Університет економіки та права “крок” Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки затверджую


Тема 9-10. Поняття та зміст систем безпеки, принципи їх функціонування. Поняття та зміст системи забезпечення безпеки (1 год.)Скачати 366.57 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації23.03.2017
Розмір366.57 Kb.
#13242
1   2   3   4

Тема 9-10. Поняття та зміст систем безпеки, принципи їх функціонування. Поняття та зміст системи забезпечення безпеки (1 год.)


  1. Розкрийте зміст нелінійного математичного моделювання при функціонуванні систем безпеки у різних просторово-часових форматах.

  2. Розробити власну модель системи безпеки.

  3. Розробити власну модель дестабілізації системи безпеки, застосовуючи синергетичний підхід.


Рекомендована література

1, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 24, 42, 43, 45, 55, 56, 57, 58, 77, 89, 92, 95, 106, 107Методичні рекомендації до самостійної роботи.


Курс „Теорія управління безпекою соціальних систем” вивчається протягом одного семестру. Навчально-тематичним планом передбачена самостійна робота з найбільш актуальних і складних тем курсу Теорія управління безпекою соціальних систем”. На самостійну роботу виносяться основні та додаткові питання і завдання, передбачені запропонованими планами, і вони проводяться під керівництвом викладачів з використанням різних форм та методів контролю знань студентів: тестування, опитування, вільна дискусія, обговорення реферативних повідомлень, перевірка робочих зошитів, глосарію.

При виконанні самостійної роботи студенти можуть зіткнутися з певними труднощами, пов’язаними, передусім, з браком джерел з дисципліни, що вивчається. У зв’язку з цим студенти мають звернути особливу увагу на: 1) ретельне конспектування лекцій; 2) самостійне вивчення наукових праць, перелік яких дається на лекціях, а також міститься у робочій програмі в розділі „План проведення семінарських занять”. Ураховуючи зазначене, ведення робочого зошиту є обов’язковим елементом підготовки до занять.

Крім цього, для формування понятійного апарату студенти обов’язково мають вести власний глосарій, в якому відображатимуть усі ключові терміни, які відповідають конкретній темі. Перелік цих термінів не є жорстко визначеним і залежить від творчого підходу кожного студента, водночас перелік термінів, які становлять обов’язковий мінімум, містяться наприкінці даної програми у розділі „Перелік тем письмових робіт з курсу „Теорія управління безпекою соціальних систем”.

Студенту, під час індивідуальної співбесіди, по обговоренню реферату, при висвітленні питань теми дозволяється користуватися робочим зошитом, власним глосарієм. Студенту можуть ставитися додаткові запитання.

Наприкінці обговорення рефератів, дискусії тощо, викладач оцінює знання студентів і рівень підготовки групи в цілому, наголошує на питаннях, які потребуються більш детального вивчення під час подальшої самостійної роботи.

Завершується вивчення курсу Теорія управління безпекою соціальних систем” складанням заліку, до якого допускаються ті студенти, які мають робочий зошит глосарій і відпрацювали усі теми курсу.

ПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ ІЗ КУРСУ „ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ”

Атрактор


Акмеологія

Аксіологія

Алгоритм

Апроксимація

Аутентифікація

Безпека


Безпекознавство

Безпекознавча парадигма

Безпекознавчий підхід

Безпекотворення

Безпекотворчий процес

Безпекоцентризму принцип

Біфуркація

Відкрита система

Виклик

ВимірюванняГенезис

Гносеологія

Гомеостазис

Гомоморфізм

Двомірний діахронний аналіз

Декомпозиція

Державна інноваційна політика безпеки

Дисипативні структури

Державна система безпеки

Джерело небезпекиДетермінована система

Діагностування

Динамічний хаос

Дисипативна структура

Доктрина безпеки

Дуалістична система безпеки

Еволюція

Ентропія


Ергодичні системи

Загроза


Закрита система

Запобігання загроз / небезпек

Засіб

ІдентифікаціяІзоморфізм

Інваріантність

Індекс

ІндикаторІнтерес

Інформаціологія

Когерентність

Композиція

Контррозвідка

Концепція безпеки

Кореляція

Критерій


Лінійна система

Математичне моделювання

Матриця

Мета


Метод

Метод безпекознавства

Методологія

Механізм безпеки

Міждисциплінарна наука

Модель


Моделювання

Моніторинг безпеки

Мотив

Наука


Небезпека

Недержавна система безпеки

Незворотність

Нелінійна система

Необхідність

Нерівноважні системи

Нерівноважний стан

Ноокосмологія

Об’єкт безпекознавства

Ознака


Онтологія

ПарадигмаПараметр

Патерн

Предмет безпекознавства

Показник

Поріг (порогове значення)

Порядок

Попередження загроз / небезпекПотреба

Принцип


Припинення загроз / небезпек

Програма забезпечення безпеки

Профілактика загроз / небезпек

Ризик


Редукція

Розвідка


Самоорганізація

Синергізм

Синергетика

Синергетична парадигма безпекознавства

Система

Система забезпечення безпеки

Система показників

Системна безпека

Системна небезпека

Системний аналіз

Системний підхід

Системосередовище

Стратегія безпеки

Спонтанність

Стохастична система

Структура

Структура безпекознавства

Сфера безпеки

Тактика безпеки

Теорія


Теорія системогенеза

Управління безпекою

Управління загрозами та небезпеками

Фактор


Феномен

Флуктуації

Фрактали

Функція


Хаос

Холізм


4. 3АВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СЛУХАЧІВ

Якість і глибина засвоєння студентами навчального матеріалу перевіряються системою дидактичних форм і методів, яка включає поточний, вибірковий та підсумковий контроль.Поточний контроль здійснюється в ході проведення планових навчальних занять за допомогою включення студентів в активні дискусії, згідно планів семінарських занять, визначення на основі наукової системи знань власної позиції щодо аналізу психолого-педагогічних явищ, що обговорюються. Крім цього, перевіряється конспект самостійної роботи згідно навчальної програми, побудови структурно-логічних схем навчальної інформації.

Вибірковий контроль передбачає планову перевірку засвоєння студентами знань, умінь і навичок на семінарських заняттях, конспектів лекцій, самостійної роботи студентів, котрі не відвідують занять чи мають незадовільні оцінки.

Підсумковий контроль проводиться з метою перевірки засвоєння навчальної програми дисципліни в кінці семестру у формі усного заліку.

Каталог: students
students -> Основи наукових досліджень
students -> Програма вступного іспиту до аспірантури з наукової спеціальності 17. 00. 06. Декоративно-прикладне мистецтво львів 2010
students -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
students -> Робоча програма навчальної дисципліни Картографія з основами топографії для студентів спеціальності (ей) 040104 „Географія
students -> Навчально-методичне забезпечення
students -> Бакалавр” Спеціалізація „фортепіано, орган” Програмні вимоги з фаху Виконання сольної програми
students -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
students -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики

Скачати 366.57 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка