Урок фізики цікавим?Дата конвертації14.11.2018
Розмір9.45 Mb.

« Як зробити урок фізики цікавим?»

Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для подолання труднощів, бажання вчитися. В. Сухомлинський

План засідання 1. Методичні орієнтири. Педагогіка успіху. Пошуки нових форм навчання. 2. Доповідь «Групова навчальна діяльність учнів на уроках фізики». 3. Доповідь «Використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках фізики». 4. ЗНО - 2012

Методичні орієнтири. Педагогіка успіху. Пошуки нових форм навчання

Головна особливість учня, який творить власне життя, - це віра у свої сили й у свої можливості. Як тільки дитина повірить у це – у неї звільняється творча енергія. Її ніхто не зможе знищити.

Односторонній контакт (або «вчитель», або «учень») – це початок індивідуального підходу, а двосторонній (взаємна довіра «вчитель – учень») – особистісно – зорієнтований підхід (активні співтворці уроку).

Головний зміст діяльності вчителя полягає в тому, щоб створити кожному учневі ситуацію успіху. Ситуація - це поєднання методів та прийомів навчання, які забезпечують успіх, а сам успіх – результат подібної ситуації.

Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил учня, що породжує енергію для подолання труднощів і бажання вчитися, він може стати пусковим механізмом для подальшого творчого руху особистості.

З педагогічної точки зору успіх - це таке цілеспрямоване організоване поєднання методів та прийомів, за якими створюється можливість досягти значних результатів у навчальній діяльності.

Сучасні принципи викладання фізики 1. Постійно розвивати відчуття реальності, вміння орієнтуватися у фізичних величинах та застосовувати їх в повсякденному житті. 2. Щоденно перевіряти засвоєння матеріалу та виконання домашнього завдання. 3. Самостійна та дослідницька (проектна) діяльність на уроках. 4. Багаторазове обов’язкове повторення важливих понять теорії. 5. Виділення головного (складання опорних конспектів).

Методи та принципи розвивальної допомоги :   ¨ Асоціативні вправи (фізичні диктанти) “Мікрофон”  Метод ПРЕС “Аукціон” “Карусель”  Діалог “Учень” - “Учитель”; “Учень” - “Учень” “ Інтерв’ю”  “Мозаїка”  “Мозковий штурм” “ Шкала думок”  “Впіймай помилку”    “Незакінчене речення”  

Прийоми підвищення пізнавальної активності учнів

Мотивація навчальної діяльності: «Чомучка» «Лови помилку вчителя» «Фізична розминка» «Шпаргалка» «Мандрівка» «Експрес - тести» «Так - ні»

Вивчення нового матеріалу: Прес – конференція; Міні – практикум; Мандрівка; «Дивуй»; «Відстрочена відгадка»; «Творча лабораторія»

Повторення, закріплення: «Взаємоперевірка» «Фантастична добавка» «Фізична мозаїка»

Сучасний урок має бути:  - цікавим - пізнавальним -доброзичливим - яскравим, емоційно—образним - кожен урок має розвивати бажання вчитися, пізнавати нове та отримувати від цього насолоду.  

  Гра “Карти” У грі беруть участь обидві сторони карти. Карту із запитаннями потрібно покрити картою з правильною відповіддю.

Гра “Доміно”

 • Доміно складається з прямокутників, розділених на дві частини , схожих на кісточки доміно. Починає гру той учень, у якого є прямокутник зі словом “ПОЧАТОК”. Грають учні до тих пір, поки на останньому прямокутнику не буде написане слово “КІНЕЦЬ”

Кросворд навпаки

Ребуси

«Відкрита природнича демонстрація»

Міжпредметні зв’язки розвивають загальні природничо-наукові поняття й показують місце людини у науковій картині світу.  

Сукупність функцій міжпредметних зв’язків реалізується у процесі навчання, якщо вчитель фізики використовує все розмаїття їх видів.          

 • Розрізняють внутрішньоциклові (зв’язки фізики з біологією, хімією) і міжциклові зв’язки (зв’язки фізики з історією, українською мовою та літературою тощо).

  Види міжпредметних зв’язків поділяються на групи, виходячи з основних компонентів процесу навчання (змісту, методів, форм організації): змістовно - інформаціні й організаційно - методичні.

  

 • Використання міжпредметних зв’язків – одне з найскладніших методичних завдань учителя фізики. Воно вимагає знань змісту програм і підручників з інших предметів.

Реалізація міжпредметних зв’язків у практиці навчання передбачає співпрацю вчителя фізики з учителями хімії, біології, географії, відвідування відкритих уроків, майстер-класів, спільне планування уроків тощо.

Фізика та біологія

Світлові явища Око як оптична система

 • Око – вікно людського тіла,
 • крізь яке людина дивиться на свій шлях
 • і насолоджується красою світу.
 • Леонардо да Вінчі

Оптична система ока

Зображення на сітківці

Кришталик Збираюча лінза

Прилади дослідження органа зору

Визначення сліпої плями на сітківці ока Людину можна розглядати, як об’єкт вивчення фізики

Фізика та математика

 • Для того щоб удосконалити розум, треба більше роздумувати, ніж заучувати. Рене Декарт

Одиниці Міжнародної системи одиниць СІ

Фізика та українська мова і література

 • Ідея – це нова комбінація старих елементів. Немає нових елементів, є тільки нові комбінації. Гордон Драйден

Розум – це не посудина, яку треба наповнити, а вогонь, який належить запалити. Плутарх

Дієслова, які стимулюють творення ідей на уроках: - помітити - скомбінувати - пристосувати - модифікувати - збільшити - використати по – іншому - вилучити чи зменшити - перевернути чи переставити

Диктант Природа веселки Завдання: І. Виписати іменники, визначити відміни. ІІ. Виписати прикметники, визначити розряд за значенням. ІІІ. Виписати власні назви, зазначивши їх класифікацію. ІV. У четвертому реченні визначити головні та залежні члени речення. Зробити синтаксичний розбір речення.

Ігровий момент «Відгадай» І. Прийде в будинок – не виженеш колом, час прийде – сам піде. ІІ. Попутниця за мною ходить слідом, мені від неї ні зла, ні користі немає. ІІІ. Який вогонь не дає диму? ІV. Блисне, мигне, когось покличе?

Прислів’я та приказки

 • Зіркі очі бачать і вдень, і вночі.
 • Більмо оку не шкодить, тільки око не бачить.
 • Нема тіні без світла.
 • Чим вище світло стоїть, тим далі його видно.
 • Після дощу і сонце засяє.
 • Чим темніша ніч, тим ясніші зорі.
 • Уночі всі коти чорні, а корови сірі.
 • Від своєї тіні не втечеш.

Міні - твір «Моє відкриття на уроці»

 • Не знав, але навчився…
 • Не хотів, але стало цікаво...
 • Не бажав (лінився), про те маю ….

«Чомучка» Про яке фізичне явище йдеться?

 • Ніч була безмісячна, зоряна, морозна і ясна. Темно тільки на південному сході, небо внизу трохи освітлено, начебто за пагорбом горять вогні. Я милуюся цим слабким світлом, що раптом перетворилося на снопи променів, що простягнулися вгору…

«Групова навчальна діяльність учнів на уроках фізики» Доповідає Глущенко І.О.

«Використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках фізики» Доповідає Поліщук О.М.

4. ЗНО – 2012 05 червня фізика

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З ФІЗИКИ ЗМІСТ ТЕСТУ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ОСНОВІ ПРОГРАМИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З ФІЗИКИ (ЗАТВЕРДЖЕНО МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ, ДОДАТОК №8 ДО НАКАЗУ№ 791 ВІД 14.07.2011 Р.). ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗАВДАНЬ ТЕСТУ – 36. НА ВИКОНАННЯ ТЕСТУ ВІДВЕДЕНО 180 ХВИЛИН. ТЕСТ ІЗ ФІЗИКИ СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ ЗАВДАНЬ ТРЬОХ ФОРМ:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–26). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№27–30). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№31–36). Під час виконання цих завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умові завдання, до бланка відповідей. Схеми оцінювання завдань тесту з фізики:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю оцінюється 0 або 2 тестовими балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з фізики, – 54.

Зібратися разом – це початок, триматися разом – це прогрес, працювати разом – це успіх. Генрі Форд


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка