Урок 16. Поняття про гірські породи, їх різноманітність. Ключові компетентностіСкачати 341.64 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір341.64 Kb.
ТипУрок
Урок 16. Поняття про гірські породи, їх різноманітність.
Ключові компетентності
вміння вчитися:

навчально-організаційні вміння і навички:

- під керівництвом учителя визначає мету роботи і план її виконання;загальномовленнєві вміння і навички:

- міркує взаємопов’язаними судженнями;загальнопізнавальні вміння:

- робить висновок – узагальнення за допомогою вчителя;

контрольно-оцінні вміння:

- висловлює оцінні судження щодо якості своєї роботи та інших завдань;інформаційно-комунікативна:

- знаходить у тексті конкретні відомості;загальнокультурна:

- дотримується правил поведінки на уроці;здоровязбережувальна:

- розпізнає правильне і неправильне сидіння за партою;соціальна:

- співпрацює в команді.


Предметні компетентності

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати)

Початковий рівень:

 • знає, що таке гірські породи;

 • називає гірські породи;


Середній рівень:

- розпізнає та позначає назви тіл, які відносяться до гірських порід;

- розпізнає гірські породи в твердому, рідкому і газоподібному станах .
Достатній рівень:


 • знаходить необхідну інформацію (за завданням вчителя) у підручнику або інших джерелах про гірські породи; виконує завдання «продовж речення»;

 • виконує тестові завдання з метою перевірки вивченого.


Високий рівень:

- встановлює відповідності між назвою гірської породи та станом, в

якому вона перебуває;

- встановлює відповідності між назвою гірської породи та сферою її використання людиною;

- характеризує значення гірських порід в природі та для людини
План уроку


 1. Читання вірша вчителем з метою організації класу та оголошення теми уроку. (Додаток 1).

 2. Пригадування визначення , що таке гірські породи (Додаток 2).

 3. Виконання тестового завдання на знання назв тіл, що відносяться до гірських порід. (Додаток 2).

 4. Відгадування загадок про гірські породи. Виконання тестового завдання «Продовж речення». (Додаток 3).

 5. Називання гірських порід за ілюстрацією. (Додаток 4).

 6. Читання тексту. Знаходження інформації про те, що таке гірські породи та в якому стані вони можуть перебувати. Виконання тестового завдання «Продовж речення». Робота в парах. (Додаток 5).

 7. Презентація учнями отриманої інформації.

 8. Розповідь вчителя з елементами бесіди про гірські породи. (Додаток 6).

 9. Розпізнавання за ілюстрацією гірських порід в твердому, рідкому і газоподібному станах. (Додаток 7).

 10. Встановлення відповідності між назвою гірської породи та станом, в якому вона перебуває. (Додаток 8).

 11. Читання тексту. Стисле характеризування значення гірських порід в природі та для людини. (Додаток 9).

 12. Встановлення відповідності між назвою гірської породи та способом її використання людиною. (Додаток 10).

 13. Підведення підсумків уроку.


Додаток 1.
Послухайте вірш, щоб дізнатися тему уроку.
Ідемо в гості до природи,

Є в ній різна дивина:

В небі – зорі, в ріках – води,

У землі – гірські породи,

В полі - квіточка ясна.
Додаток 2.

Виконайте тестове завдання.
Завдання 1. Що таке гірські породи?
А каміння, з якого складаються гори

Б тіла, з яких складається поверхня Землі

В природні тіла, які знаходяться в Землі або на її поверхні.

Завдання 2. Які тіла відносяться до гірських порід?
    □ Кам’яна сіль

    □ Глина

    □ Скло

    □ Бетон

    □ Кам’яне вугілля

    □ Пластмаса

    □ Вапняк

    □ Цеглина

   □ Пісок

    □ Граніт


Додаток 3.
Відгадайте загадки.


 • Якщо зустрінеш на дорозі,

То зав’язнуть сильно ноги.

А зробити миску й вазу –

Вона знадобиться відразу. (Глина)


 • Під землею вогонь горить, а на плиті обід кипить. (Природній газ)

 • Він жовтенький і сипучий,

У дворі лежить у кучі.

Якщо хочеш, можеш брати

І фортецю будувати,

Тільки воду мусиш мати. (Пісок) • У воді народилась, на столі опинилась.(Сіль)                 Продовж (усно) речення.

Крейда, вугілля, глина, природній газ, пісок, сіль – ______ _______.Це тіла ________ природи.
Додаток 4.

Розгляньте ілюстрації. Назвіть гірські породи, що зображені на них.


Додаток 5.
Прочитайте текст.

Додаток 5

Пісок на річковому пляжі, камінчики на березі моря і глина в яру – це гірські породи, з яких складається земна кора – верхня частина нашої планети. Є понад півтори тисячі гірських порід. Що ж це за природні тіла?Гірські породи – це природні тіла, які знаходяться в землі, або на її поверхні. Їх створила сама природа за багато мільйонів років. З гірських порід складаються гори. Але гірські породи є і на рівнинах під шаром ґрунту. Гірські породи бувають щільні, тверді (граніт, базальт, мармур, кам’яне вугілля), рідкі (нафта), газоподібні (природний газ). Кожна з гірських порід має свої властивості, залежно від умов утворення.
Знайдіть у прочитаному вами тексті інформацію про те, що таке гірські породи, і в якому стані вони перебувають. Обговоріть в парі отриману інформацію. Допишіть речення.

Природні тіла, які знаходяться в Землі або на її поверхні, називаються ________. Вони утворились у природі за багато мільйонів років.

Гірські породи бувають в трьох станах: ________, ________ і __________.
Додаток 6.
Інформація для вчителя


Гірські породи - це природні тіла, які знаходяться на поверхні Землі або у її глибинах.  Вони перебувають у трьох станах: твердому, рідкому та газоподібному. Більшість гірських порід перебуває у твердому стані. Наприклад, торф, кам’яне вугілля, пісок, кам’яна сіль, граніт, крейда та ін..
На Землі є багато гірських порід, і вони дуже різноманітні. Гірські породи відрізняються кольором, твердістю, блиском, прозорістю. Одні з них, як, наприклад, крейда, складаються з дрібних частинок білого кольору не дуже міцно сполучених між собою. Інші, наприклад, граніт, складаються із крупніших частинок рожевого, чорного, жовтого кольорів, міцно сполучених між собою. Торф легкий і крихкий, а мармур важкий і міцний. 
Чому ж гірські породи такі різні? Тому що вони утворюються у різних природних умовах та із різних речовин. Наприклад, торф утворився на болоті з рослин, а мармур утворився глибоко під земною поверхнею в умовах високої температури. Тому торф не такий щільний і твердий як мармур. 
Гірські породи зберігають у собі дуже багато секретів. Учені, вивчаючи особливості залягання гірських порід, відновлюють події, які відбувалися на Землі мільйони років тому назад. Наприклад, поклади кам’яного вугілля дали можливість ученим встановити, що у той час, коли вони утворювалися, на Землі був теплий і вологий клімат, росли ліси з гігантськими деревами. Багата рослинність, яка з часом відмирала і накопичувалась, дала матеріал, з якого утворилося кам’яне вугілля. Утворилися гірські породи дуже давно, вік багатьох із них становить багато мільйонів років. 
Додаток 7.
Розпізнайте за ілюстрацією тверді гірські породи, рідкі та газоподібні.

А. Граніт Б. Пісок


В. Вугілля. Г. ВапнякД. Нафта Е. Природній газДодаток 8.

Встановіть відповідність між назвою гірської породи та станом, в якому вона перебуває.
1. Нафта.

2. Кам’яна сіль.

3. Граніт.

4. Пісок.

5. Глина.

6. Торф.


7. Кам’яне вугілля.

8. Природний газ.

9. Вапняки.

10. Крейда.Гірські породи


тверді

рідкі

газоподібніДодаток 9
 

Прочитайте текст.
Поверхня земної кори – надійна опора. На ній міцно стоять будинки. Людина по ній ходить, їздить на машинах, будує, садить рослини. Видобуваючи гірські породи, людина все глибше й глибше проникає в земну кору, руйнуючи її. Наслідком цього стає утворення тріщин, зсувів, осідання поверхні і руйнуванням будівель на ній.

Земна кора приховує в собі незліченні багатства – гірські породи. Вони знаходяться у Землі на різних глибинах : одні – на поверхні (пісок, глина), інші – на невеликій глибині (граніт), ще інші – дуже глибоко (нафта).

Гірські породи люди використовують по – різному: вугілля, нафту, природний газ – як паливо; пісок, глину, граніт – як будівельні матеріали; руди – для виплавляння металів.

Є надзвичайно цінні гірські породи. Вони високо цінуються тому, що рідко зустрічаються в природі й мають особливі властивості. Це алмази, смарагди, рубіни, які після обробки перетворюються на коштовні камені.Запаси гірських порід Землі не безмежні. До них треба ставитись бережливо, витрачати дуже ощадливо.
Дайте відповідь на запитання.

Які наслідки видобування людиною гірських порід? Чому до гірських порід треба ставитись ощадливо?

Стисло охарактеризуйте значення гірських порід для людини.
Додаток 10.
Встановіть відповідність між назвою гірської породи та сферою її використання людиною.

А Гірська порода, яку використовують у будівельній сфері.

Б Гірська порода, яку використовують для писання на шкільній дошці.

В Гірська порода, з якої виготовляють грифель олівця.

Г Гірська порода, яку додають для смаку в різні страви.

Ґ Гірська порода, з якої діти споруджують «замки» на березі моря.

Д Гірська порода, яку використовують для архітектурних та скульптурних робіт.

Е Гірська порода (гладенька, відшліфована водою), яку ми бачимо на березі моря.

Є Гірська порода, з якої роблять посуд.

 1. Крейда. 5. Галька.

 2. Мармур. 6. Кухонна сіль.

 3. Глина. 7. Графіт.

 4. Пісок. 8. Граніт.

А

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

Є

Каталог: files -> 2013 -> Metodyka -> Poch-shkola -> 3-klas -> Pryroda
Pryroda -> Вміння вчитися: навчально-організаційні вміння і навички
Pryroda -> Урок 17. Корисні копалини, способи їх видобування. Практична робота. Ознайомлення з колекцією корисних копалин
Pryroda -> Контрольна робота №1 з тем «Вода» і «Повітря» ( природознавство, 3 клас ) Програмові вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Pryroda -> Вміння вчитися: навчально-організаційні вміння і навички
Pryroda -> Урок 18. Дослідницький практикум. Які корисні копалини є у моєму краї? Ключові компетентності
Pryroda -> Вміння вчитися: навчально-організаційні вміння і навички
Pryroda -> Урок 28. Творчий проект. Захисти природу
Pryroda -> Урок Повітря, його склад та властивості
Pryroda -> Вміння вчитися: навчально-організаційні вміння і навички
Pryroda -> Урок з тем «Вода» та «Повітря». Ключові компетентності вміння вчитися

Скачати 341.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка