондратенко // Короленків-
  ські читання – 2005 : матеріали наук.-практ. конф. – Х., 2005. – С. 110–11
  8.

 53. КОНДРАТЕНКО О. О. Проблеми впровадження корпоративної бібліотечної каталогізації в Україні / О. О. Кондратенко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2003. – Вип. 11. – С. 228–235.

 54. КОРДЕЙРО М. І. Підтримання Універсальної десяткової класифікації: минуле та майбутнє / М. І. Кордейро, А. Славік, Г. Рісзаус,
  Ю. Скора // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 6. – С. 17–23.

 55. КОСТЕНКО Л. Й. Децентралізована кооперативна каталогізація (без центру каталогізації) / Л. Й. Костенко // Бібл. вісн. – 1997. –
  № 5. – С. 9–10.

 56. ЛИТВИНЕНКО Н. Г. Електронна каталогізація: стан, проблеми, рішення / Н. Г. Литвиненко // Традиції та інновації в бібліотеці – синтез досвіду, ідей і технологій : зб. матеріалів / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка. – Д., 2004. – С. 128–141.

 57. ЛОЗНИЦЯ А. С. Электронный каталог универсальной библиотеки / А. С. Лозниця // Науч. и техн. б-ки. – 1995. – № 8/9. – С. 28–30.

 58. МУХІТДІНОВА Л. Класифікаційні системи в Україні: коротка історія (1917–1996 рр.) / Л. Мухітдінова // Вісн. Книжк. палати. –
  1996. – № 4. – С. 9–12.

 59. ОНИЩЕНКО О. С. Каталоги – інформаційне ядро бібліотек (роль і значення в період комп’ютеризації) / О. С. Онищенко // Бібл.
  вісн. – 1997. – № 6. – С. 6–7.

 60. ПАСМОР Н. П. Можливості підвищення якості індексування документів в автоматизованих бібліотечних системах / Н. П. Пасмор // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2002. – Вип. 9. – С. 130–141.

 61. ПРИХОДЬКО А. Розроблення традиційних карткових каталогів видань / А. Приходько, Н. Трухан // Вісн. Книжк. палати. – 2007. –
  № 10. – С. 22–27.

 62. САХАРОВА А. В. Проблеми якості систематичного катало-
  гу : (на матеріалах від. наук. систематизації ЛНБ ім. В. Стефаника АН України) / А. В. Сахарова // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. – К., 1993. – Вип. 1. – С. 96–104.

 63. СВІТАЙЛО В. Створення електронного каталогу ЦНСГБ УААН: проблеми і шляхи їх вирішення / В. Світайло, Н. Андрющенко, Ж. Левченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. –
  2003. – Вип. 11. – С. 630–638.

 64. СВІТАЙЛО В. К. Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН на шляху до створення електронного каталогу /
  В. К. Світайло // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2002 – Вип. 8. – С. 84–88.

 65. СЕРБІН О. Бібліотечно-бібліографічна класифікація: не лише актуальна, а й перспективна / О. Сербін // Вісн. Книжк. палати. – 2007. – № 4. – С. 21–25.

 66. СЕРБІН О. Використання бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку / О. Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 19. –
  С. 77–83.

 67. СЕРБІН О. Конгломерат інформаційно-пошукових мов як консолідаційна модель загального механізму впорядкування та пошуку бібліографічної інформації / О. Сербін // Бібл. вісн. – 2008. – № 1. – С. 3–10.

 68. СЕРБІН О. Основні десяткові класифікації українською мовою радянського періоду: історія та структурний аналіз / О. Сербін // Вісн. Книжк. палати. – 2007. – № 9. – С. 18–21.

 69. СЕРБІН О. Основні класифікаційні системи ХІХ – ХХ століть / О. Сербін // Вісн. Книжк. палати. – 2006. – № 11. – С. 33–38.

 70. СЕРБІН О. Представлення інформаційно-пошукових мов у веб-орієнтованих системах / О. Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України
  ім. В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 20. – С. 176–184.

 71. СЕРБІН О. «Рубрикатор НБУВ»: історія започаткування та структурний аналіз / О. Сербін // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 1. –
  С. 17–20.

 72. СЕРБІН О. Система десяткової класифікації українською мовою: історія та структурний аналіз / О. Сербін // Вісн. Книжк. палати. – 2007. – № 10. – С. 19–22.

 73. ТУРОВСЬКА Л. Використання електронного каталогу в залах гуманітарного профілю як напрям інформаційно-аналітичної діяльності НБУВ / Л. Туровська, І. Смоляр // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Ве-рнадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 119–132.

 74. ШИЛЮК О. Використання нових технологій в спільній діяльності бібліотек : кооперат. кат. / О. Шилюк // Бібл. форум України. – 2003. – № 1. – С. 14–16.

 75. ШТЕФАН І. Українська каталогізація і міжнародний досвід / І. Штефан // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 5. – С. 30–32.

 76. ЯКОБСОН И. Опыт российских коллег в области корпоративной каталогизации / И. Якобсон // Бібл. форум України. – 2003. – № 2. –
  С. 31–33.

Див. також № 310, 1465, 1502, 1536, 1537, 1599, 1702.

Каталог: storage
storage -> «Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини України»
storage -> Товариство з обмеженою
storage -> Звіт про підвищення кваліфікації на курсах «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі»
storage -> Ніжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
storage -> Розвиток особистісних якостей керівника як засіб підвищення ефективності керування педагогічним колективом


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка