Управління культури І туризму київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва на вічнім шляху до ШевченкаСторінка3/17
Дата конвертації11.03.2019
Розмір3.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Літературна панорама. 1987 [Текст]: збірник. Вип. 2. / Редкол. В. Г. Дончик (голова) та ін.; упоряд. Г. М. Сивокінь. – К.: Дніпро, 1987. – 282с. – ISBN 5-308-00506-0.

 • Луценко, І. Тарас Шевченко та Осетія: [штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв’язків] / Іван Луценко, Іван Братусь. – К.: Либідь, 2002. – 192с.: іл. – ISBN 966-06-0259-6.

 • Ляхова, Ж. За рядками листів Тараса Шевченка [Текст] / Жанна Ляхова; редактор С. Герейло. – К.: Дніпро, 1984. – 135 с.

 • Марченко. М. Історичне минуле українського народу в творчості Т. Г. Шевченка [Текст] / М. Марченко; редактор К. Сульженко. – К.: Радянська школа, 1957. – 196с.

 • Мельниченко, В. «На славу нашої преславної України» [Текст] / Володимир Мельниченко. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 560 с. – ISBN 978-5-373-01340-6.

 • Меньшиков, І. Поетичне слово Кобзаря [Текст]: словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / Ігор Меньшиков, Наталія Підмогильна. – Х.: Дирекція ФВД, 2008. – 212с. – ISBN 978-966-96605-1-0.

 • Назаренко, М. Поховання на могилі [Текст] / Михайло Назаренко; упоряд. В. Пузій, Р. Шевчук. – К.: ВД «Сварог», 2006. – 688 с. - ISBN 966-8970-06-3.

 • Неділько, Г. Тарас Шевченко: семінарій [Текст] / Георгій Неділько, Всеволод Неділько; редактор Л. Біда. – К.: Вища школа, 1985. – 360с.

 • Новиченко, Л. Тарас Шевченко – поет, борець, людина [Текст] / Леонід Новиченко. – К.: Дніпро, 1982. – 175 с.

 • Огієнко, Іван (Митрополит Іларіон). Тарас Шевченко [Текст] / Упоряд., авт. передмови і коментарів М. С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 432 с.; іл.. - ISBN 966-7821-16-1.

 • Одарченко, П. Тарас Шевченко і українська література [Текст]: зб. ст. / Петро Одарченко; редактор О. Зінкевич. – К.: Смолоскип, 1994. – 424с. – ISBN 0- 914834-65-7.

 • Пахаренко, В. І. Українська література [Текст]: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Василь Пахаренко. – К.: Генеза, 2009. – С.220- 303. – ISBN 978-966-504-905-0.

 • Сергієнко, Г. Шевченко і Київ [Текст]: історико-біографічний нарис / Григорій Сергієнко. – К.: Дніпро, 1987. – 326с.

 • Смілянська, В. Біографічна Шевченкіана (1861-1981) [Текст] / Валерія Смілянська. – К.: Наукова думка, 1984. – 224с.

 • Смілянська, В. «Святим огненним словом…» [Текст]: Тарас Шевченко: поетика / Валерія Смілянська. – К.: Дніпро, 1990. – 290с.- ISBN 5-308-00559-1.

 • Спогади про Тараса Шевченка [Текст] / Упоряд. і примітки Василя Бородіна, Миколи Павлюка. – К.: Дніпро, 1982. – 524с.

 • Спогади Тараса Шевченка [Текст] / Уклад. і примітки Василя Бородіна, Миколи Павлюка, Олександра Бороня. – К.: Дніпро, 2010. – 606с. – ISBN 978-966-578-206-3.

 • Тарас Шевченко: Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях [Текст]: альбом / Авт.-упоряд.: В. Х. Косян, Г. П. Паламарчук, О. І. Поляничко, К. В. Чумак. – К.: Рад. шк., 1991. – 335с. – ISBN 5-330-01296-1.

 • Тарас Шевченко і Крим [Текст]: енциклопедичний довідник / Упоряд. Г. А. Рудницький. – Сімферополь: Таврія, 2001. – 288с. – ISBN 5-7780-0828-7.

 • Тарас Шевченко [Текст]: документи та матеріали до біографії / Упоряд. Л. І. Внучкова, О. І. Поляничко (керівник),Є. О. Середа, В. О. Судак. – К.: Вища школа, 1975. – 432с.

 • Таранушенко, С. Шевченко – художник [Текст] / С. Таранушенко. - К.: Радянська Україна, 1961. – 78с.: іл.

 • Топська, Н. Любов – наснага, любов – журба… [Текст] / Неллі Топська. – Донецьк: ПП «КД «Проспект-Прес», 2007. – С.80-113. – ISBN 978-966-8899-02-7.

 • Українські радянські письменники [Текст]: зб. літературно-критичних матеріалів / Упоряд. Ю. М. Безхутрий, Л. Г. Бикова, Н. І. Гноєва та ін.- К.: Рад. школа, 1984. – 350с.

 • Ушкалов, Л. Григорій Сковорода. Тарас Шевченко. Іван Франко. Леся Українка [Текст] / Леонід Ушкалов; худож.-оформлювач О. М. Артеменко. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2012. – 472с. – ISBN 978-966-361-703-9.

 • Франко, І. Шевченкознавчі студії [Текст] / Іван Франко; упоряд. М. Гнатюк. – Львів: Світ, 2005. – 475с. – ISBN 966-603-392-5.

 • Хинкулов, Л. Тарас Шевченко [Текст] / Л. Хинкулов. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960. – 543с.

 • Цвілюк, С. Історична мудрість Великого Кобзаря [Текст] / Семен Цвілюк. – Одеса: Маяк, 2008. – 312с. – ISBN 978-966-587-164-4.

 • Чанін, С. Великий рід великої людини [Текст] / С. В. Чанін; науково-популярний нарис. – К.: ТОВ «ЕЛІБРЕ», 2008. – 160с. – ISBN 978-966-96925-1-1.

 • Шабліовський, Є. Естетика художнього слова [Текст] / Є. Шабліовський. – К.: Мистецтво, 1976. – 192с.

 • Шевченко і світ [Текст]: збірник / Упоряд. Д. С. Наливайко. – К.: Дніпро, 1989. – 316с. – ISBN 5-308-00288-6.

 • Шевченко, Т. Г. [Текст] / Автор-составитель Я. Затенадский. – М.: Государственное издатедьство изобразительного искуства, 1961. – С. 53.: іл.

 • Щербина, В. «Кобзар» Євангеліє українців [Текст] / Віктор Щербина. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2007. – 464с. – ISBN 966-682-250-4.

 • Шляхи сподівань [Текст]: укр. л-ра кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: навч. посібник / Упорядкув. і передм. Шкляра В. І. – К.: Грамота, 2003. – С. 107- 406. – ISBN 966- 8066-07-3.

 • Шубравський, В. Драматургія Т. Г. Шевченка [Текст] / В. Шубравський. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1961.- 119с.

 • «Я дуже щиро Вас люблю…»: [Текст]: Шевченко у розповідях сучасників / Упоряд., передм., прим. О. В. Ковалевського. – Х.: Прапор, 2004. – 352с. – ISBN 966-7880-86-9.


  1.2.3. Періодичні видання про Т. Г. Шевченка


  1. Україна. Міністерство культури. Порядок проведення Всеукраїнського відкритого конкурсу на кращий ескіз логотипа з відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка: наказ Міністерства культури від 12 березня 2013 р. № 171 // Культура і життя. – 2013. – 5 квіт. – С.4.

  2. Україна. Президент (2011 - ; В. Ф. Янукович). Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка: указ Президента від 5 березня 2013 року № 116/ 2013 // Урядовий кур’єр. – 2013. – 12 берез. – С. 4.

  3. Азьомов, В. Від «минають дні, минають ночі» до «Заповіту»: у пошуках національної долі / Віктор Азьомов // Дивослово. – 2013. - №3. – С. 37-40.

  4. Александрова, Г. «Портрет» Миколи Гоголя і «Художник» Тараса Шевченка: загадка таланту і світу мистецтва / Г. Александрова // Дивослово. – 2006. - № 3. – С. 55-57.

  5. Андріїшина, Л. Я хочу малювати Україну…[про творчість Шевченка-художника та процес створення картини «Катерина»] / Людмила Андріїшина // Журавлик. – 2012. – №3. – С.1,4.

  6. Анисимов, А. Шевченко появился в Киеве благодаря… Сталину / А. Анисимов // Киевский весник. – 2004. – 6 апреля. – С. 3.

  7. Антоненко, П. Від містечка до села… / Петро Антоненко // Слово просвіти. – 2013. – 14-20 берез. – С. 2.

  8. Антош, Г. Знову про «Катерину» Т. Шевченка / Г. Антош // Дивослово. – 2003. - №12. – С. 22-24.

  9. Астаф’єв, О. Творчість Т. Шевченка та А. Міукевича як діалог культур / О. Астаф’єв // Слово і Час. – 2006. - № 6. – С. 7-14.

  10. Астафєв, О. Українське шевченкознавство в оцінці Петра Одаренка / О. Астаф’єв // Слово і час. – 2003. - № 8. – С. 3-13.

  11. Базелюк, М. «Несподіваний Шевченко» / Марія Базелюк // Нація і держава. – 2013. - №10. - С. 3.

  12. Бакуменко, О. Шевченкіана національних традицій / Олександр Бакуменко // Слово просвіти. – 2013. – 24-30 січ. – С. 16.

  13. Барабаш, Ю. «Я так її, я так люблю…» [Шевченкова Україна; словообраз, концепція, текст] / Ю. Барабаш // Сучасність. – 2003. - № 7-8. – С. 111-129; №9. – С. 129-135.

  14. Баран, Є. Шевченкове життя: день за днем: [діаспора, видання «Соборність», у якому О. Дейнеко друкує Шевченківський календар] / Є. Баран // Літературна Україна. – 2011. - № 7. – 17 лют. – С. 15.

  15. Безручко, М. «Кобзар» у вашому домі [За даними соц. дослідження] / М. Безручко // Українська література. – 2003. - № 9. – С. 6-7.

  16. Белічко, Н. Шевченкіана у творчості українських графіків (50-60-ті роки ХХ ст.) / н. Белічко // Дивослово. – 2004. - № 3. – С. 22-25.

  17. Бень, Я. Тарасове цілюще джерело / Я. Бень // Вишгород. – 2009. - № 11. – С.2.

  18. Біленко, В. Дорога у вічність: [про останні дні Т.Г. Шевченка] / В. Біленко // Урядовий кур’єр. – 2011. - № 43. – С. 5.

  19. Білокінь, С. Нарбут і Шевченко / С. Білокінь // Українська культура. – 2003. - № 11-12. – С. 25-26.

  20. Білокінь, С. Тарас Шевченко й Гетьманщина / Сергій Білокінь // Слово і Час. – 2013. - № 9. – С. 3-16.

  21. Білокінь, С. Тарас Шевченко й Гетьманщина [закінчення, початок № 9, 2013] / Сергій Білокінь // Слово і Час. – 2013. - № 9. – С. 3-16.

  22. Бовсунівська, Т. Молитва як літературний жанр: [роль Т. Шевченка в романтичному жанротворені] / Т. Бовсунівська // Дивослово. – 2003. - № 7. – С. 3-7.

  23. Бовсунівська, Т. Шевченко і концепція войовничого романтизму / Т. Бовсунівська // Дивослово. – 2011. - №3. – С. 58.

  24. Богуславець, Л. Не забули пам’янути / Л. Богуславець // Україна. – 2005. - № 2-3. – С.21.

  25. Божко, С. В Орську шанують пам’ять Кобзаря / С. Божко // Україна і світ сьогодні. – 2004. – 6-12 берез. – С. 14.

  26. Больбат, С. Диво воскресіння: [до 150-х роковин Т. Г. Шевченка] / С. Больбат // Літературна Украіна. – 2011. - № 10. – С. 1, 3.

  27. Бондар, Л. Універсум «Причинної» /Л. Бондар // Слово і Час. – 2005. - № 3. – С. 13.

  28. Боронь, О. Без купюр та кожуха: [до 150-х роковин Т. Шевченка] / О. Боронь // Дніпро. – 2011. - №3. – С. 104.

  29. Боронь, О. Загадки факсимільного видання. У такому відтворенні доробок Шевченка-художника постає в майже автентичному вигляді / Олександр Боронь // Урядовий кур’єр. – 2012. – 10 квіт. – С.18.

  30. Боронь, О. Еміграційне шевченкознавство в Україні: [шевченкознавці в еміграції] / О. Боронь // Літературна Україна. – 2011. – 10 лют. – С.7.

  31. Боронь, О. Композиція повістей Тараса Шевченка / Олександр Боронь // Слово і час. – 2013. – С.25-33.

  32. Боронь, О. Повісті Тараса Шевченка і романістика Вальтера Скота: контактні зв’язки і типологічні паралелі / Олександр Боронь // Слово і час. – 2012. - №5. – С. 20-28.

  33. Боронь, О. Поповнення першоджерельної Шевченкіани : [про альбом «Повернені шевченківські раритети»] О. Боронь // Літературна Україна. – 2011. – 22 вер. – С. 7.

  34. Боронь, О. Послання «І мертвим, і живим…» уперше вийшло за кордоном. Видавництво «Либідь» випустило репринтний передрук поза цензурного видання Кобзаря / Олександр Боронь // Урядовий кур’єр. – 2012. – 19.верес. – С.18.

  35. Боронь, О. Спадкоємність традицій. Тарас Шевченко – повістяр у творчому діалозі з прозою Євгена Гребінки / Олександр Боронь // Літературна Україна. – 2012. – 2 лют. – С. 5.

  36. Боронь, О. Факсимільне видання першого з відомих альбомів малюнків Тараса Шевченка / Олександр Боронь // Літературна Україна. – 2013. – 14 берез. – С. 5.

  37. Боронь, О. Чарлз Дікенс у лектурі та творчій практиці Тараса Шевченка… / О. Боронь // Бібліотечка «Дивослова». – 2011. - № 3. – С. 42.

  38. Боронь, О. Яке видання Олівера Голдсміта читав Шевченко / О. Боронь // Літературна Україна. – 2011. – 20 жовт. – С. 5.

  39. Бруслиновский, Е. Тарас и Лукерья – вечные суженые.../ Е. Брусиловский // ВВС. – 2011. - № 16. – С. 14.

  40. Василенко, М. Ідеал життя Шевченка / Михайло Василенко // Голос України. – 2012. – 23 трав. – С. 14.

  41. Вижовець, І. Творчість Т. Шевченка і фольклор / І. Вижовець // Дивослово. – 2003. - № 6. – С. 40-41.

  42. Вірченко, Н. «…і осквернить не дам нікому твоє ім’я.» / Київ. – 2003. - № 1. – С. 118-121.

  43. Волга, Л. В його слові – наша сила і правда і воля / Л. Волга // Урядовий кур’єр. – 2006. – 11 березю (№ 47). – С. 1,2.

  44. Воліковська, І. Історії з півімперіалом і цукерками / І. Воліковська // Слово просвіти. – 2011. - № 10. – С. 10.

  45. Воробйов, О. Полум’яне слово Шевченка в музиці / О. Воробйов // Шкільна бібліотека. – 2004. - №1. – С. 33-35.

  46. Гальченко, С. Великий Кобзар – націєтворець / С. Гальченко // Урядовий кур’єр. – 2005. – 10 берез. – С. 11.

  47. Гальченко, С. Де вони скрині з неоціненними шевченківськими скарбами? / С. Гальченко // Віче. – 2007. - №5. – С. 80.

  48. Гармаш, М. Шевченко в моєму житті / М. Гармаш // Дивослово. – 2005. – №11. – С. 53-54.

  49. Генералюк, Л. Код образотворчого мистецтва у слові Шевченка: колористика / Леся Генералюк // Слово і час. – 2013. - № 2. – С. 3-12.

  50. Генералюк, Л. Нотатки до психологічних студій над Шевченком і його творчістю / Леся Генералюк // Слово і час. – 2012. - № 5. – С. 3-19.

  51. Герланець, В. Перший англомовний перекладач Кобзаря / Валерій Герланець // Література і життя. – 2012. - №3-4. – С.7.

  52. Гетьман, С. Традиції англійського роману виховання у прозі Т. Шевченка / С. Гетьман // Слово і час. – 2003. - № 7. – С. 14-20.

  53. Гірський, Б. «Схаменіться, будьте люде!..» / Б. Гірський // Київ. – 2003. - № 9. – С. 4-7.

  54. Гладунова, Є. «Те слово, Божеє кадило, кадило істини» / Є. Гладунова // Слово просвіти. – 2010. - № 9. – С. 1.

  55. Глинчак, В. Юність генія: [про Т. Г. Шевченка] / Василь Глинчак // Літературна Україна. – 2010. – 27 трав. – С.3.

  56. Глодя, К. А також перевидадуть… / Катерина Глодя // Голос України. – 2013. – 12 берез. – С. 5.

  57. Глодя, К. Весна починається з Шевченка: [про виставку «Несподіваний шевченко» та проект популяризації творчості поета] / Катерина Глодя, Тетяна Пасова // Голос України. – 2013. – 2 берез. – С. 1,6.

  58. Гончаренко, Л. Гімн волі (Поема «Кавказ» Т. Шевченка) / Л. Гончаренко // Дивослово. – 2004. - № 6. – С. 20-23.

  59. Горбунова, О. Найкраще вшанування пам’яті Великого Кобзаря – популяризація його творів / Олена Горбунова // Голос України. – 2012. – 24 лют. – С.3.

  60. Грабовський, В. Жало духовного меча / В. Грабовський // Урядовий кур’єр. – 2007. – 7 бер. – С. 7.

  61. Градоблянська, Т. «Це ж якої сили талантом він був, щоб таке творити і на поетичній, і на художній ниві…» [ про музей Т. Г. Шевченка у Києві] / Т. Градоблянська // Голос України. – 2011. – 5 лютого (№ 22). – С. 1, 10.

  62. Гринчишин, З. Тарас Шевченко – український Прометей / З. Гринчишин // Українське слово. – 2011. – 9-15 лют (№6). – С. 12.

  63. Грязнова, Н. «Кобзар» Тараса Шевченка 1860 р. / Н. Грязнова // Дивослово. – 2003. - № 3. – С. 66-68.

  64. Гулько, Л. Щасливий вік у житті Шевченка / Л. Гулько // Культура і життя. – 2006. – 4 жовт. – С. 3.

  65. Гумницька, Н. Публіцистичне націє творче Слово Тараса Шевченка / Наталія Гумницька // День. – 2013. - № 42-43. – С. 12.

  66. Гуцуляк, З. Шевченко і ми / Зеновій Гуцуляк // Народна. – 2006. - № 9. – С. 4.

  67. «Дай жити, серцем жити і людей любити…»: [149 років перепоховання на Україну Т. Г. Шевченка] // Київська правда. – 2010. – 21 трав. – С. 1-2.

  68. Данилець, О. «Полтавська Шевченкіана» гідна премії великого поета / Олександр Данилець // Урядовий кур’єр. – 2012. – 8 лют. – С. 18.

  69. Дацюк, Г. Шевченковою рукою / Ганна Дацюк // Україна молода. – 2013. - № 33. – С.3.

  70. Деко, О. Український (Леонардо) Тарас да Моринці / Олександр Деко // Голос України. – 2013. – 5 квіт. – С. 10.

  71. Демченко, Л. Титан українського духу / Л. Демченко // Київська правда. – 2004. – 21 трав. – С. 1.

  72. Денисенко, Т. Етичний момент вибору / Т. Денисенко // Київ. – 2003. - № 7-8. – С. 6-7.

  73. Діденко, З. Нехай за нас наше діло говорить: [до 150-річчя Шевченківського «Букваря »] / З. Діденко // Слово просвіти. – 2011. – 3-9 бер. – С. 11.

  74. Дмитренко, Г. Біблійні мотиви і пророцтво майбутнього у творчості Тараса Шевчека / Г. Дмитренко, Ю. Дмитренко // Дивослово. – 2004. - №1. – С. 26-28.

  75. Доломанська, В. У майбуття із наймолодшими іде пророк зорі / В. Доломанська // Позакласний час. – 2007. – № 2. – С. 17-18.

  76. Донцов, Д. Шевченко і Драгоманов / Дмитро Донцов // Слово і час. – 1992. - № 6. – С. 28-37.

  77. Дроздовський, Д. Раритети Шевченка / Д. Дроздовський // Слово просвіти. – 2011. – 15 верес. – С. 13.

  78. Думи мої, думи… Тарас Шевченко про Батьківщину, історію, нород, працю, долю, любов… // Шкільна бібліотека. – 2004. - № 3. – С. 137-144.

  79. Життєвий шлях Т. Г. Шевченка // Шкільна бібліотека. – 2007. - №3. – С. 90-95.

  80. Забаштанський, В. Я бачив те, про що писав Кобзар / В. Забаштанський // Київ. – 2002. - № 12. – С. 3-5.

  81. Загребельний, П. Три долі. Шевченко / П. Загребельний // Слово просвіти. – 2009. – 19 лют. – С. 10.

  82. Задорожний, В. Про одне слово із Шевченкового лексикону / Василь Задорожний // Слово і час. – 2012. - №5. – С.29-35.

  83. Зарівчак, Р. Сприйняття особистості та творчості: Тараса Шевченка у Великій Британії / Р. Зарівчак // Всесвіт. – 2011. - № 3/4. – С. 211.

  84. Зарівчак, Р. Шевченкіана Віри Річ: [Віра Юріївна Річ (1936-2009р.р.) британська перекладачка в англомовну шевченкіану] / Р. Зарівчак // Слово і Час. – 2011. - № 3. – С. 3.

  85. Зарівчак, Р. Шлях до пророка. Шевченкове слово в англомовному світі / Р. Зарівчак // Літературна Україна. – 2006. - № 9. – С.1,2.

  86. «Заповіт» Кобзаря видано грецькою мовою: [українська діаспора в Греції] // День. – 2011. – 25 жовт. – С. 2.

  87. Зварич, О. Архіви не горять. Про них просто забувають. Де «живе» українська класика і чи має шанс найбільша в країні збірка рукописів Шевченка переїхати в Шевченків дім / Олена Зварич // Україна молода. – 2012. - 22 трав. – С.10.

  88. Зварич, О. Шевченко тоннами: [1210 видань Кобзаря, кімната-музей Шевченка у Донецьку] / О. Зварич // Україна молода. – 2011. – 23 листоп. – С.11.

  89. Звольський, В. Минуле українського народу та його значення у поетичній творчості Т. Шевченка / В. Звольський // Сучасність. – 2006. - № 3. – С. 66-91.

  90. Зиль, А. Дві постаті – як дві вершини / А. Зиль // Київська правда. – 2005. – 10 березня. – С. 1, 3.

  91. Зінковська, О. Доля Кобзаря / О. Зінковська // Позакласний час. – 2003. - № 21. – С. 1-4.

  92. Зубков, М. Феномен Тараса Шевченка: знать, од Бога і голос той, і ті слова / М. Зубков // Українське слово. – 2011. – № 9. – С.1,3.

  93. Іванова, О. Народнопісенні джерела поетичної творчості Тараса Шевченка / О. Іванова // Дивослово. – 2005. - № 2. – С. 19-23.

  94. Іванченко, Ю. Ковчег у храмі – то «Кобзар» / Ю. Іванченко // Слово Просвіти. – 2011. – 31 бер. - № 13. – С. 10.

  95. Іванчишин, П. Візії предтечі / Петро Іванчишин // Українське слово. – 2013. – 13-19 берез. – С. 1, 8-9.

  96. «Із імені та творчості Тараса Шевченка почався невідворотний національний ренесанс» // Українська культура. – 2010. - № 1-4. – С. 8-25.

  97. Ільницький, М. Еміграційне шевченкознавство: спектр інтерпретацій / Микола Ільницький // Слово і Час. – 2012. - № 4.- С. 3-16.

  98. Жадько, В. «Я завжди недоїдав, але страшенно хотілося малювати»: [про художника, який оформлював «Кобзар» Т.Г. Шевченка] / В. Жадько // Кримська світлиця. – 2011. – 23 вер. – С. 12.

  99. Життя і творчість Т. Г. Шевченка у датах і ілюстраціях // Шкільна бібліотека. – 2004. - №2. – С. 29-48.

  100. Жулинський, М. «Шевченко. Присутність.» Таку назву має харківський арт-пленер благодійного фонду «Велика родина» / Микола Жулинський // Віче. – 2012. - №9. – С. 64-65.

  101. Кизимова, С. На это ухо я глух: как генерал-губернатор из Брянска Тараса Шевченка спас / С. Кизимова // Аргументи и факты. – 2011. – 7 груд. – С.29.

  102. Клейменова, О. «Друга половина душі, сповнена життя і радощів» /О. Клейменова // Віче. – 2011. - № 3. – С. 68.

  103. Клименко, Н. Музей, в якому нобелівські лауреати плачуть: [розповідю директора музея Т. Шевченка Н. Клименка про роботу музея / записала Т. Градоблянська] // Голос України. – 2011. – 15 лют. – С. 8.

  104. Клочек, Г. Поезія Тараса Шевченка «Мені тринадцятий минало…» / Г. Клочек // Дивослово. – 2007. - №3. – С. 48-53.

  105. Клочек, Г. «Садок вишневий коло хати…» як кінотекст. Монографічний аналіз твору:[перша з трьох частин дослідження твору Т. Шевченка] / Григорій Клочек // Дивослово. – 2012. - №5. – С. 20-27.

  106. Клочек, Г. «Садок вишневий коло хати…» як кіно текст. Монографічний аналіз твору:[друга частина дослідження твору Т. Шевченка] / Григорій Клочек // Дивослово. – 2012. - № 6. – С. 22-27.

  107. Клочек, Г. «Садок вишневий коло хати…» як кінотекст. Монографічний аналіз твору:[третя частина дослідження твору Т. Шевченка] / Григорій Клочек // Дивослово. – 2012. - № 7. – С. 25-36.

  108. Коваленко, О. З його буде або щось, або велике ледащо: [про Т. Г. Шевченка] / О. Коваленко // Освіта України. – 2011. – 30 трав.
   ( № 39-40). – С. 16.

  109. Ковальчук, А. Слово з глибини серця /А. Ковальчук // Слово просвіти. – 2011. - № 10. – С. 1.

  110. Козак, С. У полум’ї синівських почуттів [міжнародне літературно- мистецьке свято, присвячено Т. Г. Шевченку] / Сергій Козак // Літературна Україна. – 2010. – 27 трав. - С. 1-2.

  111. Козоріз, С. Вшановуємо великого Кобзаря / С. Козоріз // Розкажіть онуку. – 2007. - №2. – С. 4-7.

  112. Колоскова, Н. В. Г. Кричевський – ідейний натхненник та один із засновників першого музею Тараса Шевченка в Києві / Н. Колоскова // Музеї України. – 2008. - №3-4. – С. 16-19.

  113. Колосовська, С. Шевченко на Київщині: [про перебування Т. Г. Шевченка на Київщині] / С. Колосовська // Кобзарський шлях. – 2011. - №1. – С. 2.

  114. Константинова, К. Віртуальний музей Шевченка. Бути! / Катерина Константинова // Дзеркало тижня. – 2013. – № 9. – С. 13.

  115. Кос, А. Таїна портретів пензеля Шевченка / А. Кос // Аудиторія. – 2004. – 5-18 берез. – С. 10-11.

  116. Костенко, М. «Садок вишневий коло хати…» / М. Костенко // Жінка. – 2007. - №3. – С.3.

  117. Костенко, Ю. Шевченкове слово звучить китайською: [про твори Т. Шевченка у світі] / Ю. Костенко // Урядовий кур’єр. – 2011. – 21 черв.(№ 11). – С. 6.

  118. Косьміна, Т. Шевченків край у культурному просторі України / Т. Косьміна // Культура і життя. – 2006. – 24 трав. – С. 1.

  119. Кравченко. Я. «Ніколи не будь рабом, Тарасе!» / Ярослав Кравченко // День. – 2013. – 22-23 берез. – С. 21.

  120. Крайній, І. Другий після Всевишнього / Іван Крайній // Україна молода. – 2013. - №36. – С. 19.

  121. Кралюк, П. Тарас Шевченко: заперечення імперскості / Петро Кралюк // День. – 2013. - № 42-43. – С. 8.

  122. Кралюк, П. Тарас Шевченко та Казахстан / П. Кралюк // День. – 2008. – 8 лют. – С. 18.

  123. Кралюк, П. Хто «підказав» Тарасові Шевченку ідею поеми «Сон»? / Петро Кралюк // День. – 2012. – 7 берез. – С. 23.

  124. Краснова, Л. Ще одна грань шевченкознавства / Людмила Краснова // Літературна Україна. – 2013. - №8. – С. 115.

  125. Криворучко, В. У бронзі і граніті / В. Криворучко // Дивослово. – 2003. - №3. – С. 69-73.

  126. Кузик, В. Поезія Тараса Шевченка у творчості братів Дмитра та Левка Ревуцьких / В. Кузик // Народна творчість та етнологія. – 2011. - №4. – С. 22.

  127. Кучеренко, М. Безпристрасна книжка від люблячого серця: [про книжку М. Чалія «Життя і твори Тараса Шевченка»] / М. Кучеренко // Слово просвіти. – 2011. – 11 серп. – С. 13.

  128. Литвин, В. Образи Тараса Шевченка в українській інтелектуальній історії / В. Литвин // Літературна Україна. – 2006. – 16 берез. – С. 2.

  129. Литвин, В. Поезія Кобзаря – вічна книга українців / В. Литвин // Голос України. – 2006. – 10 берез. – С. 1, 6-8.

  130. Лотоцький, О. Шевченкові роковини. Петербурзькі урочистості. Кінець ХІХ – початок ХХ ст./ О. Лотоцький // Українська культура. – 2003. - № 5. – С. 29-31.

  131. Лубківський, Р. Шевченкове «Слово нове» - новій Україні! / Р. Лубківський // Літературна Україна. – 2005. – 26 трав. – С. 1,7.

  132. Литвиненко, О. Один із Шевченкового роду: [про генеалогію роду Т. Шевченка] / Олександр Литвиненко // Слово Просвіти. – 2012. – 18-24 жовт. – С. 1.

  133. Львова, І. На Тарасовій землі / І. Львова // Експрес. – 2007. – 20-21 січ. – С. 7.

  134. Лящук, Т. Як народжувалася картина / Т. Лящук // Українська культура. – 2007. - №5. – С. 12-13.

  135. Маровді, В. «Мені ж, мій Боже, на землі подай любов, сердечний рай! І більш нічого не давай!» / В. Маровді // Дивослово. – 2003. - № 5. – С. 48-49.

  136. Мазепа, Н. Зрозуміти іншого: [про М. Лескова та Т. Г. Шевченка] / Н. Мазепа // День. – 2011. – 23 вер. – С. 13.

  137. Максименко, Л. Тараса Шевченка знов дозволили, або Господи, визволи нас від лукавого! [Проблеми сучасної освіти] / Л. Максииенко. – 2011. - №6. – С. 12.

  138. Максимець, Н. Стежина до великого Кобзаря / Н. Максимець // Українське слово. – 2010. - №25. – С. 8.

  139. Маньківський, В. Поет і княжна / Валерій Маньківський // Голос України. – 2012. – 7 берез. – С. 9.

  140. Марко, В. Наближення до Шевченка: [аналіз деяких творів митця] / Василь Марко // Дивослово. – 2012. - №5. – С. 44-47.

  141. Марцінківський, І. Невідомий список заборонених поезій Тараса Шевченка / І. Марцінківський // Слово Просвіти. – 2011. – 15 верес. – С. 11.

  142. Матвієнко, М. У Каневі вручено Шевченківську премію / Марія Матвієнко // Літературна Україна. – 2013. – 14 берез. – С. 2.

  143. Матвієнко, Н. Краса – це молитва / Н. Матвієнко // Київ. – 2002. - № 9. – С. 3-8.

  144. Марцінковський, І. Історія «Кобзаря» з варшавського архіву В. Бішнова / І. Марцінковський // Слово Просвіти. – 2011. – 8 трав. – С. 11.

  145. Маурітсон, М. Перший шевченкознавець Василь Доманицький (1877-1910) / М. Маурітсон // Українське слово. – 2011. – 19 жовт. – С. 10.

  146. Махінчук, М. Переяславський скарб потребує уваги. Місто пам’ятає і шанує велетів духу і творців його слави – Григорія Сковороду, Тараса Шевченка й Михайла Сікорського / Микола Махінчук // Урядовий кур’єр. – 2012. – 30 жовт. - С. 9.

  147. Меленчук, О. Коментування персоналій у листуванні та щоденнику Т. Шевченка: досвід С. Єфремова / О. Меленчук // Слово і час. – 2011. - № 5. – С.65.

  148. Мельник, С. Тарас Шевченко у кожного свій / С. Мельник // Україна. – 2005. - № 2-3. – С. 15-18.

  149. Мельниченко, В. Московська панахида за Кобзарем: [150 роковини Т. Г. Шевченка] / В. Мельниченко // День. – 12 трав. - №79. – С.7.

  150. Миколюк, О. «Щоб ми спромоглися любити так, як любив її Кобзар»: [про музей «Заповіту» Т. Шевченка у Переяслав-Хмельницькому] / Оксана Миколюк // День. – 2011. – 30 верес. – С.16.

  151. Мицик, В. Високий як сонце / Вадим Мицик // Слово Просвіти. – 2013. – 14-20 берез. – С. 13.

  152. Мовчанюк, В. Бернз і Шевченко: [паралелі між творчостями поетів] / Володимир Мовчанюк // Всесвіт. – 2012. - № 5-6. – С. 193-202.

  153. Могилевський, В. Святий великомученик Тарасій / В. Могилевський // Київ. – 2003. - № 7-8. – С. 8-9.

  154. Мокренко, А. Молитва за Тараса / А. Мокренко // Київ. – 2003. - № 9. – С. 2-3.

  155. Молчанова, Г. Шевченко незалежної Вкраїни / Г. Молчанова // Журавлик. – 2011. - №3. – С. 4-5.

  156. Наливайко, А. Шевченко, романтизм, націоналізм / А. Наливайко // Слово і Час. – 2006. - № 3. – С. 3-20.

  157. Наумова, Н. Літо останнє. Остання любов: [про Ликеру Полусмак – наречену Т. Г. Шевченка] / Н. Наумова // Чумацький Шлях. - №1. – С.20.

  158. Наумова, Н. Многостраждальна Тарасова могила / Н. Наумова // Чумацький шлях. – 2011. - № 2. – С. 10.

  159. Наумова, Н. Тарасова могила / Н. Наумова // Науковий світ. – 2011. - №5. – С. 14.

  160. Наумова, Н. Тарас Шевченко – академік гравюри / Н. Наумова // Науковий світ. – 2011.- № 1. – С. 18.

  161. Нахлик, Є. Міфологема долі у творчості Т. Шевченка / Є. Нахлик // Дивослово. – 2004. - № 6. – С. 2-7.

  162. Нахлик, Є. Тарас Шевченко: архетипні постави поета / Є. Нахлик // Дивослово. – 2011. - №5. – С. 42.

  163. «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине!» // Дивослово. – 2003. - №6. – С. 37-40.

  164. Нечепа, В. «Гімн, герб і прапор України». Тарас Шевченко і Чернігівщина / В. Нечепа // Молодь України. – 2005. – 26 трав. – С. 4.

  165. Неїжмак, В. Під кедром і вербою / В. Неїжмак // Україна молода. – 2011. – 2 листоп. – С. 9.

  166. Нібак. І. Велич і краса козацької звитяги у творчості Т. Г. Шевченка / Інна Нібак // Гетьман. – 2010. - № 6. – с. 46-47.

  167. Нобиченко, Л. Лірика Тараса Шевченка / Л. Нобиченко // Слово і час. – 2003. - №3. – С. 3-17.

  168. Одарченко, П. Тарас Шевченко в моєму житті / П. Одарченко // Народна творчість та етнографія. – 2003. - №3. – С. 53-60.

  169. Околітенко, Н. Подай же руку / Н. Околітенко // Жінка. – 2009. - № 3. – С. 2.

  170. Олійник, Б. Він говорив устами народу / Б. Олійник // Київ. – 2002. - № 11. – С. 3-5.

  171. Олійник, В. Там, де згасла свіча поета / Володимир Олійник // Дзеркало тижня. – 2013. - №5. – С. 15.

  172. Орлюк, Я. Філософія «світла» і «тіні» у творчості Т. Г. Шевченка / Я. Орлюк // Українська література в заг.-освіт. школі. – 2005. - № 9. – С. 2-4.

  173. Палій, О. Актуальний Шевченко / Олександр Палій // День. – 2013. – 12 берез. – С. 4.

  174. Панченко, В. «Дядько отечества чужого…» [про мотив національного відступництва у творчості Тараса Шевченка] / Володимир Панченко // День. – 2013. – 11 січ. – С. 21.

  175. Панченко, В. Серце Шевченка / В. Панченко // Бібліотечка «Дивослова». – 2011. - №3. – С.2.

  176. Панченко, В. Українська мрія Тараса Шевченка / Володимир Панченко // Слово Просвіти. – 2013. – 28 берез.-3 квіт. – С. 1,2.

  177. Пасова, Т. Остання путь Тараса Шевченка, 150 років тому / Т. Пасова // Голос України. – 2011. - № 42. – С. 7.

  178. Пасова, Т. Пробач, Тарасе! / Т. Пасова // Голос України. – 2010. – 6 березня. – С. 9.

  179. Петрова, О. Онтолічний Тарас Шевченко / О. Петрова // Київ. – 2003. - № 7-8. – С. 4-5.

  180. Петровська, І. Сердечні пристрасті й розчарування Кобзаря / І. Петровська // Позакласний час. – 2003. - № 9. – С. 1-4.

  181. Пиріг, Л. Позаукраїнські зустрічі та знайомства Тараса Шевченка / Л. Пиріг // Слово Просвіти. – 2011. - №9. – С. 15.

  182. Плющ, В. Як зрівнятися з генієм, або «дегероїзація» триває? / В. Плющ // Літературна Україна. – 2003. – 22 травня. – С. 1.

  183. Подолинний, А. «Лети ж, моя думо, моя люта муко…» / Слово Просвіти. – 2013. - № 10. – 7-13 берез. – С. 12.

  184. Подолинний, А. Рідне слово в «Кобзарі»: [про нове видання «Кобзаря» ] / А. Подолинний // Літературна Україна. – 2011. – 4 серп. – С. 15.

  185. Подранецька, Н. Ми тебе не забули, Тарасе! / Н. Подранецька // Шкільна бібліотека. – 2004. - №2. – С. 49.

  186. Поліщук, В. Уроки великих роковин / В. Поліщук // Слово Просвіти . – 2011. - № 11. – С.5.

  187. Поліщук, Я. «Поет духовної свободи» [Тарас Шевченко в оцінці Василя Барки] / Я. Поліщук // Дивослово. – 2006. - № 5. – С. 46-49.

  188. Пономаренко, О. Шевченківське поетичне та малярське образотворення в модерному живописі та скульптурі «Клубу українських митців»: необарокові та сюрреалістичні мотиви / Олеся Пономаренко// Свіогляд. – 2012. - №3. – С. 70-73.

  189. Портянко, В. Пам’ятники Кобзареві / В. Портянко // Українська культура. – 2003. - №3-4. – С. 32.

  190. Портянко, В. Слово про батька Тараса / В. Портянко // Рідна школа. – 2004. - №3. – С. 35-46.

  191. Приходько, О. «Це тихе сяйво над моєю долею…» [Т. Шевченко і Варвара Репніна: історія стосунків] / О. Приходько // Дивослово. – 2003. - № 5. – С. 50-51.

  192. Прокопенко, К. «Як умру, то поховайте…»: [ смерть і похорон Т. Г. Шевченка ] / К. Прокопенко // Березанські вісті. – 2011. – 25 трав. - №39.- С. 3.

  193. Презентація проекту «Віртуальний архів Тараса Шевченка» // Культура і життя. – 2013. – 8 лют. – С.3.

  194. Пісні Кобзаря, що стали народними: [про вірші Т. Шевченка, покладені на музику] // Розкажіть онуку. – 2013. - № 3-4.- С. 97.

  195. Регушевський, Є. Крим і Шевченко / Є. Регушевський // Слово і час. – 2003. - №3. – С. 67-68.

  196. Рибалт, Е. Шевченко поміж академізмом та романтизмом / Е. Рибалт // Сучасність. – 2006. - № 2. – С. 138-144.

  197. Риженко, А. Ім’я Кобзаря єднає українців: [60 років тому – 1-й пам’ятник Т.Г. Шевченку на американському континенті] /А. Риженко // Слово Просвіти. – 2011. – 11 серп. – С.6.

  198. Риженко, А. Кобзар у дзеркалі філателії / Анатолій Риженко // Слово Просвіти. – 2012. – 13-19 верес. – С. 15.

  199. Рижков, В. Кобзареві на ювілей подарують… поріг: [про плани спорудження штучного порогу на Дніпрі до 200-річного ювілею Тараса Шевченка] / Вадим Рижков // День. – 2012. – 28-29 груд. – С.2.

  200. Різниченко, О. Шевченкові ідеї на висоті чину / Ольга Різниченко // Нація і держава. – 2013. - № 10 – С. 1-6.

  201. Рожко, В. Ікони Тараса Шевченка на Волині / Володимир Рожко // Слово Просвіти. – 2012. – 13-19 верес. – С. 14-15.

  202. Рожко, В. Тарасові стежки на Волині / Володимир Рожко // Нація і держава. – 2013. – 28 берез. – С. 6.

  203. Романюк, Л. Т. Г. Шевченко – великий син українського народу / Л. Романюк // Розкажіть онуку. – 2007. – № 2. – С. 8-10.

  204. Рубанець, М. Тарас Шевченко і національна ідея / М. Рубанець // Україна і світ. – 2007. – 26 бер. – С. 10.

  205. Савенко, Є. Шевченко в Казані. Минуле й сьогодення. [ До 155-річчя повернення Т. Шевченка з казахського заслання] / Євген Савенко // Слово Просвіти. – 2012. – 1-7 листоп.- С. 6.

  206. Савчук, В. Традиційні та нові акценти у вивчені життя і творчості Тараса Шевченка у школі / Валентина Савчук // Дивослово. - 2012. - №3. – С.38-40.

  207. Салига, Т. Розкуймося, братаймося: [роздуми у 165-ту річницю з часу першої подорожі Тараса Шевченка в Україну] / Т. Салига // Літературна Украіна. – 2008. – 13 берез. – С. 8.

  208. Салига, Т. «Те велике слово художник…» / Тарас Салига // Літературна Україна. – 2013. – 28 берез. – С. 6-7.

  209. Сверстюк, Є. «А слава – заповідь моя» (Т. Шевченко) / Є. Сверстюк [до 150 роковин смерті Т. Шевченка] // Українська літературна газета. – 2011. – 11бер. – С. 1,3.

  210. Сверстюк, Є. Тарасові залізні стовпи: [творчість Шевченка і християнська віра] / Є. Сверстюк // Україна молода. – 2009. – 11 берез. – С. 9.

  211. Сверстюк, Є. Шевченкова «Княгиня» / Євген Сверстюк // Літературна Україна. – 2013. – 14 берез. – С. 1,4.

  212. Семеняк-Штангей, В. Сонячний бунтівник із великої космічної хати / Валентина Семеняк-Штангей // Слово Просвіти. – 2012. – 8-14 берез. – С. 11.

  213. Сербенська, О. Перше повне польське видання поетичних творів Тараса Шевченка / Олександра Сербенська // Слово Просвіти. – 2012. – 5-11 квіт. – С. 5,6.

  214. Сидоренко, Г. Поезія Т. Г. Шевченка в контексті давнього книжного і народного віршування / Г. Сидоренко // Народна творчість та етнографія. – 2003. - №4. –С. 109-114.

  215. Сидоренко, Г. Поезія Т. Г. Шевченка і традиції українського книжного і народного віршування / Г. Сидоренко // Народна творчість та етнографія. – 2003. - №3. – С. 35-41.

  216. Сидорук, А. Умертвління генія? / А. Сидорук // Слово Просвіти. – 2011. - №2. – С. 7.

  217. Силин, О. Остання оселя Тараса Шевченка в Києві / О. Силин // Персонал Плюс. – 2007. – 18-24 січн. – С. 12.

  218. Синьоок, Т. Віртуальний архів Тараса Шевченка – для кожного / Тетяна Синьоок // Літературна Україна. – 2013. – 14 лют. – С. 1, 2.

  219. Синьоок, Т. Сторінками першого «Альбому малюнків Тараса Шевченка» / Тетяна Синьоок // Літературна Україна. – 2013. - №10. – 7 берез. – С. 1-3.

  220. Скирда, Л. Життя і любов Гао Мана: [перекладач, літератор, художник Китаю, перекладав та малював Т. Г. Шевченка ] / Л. Скирда // Літературна Україна. – 2011. – 5 трав. - № 18. – С.10.

  221. Скільський, Д. Д. Тихомиров – невтомний популяризатор Шевченкового слова / Д. Скільський // Слово і час. – 2000. - №3. – С. 64-65.

  222. Скляренко, Є. Юрій Меженко та його Шевченкіана / Євген Скляренко // Вісник Книжкової палати. – 2012. - №3. – С. 42-43.

  223. Скорський, М. Живий у правді віковій / М. Скорський // Дивослово. – 2005. - № 10. – С. 59-63.

  224. Скорський, М. «Володар у царстві духа». Поетичний життєпис Тараса Шевченка / М. Скорський // Бібліотечка «Дивослова». – 2008. - №3. – С. 3-63.

  225. Скорський, М. «Нам треба голосу Тараса…» [Нотатки про художню шевченкіану останніх років] / М. Скорський // Українська література в загально-освітній школі. – 2003. - № 6. – С. 57-61.

  226. Скорський, М. «Постає твій образ, наче промінь…» Сторінки історії поетичної Шевченкіани / М. Сікорський // Українська література в заг.-освіт. школі. – 2005. - № 5. – С. 2-5.

  227. Скоць, А. До проблеми періодизації творчості Тараса Шевченка / А. Скоць // Дивослово. – 2006. - № 3. – С. 58-61.

  228. Скуратівський, В. Шевченко в контексті світової літератури / В. Скуратівський // Дивослово. – 2003. - № 6. – С. 68-72.

  229. Славинський, М. Незгасна Зоря генія: [про Т. Г. Шевченка] / М. Славинський // Науковий світ. – 2011. - №5. – С. 13.

  230. Сліпушко, О. Тарас Шевченко – художник і поет. Нове бачення / О. Сліпушко // Літературна Україна. – 2006. – 14 груд. – С.6.

  231. Смаль, І. Зберігаймо, шануймо спадщину Кобзаря / І. Смаль // Жінка. – 2007. - №3. – С. 2-3.

  232. Смирнова. Р. Таємниця трагічної любові Шевченка / Р. Смирнова // Чумацький шлях. – 2010. - № 2. – С. 9.

  233. Соломко, А. Останнє побачення / А. Соломко // Вечірній Київ. – 2004. – 20 трав. – С. 5.

  234. Соломко, А. Останнє прощання / А. Соломко // Слово Просвіти. – 2006. – 18 трав. – С. 9.

  235. Соя, Б. «Ми тебе не забули Тарасе!» / Б. Соя // Дивослово. – 2004. - № 3. – С. 29-50.

  236. Стасишин, М. День пам’яті у сквері Шевченка / М. Стасишин // Слово Просвіти. – 2009. - № 14. - С. 5.

  237. Стебельська, А. Шевченкова концепція Української держави / А. Стебельська // Дивослово. – 2004. - № 3. – С. 13-15.

  238. Стельмах, Б. Богдан Стельмах: «Часами я ставав самим Тарасом»: [розмова з поетом Б. Стельмахом про його поему-театралогію «Тарас», присвячену Т. Шевченку / спілкувався Богдан Залізняк] // Слово Просвіти. – 2012. – 25-31 жовт. – С. 8.

  239. Стригун, Ю. На могильній плиті Шевченка букви позолотять / Ю. Стригун // Газета по-українськи. – 2011. – 2 серп. – С. 2.

  240. Стріха, М. Як «товстішав» «Кобзар» і як судилися за авторське право / М. Стріха // Україна молода. – 2011. – 23 листоп. – С.11.

  241. Сулима, М. Важливе дослідження про зв’язки поезії Т. Г. Шевченка з народним віршуванням / М. Сулима // Народна творчість та етнографія. – 2003. - №3. – С. 42.

  242. Сущенко, О. У силовому полі генія / О. Сущенко // Вечірній Київ. – 2004. – 10 берез. – С. 10.

  243. Сюндюков, І. Віч на віч із генієм: Тарас Шевченко у своєму листуванні / І. Сюндюков // День. – 2011. – 25 бер. - №52-53. – С. 10.

  244. Сюндюков, І. Вогонь під попелом. У чому саме Тарас Шевченко був пророком? / Ігор Сюндюков // День. – 2012. – 7-8 верес. – С. 11.

  245. Сюндюков, І. Страта неволею: [«Кавказ» Т. Шевченка в контексті імперської політики російської держави] / І. Сюндюков // День. – 2009. – 17 січ. - С. 7.

  246. Танана, Р. З любов’ю до Тараса: [про М. Вороного – вшанувальника Т. Шевченка] / Р. Танана // Слово Просвіти. – 2011. – 22 груд. – С.9.

  247. Танана, Р. На Чернечій горі 100 років тому: [до 150-річчя поховання Т. Шевченка у Каневі] / О. Танана // Слово Просвіти. – 2011. - №18. – С. 9.

  248. Таран, Л. Тарас Шевченко по обидва боки океану [З історії пам’ятників. (В Москві та Вашингтоні)] / Л. Таран // Вечірній Київ. – 2004. – 23 черв. – С. 9.

  249. Таранюк, В. Про пам’ятники Шевченку / В. Таранюк // Чумацький шлях. – 2006. - № 5-6. – С. 12-13.

  250. Тарасові музи: [дослідження теми любові в житті Т. Шевченка] // Шкільна бібліотека. – 2009. - № 2. – С. 6.

  251. Тарасюк, Г. На вічнім шляху до Шевченка / Г. Тарасюк // Літературна Україна. – 2005. – 2 черв. – С. 1, 2.

  252. Тарасюк, Г. На вічнім шляху до Шевченка / Г. Тарасюк // Літературна Україна. – 2005. – 9 черв. – С. 1, 2.

  253. Т. Г. Шевченко у екелибрисах українських художників // Шкільна бібліотека. – 2003. - № 10. – С. 5-8.

  254. Тимошик, М. Шевченко, якого ми не знаємо / М. Тимошик // Літературна Україна. – 2003. – 6 березня. – С.3.

  255. Титаренко, Л. На поклон до Тараса: [заходи по ушануванню 151-шої річниці від перепоховання Т. Шевченка] / Лідія Титаренко // Голос України. – 2012. – 23 трав. – С. 1,15.

  256. Ткач, А. «Український Рембрант» (Матеріали до вивчення художньої спадщини Т. Шевченка) / А. Ткач // Дивослово. – 2011. - №3. – С. 17.

  257. Ткаченко, С. З могутніми пристрастями / С. Ткаченко // Київ. – 2003. - № 7-8. – С. 10-11.

  258. Томак, М. Тарас Шевченко і «оцифрована» епоха / М. Томак // День. – 2011. – 2 листоп. – С. 7.

  259. Тома, Л. «Де двоє зібрались в ім’я моє…»: [про М. Гоголя та Т. Г. Шевченка] / Л. Тома // Літературна Україна. – 2010. – 20 трав. – С. 1-2.

  260. Томенко, М. «Щоб Дніпро був під самим порогом…»: 150-літня боротьба Тараса Шевченка за місце під Каневом: історичні паралелі / М. Томенко // Літературна Україна. – 2011. – 3 бер. - №9. – С. 1,3.

  261. Томенко, М. 150-річна боротьба Тараса Шевченка за місце під Каневом / М. Томенко // Голос України. – 2011. – 26 лют. - № 37. – С.3.

  262. Ушкалов, Л. «Естетика» Лібельта як дзеркало філософії Шевченка / Леонід Ушкалов // Слово і час. – 2011. - №3. – С. 20.

  263. Ушкалов, Л. «Од молдованина до фіна…» / Леонід Ушкалов // Україна молода. – 2013. – 26 лют. – С. 12.

  264. Ушкалов, Л. Співець людського щастя / Леонід Ушкалов // Україна молода. – 2012. – 7 берез. – С. 11.

  265. Ушкалов, Л. «Філософія серця» Тараса Шевченка / Леонід Ушкалов // Слово і Час. – 2012. - №9. – С. 17-28.

  266. Фаріон, І. Шевченків концепт «Слово» у рецепції Дмитра Донцова: [про Т. Г. Шевченка] / І. Фаріон // Слово Просвіти. – 2011. – 26 трав. - № 21. – С. 6.

  267. Федоренко, М. Шевченку поталанило на Сошенка /М. Федоренко // Київська правда. – 2005. – 24 берез. – С. 4.

  268. Фурсова, Л. Шевченків «Заповіт» / Л. Фурсова // Дивослово. – 2011. - № 3. – С. 25.

  269. Харчук, Р. Імперські й колоніальні етнотипи у творчості Т. Шевченка / Р. Харчук // Сучасність. – 2006. - № 3. – С. 92-105.

  270. Харчук, Р. Поетичний краєвид Тараса Шевченка: значення і сенс / Роксана Харчук // Слово і Час. - 2013. - №1. – С. 46- 51.

  271. Харчук, Р. Проблема прототипу у творчості Т. Шевченка / Р. Харчук // Дивослово. – 2006. - № 3. – С. 49-54.

  272. Харчук, Р. Тема дитинства у творчості Тараса Шевченка / Р. Харчук // Бібліотечка «Дивослова» . – 2011. - №3. – С. 51.

  273. Хоміч, М. Наш пророк / М. Хоміч // Дивослово. – 2004. - №3. – С. 51-55.

  274. Цацук, К. Шевченко і сучасне покоління / К. Цацук // Журавлик. – 2011. – 5 трав. - №5. – С.4.

  275. Цепа, О. Авторське само очікування в поезії Тараса Шевченка 1837-1847 р.р. / О. Цепа // Дивослово. – 2011. - №3. – С. 13.

  276. Цепа, О. Добро і зло в жіночій долі (у поезіях Т. Шевченка 1837-47 р.р.) / О.Цепа // Бібліотечка «Дивослова». – 2011. - №3. – С. 58.

  277. Цимбалюк, Є. Кобзар на теренах Волині: шлях завдовжки 165 років / Є. Цимбалюк // Слово правди. – 2011. – 3 листоп. – С.11.

  278. Цимбалюк, Є. У Шевченкіані Євгена Безнікса – 250 робіт: [про творчість, що присвячена спадщині Шевченка, художника Є. Безнікса] / Євген Цимбалюк // Слово Просвіти. – 2012. – 7-13 черв. – С.14.

  279. Цимбалюк, Є. Як Кобзар мандрував через Вовковії / Є. Цимбалюк // Слово просвіти. – 2009. – 5-11 бер. – С. 8.

  280. Червак, Б. Тарас Шевченко: Між двома міфами / Б. Червак // Українське слово. – 2011. - № 9. – С. 2.

  281. Червінський, В. Тарас Шевченко і київський університет / В. Червінський // Українське слово. – 2011. – 30 бер. - № 3. – С. 10.

  282. Чернов, А. Святиня в Каневі, святиня в душі / Анатолій Чернов // Слово Просвіти. – 2013. - № 10. – С. 11.

  283. Чернов, А. Роль Тараса Шевченка у формуванні світогляду Симона Петлюри / Анатолій Чернов // Українське слово. – 2013. - № 10. – С. 16.

  284. Чернов, А. Шевченків дуб: [про пам’ятники Шевченку] / А. Чернов // Українське слово. – 2011. - № 10. – С. 11.

  285. Чилачава, Р. Слово про Кавказ / Р. Чилачава // Дзеркало тижня. – 2003. – 12 квітня. – С. 21.

  286. Чос, В. Тарас Шевченко і гроші / Володимир Чос // Література і життя. – 2012. - №8-9. – С. 9.

  287. Чорна, Л. До історії створення заповідників біля могили Шевченка / Л. Чорна // Слово і час. – 2003. - № 7. – С. 57-63.

  288. Чумак, Т. Моральне падіння чи моральна велич жінки? [за поемою Т. Шевченка «Катерина»] / Т. Чумак // Українська література в загально-освітній школі. – 2003. - № 2. – С. 4-10.

  289. Шебеліст, С. Конструктивістсько-кубістичний Кобзар. У 1920-х роках скульптор Іван Кавалерідзе створив у Полтаві унікальний монумент Тарасові Шевченку / Сергій Шебеліст // День. – 2012. – 18 лип. – С. 9.

  290. Шевченка, якого не знаємо // Шкільна бібліотека. – 2006. – № 2. – С. 28-57.

  291. Шевченківський фонд ХХІ століття // Урядовий кур’єр. – 2003. – 31 трав. – С. 9.

  292. Шевченко в моєму житті // Київ. – 2003. – №11-12. – С. 2-9.

  293. Шевченко і Аральська географічна експедиція // Українська література в загально-освітній школі. – 2003. - № 6. – С. 62-63.

  294. Шевченко, О. Його девіз подвижництво: [про перебування Т. Г. Шевченка в Бердичеві] / О. Шевченко // Літературна Україна. – 2010. – 18 бер. – С. 8.

  295. Шевченко, Т. Ну що б, здавалося, слова / Т. Шевченко [однофамілець] // Нація і держава. – 2011. – 11 бер. - № 9. – С. 1,5.

  296. Шевченко – через континенти: [пам’ятники Т. Г. Шевченку у світі] // Образотворче мистецтво. – 2010-2011. - № 4/1. – С.46.

  297. Шевченківський календар // Шкільна бібліотека. – 2013. - № 5-6. – С. 1-2.

  298. Шендеровський, В. «Благословенний день твого пришестя»: [пам’яті дослідника образотворчої спадщини Тараса Шевченка, поета Володимира Яцюка] / Василь Шендеровський // Слово Просвіти. – 2012. – 21-27 червн. – С. 10-11.

  299. Шиленко, Ю. Поіменовані «Кобзарі» в колекції музею / Ю. Шиленко // Дивослово . – 2004. - № 12. – С.13-14.

  300. Шиленко, Ю. Списки Шевченкових творів / Ю. Шиленко // Дивослово. – 2006. - №.3. – С. 62-64.

  301. Широцький, К. Шевченкова наречена / К. Широцький // Літературна Україна. – 2003. – 26 червн. – С. 3.

  302. Шкурко, М. Я навік з тобою, Україно! / М. Шкурко // Чумацький шлях. – 2006. - № 4. – С. 4-6.

  303. Шпак, В. Віссаріон Бєлінський: «Ох эти мне хохлы!»: [про ставлення до Т. Шевченка критика В. Бєлінського] / Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. – 2013. – 6 берез. – С.15.

  304. Шпак, В. Намальована свобода / Віктор Шпак // Урядовий кур’єр. – 2013. - № 27. – С. 8.

  305. Шпак, В. Хрещений батько Кобзаря / Віктор Шпак // Урядовий кур’єр. – 2012. – 2 лют. – С. 21.

  306. Шудря, М. Шевченків родовід / М. Шудря // Віче. – 2006. - № 5-6. – С. 29-30.

  307. Щеглюк, В. Шевченків націоналізм / В. Щеглюк // Літературна Україна. – 2010. – 25 бер. – С. 1.

  308. Щекун, Л. Підполковник Шпильовий пройшов шляхами Великого Поета / Людмила Щекун // Урядовий кур’єр. – 2013. - №45. – С. 10.

  309. Ющук, І. Велетень у царстві людської культури / Іван Ющук // Слово Просвіти. – 2012. – 17-23 трав. – С.1, 10-11.

  310. Яблонська, О. Поетична творчість Т. Шевченка у світлі етнопсихології / О. Яблонська // Слово і час. – 2011. - №4. – С. 108.

  311. Яновська, Л. За ті сторінки зачепилося багато коріння / Людмила Яновська // Урядовий кур'єр. – 2013. - №29. – С. 5.

  312. Яновська, Л. Тарас Шевченко – з пам’яті століть. 9 березня Великий Кобзар став українцем, а 10-го його душа відлетіла у Вічність / Людмила Яновська // Урядовий кур’єр. – 2012. – 7 берез. – С. 8.

  313. Яременко, В. Історична ономастика у творчій спадщині Тараса Шевченка / В. Яременко // Український історичний журнал. – 2010. - №2. – С. 164-178.

  314. Яременко, В. Тарас Шевченко про чумацтво, його звичаї та пісні / В. Яременко // Народна творчість та етнографія. – 2005. - № 2. – С. 21-30.

  315. Яременко, В. Шевченкова поема «Сон (комедія)» в аспекті христологічного та історіософського прочитання / Василь Яременко // Дивослово. – 2013. - №3. – С. 17-21.

  316. Яременко, О. Філателістична Шевченкіана / Олександр Яременко // Слово і час. – 2013. – С. 119-120.

  317. Ясинчук, Л. Як переслідували Шевченка / Л. Ясинчук // Експрес. – 2011. - № 25. – С. 15.

  318. Ярошенко, В. Життя – як спалах / В. Ярошенко // Вісник Чорнобиля. – 2009. – 14 бер. – С. 8.

  319. Яцюк, В. Віднайдені рукописи Шевченка. Перші враження / В. Яцюк // Літературна Україна. – 2003. – 22 травня. – С. 3.

  320. Яцюк, В. Шевченко знаний та незнаний / В. Яцюк // Літературна Україна. – 2005. – 24 серп. – С. 7.

  2. Вшанування пам'яті


  Ім'ям Тараса Шевченка названо ряд географічних об'єктів (населених пунктів, вулиць), навчальних закладів та інших організацій України. Зокрема, в Києві чотири вулиці Шевченка та бульвар Тараса Шевченка, який разом з проспектом Перемоги становить одну з найголовніших артерій міста.

  Ім'я Тараса Шевченка також носять:  вищі навчальні заклади — Київський та Луганський національні університети, Чернігівський педагогічний університет, Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут та головний університет Наддністрянської Республіки.

  театри — Національна опера, Тернопільський, Волинський та Волинський драматичні театри, Дніпропетровський український музичний драматичний театр, Театр драми й музичної комедії у Кривому Розі, Черкаський та Чернігівський музично-драматичні театри, а також численні кінотеатри.

  Шевченка пік — вершина 4 200 м на північному схилі Великого Кавказу, у Боковому хребті. Названа на честь Тараса Шевченка українськими альпіністами, які вперше зійшли на цю вершину Кавказу у 1938 році.

  В Казахстані ім'я Шевченка носить Форт-Шевченко, з 1964 по 1991 місто Актау мало назву Шевченко.

  В Україні та за її межами існує багато пам'ятників Шевченку. Харківський пам'ятник Кобзарю вважається одним із найкращих у світі. Великі пам'ятники кобзареві встановлені також у Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові та інших містах. За кордоном пам'ятники Шевченку встановлено у Росії (Москва, Санкт-Петербург), США (Вашингтон), Канаді (Вінніпеґ, Торонто), Польщі (Білий Бір, Варшава), Чехії (Прага). Білорусі (Могильов), Грузії (Тбілісі), Угорщині, Парагваї, Узбекистані, Франції (Париж, Монтаржі), Австралії (Канбера).

  Найбільшим меморіальним комплексом, присвяченим Кобзареві, є Шевченківський національний заповідник на місці поховання поета на Тарасовій горі у Каневі. Національний музей Тараса Шевченка знаходиться у Києві, його філіалом є Літературно-меморіальний будинок-музей. У Торонто, Канада, існує музей, присвячений виключно Шевченківській тематиці. У галузі літератури щорічно присвоюється Шевченківська премія — одна з найпрестижніших відзнак України. Портрет Тараса Шевченка зображено на банкноті номіналом 100 гривень та на золотій пам'ятній монеті номіналом 200 гривень.

  На його честь названо астероїд 2427 Кобзар.


  Меморіальні дошки

  Перебування Тараса Шевченка в Києві вшановане декількома меморіальними дошками, зокрема на на фасаді Червоного корпусу Київського університету; на будинку Літературно-меморіального музею; пам'ятний знак біля Хати на Пріорці, а також на церкві Різдва Христового на Поштовій площі, де в старій будівлі стояла домовина Кобзаря і було відправлено панахиду за спокій його душі.

  Ряд дощок встановлено в Санкт-Петербурзі — на будинку Академії мистецтв, де він жив, працював і помер; на Загородному провулку, 8, де Шевченко проживав в 1832-1838 роках та на 5-ій лінії, 3 — місце проживання Тараса в 1840-1844 роках.

  Назви населених пунктів, вулиць та площ, освітніх та мистецьких закладів, гірських вершин.


  2.1. Музеї
  Національний музей Тараса Шевченка

  Національний музей Тараса Шевченка зберігає, вивчає та пропагує поетичну та мистецьку спадщину Генія українського народу. Для відвідувачів музей відкрився 24 квітня 1949 року. За роки свого існування музей став однією з найвизначніших духовних скарбниць України. Сьогодні колекція нараховує понад вісімдесят тисяч експонатів, з них понад півтори тисячі одиниць представлено в експозиції, присвяченій життю та творчості Т.Г.Шевченка.  Кожен, хто завітає до музею, побачить прижиттєві видання «Кобзаря», картини, малюнки та офорти, особисті речі Тараса Шевченка, архівні матеріали та рідкісні фотографії, картини українських та російських художників ХІХ–ХХ століть, старовинні меблі. Музей розташований в історичному центрі Києва, у будинку, що належав родині відомих українських промисловців та меценатів Терещенків і є пам’яткою архітектури, якій повернуто первісний вигляд після наукової реставрації 1985 – 1989 рр.

  Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
  2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
  2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
  2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
  2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
  2014 -> Методика превентивного
  2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
  2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
  2014 -> Основипсихогенетик и


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка