«Уніфікована методика розробки індикаторів якості медичної допомоги» Методичні рекомендації Київ 2011Скачати 426.28 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації22.01.2017
Розмір426.28 Kb.
#8491
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом МОЗ України та НАМН України

_________№________
«Уніфікована методика розробки
індикаторів якості медичної допомоги»

Методичні рекомендації

Київ 2011

Вступ.


Розуміння того, що існують варіації надання медичної допомоги в комплексі зі стурбованістю щодо фінансових витрат на медичні послуги низької якості, створили необхідність вимірювання та оцінки якості надання медичної допомоги.

Разом з удосконаленням якості, її вимірювання також сприяє навчанню, регулюванню та покращенню механізмів звітування, а також допомагає персоналу визначитися з напрямками оптимального надання медичної допомоги. Здатність моніторувати якість надання медичної допомоги є невід’ємною складовою оцінки її ефективності.

Відповідно до Концепції управління якістю медичної допомоги населенню України на період до 2010 року, затвердженої наказом МОЗ України від 31.03.2008 №166, діючі підходи до забезпечення якості у системі охорони здоров‘я, засновані на принципах контролю, мають бути замінені підходом, що базується на принципі управління процесом.

Безперервне підвищення якості передбачає комплексний, інтегрований і динамічний підхід до покращання якості, спрямований на поліпшення результатів роботи системи в цілому, шляхом постійної модифікації і вдосконалення самої системи, а не шляхом виявлення і покарання працівників, практика або результати роботи яких не відповідають встановленим нормам.

Цілеспрямований вплив на якість та ефективність медичної допомоги потребує науково обґрунтованих підходів до розробки індикаторів (як статистичних показників, так і показників, отриманих під час експертної оцінки), які б дозволяли забезпечити об'єктивне оцінювання (моніторинг) та конкретне визначення проблем забезпечення якості.

Засади безперервного покращання якості можна викласти у наступних положеннях :

1) більша частка проблем якості медичного обслуговування пов'язана не з невдачами окремих співробітників, а обумовлена недоліками системи охорони здоров'я,

2) зусилля щодо удосконалення системи повинні бути спрямовані не на потреби медичних закладів, а, перш за все, на потреби пацієнтів.

Чотири принципи, на яких засновується безперервне покращення якості медичної допомоги:

- чітке визначення цілей підвищення якості,

- встановлення, поширення і застосування найкращих результатів (найкраща практика),

- постійна професійна самооцінка і саморегулювання;

- участь у програмах пацієнтів.

Управління якістю медичної допомоги базується на отриманні об’єктивної та достовірної інформації про реальні події, визначені відповідності наданих медичних послуг клінічним настановам та стандартам медичної допомоги. Методичні засади стандартизації медичної допомоги викладені у методичних рекомендаціях «Уніфікована методика з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (І, ІІ)», затверджених спільними наказами МОЗ України та НАМН України від 19.02.2009 № 102/18 та від 03.11.2009 № 798/75 із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ від 20.07.2010 № 594/71. Зазначену уніфіковану методику розроблено на виконання Плану заходів на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров‘я в Україні на період до 2010 року, затвердженого Наказом МОЗ України від 25.06.2008 № 340.

Уніфікована методика розробки індикаторів якості медичної допомоги є логічним продовженням методичних рекомендацій «Уніфікована методика з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (І, ІІ), базується на матеріалах Проекту ЄС «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні» «Рекомендації щодо подальшого розвитку вторинної медичної допомоги в Україні».
Мета методичних рекомендацій. "Уніфіковану методику розробки індикаторів якості медичної допомоги" розроблено з метою наукового обґрунтування та розробки індикаторів якості (структури, процесу, результату) при запровадженні принципів безперервного покращення якості медичної допомоги.
Дані методичні рекомендації призначені для управлінців галузі охорони здоров‘я; членів робочих груп з розробки медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги, складовою яких є індикатори якості медичної допомоги; розробників індикаторів якості медичної допомоги для оцінки результативності виконання програм різних рівнів, діяльності закладів охорони здоров‘я та інших складових системи охорони здоров‘я.

Мета (або цілі) – це ті основні результати, яких прагнуть досягти у ході реалізації певних програм. До безпосередніх цілей можна віднести охорону й зміцнення здоров'я громадян, підвищення доступності і якості медичної допомоги, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя.

Для досягнення поставлених цілей необхідно розв'язати ряд завдань. Наприклад, для поліпшення здоров'я населення необхідно досягти зменшення захворюваності, зниження летальності, материнської й дитячої смертності.

Логічна схема процесів планування, моніторингу й оцінки, що містить формулювання цілей і завдань, являє собою управлінський елемент, який слугує для стратегічного планування й керування програмою, а також відіграє основну роль в організації моніторингу й оцінки. Логічна схема містить у собі способи одержання результатів процесу, що дає змогу систематично й логічно встановлювати цілі й завдання проекту, способи досягнення кінцевих результатів і проведення можливих заходів. У скороченому вигляді логічна схема може бути представлена у вигляді наступної таблиці (Табл. 1):


Мета

Завдання

Заходи

Індикатори


Таблиця 1. Логічна схема процесів планування, моніторингу й оцінки

Після того, як визначена мета й завдання моніторингу, необхідно визначити індикатори для виміру ступеня досягнення поставлених цілей.


Частина І. Загальні принципи розробки індикаторів якості медичної допомоги.

І.1. Вертикально інтегрована система індикаторів якості на всіх рівнях медичної допомоги.Рис. 1

1 – рівень медичної галузі

2 – рівень служби з надання медичної допомоги за профілями медичної практики

3 –регіональний рівень

4 – рівень закладу охорони здоров’я

5 – рівень нозологічної форми


Ієрархічна організація охорони здоров‘я України (рис.1) вимагає побудови вертикально інтегрованих механізмів моніторингу і оцінки якості медичної допомоги, які базуються на первинних вихідних даних та дозволяють узагальнювати інформацію на вищих рівнях. Державна система збору медичної статистичної інформації, яка була сформована ще в СРСР та використовувалася як основа для подальшого планування розвитку галузі, відповідає таким вимогам. За умови реформування, технічного переоснащення та запровадження сучасних досягнень, зокрема, інформаційних технологій, загальнодержавна система медичної статистики може стати основою для запровадження системи індикаторів якості медичної допомоги в Україні.

У практиці охорони здоров‘я СРСР та України зазвичай використовувався термін "Показник" – показник діяльності лікувально-профілактичного закладу, показник діяльності медичної служби тощо.

Термін "Індикатор якості медичної допомоги" є таким, що найбільш повною мірою відповідає суті явища та міжнародному досвіду, є доцільним у практиці його використання в системі охорони здоров‘я України.

Діапазон потенційних користувачів індикаторів включає клініцистів, управлінців та розробників політики у сфері охорони здоров‘я, засоби масової інформації та широкі кола громадськості.

Рис. 2. Збалансована система показників якості медичної допомоги.

Критерії та індикатори медичної допомоги містяться в стандартах медичної допомоги, які розробляються в рамках загальнодержавних і галузевих програм, інших комплексних заходів для первинного і вторинного рівнів медичної допомоги. Критерії якості медичної допомоги визначають якість медичної допомоги, якої необхідно прагнути. Індикатори якості медичної допомоги віддзеркалюють ступінь досягнення (або, навпаки – відхилення) цільового рівня медичної допомоги. Визначення індикаторів якості медичної допомоги є важливою складовою частиною процесу запровадження стандартів медичної допомоги.

Важливо, щоб індикатори використовувалися для оцінки якості медичної допомоги на всіх рівнях системи охорони здоров'я. Очевидно, що на регіональному рівні може збиратися й аналізуватися тільки невеликий перелік найбільш значимих індикаторів. У той же час у кожному закладі охорони здоров’я існують власні проблеми: в одному випадку слабким місцем є своєчасність надання допомоги, в іншому результативність або економічна ефективність. Відповідно, для кожної служби на кожній території й кожного типу лікувальної установи повинні, поряд з загально визначеним переліком, існувати свої індикатори, що дозволяють оцінювати досягнення актуальних для них завдань. На національному рівні індикатори якості повинні оцінювати стан медичної допомоги при найбільш значимих захворюваннях і формуватися на підставі регіональних індикаторів, а ті, у свою чергу – на базі індикаторів діяльності лікувальних установ.


Скачати 426.28 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка