Управління освіти,молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації Джурківський нвк «зош І-ІІ ст. Днз» Шкільна бібліотека Доповідь на темуСкачати 214.64 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір214.64 Kb.
Управління освіти ,молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації

Джурківський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ»

Шкільна бібліотека

Доповідь   на тему

    

с.Джурків 2015 рік

План


1.Вступ

2. Інноваційні процеси в роботі шкільних бібліотек

3. Формування інформаційної культури школяра в сучасній школі України

4.Висновок.Вступ

Бібліотека  - культурно-освітній заклад, що організовує комплектування, зберігання, громадське використання видавничої писемної культури і друку та виконує інформаційну, освітню, методичну і видавничу функції. Бібліотеки були відомі з 3 ст. до н.е. (Єгипет, Китай). У Київській Русі перша бібліотека виникла в 1037 р. у Києві при Софійському соборі.

Що ж стосується шкільної бібліотеки, то вона є обов’язковим підрозділом загальноосвітнього навчального закладу,  органічно поєднує завдання, що стоять в галузі освіти і бібліотечної справи, здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Її діяльність організовується спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і нормативних документів, затверджених директором навчального закладу. Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, для належного зберігання, використання і поповнення фондів, гарантує їх цілісність, неподільність. У своїй діяльності шкільна бібліотека керується Законом України “Про загальну середню освіту”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу”.

Шкільна бібліотека – центр навчально-виховного процесу, обслуговує учнів, вчителів, батьків. Вони часто звертаються до бібліотекаря з різними питаннями, своїми проблемами.  Бібліотека для них, аптека для душі.

Структура роботи шкільної бібліотеки представлена на слайді і включає:

 - абонемент ;

- книгосховище для збереження підручників;

- типове бібліотечне обладнання;

Приміщення бібліотеки естетично оформлено.

У бібліотеці користувачі мають можливість:

- користуватись абонементом

- підготувати реферат,

- цікаве повідомлення;

- взяти участь у всіх заходах, що проводить бібліотека.

Напрямки роботи  шкільної бібліотеки складаються із таких основних блоків:

-         Обслуговування вчителів та учнів

-         Інформаційне забезпечення навчально  – виховного процесу

-         Робота з читацьким активом

-         Масова робота

-         Популяризація літератури

-         Співпраця з сільською бібліотекою

-         вивчення розвиток читацьких інтересів,та виховання культури читання;

-          робота з бібліотечним фондом;

-         інформаційне забезпечення *навчально-виховного процесу;

-         краєзнавча робота ;

-          співпраця шкільного бібліотекаря з педагогічним колективом;

-          робота з обдарованими дітьми. 

Жодна установа не може працювати без документації. Обов’язковим є наступні види документації:

-         Інвентарні та сумарні книги;

-         Формуляри читачів%

-         Алфавітна книга;

-         Каталожні картки;

-         Каталоги;

-         Щоденник.

Коли людині потрібна інформація, одним з перших постає питання, де і як її можна знайти, і людина починає свою навігаційну діяльність у морі інформації.

Шкільна бібліотека - одне з доступних джерел отримання інформації учнів, педагогів, найважливіший елемент навчальної діяльності, спрямованої на розвиток освіченої особистості та інформаційне забезпечення  навчально-виховного процесу; скарбниця інформації всередині школи, її структурний підрозділ, доцільно організоване середовище, що оточує учня в культурно-освітньому просторі навчального закладу. Але  шкільна бібліотека - це не тільки зібрання книг, але й місце соціальних комунікацій, там зустрічаються діти різного віку, їх батьки, вчителі, тому вона має бути привабливою і саме шкільний бібліотекар може наповнити її середовище комфортом, затишком.

В умовах  інформаційного суспільства змінюється і роль бібліотеки як інформаційного та соціокультурного центру. Питання вивчення інформаційних потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів, задоволення їх засобами шкільної бібліотеки постійно привертають увагу багатьох  вчених-бібліотекознавців. Пошук шляхів удосконалення методів, прийомів та форм роботи шкільної бібліотеки триває постійно. Однак тільки протягом останніх років набула особливої актуальності інформаційна функція, що в комплексі з  іншими (освітньою,культурною,розвивальною, дозвіллєвою) сприяє вирішенню головної мети шкільної бібліотеки – інформаційному забезпеченню учасників навчально-виховного процесу в школі.

Шкільна бібліотека складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову, інформаційну роботу, популяризує бібліотечно-бібліографічні знання серед учнів, проводячи бесіди, організовуючи книжкові виставки, огляди, лекції, бібліотечні уроки, надаючи індивідуальні і групові консультації. Спільно з учителями та громадськими організаціями шкільна бібліотека проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри, в межах своєї компетенції бере участь у навчально-виховному процесі, науково-пошуковій та краєзнавчій роботі. У нашій школі склалося так, що вона активно співпрацює з позашкільними установами у науковій пошуковій роботі і бібліотека в значній мірі допомагає результативності цієї роботи. Зокрема, при школі діє  краєзнавчий гурток ( керівник Мондрик С.П.), який у тісній співпраці з бібліотекою розробив пішохідний маршрут нашим селом, дослідив історію села, церковної громади. Окремо слід виділити співпрацю шкільного музею та бібліотеки. Адже, найбільш цінним джерелом  музею є стародруки.

Питання вивчення інформаційних потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів, задоволення їх засобами шкільної бібліотеки постійно привертають увагу багатьох  вчених-бібліотекознавців.

 При цьому враховуються зміни у ставленні до освіти - її все частіше розглядають як засіб для досягнення життєвого успіху, вона посідає провідне місце в системі суспільних цінностей, відповідно, зростає потреба в інформації. В таких умовах шкільна бібліотека має надавати інформаційну та навчальну допомогу учням і педагогам.

Пріоритетом в розвитку освіти, поряд з традиційними засобами, є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес та бібліотечну справу. Незважаючи на діючу в країні мережу інформаційних технологій досить високого рівня, забезпечення ними шкільних бібліотек, відповідно, форм і методів їх роботи лишається низьким, що й становить одну з причин недостатнього  задоволення потреб користувачів інформації.

Якою ж має бути бібліотека в сучасній школі?

 Враховуючи,що уся діяльність бібліотеки повинна спрямовуватись на інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, щоб ефективно  забезпечити та задовольнити інформаційні потреби, бібліотека повинна стати бібліотечно-інформаційним центром,обладнаним комп’ютерними засобами. Завдання, що стоять перед національною школою, процес інформатизації суспільства зумовлюють зміну функцій та статусу бібліотек навчальних закладів ,зокрема, перетворення їх на шкільні бібліотечно-інформаційні центри, бібліотеки-медіатеки. У добу інформації шкільна бібліотека має набути статусу інформаційного центру, який  здійснює інформаційне та методичне забезпечення навчально-виховного процесу, ознайомлює читачів з традиційними і нетрадиційними носіями інформації; вивчає  інформаційні потреби та запити читачів.

Бібліотека-медіатека – це підрозділ загальноосвітнього навчального закладу, обладнаний аудіовізуальними і комп’ютерними засобами для різноманітних форм організації діяльності учнів, для забезпечення змісту, методики навчального процесу і виховної роботи. Така бібліотека-медіатека- це перспектива багатьох шкільних бібліотек. Над створенням медіатеки  ми зараз активно працюємо.

    Аналіз поширених концепцій розвитку шкільних бібліотек з акцентом на ролі автоматизації бібліотечних процесів, їх реалізації потребує обгрунтування педагогічних технологій, впроваджених у діяльність шкільної бібліотеки, що визначає спектр необхідних для цього складових: моніторинг інформаційних потреб учнів старших класів, комплектування фонду традиційними і нетрадиційними носіями інформації, формування інформаційної культури користувачів, підвищення рівня професійної компетентності шкільного бібліотекаря.

  Сьогодні зростає роль шкільної бібліотеки в реалізації завдань освіти і самоосвіти, що дає можливість удосконалювати педагогічний процес. Нові навчальні програми, нові концепції освіти, варіативність навчальних курсів, інтелектуальний рівень читачів, висуває нові вимоги до якості інформаційного забезпечення освітнього процесу. Перед шкільною бібліотекою постає завдання оптиматизації процесів, направлених на впорядкування програм розвитку культури учнів. Рівень інформаційної культури визначається вмінням формулювати свої потреби в інформації, вмінням ефективно її шукати, оцінювати і використовувати. І тому шкільні бібліотекарі повинні допомогти читачам зорієнтуватися в інформаційному просторі, виховати активних користувачів інформацією.

Шкільні бібліотеки повинні не лише збирати і зберігати, але й створювати та розповсюджувати інформацію, брати участь у регіональному інформаційному обміні та формуванні єдиного інформаційного простору школи, регіону та України.

Особливість шкільної бібліотеки  в тому, що вона є поліфункціональною:

1. Бібліотека повинна забезпечувати інформаційну і документальну основу освітнього процесу.

2. Обслуговуючи педагогічний колектив, вона виступає в ролі спеціальної  бібліотеки.

3. Працюючи з учнями, бібліотекар надає матеріали як за програмою так і позапрограмні.

4. Підтримуючи позакласну роботу, бібліотека виступає як публічна дитяча.

Ця поліфункціональність вимагає від бібліотекаря створення високоякісного і високотехнологічного інформаційно-освітнього середовища.

         Що входить у поняття інформаційна культура?

 Це вміння цілеспрямовано працювати з інформацією та  використовувати для її отримання, обробки і передачі комп’ютерну  інформаційну технологію, сучасні технічні засоби і методи.

 Критерії інформаційної культури:

- вміння здійснювати пошук необхідної інформації;

 - відбирати і оцінювати інформацію;

-наявність  комп’ютерної грамотності.

До складової інформаційної культури відноситься також бібліотечно-бібліографічна  грамотність та культура читання. В наших умовах, коли комп’ютерне забезпечення шкільних бібліотек  досить низьке, то робота з  інформаційної культури користувачів більше направлена на формування системи   бібіліотечно-бібліографічних знань.

 Яка роль бібліотеки у формуванні інформаційної культури?

 Необхідно  навчити  учнів користуватися бібліотекою, довідковим апаратом, уміти орієнтуватися у морі інформації, дати учням ключ до самоосвіти, виробити вміння самостійно здобувати знання, вести пошук додаткової інформації.

Роботу з розвитку інформаційної культури доцільно розпочинати з першого класу - проводити систему бібліотечних уроків.  Учнів необхідно навчати вдумливо читати книги, пояснювати правила користування сучасною бібліотекою, орієнтації в системі бібліотек регіону, держави,навчання навикам роботи з різними видами видань, у тому числі й нетрадиційних носіїв інформації. Формуванню навиків інформаційної культури сприяють форми індивідуальної та масової роботи:книжкові виставки, огляди, цикли читань, обговорення книг, читацькі конференції, усні журнали, літературні вечори: конкурс , який проводять за формою гри-змагання двох команд, тематичні дискусії «Книга в твоїх руках», «Про книгу і бібліотеку»,

, години спілкування з поезією, музикою, мистецтвом, прес-конференції за формою ділових та рольових ігор.

Ми  повинні усвідомлювати, що в роботі щодо популяризації книг, формування системи бібліотечно-бібліографічних знань школярів, виховання культури читання важливим є аналіз рівня їхньої бібліотечної освіти,компетентності,  вивчення її ефективності і результативності. Тому потрібно постійно вивчати читацькі запити школярів, проводити різні анкетування,використовувати активні форми популяризації літератури , що дають  позитивні  результати. У школярів формується стійкий інтерес до книги, глибокі теоретичні знання і практичні навички роботи з нею, закладаються міцні основи читання; вони ширше прилучаються до популяризації української літератури, історії та культури українського народу, стають духовно багатшими.

   Отже, інформаційна культура є одним зі складових престижу бібліотекаря, бібліотечного обслуговування, серед яких  важливу роль  відіграє рівень інформаційної культури самого бібліотекаря та його вміння прививати навики інформаційної культури користувачам бібліотеки, зокрема у правильному виборі інформації з різних джерел  інформації. Бібліотекар, володіючи інформаційною культурою, зможе навчати дітей не просто в ім’я  засвоєння інформації, а для особистісного зростання. Зміниться і його роль у школі: від працівника,який рекомендує гарну книгу і видає її учневі, до спеціаліста в галузі нових інформаційних технологій,здатного співпрацювати з учителями  в «питаннях системного підходу до роботи з інформацією з навчальних предметів, щоб із перших років навчання в школі пошук і отримання інформації» стали б повсякденною потребою учнів.

Але ніякі новітні технології, каталоги, картки, описи, комп’ютери не замінять самого біблітекаря, його вміння спілкуватися з читачами, використовувати такі форми роботи, які зацікавлять дітей, зможуть розкрити їх творчі можливості,  всебiчно сприятимуть  підвищенню фахової, педагогiчної майстерностi вчителiв, вихователiв, батькiв шляхом популяризацiї педагогічної лiтератури і надання iнформації про неї, здійснюючи бiблiотечно-інформаційне забезпечення особистiсних потреб користувачів.

2. Інноваційні процеси в роботі шкільних бібліотек

Бібліотека школи є її структурним підрозділом, основною метою якого є забезпечення інформацією навчально-виховного процесу.

Прийняття Декларації про державний суверенітет України передбачало національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості та традицій. Програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.), визначивши комплексну реалізацію завдань у вихованні громадянина, сконцентровує увагу на національне виховання, яке має бути спрямоване на формування у дітей світоглядної свідомості, ідей, поглядів, ідеалів, традицій, звичаїв та інших соціально-значущих надбань вітчизняної та світової культури.

Тому зміни, що проходять сьогодні в загальноосвітній школі, та відродження національної свідомості змушують педагогів та учнів все частіше звертатися до самостійної роботи з книгою, періодичними виданнями, довідковою літературою.

Одним із головних завдань шкільних бібліотек є виховання в учнів інформаційної культури читання, вміння користуватися бібліотекою, набуття потреби в систематичному читанні літератури для розвитку творчої думки, пізнавальних інтересів і здібностей, успішного засвоєння факультативних курсів, предметних гуртків тощо.

         Тому для рішення цих завдань в шкільній бібліотеці використовуються нові методи роботи.

 Сьогодні в Україні йде процес становлення нової системи освіти та виховання, які зорієнтовані на входження у світовий освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу, проходить зміна освітньої та виховної парадигми:

пропонується новий зміст та підходи, нові стосунки, нові інноваційні технології в роботі шкільних бібліотек.

Інновація – процес створення і впровадження нових засобів для розв’язання тих методів в бібліотечній роботі, які досі здійснювались по-іншому: відкриття нових форм, методів, способів бібліотечної діяльності, вихід за межі відомого в бібліотечній практиці, творча реалізація нових теоретичних концепцій, ідей, технологій, систем.

Формування сучасної освіти  позначене такими глобальними процесами, як її гуманітаризація, гуманізація, впровадження нових технологій навчання та виховання, які не роздільні. Тобто навчання і виховання утворюють цілісну гармонійну інтегровану систему.

Наша наукова стратегія полягає в тому, щоб організувати й реалізувати комплексний підхід, спрямований на системне розв’язання основних проблем введення, розвитку та використання інформаційних технологій в усіх ланках освіти.

Сучасний рівень оснащення нашого навчального закладу забезпечує  читачів належним доступом до Інтернету, що дає змогу використовувати в навчальному процесі численні бази даних знань, освоювати телекомунікаційні технології.

В нашій школі вдалося створити комп’ютерний мультимедійний клас з комплектацією його відповідною комп’ютерною та проекційною технікою, створити локальну мережу та забезпечити швидкісний вихід в Інтернет( швидкість 10 Мбіт/с).

         Оскільки шкільна бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом загальноосвітньої школи, то всі стратегічні освітньо-виховні завдання, які належить розв’язувати національній школі, трансформуються в завдання та діяльність шкільної бібліотеки.

         Основним завданням бібліотеки в сучасних умовах є сприяння реалізації державної політики в галузі освіти:

         - інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу освітнього закладу в засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіти школярів;

         - виховання в учнів інформаційної культури, постійного прагнення до пошуку інформації, свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації;

         - навчання школярів технологіям користування бібліотеками всіх типів;

         - сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку;

         - формування авторських програм читацького розвитку школярів, виховання мислячого, вдумливого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури;

         - всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх і виховних технологій;

         - створення комфортного бібліотечного середовища; реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні та сучасні носії інформації, так і мультимедійні технології.

         Технології масової роботи шкільної бібліотеки є книжкові виставки, огляди літератури, читацькі конференції, обговорення книг, цикли читань, різноманітні особистісно-рольові та літературні ігри (конкурси, вікторини, подорож по книгам та ін.), усні журнали, літературні вечори тощо.

         Під час організації виставок для дітей середнього шкільного віку, бібліотекарю варто врахувати те, що найпоширенішим видом запиту в цьому віці є тематичний.

         Організуючі тематичні виставки, бібліотекарю слід шукати нові аспекти у знайомій читачам темі. В оформленні виставки можна використовувати роботи дітей: малюнки, ляльки, іграшки, ліплення, а також слайди, відеоматеріали тощо. Виставка покликана пробуджати в читачів інтерес до літератури, має розкривати школярам книжкові фонди бібліотеки.

Кардинально змінюється і роль бібліотекаря в школі: від працівника, який рекомендує гарну книгу і видає її учневі, до спеціаліста в галузі нових інформаційних технологій, здатного співпрацювати з учителями «в питаннях системного підходу до роботи з інформацією з навчальних предметів, щоб із перших років навчання в школі пошук і отримання інформації» стали б повсякденною потребою учнів.

       Робота з книгою.

         Книга – постійне джерело знань. Спілкування з книгою допомагає дитині оволодіти певною сумою знань, засвоїти досвід попередніх поколінь, залучає її до культурних надбань та  цінностей українського народу. Книга – головний засіб навчання. Школа навчає дитину вмінню систематично і осмислено читати, багато залежить від того, наскільки майстерно бібліотекар разом із педагогами прилучає дитину до книги.

         Що треба школяру?

1)                Щоб мав відомості про книгу; (існування і найважливіші якості);

2)                Зацікавився книгою настільки, щоб вільний час намагався присвятити читанню;

3)                Міг так зрозуміти книжку, щоб вона його сколихнула розум і почуття, відкрила світ прекрасного  і забезпечила його пізнання.

        Які нові технології роботи з книгою використовуються  для досягнення цієї мети?

 Однією з найпоширеніших, найпопулярніших і доступних форм бібліотечного обслуговування читачів в шкільній бібліотеці є книжкові виставки. Пошук нових підходів до організації книжкових виставок проявляється в різних напрямках.

Суттєвою відміною їх від традиційних розгорнутих тематичних виставок є: оформлення та дизайн, невелика кількість літератури, наявність допоміжних елементів, що забезпечують діалог з читачем (звернення, запитання, анкети).

Однією з характерних рис сучасного стану масової роботи в шкільній бібліотеці є широке використання нетрадиційних форм масової роботи.

Значення її – що вони сприяють неформальному спілкуванню читачів, цікавому проведенню вільного часу.

Треба, щоб діапазон пізнання книги учнями розширявся: школярі вже з першого класу навчаються систематично працювати з книгою, вчаться вмінню чітко формулювати читацький запит, вільно орієнтуватися в різноманітних джерелах інформації, прилучаються до довідкової літератури.

Друге, бібліотекарі шкіл усвідомлюють, що в роботі щодо популяризації літератури, формування системи ББЗ школярів, виховання культури читання є аналіз роботи бібліотекаря (моніторинг якості бібліотечної справи в школі, районі).

Основну роль в бібліотечній інформаційній діяльності відіграє слово бібліотекаря (розповіді про роботу бібліотеки, правила користування з книгою, бібліотечні уроки, підготовка інформаційних бюлетенів з активом школи).

Треба виховувати роботу з батьками, батьків варто прилучати до керівництва бібліотечними гуртками, підготовки і проведення бібліотечних заходів (можливо провести конференції з батьками з теми: «Дитина і книга», «Мама, тато і я – читацька сім’я»).

- Ефективною формою бібліографічного інформування є презентація нових книг.

- Шкільна бібліотека як структурний підрозділ освітнього закладу покликана сприяти соціальній адаптації особистості. (Бібліотекар повинен сам адаптуватись до тих змін, що відбуваються в новому суспільстві).

3. Формування інформаційної культури школяра в сучасній школі України

У сучасному світі педагогові і школяру стає все важче орієнтуватися в потоці інформації. Виникає потреба в оптимізації її пошуку і відбору. А значить, надзвичайно важливою справою стає оволодіння  високою інформаційною культурою.

Інформаційна культура може розглядатися в широкому і у вузькому планах (у плані історичного розвитку і в плані досягнутого досконалого).

Інформаційна культура – це рівень організації інформаційних процесів, ступінь задоволення потреби людей в інформаційному спілкуванні, рівень ефективності створення, переробки, збору, зберігання і передачі інформації.

Ця діяльність, направлена на оптимізацію всіх видів інформаційного спілкування, рівень створення найбільш сприятливих умов для того, щоб цінності культури були освоєні людиною.

Інформаційна культура виступає інструментом в руках людини для його усестороннього розвитку. Вона включає такі моменти, як необхідність і достатній об'єм відомостей і високі естетичні достоїнства, соціальна значущість, пізнавальна і морально, – етична цінність і ін.

Ядром інформаційної культури є інформаційна діяльність людини. Вона має подвійний процес:

·                  це користування накопиченою інформацією;

·                  створення її і закріплення на різного роду матеріальних носіях.      

Тоді інформаційна культура виявляється як уміння використовувати інформаційний підхід, аналізувати інформаційну обстановку і робити інформаційні системи ефективними.

Формування високої інформаційної культури дозволяє зробити те, до чого людство прагнуло тисячоліттями – якісно збільшити розумовий, духовний, творчий потенціал людини.

Перш за все в школах потрібно створити інформаційне середовище інформаційного культурного простору, а в ролі його створення виступають вчителі, вихователі, бібліотекарі, слід звернути увагу на проблеми створення інформаційного середовища у зв'язку з видозмінами в професійній діяльності бібліотекаря. (Курс з навчання сучасним інформаційно-комунікативним технологіям).

Формування інформаційної культури раніше отримало розвиток, як практична діяльність бібліотек і освітніх установ.

Якщо виходити з накопиченого досвіду формування інформаційної культури, то її компонентами в порядку їх появи були:

·                бібліотечно-бібліографічні знання, культура читання;

·                комп'ютерна грамотність.

Якщо вивчити історію даного питання, то формування у дітей ББЗ і культури читання має багату історію розвитку і має безліч підходів до її теоретичного осмислення.

Якщо ми звернемося до минулого, то вже в 16 столітті в друкарських книгах для дітей звертається увага на необхідність формування у дітей уміння розуміти прочитане, поглибленого самостійного вивчення і практичного засвоєння навчального матеріалу.

К.Д.Ушинський стверджував, що книга для дитини основа розумового розвитку.

У 90-і роки і нині із збільшенням бібліотечних фондів нових документів, в т.ч. аудіо- і відеокасет, компакт-дисків, електронних видань в структурі пропаганди ББЗ посилюється увага до навчання роботі з інформацією на нетрадиційних носіях. Введення Internet змусило бібліотеки вести навчання користувачів (читачів) навикам пошуку інформації у видалених інформаційних ресурсах.

Типовими формами роботи бібліотек по розповсюдженню ББЗ і розвиток культури читання є:

·               Індивідуальні консультації;

·               Групові консультації, бесіди, лекції про інформаційну систему країни, миру і правилах їх використання;

·               Екскурсії по бібліотеці;

·               Проведення практичних занять по використанню традиційних електронних ресурсів, включаючи Internet;

·               Бібліотечні уроки по навчанню методики оформлення списків використаної літератури;

·               Ігрові заходи.

В допомогу видаються різні рекомендаційні покажчики, плани, пам'ятки, путівники по бібліотеці.

При оцінці рівня оволодіння читачем ББГ  і культурою читання в бібліотеках прийнято вважати:

·               Знання можливостей бібліотек і інформації ресурсів різних рівнів;

·               Уміння використовувати довідково-бібліографічний апарат бібліотек, довідково-пошуковий апарат інформаційних видань;

·               Знання відбору джерел для читання, вибір тематики;

·               Знання раціональних прийомів читання;

·               Уміння засвоювати і сприймати прочитане;

·               Уміння дбайливе поводитися з творами друку.

Значна частина ББЗ і умінь, а також знань і умінь, що характеризують культуру читання в діяльності шкіл трактуються як загальнонавчальні знання і уміння.

До складу загальнонавчальних знань і умінь прийнято включати уміння учнів самостійно підготувати виступ, доповідь, конспект і тому подібне.

Це вимагає знання бібліотеки, уміння знайти потрібну літературу, скласти план, зробити виписки, оформити підготовлений текст у вигляді повідомлення.

Отже, припустимо, що шкільний бібліотекар професійно готовий до реалізації найважливішого завдання – формування інформаційної культури особистості підготовки юних громадян до життя в інформаційному суспільстві.

Але що може зробити він, якщо ресурсна база його бібліотеки бідна.

 Якість комплектування і оснащеність шкільної бібліотеки комп'ютерною технікою – однаково важлива.

Але хочу підкреслити, що комп'ютеризація шкільних бібліотек не повинна вестися стихійно, вона повинна вестися виходячи з принципів системності і технологічності орієнтації на мережевий режим роботи.

З позиції комерційної вигоди діти доходу не приносять.

Бібліотека повинна стати координаційним центром по вихованню інформаційної культури учнів.

Що потрібно зробити насамперед?

1) Скласти перспективний план роботи з розвитку інформаційної культури.

2) Виділити декілька напрямів:

- Лекції з основ бібліографічної і інформаційної грамотності вчителів.

- Бібліотечні уроки, семінари і практичні заняття по основах ББГ, інформаційній письменності.

- Інформаційний всеобуч для батьків.

Учні  – це користувачі різносторонньої наукової, науково-популярної інформації. Вони повинні володіти уміннями пошуку, використання і пропаганди інформації. Якщо це є, то потрібно розширювати і навчати використовувати нові телекомунікаційні технології.

 ІІІ. Удосконалення діяльності шкільної бібліотеки з інформаційного       забезпечення потреб учнів

Застосування педагогічних технологій у практиці роботи шкільної бібліотеки передбачає втілення комплексу засобів для інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу.

Педагогічні технології – це системна сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних і методичних засобів, що використовуються для досягнення педагогічних цілей.

Найважливішими є змістовні компоненти, що перетворюють шкільну бібліотеку на особливе педагогічне середовище: вдосконалення методик аналізу інформаційних потреб старшокласників, оцінювання потрібної інформації, джерел для задоволення освітніх та індивідуальних потреб, інтересів; сприяння реалізації державної політики в галузі освіти; інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в школі для засвоєння програмних знань, самоосвіти учнів; виховання гармонійної, морально досконалої особистості, свідомого громадянина, здатного до інтелектуального, духовного і творчого розвитку; проведення заходів з використанням літератури, що сприяє збагаченню життєвого досвіду учнів, засвоєнню ними культурних цінностей, зокрема: літературні ігри, експрес-подорожі, прес-діалоги, олімпіади літературних ерудитів; співпраця з учителями над інформацією з навчальних дисциплін, щоб з перших років навчання в школі пошук і отримання інформації, знання форматів її представлення були б звичайною, повсякденною практикою в житті кожного учня; поступове реформування бібліотек на інформаційні центри з мультимедійними технологіями.

Серед основних педагогічних технологій, впроваджених у роботу шкільної бібліотеки, слід визначити такі: допомога у створенні інтегрованих уроків, написання рефератів, повідомлень з навчальних дисциплін; створення додаткових картотек, інформаційних списків, експрес-інформації; формування інформаційної культури учнів, постійного прагнення їх до пошуку інформації, свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел, формування у них навичок систематизації та особистісної оцінки інформації; по можливості, надання доступу до нетрадиційних носіїв інформації, зокрема, через мережу Інтернет; системи бібліографічної інформації.

Технологічний процес діяльності бібліотеки навчального закладу загалом передбачає високий рівень професійної компетентності шкільного бібліотекаря.

Дозвіллєво-комунікативна діяльність бібліотеки, що обслуговує дітей, повинна здійснюватися у таких напрямах:

- вивчення й аналіз дозвіллєвих потреб і читацьких запитів дітей і підлітків;

- формування бібліотечних фондів;

- словник;

- організація індивідуальної роботи з популяризації читання як виду дозвілля;

- розвиток і вдосконалення системи форм і методів масової роботи;

- подальше сприяння діяльності клубів, гуртків, об'єднань як форм організації  читачів, об'єднаних спільністю інтересів;

Однією з характерних рис сучасного стану масової роботи шкільної бібліотеки є широке використання нетрадиційних форм. Значення їх полягає у тому, що вони сприяють неформальному спілкуванню читачів, цікавому проведенню вільного часу.

Висновок

Отже, бiблiотека загальноосвiтнього навчального закладу є його обов’язковим структурним пiдроздiлом, який здiйснює бiблiотечно-iнформацiйне, культурно-просвiтницьке забезпечення навчально-виховного процессу як в урочний, так і в позаурочний час.Свою дiяльнiстъ органiзовує спiльно з педагогiчним колективом, вiдповiдно до планiв роботи і регламентуючої документацiї.

Діяльність шкільних бібліотек по забезпеченню інформаційних потреб учнів включає систематичний аналіз використання бібліотечного фонду, його популяризації; обслуговування читачів в режимі роботи абонемента та читального залу.

 Каталог: biblioteka
biblioteka -> І. Структура та етапи наукового дослідження проблеми підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії
biblioteka -> Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
biblioteka -> Систематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р
biblioteka -> Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р
biblioteka -> Національне виховання учнів: регіональний аспект (з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області) Частина ІІ рівне – 2012 ббк 74. 200
biblioteka -> Курс лекцій та практикум міністерство освіти І науки україни
biblioteka -> Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу І. Загальні положення
biblioteka -> Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський

Скачати 214.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка