Урок №53. Тема. Амінокислоти. Ізомерія амінокислот. Особливості хімічних властивостей амінокислот, зумовлені поєднанням аміно і карбоксильної груп. Біполярний йонДата конвертації03.11.2018
Розмір57 Kb.
ТипЗадача
Урок №53.Тема. Амінокислоти. Ізомерія амінокислот. Особливості хімічних властивостей амінокислот, зумовлені поєднанням аміно – і карбоксильної груп. Біполярний йон.
Мета: формувати знання учнів про біфункціональні органічні сполуки; ознайомити учнів з амінокислотами, їх будовою, фізичними та хімічними властивостями, показати амфотерний характер амінокислот; формувати уміння і навички складати хімічні формули на прикладі гомологічного ряду амінокислот; вивчити поширення амінокислот у природі, їхню біологічну роль, застосування.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми роботи: навчальна лекція, евристична бесіда, фронтальна робота.

Обладнання: таблиці « Білки», картки – завдання, файли з фломастерами, упаковка таблеток «Гліцин», опорні схеми.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань . Перевірка д/з.

Задача 3 (6) 12,3г хг

Дано:m (С6Н52)= 12,3г С6Н52 + 6H С6Н52 + 2H2O

m(С6Н52)пр. = 4,4г 123г 93г 1. m(С6Н52)теор. : х = 9,3г.2)ή = 0,473, або 47,3%

експрес – опитування

 1. Речовина складу С6Н5- NН2 належить до:

А аренів; Б аліфатичних амінів; В ароматичних амінів; Г нітросполук.

 1. Укажіть формулу метиламіну:

А. С6Н52; Б С2Н52; В СН32; Г С3Н72

3. Укажіть формулу феніламіну:

А С3Н72; Б С6Н5ОН; В СН32; Г С6Н52 .

4. Анілін виявляє властивості:

А кислот; Б основ; В амфотерних сполук; Г солей.

5. Анілін може реагувати з такими речовинами:

А NaOH; Б HCl; В Br2; Г Н2О.

6. Основні властивості аніліну:

А сильніші, ніж у амоніаку; Б сильніші, ніж у аліфатичних амінів;

В слабші, ніж у аліфатичних амінів; Г не виявляють основні властивості.

7. Анілін можна виявити за допомогою таких реактивів:

А Br2; Б хлорне вапно (CaOCl2); В лакмус; Г Cu(OH)2.

8. Анілін можна добути реакціями:

А срібного дзеркала; Б окисненням спирту;

В відновленням нітробензену; Г окисленням нітробензену.

9. Реакція добування аніліну із нітробензену носить назву реакції:

А Кучерова; Б Зініна; В Марковникова; Г Бутлерова.

10. Анілін має такі фізичні властивості:

А кристалічна безбарвна речовина; Б безбарвна рідина;

В майже нерозчинний у воді; В не токсичний.ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Серед нітрогеновмісних органічних сполук є надзвичайно важливі речовини, які вам знайомі із курсу біології – амінокислоти. Пригадайте, що ви знаєте про ці речовини?

Мета уроку – розширити, доповнити знання про амінокислоти. Ми з’ясуємо їх будову, властивості і роль в природі і житті людини.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Порівняйте формули СН3СООН і CH2 - COOH

NH2 1. Визначення амінокислот

Амінокислоти – нітрогеновмісні органічні сполуки, у молекулах яких містяться карбоксильна група ( - СООН) і аміногрупа (-NН2), сполучені з вуглеводневим радикалом.

Загальна формула амінокислот Н2NRCOOH або RCH - COOHNH2 1. Номенклатура амінокислот

 • Систематичні назви (ІUPAC) складають, додаючи до назв відповідних карбонових кислот префікс аміно-

Положення аміногрупи вказують цифрами 2,3, та ін. Номер 1 у атома карбоксильної групи:

4 3 2 1

H2N - СН2 – СН2 – СН2 – СООН 4 – амінобутанова кислота • Інші назви походять від тривіальних назв кислот. Положення аміногруп в молекулі позначають грецькими літерами α, β, γ, δ,ε , починаючи від найближчого до карбоксильної групи атома Карбону:

γ β α

H2N - СН2 – СН2 – СН2 – СООН γ – аміномасляна кислота • Найбільше значення мають α – амінокислоти, оскільки вони входять до складу молекул білка. Для них використовують назви, які склалися історично:

H2N - СН2 – СООН гліцин

СН3 – СН – СООН аланін

2
 1. Будова молекул амінокислот

На відміну від карбонових і неорганічних кислот амінокислоти складаються не з молекул. А з особливих біполярних йонів
R – CH – COOH ↔ R – CH - COO

│ │


NH2 + NH3


 1. Фізичні властивості амінокислот

 1. Білі кристалічні речовини.

 2. Добре розчинні у воді.

 3. Багато які мають солодкий смак.

 4. Відносно високі температури плавлення (більше 250 С).
 1. Хімічні властивості амінокислот

Особливості хімічних властивостей амінокислот зумовлені одночасною наявністю двох функціональних груп: кислотної (-СООН) і основною (NН2), тож, амінокислоти за хімічними властивостями – амфотерні органічні сполуки.

 1. Реакції за участю карбоксильної групи - кислотні властивості

Подібно до карбонових кислот, амінокислоти реагують з оксидами металів, основами, солями слабких кислот, амоніаком, спиртами.

H2N - СН2 – СООН + NaOH → H2N - СН2 – СООNa + Н2Онатрій аміноацетат (сіль)

2H2N - СН2 – СООН +Cu(OH)2 →(H2N - СН2 – СОО)2Cu + 2H2Oкупрум(ІІ) аміноацетат

Якісна реакція на α-амінокислоти : утворюється речовина синього кольору.

 1. Реакції за участю аміногрупи – основні властивості

Подібно до амінів (основ), амінокислоти реагують з кислотами

H2N - СН2 – СООН + НCl → [H3N - СН2 – СООН]Clгліциній хлорид (сіль)

 1. Реакції між амінокислотами – утворення поліпептидів

H2N -СН2 –СООН + H2N -СН2 –СООН →H2N - СН2 – СО - NН - СН2 – СООН + Н2О

O H дипептид

-С – N - пептидний зв’язок 1. Добування амінокислот

 1. Гідроліз білків – білки нагрівають з кислотами, утворюється суміш амінокислот.

 2. Мікробіологічний синтез – розщеплення блків мікроорганізмами.

 3. Синтетичний спосіб

СН3 – СООН +Cl2 → СН2 – СООН +HClCl
СН2 – СООН + NH3 → СН2 – СООН + HCl

│ │


Cl NH2

 1. Застосування амінокислот

 1. У медицині – як лікарські препарати при захворюваннях крові, печінки, підшлункової залози, порушеннях обміну речовин і нервової системи.

 2. Синтез капрону, з якого виготовляють надзвичайно міцне волокно і тканину, плівку, електроізолятори, деталі механізмів тощо.

 3. Деякі синтетичні амінокислоти використовують для підгодівлі тварин.

ІV. Первинне застосування одержаних знань

 1. Які функціональні групи входять до складу амінокислот?

 2. Чому амінокислоти є органічними амфотерними сполуками?

 3. Які із даних формул належать амінокислотам:

1.CH3 - CH2 - NH2 ; 2. CH3 - CH2 – COOH; 3. СН3 – СН – СН2 - СООНNH2

 1. Знайдіть відповідність:

Формула молекули назва амінокислоти

1) СН3 – СН – СН – СООН

│ │

2 СН3 а)3 – аміно – 3 – метилбутанова;CH3

2) NH2 – C – CH2 COOH б) 3 – аміно – 2 – метилбутанова;CH3

3)СН3 – СН – СН2 – СН - СООН в) 2 – аміно – 4 - метилпентанова.

│ │


СН32


V. Підведення підсумків уроку.

VІ. Домашнє завдання

§35 ст. 127 - 128 Конспект.§ 37 ст. 167- 168 Конспект.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка