Урок №33. Тема уроку: Функція у-х 2, її властивості і графік Мета уроку: Тип уроку: формування знань і вироблення умінь. Хід урокуСкачати 317.5 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації05.11.2018
Розмір317.5 Kb.
ТипУрок
  1   2   3   4
Урок № 33.

Тема уроку: Функція у-х2, її властивості і графік

Мета уроку:

Тип уроку: формування знань і вироблення умінь.

Хід уроку


 1. Організаційний етап

 2. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Формулювання мети і завдань уроку

Для усвідомлення учнями необхідності вивчення навчального матеріалу уроку провести бесіду, внаслідок якої школярі приходять висновку, що першою арифметичною дією, яку навчились виконувати люди, було додавання, але згодом для розв"зання задачі на знаходження невідомого доданка було винайдено наступну, обернену до додавання, арифметичну дію — віднімання. Згодом додавання однакових множників привело до появи нової дії — мно­ження, з якої для знаходження невідомого множника за відомим множником і добутком виникла дія ділення. Оскільки добуток п однакових множників приводить до появи нової, п'ятої арифметичної дії — піднесення до степеня, то з неї можливе виникнення нової, досі невідомої дії. Отже, для вивчення цієї дії слід ще раз зверну­тись до піднесення до степеня, а для цього вивчити властивості найпростішого степеня — функції у = Xі. Вивчення властивостей, визначення виду графіка та вироблення умінь застосовувати ви­вчені властивості — усе це і є основним завданням уроку. 1. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

 2. Формування знань

План вивчення нового матеріалу

 1. Функція у=х2, її область визначення та область значень.

 2. Графік функції у = х2, його властивості.

 3. Приклади задач на застосування властивостей функції у = х2.

 1. Формування вмінь

VII. Підсумки уроку
Тестове завдання

VIII. Домашнє завдання 1. Вивчити властивості функції у = х2, схему побудови її графіка.

 2. Розв'язати вправи,

 3. Повторити означення степеня з натуральним показником,

Урок № 34.

Тема уроку: Функція у-х2, її властивості і графік

Мета уроку:

Тип уроку: формування знань і вироблення умінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Формулювання мети і завдань уроку

ІV. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів


 1. Формування вмінь
 1. Підсумки уроку
  Тестове завдання

VIII. Домашнє завдання

Урок № 35.

Тема уроку: Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь


Мета уроку:

Тип уроку: формування знань і вироблення умінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

Перевірити виконання графічної частини домашнього завдан­ня , провівши невелику самостійну роботу із виконаними учнями графіками (завдання на читання графіків та знаходження положення певних точок відносно побудованого графіка).


III. Формулювання мети і завдань уроку

Доцільно нагадати учням, що основною метою вивчення поточ­ного матеріалу є ознайомлення з новою дією, що є оберненою до дії піднесення даного числа до квадрата. Вивчення означення цієї дії та особливостей її виконання і є основною метою уроку.

IV. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

У. Формування знань

План вивчення нового матеріалу


 1. Уявлення про квадратний корінь з невід'ємного числа як корінь рівняння

хг = а .

 1. Означення арифметичного квадратного кореня (АКК) з невід'ємно­го числа. ОДЗ виразу /х .

 2. Як обчислити значення арифметичного квадратного кореня з невід'ємного числа?

 3. Як розв'язати рівняння vх =а ?

VI. Формування вмінь

Для письмового розв'язування на уроці з вивчення означення квадратного кореня й арифметичного квадратного коре­ня вправи такого змісту: — довести, що дане число є/або не є значенням арифметичного квадратного кореня з даного числа; знайти значення арифметичного квадратного кореня;

визначити, чи має зміст вираз, що містить арифметичний квадратний корінь з числа; розв'язати рівняння виду /х = а .

VII. Підсумки уроку

Тестові завдання

Д.З.


Урок № 36.

Тема уроку: Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь


Мета уроку:

Тип уроку: формування знань і вироблення умінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання


 1. Формулювання мети і завдань уроку

IV. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів


VI. Формування вмінь

Для письмового розв'язування на уроці з вивчення означення квадратного кореня й арифметичного квадратного коре­ня вправи такого змісту: — довести, що дане число є/або не є значенням арифметичного квадратного кореня з даного числа; знайти значення арифметичного квадратного кореня;

визначити, чи має зміст вираз, що містить арифметичний квадратний корінь з числа; розв'язати рівняння виду /х = а .

VII. Підсумки уроку

Тестові завдання
Д.З.

Урок № 37.

Тема уроку: Дійсні числа.

Мета уроку: систематизувати і узагальнити відомості про числові множини, сформувати уявлення учнів про ірраціональні числа та множину дійсних чисел; виробити в учнів уміння визначати вид числа.


Тип уроку: формування знань і вироблення умінь.

Хід уроку

I. Організаційний етап


 1. Перевірка домашнього завдання

 2. Формулювання мети і завдань уроку

На цьому етапі уроку коротко повідомити учням про те, що в даній темі учні будуть вивчати нову для них дію, а тому мають дізнатися про існування нового виду чисел. Визначення цих чисел та вивчення їхніх найпростіших властивостей і є основною дидактичною метою уроку.

IV. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

V. Формування знань
План вивчення нового матеріалу


 1. Систематизація відомостей учнів про числові множини, відомі учням з курсу 5—6 класів.

 2. Уявлення про раціональні числа та ірраціональні числа. Порівняння раціональних та ірраціональних чисел.

 1. Співвідношення між вивченими числовими множинами.

VI. Формування вмінь

Завдання, винесені на урок, умовно можна поділити на такі групи;! • вправи на закріплення означень різних видів раціональних чисел, самого раціонального числа та ірраціонального числа;

 • вправи на порівняння раціональних та ірраціональних чисел, на виконання дій з раціональними числами;

 • вправи на доведення того, що певне задане число є ірраціональним.

VII. Підсумки уроку
Тестове завдання

Із наведених тверджень хибним є:

а) — 4 — ціле число; б) —4 — натуральне число;

в) -4 — раціональне число; г) — 4 — дійсне число.

VIII.Домашнє завдання


 1. Вивчити теоретичний матеріал уроку.

 2. Розв'язати вправи на застосування вивчених понять ­Урок № 38

Тема уроку: Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня.

Мета: Розглянути основні властивості квадратного кореня, виробити уміння відтворювати вивчені властивості в прямому і зворотному порядку, а та­кож використовувати вивчені властивості для розв'язування вправ на обчислення значень числових виразів.
Тип уроку: формування знань і вироблення умінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

!І. Перевірка домашнього завдання

Зібрати зошити на перевірку.

ІІІ. Формулювання мети і завдань уроку

Для створення відповідної мотивації навчальної діяльності учнів запропонувати до розв'язання завдання, зміст якого полягає у необхідності обчислення значень числових виразів, які мають виг­ляд арифметичного квадратного кореня з добутку кількох точних квадратів, а також кореня з добутку чисел, які не є точними квад­ратами

Спроба розв'язати завдання, обчисливши значення підкоренево­го виразу, показує учням нераціональність/неможливість застосу­вання одного лише означення арифметичного квадратного кореня для обчислення значень подібних до розглянутих числових виразів, тому формулюється проблема: необхідно дослідити питання про іс­нування і способи застосування властивостей АКК, які б можна було використати для розв'язування завдань на обчислення значень числових виразів, що мають вид арифметичного квадратного коре­ня з добутку, частки, добутку коренів та частки коренів, квадрата кореня.

іУ. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

V. Формування знань .

План вивчення нового матеріалу '


 1. Формулювання і доведення тотожності

 2. Формулювання і доведення тотожності

 1. Формулювання і доведення тотожності

 2. Приклади застосування доведених тотожностей.

 1. Формування вмінь

Розв. вправ


 1. Підсумки уроку

 2. Домашнє завдання

Урок № 39.

Тема уроку: Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня. Добуток і частка квадратних коренів

Мета: Відпрацювання вмінь учнів застосовувати властивості АКК у прямому і зворотному порядку .
Тип уроку: відпрацювання умінь.

Хід уроку 1. Організаційний етап

 2. Перевірка домашнього завдання

 3. Формулювання мети і завдань уроку

При формулюванні мети уроку звернути увагу учнів на опорні приклади із застосування властивостей АКК. Учні мають усвідомити, що на порядку денному постає питання про опрацюван­ня способів застосування вивчених властивостей у зворотному по­рядку.

 1. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

 2. Відпрацювання умінь

На даному уроці триває робота з вироблення умінь учнів застосо­вувати вивчені властивості АКК для обчислення значень числових виразів раціональним способом.

Розв. вправ
 1. Підсумки уроку
 1. Домашнє завдання
 1. Вивчити формулювання і способи застосування властивостей АКК,

 2. Виконати вправи на застосування цих властивостей у прямому
  та оберненому напрямі

 3. Повторити означення АКК, схему розв'язування рівняння х2 =а ,
  співвідношення між уже відомими числовими множинами та
  означення чисел, що входять до кожної з вивчених множин.

Урок №40.

Тема уроку: Винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня

Мета уроку:

Тип уроку: формування знань і вироблення умінь

Хід уроку

І.Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

Робота у формі гри «Знайди помилку», запропонувати учням для перевірки варіанти виконання письмо­вих вправ домашнього завдання з навмисно допущеними помилка­ми (роздавальний матеріал). Закінчивши роботу, учні перевіряють правильність виконання «перевірки» за отриманими правильними розв'язаннями. У разі необхідності складні та спірні моменти об­говорюються.

III. Формулювання мети і завдань уроку

Для усвідомлення учнями необхідності вивчення матеріалу уро­ку запропонувати їм розв'язати завдання, у ході виконання якого має прийти усвідомлення існування певної проблеми, яка має бути розв'язана на даному уроці.

Порівняйте значення виразів ^/50 і

Учні доходять висновку про необхідність опанування такими способами дій, що дозволять переходити при розв'язуванні вправ, подібних до запропонованих, від «незручних» записів ви­разів, що містять корені, до «зручних». Таким чином формулюється основна дидактична мета уроку.


 1. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

 2. Формування знань

План вивчення нового матеріалу

 1. Що означає винести множник з-під знака кореня? Як винести множник з-під знака кореня у числовому та буквеному виразах?

 2. Що означає внести множник під знак кореня? Як внести множ­ник під знак кореня у числовому та буквеному виразах?

 3. У яких завданнях можна застосовувати ці перетворення? (При­клади завдань.)

П. Формування вмінь

Розв. вправ


VII. Підсумки уроку
Тестові завдання

VIII. Домашнє завдання 1. Вивчити теоретичний матеріал уроку.

 2. Розв'язати вправи на закріплення оперативних умінь, виробле­них на уроці. 1. Повторити правила виконання дій з цілими виразами (з одночле­нами і многочленами); виконати вправи на застосування повторених правил.

Урок №41.

Тема уроку: Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені. Мета уроку:


Тип уроку: формування знань і вироблення умінь.

Хід уроку 1. Організаційний етап

 2. Перевірка домашнього завдання

III. Формулювання мети і завдань уроку

Для створення мотивації учнів до навчальної діяльності запропо­нувати їм розв'язати завдання, зміст яких відповідає якомусь виду тотожних перетворень ірраціональних виразів (наприклад, спро­стити вираз ). Спроби виконати перетворення, спираючись тільки на вивчені на попередньому уроці тотожності та означення АКК, мають переконати учнів у тому, що, окрім вивченої теорії про АКК, необхідно опанувати способи дій з перетворення ви­разів, що містять АКК, разом з іншим вивченим раніше матеріалом. Сформульована проблема — необхідність вивчення спеціальних спо­собів перетворень виразів, що містять АКК,— виражає основну ди­дактичну мету уроку.

IV. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

V. Формування знань

VI. Формування вмінь

На даному уроці для закріплення умінь виконувати вивчені види перетворень учні мають розв'язати вправи на пряме застосування, названих видів перетворень з вказівкою на цей вид («спростіть ви­раз», «скоротити дріб» тощо).

VII. Підсумки урокуТестові завдання

VIII. Домашнє завдання

1. Вивчити схеми виконання розглянутих на уроці дій з виразами,
що містять квадратні корені.

Урок №42.

Тема уроку: Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені.

Мета уроку: Подальше вдосконалення вироблених умінь (із засто­суванням у нестандартних ситуаціях), оволодіти способами перетворень виразів з квадратними коренями, що містять дроби.


Тип уроку: формування знань і вироблення умінь.

Хід урокуІ. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Присвятити цей етап уроку розбору найскладніших завдань до­машнього завдання.

III. Формулювання мети і завдань уроку

 1. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

 2. Відпрацювання умінь

До вправ на пряме застосування вивчених способів перетворень виразів, що містять квадратні корені, додаються такі:

 • доведення тотожностей (на використання прийому піднесення
  обох додатних частин до квадрата або на виділення повного квадрата з підкореневого виразу складного кореня);

 • доведення, що значення виразу є натуральним /цілим/ раціональним числом (на виконання перетворень зі складним коренем або
  з виразом, що має вигляд суми або різниці дробів). 1. Підсумки уроку

 2. Домашнє завдання
 1. Вивчити схеми виконання розглянутих на уроці дій з виразами,
  що містять квадратні корені.

 1. Розв'язати вправи на застосування вивчених схем дій.

Урок№ 43.

Тема уроку: Функція у = х, її властивості і графік

Мета уроку:

Тип уроку: формування знань і вироблення умінь.

Хід уроку 1. Організаційний етап

 2. Перевірка домашнього завдання

Зібрати зошити на перевірку, попередньо відповівши на можливі запитання учнів.

III. Формулювання мети і завдань уроку

Запропонувати уч­ням розв'язати таку логічну вправу. Який запис пропущено?

Раціональний дріб

у=-


Квадрат числа

У = х2

Квадратний корінь

У=


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка