Урок-діалог Визначають місце української мови серед інших слов’янських мовСкачати 62.67 Kb.
Дата конвертації31.10.2018
Розмір62.67 Kb.
ТипУрок
Календарно-тематичне планування з української мови 7 клас

п/п

Дата

Зміст уроку

Види навчальної діяльності

Форми уроку

ЗУН

план

Год.

план

факт

1

1

02.09
Усний переказ

Вступ. Місце української мови серед інших слов’янських мовЗасвоєння навичок і умінь


Урок-діалог


Визначають місце української мови серед інших слов’янських мов

Повторення вивченого в 6 класі (2 год.)

21

04.09
Розділові знаки в синтаксичних конструкціях. Найскладніші орфограми.


Узагальнення та систематизація

знань


Комбінований урок

Знаходять вивчені орфограми, пояснюють їх за допомогою правил; правильно пишуть слова з вивченими орфограмами; визначають і обґрунтовують розділові знаки в простому та складному реченнях


3

1

07.09
Частини мови (іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово).

Узагальнення та систематизація

знань


Комбінований урок

Знаходять вивчені орфограми, пояснюють їх за допомогою правил; правильно пишуть слова з вивченими орфограмами;

Морфологія. Дієприкметник ( 17 год.)

4

1

11.09
Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Засвоєння нових знань

Комбінований урок

Розпізнають дієприкметники серед інших частин мови, визначають морфологічні ознаки, синтаксичну роль.

5

1

14.09
Відмінювання дієприкметників. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників.

Засвоєння нових знань

Комбінований урок

Визначають спільне у відмінкових закінченнях дієприкметників і прикметників в однині.

6

1

18.09
РКЗ № 1 Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини, процесу праці, роздуму дискусійного характеру.

Розвиток комунікативних знань.

Комбінований урок

Розпізнає і визначає типи мовлення, визначає особливості текстів за їх належністю до вивчених стилів мовлення; використовує вивчене про текст, види і засоби між фразового зв’язку.

7

1

21.09
Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки при дієприкметниковому звороті.


Засвоєння навичок і умінь


Комбінований урок

Правильно будують речення з дієприкметниковими зворотами. Вміють знаходити та відокремлювати дієприкметникові звороти.

8

1

25.09
РКЗ № 2 Підготовка до контрольного переказу розповідного тексту з елементами опису процесу праці (впр.132)

Урок РКЗ


Комбінований урок

Поділяють текст на мікротеми, складають простий план, переказують за планом.

9

1

28.10
РКЗ № 3 Контрольний переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці

Урок РКЗ


Урок-перевірка ЗУН


Відтворюють текст з урахуванням виду переказу і комунікативного завдання за складеним простим планом

10

1

02.10
Культура мовлення. Правильна побудова речень з дієприкметниковим зворотом. Синоніміка складних речень і простих з дієприкметниковим зворотом.

Засвоєння навичок і умінь


Комбінований урок

Правильно будують речення з дієприкметниковими зворотами. Вміють знаходити та відокремлювати дієприкметникові звороти. Розрізняють складні речення і прості з дієприкметниковим зворотом.

11

1

05.10
РКЗ № 4 Стилістичне редагування переказів.

Урок РКЗ


Робота над помилками

Знають види граматичних, лексичних та стилістичних помилок, уміють знаходити й виправляти недоліки в побудові і мовному оформленні власного й чужого письмового висловлювання.

12

1

09.10
Контрольна робота № 1 за темою «Дієприкметник ч.1». (Тести).

Підсумковий контроль та облік знань і навичок

Контрольна робота №1

Демонструють знання з вивченої теми.

13

1

12.10
РКЗ № 5 Усний переказ-переклад розповідного тексту з елементами опису праці.

Урок РКЗ


Комбінований урок

Перекладають з російської мови на українську невеликий текст, користуючись вивченим мовним матеріалом і перекладними словниками; відтворюють текст з урахуванням виду переказу і комунікативного завдання.

14

1

16.10
Активні й пасивні дієприкметники

Засвоєння нових знань

Комбінований урок

Розрізняють активні і пасивні дієприкметники, узгоджують їх з означуваними іменниками.

151

19.10
Діалог

Творення активних і пасивних дієприкметників.Засвоєння навичок і умінь


Комбінований урок

Розрізняють активні і пасивні дієприкметники, узгоджують їх з означуваними іменниками.

16

1

23.10
РКЗ № 6 Ділові папери. Розписка.

Урок РКЗ


Комбінований урок

Вміють складати розписку.

17

1

26.10
-Н- у дієприкметниках та –НН- у прикметниках дієприкметникового походження.


Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Розрізняють дієприкметники та прикметники дієприкметникового походження. Знаходять вивчені орфограми та пояснюють їх за допомогою правил. Правильно пишуть слова з вивченими орфограмами.

18

1

02.11
НЕ з дієприкметниками

Засвоєння нових знань

Комбінований урок

Знаходять вивчені орфограми та пояснюють їх за допомогою правил. Правильно пишуть слова з вивченими орфограмами.

19

1

06.11
Безособові дієслівні форми на –но,- то.

Засвоєння нових знань

Комбінований урок

Знаходять вивчені орфограми та пояснюють їх за допомогою правил. Правильно пишуть слова з вивченими орфограмами.

20

1

09.11
Контрольна робота № 2 за темою «Дієприкметник ч.2». (Тести). Читання мовчки.

Підсумковий контроль та облік знань і навичок

Контрольна робота №1

Демонструють знання з вивченої теми.

Дієприслівник ( 10 год.)

21

1

13.11
Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Засвоєння нових знань

Комбінований урок

Розпізнають дієприслівники, визначають їх граматичні ознаки, синтаксичну роль; знаходять вивчені орфограми і пояснюють їх за допомогою правил.

22

232

16.11

20.11

Написання НЕ з дієприслівниками.

Засвоєння нових знань

Комбінований урок

Знаходять вивчені орфограми і пояснюють їх за допомогою правил; правильно пишуть НЕ з дієприслівниками.

24

252

23.11

27.11

Дієприслівниковий зворот.

Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Правильно будують й інтонують речення з дієприслівниковими зворотами; знаходять дієприслівникові звороти в реченні і відокремлюють їх.

26

1

30.11
Дієприслівники доконаного і недоконаного виду.

Засвоєння навичок і умінь


Комбінований урок

Розрізняють дієприслівники доконаного і недоконаного виду; утворюють дієприслівники обох видів від дієслів; роблять розбір дієприслівника як частини мови.

27

1

04.12
Контрольний диктант № 1 за 1 півріччя.


Використання ЗУН

Контрольна робота

Правильно й доцільно вживають на письмі засвоєні знання з пройдених тем

28

1

07.12
РКЗ № 7. Повідомлення на лінгвістичну тему про дієприслівник.

Урок РКЗ


Комбінований урок

Дотримуються мовленнєвого етикету, основних правил спілкування, уважно, не перебиваючи, слухають співрозмовника, говорять про те, що вивчили про дієприслівник.

29

1

11.12
Контрольна робота № 3 за темою «Дієприслівник». (Тести).


Підсумковий контроль та облік знань і навичок

Контрольна робота №3

Правильно й доцільно вживають на письмі засвоєні знання з теми «Дієприслівник»

30

1

14.12
РКЗ № 8 Конструювання діалогів


Урок РКЗ


Урок-гра

Відтворюють готовий діалог; складають діа­лог за зразком; ведуть діалог у зв’язку з прочитаним, за картиною; складають діалог певного обсягу відповідно до запропонованої ситуації спілкування; досягають комунікативної мети, дотримуються теми, використовують репліки для стимулювання, підтримання діалогу

Прислівник ( 12 год.)

31


1

18.12
Усний твір

Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників.

Засвоєння навичок і умінь


Комбінований урок

Розпізнають прислівники, визначають їх морфологічні ознаки, синтаксичну роль; визначають розряд прислівника за лексичним значенням.


32


1

21.12
Ступені порівняння прислівників.Засвоєння навичок і умінь


Комбінований урок

Утворюють ступені порівняння прислівників, правильно наголошують і вживають прислівники вищого і найвищого ступенів.

33

1

25.12
Способи творення прислівників.


Засвоєння навичок і умінь


Комбінований урок

Утворюють прислівники за допомогою відомих способів словотвору; утворюють ступені порівняння прислівників, правильно наголошують і вживають прислівники вищого і найвищого ступенів.

34

1

28.12
РКЗ № 9 Усний твір-опис зовнішності людини на основі особистих вражень


Урок РКЗ


Комбінований урок

Самостійно добирають матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його;

добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення35

1

15.01
РКЗ № 10 Твір-опис зовнішності людини на основі особистих вражень


Урок РКЗ


Самостійна робота

Самостійно добирають матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його;

добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення36

1

18.01
Н та НН у прислівниках.

Засвоєння навичок і умінь


Комбінований урок

Знаходять вивчені орфограми та пояснюють їх за допомогою правил. Правильно пишуть слова з вивченими орфограмами; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила.

37

1

22.01
НЕ і НІ з прислівниками.

Засвоєння навичок і умінь


Комбінований урок

Знаходять вивчені орфограми та пояснюють їх за допомогою правил. Правильно пишуть слова з вивченими орфограмами; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила.

38

1

25.01
И та І в кінці прислівників.

Засвоєння навичок і умінь


Комбінований урок

Знаходять вивчені орфограми та пояснюють їх за допомогою правил. Правильно пишуть слова з вивченими орфограмами; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила.

39

1

29.01
Написання прислівників разом, окремо і через дефіс.

Засвоєння навичок і умінь


Комбінований урок

Знаходять вивчені орфограми та пояснюють їх за допомогою правил. Правильно пишуть слова з вивченими орфограмами; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила.

40

1

01.02
Написання прислівників разом, окремо і через дефіс.

Засвоєння навичок і умінь


Комбінований урок

Знаходять вивчені орфограми та пояснюють їх за допомогою правил. Правильно пишуть слова з вивченими орфограмами; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила.

41

1

05.02
РКЗ № 11. Повідомлення на лінгвістичну тему про прислівник.

Урок РКЗ


Комбінований урок

Дотримуються мовленнєвого етикету, основних правил спілкування, уважно, не перебиваючи, слухають співрозмовника, говорять про те, що вивчили про прислівник.

42

1

08.02
Контрольна робота № 4 за темою «Прислівник». (Тести).


Підсумковий контроль та облік знань і навичок

Контрольна робота №4

Правильно й доцільно вживають на письмі засвоєні знання з теми «Прислівник»

Службові частини мови. Прийменник ( 7 год.)

43

1

12.02
РКЗ № 12. Усний твір-роздум дискусійного характеру.

Узагальнення та систематизація

знань


Комбінований урок

Складають підготовлені усні висловлювання з урахуванням умов спілкування, мети й адресата мовлення;

самостійно добирають для висловлювання матеріал на основі різних джерел, систематизують його;підпорядковують висловлювання темі й основній думці

44

1

15.02
Прийменник як службова частина мови.

Засвоєння нових знань

Комбінований урок

Розпізнають самостійні та службові частини мови; розпізнають прийменники, визначають їх граматичні ознаки; розрізняють непохідні і похідні прийменники; визначають відмінок, з яким ужито прийменник.

45

1

19.02
Похідні й непохідні прийменники.

Засвоєння нових знань

Комбінований урок

Розпізнають самостійні та службові частини мови; розпізнають прийменники, визначають їх граматичні ознаки; розрізняють непохідні і похідні прийменники; визначають відмінок, з яким ужито прийменник.

46

1

26.02
Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.

Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Знаходять вивчені орфограми та пояснюють їх за допомогою правил. Правильно пишуть слова з вивченими орфограмами; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила.

47

1

27.02
Культура мовлення. Особливості вживання деяких прийменників в українській мові у зіставленні з російською

Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Правильно вживають у мовленні прийменники, у тому числі й прийменники-синоніми.

48

1

29.02
Узагальнення і систематизація вивченого про прийменник.

Узагальнення та систематизація

знань


Комбінований урок

Знаходять вивчені орфограми та пояснюють їх за допомогою правил. Правильно пишуть слова з вивченими орфограмами; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила.

49

1

04.03
Контрольна робота № 5 за темою «Прийменник». (Тести). Аудіювання.

Підсумковий контроль та облік знань і навичок

Контрольна робота №5

Правильно й доцільно вживають на письмі засвоєні знання з теми «Прийменник»

Сполучник ( 5 год.)

50

1

05.03
Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності й підрядності, їх види

Засвоєння нових знань

Комбінований урок

Розрізняють сполучники сурядності й підрядності; визначають їх граматичні ознаки; будують прості й складні речення.зі сполучниками сурядності й підрядності, правильно вживають їх у мовленні.

51

1

11.03
Вживання сполучників у простому і складному реченнях.

Засвоєння нових знань

Комбінований урок

Розрізняють сполучники сурядності й підрядності; визначають їх граматичні ознаки; будують прості й складні речення.зі сполучниками сурядності й підрядності, правильно вживають їх у мовленні.

52

1

14.03
Написання сполучників разом і окремо.

Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Знаходять вивчені орфограми і пояснюють їх за допомогою правил; правильно пишуть слова з вивченими орфограммами; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила.

53

1

18.03
РКЗ № 13. Підготовка до контрольного твору-роздуму дискусійного характеру.

Урок РКЗ


Комбінований урок

Самостійно добирають матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його; добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення

54

1

21.03
РКЗ № 14. Контрольний твір-роздум дискусійного характеру.

Урок РКЗ


Контрольна робота

Самостійно добирають матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його; добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення

Частка ( 6 год.)

55

1

25.03
Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням.

Засвоєння нових знань

Комбінований урок

Розпізнають частки, розрізняють їх за значенням і роллю в реченні.

56

1

04.04
РКЗ № 15 Стилістичне редагування творів.

Урок РКЗ


Робота над помилками

Знають види граматичних, лексичних та стилістичних помилок, уміють знаходити й виправляти недоліки в побудові і мовному оформленні власного й чужого письмового висловлювання.

57

1

08.04
Написання часток

-бо, -но, -то, -от, -таки.

Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Знаходять вивчені орфограми і пояснюють їх за допомогою правил; правильно пишуть слова з вивченими орфограммами; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила.

58

1

11.04
Написання часток

-бо, -но, -то, -от, -таки.

Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Знаходять вивчені орфограми і пояснюють їх за допомогою правил; правильно пишуть слова з вивченими орфограммами; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила.

59

1

15.04
Написання частки НЕ з різними частинами мови


Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Знаходять вивчені орфограми і пояснюють їх за допомогою правил; правильно пишуть слова з вивченими орфограммами; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила.

60

1

18.04
Написання частки НЕ з різними частинами мови


Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Знаходять вивчені орфограми і пояснюють їх за допомогою правил; правильно пишуть слова з вивченими орфограммами; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила.

Вигук (4 год)

61

1

22.04
Вигук як особлива частина мови. Кома і знак оклику при вигуках. Дефіс у вигуках.

Засвоєння навичок і умінь

Комбінований урок

Розпізнають і правильно виділяють вигуки за допомогою інтонації під час читання і в усному мовленні; знаходять вивчені орфограми і пояснюють їх за допомогою правил; правильно пишуть слова з вивченими орфограммами; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила.

62

1

25.04
Контрольний диктант № 2 за друге півріччя.


Використання ЗУН

Контрольна робота

Правильно й доцільно вживають на письмі засвоєні знання з пройдених тем

63

1

29.04
Узагальнення і систематизація вивченого про сполучник, частку, вигук.

Узагальнення та систематизація

знань


Комбінований урок

Знаходять вивчені орфограми та пояснюють їх за допомогою правил. Правильно пишуть слова з вивченими орфограмами; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила.

64

1

06.05
Контрольна робота № 6 за темою «Сполучник. Частка. Вигук». Тести.

Підсумковий контроль та облік знань і навичок

Контрольна робота №5

Правильно й доцільно вживають на письмі засвоєні знання з теми «Службові частини мови»

Узагальнення і систематизація вивченого за рік (2 год.)

65

1

13.05
РКЗ 8 Повідомлення на лінгвістичну тему про самостійні частини мови. Повторення в кінці рокуВикористання ЗУН

Комбінований урок

Дотримуються мовленнєвого етикету, основних правил спілкування, уважно, не перебиваючи, слухають співрозмовника, говорять про те, що вивчили протягом року.

66

1

16.05
Повторення в кінці року. Підсумковий урок.


Використання ЗУН

Комбінований урок

Дотримуються мовленнєвого етикету, основних правил спілкування, уважно, не перебиваючи, слухають співрозмовника, говорять про те, що вивчили протягом року.

67

-

70
4

20.05

23.05


27.05

30.05

Резервні години

Узагальнення та систематизація

знань


Комбінований урок.

Робота над помилкамиЗнають види граматичних, лексичних та стилістичних помилок, уміють знаходити й виправляти недоліки в побудові і мовному оформленні власного й чужого письмового висловлювання.
Каталог: uploads -> doc -> 093f
doc -> Наказ Державіаслужби від 14. 06. 2006 №416
doc -> Правила сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
doc -> Реферат на тему: Франсуа Вієт
doc -> Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного
doc -> Вправ для навчання аудіювання
doc -> Сучасна практика підготовки баяністів
doc -> «історія розвитку поняття інтеграл»
doc -> Технологія концентрованого навчання дозволяє викладачеві урізноманітнити заняття за формами та методами
doc -> Сьомого скликання
093f -> Урок до курсу «Досліджуючи гуманітарне право» Тема уроку: Діти-солдати. Мета

Скачати 62.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка