Університет економіки та права “крок” Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки затверджую


ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО ЗАНЯТТЯ З КУРСУ „ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”Скачати 420.19 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації16.03.2017
Розмір420.19 Kb.
#12327
1   2   3   4   5

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО ЗАНЯТТЯ З КУРСУ „ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”


 1. Окресліть необхідність формування загальної теорії національної безпеки (націобезпекознавства).

 2. Сутність та зміст націобезпекознавства.

 3. Зміст основних категорій націобезпекознавства.

 4. Націобезпекознавство в системі наук.

 5. Структура наукового підходу до вивчення складових національної безпеки

 6. У чому полягає відмінність націобезпекознавства від теорії безпеки життєдіяльності.

 7. До яких наук належить націобезпекознавство: юридичних, воєнних, соціальних тощо.

 8. Розкрийте зміст періодизації парадигм національної безпеки.

 9. Евристичні можливості синергетики при формуванні націобезпекознавства.

 10. Поняття та зміст системи забезпечення національної безпеки України.

 11. Мета завдання і функції системи забезпечення національної безпеки України.

 12. Принципи побудови та функціонування системи забезпечення національної безпеки України.

 13. Сили та засоби забезпечення національної безпеки України.

 14. Структура системи забезпечення національної безпеки України.

 15. Поняття та зміст системи управління національною безпекою.

 16. Компетенція основних складових системи управління національною безпекою.

 17. Структура сил забезпечення національної безпеки України.

 18. Окресліть методи дослідження системи управління національною безпекою

 19. Опишіть модель системи управління національної безпеки.

 20. Розробіть механізм взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави.

 21. Поняття нормативно-правового забезпечення національної безпеки. Його відмінність від нормативно-правового регулювання.

 22. Роль права в забезпеченні національної безпеки.

 23. Методологія формування правого поля забезпечення національної безпеки.

 24. Підходи до формування Концепції національної безпеки.

 25. Підходи до формування доктрин національної безпеки.

 26. Основні положення Закону України „Про основи національної безпеки України”.

 27. Модель ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в сфері національної безпеки.

 28. Розробіть проект Концепції національної безпеки.

 29. Окресліть дерево доктрин національної безпеки.

 30. Поняття та зміст інформаційної безпеки.

 31. Стан правового забезпечення інформаційної безпеки України.

 32. Основні загрози національній безпеці в інформаційній сфері на сучасному етапі розвитку України.

 33. Зміст системи інформаційної безпеки.

 34. Мета та завдання системи забезпечення інформаційної безпеки.

 35. Основні напрями державної політики національної безпеки в інформаційній сфері.

 36. Розробити проект доктрини інформаційної безпеки.

 37. Характер ті зміст сучасних інформаційних війн.

 38. Інформаційні аспекти боротьби з техногенним тероризмом.

 39. Поняття та зміст геополітики.

 40. Поняття та основні складові геополітичної безпеки.

 41. Сучасні загрози геополітичній безпеці України.

 42. Система забезпечення геополітичної безпеки.

 43. Пріоритетні напрями забезпечення національної безпеки в геополітичній сфері.

 44. Розкрийте зміст співвідношення концепції національного інтересу і концепції глобалістики.

 45. Окресліть місце та роль України в структурах міжнародної безпеки в контексті змін безпекових парадигм.

 46. Роль України у формуванні центральноєвропейської цивілізації.

 47. Змоделюйте періодизацію світових цивілізацій.

 48. Поняття та зміст екологічної безпеки.

 49. Поняття та види загроз національній безпеці України в екологічні сфері.

 50. Система екологічної безпеки.

 51. Пріоритетні напрями забезпечення екологічної безпеки.

 52. Характер та зміст сучасних екологічних війн.

 53. Можливості України щодо моніторингу екологічних війн.

 54. Поняття та зміст воєнної небезпеки, її відмінність від воєнної загрози.

 55. Окресліть чинники, що впливають на ступінь воєнної безпеки.

 56. Визначте основні загрози воєнній безпеці на сучасному етапі розвитку України.

 57. Призначення системи забезпечення воєнної безпеки.

 58. Правові основи забезпечення воєнної безпеки.

 59. Окресліть складові елементи системи воєнної безпеки.

 60. Окресліть сучасний стан воєнної безпеки України.

 61. Які основні напрями реформування Збройних сил України.

 62. Поняття та зміст війни.

 63. Модель ЗС України на сучасному етапі розвитку.

 64. Класифікація війн.

 65. Концептуальні можливості Збройних сил України щодо ведення війн шостого покоління.

 66. Перспективи формування повітряно-космічних України.

 67. Основні положення стратегії національної безпеки США.

 68. Історичне підґрунтя формування концепції безпеки Китаю.

 69. Післявоєнна політика безпеки Німеччини.

 70. Політика безпеки Франції.

 71. Основні положення державної стратегії Японія у ХХІ столітті.

 72. Концепція національної безпеки Монголії.

 73. Концепція національної безпеки Республіки Молдова.

 74. Концепція національної безпеки Республіки Білорусь.

 75. Концепція національної безпеки Російської Федерації

 76. Окресліть зміст формування євразійської цивілізації.

 77. Проаналізувавши зміст концепцій національної безпеки, складіть власний проект концепції національної безпеки України.

 78. Окресліть зміст періодизації світових цивілізацій.

 79. Поняття та зміст недержавної системи безпеки.

 80. Стан національної безпеки та основні завдання недержавних суб’єктів по її забезпеченню.

 81. Види загроз національній безпеці, управління якими може здійснювати недержавна система національної безпеки.

 82. Напрями забезпечення національної безпеки недержавною системою.

 83. Структура та компетенція основних складових недержавної системи забезпечення національної безпеки України.

 84. Поняття менеджменту недержавної системи безпеки.

 85. Зміст менеджменту недержавної системи безпеки.

 86. Сформуйте Доктрину недержавного забезпечення національної безпеки.

 87. Окресліть механізми взаємодії недержавних і державних суб’єктів забезпечення національної безпеки.

 88. Сформулюйте професіограму фахівця в сфері управління національною безпекою.

 89. Поняття та сутність бенчмаркінгу.

 90. Механізм бенчмаркінгу.

 91. Поняття та зміст бенчмаркінгу національної безпеки.

 92. Окресліть перспективи розвитку бенчмаркінгу національної безпеки.

 93. Місце та роль конкурентної розвідки в забезпеченні національної безпеки держави.

 94. Роль державних розвідувальних органів в забезпеченні безпеки недержавних суб’єктів господарювання.


5. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

Оцінку „зараховано" отримують студенти, які на основі систематичного, глибокого й свідомого оволодіння системою знань, умінь і навичок згідно з програмою навчального курсу, активно послуговуються науковими поняттями для аналізу навчання, виховання, розвитку та професійної адаптації особистості, різноманітних безпекових явищ, з якими стикається людина в процесі життєдіяльності.


Список рекомендованої літератури


Основна:

 1. Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України: Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 6 грудня 2005 р.) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Текст, 2005. — 206 с. (Серія: Національна і міжнародна безпека).

 2. Возжеников А.В. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. — М.: НПО „МОДУЛЬ”, 2000. — 234 с.

 3. Геополитика и национальная безопасность: Словарь основных понятий и определений / Под ред. Л. Манилова. - М., 1998.

 4. Глобалізація і безпека розвитку / [Білорус О. Г., Гончаренко М. О., Зленко В. А. та ін.]; НАН України, Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с.

 5. Глобальные трансформации и стратегии развития: Монография. / Белорус О., Лукьяненко Д. и др. - К.: Орияне, 2000. - 424с. (Перевод с украинского издания 1998 года).

 6. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навчальний посібник. — К.: Вид-во Європ. ун-та, 2003. — 208 с.

 7. Ліпкан В.А. Національна безпека України: нормативно-правові аспекти забезпечення. — К.: Текст, 2003. — 180 с.

 8. Ліпкан В.А. Національна безпека і національні інтереси України. — К.: КНТ, 2006. — 68 с. (Серія: Національна і міжнародна безпека).

 9. Ліпкан В.А. Теоретико-методологічні засади управління у сфері національної безпеки України: Монографія. — К.: Текст, 2005. — 350 с.

 10. Ліпкан В.А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України: Монографія. — К.: Текст, 2003. — 600 с.

 11. Ліпкан В.А., Ліпкан О.С., Яковенко О.О. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях. — К.: Текст, 2006. — 256 с.

 12. Ліпкан В.А. Управління системою національної безпеки України. — К.: КНТ, 2006. — 68 с. (Серія: Національна і міжнародна безпека).

 13. Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України / Збірник матеріалів науково-практичної конференції 16 - 17 травня 2001 р., Київ.— К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. — 480 с.

 14. Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку) : Навч. посіб. для вищих навч. закладів / Українська Академія держ. управління при Президентові України; Академія держ. податкової служби України. — К. : Преса України, 2000. — 304 с.

 15. Проблеми національної та міжнародної безпеки України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 квітня 2007 р.) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Текст, 2007. (Серія: Національна і міжнародна безпека).

 16. Про основи національної безпеки України: Закон України // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 29. — Ст. 1433.

 17. Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций: ролевое поведение. Учебное пособие. — Изд-во Европ. ун-та, 2000. — 303 с.

 18. Римаренко Ю.І., Шкляр Л.Є., Римаренко С.Ю. Етнодержавознавство. Теоретико-методологічні засади. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — 2001. — 264 с.

 19. Соснин А.С., Прыгунов П.Я. Менеджмент безопасности. — К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002.

 20. Стратегія національної безпеки України // www.president.gov.ua


Додаткова:

 1. Абрамов В.С. Коммерческая безопасность предприятий (теория и практика). — М.: АР-СИН ЛТД, 1998. — 76 с.

 2. Авдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. — М., 1994.

 3. Актуальні проблеми інформаційної безпеки України. Аналітична доповідь УЦЕПД / /Національна безпека і оборона. –К.: 2001. -№1. –С.2-59.

 4. Аристотель. Политика. Соч. в 4-х т. — М., 1984.

 5. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти / МВС України, Ун-т внут. справ, За заг. ред. О.М. Бандурки – Х., 2000. –366с.

 6. Багиев Г.Л., Аренков И.А., Мартынова М.В. Benchmarking у розробці стратегій маркетингу // Маркетинг у системі керування підприємництвом. — Київ, 1996.

 7. Беляков К.И. Управление и право в период информатизации: Моногр. – К.: Изд.-во «КВІЦ», 2001. – 308 с.

 8. Біла книга 2005: Оборонна політика України. — К.: 2006. — 135 с.

 9. Білорус О.Г., Лук'яненко Д.Г., Гончаренко М.О., Зленко В.А., Зернецька О.В. Глобалізація і безпека розвитку / О.Г. Білорус (наук. ред.). — К.: НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин; Київський національний економічний ун-т 2001. — 734 с.

 10. Боган К. Бизнес-разведка. Внедрение передовых технологий: пер. с англ. / Кристофер Боган, Майкл Инглиш: под общей ред. Б.Л.Резниченко. — М.: Вершина, 2006. — 368 с.

 11. Богданович В.Ю. Концептуальні підходи до вибору та затвердження в державі потрібного рівня її воєнної безпеки. – К. // Наука і оборона. – 1998. – №2.

 12. Бодрук О., Гончаренко О., Лісицин Е., Горелов М. Національна безпека України: історія і сучасність: Монографія. - К.: ІСЕМВ, 1993.

 13. Бодрук О.С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти. — К.: Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки, 2001. — 300 с.

 14. Боков В., Лущик А. Основы экологической безопасности. — Сим­ферополь : Соната, 1998. — 223 с.

 15. Вандам Е.А. Геополитика и геостратегия / Научн. рук. проекта Даниленко И.С.- Минск: Кучково поле, 2002.- 272 с.

 16. Вернадский В. Биосфера и ноосфера. — М. : Наука, 1989. — 261 с.

 17. Видрін Д. Концепція стратегії безпеки (Україна у посттоталітарний період) // Розбудова держави. — 1993. — № 5. — С. 36 - 41.

 18. Гавловський В.Д, Голубєв В.О., Цимбалюк В.С. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій – Х.: Фоліо, 2002. – 284 с.

 19. Гаджиев К.С. Геополитика. — М., 1997.

 20. Гаджиев К.С. Политическая наука. — М., 1995.

 21. Галушко С. Если завтра война: роль военно-
  космических средств и военно-воздушных сил в готовящейся войне
  против Ирака //Аэрокосмический вестник. - 2003. - 18-24 февраля.

 22. Галушко С. Если завтра война: роль военно-
  космических средств и военно-воздушных сил в готовящейся войне
  против Ирака //Аэрокосмический вестник. - 2003. - 18-24 февраля.

 23. Гвардабасси Г. Элементы теории больших систем в приложении к проблемам окружающей среды // Теория систем в приложении к пробле­мам защиты окружающей среды — К. : Выща шк, 1981. — С. 219 - 236.

 24. Гончаренко А., Джангужин Р., Лисицын Э. Гражданский контроль и система национальной безопасности // Зеркало недели. — № 35 от 14.09.02. — С. 12.

 25. Гурковський В.І. Організційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки: Дис. … канд. юрид. наук: 25.00.02 / Нац. Акад. держ. управл. При Президенті України. — К., 2004. — 226 с.

 26. Данільян О.Г., Дзьобань О.П., Панов М.І. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: Навч. посіб. — Х.: Фоліо, 2002. — 285 с.

 27. Драчёв С.С. Основы корпоративной безопасности. — СПб.: ООО Издательство Полигон, 2000. — 240 с.

 28. Дугин А. Основы геополитики. — М.: Арктогея, 1997.

 29. Духов В.Е. Экономическая разведка и безопасность бизнеса. — К.: НВФ „Студцентр”, 1997. — 176 с.

 30. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. – К.: Діалектика, 2000. – 448 с.

 31. Картавцев В.С. Концепція національної безпеки України (проблеми підготовки та основні положення) // Вісник Академії правових наук України. — Харків. —1995. — Вип. 4. — С. 25 - 34.

 32. Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення / А. Б. Качинський. — К.: НІСД, 2001. — 312 с. — (Сер. «Екологічна безпека»; Вип. 5).

 33. Кемп С.Роберт Легальный промышленный шпионаж: Бенчмаркинг бизнес-процессов: технологии поиска и внедрения лучших методов работы ваших конкурентов / пер. с англ., Под ред. О.Б.Максимовой. — Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. — 416 с.

 34. Кирсанов К, Малявина А., Дяненко Ю. Глобальные катастрофы. —М.: Калита, 2000. — 120 с.

 35. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? : Пер. с англ. / Под ред. В.Л. Иноземцева. — М.: Ладомир, 2002. — 352 с.

 36. Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. М. Предприятие в нестабильной экономической среде. — М.: Экономика, 1997.

 37. Кондратьєв Я.Ю., Ліпкан В.А. Концепція національної безпеки України: теоретико-правові аспекти зарубіжного досвіду. — К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. — 20 с.

 38. Копейчиков В., Колодій А., Українчук О. Про концепцію національної безпеки України // Право України. — 1993. — № 5 - 6. — С. 9 - 13.

 39. Косевцов В.О., Бінько І.Ф. Національна безпека України: проблеми та шляхи реалізації пріоритетних національних інтересів. — К.: Національний ін-т стратегічних досліджень, 1996. — Вип. 1. — 54 с.

 40. Костенко Г.Ф. Теоретичні аспекти стратегії національної безпеки. На­вчальний посібник. — К.: ЗАТ Видавничий дім „ДЕМІД”, 2002. — 144 с.

 41. Кубушкин Н. И. Основы менеджмента. — Минск: Новое знание, 2001.

 42. Кузнецов С.А. Роль негосударственных структур в обеспечении региональной безопасности Российской Федерации // Национальная безопасность и геополитика России. — 2001. — № 2 - 3. — С. 87 - 89.

 43. Левицька М.Б. Теоретико-правові аспекти забезпечення національної безпеки органами внутрішніх справ України: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2002. — 206 с.

 44. Лиддел Гарт Б.Х. Стратегия непрямых действий. М., Изд. иностр. литер., 1957.

 45. Литвиненко О. В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампанії: Моногр. – К., – 2000. – 222 с.

 46. Литвиненко О. Інформація і безпека // Нова політика. – 1998. - № 1. – С. 47.

 47. Ліпкан В.А. Методологія формування правового поля забезпечення національної безпеки України // Держава і право. — 2002. — № 18. — С. 70 - 76.

 48. Ліпкан В.А., Максименко Ю.Є., В.М.Желіховський Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: Навчальний посібник. — К.: КНТ, 2006. — 280 с. (Серія: Національна і міжнародна безпека)

 49. Лопатин В.Н. Информационная безопасность: Человек. Общество. Государство: Санкт-Петербург ун-т МВД России. – СПб: Фонд “Университет”, 2000. – 426 с.

 50. Макиавелли Н. Государь. — М.: Мысль, М., 1996.

 51. Медведчук В.В. Сучасна українська національна ідея і актуальні питання державотворення: Дис. … док. юрид. наук: 12.00.01., 12.00.02 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 1997.

 52. Національна безпека України, 1994-1996 рр.: Наук. доп. НІСД / Ред. кол.: О.Ф. Бєлов (голова), І.Ф. Бінько, С.І. Пирожков, М.Л. Рубанець, О.П. Янішевський. — К.: Національний ін-т стратегічних досліджень, 1997. — 198 с.

 53. Основы теории оптимального управления // Под ред. В.Ф.Кротова.- М.: Высш. школа, 1990. – 430 с.

 54. Парахонський Б.О. Національні інтереси України (духовно-інтелектуальний аспект): Монографія. Сер. „Наукові доповіді”. — Вип. 6. — К., 1993. — 43 с.

 55. Полибий Всеобщая история в сорока книгах.— М., 1980. Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола. М.: Москва, 1998.

 56. Почепцов Г.Г. Национальная безопасность стран переходного периода : Учеб. пособие для студ. спец. „Междунар. отношения” и „Междунар. информ.” / Киевский национальный ун-т им. Тараса Шевченко. Институт международных отношений. — К., 1996. — 136 с.

 57. Почепцов Г.Г. Національна безпека країн перехідного періоду: Навч. посіб. — К., 1996. — 378 с.

 58. Римаренко Ю.І., Шкляр Л.Є., Римаренко С.Ю. Етнодержавознавство. Теоретико-методологічні засади. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — 2001.

 59. Саидов А.Х. О развитии антропологии права // Право и политика. — 2002. — № 9. — С. 143 - 151.

 60. СІПРІ 2003: Щорічник: озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. — К.: Заповіт, 2004. — 652 с.

 61. Соснин А.С., Прыгунов П.Я. Менеджмент безопасности: Учеб. пособие. — К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. — 357 с.

 62. Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року: Біла книга. — К.: Аванпост-прім, 2004 — 96 с.

 63. Тимошенко І.І., Лаптєв С.Г., Ліпкан В.А., Онищенко Г. Закон України „Про недержавне забезпечення безпеки особи та підприємницької діяльності в Україні” // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України.— К.: Вид-во Європ. ун-та, 2001. — С. 466 - 477.

 64. Тихомиров Ю.А. Глобализация: взаимовлияние внутреннего и международного права // Журнал российского права. — 2002. — № 11. — С. 3 - 12.

 65. Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку: Монографія НІСД і НІУРВ . – К.: НІСД, 1999.

 66. Цвєтков В. В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий акспект). – Х.: Право, 1996. – 164 с.

 67. Циганов В.В. Політична безпека і безпечна політика: складові, ознаки, стан, тенденції. — К.: Ніка центр, 2006. — 112 с.

 68. Шаскольский И. П. Антинорманизм и его судьбы // Проблемы отечественной и всеобщей истории. — 1983. — Вып. № 7.

 69. Шемшученко Ю.С. Концепція правова // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова. редкол.) та ін. — К.: „Укр. енцикл.”, 2001. — Т. 3.: К - М. — 792 с.

 70. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник/ За ред. Д.Б. Табачника.- К.: Вища школа, 2004.- 622с.

 71. Шпенглер О. Закат Европы. – Петроград, 1923.

 72. Экологический энциклопедический словарь. — М.: Ноосфера, 1999. — 930 с.

 73. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 1998.

 74. Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. — М.: Наука, 1999. — 448 с.

 75. Ярочкин В.И. Информационная безопасность: Учебник для студентов вузов. — М.: Академический Проект. Фонд „Мир”, 2003. — 640 с.

 76. Ярочкин В.И. Секьюритология — наука о безопасности жизнедеятельности. — М.: „Ось-89”, 2000.Каталог: students
students -> Основи наукових досліджень
students -> Програма вступного іспиту до аспірантури з наукової спеціальності 17. 00. 06. Декоративно-прикладне мистецтво львів 2010
students -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
students -> Робоча програма навчальної дисципліни Картографія з основами топографії для студентів спеціальності (ей) 040104 „Географія
students -> Навчально-методичне забезпечення
students -> Бакалавр” Спеціалізація „фортепіано, орган” Програмні вимоги з фаху Виконання сольної програми
students -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
students -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики

Скачати 420.19 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка