Умови проведення конкурсу на зайняття посади провідногоСкачати 84.72 Kb.
Дата конвертації29.05.2018
Розмір84.72 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Головного територіального управління юстиції у Сумській області

від 30.08.2016 № 477/06
УМОВИ 
проведення конкурсу

на зайняття посади провідного спеціаліста Глухівського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області, на період соціальної відпустки основного працівника, (категорія «В»)


Загальні умови

Посадові обов’язки

- проводить державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті та на підставі складених актових записів цивільного стану видає відповідні свідоцтва;

- надає консультації громадянам з сімейного Законодавства України;

- вносить до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також про внесення змін, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1064 (зі змінами);

- видає повторно свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а в разі неможливості їх видачі, витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому чинним законодавством;

- організовує роботу надання відповідно до законодавства платних послуг, а також ведення їх обліку;

- зберігає бланки свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та штампи відділу, що видані йому керівником відділу для роботи на день;

- згідно Закону України «Про державний реєстр виборців» надає до відділу ведення Державного реєстру виборців за встановленою формою ЦВК повні та достовірні відомості про виборців;

- розглядає запити та надсилає клопотання про надання правової допомоги та звернення громадян щодо витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану відповідно до вимог міжнародно- правових угод, чинних для України в частині надання правової допомоги;

- розглядає запити органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, звернення громадян з напряму діяльності відділу;

- веде облік і систематизацію нормативно - правових актів що стосуються роботи відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Веде контрольні примірники кодексів та підтримує в контрольному стані нормативно - правові акти та офіційні джерела їх опублікування. Веде систематичну картотеку;

- подає в установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану за формами N 97 "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (місячна) та N 98 "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (піврічна, річна), затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 24.01.2013 N 169/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2013 за N 189/22721;

- складає інформацію про стан виконання Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах;

- складає звіти про витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України;

- здійснює підготовку матеріалів, рефератів для розгляду на нарадах, семінарських заняттях працівників відділу;

- приймає участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників відділу державної реєстрації актів цивільного стану;

- готує доповідні записки, узагальнення, аналізи, інформації з питань, пов’язаних з діяльністю відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

- виконує роботу по підбору інформації для оновлення інформаційних стендів;

- є відповідальною особою за ведення веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», надає відповідну звітність;

- виготовляє та розмножує документи з грифом «Для службового користування»;

- складає протоколи про адміністративні правопорушення при повідомленні неправдивих відомостей , утаюванні громадянами обставин, що перешкоджають державній реєстрації шлюбу та реєстрації народження дитини батьками з порушенням місячного терміну державної реєстрації;

- приймає для проставлення апостиля офіційні документи, що видаються органами юстиції та судами, а також документи, що оформляються нотаріусами України, та видає їх з проставленим апостилем;

- повинен не розголошувати у будь-який спосіб персональні дані інших осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків;

- повинен дотримуватись вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію;

- повинен дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку, Правил етичної поведінки державного службовця та інші обов’язки, визначені ст. 8 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889;

- зобов’язаний мати охайний зовнішній вигляд офіційно – ділового стилю;

- повинен дотримуватись вимог законодавства з питань запобігання і протидії корупції;

- виконує інші доручення начальника відділу згідно завдань та функцій, покладених на органи державної реєстрації актів цивільного стануУмови оплати праці

Відповідно до ЗУ «Про державну службу» та постанови КМУ від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році», посадовий оклад – 2 240 грн.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

тимчасово, на період соціальної відпустки основного працівника

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копії документів про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

У разі інвалідності - заяву за встановленою формою, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.
Строк подання документів для участі в конкурсі: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації, до 1715 години 14 вересня 2016 року


Дата, час і місце проведення конкурсу

з 20.09.2016 по 22.09.2016 о 09.30

м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 28 (ІІ поверх)Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Костюк Людмила Олександрівна (адміністратор)

тел.: 65-02-07,e-mail: yu.koreneva@sm.minjust.gov.ua


Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

наявність вищої юридичної освіти не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

без вимог

3

Володіння державною мовою

вільно

Спеціальні вимоги

1

Освіта

напрям підготовки «Право», «Правознавство», «Міжнародне право»

2

Знання законодавства

 1. Конституція України;

 2. Цивільний кодекс;

 3. Сімейний кодекс;

 4. Закон України «Про державну службу»; 

 5. Закон України «Про запобігання корупції»;

 6. Закон України «Про захист персональних даних»;

 7. Закон України ««Про інформацію»;

 8. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

 9. Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зі змінами;

 10. Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджені наказом Міністерства юстиції України 12.01.2011 № 96/5, зі змінами;

 11. Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 915;

 12. Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008 № 1269/5, зі змінами;

 13. Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1064;

14) Порядок, умови і строки зберігання книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг у відділах державної реєстрації актів цивільного стану та їх передачі до державних архівів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012 № 1578/5

3

Професійні чи технічні знання

знання цивільного законодавства, сімейного законодавства, антикорупційного законодавства, ведення діловодства

4

Спеціальний досвід роботи

без вимог

5

Знання сучасних інформаційних технологій

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

6

Особистісні якості

відповідальність;

системність і самостійність в роботі;

уважність до деталей;

наполегливість;

креативність та ініціативність;

орієнтація на саморозвиток;вміння працювати в стресових ситуаціях

Каталог: sites -> default -> files -> imce -> resultat -> Vakansi -> SYMMU
imce -> Додаток 1 до наказу департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку І зовнішніх відносин облдержадміністрації від 08. 06. 2016 №24-од умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії
Vakansi -> Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи та взаємодії із суб’єктами господарювання регіонального сервісного центру мвс у Волинській області
SYMMU -> Умови проведення конкурсу на зайняття посади
SYMMU -> Умови проведення конкурсу на зайняття посади
Vakansi -> Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби спеціаліста відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи та взаємодії із суб’єктами господарювання

Скачати 84.72 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка