Урок бібліотекаря кзо "Фінансово-економічний ліцей"Скачати 287.46 Kb.
Дата конвертації06.02.2019
Розмір287.46 Kb.
#81730
ТипУрок

Правила бібліографічного опису

Бібліотечно-бібліографічний урок

бібліотекаря

КЗО “Фінансово-економічний ліцей”

Дніпропетровської міської ради

Марехи Віри Олексіївни

Бібліографічний опис

— це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні.

Дані для складання описів беруться безпосередньо з видання. Опис складається з обов'язкових елементів: основний заголовок, автори, повторність видання, рік видання, обсяг.

Центральною складовою бібліографічного опису є бібліографічний запис.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”

 • Набув чинності 1 липня 2007 року
 • Є базовим для системи стандартів, правил, методичних посібників зі складання бібліографічного опису
 • Вводиться на заміну п'яти стандартів
 • Об'єктами опису є всі види опублікованих та неопублікованих документів на будь-яких носіях

До складу бібліографічного опису входять такі зони:

1 - зона назви і відомостей про відповідальність;

2 - зона видання;

3 - зона специфічних відомостей;

4 - зона вихідних даних;

5 - зона фізичної характеристики;

6 - зона серії;

7 - зона приміток;

8 - зона стандартного номеру та умов доступності.

Пунктуація в бібліографічному описі

виконує 2 функції:

звичайних граматичних розділових знаків (пунктуація) та розділових знаків, що мають розпізнавальний характер для областей та елементів бібліографічного опису (знаки приписаної пунктуації).

Області опису відокремлюють одна від одної крапкою і тире. Виняток становлять знаки - круглі дужки і квадратні.

Мова та скорочення

Мова бібліографічного опису повинна відповідати джерелу.

Не допускаються скорочення:

 • будь-яких назв (основних, альтернативних, паралельних, інших назв; назв серій і підсерій, а також назв, уміщених у зоні приміток);
 • елементу «Загальне позначення матеріалу»;
 • відомостей, що належать до назви, коли вони складаються з одного слова: словник, посібник, підручник;
 • прийменників, розміщених після іменника, до якого вони належать, напр. Довідник з історії філософії : хронологічний, персоніфікований.

Приписані джерела інформації для книги


Бібліографічні відомості

Головне джерело інформації

Заголовок бібліографічного запису

Будь-яке джерело (документ в цілому; джерела поза документом)

Зона назви та відомостей про відповідальність

Титульна сторінка одинарного титульного аркуша або головна титульна сторінка та контртитул розгорнутого титульного аркуша

Зона видання

Титульний аркуш (головна і зворотня сторінки)

Випускні та надвипускні даніЗона вихідних даних

Титульний аркуш (головна і зворотня сторінки)

Випускні та надвипускні даніЗона фізичної характеристики

Документ у цілому

Зона серії

Титульний аркуш

Обкладинка (палітурка)

Корінець

Випускні та надвипускні даніЗона приміток

Будь-яке джерело

Зона Міжнародного стандартного номера і умови доступності

Будь-яке джерело

Основні відмінності від попередніх стандартів

 • Для розрізнення приписаної та граматичної пунктуації застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписного знака. Виняток – крапка і кома – проміжки тільки після них. Знаки крапка з комою та три крапки до винятку не відносяться.
 • Перші слова відомостей, що відносяться до назви та відомостей про відповідальність записуються з малої літери, якщо вони не є власними назвами, першими словами назви чи цитатами, напр.,
 • : словник, : підручник.

3. Відомості, що запозичені не з приписаного джерела інформації, наводять у квадратних дужках, напр. уклад. В. Петренко [та ін.] або [б. м.] (без місця) тощо.

3. Відомості, що запозичені не з приписаного джерела інформації, наводять у квадратних дужках, напр. уклад. В. Петренко [та ін.] або [б. м.] (без місця) тощо.

4. В області назви та відомостей про відповідальність вперше введено новий елемент – загальне позначення матеріалу, напр. [Текст], [Ноти], [Карти], [Образотворчий матеріал], [Електронний ресурс].

5. Авторів твору, що зазначені у заголовку бібліографічного запису, наводять також у відомостях про відповідальність.

Зміни в області видання

Додаткові відомості про видання (виправлене, доповнене, стереотипне, перероблене тощо) та перші відомості про відповідальність, що відносяться до конкретного зміненого видання твору, є обов'язковими елементами, напр.,

- Вид. 5-те, доповн.

- 7-ме вид. стер.

- 2-ге вид., переробл. та доповн.

Зміни в області вихідних відомостей

 • Відомості про видавця мають статус обов'язкового елемента.
 • Рік видання повинен бути встановлений хоча б приблизно, напр. [2007?].
 • Новий елемент в області фізичної характеристики – специфічне позначення матеріалу. Після відомостей про кількість фізичних одиниць зазначають позначення фізичного носія документа, напр.
 • - 1 електрон. опт. диск

  - 1 папка (24 окр. арк.)

Схема однорівневого бібліографічного опису

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва : відомості, що стосуються назви / перші відомості про відповідальність ; відомості про інших осіб чи установи, які несуть інтелектуальну відповідальність за видання.Відомості про видання / Відповідальність за повторне видання. — Зона специфічних відомостей. — Місце видання : Видавництво, рік. — Фізична (кількісна) характеристика. — (Серія. Підсерія; №, т.). — Примітки. — Стандартний номер та умови доступності.

 

За новим ДСТУ розширився набір обов'язкових елементів бібліографічного опису (виділено жирним шрифтом).

Книги одного, двох або трьох авторів

 • Франко І.Я. Захар Беркут; Перехресні стежки; Оповідання [Текст] / І.Я. Франко; передм. Т.І. Гундорової; [ упоряд. О.О. Лисенко]. – К. : Веселка, 2006. – 607 с. – (Шкільна бібліотека).
 • Иллеш А.В. Репортаж из Чернобыля: Записки очевидцев. Комментарии. Размышления [Текст] / А.В. Иллеш, А.Е. Пральников. – 2-е изд., испр. и доп. - М. : Мысль, 1988. – 169 с.
 • Кульский Л.А. Вода знакомая и загадочная [Текст] / Л.А. Кульский, В.В. Даль, Л.Г. Ленчина. – К. : Рад. школа, 1982. – 120 с. : ил.

Книги чотирьох авторів

Маркетинг [Текст] : навч. посібн. для студентів ВНЗ / І.Д. Падерін, К.В. Комарова, К.О. Сорока, С.А. Шмельова; за ред. акад. АЕНУ Н.І. Редіної. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2007. – 200 с.


Книги п’яти чи більше авторів

Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України [Текст] / В.В. Александров, В.Ф. Возний, Б.П. Камовников та ін. – К. : Арбис, 1992. – 158 с.


Книги під назвою

 • Пошуки прекрасного [Текст] : твори Михайла Коцюбинського : навч. посіб. / Упоряд. В.І. Шкляра. – К. : Грамота, 2004. – 400 с. - (Шкільна бібліотека).
 • Дар случайный, дар мгновенный [Текст] : поэзия Серебряного века / Сост. О.В. Лаврик. – Харьков : Аргумент Принт, 2012. – 304 с. – (Лирика классиков).

Окремі томи багатотомного видання

 • Україна в другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. [Текст] : історичні нариси : у 2-х кн. / О.Є. Лисенко, В.В. Стецкевич, А. Айсфельд та ін. – К. : Наукова думка, 2011. – Кн. 1. – 735 с.
 • Енциклопедія Сучасної України. Б - Біо [Текст] / Коордінаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України. – К. : Поліграфкнига, 2003. – Т. 2. – 872 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

 • Адміністративна реформа в Україні. Проблеми підвищення ролі Міністерства України і Національного банку України як інститутів регулювання економіки [Текст]: наук.-практ. конф., м. Київ, 17-18 черв. 1998 р. / Держ. комісія з проведення в Україні адм. реформи; редкол. : Г.О. Пятаченко (голова), В.І. Кравченко (заст. голови) та ін. – К., 1998. – 320 с.

Картографічні видання

 • Українські Карпати [Карти] : Долина : карта для туристів / Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України. - К., 1998. – 1 к. : іл. – 5000 пр.

Законодавчі матеріали

 • Україна. Конституція. Конституція України [Текст] : офіц. вид. : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : зі змінами, внесеними Законом України № 2222-IV від 8 груд. 2004 р. - Харків : Співак Т.К., 2006. - 48 с.

Статті з книги

 • Образцов С. Леший [Текст] / С. Образцов // О братьях наших меньших. – М. : Молодая гвардия, 1983. – С. 228–229.

Статті з енциклопедії чи словника
 • Бандура [Текст] // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 2. – К. : Поліграфкнига, 2003. – С. 195–196.

Статті з журналів та періодичних збірників

 • Дворецька Ю. Острозька школа [Текст] / Ю. Дворецька // Я вивчаю українську. Журнал для тебе і твоїх друзів. – 2012. - № 9. – С. 14–17.
 • Григорій Кочур у контексті української літератури другої половини XX віку : матеріали Всеукр. наук. конф. (Львів, 14-15 жовт. 2005 р.) / [ред. кол. : Р. Зорівчак (голова) та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Літ. музей Григорія Кочура. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 295 с.

Випуски періодичних видань

 • Нарис з історії природознавства і техніки [Текст]: респ. міжвід. зб. наук. пр. – К., 1985. – Вип. 31. – 195 с.
 • Вопросы инженерной сейсмологии [Текст]: сб. наук. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т физики Земли. – Вып. 1. – М. : Наука, 2001.
 • Вып. 35 : Прогнозирование землетрясений. – 2001. – 182 с.

Дисертації

 • Баштанник В.В. Державне управління в системі владно-партійної взаємодії [Текст]: дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 : захищена 15.01.02 : затв. 27.09.02 / Баштанник Володимир Володимирович. – К., 2002. – 220 с.

Автореферати дисертацій
 • Кірсенко М.В. Чеські землі в міжнародних відносинах Центральної Європи 1918-1920 років [Текст] : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.02 / НАН України. – К., 1998. – 35 с.

Електронні ресурси

 • Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. Энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. : 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. требования : ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640x480 ; 4x CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см.

Локальні ресурси

 • Технологии информационного общества и культура [Электронный ресурс] : Международные конференции и проекты / Центр ПИК. – Электрон. дан. – М., 2004. – 1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска.

Віддалені ресурси

 • Кордюкова О. Основи бібліографічного опису. Складання бібліографічних списків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.library.ukma.kiev.ua/fileadmin/documents/ Presentations/Osnovu_bibliogr_opusy.pdf. – Назва з екрана.

Вимоги до оформлення списку використаної літератури

 • Офіційні документи
 • Література в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків (російською та українською мовами)
 • Література в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків (іноземними мовами)
 • Віддалені ресурси

Список використаної літератури

1. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 . – На заміну ГОСТ 7.1-2003. – Чинний з 2007-07-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – ІІІ, ІІІ, 47 с. ; 29 см. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).

2. Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ ГОСТ 7.80: 2007 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання» [Текст] : практичний посібник / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського // Шкільна бібліотека плюс. – 2010. – № 15–16. – С. 1–95.

3. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.-84 [Електронний ресурс] : нові правила бібліографічного опису. – Режим доступу : http://www.ukrbook.net/dstu_pabl.htm. – Назва з екрана.

Дякую за увагу!


Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ

Скачати 287.46 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка