Урок №21 тема. Введення І редагування даних у таблиціДата конвертації23.11.2018
Розмір319 Kb.
ТипУрок
УРОК № 21

ТЕМА. ВВЕДЕННЯ І РЕДАГУВАННЯ ДАНИХ У ТАБЛИЦІ.

ПРАКТИЧНА РОБОТА «СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ СКБД, СТВОРЕННЯ ФОРМ І ВВЕДЕННЯ ДАНИХ»

Мета: сформувати уявлення про розроблення технічного завдання БД;
навчити створювати структуру нової БД на логічному та фізичному рівнях
проектування, установлювати зв'язки; сформувати вміння і навички створювати та редагувати БД, створювати зв'язки між таблицями, використовувати форми; формувати звички впорядковувати, сортувати та фільтрувати інформацію в БД;

сформувати поняття: • форма;

розглянути:

 • основні операції в СКБД;

 • методи редагування даних;

формувати вміння:

 • використовувати набуті знання на практиці;

 • редагувати дані;

 • створювати та використовувати форми;

 • закріпити вміння вводити дані.

Тип уроку: комплексне застосування знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ в ком­п'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: МS Access.

Базові поняття й терміни: форма, редагування, операції.
ХІД УРОКУ

І Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

1. Перевірка завдання, заданого за підручником.

2. Методичний прийом «Сніжна грудка»

Алгоритм прийому: «слово — речення — запитання — відпо­відь». Перший учень називає слово, що стосується СКБД, другий складає з ним речення, третій — запитання, четвертий — відповідь на запитання.

III. Актуалізація опорних знань

» Фронтальне опитування

 1. Які основні етапи створення бази даних?

 2. Що потрібно зробити на етапі проектування?

 3. Як створити таблицю в режимі Конструктора?

 4. Як створити таблицю в режимі Майстра?

►► Самостійна робота

Заповніть таблицю, вказавши призначення кожного з об'єктів СКБД Access.
Об'єкт

Призначення

Таблиця
Запит
Форма
Звіт
Макрос

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Відразу створити ідеально правильну таблицю (тим більше всю базу даних) неможливо. Тому рано чи пізно виникає потреба редагувати дані. Окрім цього, більшість баз даних є дина­мічними — вони постійно оновлюються. Тому на сьогоднішньому уроці ми розглянемо, як можна змінювати дані в таблицях.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Введення та редагування

Введення та редагування даних відбувається шляхом переми­кання між режимами Подання таблиці та Конструктор.

Незважаючи на те, що для введення даних, особливо в бази да­них Access із кількома користувачами, найкраще використовувати форми, дані можна безпосередньо вводити й редагувати в таблиці.

Тип даних, які користувач може вводити в таблицю, залежить від наведених нижче аспектів.

За умовчанням поля в таблиці містять певний тип даних Тип даних поля. Характеристика поля, яка визначає, які дані можуть зберігатися в ньому. Наприклад, поле з текстовим типом даних може містити як текст, так і числа, а поле з числовим типом даних — лише числові дані, наприклад текст або числа. Слід вводити той тип да­них, що відповідає цьому полю. В іншому разі відображається по­відомлення про помилку.

Якщо до поля застосовано маску введення, формат, який скла­дається з літеральних символів (таких як дужки, крапки або дефі­си) і спеціальних символів маски, що вказують, на яких позиціях, у якій кількості та якого типу дані можна вводити, може бути по­трібно вводити дані в певному форматі.

За винятком вкладень і багатозначних списків у більшість полів можна вводити лише один тип даних. Якщо невідомо, чи може поле містити вкладення, перегляньте його властивості. Якщо поле — ба­гатозначний список, Access відображає прапорець поруч із кожним елементом списку.

Форми

Розглянуті раніше способи подання даних — табличні. Для де­яких користувачів табличне подання даних може бути незручним. Часто дані необхідно розташовувати в такому вигляді, у якому збе­рігаються відповідні документи. Система Access дозволяє розташо­вувати на екрані дані так, як того бажає користувач, тобто у вигля­ді різноманітних форм. Форму можна також використовувати для пошуку даних.

Форма може бути створена користувачем у режимі Конструк­тора форм або за допомогою Майстра.

Система Access може автоматично створювати три види форм: стовпцеву, рядкову й табличну. У відкритому вікні бази даних від­криваємо вкладку Форми і натискаємо кнопку Створити форму за допомогою майстра. Далі робота буде полягати в поетапному про­ходженні кроків, запропонованих Майстром. Серед них головні: вибір об'єкта, для якого буде створюватися форма; вибір полів, що потрапляють у форму; вибір вигляду форми.

Принципи використання форм

 • Форми можуть відображати тільки один запис за один раз, за­звичай у простому форматі.

 • Форми можуть відображати як поля, що можна редагувати, так і незмінні поля.

 • Форми можна розробити схожими на звичайні паперові бланки.

 • Форми дозволяють змінити порядок дотримання долів, щоб полегшити введення даних і зробити його більш акуратним.

 • Форми можуть містити дані з декількох таблиць.

 • Форми можуть містити графіки й діаграми.

 • Форми дозволяють автоматизувати задачі введення і створюва­ти меню користувача.

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Практична робота 8 «Створення бази даних у середовищі СКБД, створення форм і введення даних»

Інструктаж із техніки безпеки.

Інструктивна картка (додається)

Хід роботи
1. Створіть базу даних Шкільна їдальня, яка повинна містити таблицю з даними про назву страви, її калорійність, масу та даними про включення відповідної страви до меню сніданку, обіду, вечері в школі-інтернаті або відсутності в меню на поточний день. Одна і та сама страва не може входити до різних меню.

2. На основі таблиці створіть форму Страви'>Страви, у яку введіть дані, використовуючи текстовий файл Калорійність страв.doc з папки Практична_8. Кількість введених даних про страви повинна бути достатньою для створення меню на сніданок, обід, вечерю та1-2 страви, що не увійшли в меню на поточний день.

3. Встановіть для форми тему оформлення Яскрава чи іншу по Вашому смаку.

4. В ході роботи передбачити:

а) використання Майстра підстановки при визначенні типу поля з даними про включення страви до сніданку, обіду, вечері або відсутності в меню;

б) створення у формі поля з обчисленням кількості калорій у 10 г кожної страви.

5. Збережіть базу даних у папці Практична_8 з іменем Практична_8
VII. УСВІДОМЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

►► Фронтальне опитування 1. Для чого потрібна структура Форми?

 2. Які елементи можна вставити у форму в режимі конструктора?

 3. Як у формі реалізовується перехід між записами?

 4. Які недоліки можуть мати форми?

VIIІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учні звітують про результати виконання практичного завдання, колективно обговорюють проблеми та помилки, що виниклій під час роботи. Учитель виставляє та коментує оцінки.IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати конспект та відповідний параграф підручника.Виконав учень (учениця) _____________________________________(Прізвище, ім’я )
Робота збережена на комп’ютері № ____ на диску ____ у папці____________________
Практична робота № 8. Створення бази даних у середовищі СУБД, створення форм і введення даних
Мета: сформувати навички обробки інформації за допомогою форм та створення зв’язку між таблицями в середовищі СУБД
Теоретичні відомості


 • Форма — це діалогове вікно, призначене для введення даних у таб­лиці, а також для їх редагування.

 • Як правило, для обробки даних в одній таблиці створюють одну форму.

 • Майстер форм дає змогу створити форму з текстовими полями для введення даних у поля таблиці.

 • Конструктор форм дозволяє відредагувати набір елементів керування у формі та їхні параметри

 • Якщо таблиці з'єднано зв'язком «один-до-багатьох», форму таблиці, розташованої з боку «багато», можна зробити підлеглою щодо форми таблиці, розташованої з боку «один».

 • Розкривні списки у формах створюють для введення значень зов­нішніх ключів.

 • Елементами розкривного списку є значення первин­ного ключа тієї таблиці, на яку посилається зовнішній ключ і, мож­ливо, ще деяких її полів.Хід роботи
1. Створіть базу даних Шкільна їдальня, яка повинна містити таблицю з даними про назву страви, її калорійність, масу та даними про включення відповідної страви до меню сніданку, обіду, вечері в школі-інтернаті або відсутності в меню на поточний день. Одна і та сама страва не може входити до різних меню.

2. На основі таблиці створіть форму Страви, у яку введіть дані, використовуючи текстовий файл Калорійність страв.doc з папки Практична_8. Кількість введених даних про страви повинна бути достатньою для створення меню на сніданок, обід, вечерю та1-2 страви, що не увійшли в меню на поточний день.

3. Встановіть для форми тему оформлення Яскрава чи іншу по Вашому смаку.

4. В ході роботи передбачити:

а) використання Майстра підстановки при визначенні типу поля з даними про включення страви до сніданку, обіду, вечері або відсутності в меню;

б) створення у формі поля з обчисленням кількості калорій у 10 г кожної страви.5. Збережіть базу даних у папці Практична_8 з іменем Практична_8

Калорійність страв

Страви

Калорійність, ккал

Вага, г

Салат зелений с огірками, помідорами і сметаною

100

150

Салат з редиски зі сметаною

140

150

Вінегрет

60

100

Салат "Столичний"

300

200

Ікра баклажанна

175

100

Оселедець з гарніром

230

195

Гриби мариновані з цибулею

120

100

Холодець

290

200

Бутерброд з сиром

370

235

Бутерброд с ковбасою

360

140

Бульйон

18

100

Борщ, овочевий суп

46

100

Суп молочний

80

100

М'ясо відварене (яловичина)

200

75

Яловичина з овочами

300

225

Біфштекс

250

75

Гуляш з яловичина

350

175

Голубці с м'ясом, рисом

500

400

Котлета

92

40

Печінка

230

175

Курка відварена

130

100

Риба варена (судак, щука, морський окунь та ін.)

70

100

Рибні тюфтелі тушковані в соусі

250

200

Філе судака, тріски, щуки

90

100

Філе морського окуня

140

100

Риба тушкована з овочами

220

200

Пельмені

350

200

Вареники з сиром

500

200/30

Млинці з сиром і сметаною

650

200/9

Гарніри:

Страви

Калорійність, ккал

Вага, г

Макарони відварені

330

209

Картопля варена

250

209

Картопля жарена

540

160

Напої:

Страви

Калорійність, ккал

Вага, г

Кисіль ягідний

150

200

Кисіль молочний

250

200

Компот

150

200

Чай з цукром

50-60

200

Кава з молоком

150

200

Какао

200

200

Соки ягідні, фруктові, томатні

160

200

Каталог: konspekt2
konspekt2 -> Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю
konspekt2 -> Урок №28 тема. Поняття, структура та різновиди веб-сайтів. Автоматизоване розроблення веб-сайтів
konspekt2 -> Урок №29 тема. Основи веб-дизайну. Автоматизоване розроблення веб-сайтів. Огляд сервісів веб 0
konspekt2 -> Тема. Обмін даними між офісними додатками. Імпорт та експорт файлів. Практична робота №12 «виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах»
konspekt2 -> Урок №31. Тема створення й оформлення блогу. Практична робота «створення й ведення власного блогу» Мета


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка