Університет менеджменту освіти напн україниСторінка1/2
Дата конвертації18.11.2018
Розмір0.52 Mb.
#64780
  1   2МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

І ЗМІСТУ ОСВІТИ МОНМС УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ

Науково-методичний комплекс

«Консорціум закладів післядипломної освіти»

Управління освіти і науки

Запорізької обласної державної адміністрації

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

Класичний приватний університет

Міжвузівський дослідницький центр

«Політика і освіта»

ПРОГРАМА


26-29 квітня 2012 року,

м. Запоріжжя


Управління освіти і науки

Запорізької обласної державної адміністрації

Комунальний заклад

«Запорізький обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти»

Запорізької обласної ради

Міжвузівський дослідницький центр

«Політика і освіта»


IІІ Міжнародний освітній Форум

«Особистість у єдиному освітньому просторі»

(26-29 квітня 2012 року, Україна, м. Запоріжжя)
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

ВЄРОЗУБОВ О.Г. – начальник обласного управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

ПАШКОВ В.В. – ректор комунального закладу «Запорізькій обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

ОГАРЕНКО В.М. – ректор класичного приватного університету.

ГОРБАНЬ О.М. – перший проректор класичного приватного університету.

ТКАЧЕНКО В.Г. – декан історичного факультету ЗНУ.

САВІН В.В. – проректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

ЯСТРЕБОВА В.Я. – проректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

ПАВЛЕНКО А.І. – завідувач кафедри КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

КАЛЮЖНИЙ В.С. - завідувач кафедри філософії і політології ЗДІА.

МАЛЬОВАНИЙ М.М. – завідувач кафедри КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

ХАУСТОВА О.В. – завідувач кафедри КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

ШАЦЬКА Н.М. – секретар вченої ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

ТАРАН О.Ю. – технічний секретар Форуму (тел/факс 0612-347611; zoippo@mail.ru).
Співорганізатори заходів Форуму: Петровська академія наук і мистецтв (Росія, Санкт-Петербург); Інститут педагогіки НАПН України; Національний педагогічний університет
ім. М.П. Драгоманова (Київ); Інститут змісту й методів навчання Російської академії освіти (Москва); Інститут педагогічних досліджень (Молдавія, Кишинів); Білоруський державний педагогічний університет ім. М.Танка (Мінськ); Російський державний педагогічний університет ім. О.І. Герцена (Санкт-Петербург); Педагогічна академія післядипломної освіти (Москва); Санкт-Петербурзька академія післядипломної педагогічної освіти; Центр нових технологій в освіті Національного дослідницького технологічного університету «МІСіС» (Москва); Саратовський державний університет ім. М.Г. Чернишевського; Тульський державний університет; Запорізький національний університет (ЗНУ); Мелітопольський державний педагогічний університет (МДПУ) ім. Б. Хмельницького; Керченський морський державний технологічний університет; Севастопольський міський гуманітарний університет (СевМГУ).
ЗАХОДИ ФОРУМУ

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ФОРУМУ: 26 квітня 2012 р., 8.00 – 11.00(пр. Леніна, 164, Запорізька обласна рада, фойє, 2-й поверх ).

ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ: 26 квітня 2012 р., 11.00–12.00(пр. Леніна, 164, Запорізька обласна рада, 200 зала):

 1. Привітання від керівництва Запорізької обласної державної адміністрації.

 2. Привітання від керівництва Запорізької обласної ради.

 3. Привітання від керівництва Запорізької міської ради.

 4. Привітання від Народних депутатів України.

 5. Привітання від представників зарубіжних делегацій.

 6. Межейко В.І. – голова постійної комісії з гуманітарних питань Запорізької обласної ради.

 7. Вєрозубов О.Г. – начальник управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

 8. Бєліков С.Б. – голова ради ректорів ВНЗ III-IV рівнів акредитації Запорізької області.

 9. Мельник О.М. – голова ради директорів ВНЗ I-II рівнів акредитації Запорізької області.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ФОРУМУ: 26 квітня 2012 р., 12.00-13.30(пр. Леніна, 164, Запорізька обласна рада, 200 зала):

Головуючий – ПАШКОВ В.В. (к. філос. н., доц., ректор Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти).

Співголовуючий МОЛОДИЧЕНКО В.В. (д. філос. н., проф., ректор Мелітопольського державного педагогічного університету).

 1. ТРАНСФОРМАЦІЯ СФЕРИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ:

ПОСТСТАНДАРТИЗОВАНИЙ РОЗУМ ПЕДАГОГА. Пашков В.В., к. філос. н., доц., ректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 1. РЕАЛІЗАЦІЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ ОСОБОВО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ. Молодиченко В.В., д. філос. н., проф., ректор Мелітопольського державного педагогічного університету (Україна, Мелітополь).

 2. МЕДІАДИДАКТИКА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ. Онкович Г. В., д. п. н., проф., Інститут вищої освіти НАПН України (Україна, Київ).

 3. ВИКОНАННЯ МЕДІА ТВОРЧОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. Гуділіна С. І., к. п. н., науковий співробітник Інституту змісту та методів навчання Російської академії освіти (Росія,  Москва);.

 4. ВІДКРИТА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Висоцька О. Є., д. філос. н., проф., декан факультету відкритої освіти, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, Дніпропетровськ).

 5. АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Єльникова Г. В., д. п. н., проф., заст. директора Інститута професійно-технічної освіти НАПН України (Україна, Київ).

 6. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.

Гришина І. В., д. п. н., проф., Санкт-Петербургська Академія постдипломної педагогічної освіти (Росія, Санкт-Петербург).

 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОГО УРОКУ. Акірі І.К., к. фіз.-мат. н., доц., Інститут педагогічних наук (Республіка Молдова, Кішінєу).

 2. ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ (ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ). Крістоф Дзержинські, доктор філософії, зав. каф. Вищої школи економіки Єврорегіонів ім. Де Гаспера (Польща, Варшава).

КОНФЕРЕНЦІЯ №1ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ: «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»: 26 квітня 2012 р., 15.00-16.30

(КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57-а, ауд. № 46).

Головуючий – ПАШКОВ В.В. (к. філос. н., доц., ректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР).

СпівголовуючийРОМАНЕНКО М.І. (д. філос. н., проф., ректор ДОІППО).

 1. СПІВПРАЦЯ РОСІЇ І УКРАЇНИ У СФЕРІ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ІСТОРИЧНОМУ ЕТАПІ. Аршинов Ю. Є., к. і. н., доц., керівник Центру «Політика і освіта», заступник керівника Науково-освітянського центру співпраці з державами СНД і Балтики Саратовського державного університету (Росія, Саратов).

 2. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ТОЛЕРАНТНОСТІ. Калюжний В.С., к. філос. н., проф., завідувач кафедри філософії і політології, Запорізька державна інженерна академія (Україна, Запоріжжя).

 3. ПРО РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Малахова Ж.Д., к. і. н., проф., голова Запорізької філії Академії Наук СТІМС (Росія, Москва).

 4. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. Подмазін С. І., д. філос. н., доц., завідувач обласного науково-методичного Центру психології та соціології освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна,Запоріжжя).

 5. Концептуальні ідеї патріотичного виховання в системі освіти. Власова Н.Ф., комунальний заклад «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради (Україна, Запоріжжя).

 6. ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІТИКИ І ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНИНА. Мальований М.М., к. філос. н., доцент, зав. кафедри теорії та методики виховання; Богомолова Н.М., магістр державного управління, співробітник МДЦ «Політика і освіта» КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 7. ПАТРІОТИЗМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ХХI СТОЛІТТЯ. Кузьміч Т. О., завідувач науково-методичним відділом управління загальноосвітніми навчальними закладами Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія безперервної освіти» (Україна, Херсон).

 8. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ І БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКИХ ВИЩІВ. Рябко І.В., к. н. держ. упр., зав. каф. богослов’я Класичного приватного університету (Україна, Запоріжжя).

 9. ДУХОВНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТЯНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ У ЗРІЗАХ ТЛУМАЧЕННЯ ПОГЛЯДІВ К. САКОВИЧ. Стефанюк С., доктор філософії, доц., проф. кафедри політології, культурології і соціології Харківського державного педагогічного університету (Україна, Харків).

 10. ДУХОВНО-ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕХНОЛОГІЇ. Шульга Л. М., доктор філософії в галузі освіти, заступник директора з навчально-виховного процесу НВК «Основа» (Україна, Запоріжжя).

КОНФЕРЕНЦІЯ №1.СЕКЦІЯ № 1.1: «ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» 26 квітня 2012 р., 17.00-18.30 (КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57- а, ауд. 46).

ГоловуючийСАВІН В.В. (д. фіз.-мат. н., проф., проректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР).

Співголовуючий - ВИСОЦЬКА О.Є. (д. філос. н., проф., зав. каф. ДОІППО).

 1. КОНЦЕПЦІЯ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Рильський О.Ф., д. біол. н., проф., зав. каф. загальної та прикладної екології і зоології ДВНЗ «Запорізькій національний університет» (Україна, Запоріжжя).

 2. СУПЕРЕЧНІСТЬ ПРИНЦИПІВ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА СПОЖИВАННЯ ФОРМУВАННЮ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Савін В.В., д. фіз.-мат. н., проф., проректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 3. СУЧАСНА ПІДГОТОВКА ЕКОЛОГІВ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Волох В.І., д. б. н., проф., зав. каф. ТДАТУ (Україна, Мелітополь).

 4. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЯКОСТІ ОСВІТИ, РОЗВИТКУ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ НАУКИ ТА СТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАУКОЄМКИХ ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ З ФОРМУВАННЯМ В СУСПІЛЬСТВІ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Гіржон В.В., д. фіз.-мат. н., проф., зав. кафедри фізики металів Запорізького національного університету (Україна, Запоріжжя).

 5. ПРО РОЛЬ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В СТВОРЕННІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ФАХІВЦІВ В ВНЗ УКРАЇНИ. Кожем’якін Г.Б., к. т. н., доц., зав. каф. охорони навколишнього середовища Запорізької державної інженерної академії (Україна, Запоріжжя).

 6. ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Бабмбіндра Д.І., д. е. н., проф., зав. кафедри міжнародної економіки та економічної теорії ДВНЗ «Запорізький національний університет» (Україна, Запоріжжя).

 7. ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СТВОРЕННІ НОВИХ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ. Лисенко В.І., д. б. н., проф., проректор, зав. каф. екології Мелітопольської філії відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Україна, Мелітополь).

 8. БІОЛОГІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОСНОВА ВПРОВАДЖЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ. Шевченко І.А., д. т. н., д. с/х. н., проф., член. кор. НААН України, директор ІМЖ НААНУ (Україна, Запоріжжя).

 9. ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ УМОВ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Головін В.В., к. т. н., доц. каф. ЗДІА, директор Інституту регіональних екологічних досліджень (Україна, Запоріжжя).

 10. ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Осипенко В.Д., к. т. н., доц., Заступник генерального директора ООО «Дніпроенергосталь» (Україна, Запоріжжя).

 11. УПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ПОЗАШКІЛЬНУ УЧБОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІ ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА БАЗІ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ. Ульянова О.І., директор КЗ «ЗОЦЕНТУМ» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 12. РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО РУХУ В РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПРИНЦИПІВ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Левін А.С., голова Запорізького відділення міжнародного екологічного руху, директор Запорізького центру екологічної освіти (Україна, Запоріжжя).

КОНФЕРЕНЦІЯ № 1.КРУГЛИЙ СТІЛ № 1.2: «ІСТОРИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ І ЗМІСТОВНІ ПРОБЛЕМИ» 26 квітня 2012 р., 15.00-19.00

(Запорізький національний університет, кор. 5, пр. Леніна, буд.74, актова зала)

Головуючий ТКАЧЕНКО В.Г. (к. і. н., доц., декан історичного факультету Запорізького національного університету).

Співголовуючий ГУЗЕНКОВ С.Г. (к. і. н., доц., КЗ «ЗОІППО» ЗОР).

 1. ВИСВІТЛЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ РОСІЇ. Турченко Ф. Г., д. і. н., проф., зав. кафедри новітньої історії ДВНЗ «Запорізький національний університет» (Україна, Запоріжжя).

 2. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЄВРОПУ В СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ. Білоножко С. В., к. і. н., доцент кафедри всесвітньої історії ДВНЗ «ЗНУ» (Україна, Запоріжжя).

 3. ДО ПИТАННЯ ПРО ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ. Космина В. Г., д. і. н., проф., зав. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ДВНЗ «ЗНУ» (Україна, Запоріжжя).

 4. ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ – СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ. Терно С. О., завідувач лабораторії інтерактивних методів навчання історичного факультету ДВНЗ «ЗНУ» (Україна, Запоріжжя).

 5. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ-АРХІВІСТІВ НА БАЗІ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Мільчев В. І., д. і. н., проф., зав. кафедри джерелознавства, історіографії та СІД ДВНЗ «ЗНУ» (Україна, Запоріжжя).

 6. ДО ПИТАННЯ СТРУКТУРНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМ І ТЕМАТИЧНИХ ПЛАНІВ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Крапивка Г. А., к. і. н., доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 7. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ. Секиринський Д. О., директор гуманітарного коледжу ЗНТУ (Україна, Запоріжжя).

 8. ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ГОЛОКОСТУ ТА КОНТРАВЕРСІЙНИХ ПИТАНЬ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ РОСІЇ, ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ. Щупак І. Я., к. і. н., доц., директор Всеукраїнського центру вивчення Голокосту «Ткума» (Україна, Запоріжжя).

 9. МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Лисенко Т. М., к. і. н., доц., заступник генерального директора НЗ «Хортиця» з наукової роботи (Україна, Запоріжжя).

 10. ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК ОСНОВА ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ. Митрофанова Т. Г., КЗ «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради (Україна, Запоріжжя).

 11. ПОТЕНЦІАЛ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ В РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ДУХОВНОЇ СФЕРИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Винарчук Т. В., к. і. н., доцент кафедри новітньої історії України ДВНЗ «ЗНУ» (Україна, Запоріжжя).

 12. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТУ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ «СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО». Гузенков С. Г., к. і. н., доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

ЗАПРОШЕНІ:

 1. Діордієва Н. В., вчитель історії Запорізького багатопрофільного ліцею №99

 2. Копилова С. В., к. філос. н., старший науковий співробітник НЗ «Хортиця»

 3. Леощенко Н. В., вчитель історії Запорізького класичного ліцею

 4. Лукашенко М. П., Запорізький Січовий колегіум-інтрнат

 5. Мирущенко О. П., к. і. н., зав. відділу музею «Запорізького козацтва» НЗ «Хортиця»

 6. Первеньонок С. М., заст. дир. з виховної роботи Запорізького ліцею «Логос».

 7. Романютенко І. Ю., вчитель історії Запорізької гімназії № 11;

 8. Спудка І. М., к. і. н., доцент кафедри українознавства ЗНТУ;

 9. Трегубенко Т. І., ЗНВК № 76.

КОНФЕРЕНЦІЇ №1СЕКЦІЯ № 1.2 : «ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНИНА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ВІДКРИТОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ» 27 квітня 2012 р., 11.00-13.30 (ЗОЦНТТУМ «Грані», м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14, ауд. № 210 )

Головуючий - АВДЄЄВА І.М. (к. психол. н., доц., проректор СевМГУ).

Співголовуючий - ГОРШКОВА О.Г. (к. п. н., доц., КЗ «ЗОІППО» ЗОР).

 1. ПРО ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНІ УСТАНОВКИ ВЧИТЕЛЯ-ФАСІЛІТАТОРА. Авдєєва І. М., к. психол. н., доцент, проректор з наукової роботи Севастопольського міського гуманітарного університету (Україна, Севастополь).

 2. ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Апостолова О. О., учитель історії, керівник музею Кушугумського НВК «Успіх» Запорізького району (Україна).

 3. ІДЕНТИЧНІСТЬ РОДОВИХ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ. Арабаджієв Д. Ю., к. політ. н., доц., Мяло П. І., к. і. н, співробітники МДЦ «Політика і освіта» КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 4. СПІВРОБІТНИЦТВО РОСІЇ ТА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОСВІТИ ЧАСІВ ПРЕЗИДЕНТСТВА В.Ф. ЯНУКОВИЧА. Аршинов Ю.Є., к. і. н, заступник керівника Науково-освітнього Центру Співробітництва із державами СНД і Балтії, керівник Центру «Політика і освіта» Саратовського державного університету (Росія).

 5. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ БУЛЛІНГУ, ЯК ОДНА З ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМИ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНИНА. Барліт О. О., к. п. н., доцент кафедри теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 6. ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТАНЦЮВАЛЬНОГО САМОДІЯЛЬНОГО РУХУ СУСПІЛЬНИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ XX СТ. Богута В. М., аспірант Полтавського національного педагогічного університету (Україна).

 7. ІСТОРИКО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ. Бутченко А. П., заступник директора з виховної роботи ЗОШ № 3 (Україна, Алушта).

 8. СТАН ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ФІЗИЧНОГО Й ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Воронін Д. Є., к. п. н., доц., завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спортивних дисциплін, Окса М. М., к. п. н., доц., доцент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету (Україна, Мелітополь).

 9. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВАЛЕОЛОГІЯ». Гончаренко О. М., к. фарм. н., зав. кафедри Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру (Україна, Запоріжжя).

 10. ЕКСКУРСІЯ ЯК ЗАСІБ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ. Дашевська І. М., ст. викладач кафедри туризму та готельно–ресторанної справи Класичного приватного університету (Україна, Запоріжжя).

 11. СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Горшкова О. Г., к. п. н., доц.; Макаренко В. В., старший викладач кафедри теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 12. ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ У ВИХОВАНЦІВ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Дем`яник О. Г., магістр з управлінської діяльності, директор ЦДЮТ (Україна, Енергодар).

 13. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ КЛАСНОГО КОЛЕКТИВУ. Доновська І. В., магістр педагогіки вищої школи, учитель ЗНЗ № 109 (Україна, Запоріжжя).

 14. ВИХОВНА СИСТЕМА: ОСНОВНІ ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ. Доновський С. М., магістр з управлінської діяльності, заст. директора з виховної роботи ЗНЗ № 109 (Україна, Запоріжжя).

 15. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ЗДІБНОСТІ ДИТИНИ ЯК ОСНОВА ЇЇ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ. Заруба С. П., методист науково-методичного центру позашкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 16. УЧАСТЬ У СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТАХ – ШЛЯХ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБЛИВОСТІ ШКОЛЯРА. Кондратова Л. Г., к. п. н., доц.., доцент кафедри теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 17. УПРАВЛІННЯ ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ ГІМНАЗІЇ. Кондрус О.В., магістр педагогіки вищої школи, директор ЗНВК гімназії «Успіх» с. Володимирівка Запорізького району (Україна).

 18. СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Купчік І.М., методист ЦДЮТ Запорізької райдержадміністрації (Україна, Запоріжжя).

 19. СИСТЕМА ОСВІТИ В РОСІЇ, УКРАЇНІ ТА КАЗАХСТАНІ В КОНТЕКСТІ СОЦІЕНТАЛЬНОГО СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ. Лапенко М.Г., к. і. н., керівник Науково-освітнього Центру Співробітництва із державами СНД і Балтії Саратовського державного університету (Росія, Саратов).

 20. ПОЛОЖЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РОЛЬ В ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Лєшуков В.С., експерт Науково-освітнього Центру Співробітництва із державами СНД і Балтії Саратовського державного університету (Росія, Саратов).

 21. ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВО – ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ. Лукачевич А.Ф., методист науково-методичного центру позашкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 22. ДІАГНОСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ. Нечаєв М. П., д. п. н., доц.., зав. кафедри виховних систем Державної освітньої установи Педагогічна Академія (Україна).

 23. ІСТОРИЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ. Маковська Д. В., к. політ. н., учитель історії ЗОШ № 54 (Україна, Севастополь).

 24. ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ НАУКИ І РЕЛІГІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ. Рябко О. В., старший викладач кафедри богослов’я Класичного приватного університету (Україна, Запоріжжя).

 25. ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ І ВЧИТЕЛІВ. Терновська Я. С., методист Шевченківського РВО (Україна, Запоріжжя).

 26. ВИХОВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І КОЛЕКТИВНИХ НАВИЧОК ДІТЕЙ. Топчій Л. А., заступник директора з виховної роботи багатопрофільної гімназії «Гармонія» (Україна, Енергодар).

 27. ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ШКОЛИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ І ДОСВІДУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. Худенкова І. Г., магістр управління освіти, методист науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради (Україна, Енергодар).

 28. ПРОСТІР ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ. Чабан Н. В., здобувач кафедри управління та євроінтеграції Національного педагогічного університету (Україна).

 29. ПРОСТІР ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ. Крохмаль Н. В., к. ф. н., доцент кафедри управління та євроінтеграції Національного педагогічного університету (Україна, Київ).

 30. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНОГО ВИМІРУ. Чернишов Д. О., к. п. н., доц., зав. кафедри педагогіки та психології Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту при Національному університеті фізичного виховання і спорту України (Україна, Донецьк).


КОНФЕРЕНЦІЯ №1

КРУГЛИЙ СТІЛ № 1.3: «ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІТИКИ І ОСВІТИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ» 27 квітня 2012 р., 14.15 – 15.45 (КЗ «ЗОІППО» ЗОР, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 145, ауд. 203)ГоловуючийОЧЕРЕТЯНИЙ Ф.Ф. (к. і. н., проф., СевМГУ);

Співголовуючий МАЛЬОВАНИЙ М.М. (к. ф. н., доц., зав. каф. КЗ «ЗОІППО» ЗОР).

 1. ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ПОЛІТИКИ. Очеретяний А. А., к. і. н., професор Севастопольського міського гуманітарного університету (Україна, Севастополь).

 2. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ – СТРАТЕГІЧНА МЕТА ОСВІТИ. Мальований М. М., к. ф. н., доц., зав. кафедри теорії і методики виховання, завідувач МДЦ «Політика і освіта» КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 3. ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ФОРМУВАННЯ ГРОМОДЯНСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. Мяло П. І., к. і. н., співробітник МДЦ «Політика і освіта» КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 4. ПОЛІТИЧНА ОБІЗНАНІСТЬ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ. Арабаджиєв Д. Ю., к. політ. н., доц., співробітник МДЦ «Політика і освіта» КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя)

ЗАПРОШЕНІ:

 1. Аршинов Ю. Є. – к. і. н, заступник керівника Науково-освітнього Центру Співробітництва із державами СНД і Балтії, керівник Центру «Політика і освіта» Саратовського державного університету.

 2. Лєшуков В. С. – експерт Науково-освітнього Центру Співробітництва із державами СНД і Балтії Саратовського державного університету.

 3. Подмазін С. І. – д. ф. н., к. психол. н., завідувач Обласного науково-методичного центру психології та соціології освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

 4. Кришталь М. Е. – начальник відділу реєстрації нормативно-правових актів, систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Головного управління юстиції у Запорізькій області.

 5. Гугнін Е. Ф. – політолог, голова правління громадської наукової організації «Запорізькій центр стратегічних досліджень».

Засідання філософського клубу: «ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА УКРАЇНИ: ПОЛІТИКО-ОСВІТНІЙ ВИМІР» ( 27 квітня 2012 р., 16.30-18.00, Запорізька державна інженерна академія, ауд. 322)Головуючий - Макушинська Г.П. (к. ф. н, доцент кафедри філософії та політології Запорізької державної інженерної академії);

Вступне слово - Пащков В.В. (ректор КЗ ЗОІППО ЗОР, к.ф. н., доцент).

Доповідач - Мальований М.М. (зав. МДЦ «Політика і освіта» КЗ ЗОІППО ЗОР, к. ф. н., доц.): «Формування громадян України – стратегічна мета освіти».

Співдоповідач - Арабаджиєв Д.Ю. (к. політ. н., доц., співробітник МДЦ «Політика і освіта» КЗ ЗОІППО ЗОР): «Політична обізнаність учнівської молоді як фактор формування громадянськості»;

Співдоповідач - Мяло П.І. (к. і.. н., співробітник МДЦ «Політика і освіта» КЗ ЗОІППО ЗОР): «Вплив політичної системи України на формування громадянського світогляду учасників навчально-виховного процесу»;

Співдоповідач - Богомолова Н.М. (магістр державного управління, співробітник МДЦ «Політика і освіта» КЗ ЗОІППО ЗОР): «Громадянсько-правові знання як чинник формування свідомого громадянина України»/
КОНФЕРЕНЦІЯ № 2: «ОСВІТА І ОСОБИСТІСТЬ: НОВІ ПІДХОДИ, СУЧАСНА ДИДАКТИКА, ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЯКІСТЬ ОСВІТИ»

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ №2: 26 квітня 2012 р., 15.00-17.00(КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57-а, ауд. № 35)

Головуючий – ПАВЛЕНКО А.І. (д. п. н., проф., зав. каф. КЗ «ЗОІППО» ЗОР).

СпівголовуючийОНКОВИЧ А.В. (д. п. н., проф., зав. відділу Інституту вищої освіти НАПН України).

 1. КОРЕКЦІЯ БАЗОВОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Анісімова Г. О., методист, Нікулочкіна О. В., к. п. н., доц., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 2. РОЛЬ ОСВІТИ У ВИНИКНЕННІ ТА ПОДОЛАННІ КРИЗИ У СВІТІ ТА СУСПІЛЬСТВІ. Батліна Л. В., к. п. н., доц., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 3. СУЧАСНІ ВІЗУАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ. Бельчев П.В., к. п. н., доц., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна, Мелітополь).

 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ. Викол Н. Х., д. н., доц., Институт педагогических наук (Республика Молдова, Кишинэу, ISE).

 5. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ В ІНТЕГРАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. Гашенко І. О., к. п. н., доц., Савіч І. О., методист КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 6. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Головко Н. В., к. п. н., с. н. с., докторант, Институт педагогики НАПН Украины (Украина, Киев).

 7. ТЕХНОЛОГІЯ КОНТЕКСТНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Іваницький О.І., д. п. н., проф., Запорізький національний університет (Україна, Запоріжжя).

 8. РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Ковальчук Б. В., к.ф.-м.н., проф., Ковальчук Л. О., к. п. н., доц., докторант, Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна, Львів).

 9. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ З ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ. Корж О.П., к. б. н., доц., Дехтяренко С.Г. старший викладач, Запорізький національний університет; КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 10. К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ РЕЧЕТВОРЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ СЛОВА. Куринная А. Ф., к. п. н., доц., Херсонский государственный университет (Україна, Херсон).

 11. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. Люрина Т. И., к.п.н., проф., Киевский университет имени Бориса Гринченко (Україна, Київ).

 12. МЕДІАДИДАКТИКА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ. Онкович Г. В., д. п. н., проф., Інститут вищої освіти НАПН України (Україна, Київ).

 13. УЗАГАЛЬНЕНА ЗАДАЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ. Павленко А. І., д. п. н., проф., акад. АНВО України, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 14. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. Погольша Лилия, д. н., доц., Институт педагогических наук (Республика Молдова, г. Кишинэу, ISE).

 15. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. Попова Т. М., д. п. н., проф., Керченський державний морський технологічний університет (Україна, АРК, Керч).

 16. МЕТОДОЛОГІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ: АНАЛІТИКО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Семерня О. М., к. п. н., доц., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Україна, Кам’янець-Подільський).

 17. НАНОТЕХНОЛОГІІ В БІОЛОГІЇ. Сігова В. І., к. т. н., проф., Крот Г. В., ст. викл., Сумський ОІППО (Україна, Суми).

 18. ФОРМИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ. Сидоренко В. В., к. філол. н., доц., Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, Донецьк).

 19. ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ. Сокуренко О. О., к. п. н., доц., Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, Миколаїв).

 20. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ПЕДАГОГА: ЗМІСТ, ІНСТРУМЕНТИ ПЛАНУВАННЯ, МЕТОДИКА. Фунтікова О. О., д. п. н., проф. Запорізький класичний приватний університет (Україна, Запоріжжя).

 21. ОСВІТНІ ПРОЕКТИ В ПРАКТИЦІ РОЗВИТКУ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ. Хаустова О. В., к. п. н., доц. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 22. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННO - КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ В ШКОЛАХ СЛОВАКИИ. Шебень В., к.п.н., доц., Чатарийова М., ст. преп., Фечо А., асп. (Словакия, г. Прешев, Прешевский университет).

КОНФЕРЕНЦІЯ № 2:

СЕКЦІЯ № 2.1: «ІНОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ. МЕДІАОСВІТА»27 квітня 2012 р., 11.00-13.30 (Класичний приватний університет, вул. Жуковського, 70-б, ауд. № 222)

Головуючий НАЙДЬОНОВА Л.А. (к. псих. н., доц., зав. лаб. психології масових комунікацій ІСПП НАПН України).

СпівголовуючийПЕНЧУК І.Л. (к. філол. н., доц., зав. каф. реклами і зв’язку з громадськістю Класичного приватного університету).

 1. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ МЕДИАТВОРЧЕСТВО. Гуділіна С. І., к. п. н., Інститут змісту та методів навчання Російської академії освіти (Росія, Москва); Хівріч В. В., Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, зав. сектором (Україна, Запоріжжя).

 2. ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ФОРМУВАННЯ МЕДІА-КОМПЕТЕНТНОСТІ. Воронцова Е. В. Начальник відділу науково-педагогічних технологій і проектів відділення стратегії розвитку освіти ІІТЗО МОНмолодьспорту (Україна, Київ).

 3. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ МЕДІАОСВІТИ ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ Найдьонова Л. А., к. психол. наук, Інститут соціальної і політичної психології НАПН України, заступник директора (Україна, Київ).

 4. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ МЕДИАСРЕДЫ. Рудакова Д. Т., к. п. н., Институт содержания и методов обучения Российской академии образования (Россия,  Москва).

 5. ІНФОРМАЦІЙНО-ЕМОЦІЙНИЙ ТА ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ДИТЯЧИХ ПРОГРАМ НА РАДІО. Пенчук І. Л., к. філол. наук, доц., Класичний приватний університет (Україна, Запоріжжя).

 6. ПОДГОТОВКА МЕДИАПЕДАГОГОВ – НАСУЩНАЯ ПРОБЛЕМА ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ. Куценко О. В. Ассоциация кинообразования и медиапедагогики Украины, оргсекретарь (Крым).

 7. МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ МЕДІАОСВІТИ ТА ЗАПОРУКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ. Бурім О. В. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна,  Луганськ).

 8. ЕВОЛЮЦІЯ ТВОРЧОСТІ В ФІЛОСОФСЬКОМУ ОСЯГНЕННІ. Бутурліна О.В., н.с., Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, Дніпропетровськ).

 9. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТИ. Варецька О. В., к. п. н., доц. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, Запоріжжя).


13.30 – 14.30 – обід.

КОНФЕРЕНЦІЯ № 2

ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ СЕКЦІЇ № 2.1: 27 квітня 2012 р., 14.30-16.30

(Класичний приватний університет, вул. Жуковського, 70-б, ауд. № 222)

ГоловуючийГУДІЛІНА С.І. (к. п. н., доц., ІСМО РАО, Москва).

Співголовуючий ХАУСТОВА О.В. (к. п. н., доц., зав. каф. КЗ «ЗОІППО» ЗОР).


 1. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ. Шаляпина Т. А., к.п.н., доц., Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (Россия, Санкт-Петербург).

 2. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ - ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ. Холодних І. М., учитель-методист, Загальноосвітня школа I-III ступенів № 112 (Україна, Донецьк).

 3. УПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ШКІЛ НОВОГО ТИПУ. Погребняк Ю. В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, ст. викл., Запорізький колегіум № 98, директор (Україна, Запоріжжя).

 4. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕДІАТЕКИ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Замч Л. П. Запорізький колегіум № 98 (Україна, Запоріжжя).

 5. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС. Ніколаєвська Р. М., ст. викл. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 6. УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВА ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. Павленко Л. А., ст. викл. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 7. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ СЛУХАЧІВ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОГО РАДІОМОВЛЕННЯ. Гірина Т. С., асп., Класичний приватний університет (Україна, Запоріжжя).

 8. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ В ДИСКУРСЕ МЕДИАКУЛЬТУРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ОБЗОРА ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ). Иванов С. А., к. т. н., доц., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

КОНФЕРЕНЦІЯ № 2КРУГЛИЙ СТІЛ № 2.1: «ІННОВАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ДИТИНИ» 27 квітня 2012 р., 11.00 -13.30

(КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57 а, ауд. 35)

Головуючий ФУНТІКОВА О.О. (д. п. н., проф., Запорізький класичний приватний університет (Україна, Запоріжжя).

Співголовуючий – БАТЛІНА Л.В. (к. п .н., доц., зав. каф. КЗ «ЗОІППО» ЗОР).

 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОСООБРАЗНОГО ПРОСТРАНСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Л.В. Абдульманова Педагогический институт Южный федеральный университет (Россия, Ростов - на - Дону)

 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. Анисимова Л.С., к. п. н., Крымский гуманитарный университет (АРК, Ялта).

 3. ВПЛИВ САМООЦІНКИ НА РОЗВИТОК САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Байєр О. М., к.психол.н., ст.викл. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, Запоріжжя); Піроженко Т.О., д.психол.н., поф., зав. лаб.психології дошкільника Інституту психології НАПН України ім. Г.Костюка (Україна, Київ).

 4. ФЕНОМЕН ДЕТСТВА В МИРЕ И ОБЩЕСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. Батлина Л. В., к. п. н., доц. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 5. RECEPTION OF LANGUAGETHE BASIS OF PRESCHOOL SOCIALIZATION. Баралюк Н. Г., к. п. н. Институт педагогических наук (Молдова, Кишинэу, ISE).

 6. ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ САМОПІЗНАННЯ У ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ. Біла Л. В., ст. викл. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 7. ТВОРЧЕСКОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРОВЫХ РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЯХ. Богуш А. М., д. п. н., к. психол. н., проф., академик НАПН Украины. Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського (Україна, Одеса).

 8. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ШЛЯХОМ ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї ТА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Бочагова А. О., магістр, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (Україна, Глухів).

 9. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЯК УМОВА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Гайдаржийська Л. П., к. п. н., доц. Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету (Україна, Бердянськ).

 10. ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СПОЖИВЧИХ ЗНАНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Григоренко Г. І., к. п. н., доц., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна,  Запоріжжя).

 11. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ: ІНДИВІДУАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Гурковська Т. Л., м. н. с., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Україна, Київ).

 12. ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ СПЕЦКУРСІВ ТА ТРЕНІНГІВ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ. Дорошенко З. П., ст. викл. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТУДЕНТАМИ ПЕДКОЛЛЕДЖА ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. Ивахнина Л. Б. Запорожский педагогический коледж (Україна, Запоріжжя).

 14. ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІЧНОГО ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ПІВДЕННО-СХІДНОГО РЕГІОНУ. Казанцева Л. І., к. п. н., доц., Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету, директор (Україна, Бердянськ).

 15. ІННОВАЦІЙНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА. Калашникова С. О., ст. викл., Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, Миколаїв).

 16. ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГА СУЧАСНОГО ДНЗ ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ. Каплуновська О.М., ст. викл., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 17. ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ ПРОСТІР ДИТЯЧОЇ ГРИ. Карасьова К. В., к. психол. н., Пастушенко Л. М. Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України (Україна, Київ).

 18. ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОНЯТЬ, ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ. Кот Н. А., к. п. н., доц. Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету (Україна, Бердянськ).

 19. ІГРАШКА ЯК МАТЕРІАЛЬНИЙ ЗАСІБ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІРИ. Кудикіна Н. В., д. п. н., проф. Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна, м.Київ).


ОБІДНЯ ПЕРЕРВА: 13.30 – 14.30
КОНФЕРЕНЦІЯ № 2, КРУГЛИЙ СТІЛ № 2.1 , ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ: 14.30 – 15-30

(КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57-а, ауд. 35)

Головуючий ФУНТІКОВА О.О. (д. п. н., проф., КПУ, Запоріжжя).

Співголовуючий – ГРИГОРЕНКО Г.І. (к. псих. н., доц., КЗ «ЗОІППО» ЗОР, Запоріжжя).

 1. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ. Куземко Л. В. Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна, м. Київ).

 2. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ В ОЗНАЙОМЛЕННІ ДОШКІЛЬНИКІВ З НАВКОЛИШНІМ СВІТОМ. Літіченко О. Д. Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна, Київ).

 3. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Мартиненко О. Бердянський державний педагогічний університет (Україна, Бердянськ).

 4. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНИХ УМОВАХ. Мартинчук О. В., к. п. н., доц., Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна, Київ).

 5. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ. Мельник О. М., к. п. н., Запорізький педагогічний коледж, директор (Україна,. Запоріжжя).

 6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ МОДЕЛІ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ. Науменко Т. І., к. п. н., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОНМС України (Україна, м. Київ).

 7. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Оліяр О. Д., вчитель-методист, НВК №4 (Україна, м. Добропілля Донецької області).

 8. ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ СКЛАДАТИ РОЗПОВІДІ-РОЗДУМИ. Омеляненко А. В., к. п. н., доц., Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету (Україна, Бердянськ).

 9. РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ. Погрібняк Н. В., ст. викл. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 10. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНОСТНО-СМЫСЛОВОГО ОТНОШЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ К КУЛЬТУРЕ РОДНОГО КРАЯ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Платохина Н.А., д.п.н., доцент, Педагогический институт южного федерального университета (Россия, Росто-на-Дону).

 11. ХЛОПЧИКИ ТА ДІВЧАТКА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТАТЕВО-РОЛЬОВИХ УЯВЛЕНЬ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Савченко Ю. Ю., к. психол. н., доц., Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна, Київ).

 12. РОЗВИТОК НАОЧНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЯК ОСНОВИ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ. Стеценко І.Б. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України (Україна, Київ).

 13. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КЕРІВНИЦТВА СЮЖЕТНИМИ ІГРАМИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Тельчарова О. А., ст. викл., Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету (Україна, Бердянськ).

 14. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЄВОЇ СФЕРИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Теплюк А. А. Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка Україна, Київ).

 15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТУДЕНТАМИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ. Удовенко Л. К., Запорізький педагогічний коледж (Україна, Запоріжжя).

 16. ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Улюкаєва І. Г., к. п. н., доц., Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного університету (Україна,  Бердянськ).

 17. НАУЧНАЯ ШКОЛА Ф.АСОХИНА ПО ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ. Ушакова О.С., д. п. н., проф. (Российская Федерация, Москва).

 18. АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ. Чемортан С. М., д. п. н., проф., Институт педагогических наук (Республика Молдова, г. Кишинэу, ISE).

 19. ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ. Юрженко В. В., к. п. н., доц., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (Україна, Київ).

КОНФЕРЕНЦІЯ № 2КРУГЛИЙ СТІЛ № 2.2: «СУЧАСНА ДИДАКТИКА: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО»

27 квітня 2012 р., 11.00-13.30

(КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57-а, ауд. 33)

ГоловуючийІВАНИЦЬКИЙ О.І. (д. п. н., проф., зав. каф. ЗНУ);

Співголовуючий - ГОЛОВКО М.В. (к. п. н., с. н. с., ІП НАПН України, Київ).

 1. ФИЗИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС В КУРСЕ ФИЗИКИ. Антипин Е.Л., к. фіз.-мат. н., доц., Дмитриева В.Ф., к. т. н., проф., Самойленко П.И., д. п. н., проф., чл.-кор. РАО., Самсонов Г.А., к. т. н., доц., Московский государственный университет технологий и управления (Росія, Москва).

 2. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ АСПЕКТ ПРОЦЕДУРИ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ. Атаманчук П. С., проф., д. п. н., академік АНВОУ, Атаманчук В. П., к. філ. н., доц., Кам'янець-Подільський національний педагогічний університет імені Івана Огієнка (Україна, Кам'янець-Подільський).

 3. ПАРАДИГМА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ В ДОУНИВЕРСИТЕТСКОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. Ботгрос И. В., к. физ.-мат. н., доц., Французан Л. Г., к. п. н., ст. н. с., Боканча В.Н., к. п. н., доц., Институт педагогических наук (Республика Молдова, г. Кишинэу, ISE).

 4. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ ПО ФИЗИКЕ – ОСНОВА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ. Герасимова Т. Ю., к. п. н., доц., Царева О. С. Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова (Беларусь, г. Могилев).

 5. ИСТОРИКО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА. Головко Н. В., к. п. н., Институт педагогики НАПН Украины (Украина, Киев).

 6. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ШКОЛЯРІВ. Гузь В. В., к. п. н., ст. викладач, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького (Україна, Мелітополь).

 7. АПРОБАЦІЯ ПІДРУЧНИКІВ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ЯК ЦІЛЬ І РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ ОБЛАСНОЇ ТВОРЧОЇ ГРУПИ ВЧИТЕЛІВ ХІМІЇ. Дехтяренко С.Г., ст. викл., Лагода Н.А. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, Запорізький навчально-виховний комплекс № 88 (Україна, Запоріжжя).

 8. ПУТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Канакіна Л. П., ст. викл. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна,  Запоріжжя).

 9. ПЕДАГОГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРАНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Корнещук В. В., д. п. н., проф., Одеський національний політехнічний університет (Україна, Одеса).

 10. СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ОСВІТИ В АДАПТИВНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ. Кваша О. В., Гашенко І. О., к. п. н., доц., Степногірська ЗОШ Запорізької області, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна,  Запоріжжя).

 11. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВИКЛАДАЧЕМ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Кравець О. Є., викл., Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна, Житомир).

 12. ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ. Крамаренко Н.В. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна,  Запоріжжя).

 13. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ. Кротов В. М., к. п. н., доц., Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова (Беларусь, г. Могилев).

 14. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ПРИ РОЗРОБЦІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ. Лісіна Л. О., к. п. н., доцент, Єгорова Н. А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, ЗНЗ І-ІІІ ст. № 91 (Україна,  Запоріжжя).

 15. САМОСТІЙНА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Максимович Т. П. Гімназія №45 (Україна, Запоріжжя).

 16. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИДАКТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Опачко М. В., к. п. н., доц., Ужгородський національний університет (Україна, Ужгород).

 17. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ХІМІЇ. Перетятько В. В., к. п. н., доц., Запорізький національний університет (Україна,  Запоріжжя).

 18. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ. Платохина Н. А., д. п. н., доц., Педагогический институт Южного Федерального университета (Россия, Ростов – на – Дону).

 19. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ ДИДАКТИЧНИХ НАОЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ХІМІЇ. Рашковський П. О., Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького (Україна,  Мелітополь).

 20. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАГАЛЬНА УМОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Склярова І. О., к. п. н., доц., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна,  Запоріжжя).

КОНФЕРЕНЦІЯ № 2: «ОСВІТА І ОСОБИСТІСТЬ: НОВІ ПІДХОДИ, СУЧАСНА ДИДАКТИКА, ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЯКІСТЬ ОСВІТИ»СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ : 27 квітня 2012 р., 13.30-16.30

(КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57-а, четвертий поверх)


 1. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ: АСПЕКТ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Александрова О.Ф., к.п.н., доц., Александров В. М., к.п.н. Запорізький національний університет (Україна,  Запоріжжя).

 2. ФИЗИКА И КВАНТОВАЯ НЕЛОКАЛЬНОСТЬ. Антипин Е.Л., к.ф.-м.н., доц., Дмитриева В.Ф., к.т.н., проф., Самойленко П.И., д.п.н., проф., чл.-кор. РАО. Московский государственный университет технологий и управления (Росія, Москва).

 3. НАВЧАЛЬНІ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ З ФІЗИКИ В ШКОЛІ. Білянська О.М. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна,  Запоріжжя).

 4. ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОЦІ. Баранова Л. В. Гімназія № 45 (Україна,  Запоріжжя).

 5. КОМУНІКАТИВНО-ДІАЛОГОВА ТА ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ УЧНІВ. Біла О.А., гімназія № 45 (Україна,  Запоріжжя).

 6. ЕVOLUTION OF THE FORMATIVE ASSESSMENT CONCEPT. Ботгрос І. В., к. фіз.-мат. н, доц., Настас С. Б., н. с., Институт педагогических наук (Республика Молдова, Кишинэу, ISE).

 7. ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ ІНШОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Волкова А. В., Запорізький національний університет (Україна, Запоріжжя).

 8. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ МОЛДОВЫ. Волковская М. А., к. п. н., доц., Институт педагогических наук (Республика Молдова, г. Кишинэу, ISE),

 9. ТЕКСТОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ. Горбачева Н. А., докторант, Институт педагогических наук (Республика Молдова, Кишинэу, ISE).

 10. СУБЪЕКТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ. Головко Л.В., к. філос. н., доц., Запорожский национальный технический университет. (Україна,  Запоріжжя).

 11. PSYCHO-PEDAGOGICAL ASPECTS OF SOCIALIZATION IN THE FORMATION OF THE CHILD'S PERSONALITY IN PRESCHOOL AGE. Даскал А. А., магистр. Институт педагогических наук (Молдова, Кишинэу, ISE).

 12. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МОВИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Джунусалієва Г.Д., Ковальська Н.А. Одеський національний економічний університет (Україна, Одеса).

 13. ТHE IMPACT OF EDUCATIONAL PARTNERSHIP IN TRAINING PEDAGOGICAL FAMILY CULTURE.  Думиникэ С. В., магистр, Институт педагогических наук (Молдова, Кишинэу, ISE).

 14. НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ. Дудуш Л. Г., ЗОШ №118 (Україна,  Донецьк).

 15. МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ – ПРЕДСТАВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ ДО ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Загороднова В.Ф., к. п. н., доц., Бердянський державний педагогічний університет (Україна,  Бердянськ).

 16. УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИИ. Исак Ш. Г., д. п. н., конференциар, Институт педагогических наук (Молдова, Кишинэу, ISE).

 17. РОЛЬ ПРИНЦИПУ НАОЧНОСТІ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ). Єлагіна Н.І. Тернопільський державний педагогічний університет ім. І. Я. Горбачевського (Україна, Тернопіль).

 18. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ТА ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ. Каркач В. М., гімназія № 45, (Україна,  Запоріжжя).

 19. МОНІТОРИНГ ПОНЯТТЯ «ОСВІТА» В ПОЛЬСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ. Кічула М. Я. Тернопільський національний економічний університет, здобувач (Україна,  Тернопіль).

 20. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК МЕТА ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ У МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВІДНЯ. Кліщ Г.І. Тернопільський державний медичний університет, викладач (Україна, Тернопіль).

 21. ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Коваленко К. Г., Бойко М. А., Одарченко В. І., к.п.н. Харківська гуманітарно-педагогічна академія (Україна,  Харків).

 22. ВПЛИВ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ НА ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Кондрацька Л. В., ст. викл., канд. психол. наук, Покалуй Т. В. Харківська гуманітарно-педагогічна академія (Україна, Харків).

 23. СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАСАДАХ СИТУАЦІЇ УСПІХУ. Комір І.В., гімназія № 45 (Україна,  Запоріжжя).

 24. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ. Кураш Н. Ю., гімназія № 45 (Україна,  Запоріжжя).

 25. СУЧАСНА ОСВІТА: РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ОСОБИСТОСТІ. Ланько Н. О., методист, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (Україна,  Чернігів).

 26. МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Лисенко Т. М., Національний заповідник «Хортиця» (Україна,  Запоріжжя).

 27. БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА: ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ. Мазуренко Л. М., методист, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна,  Донецьк).

 28. СПРЯМОВАНІСТЬ НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК УМОВА УСПІШНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Максимець М. В., ас., Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна,  Львів).

 29. БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЗА СИСТЕМОЮ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРАЄКТОРІЙ ПЕДАГОГІВ. Мандрика О. І. Донецька профільна гімназія № 122 (Україна, Донецьк).

 30. ІННОВАЦІЙНЕ ДИДАКТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК СТИМУЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ШКОЛАХ УГОРЩИНИ. Міс Й., викладач, Керестень І. С., к.п.н., доц. Інститут імені Кароля Естергазі (Угорщина, Еґер,); Закарпатський угорський інститут ім.Ференца Ракоці II (Україна).

 31. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ОСОБИСТОСТІ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Мусаєв К.Ф., к.т.н, Кримський інженерно-педагогічний університет (Україна, АРК, Сімферополь).

 32. ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ЗАСОБАМИ ІСТОРІЇ МАТЕМАТИКИ. Мухіна О. М., методист, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (Україна, Чернігів).

 33. РИТОРИЧНА ОСВІТА ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ У СВІТЛІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ. Нищета В. А., к. п. н., доц., Бердянський державний педагогічний університет (Україна,  Бердянськ).

 34. ІНТЕГРАЦІЯ ОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ МОВИ У ВНЗ. Ногай В. П., викл., Одеський національний економічний університет (Україна,  Одеса).

 35. ЭЛЕМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ АКАДЕМРУКОВОДИТЕЛЯ. Оросова Рената, доктор философии, доц., Университет имени Павла Йозефа Шафарика (Словакия, Кошице).

 36. МЕТОДИЧНІ ЗАДАЧІ В ПІДВИЩЕННІ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Петрик О. В. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна,  Запоріжжя).

 37. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ. Пінчук Л.М., к. п. н., доц., Запорізький національний університет (Україна,  Запоріжжя).

 38. ШКІЛЬНИЙ КУРС ГРАМАТИКИ У ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ. Путій Т.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна,  Запоріжжя).

 39. ФАСИЛІТАЦІЯ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ. Самсонова О. О., методист, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна,  Запоріжжя).

 40. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ. Саприкіна Н. В., ст. викл., Бердянський державний педагогічний університет (Україна,  Бердянськ).

 41. КРИТЕРІЇ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ. Сердюк Т. В., Мелітопольський промислово-еономічний коледж (Україна, Мелітополь).

 42. ПОНЯТТЯ «ОСОБИСТІСТЬ» У НАВЧАЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Староста В. І., д. п. н., професор, Штефуца В. О., к. політ. н., Ужгородський національний університет (Україна,  Ужгород).

 43. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВПЛИВУ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ НА ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ. Тимошенко Ю. Ю., Запорізька спеціалізована школа фізичної культури № 18 (Україна, Запоріжжя).

 44. ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СЕМІНАРІЇ ГЕРБАРТІАНЦЯ К.-Ф. СТОЯ. Федчишин Н. О., к. п. н., доц., Тернопільський національний економічний університет (Україна, Тернопіль).

 45. ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Чередниченко Л.А., викл., Кримський інженерно-педагогічний університет (Україна, АРК, Сімферополь).

 46. ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТІ. Шашкіна Л.М., Селидівська загальноосвітня гімназія (Україна, м. Селидове Донецької області).

 47. ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ. Шипилова Е. В., ст. преп., Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Россия, Волгоград).

 48. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПЕВЦОВ К КОНЦЕРТНО-КАМЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Экономова Э. К., к. п. н., доц., Одеська державна музична академыя імені А.В. Нежданової (Україна,  Одеса).

 49. СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ. Шацька Н.М., ст. викл., кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

КОНФЕРЕНЦІЯ № 3: «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОСВІТІ»

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ: 26 квітня 2012 р., 14.00-16.45

(КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57-а, ауд. № 25 )

Головуючий – ЄЛЬНИКОВА Г.В. (д. п. н., проф., заст. директора Інституту професійно-технічної освіти НАПН України).Співголовуючий – ЯСТРЕБОВА В.Я. (к. п. н., доц., проректор ЗОІППО).

 1. АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Єльникова ГВ., д. п. н., проф., заст. директора, Інститут професійно-технічної освіти НАПН (Україна, Київ).

 2. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ШКОЛИ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. Грішина І. В., д. п. н., проф., СПбАПП (Росія, Санкт-Петербург).

 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ. Ястребова В. Я., к. п. н., доц., проректор КЗ «ЗОІППО ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 4. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Хименець В. В., д. фіз.-мат. н., проф., проректор, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, Ужгород).

 5. ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ОСОБИСТІСНО-КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ. Подмазін С. І., д. філос. н., доц., директор ОЦПСО КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 6. РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ КЕРІВНИКІВ ЗНЗ У СИСТЕМІ ЇХ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ. Гуменюк В. В., к. п. н., доц., Хмельницький інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, Хмельницький).

 7. МАРКЕТИНГ ЯК МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Рябова З.В., к. п. н., доц., докторант, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Україна, Київ).

 8. РОЗВИТОК СУБ’ЄКТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Драч І. І., к. п. н., доц., докторант, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Україна, Київ).

 9. УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Гура О. І., д. п. н., проф., Класичний приватний університет (Україна, Запоріжжя).

 10. САМОСВІДОМІСТЬ У СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІДЛІТКА. Палади О. П., доктор психології, Інститут Педагогічних Наук (Республика Молдова, Кишинев).

 11. ЕВОЛЮЦІЙНЕ ТРАКТУВАННЯ ОБРАЗУ ЖИТТЯ ЯК УМОВА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ. Букун Н., докт. Хаб. Н., проф, Анцибор Л., докт. н. Інститут Педагогічних Наук (Республика Молдова, Кишинев).

 12. РЕФЛЕКСИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ. Гура Т. Є., к. псих. н., доц., КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна,Запоріжжя).

 13. СИСТЕМНІ АСПЕКТИ МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ПЕДАГОГА-АНДРАГОГА В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ. Приходько В. М., к. п. н., доц., КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 14. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ЗАСАДАХ УПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ПІДХОДІВ. Сєргєєва Л.М., к. п. н., доцент, докторант ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Україна, Київ).

 15. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ  «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОСВІТІ» Лапшина І. С., к. п. н., доц. каф., КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

КОНФЕРЕНЦІЯ № 3КРУГЛИЙ СТІЛ № 3.1: «РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-КОМПЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ»

26 квітня 2012 р., 17.00 -19.00

(КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57-а, ауд. 25)

ГоловуючийПОДМАЗІН С.І. (д. філос. н., доц., дир. ОЦПСО ЗОІППО).

Співголовуючий ГУБА Н.О. (к. псих. н., доц., зав. каф. ЗНУ).

 1. СУТНІСТЬ ОСОБИСТІСНО-КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ. Подмазін С.І., д. філос. н., к. психол. н., доцент, зав. обласним науково-методичним Центром психології та соціології освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 2. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ. Панок В.Г., д. психол. н., проф., директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (Україна, Київ).

 3. ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ. Губа Н.А., к. психол. н., доц., зав. кафедри практичної психології ЗНУ (Україна, Запоріжжя).

 4. ВПЛИВ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ НА ВЗАЄМОДІЮ ДОРОСЛИХ СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Байер О.Н., к. психол. н., ст. викладач кафедри дошкільної освіти КЗ ”ЗОІППО” ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 5. ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В РАМКАХ ОСОБИСТІСНО-КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Сироватко О.М., методист обласного науково-методичного Центру психології та соціології освіти КЗ ”ЗОІППО” ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 6. КООРДИНАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ. Квітко В.В., методист інформаційно-аналітичного методичного центру департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради (Україна, Запоріжжя).

 7. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В РАМКАХ ОСОБИСТІСНО-КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Кравець Т.І., зав. сектором психології, соціально-педагогичної та корекційної роботи науково-методичного центру відділу освіти Василівської районної державної адміністрації Запорізької області (Україна, Василівка).

 8. НЕКОТОРЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА Кучер А. В., к. п. н., н. с., Фурдуй Е. С., н. с., Інститут Педагогічних Наук, (Республика Молдова, Кішинев).

 9. АНАЛІЗ КОМПОНЕНТІВ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІВ ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Волярська О. С., к.п.н., доц., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР(Україна, Запоріжжя).

 10. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕНОЇ ДІЯЛЬНОСТЇ УЧНІВ В УМОВАХ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ Голованова Т. П., к.п.н. ,доц., ЗНУ, Криволап О. Ю., учитель початкової школи, ЗОШ №15, Лаура Т. Є., учитель біології, ЗОШ № 12 (Україна, Запоріжжя).

 11. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Сабадаш В. П. к. юр. н., доц., завідувач кафедри кримінального права та правосуддя, Соловйов КО., студент, ЗНУ (Україна, Запоріжжя).

 12. ДО ПРОБЛЕМИ МІСІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ВНЗ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ Черепєхіна О. А., к. псих. н., доц., Класичний приватний університет (Україна, Запоріжжя).

 13. ПСИХОБІОГРАФІЯ ЯК МЕТОД РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ Донченко І. А., к.п.н., доцент кафедри практичної психології, Класичний приватний університет (Україна, Запоріжжя).

 14. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я Резанцева З. А., КЗ «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів» ЗОР, Гура Т. Є., к. п. н., доц., «КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, Запоріжжя).

 15. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТІВ У ДОСЛІДЖЕННІ СУБ’ЄКТИВНОГО ВІДЧУТТЯ САМОТНОСТІ Айвазян Л. Ю., аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка (Україна, Київ).

 16. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МИФ Гордеева А. М., аспірант, "Академія післядипломної освіти" (Республіка Біларусь, Мінська обл., Борисів).

 17. СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЇ "САМОВДОСКОНАЛЕННЯ" Орлова О. А., викладач, Житомирський державний університет (Україна, Житомир).

 18. МЕХАНІЗМИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ Панкратова О. Л., аспірант, Класичний приватний університет (Україна, Запоріжжя).

 19. СПЕЦІАЛЬНОНАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ПРОФЕСІЙНІ ДЕФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ»  Чемодурова Ю. М., старший викладач, КЗ «Запорізький обласной інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР ( Україна, Запоріжжя).

 20. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ МЕТОДИКОЮ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІДЛІТКІВ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ Кулінка Ю. С., к. п. н., асистент кафедри педагогіки і методики трудового навчання, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» (Україна, Кривий Ріг).

КОНФЕРЕНЦІЯ № 3КРУГЛИЙ СТІЛ № 3.2: «ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ» - 26 квітня 2012 р., 17.00 -19.00

(КЗ «ЗОІППО» ЗОР, вул. 40 років Радянської України, буд. 57 а, ауд 32)

Головуючий – ХИМЕНЕЦЬ В.В. (д. п. н., проф., проректор Закарпатського ОІППО).

Співголовуючий – ПРИХОДЬКО В.М. (к. п. н., доц., зав. каф. КЗ «ЗОІППО» ЗОР).


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка