Управління освіти і науки Волинська обласна держадміністрація Нововолинське вище професійне училище Методика вивчення ірраціональних рівнянь і нерівностей з використанням технологій розвивального навчанняСторінка1/29
Дата конвертації31.10.2017
Розмір3.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Управління освіти і науки

Волинська обласна держадміністрація

Нововолинське вище професійне училище


Методика вивчення ірраціональних рівнянь і нерівностей з використанням технологій розвивального навчання|вчення|

Панас Г.І.,викладач математики,

спеціаліст вищої категорії,

старший викладач

Нововолинськ 2011

ЗМІСТ

Глава1.Теоретичні основи і методичні особливості вивчення теми «Ірраціональні рівняння і нерівності» в середній школі з використанням технологій розвивального навчання 6

 1. 1.1. Основні принципи і методологія викладання 6

 2. Блок входу 14

 3. Тіло модуля 14

 4. Блок виходу 14

 5. 1.2.Ірраціональні рівняння і нерівності в шкільному курсі математики і в математиці як науці 17

1.2.1. Коротка історична довідка 17

1.2.2.Ірраціональні рівняння і нерівності над полем комплексних чисел і над полем дійсних чисел 20

1.2.3.Особливості викладання в 8 – 9, 10 – 11 класах 23

1.2.4.Різні підходи до вивчення теми «Ірраціональні рівняння і нерівності» в підручниках 26

 1. 1.3.Методико-педагогічні проблеми при вивченні ірраціональних рівнянь і нерівностей в середній школі 29

 2. 1.4. Застосування методичних розробок на практиці 30

1.4.1.Методика вивчення ірраціональних рівнянь в курсі алгебри 8 – 9 класів 30

1.4.2.Методика вивчення ірраціональних рівнянь в курсі алгебри 11 класу 36

 1. 1.5.Диференціювання і індивідуалізація навчального процесу 45

 2. 1.6.Використання інформаційних технологій на уроках математики 49

 3. 1.7.Результати вивчення теми «Ірраціональні рівняння» 50

 4. 1.8.Ірраціональні нерівності в позакласній роботі 52

Глава2.Психолого – педагогічні особливості вивчення теми «Ірраціональні рівняння і нерівності» в середній школі 55

 1. 2.1.Теоретичні основи теорії критичного мислення 55

 2. 2.2.Методика формування критичного мислення при вивченні ірраціональних рівнянь і нерівностей в рамках блочно-модульної технології 61

ВИСНОВКИ 63

ВСТУП

В Україні, на сучасному етапі|нині|, йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження в світовий освітній простір. Відбуваються істотні зміни в педагогічній теорії і практиці учбово-виховного процесу. Зміст освіти збагачується новими процесуальними уміннями, розвитком здібностей оперувати інформацією, творчо |рішати| вирішувати педагогічні проблеми.

Зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, пред'являють зовсім інші вимоги не тільки до вчителів, але і до підростаючого покоління, яке в недалекому майбутньому стане активним компонентом держави і ведучої силою в його подальшому розвитку. Відома формула «Яке суспільство – така і школа» думаю, не потребує яких-небудь докладних коментарів, оскільки всі освітні структури будь-якої держави завжди виконували його соціальне замовлення і забезпечували підготовку фахівців необхідного рівня, якості і в необхідній сфері діяльності. Проте у цієї формули є діалектичне продовження: «Яка школа – таке і суспільство». Його можна розуміти таким чином. Школа є могутнім чинником соціалізації індивідуальності людини. Саме у ній впродовж 9 – 11 років навчання формуються значущі цінні орієнтації для подальшого життя, отримується особистий досвід життєдіяльності, апробовуються і удосконалюються види і способи поведінки для досягнення поставлених цілей. Образно кажучи, школа вчить жити. Яку ж особу ми хотіли б бачити після отримання нею атестата зрілості? Звичайно ж, творчу, уміючу бачити і вирішувати життєво і професійно важливі проблеми. Реформування системи освіти насамперед націлене саме на розвиток такої особи, що наголошується у вимогах до системи української освіти, формульованих в Концепції математичної освіти школи. Ці ідеї відбиті і у Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті. Основне завдання освітньої політики - це використання соціально – економічних, педагогічних, матеріально – технічних умов для формування і розвитку особи конкурентоздатної, культурної, соціально – етичної зрілої людини. Аналіз ситуації показує, що система освіти, що склалася протягом десятиліть, поки не в змозі повністю задовольнити запити суспільства і зростаючі потреби людей. Виникає необхідність позначити основну вимогу сучасного педагогічного процесу: підвищення якості навчання і вивчення учбових предметів (у тому числі і математики в середній школі).

Ми вважаємо, що роль вчителя в сучасному педагогічному процесі як і раніше залишається значущою. У своїй професійній діяльності ми ведемо пошук відповідей не тільки на питання "чому учити?", "навіщо учити?", "як учити?", але і на питання "як учити результативно?". Аналізуючи роботи вітчизняних і зарубіжних авторів ( К.Ф. Гейдебрандта, В.І. Боголюбова, В.П. Безпалько і ін.) можна зробити висновок про те, що педагогіка в своєму традиційному вигляді поволі трансформується і все більше уваги приділяє сучасним технологіям навчання. Серед окремих педагогічних технологій найбільшою популярністю користуються технології вдосконалення загальнонавчальних умінь, які дозволяють швидко нарощувати швидкість читання, написання і обчислень до оптимальних значень без збитку для якості цих умінь. Однією з таких технологій є технологія, розроблена В.Н. Зайцевим, елементи якої успішно використовуються вчителями ось вже декілька років. Для реалізації будь-якого підходу необхідно зупинитися на підготовці мети педагогічної діяльності. Втрата мети в педагогічному процесі - одна з найпоширеніших причин його неефективності, працювати без мети все одно, що діяти без думки. У вирішенні цієї проблеми нам допомогла технологія В.П. Безпалько, згідно якої діагностичне завдання мети навчання полягає у виборі рівня засвоєння, який співвідноситься з моделлю учня. Названі нами вище технології, проте, мають свої мінуси. А саме, у меншій мірі ефективно розвивається пізнавальна активність учнів. І тут нам на допомогу прийшли особистісно орієнтовані розвивальні педагогічні технології. До цих технологій відносяться, наприклад, такі як: технології колективної співпраці (А.Г.Рівін, В.К.Дяченко); система розвивального навчання Л.В.Занкова; технологія формування евристичної діяльності (В.Н.Введенський); проблемного навчання (М. Фрідман ), блочно – модульного навчання (М.А.Чошанов ) та інші. Можна зробити висновок, що необхідно здійснювати комплексний підхід до застосування педагогічних технологій, що дозволяють розв’язати суперечності між досвідом, накопиченим педагогічною наукою і недостатнім проникненням цього досвіду в практику освіти. Моделюючи комплекс педтехнологій за принципом сумісності і взаємодоповнюваності, кожен викладач може підвищити якість навчання. Як показав досвід, при вивченні ірраціональних рівнянь і нерівностей найбільш ефективними є проблемне навчання і засоби блочно-модульної технології.

Таким чином, результатом творчої діяльності стало написання роботи по темі «Методика вивчення ірраціональних рівнянь і нерівностей в середній школі з використанням технологій розвивального навчання|вчення|». У цій роботі проведено короткий аналіз сучасного стану |достатку| даної теми в шкільних підручниках |посіб, розроблено методику вивчення даної теми на уроках і заняттях елективного | курсу на основі проблемного навчання |вчення| і блочно-модульної технології. Необхідність розробки даної методики була продиктована певними об'єктивними причинами. Вивченню цієї теми в програмі середньої школи відводиться |відводить| мінімум годин, що не відповідає об’єму |обсянеобхідного для засвоєння матеріалу, ірраціональні нерівності ж вивчаються лише |лише| в ознайомлювальному порядку. Проте кожен варіант завдань |задавань| Державної підсумкової атестації містить завдання |утримує|по даній темі, що складає 5,2% всієї роботи. Також вступні письмові роботи ЗНО у вищі навчальні заклади містять завдання |задавання|, що вимагають уміння розв’язувати |рішати| ірраціональні рівняння і нерівності.

Розроблена методика є результатом дослідницької роботи. Відзначимо, що є об'єктом, предметом, і гіпотезою дослідження.Об'єкт – учбово-виховний процес при вивченні ірраціональних рівнянь і нерівностей в середній школі.

Предмет – основні принципи і методологія проблемного навчання, блоково-модульні технології в рамках вивчення теми «Ірраціональні рівняння і нерівності». Гіпотеза: при вивченні теми «Ірраціональні рівняння і нерівності» якість навчання підвищується, якщо педагог застосовує проблемне навчання і блоково-модульну технологію.

Мета роботи: показати ефективність проблемного навчання і блоково-модульної технології при вивченні ірраціональних рівнянь і нерівностей в середній школі.

У дослідженні вирішувалися наступні завдання: 1. Вивчити перебудову |достаток| проблеми на сучасному етапі теорії і практики навчання математиці.

 2. Визначити початкові положення|становища|, основні принципи проблемного навчання |вчення| і блоково-модульної технології.

 3. Виявити основні форми і методи реалізації блоково-модульної технології при проблемному навчанні.

 4. Розробити методику вивчення ірраціональних рівнянь і нерівностей в контексті проблемного навчання засобами блоково-модульної технології.

 5. Перевірити експерементально |експериментальний| ефективність розробленої методики.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження, спостереження, анкетування, моделювання, експеримент, статистична обробка даних, метод експертних суддів.


 1. Каталог: zip -> dosvid
  zip -> Урок 3 Мета уроку: освітня: закріпити вивчений матеріал в ході розв'язування задач
  zip -> Робота газу
  zip -> Закон термодинаміки. Адіабатний процес. Застосування першого закону термодинаміки до різних процесів. Урок 4 Нововолинське впу викладач фізики
  zip -> Урок 6 Мета уроку: освітня : перевірити сформованість знань, умінь та навичок учнів з вивчаємої теми
  zip -> Урок 5 Визначений інтеграл та його геометричний зміст
  zip -> Урок 1 Первісна. Таблиця первісних. Мета уроку
  zip -> Урок 3 Обчислення первісних, що задовольняють задані початкові умови
  zip -> Панас галина іванівна
  zip -> Урок 4 Розв’язування вправ
  dosvid -> Уроку. Економічне обґрунтування проекту «Утеплення будинку пінопластом»


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка