Урок №36. Тема. Взаємодія кисню зі складними речовинамиСкачати 28.84 Kb.
Дата конвертації09.09.2018
Розмір28.84 Kb.
ТипУрок
7 клас Урок № 36 . Тема. Взаємодія кисню зі складними речовинами

Мета: розширити уявлення про оксиди як продукти горіння, розвивати вміння складати рівняння реакцій взаємодії кисню із простими речовинами, навчити записувати рівняння реакцій горіння складних речовин, знайомити з різноманітністю речовин, що нас оточують, та їх значенням в нашому житті.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Форми роботи: гра «Вірю – не вірю», евристична бесіда, фронтальна робота.

Обладнання: свічка,папір, етиловий спирт, порцелянова чашка, глюкоза (суха), сірники, картки із завданнями гри «Вірю – не вірю», ПСХЕ.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань . Перевірка д/з.

1. Перевірка вправ із зошита Іванащенко ст. 89 – 90.

2. На попередньому уроці ми познайомилися з речовинами, що називаються оксидами, їх формулами, назвами, та процесами окиснення , під час яких оксиди утворюються. Давайте пригадаємо цей матеріал.

Гра «Вірю – не вірю»


 1. Н2О – це оксид

 2. Н2SO4 – це оксид

 3. Fe2O3 - цей оксид має хімічну назву – ферум(ІІ)оксид

 4. CO2 - цей оксид має тривіальну назву – вуглекислий газ

 5. SO2 - цей оксид має хімічну назву – сульфур(ІV)оксид

 6. SO3 - цей оксид має хімічну назву – сульфур(VІ)оксид

 7. Взаємодія речовини з киснем називається реакцією окиснення.

 8. Взаємодія речовини з киснем називається реакцією відновлення.

 9. Реакція горіння супроводжується виділенням теплоти та світла.

 10. Реакція повільного окиснення супроводжується виділенням теплоти та світла.

 11. Горіння вугілля – це процес повільного окиснення.

 12. Іржавлення заліза - це процес повільного окиснення.

 13. Оксиди – це прості речовини

 14. Оксиди – це складні речовини, які складаються з двох елементів, один з яких – Оксиген.

 15. До складу оксиду обов´язково входить Оксиген.

 16. Оксиди – це складні речовини, які складаються із трьох елементів, один з яких – Оксиген.

 17. Оксиди утворюються при взаємодії речовини з киснем.

 18. Одна із ознак реакції горіння – це виділення осаду.

 19. Реакція взаємодії простої речовини з киснем – реакція сполучення.

 20. Реакція взаємодії простої речовини з киснем – реакція розкладу.


ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Ви вже знаєте, що з киснем реагують майже всі метали та неметали. Звичайно, є винятки.Інформація для ерудитів:

. Прикладами металів, що не входять у цю більшість, є золото Au, плати-

на Pt, тому їх називають благородними металами.

Серед неметалів «байдужість», або інертність, до кисню виявляють гелій He, неон Ne, аргон Ar, криптон Kr, ксенон, Xe і радон Rn. Тому ці газоподібні речовини мають загальну назву інертні гази.

Тривалий час у науці вважалося, що інертні гази не взаємодіють ні з якими речовинами. Однак за останнє півстоліття вдалося добути деякі їх сполуки, в тому

числі й з Оксигеном, правда не за реакцією сполучення інертного газу з киснем,

а іншими способами.

Не реагують з киснем галогени.


А чи реагують з киснем складні речовини? (Проблемне питання). Відповіді на це запитання допоможе знайти демонстраційний дослід. (підпалюємо свічку, папірець, спирт). Як відбуваються реакції горіння складних речовин? Що при цьому утворюється?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Взаємодія кисню зі складними речовинами

Кисень може взаємодіяти не лише з простими, а й зі складними речовинами. Такі реакції відбуваються, наприклад, коли горять дрова (целюлоза ), етиловий спирт, ацетон, природний газ (він складається переважно з метану) тощо.Під час горіння складної речовини утворюються оксиди всіх еле­ментів, з яких складається ця речовина.

2. Горіння метану CH4

 • Щоразу, запалюючи газову плиту, люди здійснюють хімічну реакцію між метаном (основна складова частина природного газу) та киснем:

 • утворюються два оксиди: карбон(IV) оксид і гід­роген оксид:

CH4 + 2O2 = CO2↑ + 2H2O

3. Горіння пропану та бутану

 • Ми користуємося зрідженим газом, що знаходиться в балонах. Це суміш пропану (С3Н8) та бутану (С4Н10).

 • Запишемо рівняння реакцій, що відбуваються при горінні пропану та бутану:

C3H8 + 5O2 = 3CO2↑ + 4H2O

2C4H10 + 13O2 = 8CO2↑ + 10H2O • . Під час перебігу цих реакцій вміст кисню у приміщенні кухні зменшується, а вуглекислого газу, навпаки, збільшується. Тому правильно діють ті, хто провітрює кухню, тримає відчиненою кватирку, встановлює електричні витяжки.

 1. Горіння сірководню (гідроген сульфід)

 • Сірководень H2S — газ із запахом тухлих яєць. Утворюється під час гниття органічних решток, білкових речовин.

 • У вересні 1927 р. жителі Криму спостерігали, як Чорне море горить у прямому розумінні цього слова. «Неначе палала пожежа, яскраве світло якої про ходило крізь димову завісу», – писав гідролог П.А. Двойченко. Стовпи полум’я

сягали висоти 500–800 метрів. Одночасно на узбережжі відчувався запах тухлих яєць. Саме так тхне сірководень, якого вдосталь у Чорному морі. У ті дні

поблизу Ялти стався землетрус. Його осередок був під морським дном, а в

небі бушувала гроза. Як уважають фахівці, унаслідок сейсмічних поштовхів

сірководень вирвався зі дна і загорівся від розряду блискавки. • Запишемо рівняння реакцій, що відбуваються при горінні сірководню:

H2S згоряє в кисні також з утворенням двох оксидів: сульфур(IV) оксиду та гідроген оксиду:

2H2 S + 3O2 = 2SO2↑ + 2H2 O

5. Повне окиснення глюкози С6Н12О6.


 • Глюкоза – це цукриста речовина, що міститься в плодах (особливо її багато у винограді).

Глюкоза – основне джерело енергії для нашого організму. Учені дослідили, що за участю кисню в організмі відбувається багато реакцій. Зокрема глюкоза, яка надходить до організму людини з продуктами харчування, теж реагує з киснем. Взаємодія відбувається в присутності ферментів (каталізаторів) і завершується утворенням вуглекислого газу і води. Енергія, що при цьому виділяється, використовується на всі процеси життєдіяльності.

 • Це можна виразити таким сумарним рівнянням реакції:

С6Н12О6. + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О
Інформація для ерудитів:

Із киснем можуть взаємодіяти також багато інших речовин , наприклад, деякі оксиди. Елементи зі змінною валентністю здатні утворювати декілька оксидів. У цьо­му випадку оксид із нижчою валентністю елемента може взаємо­діяти з киснем з утворенням оксиду з вищою валентністю. Напри­клад, Фосфор здатний утворювати фосфор(III) оксид (нижчий оксид) і фосфор(V) оксид (вищий оксид). У цьому випадку нижчий оксид здатний взаємодіяти з киснем з утворенням вищого оксиду

Р2О3 + О2 = Р2О5

Аналогічно нітроген(II) оксид може взаємодіяти з киснем з утворенням нітроген(IV) оксиду:

2NO + O2 = 2NO2↑.

Нітроген(IV) оксид під час утворен­ня виділяється у вигляді густого бурого газу (мал. 101), що нагадує хвіст лиси­ці, тому його іноді називають «лисячий хвіст»

Чадний газ згорає , утворюючи вуглекислий газ:

2CО + O2 = 2CO2.


Наведені реакції не відображають усього різноманіття хімічних властивос­тей кисню, ми розглянули лише най­важливіші з них. Із багатьма властивос­тями ви ознайомитеся надалі.

ІV. Первинне застосування одержаних знань

1. Висновки:1. Кисень — хімічно активна речовина. Кисень взаємодіє майже зі всіма простими речовинами (металами й неметалами) і з великою кількістю складних речовин. Багато речовин взаємодіє з киснем з утворенням полум’я, тобто горять.

2. Взаємодію речовин із киснем називають реакцією окиснення.

3. При взаємодії простої речовини утворюється один оксид, а при взаємодії

складних — декілька оксидів.

2. Які формули і назви речовин, що ми використовували на уроці, для вас

є новими?

3. За наведеними схемами напишіть рівняння реакцій:

а) Ва + O2 → BаO

б) PbS + O2 → PbO + SO2

в) Сu + O2 → СuO

г) НgS + О2 → HgО + SO2

4. При горінні на повітрі спирту С2Н6О, безводної оцтової кислоти С2Н4О2 і ефіру С4 Н10О утворюється вуглекислий газ та вода. Напишіть рівняння відповідних реакцій.


V. Підведення підсумків уроку.

VІ. Домашнє завдання

Вивчити §…………….Виконати вправи із зошита Іванащенко ст. 91 №1 – 2 всім обов´язково,

№3 для ІІІ – ІV рівня
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 28.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка