Управління освіти і науки Волинська обласна держадміністрація Нововолинське вище професійне училище Методика вивчення ірраціональних рівнянь і нерівностей з використанням технологій розвивального навчання


Ірраціональні нерівності в позакласній роботіСторінка22/29
Дата конвертації31.10.2017
Розмір3.98 Mb.
#31169
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29

Ірраціональні нерівності в позакласній роботі


Педагогічна діяльність вчителя |учителя| багатогранна. Кожен вчитель не обмежує свою роботу лише |лише| уроками. Хтось із |із| нас веде дослідницьку діяльність, хтось предметні гуртки , факультативи. Останнім часом набули широкого поширення такі форми позаурочної діяльності як спецкурс і елективний |курс. Я розробила | елективний курс «Ірраціональні нерівності» для учнів .

Вивчаючи шкільну програму, я з'ясувала, що ірраціональні нерівності не |розглядують| розглядаються в курсі середньої школи , вивчаються лише ірраціональні рівняння. Вони входять в розділ «Показникові функції», і вчитель |учитель| може приділити їм увагу протягом 2-3 уроків. |однак| Проте для тих учнів, які хочуть мати хорошу |добру| підготовку для вступу до ВНЗ цього явно недостатньо. Проглядаючи програми, що пропонувалися на вступних іспитах знаходимо|находимо|, що окрім |крім| ірраціональних рівнянь в них пропонується розв’язати також ірраціональні нерівності: ; ; ; і т. д.

Елективний курс «Ірраціональні нерівності»

Пояснююча записка.

Мета проведення і написання цього елективного| курсу: підготувати учнів до вступу до ВНЗ, розширити і систематизувати отримані |одержувати| раніше відомості у розв’язанні ірраціональних рівнянь, навчити учнів розв’язувати |рішати| ірраціональні нерівності, а також відпрацьовувати технічні навички тотожних перетворень ірраціональних нерівностей. Даний матеріал вимагає достатньої логічної грамотності учнів, оскільки для того, щоб знайти безліч розв’яків ірраціональної нерівності, доводиться |припадає|, як правило, підносити обидві частини |частки| нерівності до натурального степеня. Необхідно довести до розуміння учнів, що,не дивлячись на зовнішню схожість процедури розв’язання ірраціонального рівняння і ірраціональної нерівності, між ними існує велика відмінність |відзнака|. При розв’язанні нерівності неможливо перевіркою встановити «зайві» розв’язки |розв'язання|, які можуть з’явитися |появлятиспри піднесенні до парного степеня. Єдиний спосіб, що гарантує правильність відповіді, полягає в тому, що ми повинні стежити за тим, щоб |аби| при кожному перетворенні нерівності у нас виходила нерівність, еквівалентна початковій. |ціль| Мета курсу – надати конкретну допомогу вчителю |учителеві| в підготовці учнів до вступу у ВНЗ, у більш поглибленому вивченні матеріалу. Найпоширенішим методом навчання розв’язування |вчення| ірраціональних нерівностей є |з'являється| виявлення типових способів розв’язання ірраціональних нерівностей. Наше завдання – дати основні рекомендації для пошуку розв’язання нерівностей і набути деякого досвіду при розв’язанні. Даний курс має загальноосвітній, міжпредметний характер |вдача|, висвітлює роль і місце |місце-милю| математики у сучасному світі. Курс складається з восьми тем. Теми занять незалежні одна від одної і можуть вивчатися в будь-якому порядку. |ладі|Матеріал, що вивчається, наближається до основного курсу, доповнюючи його історичними відомостями, відомостями важливими |поважними| в загальноосвітньому або прикладному відношенні |ставленні|, матеріалами цікавого характеру |вдачі| при мінімальному розширенні теоретичного матеріалу. Складність завдань |задач| наростає поступово. Перш, ніж приступати до розв’язання важчих завдань |задач|, треба розглянути розв’язання простіших, таких, що входять як складова частина у розв’язання складних. У програму курсу включається додаток |застосування| «Математична мозаїка». Її теми не мають безпосереднього відношення до основного курсу і носять переважно характер |вдачу| математичних розваг.

Даний елективний | курс розрахований на 8 годин. За бажанням або по необхідності кількість годин можна збільшити, доповнивши матеріал, що вивчається, додатковими завданнями |задачами|, підібраними до кожної теми (додаток 1). Заняття краще проводити послідовно 1 раз на тиждень, в будь-якому семестрі навчального року. Тривалість одного заняття – не менше 40 хвилин |мінут|. Бажано використовувати барвисті таблиці, схеми, роздаткови й |роздавальний| матеріал.

В ході вивчення матеріалу даного курсу доцільно поєднувати |сполучати| такі форми організації навчальної роботи, як практикуми по розв’язуванні задач|задач|, лекції, анкетування, бесіда, тестування, частково-пошукова діяльність. Розвитку математичного інтересу сприяють математичні ігри (дидактичні, рольові), вікторини. Необхідно використовувати елементи дослідницької діяльності.

Результат роботи учнів за даною програмою має бути таким: розвиток інтересу до математики; поглиблення матеріалу основного курсу, розширення кругозору і формування світогляду, розкриття прикладних аспектів математики. Інструментарієм для оцінювання результатів можуть бути: тестування; анкетування; творчі роботи.

Відомості про проходження програми елективного | курсу, відвідування, результатах виконання різних завдань |задавань| фіксуються в спеціальному журналі |часописі|.Навчально-тематичний план елективного курсу:

«Ірраціональні нерівності».
заняття


Зміст навчального матеріалу


К-ть

годин


Вид

заняття

|

1


Поняття ірраціональної нерівності, їх особливості.

Мета: дати поняття про ірраціональні нерівності, навчити знаходити ОДЗ ірраціональних нерівностей.

1

Лекція.

Історичний огляд.
2

Найпростіші ірраціональні нерівності, що містять змінну під знаком радикалу |радикал-іона| парного степеня.

Мета: Відпрацювати навики розв’язання ірраціональних нерівностей, що містять змінну під знаком радикала парного степеня.

1

Історичний огляд.

Рольова гра.
3

Розв’язання ірраціональних нерівностей, що |утримують| містять змінну під знаком радикала непарного степеня.

Мета: Закріплення вивченого, навчити учнів розв’язувати прості ірраціональні нерівності, що містять змінну під знаком радикала непарного степеня.

1

З елементами дидактичної гри.


4

Розв’язання ірраціональних нерівностей, що містять |утримують| змінну під знаком двох і більше радикалів парного степеня |міри|.

Мета: Відпрацювання навиків розв’язання ірраціональних нерівностей, що містять змінну під знаком двох і більше радикалів парного степеня.

1

Групова робота.


5

Розв’язання ірраціональних нерівностей, що містять |утримують| змінну під знаком двох і більше радикалів непарного степеня |міри|.

Мета: познайомити учнів з нерівностями, що містять змінну під знаком двох і більше радикалів непарного степеня і показати способи їх розв’язання .

1

Комбіноване

заняття6

Розв’язання ірраціональних нерівностей з|із| параметрами.

Мета: навчити учнів розв’язувати ірраціональні нерівності з параметрами.

1

Практикум розв’язання завдань


7

Розв’язання ірраціональних нерівностей, способом введення |вступу| нової змінної.

Мета: познайомити учнів з методом розв’язання ірраціональних нерівностей – введенням нової змінної.

1

Контроль знань


8

Розв’язання ірраціональних нерівностей, способами домноження | обох частин |часток| на деяке число, або вираз |вираження|, виділення повного |цілковитого| квадрата в підкоревих виразах, або розкладання підкоріневого виразу |вираження| на множники.

Мета: дати учням уявлення про способи розв’язання ірраціональних нерівностей.

1

Урок «Математичний твір»

 1. Каталог: zip -> dosvid
  zip -> Урок 3 Мета уроку: освітня: закріпити вивчений матеріал в ході розв'язування задач
  zip -> Робота газу
  zip -> Закон термодинаміки. Адіабатний процес. Застосування першого закону термодинаміки до різних процесів. Урок 4 Нововолинське впу викладач фізики
  zip -> Урок 6 Мета уроку: освітня : перевірити сформованість знань, умінь та навичок учнів з вивчаємої теми
  zip -> Урок 5 Визначений інтеграл та його геометричний зміст
  zip -> Урок 1 Первісна. Таблиця первісних. Мета уроку
  zip -> Урок 3 Обчислення первісних, що задовольняють задані початкові умови
  zip -> Панас галина іванівна
  zip -> Урок 4 Розв’язування вправ
  dosvid -> Уроку. Економічне обґрунтування проекту «Утеплення будинку пінопластом»


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка