Управління освіти Шосткинської міської ради методичний кабінет зміст : До уваги педагогів


АНАЛІЗ виконання завдань ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіадСторінка2/2
Дата конвертації09.09.2018
Розмір392 Kb.
1   2

АНАЛІЗ

виконання завдань ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

у 2013-2014 н. р.УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури відбувся 2 листопада 2013 року на базі спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1. В олімпіаді взяли участь 84 учні з 12 загальноосвітніх навчальних закладів міста.7 клас

При написанні творчої роботи учні припускалися значної кількості лексичних, граматичних помилок, виявили недостатньо сформовані вміння структурувати висловлювання.

Допускалися помилки в написанні складних слів, у написанні власних назв.

Учні виявили недостатні знання в редагуванні словосполучень, речень, проте значна частина конкурсантів не змогли відредагувати словосполучення наша солодкоїжка, спокійної ночі.

При визначенні синтаксичної ролі інфінітивів значна частина учнів припустилася помилок.

При виконанні завдань з української літератури учні показали знання образів-символів, уміння визначати стилістичні фігури. Проте недостатнім є рівень формулювання власних думок.Рекомендації: під час роботи із здібними та обдарованими учнями приділити достатню увагу формуванню орфографічних, пунктуаційних навичок, будові твору-роздуму, вчити учнів використовувати цитати для ілюстрацій, підтвердження власних думок, добирати вправи і завдання з редагування речень, словосполучень.

8 клас

Під час виконання творчої роботи (дати розгорнуту відповідь) учні показали недостатнє використання художніх засобів, вміння побудувати зв’язне висловлювання у формі роздуму, допускали граматичні та лексичні помилки.

Труднощі викликали розкриття та визначення синтаксичної функції інфінітиву.

У певної кількості учнів виникали труднощі у редагування речень.

Жоден учень не справився із завданням №4 (вказати різновиди дум, знання тексту «Слова…»).

Майже ніхто з учасників не виконав завдання з теорії літератури.

Недостатньо було розкрито зміст завдання №6 і №7.

9 клас

1.Більшість учасників (70%) розкрили зміст слів О.Довженка «Життя таке коротке. Поспішайте творити добро», дібравши епіграф, увівши необхідні цитати, однак не всі використовували різні способи цитування. Третина учасників не вказали автора епіграфа або ж узяли його в лапки. Найчастіше учасники олімпіади цитують прислів’я, хоча не зовсім вдало вводять їх у речення, іноді тези аргументуються загальними фразами.

2.Жоден з учасників олімпіади не дав повної відповіді на 7 запитань, зокрема найскладнішими виявилися завдання із синтаксису простого речення, де необхідно було визначити тип односкладних речень.
3.Під час виконання синтаксичного розбору речення труднощі в учасників виникли у визначенні граматичної основи і відповідно структури речення та його схеми.

4. Жоден з учасників олімпіади не зміг відповісти на питання:

а) Уривок з Галицько-Волинського літопису, який І.Франко вважав «найцікавішим уривком…».

б) Хто є автором висловлювання: «Держать нас і народ наш в темноті…».

в) Якою книгою, виданою в Україні, І. Федоров «друкування книг занедбане відновив»?

5. Половина учасників дали правильні відповіді на питання з теорії літератури, визначили одноголосний вірш, анафору в поезії І. Величковського, проте ніхто не дав точного визначення силабічної системи віршування.

6.Більшість учасників олімпіади не знають дату написання вірша «Заповіт», помиляються у визначеннях роду, жанру й виду лірики. Частина учасників (40%) у визначенні провідного мотиву виявляють некомпетентність, незнання історії й ролі Т.Г.Шевченка та його творчості.

10 клас

Виконуючи творчу роботу, учні допускали такі типові помилки: більшість десятикласників не дотримувалися структури твору-роздуму, порушувалася милозвучність під час чергування у-в, допускалися помилки у слововживанні.

Редагування речень виконано посередньо, більшість учнів не зрозуміли характеру помилок.

Синтаксичний розбір речення виконували занадто докладно, більшість учнів не вміють визначати відокремлення як члени речення.

Більшість учнів не визначили способи творення слів, не знають стилістичних засобів фонетики.

Найбільше труднощів викликало завдання з літератури: з 9 балів лише 2 учні набрали половину, а інші – менше третини.

Посередньо учні обізнані з ознаками стилів мистецьких .

Більшість десятикласників не знають провідного мотиву «Заповіту» Т.Шевченка.11 клас

Не всі учні зрозуміли зміст поданих у третьому завданні словосполучень.

Завдання, у якому пропонувалося дати чіткі й лаконічні відповіді на питання, виявилися важким для виконання.

Не всі учні знають автора та його щоденник, не дали відповідь на запитання про літературознавця, який увів у літературу термін «розстріляне відродження».

У завданні на встановлення відповідності учні допустили помилки у з’ясуванні рис монументалізму, бароко, класицизму.

Не всі учні змогли визначити провідний мотив вірша Т.Шевченка «Заповіт». Також були помилки у визначенні виду лірики.

Більшість учасників олімпіади в V завданні (синтаксичний розбір речення) правильно розставили розділові знаки, визначили члени речення, кількість предикативних частин. Але не всі правильно накреслили схему речення; правильно дали загальну характеристику синтаксичної конструкції, деякі учні не визначили морфологічну приналежність членів речення. Лише деякі учні виконували розбір складного речення згідно з планом, поданим у «Збірнику олімпіадних завдань» (за ред. Шерстюк Л.М.).

Рекомендації вчителям:


 1. Спрямувати роботу на написання творів, використання в них цитат, звернути увагу на милозвучність мови, постановку розділових знаків.

 2. Звертати увагу на правильність виконання робіт, послідовність та чіткість виконання завдань, їх оформлення.

 3. Формувати вміння учнів виконувати такий вид роботи як аналіз художнього твору.

 4. Приділяти увагу провіднм мотивам творчості Т.Г.Шевченка та інших письменників.

 5. Звернути увагу на вживання розділових знаків у складному реченні, на правопис складних слів.

 6. Працювати над повним синтаксичним розбором складного речення.

 7. Розвивати вміння аналізувати складне речення з різними видами зв’язку, складати структурні схеми.

 8. Поглиблювати знання з фразеології, лексикології.

 9. Більшу увагу приділяти творчим завданням з української літератури, теорії літератури (засоби комічного, структурні елементи композиції художнього твору), ідейно-художньому аналізу поезій.

 10. Приділяти увагу вивченню біографії письменника, зокрема особливих рис у творчості.

Голова журі, керівник міської методичної комісії

вчителів української мови та літератури М.Д.Білясник
ФІЗИКА

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики відбувся 3 листопада 2013 року на базі ШНВК:СШ-ліцей. В олімпіаді взяло участь 73 учні 7-11 класів з 12 загальноосвітніх навчальних закладів.7 клас

 1. З першою задачею на знаходження висоти троса над землею, частково впоралися 2 учні, ще 2 допустили помилки при виконанні математичних обчислень. Не справились повністю з завданням 17 учнів (81%).

 2. Задачу на знаходження швидкості руху тіла повністю виконали 2 учні, отримали правильну відповідь без пояснення 3 учні, знайшли спільну швидкість при рухові назустріч 8 учнів, допустили математичні помилки при обчисленні 3 учні, не справились з завданням 5 учнів.

 3. Задачу на обчислення об'єму пластини за малюнком повністю виконали 8 учнів, не справився з завданням 1 учень, допустили помилки при обчисленні 6 учнів, а ще 6 учнів - записали умову задачі та звели до однієї системи одиниць.

 4. Задачу на знаходження довжини смужки правильно виконали 5 учнів, допустили помилки при розв’язанні 4 учні, записали тільки умову задачі 2 учні, частково розв'язали ( знайшли площу фігури) - 8 учнів, не справились з завданням 2 учні.

 5. Задачу на обчислення долі піску правильно не виконав жоден учень, не знайшли яку долю піску займають самі піщинки, а яку повітря - 3 учні, розв'язали неправильно - 15 учнів, не справились зовсім 6 учнів.

8 клас

 1. З 1 задачею на взаємодію кубиків жоден учень не справився з завданням( діти мають уявлення про силу тяжіння і не мають уявлення про силу тертя).

 2. З 2 задачею на зважування повністю справилось 13 учнів, 3 учні з завданням не справились, під час виконання завдання використано математичне розв'язання з виведення формул та логічне з пояснювальними малюнками.

 3. З 3 завданням на знаходження середньої горизонтальної швидкості дракончика за весь час польоту справилися 6 учнів, решта задачу виконали частково ( не знайшли горизонтальну складову швидкості і не врахували, що 0,5 часу дракончик летить горизонтально.

 4. Задачу на знаходження об'єму порожнини виконали 12 учнів повністю, решта допустили помилки переведенні одиниць об'єму в одиниці СІ та під час розрахунку.

 5. Задачу на знаходження фокусної відстані лінзи частково виконали 4 учні, зробили правильно побудову, але не застосували формулу збільшення лінзи.

9 клас

 1. В 1 задачі на знаходження швидкості автомобілів та довжини мосту до виконання приступили 7 учнів, але повністю завдання виконане не було. Більшість неправильно прочитали графік.

 2. З другою задачею на зважування справились повністю 2 учні, третина учнів не врахувала різницю мас шальок терезів, а решта 6 учнів не обґрунтувала свої міркування математично.

 3. В задачі 3 на розрахунок кількості теплоти найбільше помилок допущено при поясненні теплових процесів. У більшості учнів розглянуто не всі теплові процеси., умова задачі сформульована важко для розуміння учнів. Повністю не розв'язана жодним учнем, а частково справились 9 учнів.

 4. До розв'язання задачі 4 на знаходження кулонівської сили взаємодії кульок приступило 10 учнів. Один учень справився з задачею, а решта не розглянули рівнодійну сил на першу та третю кульки.

 5. Задачу 5 на складання електричного кола повністю не виконав жоден учень, основна маса учнів не уявляє ролі перемикача в електричному колі. Три учні допустили помилки при зображенні включення вольтметра та амперметра в коло.

10 клас

 1. В 1 задачі на знаходження часу зустрічі кульок при вертикальному русі більшість учнів неправильно склали рівняння руху тіл і не знайшли відносну швидкість руху. Розв'язали завдання на 90% - 4 учні.

 2. З задачею 2 на знаходження кулонівської сили взаємодії кульок 3 учні справились на 75%, але не довели розв'язок до кінцевого результату. 8 учнів неправильно визначили рівнодійну силу, використавши формули механіки, а не закон Кулона.

 3. Найбільшу трудність викликала задача 3 на теплові процеси. Умова задачі дуже громіздка. Частково з задачею справилися 2 учні, а решта розглянули тільки процес конденсації пари на льоді, а інші процеси не розглядали.

 4. Задачу 4 на знаходження густини картоплі повністю виконали 2 учні, а решта не довели до кінцевого результату.

 5. Задачу 5 на складання електричного кола повністю виконали 2 учні, а всі інші зовсім неправильно зрозуміли умови проходження струму через два резистори.

11 клас

 1. Задачу на газові закони розв'язали 2 учні на 90 % , записали основні закони, але не змогли їх застосувати - 6 учнів, решта записали умову, перевели в СІ.

 2. Задача на розрахунок швидкості руху дошки не розв'язали 2 учні, записали закони збереження імпульсу та енергії, але не довели задачу до кінця 2 учні, записали умову і зробили пояснювальний малюнок 3 учні, записали закони збереження імпульсу та енергії з помилками, або врахували тільки один - 7 учнів.

 3. Задачу 3 на розрахунок електричного кола практично розв'язали, але заплуталися в перетвореннях 2 учні, частково розв'язали 2 учні, відповіли на 1 питання 8 учнів, записали тільки закони - 1 учень, зовсім не приступали до розв'язання -1 учень.

 4. При розв'язанні 4 задачі на кулонівську взаємодію, зобразили малюнок , записали основні рівняння, але не довели до кінця - 5 учнів, записали основні закони 8 учнів, не виконували завдання -1 учень.

 5. Задачу 5 на знаходження густини повітря частково розв'язали - 9 учнів, зробили спробу до розв'язання - 3 учні, 2 учні зовсім не приступали до задачі.

АСТРОНОМІЯ

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики відбувся 3 листопада 2013 року на базі ШНВК:СШ-ліцей. В олімпіаді взяло участь 25 учнів 10-11 класів з 9 загальноосвітніх навчальних закладів.10 клас

 1. 1.Перше завдання повністю виконав 1 учень, а 2 учні - частково.

 2. Завдання 2 всі учні виконали з помилками.

 3. Завдання 3 частково виконали деякі учні, так як завдання містить випереджальні знання не тільки з астрономії, а й з математики.

 4. Завдання 4 майже повністю виконали 3 учні, в інших неправильно знайдено кут нахилу екліптики.

Практичний тур

1.З першим завданням частково справились всі учні.

2.З другим завданням справились деякі учні.

11 клас


 1. 1.Діти зрозуміли по- різному умову задачі, бо вона не коректна. Розв'язали як зрозуміли - 7 учнів, частково розв'язали, або висловили думки по розв'язку 6 учнів. Не приступали до завдання 3 учні.

 2. Задача 2 частково розв’язана – 11 учнів, не розв’язано зовсім - 4 учні.

 3. Задача 3 на знаходження відстані до зорі розв'язана повністю - 3 учні, частково розв’язана – 4, не розв’язана - 4 учнів.

 4. Задача 4 на знаходження широти місцевості та кута нахилу екліптики розв'язана частково - 6 учнів., написали формулу - 4 учні, а решта не виконали завдання.

Практичний тур

 1. 1.У 1завданні запропонували пристрій кишенькового сонячного годинника - 1 учень, з недоліками - 4 учні, частково - 10 учнів.

 2. З другим завдання частково справились - 14 учнів, а 1 учень не розв'язав повністю.

Голова журі, керівник міської методичної комісії

вчителів фізики та астрономії С.М. Рахманенко
АНГЛІЙСЬКА МОВА

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови відбувся 17 листопада 2013 року на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7. У міському етапі брали участь 71 учасник, з яких 68 - учні 8-11 класів загальноосвітніх шкіл міста та 3 учні професійно-технічних навчальних закладів: 8 клас – 18 учасників, 9 клас – 13 учасників, 10 клас – 17 учасників, 11 клас – 23 учасники. Учасникам ІІ етапу олімпіади було запропоновано виконати завдання для перевірки комунікативної компетенції в трьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, письмі та говорінні.

Завдання на перевірку комунікативної компетенції в аудіюванні були у формі двох типів тестів: 1) тести на вибір однієї правильної відповіді із запропонованих варіантів (Multiply Choice) та 2) тестів на встановлення правильної/неправильної відповіді або твердження (True/False Statements). Для перевірки комунікативної компетенції в письмі учасниками було запропоновано написати творчу роботу обсягом, визначеними правилами проведення олімпіади ( 8 кл. – не менше 15 речень. 9 кл. – не менше 18 речень, 10 кл. – не менше 20 речень, 11кл. – не менше 20 речень). Завдання на перевірку комунікативної компетенції в говорінні містили теми для спілкування в різних варіантах для різних паралелей класів. Учасникам пропонувалося висловитися з теми, яка обиралася шляхом «сліпого» вибору. Обсяг висловлювання визначався правилами проведення олімпіади ( 8 кл. - не менше 12 речень, 9 кл. – не менше 15 речень, 10 кл. – не менше 18 речень, 11 кл. – не менше 20 речень). Під час усного туру учасники мали продемонструвати спроможність спілкуватися з членами журі, відповідаючи на їх питання та ставити запитання до членів журі в рамках теми спілкування.

Проаналізувавши рівень складності завдань, слід зазначити, що завдання Олімпіади в цілому були змістовними і відповідали віковим особливостям учнів та вимогам програми. Хоча вчителі, які проводили олімпіаду серед учнів 8 класів зазначили, що текст для контролю аудіювання був досить важким для сприйняття, бо це був текст публіцистичного стилю, перевантажений власними назвами. Вчителі, які проводили олімпіаду серед учнів 10 класів зазначили, що теми для перевірки комунікативної компетенції в говорінні мали велику розбіжність за рівнем складності.Таблиця рівня виконання завдань учасниками олімпіади

Клас

Аудіювання (40 балів)

Письмо (30 балів)

Мовлення (30 балів)

Початковий

Середній та достатній

Високий

Початковий

Середній та достатній

Високий

Початковий

Середній та достатній

Високий

8 клас

1 – 5.5%

14 – 77.7%

3-16.6%

8 – 44.4%

7 – 38.8%

3-16.6%

10– 55.5%

8 – 44.4%

-

9 клас

-

3 – 23.07%

10 -76.9%

-

12 -92.4%

1-7.6%

3 – 23.07%


5-38.46%

5 -38.46%

10 клас

-

3 -17.76 %

14-82.3%

2 – 11.7%

11 – 64.7%

4-23.5%

4 – 23.5%

4 -23.5%

9 -52.9%

11 клас

-

14 -60.8%

9-39.2%

5 – 21.7%

17-73.9%

1 – 4.3%

5-21.7%

11-47.82%

7-30.43%


Рекомендації

 1. Проаналізувати відповіді учасників на тестові запитання з аудіювання; проаналізувати помилки, які були зроблені в творчих письмових роботах; звернути увагу учнів на характерні помилки.

 2. Надати практики аудіювання текстів та виконання тестових завдань для контролю розуміння змісту.

 3. Працювати над розширенням та збагаченням лексичного запасу через читання текстів різноманітної тематики та шляхом цілеспрямованої роботи над вивченням синонімів, антонімів, прислів’їв, сталих висловів тощо.

 4. Вчителям слід працювати над розвитком комунікативної компетенції в говорінні, а саме - розвивати спроможність учнів вільно висловлюватися з теми, запропонованої для спілкування, вміти реагувати на поставлені запитання та ставити питання різного типу.

 5. Систематизувати та узагальнити знання з таких граматичних тем, як:

- вживання означеного та неозначеного артиклів;

- видо-часові форми дієслова;

- ступені порівняння прикметників та прислівників.
Голова журі, керівник міської методичної комісії

вчителів іноземної мови Т.П. Правосуд


ФРАНЦУЗЬКА МОВА

У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови брали участь 6 учнів гімназії та ШНВК:СШ-ліцей.

Учнями-учасниками були допущені помилки у вживанні часів та опущення означених та неозначених артиклів, особливо з назвами країн. Інколи учні плутали жіночий та чоловічий рід іменників. Декілька помилок було допущено в умовних реченнях.
Голова журі Н.В. Щасна
ГЕОГРАФІЯ

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії проходив 16 листопада 2013 року на базі ШСШ №1. В олімпіаді взяли участь 62 учні 8-11 класів. Олімпіадна робота складалася з тестів, теоретичних та практичних завдань.8 клас

Рівень виконання робіт в 8 класах є достатнім.

Певні труднощі виникли при виконанні тестових завдань. З 19 учасників тільки 3 учня набрали 20 балів із 40 балів можливих. 4 учнів не набрали 30% балів від загальної суми. Найважчими для учнів були тести № 2,4,7,8,14,23. Не зовсім зрозумілими були формулювання завдань № 15, 23.

Значно краще учасники олімпіади впорались із теоретичним завданням. З проблемами глобального потепління більшість з них добре обізнані з сутністю виникнення проблеми, її причинами та можливими наслідками.

Деякі учні пропонували свої варіанти боротьби з цим процесом. Завдання 2.2. виявилося досить складним для учнів. Тільки 8 учнів отримали 4 і більше балів з 8 балів.

Найважче було для учнів практичне завдання № 3.1. «Зображення місцевості за описом», яке вимагало детальних знань топографічної карти, визначення напрямів та масштабу.9 клас

Для учнів 9 класів тести були складними, про що говорять результати: тільки 50% учнів дали відповідь на 50% питань. Найкраще справились з тестами на відповідність, але складним виявилось встановлення відповідностей між протяжністю кордонів та держав і географічної номенклатури.

З теоретичних завдань важким для учнів було №1. Більшість учнів не змогли відповісти на зміни чинників, які спричинили зміни у галузевій структурі промисловості. Тільки 15% учнів дали відповідь про вплив цих змін на довгострокові інтереси України. У другому питанні не змогли пояснити як депопуляція може привести до погіршення економічного стану країни.

Практичні завдання були позапрограмним матеріалом. Найбільші труднощі викликали визначення колишніх назв, які відповідають сучасним назвам міст України.

Багато труднощів викликало питання з розшифровки легенди синоптичної карти.

10 клас

В 10 класі тести виявилися досить складними, особливо на встановлення відповідностей. Вважаємо некоректним тестове завдання № 23. З теоретичними завданнями учні справились непогано, показавши достатній рівень знань.

Найбільші труднощі викликало завдання практичного туру № 1, що вивчалося у 8 класі.

Завдання №2 практичного туру розраховане на ерудицію та кругозір учнів, це позапрограмний матеріал, тому виконане було тільки на 50%.11 клас

В учнів 11 класу складності викликали тестові завдання, особливо № 6,14. Тест № 9 взагалі не мав правильної відповіді.

З теоретичними питаннями більшість учнів справились добре, але у другому завданні плуталися у визначенні понять.

Складними для учнів було практичне завдання №1, бо назви світових нафтових родовищ не вивчаються за програмою і вони також не підписані в картах атласів. У 2 завданні визначити географічні помилки змогли визначити більшість учнів, але змогли дати правильну відповідь при поясненні.Рекомендації

1. Вчителям міста проаналізувати завдання ІІ та ІІІ етапів попередніх років.

2. Більш детально опрацьовувати топографічні карти та їх легенди, а також тематичні карти.

3. Формувати вміння самостійно працювати з додатковою літературою та іншими джерелами інформації.

4. Вести систематичне повторення матеріалу з попередніх класів.
Голова журі,

керівник методичної комісії Н.М.Шульга


БІОЛОГІЯ

У II етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології брало участь 78 учнів

8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Учасникам було запропоновано тести 3-х рівнів складності (А,Б,В),завдання з відкритою відповіддю та задачі (10,11 клас). Наявність завдань з відкритою відповіддю дала можливість перевірити глибину теоретичних знань учнів з відповідних курсів біології, вміння пояснювати, аналізувати біологічні процеси, явища, об’єкти, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Використання задач для учнів 10,11 класів дозволило перевірити, як учні можуть застосовувати теоретичні знання на практиці.8 клас

Всі учасники намагались відповідати на відкрите питання, але жоден учень не розкрив його повністю. Найбільша кількість балів, яку отримали учасники

за відповідь на нього – 7 балів із 10.

Аналіз відповідей свідчить про наступне: учні недостатньо використовують біологічну мову (терміни, поняття, визначення); знають мало прикладів отруйних рослин; не володіють знаннями про механізм їх впливу на інші живі організми.

Відповіді на тести групи А виявили, що учні недосконало знають будову гінецею квітки, будову клітини, способи живлення тварин.

Відповідаючи на тести групи Б, учасники допустили помилки в тестах, що

потребують знання особливостей будови рослинних тканин ,процесів росту і розвитку рослин. Учні погано знають особливості поведінки комах, взаємозв’язки між організмами різних царств.

Тести групи В потребували умінь установлювати відповідність між біологічними процесами, об’єктами та явищами, визначати правильність наведених пояснень, тверджень. Учні тільки на 40% справилися з ціє , що свідчить про недостатнє вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Максимальний бал, що могли набрати учасники - 45 балів. Максимально набраний бал - 24,27 бала.

9 клас

Аналіз виконання тестів групи А показав, що учні не володіють знаннями про протопласт клітини, екологічні групи рослин по відношенню до вологи. Відсоток учнів, що правильно виконали завдання цієї категорії склав 45 %.

При виконанні тестів групи Б учні відчували труднощі, визначаючи компоненти клітини,спосіб живлення тварин, систематичну належність рослин і тварин, види імунітету.

Завдання групи В виконала переважна більшість учнів, найбільше помилок було допущено в тесті В(2).

Відповідь на запитання відкритого типу дали лише 50 % учасників. Труднощі виникли при складанні порівняльної характеристики класів хордових тварин(плазунів, земноводних, птахів).

Максимальний бал, який могли набрати учасники - 45 балів. Максимально набраний бал - 29,1 балів.10 клас

Завдання з відкритою відповіддю виявилося для учасників складним. Максимальний бал який визначили журі – 7 балів з 10 можливих. Учні недостатньо володіють знаннями про захисні механізми організмів.Здебільшого характеризують окремі елементи імунітету тварин, людини, не звертаючи при цьому увагу на лімфатичну систему тварин та захисні пристосування рослин.

Задачу правильно розв’язав лише один учасник, 55% інших учнів, що виконували її, зробили помилку, підраховуючи кількість водневих зв’язків у даному фрагменті ДНК. Інші 45% учасників правильно визначили нуклеотидний склад фрагменту ДНК, але допустили помилки при визначенні довжини і маси фрагменту.

Тести групи А виявили недостатні знання:

- механізмів активного транспорту речовин через мембрану;

- основних груп ферментів;

- центрів регуляції вегетативних функцій організму;

Тести групи Б виконали правильно 46% учасників, допустивши при цьому незначні помилки.

Найважчими були завдання, пов’язані з процесами фотосинтезу, нітрогенного обміну речовин. Більшість учнів не знають захворювань викликаних грибами і переносників трансмісивних інфекцій.

Завдання групи В передбачали роботу з малюнками та схемами. Кількість вірних відповідей склало 32%. Учні роблять помилки при визначенні відповідності типу тканин людини певним морфологічним структурам та відділів головного мозку основним центрам регуляції біологічних функцій.

Максимальний бал за правильні відповіді - 84. Максимально набраний бал-53,52.

11 клас

Відповіді на відкрите запитання виявили: учні не просліджують єдність тенденцій розвитку рослин та тварин; не можуть зв’язати оптимальні адаптації з особливостями середовищ; не знають процесів, взаємопов’язаних зі світлом,що проходить в живих організмах.

При розв’язанні генетичної задачі 6 учнів (35%) допустили незначні неточності в позначенні гетерохромосомної патології гемофілії, практично розв’язавши задачу і набрали від 3 до 4,5 балів. 5 учнів (29%) не розв’язали задачу, решта учнів допустили помилки при складанні генетичної схеми.

Тести групи А. Найгірше розкриті питання: центри регуляцій вегетативних функцій; поняття про алельні гени ,відповідність кодону і-РНК антикодону т-РНК; нуклеїнові кислоти: водневі зв’язки в комплементарних нуклеотидах; поняття протопласту; гетерополісахариди; ферменти отрути змії.

Тести групи Б. Найбільше помилок допустили в наступних запитаннях:

1.Ботаніка:

представники папоротеподібних;

рослини з квітками у яких нижня зав’язь.

2.Зоологія:

питання висвітлені більшістю учнів.

3.Біологія людини:

тканини: розташування посмугованих м’язів в ШКТ; строма, як опорна структура органів.

4.Біологія:

- підвищення концентрації Na+ у крові та його наслідки;

- ферменти для висвітлювання соків;

- фази фотосинтезу;

- каріотип синдрому Едварса;

- розходження хроматид при мітозі та мейозі.

Тести групи В. Допущені помилки: відповідність зародкових листків та структур, які з них утворюються; відповідність між структурними елементами поперечного зрізу стебла гарбуза за малюнком.

Максимальний бал за правильні відповіді - 85балів. Максимально набраний бал- 48,6 балів.Рекомендації

При підготовці учнів до II етапу олімпіади не обмежуватись програмовим матеріалом, використовувати при цьому години варіативної частини, різноманітні форми індивідуальної та групової роботи. Звернути особливу увагу на вивчення таких розділів шкільного курсу біології:

- цитологія(особливості протопласту клітини);

- анатомія та гістологія рослин;

- систематика рослин;

- особливості росту та розвитку рослин;

- життєві цикли рослин;

- взаємозв’язки рослин з представниками інших царств живої природи;

- особливості будови тваринних клітин;

- типи і характеристика тканин тварин і людини;

- особливості розвитку тварин,значення личинкової стадії у циклах розвитку тварин;

- механізми дихання,травлення,сечоутворення тварин та людини;

- природжені та набуті механізми поведінки людини та тварин;

- механізми нервової та гуморальної регуляції;

- хімічний склад живих організмів і біологічне значення структурних компонентів живого;

- різноманітність ферментів та їх роль у протіканні біологічних процесів;

- механізми фотосинтезу та клітинного дихання;

- порушення мітозу та мейозу;

- хромосомні хвороби та їх причини;

- відповідність органів і систем органів зародковим листкам з яких вони розвиваються.


Голова журі,

керівник методичної комісії Бацура О.Є.


ЕКОЛОГІЯ

У II етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології взяло участь 9 учнів

10-11 класів з 5 загальноосвітніх навчальних закладів.

10 клас

1. Розв’язання задачі

- неправильне оформлення умов задачі

- не точні математичні розрахунки

2. Завдання з відкритою відповіддю

- відсутність повної відповіді

- не знають біологічних методів боротьби зі шкідниками

3. Тести А

- не знають екологічних організацій

- класифікацію життєвих форм рослин

- помилки при визначенні екологічних захворюваньТести Б

- не знають закономірності сукцесій

- плутають властивості біогеоценозів

Тести В

- неточності при відповідності між основними забруднювачами та наслідками11 клас

1. Розв’язання задачі

- неправильне оформлення умов задачі

- при розв’язанні були допущені помилки при переведенні одиниць

2. Завдання з відкритою відповіддю

- відсутність повної відповіді у кожній роботі

- неправильно були вказані типи живлення

- не вказано правило екологічної піраміди3.Тести А

Найбільше були допущені помилки в тестах про програму ООН; класифікація життєвих форм рослин, що базується на розташуванні бруньок протягом несприятливої пори року по відношенню до поверхні ґрунтуТести Б

Допущені помилки в тестах про бактерій – немосинтетиків.Тести В

Неточності завданнях на встановлення відповідності при класифікації організмів по групах: інвазійні, інтродуковані і реінтродуковані.


ХІМІЯ

У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії брали участь 81 учень 7-11 класів з 10 загальноосвітніх навчальних закладів міста.7 клас

Перше завдання складалось з 6 тестів. 1 учень набрав максимальну кількість балів. Найбільше помилок було у 1-му та 2-му тестах на визначення науки, що вивчає тільки перетворення речовин та встановлення способів розділення сумішей на орбітальній станції. Решту тестових завдань учні переважно виконали успішно. Не зрозумілим виявилось завдання №2 для учнів на з’ясування фізичних і хімічних явищ, також жоден із учнів не зміг довести наявність в суміші крохмалю і цукру (завдання №4).

Найкраще справилися із завданням №5 (складання формул за валентністю та порівняння масових часток фосфору) – 3 учні (22%) виконали завдання повністю, решта – з незначними недоліками.

6 завдання виявилось непосильним для всіх учнів, 11 учнів не набрали жодного бала з 12 (78,6%) і тільки 3 учні (21%) частково намагались його розв’язати.8 клас

Перше завдання - тестові завдання повністю не виконав жодний учень; з 18 можливих балів – 17 б. набрали 4 учні (20%); від 10 до 16 балів набрали 8 учнів (40%), інші – 9 і менше балів.

Мінімальна кількість балів за тести - 2 б.

Найбільше помилок учні допустили у 6 тестовому завданні на складання ланцюжка «гідроксид → сіль → оксид основний».

Завдання №2 повністю не виконав жоден учень. 7 учнів (35%) знайшли масу важкої води кількість речовин та кількість молекул важкої води. 9 учнів (45%) не виконали правильно жодної дії або не приступали до його виконання.

Завдання №3 правильно виконали 4 учні (20%); 5 учнів (25%) привели тільки рівнянню реакції, а 4 (20%) – не зробили зовсім це завдання.

Завдання №4 виконали повністю 2 учні (10%); 11 учнів (55%) не зробили завдання зовсім і інші привели тільки формулу піску та декілька учнів формулу сполуки (Si Hu).

Завдання №5 не зробив повністю жоден учень.

2 учні (10%) привели тільки 3 рівняння – 9 учнів; жодного рівняння не склали 3 учні.

Завдання №6 викликало у більшості учнів ускладнення – з 20 учнів – 18 (90%) не набрали жодного балу.9 клас

В олімпіаді приймали участь 15 учнів. Перше завдання складалося з 6 тестів. Максимальну кількість балів 18 б. не отримав жоден учень. Найбільшу кількість помилок допущено у завданні на складання послідовності на визначення полярності зв’язку.

Друге завдання на зв'язок валентності елементів за положенням у періодичній системі.

Більшість учнів не розрізняють речовини молекулярної і немолекулярної будови.

Третє завдання на взаємодію з кислотами – окисниками. Тільки 2 учні (13%) виконали завдання повністю, а 9 учнів (60%) взагалі не впоралися із завданням.

Четверте завдання – задача на суміші. Лише 4 учні (27%) повністю розв’язали завдання. Інші учні показали невміння складати систему, або допускали математичні помилки при її розв’язанні.

5 завдання – якісне завдання з хімії. Правильно виконав завдання 1 учень (70%), що свідчить про недостатній рівень знань хімічних властивостей речовин.

6 завдання – задача на визначення елемента. 2 учні (13%) – виконали завдання повністю; 2 учні – (13%) – на 50%; 11 учнів – записали рівняння реакції та зробили найпростіші розрахунки за умовою задачі.10 клас

В олімпіаді брали участь 19 учнів. Перше завдання складалось з п`яти тестів. Максимальну кількість балів – 18 б. не отримав жоден учень. Найбільшу кількість помилок допущено у завданнях на складання послідовності у визначенні полярності зв`язку та на встановлення відповідності між реагентами та продуктами реакцій.

Друге завдання повністю виконав лише один учень. 6 учнів справилися із завданням, але допустили по декілька помилок.

Задачу №3 виконали три учні. Інші учні допустили помилки в написанні рівняння хімічної реакції та невірно визначили речовини, маси яких потрібно було визначити.

Завдання №4 виконали повністю 5 учнів, інші допустили помилки при написанні рівняння реакції.

Завдання №5 викликало найбільші труднощі в учнів. Діти не змогли розрахувати парціальні тиски газів та концентрації речовин у вихідній суміші.

Задача №6 повністю була виконана лише одним учнем, решта учнів виконали цю задачу лише частково.

11 клас

Тести

Тести були різноманітні, але для більшості учасників нескладні. Майже всі учні виконали тести на максимальну кількість балів (більшість не менш, ніж на 78 %).Задачі

Задачі не відрізнялись високим рівнем складності, тому майже всі учасники приступили до розв’язку і 60% довели задачі до кінця практично повністю. Характерні помилки: незнання умов протікання хімічних реакцій, помилки в написанні рівнянь. Найбільше проблем викликала задача №6, тому що мала мінімальну кількість даних для розв’язку.


№2. 6 учнів виконали цю задачу наполовину, 1 – повністю, 1 – на 80%, 25 % учнів написали лише рівняння, 2 – взагалі не виконали.

№3. 1 не виконав зовсім, всі останні виконали на 6-7 балів з 8.

№4. 6 учнів виконали майже на 100%, 2 – не виконали зовсім, 20% дітей виконали завдання на 10%.

№5. 4 учні виконали на 90% - 100%, 3 отримали 0 балів, решта виконали частково.

№6. 1 виконав повністю, 5 учнів зовсім не виконали, 8 учнів практично не виконали, 1 виконав на 50%.
Голова журі,

керівник методичної комісії М.Ю.Мечік


ІСТОРІЯ

У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії взяли участь 69 учнів 8-11 класів з 11 навчальних закладів міста.

Щодо якості виконання запропонованих завдань, варто відзначити той факт, що більше 70% учнів 8-х класів добре справились з питаннями хронології подій, з елементарним історичним аналізом. Однак, труднощі викликав в учнів 8 класу коментар суті та походження історичних афоризмів та синхроністична таблиця подій всесвітньої та вітчизняної історії.

Учасники ІІ етапу в паралелі 9-х класів продемонстрували 50 % результат виконання завдань зі знання історичних фактів та їх аналізу. Половина 9-класників справились з розпізнанням історичних осіб України. Проблемними виявились для них хронологічні питання.

Аналізуючи якість виконання завдань 10-класниками, варто відзначити те, що краще учні справились з виконанням завдань історико-фактологічного характеру, продемонстрували добрі навички аналізу подій та процесів. Насторожує те, що 62% десятикласників не змогли упізнати відомих історичних осіб 19 - початку 20 століть. У цілому рівень підготовки паралелі 10-класників є найнижчим за останні роки. Лише учасниця з ШНВК:СШ-ліцей Титович Наталія набрала більше половини можливих балів (69%).

Учасники ІІ етапу, учні 11-х класів продемонстрували належний рівень знань історичного фактажу, хронології, знання термінів та понять. У той же час суттєві труднощі в учасників викликали аналітичні завдання, історико-політичні портрети, завдання на основі курсів історії попередніх класів.РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Учителям історії ЗНЗ міста:

1.1. Проаналізувати результати виконання завдань ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії з усіма її учасниками.

1.2.Звернути увагу учнів на характерні помилки та недоліки, допущені під час виконання завдань.

1.3.Опрацювати з кандидатами на участь у ІІІ етапі олімпіади всі типи та різновиди історичних завдань, акцентуючи увагу саме на їх недоліках та помилках.

1.4.Додатково опрацювати з учнями питання розпізнання та характеристики портретів історичних діячів.

1.5.Користуючись ілюстраціями підручників та новим виданням пам’яток архітектури України, проаналізувати з учнями зображення відомих та маловідомих історичних споруд (особливо в чорно-білому зображенні), визначивши історію їх будівництва.

1.6.Звернути більше уваги на повторення попередніх курсів історії України та всесвітньої історії.

1.7.Продовжити роботу над історико-політичними поняттями в ракурсі їх визначення проявів та застосування.

1.8.Більше часу в роботі з кандидатами на ІІІ етап Всеукраїнських олімпіад з історії виділити на питання вироблення алгоритмів складання синхроністичних подій.


Голова журі,

керівник методичної комісії О.І. ПолончукПравознавство

У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства взяли участь 41 учень 9-11 класів з 10 навчальних закладів міста.

Проаналізуємо кількісний та якісний склад учасників- юних правознавців за три останніх навчальних роки з допомогою наведеної порівняльної таблиці:

Предмет

КласиКількість учасників


Кількість призерів

(переможців)Коефіцієнт

порівняння

(з попереднім роком)


2011-

2012


н.рік

2012-

2013


н.рік

2013-2014

н. рік


2011-

2012


н.рік

2012-

2013


н.рік

2013-2014

н. рік


Кільк.

учасн.


Кільк.

призе


рів

Право-


знавство

9

8

19

15

5

9

7

-4

-2

10

19

16

19

5

8

9

+ 3

+ 3

11

9

7

9

3

3

4

+2

+1

Всього

46

42

43

13

20

20

+1

=

Статистичні дані свідчать про те, що має місце тенденція щодо зменшення кількості учасників та відповідно призерів серед учнів 9-х класів. Постійною є кількість учасників та призерів серед десятикласників. Дещо зросла кількість учасників та призерів серед 11-х класів. На тому ж рівні залишилась загальна кількість переможців. На цьому етапі брали участь юні правознавці 11-х ЗНЗ та двох ПТУ міста. Не була представлена на ІІ етапі ШНВК:ЗШ №9-ДНЗ та ШЗШ-інтернат.

Аналізуючи звіти навчальних закладів про проведення І етапу, відзначаємо, що кількість їх учасників у порівнянні з минулим навчальним роком значно зросла та становить 199 учнів. Однак щодо рівня підготовки ряду учасників до ІІ етапу є суттєві зауваження.

Аналізуючи протокольні показники, відзначаємо те, що 9-класники на належному рівні виконали завдання №№ 1,4, що стосувались теорії права та виявляли практичні навички учнів щодо визначення правомірних та не правомірних дій, на достатньому рівні справились з виконанням практичних завдань. Учні 10-х класів добре впорались з відповідями на питання з теорії права. 11-класники добре виконали завдання на юридичну відповідальність, творче завдання та відповіли на питання сімейного права. Усі завдання були виконані учнями на достатньому рівні. У той же час 9-класники гірше справились із завданнями №№ 2,3, що вимагали від них обізнаності зі статтями Конституції та аналізу конкретної юридичної ситуації. Учні 10-х значно гірше виконали завдання творчого характеру та у наведенні власних прикладів життєвих правових ситуацій. 11-класники не продемонстрували навичок та вмінь щодо застосування нормативно-правових документів для вирішення конкретних юридичних ситуацій. Нинішнього року майже не спостерігалось відверто слабких учасників ІІ етапу, крім учасників від ПТНЗ. Це свідчить про позитивну реакцію вчителів правознавства ЗНЗ на минулорічні рекомендації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ:

Учителям, які працюють з юними правознавцями, більше уваги приділити

питанням : • чіткого засвоєння здібними учнями схем юридичного аналізу

галузей права та їх проявів у повсякденному житті;

 • учителям, які готують учасників ІІІ етапу конкретизувати підготовчу роботу

з учнями за завданнями минулих олімпіад та з актуальних юридичних питань

українського сьогодення; • у кожному наступному класі повторювати попередні правові курси;

 • вести індивідуальний словник юридичних термінів та понять;

 • більше уваги звернути на вирішення юридичних задач та юридичному коментуванню конкретних ситуацій;

 • учителям Кириченку О.В., Шундрику О.І., Зубку В.П., які щорічно готують найбільшу кількість переможців олімпіад, на січневому засіданні ММК поділитись досвідом цієї роботи.

Голова журі,

керівник методичної комісії О.І. Полончук
ІНФОРМАТИКА

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики відбувся 30 листопада 2013 року на базі МЦСПТ. В олімпіаді брали участь 12 учнів 9-11 класів спеціалізованих та загальноосвітніх шкіл міста, які стали переможцями 1-го етапу олімпіади.

Учасникам другого етапу було запропоновано по 4 завдання (8-9 кл.) та 5 завдань (11 кл.) з програмування, які дозволяють з’ясувати рівень учнівських знань.

1. Перше завдання (8,11 кл.) виконали 5 учнів (42%). Основні помилки допускались при створенні алгоритму; роботі з файлами при введенні даних та виведенні результатів; знання синтаксису мови.

Робота виконувалась в середовищі Free Pascal (10 балів-10,11 кл., 20 балів-8,9 кл.).

2. Друге завдання (8-11 кл.) виконали 4 учня (33%). Основні помилки допускались при: створенні алгоритму; роботі з файлами при введенні даних та виведенні результатів; знання синтаксису мови.

Робота виконувалась в середовищі Free Pascal (10 балів-10,11 кл., 20 балів-8,9 кл.).

3. Третє завдання (8-11) виконали 4 учня (33%). Основні помилки допускались при: створенні алгоритму; роботі з файлами при введенні даних та виведенні результатів; знання синтаксису мови.

Робота виконувалась в середовищі Free Pascal (20 балів-10,11 кл., 25 балів-8,9 кл.).

4. Четверте завдання (8-11) виконали 3 учня (25%). Основні помилки допускались при: створенні алгоритму; роботі з файлами при введенні даних та виведенні результатів; знання синтаксису мови.

5. П’яте завдання (10,11) виконали 2 учня (17%). Основні помилки допускались при: створенні алгоритму; роботі з файлами при введенні даних та виведенні результатів; знання синтаксису мови.

Робота виконувалась в середовищі Free Pascal (35 балів-11 кл., 40 балів-10 кл.).


Рекомендації педагогам

1. Детально проаналізувати кожне завдання, звернувши увагу на характерні помилки.

2. В ході підготовки учнів до олімпіади слід мати на увазі, що учні повинні знати і вміти виконувати завдання в середовищах Borland Pascal, Free Pascal. Застосовувати випереджуване навчання при підготовці учнів.

3. Вчити програмуванню.

4. Треба у повній мірі використовувати можливості МЦСПТ при підготовці учнів до олімпіад.

5. Пропонувати учням завдання, що потребують вміння порівнювати, систематизувати, узагальнювати, аналізувати і робити висновки.


Голова журі Г.С. Пославський
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій

взяли участь 29 учнів з 10 навчальних закладів.

Практичний тур

1. Завдання спрямоване на вміння учня працювати в текстовому процесорі Word. А саме: оформлення фону документа, додавання автофігур, форматування тексту відповідно до зразка. Перевірялась також робота за взірцем.

Виконували завдання 30 учнів. З них не приступали до виконання завдання – 4 учня.

Типові помилки: • Не правильне оформлення фону документу;

 • Оформлення автофігури не відповідало зразку;

 • розташування малюнків не за взірцем

8 клас

Приступили до виконання завдання 3 учня. Не приступили – 0.9 клас

Приступили до виконання завдання 7 учнів. Не приступили – 1.10 клас

Приступили до виконання завдання 8 учнів. Не приступили – 2.11 клас

Приступили до виконання завдання 8 учнів. Не приступили – 1.


2. Завдання спрямоване на вміння учня працювати в PowerPoint. А саме: створення власного фону, використання ефектів анімації, робота з тригерами, оформлення за зразком.

Виконували завдання 30 учнів. З них не приступали до виконання завдання – 1 учня

Типові помилки:


 • Відсутня робота з тригерами;

 • Не відповідність презентації запропонованій структурі;

 • Помилки по оформленню за зразком;

 • Не застосовується автоматичність анімації.

8 клас

Приступили до виконання завдання 3 учня. Не приступили – 0.9 клас

Приступили до виконання завдання 8 учнів. Не приступили – 0.10 клас

Приступили до виконання завдання 9 учнів. Не приступили – 1.11 клас

Приступили до виконання завдання 9 учнів. Не приступили – 0.


3. Завдання спрямоване на вміння учня працювати в Excel, а саме: створення списку, робота зі зведеною діаграмою, оформлення діаграм, використання ЕТ як БД.

Виконували завдання 30 учнів. З них не приступали до виконання завдання – 8 учнів

Типові помилки:


 • Не створений список;

 • Діаграма побудована не зведена;

 • Відсутній автоматичний підрахунок кількості підприємств по галузі, загальний валовий доход, пошук підприємства з мінімальним та максимальнимдоходом.

8 клас

Всього 3 учня-100 %. Виконано повністю завдання на 100% -жодним учнем. Одним учнем (33%) створено список, який забезпечує вибір. Двома учнями (66 %) створено автоматичний підрахунок кількості підприємств та загального валового доходу по галузі. Автоматичну появу підприємства з максимальним та мінімальним доходом не виконано жодним учнем в повному обсязі. Одним учнем (33 %) побудована діаграма для зведеної інформації. Одним учнем (33%) виконано частково. Зміну кольорів на діаграмі виконано двома учнями (66 %).9 клас

Всього 8 учня - 100 %. Виконано повністю завдання на 100% - жодним учнем. Одним учнем (12%) створено список, який забезпечує вибір. Двома учнями (25 %) створено автоматичний підрахунок кількості підприємств та загального валового доходу по галузі. Одним учнем виконано (12 %) автоматичну появу підприємства з максимальним та мінімальним доходом. Двома учнями (25 %) побудована діаграма для зведеної інформації. Зміну кольорів на діаграмі виконано двома учнями (25 %).10 клас

Всього 10 учів-100 %. Виконано повністю завдання на 100% -жодним учнем. Жодним учнем (100%) не створено список, який забезпечує вибір. Трьома учнями (37% ) створено список, який забезпечує вибір частково. Жодним учнем (100 %) не створено автоматичний підрахунок кількості підприємств та загального валового доходу по галузі. Автоматичну появу підприємства з максимальним та мінімальним доходом не виконано жодним учнем. Двома учнями (25 %) побудована діаграма для зведеної інформації. Зміну кольорів на діаграмі виконано двома учнями (25 %).11 клас

Всього 9 учнів-100 %. Виконано повністю завдання на 100% - двома (22%) учнями. Створено список, який забезпечує вибір чотирьмя учнями (44%) . П’ятьма учнями (55 %) створено автоматичний підрахунок кількості підприємств та загального валового доходу по галузі. Автоматичну появу підприємства з максимальним та мінімальним доходом виконано трьома (33%) учнями. Чотири учня (44 %) побудовали діаграму для зведеної інформації. Зміну кольорів на діаграмі виконали п’ять учнів (55 %).


4. Завдання спрямоване на вміння учня працювати в Access, а саме: робота зі створення БД, запитів з умовою, форм. Оформлення головної форми з посиланням на інші, створення порожньої форми.

Виконували завдання 30 учнів. З них не приступали до виконання завдання – 7 учнів

Типові помилки:


 • Не створена БД з запропонованими даними;

 • Не створені запити з умовою;

 • Відсутняголовна форма з посиланнями на інші форми;

 • Не створена порожня форма.

8 клас

Всього 3 учня-100 %. Виконано повністю завдання на 100% -жодним учнем. Одним учнем (33 %) створено пустий файл. Двома учнями (66%) створено БД та введено дані. Одним учнем (33 %) створено запити. Одним учнем (33 %) створена порожня форма та головна.9 клас

Всього 8 учнів-100 %. Виконано повністю завдання на 100% -жодним учнем. Двома учнями (25 %) створено пустий файл. Двома учнями (25%) створено БД та введено дані. Двома учнями(25 %) створено запити. Двома учнями (25 %) створено форми. Двома учнями (25 %) створена порожня форма та головна.10 клас

Всього 10 учнів-100%. Виконано повністю завдання на 100% -жодним учнем. Двома учнями (20 %) створено пустий файл. Одним учнем (10%) створено БД та введено дані. Двома учнями (20%)створено БД, але не коректно введено дані. Одним учнем(10 %) створено запити. Двома учнями (20 %) створено форми. Одним учнем (10 %) створена порожня форма та головна.11 клас

Всього 9 учнів-100 %. Виконано повністю завдання на 100% - двома учнями (22 %). Шість учнів (66%) створено БД та введено дані. Два учня (22%)створено БД, але не коректно введено дані. Три учня (33 %) створили запити повністю, а два учня (22 %) в неповному обсязі. П’ять учнів(55%) створили форми. Трьома учнями (33 %) створена порожня форма та п’ятью учнями (55%) -головна.

В теоретичному турі перевірялися знання з усіх тем, що вивчаються в курсі інформатики з 9 по 11 клас.
Рекомендації педагогам


 1. Звернути увагу на оформлення документів в текстовому процесорі. Роботу з фоном аркушу, автофігурами.

 2. Звернути увагу на роботу з тригерами, автоматичною появою ефектів анімації.

 3. Розглядати можливості електронних таблиць в різних напрямках, і як БД, і як фінансовий інструмент тощо.

 4. Звернути увагу на імпортування даних до БД. Створення порожніх форм, зв’язування таблиць. Різні форми запитів.

Голова журі,

керівник методичної комісії І.А. Слуцька
ОБСЛУГОВУЮЧА ПРАЦЯ

21 грудня 2013року на базі Шосткинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 був проведений ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з обслуговуючої праці, в якому взяли участь 20 учнів з 10 навчальних закладів.9 клас

Творчий проект учасники розробляли та виготовляли вдома.

До захисту творчого проекту ,,Розвиваюча м’яка дитяча книжка ” усі учні поставилися творчо, роботи відповідали вимогам умов проекту, відповідали своїй функціональності, вирізнялися оригінальністю, зручністю у користуванні. Кращі роботи виконали учні шкіл №№1, гімназії, №4,5,7,8,11,12.

Пропозиції:

1.Учителям більш уважно вивчати методичні рекомендації та умови проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з обслуговуючої праці та дотримуватись відповідності умов підготовки проекту.

Теоретичний тур складався з трьох завдань.

Завдання№1. Виконати ескіз та скласти послідовність технологічних операцій виготовлення будь-якого поясного виробу.

На відповідному рівні склали послідовність технологічних операцій виготовлення поясного виробу учасниці олімпіади шкіл №1,5,7,12. Крім того, учні шкіл № 4, 5, 8, 11 не змогли скласти послідовність технологічних операцій поясного виробу.

Завдання № 2.Перелічіть та виконайте графічне зображення ручних швів і строчок проектованого виробу.

Добре виконали графічне зображення ручних швів і строчок учні шкіл № 1, 7. Не впорались із завданням учні шкіл № 4,5,8,11.

Добре відповіли на завдання №3, пов’язане з добором виду оздоблення з урахуванням модних тенденцій у процесі проектування, гарно оздобили виріб учасниці олімпіади з усіх шкіл.

Пропозиції:

1.Учителям приділяти більше уваги складанню послідовності технологічних операцій щодо виготовлення різних видів виробів та виконанню графічних зображень ручних швів і строчок проектованого виробу.

2.Разом з учнями детально проаналізувати відповіді учасників на кожне питання, звернути їх увагу на характерні помилки.

Практичний тур складався з моделювання, розкроювання та пошиття дитячого літнього сарафана на основі спідниці з використанням двох видів тканин та оздоблення, виготовленого власними руками. Відмінно виконали завдання учні шкіл №№5,7, 12. Невелику кількість балів набрала учениця школи №4.

Пропозиції:

1.Більше уваги приділяти вивченню розділів програми «Пошиття виробів».

2.Необхідно постійно вивчати досвід колег та підвищувати рівень професійної майстерності.11 клас

До захисту творчого проекту «Карнавальна маска» усі учні поставилися творчо, роботи відповідали вимогам умов проекту, відповідали своїй функціональності, вирізнялися оригінальністю, естетичністю, привабливістю, зручністю у користуванні. Гарні роботи виконали учні всіх шкіл.

Теоретичний тур складався з трьох завдань.

Завдання №1.Розробіть ескізний малюнок виробу ужиткового призначення з використанням елементів біоніки. Успішно виконали учні всіх шкіл.

Завдання №2. Доберіть та обґрунтуйте вибір конструкційних матеріалів для виготовлення вашої моделі.

Кращі результати показали учениці шкіл №1,7,11,12. Разом з тим під час виконання завдання №2 виникли труднощі в учениць шкіл №№ 9, 5, 11, інтернату.

Завдання №3.Назвіть та зобразьте основні види орнаментів української народної вишивки. Кращі результати показали учні шкіл № 1,7,12, але труднощі виникли в учениць шкіл № 1,5,11.

Пропозиції:

1.Учителям під час підготовки учасниць до олімпіади активно використовувати додаткову методичну літературу.

2.Пропонувати учням завдання, що потребують вміння порівнювати, систематизувати, узагальнювати, аналізувати та робити висновки.

Із завданням практичного туру впоралися всі учениці. Кращий результат продемонстрували учениці шкіл № 1,7,9,11,12.

Пропозиції:

1.Необхідно постійно вивчати досвід колег та підвищувати рівень професійної майстерності.

2.Вести систематичне повторення усіх вивчених розділів програми.


Голова журі,

керівник методичної комісії Прозорова Н.П.ТЕХНІЧНА ПРАЦЯ
21 грудня 2013року на базі Шосткинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 був проведений ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з технічної праці, в якому взяли участь 20 учнів з 10 навчальних закладів міста.

І. Творчий (теоретичний) тур . Учням необхідно було розробити конструкцію рухомої іграшки (9 клас) та настіннної полички для квітів (11 клас), виконати деталювання моделей, описати технологію виготовлення та складанння виробів, запропонувати оздоблення. Учні впорались з завданням, виконали оригінальні розробки. Складнощі виникли при оформленні графічних робіт:недостатня кількість

видів, невірне нанесення розмірів або їх відсутність.

ІІ. Практичний тур. Учні 9 класу виготовили рамку для фотографій, 11 класу – коробку з шиновим з’єднанням. Усі вироби мали охайний вигляд, Були деякі проблеми з розмірами та кутами.

ІІІ. Творчий проект. Учні виготовили вдома іграшки-головоломки (9 клас), стільці складні (11 клас). Виробі різнопланові, які можна використовувати за призначенням.

Слід відзначити якісну підготовку учбових майстерень для успішного виконання практичних робіт. Вчитель трудового навчання ШЗШ №5 Кибенко М.М. сумліннно поставився до посталених завдань, тому ні в учнів, ні в учителів не виникло жодних нарікань.Рекомендації

 1. Більше уваги слід приділяти розвитку графічної грамоти учнів на уроках трудового навчання .

 2. Розвивати конструкторські здібності учнів.

 3. Виховувати культуру праці, звертати увагу учнів на зовнішній вигляд виробів, їх оздоблення .

Голова журі,

керівник методичної комісії С.І. Грва
РОСІЙСЬКА МОВА
ІІ этап Всеукраинской ученической олимпиады по русскому языку проходил

8 декабря 2013 года в помещении ШСШ №1. В олимпиаде приняли участие 37 учеников из 10 учебных заведений.9 класс

Все участники олимпиады, в основном, справились с работой. Затруднения вызвало 7 задание. Дети в своих сочинениях показали глубокое знание творчества А.С.Пушкина, его значения для всех эпох и времен. Неплохо участники олимпиады справились с анализом стихотворения. Четко определяли художественные изобразительные средства, подкрепляя примерами. Невзирая на сложность орфографического задания, многие ученики очень хорошо справились. Затруднение вызвало у некоторых учеников определение общего рода имен существительных.

В задании «Исправьте ошибки» в 5 предложении разобрались из 14 участников лишь 5 человек, но задание (№5) не было конкретизировано. Фразеологические обороты не вызвали особого затруднение. Некоторым участникам было сложно продолжить стихотворные строки и определить их автора. Комиссия считает, что большинство участников олимпиады показало должный уровень знаний, любовь к предмету.

10 класс

Задание №1. С исправлением ошибок в употреблении фразеологизмов не справились 2 участника, для остальных задание оказалось посильным.

Задание №2. Русские эквиваленты к английским пословицам смогли подобрать все ученики. Затруднение вызвала пословица «Всего желать – всё потерять».

Задание №3. На вопрос, почему нельзя употреблять глагол надеть вместо глагола одеть, не ответили 3 участника олимпиады. Сложности вызвала и вторая часть задания (словообразовательные и грамматические отличия этих слов).

Задание №4. С заданием справились частично: к 4 из 10 данных слов никто не смог подобрать русские синонимы.

Задание №5. Редактирование предложений с числительными выполнили неплохо, однако некоторые ученики «схитрили»: исправили предложения, исключив из них слова полтора, полутора. Также многими была не замечена ошибка в употреблении формы существительного помидор (вместо помидоров).

Задание №6. Сочинения соответствуют теме, в работах приведены примеры, в том числе из художественной литературы. Из недостатков следует отметить наличие лексических и грамматических ошибок.

Литература

Задание №7. С письменным анализом стихотворения справились, но не все смогли определить поэтическую идею стихотворения, а также были допущены ошибки в примерах эпитетов.

Следует отметить, что в тексте стихотворения были пропущены 2 слова, что сбило с толку участников олимпиады.

Задание №8. Данное задание оказалось самым сложным, особенно третий отрывок (из критической статьи), по которому никто из учащихся не смог назвать произведение, автора и героя.

Задание №9. В анкете литературного направления большинство учащихся правильно указали перевод названия, однако некоторые дети запутались во времени создания реализма. Неполными были ответы и на 4,5 и 6 пункты анкеты (страны, представители, особенности).

Задание №10. Не всем участникам олимпиады удалось полно раскрыть тему – охарактеризовать образ автора в романе «Евгений Онегин». Работы небольшие по объёму, что связано с перенасыщенностью и большим количеством олимпиадных заданий. Были допущены ошибки в содержании.

В целом, ребята показали хороший уровень подготовки к олимпиаде.

11 класс

Задание 1. Участники справились с заданием. Были допущены некоторые ошибки в употреблении собирательных числительных.

Задание 2. Большинство учащихся справилось с заданием.

Задание 3.Это задание особых затруднений в учащихся не вызвало.

Задание 4. В этом задании необходимо было найти общее в значении заимствованных слов. Ученики с заданием не справились.

Задание №5.С заданием справились все учащиеся. Они смогли определить, где город, а где фамилия и аргументировали свой ответ.

Задание №6.Не все учащиеся правильно определили тему текста и сферу деятельности, которую он обслуживает. Не во всех работах были названы основные функции речи, не были правильно названы стилевые черты.

Задание 7. Ребята справились с заданием. Они смогли определить настроение и чувства, переданные в стихотворении, определили тему, идею стихотворения, образ лирического героя, средства художественной выразительности. Но некоторые точно не смогли назвать стилистические фигуры.

Задание 8. Ребята смогли определить направления в литературе, но не все смогли назвать наиболее ярких представителей этих направлений.

Задание 9. Ребята справились с заданием, они смогли доказать, что Петербург является героем романа.

Задание 10. Это задание особых затруднений не вызвало. Учащиеся смогли объяснить смысл использования поэтом большой буквы в местоимении «ты» во многих поэзиях А.Блока.

Рекомендації:

1.Давати школярам оптимальний обсяг літературознавчих понять і термінів, необхідних для аналізу художніх творів. Для цього використовувати різноманітні словники, довідники, енциклопедії.

2.Відпрацьовувати з учнями вміння й навички аналізу художнього твору, здатність сприймати його з розумінням задуму і стилю автора. Розробити пам’ятки по аналізу художніх творів різних жанрів.

3.Залучати учнів до самостійної творчої роботи: написанню творів різних жанрів, відгуків на твори мистецтва, рецензій, рефератів, складання вікторин, кросвордів тощо.

4.Ширше використовувати можливості інтернету, комп’ютерних та мультимедійних технологій.
Голова журі, керівник міської методичної комісії

вчителів російської мови та літератури С.В.МарченкоМАТЕМАТИКА

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики відбувся 24 листопада 2013 року на базі ШНВК:СШ-ліцею. В олімпіаді взяли участь 80 учнів 6-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.6 клас

Перше завдання на складання числового виразу за допомогою знаків « +» , «─», «х», «:», щоб результат дорівнював 2013 для більшості учасників даної вікової категорії виявилося занадто важким.

Друге завдання – логічна задача на визначення, на якому поверсі живе кожна дитина. Більшість дітей приступали до виконання даного завдання. Деякі учасники вказували правильну відповідь, але було відсутнім обґрунтування основних етапів. Частина дітей вирішила, що між поверхами 11 сходинок і не врахували те, що між переходами з поверху на поверх11 сходинок повторюється два рази. Також не враховували, що кількість поверхів на один більше, ніж переходів між ними.

Третє завдання на обчислення кількості грибів, зібраних дівчатами Ірою та Олею, намагалися виконувати всі діти. Але не чітко зрозуміли зміст задачі і знаходили значення дробів від загальної кількості грибів, а не від окремих їх видів. Слід зазначити, що багато з дітей не приділяють уваги тому, що кількість грибів виражається натуральним числом, тому у відповіді одержували дроби.

У четвертій задачі на підкреслення в послідовності натуральних чисел від 1 до 2013, чисел кратних числам 2,3 та 4, жоден з учнів не знайшов правильної відповіді. Частина учасників розв’язала це завдання цілком неправильно, дехто записав тільки відповідь, яка була правильною. Учні не знайшли правильної відповіді через те, що не підмітили закономірності чисел від 1 до 12, які діляться одночасно на 2, 3 та 4.

П’яте завдання – логічна задача на виграшну стратегію здалася учням найлегшою, бо більшість із них приступили до виконання цього завдання та знайшли правильну відповідь, але було відсутнє обґрунтування стратегії виграшу або розглянуті частинні випадки.7 клас

Перше завдання на обчислення останньої цифри добутку степеня числа 5 і суми декількох чисел виконували 13 учнів із 16, але обґрунтувати відповідь змогли тільки двоє.

Друга задача на дроби виявилась складною для учнів, тому з нею справився лише один учень.

Третє завдання – задача про футбольний клуб була найцікавішою для учнів. Її розв’язували всі учні, але правильно розв’язали тільки 20% учасників.

До четвертого завдання на обчислення суми та різниці дробів, знаменники яких різниця чисел, що дорівнює -1, приступило тільки 5 учнів, а ідею розв’язання побачив тільки 1 учень. Для більшості учнів це завдання виявилося непосильним.

П’яте завдання – задачу на рух в одному напрямку, а потім зустрічний, намагалися розв’язати 13 учнів, але правильну відповідь одержав лише один.

Завдання шосте на виграшну стратегію розв’язували всі учні, але по ходу думок в поясненнях, можна було зробити висновок, що учні не зрозуміли умову задачі.

8 клас

Перше завдання на обчислення значення дробу, чисельник якого сума добутків послідовних пар натуральних чисел від 1 до 2014, а знаменник – сума квадратів чисел від 1 до 2013, жоден з учнів не знайшов правильної відповіді, три учні розв’язали половину завдання, для шести – спроба знайти правильну відповідь була невдалою, а 4 учні зовсім не приступали до розв’язання цього завдання.

Друге завдання – задачу на рух повністю розв’язали 3 учні, правильно склали рівняння, але не одержали правильної відповіді – 2 учні, 7 учнів намагалися скласти рівняння до задачі, а 1 учень не намагався розв’язати цю задачу.

Третє завдання виявилося дуже складним для учасників, бо правильно розв’язав його тільки 1 учень, а для решти – спроби були невдалими.

Четверте завдання – геометрична задача на властивості кутів трикутника. Повне обґрунтування всіх етапів та правильну відповідь одержали 6 учнів. Запропонували ідею розв’язання і зробили деякі кроки в її реалізації ( розглянули часткові випадки) 2 учнів, невдалою була спроба розв’язати задачу у 4 учнів і 1 учень зовсім не приступав до розв’язання цієї задачі.

П’яте завдання на вибір тактики, коли на дошці залишиться найбільше число, вибираючи два будь – які числа із запропонованих і замість них записати модуль різниці вибраних чисел, повністю розв’язав лише 1 учень, а для інших спроби знайти стратегію були невдалими.

Шосте завдання – система рівнянь. Розв’язання цього завдання передбачало знайти відношення двох невідомих виявилося найскладнішим, оскільки жоден із учасників не знайшов правильної відповіді і тільки у 5 учасників були один – два кроки у розв’язанні.

9 клас

Перше завдання на знаходження значень параметра а, при якому графіки квадратичних функцій будіть мати точку дотику, правильно і грамотно розв’язав 1 учень, інші до цього завдання не приступали.

Друге завдання на парність і непарність за рівнем 7 – 8 класу, але більшість дев’ятикласників не змогли обґрунтувати відповіді. Лише двоє змогли це зробити.

Третє завдання – геометрична задача виявилась найцікавішою для учнів, але жоден з них не розглянув усі випадки, тому за це завдання ніхто не одержав максимальну кількість балів.

Четверте завдання – задача на доведення. Повного обґрунтування, враховуючи умову задачі та посилання на принцип Дідіхле, жоден з учнів не зробив, хоча розумні ідеї були запропоновані.

З п’ятим завданням, на стратегію виграшу, впорались найгірше, хоча правильну відповідь без повного обґрунтування, одержали 3 учні.

Шосте завдання – побудувати фігуру, задану системою нерівностей, для більшості учнів виявилось незрозумілим, тому що замість фігури вони будували графіки функцій, що містять модуль.

10 клас

Перше завдання на обчислення суми факторіалів натуральних чисел від 1 до 2013 виконали повністю 5 учнів, 1 – допустив помилку при виконанні остаточної дії. Решта з завданням не впорались, бо застосовували формулу суми пперших членів арифметичної прогресії, відкинувши факторіал, або наводили неправильні, необґрунтовані висновки.

Друге завдання виконали правильно 8 учнів. Більшість розв’язали завдання методом підбору, обґрунтовуючи свої кроки, 1 учасник розв’язував завдання, склавши рівняння з двома змінними, але помилився у підрахунках і отримав невірну відповідь.

Третє завдання – ірраціональна нерівність з повним обґрунтуванням кожного кроку виконав лише 1 учень. 4 учасників наводили помилкові обґрунтування своїх розв’язків, а 7 учасників зовсім не приступили до виконання завдання.

Четверте завдання – геометричну задачу на доведення розв’язали правильно лише 3 учні, які використали властивість вписаних в коло кутів, які спираються на одну дугу. 3 учні зрозуміли з умови, що чотирикутник ABDE – трапеція, вписана в коло і змогли довести, що BD= АЕ і зробили висновок використавши теорему, обернену до теореми Піфагора.

П’яте завдання – рівняння, яке містить цілу та дробову частини числа, степені з невідомою основою і показниками 2013 і 2014 правильно розв’язали 2 учасника, 1 – з помилкою, а решта – не приступали до цього завдання.

Шосте завдання–задачу на виграшну стратегію жоден із учасників не розв’язував.

11 клас

Перше завдання – завдання на відшукання дробів, які задовольняють умову не виконано жодним учнем повністю. Учні не зуміли використати властивості подільності натуральних чисел.

Друге завдання на застосування інваріантів 2 учні виконали правильно з повним поясненням, а 4 учні зовсім не знайомі з поняттям інваріанту.

Третє завдання – нерівність, яку потрібно довести, якщо невідомі повинні задовольняти певну умову, тільки 3 учні продемонстрували різні способи доведення і вірно виконали завдання, а інші не приступали до доведення нерівності.

Четверте завдання – планіметрична задача. При її розв’язанні учні обмежились тільки частинними випадками.

П’яте завдання – стереометрична задача. Жоден учень не зміг розв’язати цю задачу, хоча 3 учнів робили спробу розв’язати її, але не змогли реалізувати свою ідею, робили помилки при проведенні міркувань.

Шосте завдання– функціональна нерівність. Тільки одним учнем запропонована ідея розв’язання та зроблені деякі кроки її реалізації.
Рекомендації педагогам по роботі з обдарованими дітьми


 1. Звернути увагу на розв’язування задач з послідовностями, на відшукання інваріанту та виграшної стратегії.

 2. Фундаментально відпрацьовувати поняття модуля, вміння його розкривати для різних значень змінних і використовувати для перетворення виразів.

 3. Необхідно вивчати поняття функціонального рівняння, функціональної нерівності, формувати вміння їх розв’язувати різними способами.

 4. Знайомити учнів з геометричними методами розв’язування алгебраїчних задач.

 5. Необхідно вивчати з учнями поняття цілої та дробової частини числа, їх властивості застосовувати для розв’язування рівнянь та нерівностей з параметрами.

 6. Доцільно розглядати нестандартні методи, способи та прийоми розв’язування геометричних задач.

 7. Відпрацьовувати методи розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем з параметрами.

 8. Вчити учнів розв’язувати цікаві задачі на рух.

 9. Звернути увагу на те, що в кожному класі в 3 – 4 завданнях фігурує число, що відповідає року проведення олімпіади.

Голова журі,

керівник міської методичної комісії М.І.Матошина

Це – цікаво!
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління

освіти і науки

26.11.2013 № 895-ОД

Умови

проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіаду Сумській області у 2013-2014 навчальному році
III етап Всеукраїнських учнівських олімпіад проводиться у м. Суми у січні-лютому 2014 року на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та визначених навчальних закладів згідно з графіком проведення олімпіад.

Команди районів (міст) області прибувають на змагання відповідно до квоти, заявок. У разі хвороби учня з основного складу команди дозволяється його заміна учасником, заявленим у резерві та відповідної вікової категорії (у разі відсутності такого  команда прибуває не в повному складі (довільна заміна учасників забороняється).

На всіх етапах олімпіади учні мають право брати участь у змаганнях за клас, не молодший, від класу їх фактичного навчання в школі. За бажанням учасник має право, на загальних умовах, брати участь у змаганнях серед учнів старших класів (порівняно з класом навчання).

З метою об’єктивності, в день проведення олімпіад членами оргкомітету довільно обирається один із двох комплектів варіантів завдань, який оприлюднюється на загал учасників. Оргкомітетами здійснюються всі необхідні заходи для забезпечення секретності змісту завдань та публічного їх оголошення.

Всі олімпіади у своєму складі містять теоретичний тур.

Олімпіада з інформаційних технологій проводиться на комп’ютерах із використанням операційних систем Windows XP/Vista/7, офісних додатків MS Office (XP-2010 Professional). Завдання практичного туру спрямовані на роботу з пакетом Microsoft Office: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point та MS Office Access.

Мови програмування: Pascal (Borland, Free), C/C++.

Олімпіади з хімії, фізики, педагогіки та психології, біології, інформатики, інформаційних технології, фізичної культури складаються з двох турів: теоретичного та практичного; трудового навчання та іноземних мов – трьох турів (трудове навчання: комплексної роботи, захисту проекту та творчого (теоретичного) туру), іноземна мова: аудіювання визначення рівня мовленнєвої компетенції читання, творча письмова робота.

До переліку практичних завдань з фізичної культури входять: легка атлетика, гімнастика, гандбол, баскетбол (хлопці, дівчата), волейбол (дівчата), футбол (хлопці), туризм.

Під час виконання завдань ІІІ етапу олімпіад учні сидять по одному за партою, спілкування між собою учасників забороняється. Не дозволяється

Продовження додатка
використання довідкової літератури, таблиць, калькуляторів та інших обчислювальних засобів (мобільний телефон, цифровий пристрій).

При виконанні письмових робіт, які підлягають шифруванню, забороняється використання будь-яких позначок, різних кольорів написання, які сприяли б дешифруванню роботи.

Порядок виконання завдань учень може обирати самостійно. Завдання записується за тим номером, за яким воно вказано.

У разі порушення Положення, Умов проведення олімпіад, член оргкомітету та голова журі мають право позбавити будь-якого учня подальшої участі в змаганнях, про що робиться відповідний запис у протоколі журі.

За гострої необхідності учасник олімпіади, з дозволу представника робочої групи, залишивши роботу на столі, може вийти з аудиторії на 5 хвилин.

Після того, як час на виконання завдань вичерпаний, член робочої групи збирає роботи учасників олімпіади та передає їх члену оргкомітету, відповідальному за проведення цієї олімпіади.

Член оргкомітету шифрує роботи, залишає у себе обкладинки, а роботи передає особисто голові журі для перевірки.

Журі ретельно перевіряє роботи та за кожне завдання виставляє кількість набраних балів, потім підраховує їх загальну суму. Журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається. У кожній паралелі класів журі визначає переможців олімпіади, користуючись методичними рекомендаціями та критеріями оцінювання, розробленими Міністерством освіти і науки України. Після перевірки кожна робота учасника підписується головою журі, секретарем, експертом-консультантом і не менше як двома членами журі. Після цього член оргкомітету розшифровує роботи. На підставі результатів оформлюється протокол засідання журі по кожному класу окремо. Протоколи передаються секретарю оргкомітету. Всі учнівські роботи та один примірник протоколу залишаються у секретаря відповідного фахового журі в Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, де зберігаються рік.

З приводу правильності та об’єктивності оцінки виконаних завдань учасник олімпіади має право подати апеляцію, відповідно до Положення.

Забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у перебіг змагань, перевірку робіт та розгляд апеляцій.

Для консультацій щодо розв’язання спірних питань у роботі журі (правильність перевірки, об’єктивність оцінювання робіт, визначення переможців ) наказом призначається експерт-консультант.

Заступник начальника

управління освіти і науки А.В.Тронь

Павловська


Новини педагогічної бібліотеки
Інформаційно-правове забезпечення

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад


 1. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси - захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056.
 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2013 № 1079 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2013-2014 навчальному році».
 1. Наказ управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 12.08.2012 № 622-ОД «Про проведення І-ІІ етапів

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році».


 1. Наказ управління освіти від 05.09.2013 № 241 «Про проведення І етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році».


 1. Наказ управління освіти від 21.10.2013 № 251 «Про проведення ІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році».


 1. Наказ управління освіти від 26.12.2013 № 344 «Про підсумки І-ІІ етапів

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2013/2014 навчальному році».


 1. Наказ управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 26.11.2013 № 895-ОД «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів Сумської області у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013-2014 навчальному році».
 1. Лист СОІППО від 31.12.2013 № 1101 «Про організоване прибуття команд учнів-учасників на ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад».
 1. Лист управління освіти від 10.01.2014 №30 «Про навчально-тренувальні збори учасників ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпад у 2013-2014 н.р.».
 1. Лист управління освіти від 14.01.2014 №44 «Про участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпад у 2013-2014 н.р.».

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка