Урок № Дата проведенняСторінка16/16
Дата конвертації20.11.2018
Розмір1.14 Mb.
#65697
ТипУрок
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

«Вільне письмо» на тему «Гоголь і життя»
IV. Домашнє завдання

Прочитати поему М. Гоголя «Мертві душі»

Урок № _____ Дата проведення____________

Тема. Додаткове читання. М. Гоголь. «Мертві душі»

Мета: продовжити знайомство з творчістю М. Гоголя, познайомити учнів зі специфікою жанру «Мертвих

душ» і повторити особливості жанру роману і поеми; учити складати розповідь про героя твору та

логічно і чітко її викладати; формувати уміння працювати з художнім твором, добирати ключові

фрази; розвивати аналітичне мислення, уміння робити самостійні висновки; відпрацьовувати

навички сприйняття художньої системи автора.

Обладнання: портрет М. Гоголя, ілюстрації до поеми «Мертві душі», кросворди.

Тип уроку: комбінований.

У письменника тільки

і є один учитель: самі читачі…

М. Гоголь

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

У своїй «Авторській сповіді» Гоголь зазначає, що думку написати «Мертві душі» подав йому Пушкін: «Пушкін вважав, що сюжет «Мертвих душ» підходить мені тому, що дає повну свободу проїхатись разом із героєм по всій Росії та зобразити багатоманітність різних характерів». Твір побудовано як історію походеньок Чичикова, який купляє фактично мертві, але юридично живі, тобто не викреслені із ревізьких списків, душі. Він хоче куплені «душі» закласти в банку як живих кріпосних селян і одержати за них чималеньку суму грошей. Отже, спробуємо і ми сьогодні приєднатись до автора та помандрувати просторами Росії ХІХ ст. і познайомитись із представниками поміщицького кола.

ІІ. Актуалізація знань

1. Літературний диктант


 • Назва села — родового маєтку батьків М. Гоголя. (Василівка)

 • Збірка М. Гоголя, надрукована 1835 року. («Миргород»)

 • Збірка, надрукована того ж року, що й збірка «Миргород». («Арабески»)

 • Назва комедії, яка сподобалась царю, але викликала неодно-значну реакцію в суспільстві. («Ревізор»)

 • Прізвище головного героя відомого роману Гоголя. (Чичиков)

 • Назва повісті Гоголя, тема якої — образ «маленької людини». («Шинель»)

 • Місто, у якому Гоголь навчався в гімназії (пізніше — ліцеї). (Ніжин)

 • Назва села, де знаходився маєток, яким управляв батько Гоголя, культурний осередок. (Кібінці)

 • Відомий роман-поема Гоголя. («… душі»)

ІІІ. Робота над темою уроку

1. Специфіка жанру роману «Мертві душі»

7 жовтня 1835 року в листі до Пушкіна Гоголь повідомляє, що почав писати «Мертві душі». Раніше йшлося про невелику повість. Тепер Гоголь пише, що «сюжет розтягнувся на довжелезний роман» і він зупинився на третьому розділі. Однак твір був не дуже схожий на роман, адже взірцем роману Гоголь, як і більшість його співвітчизників, уважав «Євгенія Онєгіна». Гоголь дав своєму твору, який належить до жанру роману, підназву «поема», подібно до Данте, який у своїй великій поемі «Божественна комедія» не лише розкрив глибину людського гріха, але й показав шлях до спасіння душі.

Учні надають визначення до слів «роман», «поема», пояснюють характерні особливості цих жанрів.


 • Завдання для учнів

 • Визначте спільні риси в жанрах роман і поема.

 • Які жанрові особливості роману й поеми використав М. Гоголь.

Висновок: М. Гоголь створив принципово нову жанрову модель і нову модифікацію героя-шахрая, героя-авантюриста.

2. «Мертві душі» — панорама зображення життя суспільства

Відповідно до задуму, основний композиційний прийом, яким користується Гоголь,— антитеза. Це протиставлення — стилістична фігура; особливо підкреслене протиставлення протилежних життєвих явищ, понять, думок, характерів. Своєму високому естетичному ідеалу Гоголь протиставляє низьку сутність дійсності. Антитеза як композиційний прийом автор використовує на всіх рівнях:

ідейному: високий авторський ідеал і низька дійсність;y y

композиційному: приїзд — від’їзд героя;y y

образному: марнотратство — скупість героїв, піднесення — падіння Чичикова. 1. Аналіз заголовка поеми «Мертві душі»

Заголовок роману, використаний Гоголем,— це висновок, якого він дійшов у результаті художнього аналізу життєвої дійсності. Чому ж тоді населення Росії першої половини ХІХ ст. видається письменникові мертвими душами?

4. Пообразний аналіз поеми

План

1. Персонажем якого твору є герой?2. Соціальний статус героя. Опис зовнішності.

3. Відомості із біографії героя або про його спосіб життя.

4. Взаємини з іншими героями (характеристика його іншими героями).

5. В яких вчинках найбільш яскраво виявив себе його характер? (Якщо автор не описує характер «прямо», визначте його самостійно.)

6. Як автор ставиться до свого героя? (Проаналізуйте лексику, зовнішність, вчинки, ситуації, в яких опиняється герой.)

7. Ваше ставлення до героя і ставлення до нього автора.

Група 1. Образ Чичикова

Група 2. Образ Манілова

Група 3. Образ Коробочки

Група 4. Образ Ноздрьова

Група 5. Образ Собакевича

Група 6. Образ Плюшкіна


5. Узагальнення

Уся галерея образів першого тому «Мертвих душ» переконливо розкриває внутрішню убогість поміщиків. Кожен із них має індивідуальні риси. Однак усі вони — поміщики, тому в них є і спільне, породжене ладом: паразитизм, життя за рахунок селян-кріпаків; обмежені тваринні інтереси, відсутність будь-яких високих ідейних поривань душі; ницість, притуплення людських почуттів, грубий егоїзм; відсутність суспільно-корисної діяльно-сті. Усі вони — «мертві душі». Такими бачив їх Гоголь. «Будьте не мертвими, а живими душами… Забирайте ж з собою в дорогу, виходячи з м’яких юнацьких літ у сувору жорстоку мужність, забирайте з собою всі людські почуття, не залишайте їх на шляху, не піднімете потім!» — закликав письменник.


ІV. Рефлексія

Методика «Прес»

Тема висловлювання: «Персонаж поеми Гоголя “Мертві душі”, який мене найбільше вразив».

Учні формулюють висловлювання за схемою:

«Я хочу сказати про … тому, що … , наприклад, … . Отже (тому), я вважаю … ».

V. Домашнє завдання

Повторити матеріал за темою «Від романтизму до реалізму. Російська література початку ХІХ ст.», підготуватись до тематичної контрольної роботи № 6.

Урок №_____ Дата проведення_____________

Тема. Тематична контрольна робота № 6

Мета: перевірити якість знань учнів за темою «Від романтизму до реалізму. Російська література початку

ХІХ ст.»; розвивати творчі здібності учнів, виховувати прагнення досягти високих результатів.

Обладнання: картки із завданнями.

Тип уроку: контроль знань учнів.

Хід уроку

І. Оголошення теми та мети уроку

ІІ. Ознайомлення із завданнями та їх виконання

Варіант I

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Укажіть прізвища письменників — представників «золотої доби» російської літератури:

а) Гончаров, Пушкін, Некрасов; б) Пушкін, Лермонтов, Гоголь;

в) Пушкін, Гоголь, Тургенєв; г) Лермонтов, Гоголь, Толстой.

2. Укажіть причину «світлої печалі» ліричного героя у вірші «Я вас кохав…»:

а) кохання, яке згасає; б) нерозділене почуття любові; в) ревнощі; г) кохання, що раптово відродилось.

3. Укажіть вірш Лермонтова, поява якого стверджувала той факт, що в Росії з’явився новий геніальний поет, послідовник Пушкіна:

а) «Кавказ»; б) «Вітрило»; в) «Смерть поета»; г) «Бородіно».

4. Укажіть причину, яка спонукала Печоріна стривожити спокій мирних контрабандистів:

а) бажання розкрити темні справи порушників закону; б) бажання мати певний матеріальних зиск;

в) спроба стати «своєю людиною» для злочинців;

г) бажання пережити пригоду, пов’язану з розкриттям таємниці.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

5. Укажіть, як М. Гоголь визначив жанр свого твору «Мертві душі»:

а) поема; б) роман; в) повість; г) роман-епопея.

6. Укажіть, чим займався Акакій Акакійович Башмачкін у конторі:

а) формував архів; б) реєстрував папери; в) переписував папери; г) наглядав за іншими.

7. Укажіть, що вплинуло на поведінку Євгенія Онєгіна, коли він погодився на дуель з Ленським:

а) бажання помститися; б) світські правила; в) думка таких, як Зарецький; г) бажання розвіяти нудьгу.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

8. Установіть відповідність між героями роману «Євгеній Онєгін» та їхніми авторськими характеристиками.

а) Євгеній Онєгін; 1) «Як рано міг він хитрувати,

б) Л Л енський; Ховать надію, ревнувати…»;

в) Тетяна Ларина; 2) «Він майстер був посперечатись,

г) Ольга Ларина. І гостро, й тупо відказати…»;

3) «Слухняна, завжди непримхлива,

Весела завжди, як весна…»;

4)«Печальна, дика, мовчазлива,

Неначе сарна, полохлива…»;

5)«Душею мрійник геттінгенський,

Красунь, стрункий, як очерет,

Поклонник Канта і поет…»

(а1, б5, в4, г3)

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

9. Розташуйте глави роману «Герой нашого часу» так, щоб події, які в них зображуються, були в хронологічній послідовності:

а) «Бела»; б) «Максим Максимович»; в) «Княжна Мері»; г) «Тамань».

(г, в, а, б)

10. Впишіть жанр роману, якому відповідає визначення: «Роман, сюжет якого складає дослідження процесів внутрішнього буття особистості, психології людини, її внутрішніх конфліктів, називається…» (морально-психологічним).

Високий рівень (2 бали)

11. Чому Онєгін став «зайвою» людиною, «розумною непотрібні-стю»? Як ви вважаєте, чи міг він щось виправити у своєму житті? Відповідь аргументуйте.

Варіант II

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Укажіть ім’я видатного російського письменника, який подарував О. Пушкіну свій портрет із написом: «Переможцю-учню від переможеного вчителя»:

а) Г. Державін; б) І. Крилов; в) В. Жуковський; г) М. Карамзін.

2. Укажіть, як вплинув на почуття головного героя роману О. Пушкіна «Євгеній Онєгін» лист, написаний Тетяною Лариною:

а) зворушив; б) залишив байдужим; в) обурив; г) розвеселив.

3. Укажіть, хто такий «Герой нашого часу», за словами М. Лермонтова:

а) портрет його знайомого; б) портрет, складений із пороків усього сучасного йому покоління;

в) його особистий портрет; г) жахлива і потворна вигадка автора.

4. Укажіть тему, яку розкриває Лермонтов у вірші «На дорогу йду я в самотині…»:

а) осуд бездіяльності й моральної ницості свого покоління; б) герой та натовп;

в) любов до батьківщини; г) потяг до волі, гармонії, повноти буття.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

5. Укажіть, який новий тип романтичного героя представила світові російська класика:

а) герой, який шукає своє місце у світі, позбавленому гармонії; б) ідеальна людина;

в) громадянин-патріот, який підкоряється суспільству; г) герой-подвижник ідей.

6. Укажіть, чому Башмачкін вирішив пошити нову шинель:

а) намагався привернути до себе увагу начальства; б) попередню в нього вкрали;

в) стара стала непридатна для носіння; г) намагався гарно виглядати.

7. Позначте, що приваблює Пушкіна в Тетяні Лариній:

а) розум; б) любов до книг; в) любов до няні; г) її зовнішність; д) любов до природи; е) почуття гумору.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

8. Установіть відповідність між літературним напрямом і його характерними рисами.

а) Реалістичність зображення; 1) Романтизм;

б) аналіз душевних поривань особистості; 2) реалізм.

в) герой — соціальний тип епохи;

г) аналіз соціальної дійсності.

(а2, б1, в2, г2)

9. Розташуйте в хронологічній послідовності події життя Євгенія Онєгіна:

а) повернення до Петербурга після мандрів; б) зустріч з Тетяною Лариною в саду;

в) приїзд в село; г) дуель з Ленським.

(в, б, г, а)

10. Впишіть пропущене в тексті словосполучення: «Ще на початку роботи над «Євгенієм Онєгіним» Пушкін писав В’яземському, указуючи на особливості жанру нового твору: «…я тепер пишу не роман, а… — диявольська різниця». (Роман у віршах)

Високий рівень (2 бали)

11. Хто винен у тому, що Печорін став «моральним калікою»? Чому, на вашу думку, він нічого не змінює в своєму житті? Відповідь аргументуйте.

Варіант III

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Укажіть назву літературного журналу, засновником якого став О. Пушкін:

а) «Отечественные записки»; б) «Вестник Европы»; в) «Современник»; г) «Русский вестник».

2. Укажіть, чому, на думку Пушкіна, має підкорятися його Муза:

а) Божому велінню; б) бажанню прославитися; в) думці оточуючих; г) життєвим обставинам.

3. Укажіть, взаємодією яких художніх напрямів відзначається «золота доба» російської поезії.

а) Класицизму і романтизму; б) романтизму і реалізму; в) класицизму і бароко; г) бароко і романтизму.

4. Укажіть, кого по-справжньому кохає Печорін.

а) Белу; б) княжну Мері; в) ундіну; г) Віру.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

5. Укажіть навчальний заклад, який закінчив М. Гоголь:

а) Царськосельський ліцей; б) Ніжинську гімназію вищих наук;

в) Школу гвардійських підпрапорщиків; г) Петербурзький університет.

6. Укажіть причину, з якої Акакій Акакійович довго не міг прид-бати нову шинель:

а) не мав достатньо грошей; б) було вже досить тепло;

в) боявся, що це не сподобається начальству; г) не міг вибрати собі до вподоби.

7. Позначте причину, з якої Печорін наполегливо домагався кохання княжни Мері:

а) вона була гарною і подобалась йому; б) він хотів показати свою перевагу над іншими;

в) хотів довести, що кращий за Грушницького; г) йому подобалось скоряти жіночі серця.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

8. Установіть відповідність між героями та їхніми характерними рисами.

а) Євгеній Онєгін; 1) Запальність;

б) Тетяна Ларина; 2) легковажність;

в) Ольга Ларина; 3) егоїзм;

г) Володимир Ленський. 4) вірність.

(а3, б4, в2, г1)

9. Розташуйте глави роману «Герой нашого часу» так, як це зробив у творі автор:

а) «Тамань»; б) «Максим Максимович»; в) «Княжна Мері»; г) «Фаталіст»; д) «Бела».

(д, б, а, в, г)

10. Впишіть жанр твору, якому відповідає визначення: «Особливий жанр у літературі, який поєднує багатоплановість, епічні принципи розповіді з суб’єктивністю, притаманною ліричним творам — …» (Роман-поема)

Високий рівень (2 бали)

11. Чи є певні риси реалізму в деяких українських та петербурзьких повістях Гоголя? Якщо так, то які саме й у яких повістях? Свою точку зору аргументуйте.

Варіант IV

Початковий варіант (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Укажіть період у творчості О. Пушкіна, який вважається найпродуктивнішим:

а) Болдинська осінь 1830 р.; б) період південного заслання;

в) період «петербурзької юності»; г) Михайлівський період 1824–1826 рр.

2. Укажіть, як склалася доля Онєгіна після дуелі з Ленським:

а) він повернувся до Петербурга; б) виїхав за кордон на лікування;

в) залишився у маєтку; г) вирушив у подорож без мети.

3. Укажіть, що найбільше вразило офіцера-оповідача під час зустрічі з Печоріним:

а) маленька аристократична рука з тонкими пальцями; б) очі, які не сміялися, коли він сміявся;

в) по-жіночому ніжна шкіра; г) його стрункий юнацький стан.

4. Укажіть, над яким питанням задумався Печорін перед дуеллю:

а) для чого він жив, задля якої мети народився; б) чи не можна уникнути дуелі;

в) що буде з його коханою, якщо він загине; г) про причину дуелі.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

5. Укажіть назву твору, сюжет якого М. Гоголю подарував О. Пушкін:

а) «Шинель»; б) «Сорочинський ярмарок»; в) «Портрет»; г) «Мертві душі».

6. Укажіть, чому привид, який довго з’являвся біля Калінкіного мосту, перестав з’являтися:

а) насправді його не було, усе це вигадка; б) отримав те, чого хотів;

в) він перебрався в інше місце; г) втрутилися священики.

7. Укажіть теми, які розкриває М. Лермонтов у вірші «І нудно, і сумно…»:

а) любов до рідних, близьких; б) кохання; в) розчарування в житті; г) трагічна самотність;

д) невпевненість у собі; е) дружба.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

8. Установіть відповідність між назвами глав роману «Герой нашого часу» та можливими їх підзаголовками.

а) «Тамань»; 1) Печорін і горці;

б) «Фаталіст»; 2) Печорін і контрабандисти;

в) «Княжна Мері»; 3) Печорін у козачій станиці;

г) «Бела». 4) Печорін і «водяне» товариство.

(а2, б3, в4, г1)

9. Розташуйте в хронологічній послідовності події, які відбувалися в повісті М. Гоголя «Шинель»:

а) поява примари мерця на вулицях Петербурга; б) придбання Башмачкіним нової шинелі;

в) вечірка в товариша по службі; г) походи Башмачкіна до начальства, «значної особи»;

д) пограбування на вулиці.

(б, в, д, г, а)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

10. Впишіть назву, якій відповідає визначення: «Строфічна форма, створена О. Пушкіним у романі «Євгеній Онєгін»,— строфа з 14-ти рядків (як у сонеті), побудована за схемою: «а б а б, а а б б,

а б б а». (Онегінська строфа)

Високий рівень (2 бали)

11. Укажіть імена персонажів роману Лермонтова «Герой нашого часу», яких можна було б віднести до романтичних образів «природних людей». Для чого автор змушує Печоріна час від часу зустрічатися з такими людьми? Які психологічні, етичні та естетичні наслідки мають такі зустрічі в романі? Відповіді аргументуйте.
III. Домашнє завдання

Повторити вивчене протягом року, підготуватись до уроку узагальнення та систематизації знань.


Урок №____ Дата проведення_____________

Тема. Урок узагальнення та систематизації вивченого протягом року матеріалу

Мета: узагальнити та систематизувати вивчений протягом року матеріал; розвивати увагу, комунікативні

навички, уміння працювати в групі; виховувати прагнення пізнання; активізувати читацькі інтереси

учнів.

Обладнання: портрети поетів та письменників, над вивченням творчості яких учні працювали впродовжроку; картки із висловлюваннями відомих людей.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

На сьогоднішньому уроці ми підіб’ємо підсумки усього того, що ми робили впродовж навчального року. Звісно, ми не можемо заново обговорити опрацьовані твори чи пригадати біографічні відомості про письменників і поетів. Однак, ми спробуємо відновити у своїй пам’яті те, що нам здалось найцікавішим або найзначнішим. Майже до кожного уроку в нас був підібраний відповідний епіграф. Раніше епіграфи вам пропонував учитель. Сьогодні епіграф обиратимете ви самі, усі разом і кожен окремо. Сподіваюсь, сьогодні кожний із вас пройде стежиною від епохи бароко до європейського романтизму і реалізму.

ІІ. Робота над темою уроку

1. Вибір учнями епіграфа

Учням пропонуються картки із висловлюваннями відомих людей. Кожен учень обирає вислів, який, на його думку, найбільше відповідає темі уроку, та аргументує свій вибір.

Висловлювання

1) «Найвища похвала художнику — це коли ми забуваємо про нього за його творами» (Ф. Шіллер).

2) «Писати повинен лише той, кого хвилюють загальнолюдські проблеми» (Дж. Голсуорсі).

3) «Мистецтво вічне, як саме життя» (Ф. Шаляпін).

4) «Завдання літератури — об’єднувати всіх, установлювати контакт між людьми» (Р. Тагор).

5) «Умійте любити мистецтво в собі, а не себе в мистецтві» (К. Станіславський).

6) «Розум людський має три ключі, які все відкривають: знання, думка, уява» (В. Гюго).

7) «Спілкуватися з письменниками різних віків — майже те саме, що подорожувати» (Р. Декарт).

8) «У всякому витворі генія ми впізнаємо власні знехтувані думки» (Р. Емерсон).

9) «Художній твір є кусок природи, профільтрований через темперамент художника» (Е. Золя).

10) «Є лише один спосіб примусити людину щось зробити — це зробити так, щоб вона захотіла щось зробити» (Д. Карнегі).

11) «Навчання без роздумів непотрібне, але й роздуми без навчання є небезпечними» (Конфуцій).

12) «Те, що ми знаємо, обмежене, а те, чого ми не знаємо,— нескінченне» (П. Лаплас).

362 Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас

13) «Розум людини краще оцінювати за її запитаннями, ніж за її відповідями» (Ж. Левіс).

14) «Творчість є вираженням основних законів Всесвіту» (М. Реріх).

15) «Життя частіше схоже на романи, ніж наші романи на життя» (Ж. Санд).

16) «Багато говорити і багато сказати — це не одне і те саме»

(Софокл).

17) «Герої, подібно до творів мистецтва, видаються більш великими через простір віків» (П. Буаст).

18) «Усамітнення з книгою краще за спілкування з дурнями» (П. Буаст).

19) «Фальшиве ніколи не буває міцним» (П. Буаст).

20) «Один бездоганний сонет вартує довгої поеми» (Н. Буало).
2. «Хто є хто?»

Портрети поетів та письменників, учні називають, хто на портреті, та коротко розповідають, чим ця людина прославилася.

3. «Кубування»

Основні художні напрями й епохи в літературі та культурі ХVІІ — першої половини ХІХ ст.


Робота в 5-ти групах.

Група 1 — «Бароко»;

група 2 — «Класицизм»;

група 3 — «Просвітництво»;

група 4 — «Романтизм»;

група 5 — «Від романтизму до реалізму. Російська література першої половини ХІХ століття».

Завдання для груп

1) Підготуйте повідомлення про епоху або напрям за схемою «кубування». • Опиши це

 • Порівняй це.

 • Підбери асоціації.

 • Проаналізуй (з чого складається).

 • Як його використати.

 • Що в ньому «доброго» й що «поганого»: «за» і «проти». (Відповідь на останній пункт бажано підбирати порівну щодо «за» і «проти».)

2) Підготуйте запитання для інших груп щодо представленого матеріалу.
4. «Методика взаємозапитань» — після кожної презентації
ІІІ. Рефлексія

Заверште фразу: «Для мене сьогодні несподіваним (новим) було…»


IV. Домашнє завдання

Переглянути твори, які вивчались упродовж року з метою визначення, який із них найбільше запам’ятався або сподобався.

Урок №_____ Дата проведення_____________

Тема. Презентація твору (чи автора), який найбільше запам’ятався

Мета: узагальнити знання учнів про поетів і письменників, з творчістю яких знайомились упродовж

навчального року; розвивати творчі здібності, пізнавальну активність та читацький інтерес учнів.

Обладнання: аркуші паперу формату А1, А2, А3; маркери різних кольорів, клей; яскраві журнали різних

видань для виготовлення колажів.

Тип уроку: комбінований.

Найкращі із книг — ті, які примушують думати, і при цьому на найрізноманітніші теми.А.Франс

Хід урокуІ. Актуалізація опорних знань

1. Основною метою епохи Просвітництва було його розповсюдження. (Знання)

2. Назва епохи, яка португальською означає «перлина». (Бароко)

3. Представник іспанського бароко. (Кальдерон)

4. Хто за походженням головний герой твору Вольтера «Простак»? (Гуронець)

5. Англійський поет-романтик, дитинство якого пов’язано з Шотландією. (Байрон)

6. Відомий польський поет-романтик. (Міцкевич)

7. Герой комедії Мольєра, який прагне стати дворянином. (Журден)

8. Німецький поет, який народився у єврейській сім’ї. (Гейне)

9. Ім’я героя відомої поеми Байрона, який має відношення до України. (Мазепа)

10. Напрям у мистецтві, що прийшов на зміну бароко. (Класицизм)

11. Німецький поет і драматург, автор драми «Розбійники». (Шіллер)

12. Літературний напрям, який сформувався на противагу класицизму. (Романтизм)

13. Напрям у літературі та мистецтві, в якому на перше місце висувається пізнавально-аналітичний підхід. (Реалізм)

14. Автор вірша «Смерть поета». (Лермонтов)

15. Назва драматичного твору, який став результатом багаторічної праці відомого німецького поета. («Фауст»)

16. Ім’я одного із найвідоміших представників французького Просвітництва, улюблений поет Пушкіна. (Вольтер)

17. Російський поет, засновник сучасної російської літературної мови. (Пушкін)

18. Одна із найвідоміших комедій М. Гоголя. («Ревізор»)

19. Представник німецького романтизму, автор фантастичних новел і романів. (Гофман)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Упродовж року ми знайомилися з творчістю багатьох митців слова різних епох та різних країн. Звичайно, ми всі різні: зі своєрідним світосприйняттям, яскравою індивідуальністю та смаками. Зрозуміло, що і захоплення в нас різні, нас цікавлять різні речі, нам подобаються різні музика й література. Сьогодні я запропоную вам створити свого роду «рекламу» того письменника чи того твору, який вас найбільше вразив чи найбільше сподобався.


ІІІ. Робота над темою уроку

1. Об’єднання в групи

Учні об’єднуються самостійно: вони обговорюють спільні ідеї та самі обирають, що (або кого) «рекламуватимуть».

2. Оформлення рекламних колажів

Завдання для груп

Вибрати найяскравіші епізоди із творів, найефектніших персонажів (чи найцікавіші факти із життя автора); показати своє ставлення до них та зацікавити інших. (Можливо, хто не прочитав узагалі або читав невдумливо, відкриє для себе твір заново?)

3. Представлення «рекламних» колажів із коментарями
ІV. Рефлексія

1. Підбиття підсумків2. Ознайомлення учнів зі списком літератури, рекомендованої для читання влітку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка