Урок 1 Тема. Системи опрацювання текстів, їх класифікація та основні функції. Завантаження текстового редактора. Інтерфейс текстового редактора. Інформаційний рядок. Режим екрана, використання вікон. Одержання довідокСторінка1/7
Дата конвертації26.10.2018
Розмір0.97 Mb.
#54484
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7
Урок 1

Тема. Системи опрацювання текстів, їх класифікація та основні функції. Завантаження текстового редактора. Інтерфейс текстового редактора. Інформаційний рядок. Режим екрана, використання вікон. Одержання довідок. Переміщення в тексті. Завантаження тексту із зовнішніх носіїв до оперативної пам’яті.

Дидактична мета. Узагальнити і систематизувати поняття текстового редактора. Вивчити класифікацію і основні функції текстових редакторів. Розглянути інформаційний рядок, використання вікон, одержання довідок, переміщення в тексті в текстовому редакторі. Навчитися завантажувати текст із зовнішніх носіїв до текстового редактора.

Розвиваюча мета. Вчити учнів порівнювати, аналізувати; виділяти головне; будувати аналогії, визначати і пояснювати поняття, ставити і вирішувати проблеми, спростовувати і доводити.

Виховна мета. Розвивати риси особистості учня, риси ставлення до подій, явищ, ситуацій.

Обладнання та дидактичні матеріали. Комп’ютери, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка. Презентація «Опорний конспект уроку», роздатковий матеріал - слайд 7, картки з практичним завданням.

Використана література.

 1. Підручник «Інформатика 7-11 класи» (автор Гаєвський О.Ю.).

 2. Глинський Я.М. Інформатика. Ч.1 Навч. посібник для 10-11 кл.

 3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Частина ІІ. Методика навчання інформаційних технологій.

 4. «Інформатика. Короткий курс, частина 1.» Шестопалов Є.А.

Тип уроку. Урок подання нових знань.

План уроку

На виконання практичної роботи відводиться 45 хв. Тести мають різнорівневі завдання.

 1. Актуалізація опорних знань. (4 хв.)

 2. Мотивація навчання.(1 хв.)

 3. Сприймання й усвідомлення: понять текстові редактори (процесори), їх класифікація та основні функції; завантаження текстового редактора; інтерфейс текстового редактора; інформаційний рядок; режим екрана, використання вікон; одержання довідок; переміщення в тексті; завантаження тексту із зовнішніх носіїв до оперативної пам’яті. (20 хв.)

 4. Практична робота.(15 хв.)

 5. Підсумок уроку.(3 хв.)

 6. Домашнє завдання.(2 хв.)

Хід уроку

 1. Актуалізація опорних знань.

Фронтальна бесіда з класом.

Орієнтовні питання.    1. Що таке текстова інформація?

    2. За допомогою яких пристроїв в недалекому минулому опрацьовувалась текстова інформація? (Демонстрація учням друкарської машинки і коротка розповідь про неї).

    3. Як кодується текстова інформація?

    4. Що таке таблиця ASCII?

    5. Які текстові редактори використовуються в операційній системі Windows?

    6. Які основні функції текстового редактора Блокнот, WordPad?

 1. Мотивація навчання.

Більшість користувачів використовують комп’ютер для обробки текстової інформації. А тому, потрібно добре вміти користуватися текстовим редактором. Зокрема, швидко і якісно вводити за допомогою клавіатури тексти, вміти ефективно редагувати тексти, оформляти їх шрифтами, кольором, додавати в текст малюнки, таблиці, схеми, математичні, фізичні, хімічні формули і т.д. Знати і вміти застосовувати на практиці закладені в текстовому процесорі численні функції.

Повідомляється тема уроку (учні записують у зошити, вчитель роздає учням комплекти роздаткового матеріалу): «Системи опрацювання текстів, їх класифікація та основні функції. Завантаження текстового редактора. Інтерфейс текстового редактора.» (Тема уроку виводиться на екран за допомогою мультимедійного проектора. Слайд 1. «Урок 1. Опорний конспект.»)

На сьогоднішньому уроці ми працюємо за таким планом Слайд 2 (учні отримують план роботи з роздатковим матеріалом. Учні під час уроку відмічають пройдені етапи уроку): • Системи обробки тексту, їх функції та призначення.

 • Завантаження текстового процесора.

 • Вікно Word.

 • Довідкова система текстового редактора.

 • Режими відображення документа.

 • Переміщення по документу.

 • Скасування дій.

 • Завантаження існуючого документа.

 • Вікна документів.

 • Практична робота.

 1. Сприймання й усвідомлення: понять текстові редактори (процесори), їх класифікація та основні функції; завантаження текстового редактора; інтерфейс текстового редактора; інформаційний рядок; режим екрана, використання вікон; одержання довідок; переміщення в тексті; завантаження тексту із зовнішніх носіїв до оперативної пам’яті.

Системи обробки тексту (для супроводу розповіді використовуємо презентацію, яка містить опорний конспект уроку (тема, план уроку, основні терміни і поняття, означення, усні завдання, і т.п.); під час розповіді використовуємо мультимедійний проектор підключений до комп’ютера, за допомогою якого на екран виводити зображення робочих вікон програм, про які згадується в розповіді; використовуємо інтерактивну дошку, за допомогою якої завантажуємо і показуємо яскраві функції програм, які згадуються в розповіді)

Раніше ви вивчали просту програму текстовий редактор - Блокнот. Зазначалося, що текстові редактори мають обмежений набір функцій. Значно більші можливості щодо обробки текстів у програм текстових процесорів.Текстовий процесор - це програма, що дозволяє вводити, редагувати і форматувати текст, вставляти малюнки і таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати перенос слів та багато інших складних операцій. (Слайд 3 виводиться на екран. Учні записують у зошит означення)

Розглянемо основні функції текстових редакторів (Праву частину схеми пропонуємо заповнити учням самостійно для текстового редактора Word. В комплекті роздаткового матеріалу до уроку учням наперед роздано схему, в якій заповнено тільки ліву частину).Виходячи з основних функцій текстового редактора можна виділити такі режими роботи текстового редактора: • введення та редагування тексту, форматування, звертання за підказкою, обмін з зовнішніми запам’ятовуючими пристроями, друкування, налагодження інтерфейсу та параметрів роботи текстового редактора.

Популярними текстовими процесорами є Лексикон, WordPerfect, а також Word, який входить до комплекту програм Microsoft Office. Проміжною між текстовими редакторами і процесорами є програма WordPad, яка постачається разом з ОС Windows 95/98/ME/XP.

Текстові процесори є, як правило, могутніми програмами для створення невеликих текстових документів. Однак вони не досить досконалі, щоб використовувати їх у підготовці до друку книг, газет або журналів. Для цього застосовуються інші програми, так звані видавничі системи (Слайд 4). Основним завданням видавничих систем є створення електронного оригінал-макета, де текст та ілюстрації будуть розміщені саме так, як у майбутній газеті чи книзі (з точністю до часток міліметра). Видавнича система забезпечує також точне відтворення кольорів, тобто необхідне процентне співвідношення базових кольорів у отримуваних зображеннях.Сучасна видавнича система - це програма, яка виконує функції всього електронного видавництва, але працювати можна лише на одному настільному комп'ютері. Тому така програма називається Desktop publishing, або настільна видавнича система.

Настільна видавнича система (НВС) - це програма, за допомогою якої можна створювати високоякісні оригінал-макети, що містять текст і графічні зображення для тиражування в друкарні.

З видавничих систем найпопулярнішими та найдоступнішими для роботи на ПК програмами є PageMaker, QuarkXPress, Ventura Publisher (Слайд 5).

Ми розглянемо основи роботи у програмі текстового процесора Microsoft Word (версії 2003). Основне призначення Word - це професійне створення. редагування та макетування текстових документів. Word має широкі можливості для розміщення в документі графічних об'єктів, таблиць, діаграм. Програма Word зручна для роботи з великими документами, тому що в ній є засоби створення колонтитулів, ієрархічних заголовків, змісту тощо.

Запуск процесора

(За допомогою інтерактивної дошки демонструємо способи завантаження текстового редактора)

Якщо на вашому комп'ютері встановлено пакет Microsoft Office, ви можете запустити програму Word будь-яким зі стандартних способів, передбачених у Windows. Зазначимо, що можливий запуск власне програми Word або запуск Word з подальшим автоматичним відкриттям документа. Завантажити власне програму Word можна, натиснувши кнопку Пуск і обравши опцію меню Програми - Microsoft Office -Microsoft Office Word 2003. У результаті завантаження буде відкрито вікно Word з порожнім аркушем документа, який за умовчанням називається Документ 1.

Варіанти запуску Word з подальшим відкриттям документа можливі завдяки тому, що в системі Windows для кожного зареєстрованого типу файлів існує і відповідний додаток, який його відкриває. Тому якщо ви збираєтесь працювати з існуючим документом Word, то можете зразу відкрити документ, клацнувши на значку документа у вікні Мій комп’ютер (або Провідник).

Вікно Word.

(Використовуємо інтерактивну дошку, за допомогою якої показуємо і коментуємо з допомогою бесіди з учнями, функцій кожного елементу інтерфейсу текстового редактора)

Під час роботи в редакторі Word перед користувачем розташовано екранне зображення аркуша документа в обрамленні елементів керування: панелей, кнопок, написів тощо. Більшість з цих елементів уже знайомі вам з досвіду роботи у редакторі Блокнот та інших стандартних Windows-додатках.

У верхній частині вікна міститься заголовок, який включає назву документа й ім'я програми (Microsoft Word). Праворуч від заголовка - стандартна група з трьох кнопок керування вікном (відповідно Згорнути, Розгорнути або Відновити, Закрити). Ліворуч від заголовка ви можете побачити піктограму додатка Word, - якщо клацнути по ній, то потрапите до системного меню, яке керує розмірами і розташуванням вікна.

Під заголовком вікна розміщено меню, яке складається з опцій: Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервіс, Таблиця, Вікна, Довідка . Зміст кожної опції вам стане зрозумілим під час вивчення програми. У версії Word 2003 застосоване «інтелектуальне» меню. Це означає, що у підменю є приховані опції, до яких користувач поки що не звертався. Викликати таку опцію можна наведенням покажчика миші на подвійну стрілку в нижній частині підменю й у списку, що з'явився, обрати необхідну опцію. Один раз вибрана опція відображається й надалі.

Нижче смуги меню ви бачите панелі інструментів Стандартна і Форматування. Панелі інстру­ментів забезпечують швидкий доступ до команд, які часто використовуються.

Центральну і найбільшу за площею частину вікна займає робоча ділянка документа. Для переміщення по документу служать смуги прокручування. Вони розміщені по межах робочої ділянки: справа (прокручування по вертикалі) і знизу (прокручування по горизонталі).Рядок стану

Обговоримо окремо такий елемент інтерфейсу, як рядок стану. Він відображає дані щодо поточного стану вмісту вікна та інші корисні відомості. У лівій частині рядка стану міститься група даних, у якій вказано поточну сторінку згідно з нумерацією сторінок у документі, поточний розділ документа, а також фактичний номер сторінки від початку документа та повна кількість сторінок у документі (числа, розділені похилою рискою - 4/36).

Праворуч від даних про сторінку розміщено інформацію про позицію курсору, а саме: відстань від верхнього краю сторінки до місця вставки, номер поточного рядка і номер позиції в рядку.

Праворуч від інформації про курсор розміщено різноманітні індикатори. серед яких розглянемо два. Це індикатор ВДЛ, який позначає режим виділення. де рух курсора створює виділену зону в документі, й індикатор ЗАМ, який від­повідає режиму заміщення символів. Ці режими включаються подвійним кла­цанням по відповідному індикатору. Режим заміщення може включатися також клавішею Ins, яка діє як перемикач режимів вставки і заміни символу. Праворуч від чотирьох вказаних індикаторів розташовано покажчик мови клавіатури.

У правому куті рядка стану можна побачити значок-анімацію, який вказує на стан процесора Word. Скажімо, якщо значок має вигляд книжки, сторінки якої перегортаються, то перевіряється правопис.

(Для самоперевірки знань учнів використовуємо слайд 7 опорного конспекту, учні заповнюють назви кожного елементу інтерфейсу текстового редактора. Для перевірки самостійної роботи учням пропонуємо звірити свою роботу з слайдом 6, коментуємо помилки).Отримання довідки (демонструємо і коментуємо можливості довідкової системи)

Практично будь-яку інформацію по текстовому редактору можна отримати з довідкової системи.

У пакетах Microsoft Office 97/2000/XP/2003 є два основних засоби отримання довідки:

Помічник і вікно довідки.

Помічник

Помічник має вигляд різних анімаційних персонажів і виводиться на екран командою Довідка – Показати помічника.

Коли помічник на екрані, ви можете ставити запитання саме йому. Для цього клацніть по його зображенню та введіть своє запитання у текстове поле діалогу помічника. Скажімо, можете запитати, «Як вставити малюнок?» або «друкування документа». Після набору запитання треба клацнути по кнопці Знайти. Пошукавши, помічник виведе у вікно знайдені розділи довідкової системи. Оберіть у наданому списку розділ, що вас цікавить.

Щоб помічник не закривав основну частину документа, пересуньте його мишею до краю екрана. Надалі, коли ви навчитеся працювати з Microsoft Word, то вам не знадобиться постійна присутність помічника на екрані, його легко можна прибрати командою Довідка – Сховати помічника.Вікно довідки

Звернутися до довідкової системи Microsoft Word можна як через помічника, так і безпосередньо. Оберіть команду меню Довідка - довідка по Microsoft Word (або натисніть клавішу F1), після чого з'явиться вікно довідки, що надає такі можливості.

Пошук відповіді за списком Зміст. Відкрийте вкладку Зміст, на якій розташований список розділів довідки, організований у вигляді папок. Так само, як у вікні програми Провідник, можна рухатися по дереву папок, відкриваючи їх клацанням миші. Клацання по розділу нижчого рівня (піктограма зі знаком запитання) виводить вміст розділу у праву частину вікна.

Використання майстра відповідей. Перейдіть на вкладку Допомога і введіть своє запитання до поля Шукати. Після виведення довідковою системою списку знайдених розділів довідки у нижнє поле вікна клацніть по розділу, що вас цікавить. У правій частині вікна з'явиться зміст цього розділу.

За допомогою підказки можна одержати інформацію не лише про інтерфейс, а й про об'єкти документа: малюнки, формати шрифтів і абзаців тощо. Вилучити спливаючу підказку можна натисканням на клавішу Esc.

Режими відображення документа

Вигляд документа на екрані задається режимом його відображення. Останні версії процесора Word, включаючи Word 2003, підтримують кілька режимів відображення. Розглянемо основні. (демонструємо і коментуємо режими відображення текстового документа)Звичайний режим вмикається командою меню Вигляд — Звичайний або клацанням по першій кнопці ліворуч від горизонтальної смуги прокручування. Цей режим використовується для введення, редагування і форматування тексту. Межі сторінок і колонтитули у звичайному режимі не відображаються.

Режим розмітки задається командою Вигляд - Розмітка документа або клацанням по третій кнопці ліворуч від горизонтальної смуги прокручування. Його можна назвати також режимом макетування, бо відображається реальне розташування тексту, колонтитулів, малюнків тощо на друкованій сторінці.

Режим Web-документа вмикається командою меню Вигляд - Web-документ або клацанням по другій кнопці ліворуч від горизонтальної смуги прокручування. Цей режим зручний для відображення Web-документів.

Повноекранний режим. У програмі Word для зручності введення тексту передбачено режим відображення документа на всю площину екрана. Цей режим викликається командою Вигляд – На весь екран, і у ньому відсутні звичайні елементи інтерфейсу Word.

Переміщення по документу

(Ставимо проблему учням: Які способи переміщення по документу ви можете назвати?) Орієнтовна відповідь учнів. Доповнюємо думки учнів.

Усі прийоми переміщення по документу, які ми засвоїли у редакторі Блокнот, можна застосувати, працюючи у Word. До цих прийомів належать клацання мишею, використання смуг про­кручування, клавіш керування курсором (<—, , —>, ), клавіш PageUp і PageDown.

Під час роботи у Word зручно використовувати комбінації клавіш. Окрім відомих вам Ctrl+Home або Ctrl+End (переміщення на початок або у кінець документа), передбачено комбінацію Shift+F5. Вона дозволяє повернути курсор на попереднє місце, що може бути корисним при частих переходах між різними частинами документа.

Дуже зручним інструментом переміщення по документу може бути колесо прокручування на корпусі миші. Воно є у сучасних конструкціях миші та зви­чайно розміщене між лівою та правою кнопками.Скасування дій

Зазначимо, що у Word, як і у редакторі Блокнот, є можливість скасувати виконані дії. Але, на відміну від Блокнота, можлива відміна на невизначене число кроків назад.

Для послідовного скасування дій можна використати один з таких прийомів:

натискання комбінації клавіш Alt+BackSpace;

вибір команди Правка - Відмінити...;

клацання по кнопці Відмінити на панелі інструментів.

Останній дозволяє відмінити будь-яку дію з списку виконаних операцій. Список розкривається при клацанні по трикутній стрілці праворуч від кнопки Відмінити.

Завантаження існуючого документа (демонструємо способи завантаження існуючого документа)

У попередньому параграфі описано роботу користувача над новим документом. Однак замість створення нового документа ви можете продовжити роботу над документом, що вже існує. Для цього потрібний вам документ треба завантажити з зовнішнього носія інформації. Клацніть по кнопці Відкрити на панелі інструментів або оберіть команду меню Файл – Відкрити. З'явиться діалог, аналогічний діалогу відкриття документа в редакторі Блокнот. Знайдіть папку, в якій міститься документ, і двічі клацніть по потрібному файлу (або позначте файл і клацніть по кнопці Відкрити).Вікна документів

Під час роботи у Word 2003 для кожного документа відкривається окреме вікно процесора, яке представлено своєю кнопкою на панелі задач. Керувати цим вікном (міняти розміри, переміщати) ви можете за допомогою відомих кно­пок, або за допомогою системного меню чи перетягування меж вікна. Якщо відкрито кілька документів, то для активізації документа потрібно клацнути по відповідній кнопці на панелі задач. Перемикатися між документами можна також за допомогою клавіш Ctrl+F6 або меню Вікно. 1. Фронтальна практична робота.

Щоб закріпити теоретичні відомості, виконаємо практичне завдання. Нагадуємо учням правила техніки безпеки роботи за комп’ютерами. Інструктаж до виконання практичної роботи і критерії оцінювання виконаної роботи.

Учні займають робочі місця за комп’ютерами і виконують завдання, вчитель забезпечує синхронність виконання завдань, допомагає вирішувати проблеми, які виникають:

  1. Завантажити текстовий редактор Word (різні способи).

  2. Завантажити з диску Документ (різні способи).

  3. Переглянути вміст заданого файлу. Скільки сторінок має документ?

  4. Переглянути документ у різних режимах перегляду.

  5. Викликати Довідку.

  6. В довідковій системі знайти інформацію про: Відкривання файлу, Панелі інструментів, лінійки, смуги прокрутки, рядок стану (підписати назви і функції кожного з елементів рядка стану).

  7. В зошит написати детальний звіт про виконану практичну роботу (домашнє завдання).

 1. Підсумок уроку.

(Використовуючи план роботи на уроці, учень (учні) за допомогою вчителя робить підсумок уроку.) Орієнтовна відповідь.

На сьогоднішньому уроці ми вивчили системи опрацювання текстів, їх класифікацію та основні функції, режими роботи текстового редактора. Як завантажити текстовий редактор. Інтерфейс текстового редактора, та призначення кожного елементу інтерфейсу. Інформаційний рядок. Режим екрана, використання вікон. Одержання довідок. Переміщення в тексті. Вивчили як завантажувати текст із зовнішніх носіїв до оперативної пам’яті.V. Домашнє завдання.

§39, 41 (п.1, 2) Контрольні запитання. [1]Теми повідомлень.

 1. Пристрої для опрацювання текстової інформації.

 2. Видавнича система PageMaker.

 3. Видавнича система QuarkXPress.

Повторити функції ти призначення основних клавіш клавіатури комп’ютера.
Додатки

Опорний конспект уроку (презентація)Каталог: ftp -> disk-olymp -> book -> BOOK -> !Gis metod -> Друк в газету -> Друкачук -> Цикл%20уроків%20з%20теми
ftp -> Навчально-методичний посібник Міністерство освіти і науки України Тернопільський державний економічний університет
ftp -> Звіт про науково-дослідну роботу по темі №232 „ Дослідження ультрахолодних об’єктів та пекулярних зір Галактики (Заключний) Керівник ндр пров наук співробітник, д ф. м н. Я. В. Павленко 2009
ftp -> Дз «дніпропетровська медична академія моз україни»
Цикл%20уроків%20з%20теми -> Форматування символів тексту: вибір шрифта, зміна розмірів літер, накреслення, кольору, встановлення ефектів. Форматування абзаців: зміна відступів, типу вирівнювання. Робота зі сторінками. Про форматування
disk-olymp -> Розв’язування задач з програмування
Цикл%20уроків%20з%20теми -> Робота з об’єктами в текстовому редакторі. Введення формул, вставка малюнків, оздоблення тексту за допомогою WordArt
!Gis metod -> Програма для середніх закладів освіти Основи інформатики та обчислювальної техніки, Київ: "Перун", 1996. Практикум по компьютерной технологии. Упражнения, примеры и задачи. Москва: абф,1998


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка