Урок № / дата Тематика ситуативного спілкування ключові компетентності та інтегровані змістові лініїСкачати 103.79 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації02.10.2018
Розмір103.79 Kb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8
Календарно-тематичне планування до НМК Laser B2
Умовні позначення:

SB – підручник учня

WB – робочий зошит

MPO – онлайн-ресурс Macmillan Practice Online

Teachers DVD-ROM – диск у книзі для вчителя

ІЗЛ – інтегровані змістові лінії


урок № / дата

Тематика ситуативного спілкування

ключові компетентності та інтегровані змістові лінії

лінгвістична компетенція

Комунікативні уміння

домашнє завдання

лексична / граматична / фонологічна

Сприймання на слух

Усна взаємодія та усне продукування

Зорове сприймання

Писемна взаємодія та писемне продукування
UNIT 1 Тема: Я, моя родина, мої друзі

1

Я, моя родина, мої друзі. Міжособистсні стосунки

SB: с. 6-7Математична:

■ уміння логічно обґрунтовувати висловлену думкуУміння вчитися упродовж життя:

■ використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчанняІЗЛ: толерантно спілкується з однолітками і дорослими, у разі необхідності виступає у ролі посередника та пропонує цивілізовані шляхи вирішення конфлікту

с. 6 Word power, c. 7 впр. 4, c. 7 Work it out

• володіє достатнім лінгвістичним діапазоном для того, щоб чітко щось описувати, висловлювати свою точку зору й аргументувати її, використовуючи складні мовні конструкції• розуміє основний зміст тексту про міжособистісні стосунки та конфліктні ситуації, записаного на аудіоносій

Starting point, Have your say!

• чітко і докладно аргументує власну думку стосовно змісту прочитаного, підкріплюючи її додатковими деталями та доречними прикладами

• висловлює та обґрунтовує власну думку під час дискусії, надаючи відповідні пояснення, аргументи, коментарі

• вибудовує ланцюг логічних аргументівRelationship hotline

• розуміє зміст дописів у мережі Інтернет, навіть якщо вжито слова, які належать до нестандартного стилю

• швидко переглядає довгі та складні тексти, знаходячи потрібні деталі

WB, MPO

2

Я, моя родина, мої друзі.

SB: с. 8


Математична:

■ уміння розв’язувати комунікативні та навчальні проблеми, застосовуючи логіко-математичний інтелектУміння вчитися упродовж життя:

■ самостійно працювати з підручникомІніціативність і підприємливість:

■ уміння ініціювати усну взаємодію іноземною мовоюPresent Simple, Past Simple, stative verbs Grammar Database, SB: с. 174

• спілкується досить вільно і спонтанно, що уможливлює безпроблемну регулярну взаємодію і тривалі відносини з досвідченими користувачами виучуваної мови.

• достовірно передає детальну інформацію• розуміє зміст дописів у соцмережах

• пише чіткі детальні тексти на різні теми в межах своєї сфери інтересів

WB, MPO

3

Я, моя родина, мої друзі. Міжособистісні стосунки.

SB: с. 9


Уміння вчитися упродовж життя:

■ самостійно працювати з підручником
Тематична лексика:

bore, interest, excite, tire, please, scare, frighten, terrify, relax, annoy.

Фразові дієслова:bring up, grow up, let down, look after, put up with, take after.

Словотворення (афіксація та конверсія).

Мовленнєві моделі:

help sb with, complain about sth, responsible for, approve of, believe in, prevent from, save sb from, borrow from Confusable words

• спілкується досить вільно і спонтанно, що уможливлює безпроблемну регулярну взаємодію і тривалі відносини з досвідченими користувачами виучуваної мови.

• правильно розуміє детальні інструкції
WB, MPO

4

Я, моя родина, мої друзі. Міжособистісні стосунки.

SB: с. 10Математична:

■ логічно обґрунтовувати висловлену думкуІЗЛ: обговорює систему цінностей сучасної родини, усвідомлює важливість толерантного ставлення до поглядів і переконань з урахуванням інтересів і потреб інших

• розуміє більшу частину сказаного іншими людьми

• розуміє зміст записаних аудіо матеріалів за умови нормативного мовлення; визначає настрій мовця та емоційне забарвлення висловлення• чітко і докладно аргументує власну думку, підкріплюючи її додатковими деталями та доречними прикладами

• бере активну участь у бесіді на загальні теми навіть у шумному середовищі

• чітко та детально описує і презентує тему міжособистісних стосунків, наводячи додаткові аргументи та відповідні приклади
WB, MPO

5

Я, моя родина, мої друзі. Розповідь про себе

SB: с. 11Математична:

■ уміння логічно обґрунтовувати висловлену думкуІніціативність і підприємливість:

■ уміння ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблемиСоціальна:

■ уміння співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою

• розуміє більшу частину сказаного іншими людьми

• розуміє хронологічну послідовність тривалого неформального мовлення• бере активну участь у бесіді на загальні теми навіть у шумному середовищі

• чітко і докладно аргументує власну думку, підкріплюючи її додатковими деталями та доречними прикладами

• правильно розуміє детальні інструкції
WB, MPO

6

Я, моя родина, мої друзі. Стосунки між підлітками.

SB: с. 12-13Математична:

■ логічно обґрунтовувати висловлену думкуУміння вчитися упродовж життя:

■ використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до ІЗЛ: толерантно спілкується з однолітками і дорослими, у разі необхідності виступає у ролі посередника та пропонує цивілізовані шляхи вирішення конфліктус. 12 Word power, c. 13 впр. 4-5, c. 13 Work it out

• володіє достатнім лінгвістичним діапазоном для того, щоб чітко щось описувати, висловлювати свою точку зору й аргументувати її, використовуючи складні мовні конструкції• розуміє основний зміст тексту про особистісні стосунки, записаного на аудіоносій

Starting point, Have your say!

• бере активну участь у неформальній розмові на знайомі теми, коментує, чітко висловлює власну точку зору

• чітко і докладно аргументує власну думку стосовно змісту прочитаного, підкріплюючи її додатковими деталями та доречними прикладами

• вибудовує ланцюг логічних аргументівAre you a heartbroken teenager?

• швидко переглядає довгі та складні тексти, знаходячи потрібні деталі

• розуміє статті, пов’язані з сучасними проблемами, якщо автор має чітку позицію і точку зору

WB, MPO

7

Я, моя родина, мої друзі.

SB: с. 14Уміння вчитися упродовж життя:

■ самостійно працювати з підручникомМатематична:

■ уміння логічно обґрунтовувати висловлену думкуPresent Perfect Simple та Past Perfect Simple

с. 14, Grammar Database, с. 174-175


• чітко і докладно аргументує власну думку, підкріплюючи її додатковими деталями та доречними прикладами
• пише чіткі детальні тексти на різні теми в межах своєї сфери інтересів

WB, MPO

8

Я, моя родина, мої друзі.

SB: с. 15Уміння вчитися упродовж життя:

■ використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчанняІЗЛ: дискутує щодо якості та цінності життя

Словотворення (афіксація)

• має хороший словниковий запас для більшості загальних тем; досить систематично вживає слова у правильних словосполученнях у більшості контекстів


• бере активну участь у бесіді на загальні теми навіть у шумному середовищі.

• правильно розуміє детальні інструкції• швидко переглядає складні тексти, знаходячи потрібні деталі
WB, MPO

9-10

Я, моя родина, мої друзі.

SB: с.16-17Уміння вчитися упродовж життя:

■ використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

■ оцінювати власні навчальні досягнення

Ініціативність і підприємливість:

■ уміння ініціювати писемну, зокрема онлайн взаємодію іноземною мовоюWriting database, SB: c. 199-200

• володіє достатнім лінгвістичним діапазоном для того, щоб чітко щось описувати, висловлювати свою точку зору й аргументувати її, використовуючи складні мовні конструкції• спілкується досить вільно і спонтанно, що уможливлює безпроблемну регулярну взаємодію і тривалі відносини з досвідченими користувачами виучуваної мови.

• передає відтінки емоцій і наголошує на особистій значимості подій і досвіду

• правильно розуміє детальні інструкції


• читає листи, пов’язані зі сферою особистих інтересів, і легко визначає основну думку

• розуміє зміст особистих електронних листів, навіть якщо вжито слова, які належать до нестандартного стилюWriting planner 1 (с. 206)

• пише листи, передаючи відтінки емоцій та наголошуючи на особистій значимості подій і досвіду; коментує новини й думки, висловлені співрозмовником

• правильно оформлює особисті листи відповідно до контексту


WB, MPO

11

Перевірочний тест за темою «Я, моя родина, мої друзі» (Teacher’s DVD-ROM, Unit 1 test)

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання.

Webquest 1 с. 209

Unit 2 Тема: Travelling. Подорож

12

Відпочинок та подорожі

SB: с. 18-19Математична:

■ логічно обґрунтовувати висловлену думкуУміння вчитися упродовж життя:

■ використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання.
с. 18 Word power, c. 19 впр. 4, c. 19 Work it out

• має хороший словниковий запас для свого поля діяльності та більшості загальних тем; досить систематично вживає слова у правильних словосполученнях у більшості контекстів
• розуміє основний зміст тексту про незвичайниий відпочинок, записаного на аудіоносій

Starting point, Have your say!

• чітко і докладно аргументує власну думку стосовно змісту прочитаного, підкріплюючи її додатковими деталями та доречними прикладами

• висловлює та обґрунтовує власну думку під час дискусії, надаючи відповідні пояснення, аргументи, коментарі

• вибудовує ланцюг логічних аргументівCowboy fantasies on a ranch in Montana

• швидко переглядає довгі та складні тексти, знаходячи потрібні деталі

• читає з великою мірою незалежності, пристосовуючи стиль і швидкість читання до різних типів текстів та цілей

WB, MPO

13

Подорож

SB: с. 20Уміння вчитися упродовж життя:

■ самостійно працювати з підручникомPresent Continuous, Past Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous (Grammar Database, SB: с. 175)
• спілкується досить вільно і спонтанно, що уможливлює безпроблемну регулярну взаємодію і тривалі відносини з досвідченими користувачами виучуваної мови.

• достовірно передає детальну інформацію• читає листи, пов’язані зі сферою особистих інтересів, і легко визначає основну думку
WB, MPO

14

Відпочинок та подорожі

SB: с. 21
Уміння вчитися упродовж життя:

■ самостійно працювати з підручником
Тематична лексика:

express, carriage, ferry, platform, cruise, cabin, departure lounge, ticket inspector, flight, delayed, sail, runway, voyage, and, rails

Словотворення (афіксація)

Фразові дієслова:

take off, get back, see off, speed up, check in, slow down

Стійкі словосполучення:school trip, business trip, time off work, round-the-world trip, the holiday of a lifetime, a five-star hotel, holidaymakers
• спілкується досить вільно і спонтанно, що уможливлює безпроблемну регулярну взаємодію і тривалі відносини з досвідченими користувачами виучуваної мови.

• правильно розуміє детальні інструкції

WB, MPO

15

Подорож. Країни виучуваної мови. Сідней

SB: с. 22


.


Уміння вчитися упродовж життя:

■ використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчанняМатематична:

■ уміння логічно обґрунтовувати висловлену думкуІЗЛ: демонструє розуміння цінності культурного розмаїття

harbour, quay, attractions, Opera House (c. 22 Word power).

• володіє достатнім лінгвістичним діапазоном для того, щоб чітко щось описувати, висловлювати свою точку зору й аргументувати її, використовуючи складні мовні конструкції• розуміє зміст записаних аудіо матеріалів за умови нормативного мовлення, визначає точку зору та ставлення мовця

• розуміє хронологічну послідовність тривалого неформального мовлення• чітко і докладно аргументує власну думку, підкріплюючи її додатковими деталями та доречними прикладами

• чітко та детально описує фотографії

• вибудовує ланцюг логічних аргументів

• пише чіткі детальні тексти на різні теми в межах своєї сфери інтересів

WB, MPO

16

Подорожі та відпочинок

SB: с. 23Математична:

■ уміння логічно обґрунтовувати висловлену думкуІЗЛ: прогнозує обсяг фінансових витрат під час подорожі, аналізує переваги та недоліки різних видів та форм туризму з огляду на їх вплив на довкілля

Useful phrases:

more exciting than, less expensive than, on the one hand, on the other hand, however, whereas (с. 23)

• розуміє більшу частину сказаного іншими людьми

• чітко і докладно аргументує власну думку, підкріплюючи її додатковими деталями та доречними прикладами

• чітко та детально описує фотографії

• вибудовує ланцюг логічних аргументів

• робить чітку, підготовлену презентацію, наводячи аргументи за та проти певної точки зору, пояснюючи переваги та недоліки різних варіантів


• пише чіткі детальні тексти на різні теми в межах своєї сфери інтересів

WB, MPO

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка