Урок фізики в 11 класі Красненська зош І-ІІІ ст. Учитель фізики: Скрипка Н. МСкачати 24.22 Kb.
Дата конвертації05.01.2017
Розмір24.22 Kb.
#6863
ТипУрок
 • Дія магнітного поля на провідник зі струмом.
 • Сила Ампера.
 • Урок фізики в 11 класі
 • Красненська ЗОШ
 • І-ІІІ ст.
 • Учитель фізики:
 • Скрипка Н.М.
 • с. Красне

Мета уроку:

 • Мета уроку:
 • Розкрити залежність сили дії магнітного поля на провідник зі струмом від індукції магнітного поля, сили струму в провіднику, довжини активної частини провідника і кута між напрямом струму в провіднику і напрямом ліній магнітної індукції.
 • Добитися засвоєння і уміння застосовувати в різних ситуаціях правила лівої руки.
 • Розвивати уміння спостерігати, порівнювати і узагальнювати результати експерименту, розвивати в учнів навички самостійного набування знань.
 • Рухомий електричний заряд
 • Магнітне поле – особлива форма…
 • Правило правого гвинта
 • Правило правої руки
 • Тл
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • а
 • ×
 • б
 • ×
 • ×
 • ×
 • ×
 • в
 • ×
 • ×
 • ×
 • ×
 • г
 • ×
 • Між полюсами постійного магніту розміщено провідник зі струмом. Замкнемо ключ.
 • Коли по провіднику проходить струм
 • провідник виштовхується з проміжку між полюсами магніту
 • провідник втягується у проміжок між полюсами магніту
 • Змінимо напрям магнітних ліній поля
 • Провідник втягується у
 • проміжок між полюсами магніту
 • Провідник виштовхується з проміжку між полюсами магніту
 • Висновок: На провідник зі струмом у магнітному полі діє сила.
 • Напрям сили, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом, залежить від напряму струму в провіднику та напряму магнітних ліній поля.  
 • Сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом, називається силою Ампера.
 • Напрям сили Ампера можна визначити за правилом лівої руки.
 • Правило лівої руки
 • Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий на 900 великий палець укаже напрямок сили Ампера.
 • Від чого залежить сила Ампера?
 • Дослід 1. Дослідження залежності сили Ампера від сили струму в провіднику.
 • Зібрати експериментальну установку.
 • Движок реостата встановити на максимальний опір.
 • Замкнути електричне коло на декілька секунд.
 • 4. Спостерігаємо відхилення котушки від первинного положення.
 • 5. Дослід повторити при різних значеннях сили струму, яка змінюється за допомогою реостата.
 • Висновок: Дротяний моток відхиляється на більший кут, якщо збільшити силу струму. Сила Ампера збільшується із збільшенням сили струму в провіднику.
 • Дослід 2. Дослідити залежність сили Ампера від магнітної індукції.
 • Спостерігаємо відхилення котушки від первинного положення спочатку при одному, а потім при двох магнітах.
 • Висновок: Сила Ампера збільшується із збільшенням індукції магнітного поля.
 • Дослід 3. Дослідити залежність сили Ампера від напряму магнітного поля.
 • Змінити відносне розташування мотка і магніту.
 • Вкажіть напрям магнітного поля, напрям струму і передбачуваний рух мотка відносно магніту.
 • Висновок: Якщо напрям магнітної індукції перпендикулярний площі витка, то відхилення максимальне, паралельний – відхилення витка не спостерігається.
 •  

Дослід 4. Дослідити залежність сили Ампера від довжини провідника.

 • Дослід 4. Дослідити залежність сили Ампера від довжини провідника.
 • Спостерігаємо відхилення від первинного положення спочатку однієї котушки, а потім двох котушок, в однаковому магнітному полі.
 • Висновок: Сила Ампера збільшується із збільшенням довжини провідника.
 • Сила, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі, прямо пропорційна силі струму, магнітній індукції, активній довжині провідника і залежить від кута між напрямом струму і напрямом ліній магнітної індукції.
 • провідник розташований паралельно магнітним лініям
 • провідник розташований перпендикулярно до магнітних ліній
 • І1
 • І1
 • І2
 • І2
 • В1
 • В2
 • F12
 • сила струму-в одному напрямку
 • сили ампера – назустріч
 • провідники притягуються
 • сила струму – в різних напрямках
 • сили Ампера – протилежні
 • провідники відштовхуються
 • У результаті дії сили Ампера рамка зі струмом може обертатися в магнітному полі.
 • Явище обертання рамки зі струмом у магнітному полі використовують у роботі електродвигунів.
 • 1.
 • 2.
 • S
 • N
 • I
 • 3.
 • 4.
 • Знайти напрям сили Ампера
 • FA - до нас
 • FA – не діє

а) зменшиться в 4 рази;

 • а) зменшиться в 4 рази;
 • б) збільшиться в 2 рази;
 • в) збільшиться в 4 рази;
 • г) зменшиться в 2 рази.
 • 1. Як зміниться сила Ампера, що діє на провідник зі струмом в однорідному магнітному полі, при збільшенні індукції магнітного поля в 2 рази? Провідник розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції.
 • Тестові завдання:

а) зменшиться в 3 рази;

 • а) зменшиться в 3 рази;
 • б) збільшиться в 3 рази;
 • в) збільшиться в 9 разів;
 • г) зменшиться в 9 разів.
 • 2. Як зміниться сила Ампера, що діє на прямолінійний провідник зі струмом в однорідному магнітному полі, при зменшенні сили струму в провіднику в 3 рази? Провідник розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції.
 • 3. Як зміниться сила Ампера, що діє на прямолінійний провідник зі струмом в однорідному магнітному полі, при збільшенні сили струму в провіднику в 2 рази та зменшенні довжини провідника в 2 рази? Провідник розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції.
 • а) зменшиться в 2 рази;
 • б) збільшиться в 4 рази;
 • в) не зміниться;
 • г) зменшиться в 4 рази.
 • а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.
 • 5. За правилом лівої руки знайти напрям сили Ампера, яка діє на провідник зі струмом у магнітному полі.
 • а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.
 • 6. За правилом лівої руки знайти напрям сили Ампера, яка діє на провідник зі струмом у магнітному полі.
 • 7. За правилом лівої руки знайти напрям сили Ампера, яка діє на провідник зі струмом у магнітному полі.
 • 8. За правилом лівої руки знайти напрям сили Ампера, яка діє на провідник зі струмом у магнітному полі.
 • 9. За правилом лівої руки знайти напрям сили Ампера, яка діє на провідник зі струмом у магнітному полі.
 • Задача 1. Провідник зі струмом силою 14 А вміщений у магнітне поле з індукцією 0,5 Тл. З якою силою діє поле на провідник довжиною 50 см, розміщений під кутом 900 до вектора магнітної індукції? Чому дорівнює сила, коли напрям струму утворює з напрямом вектора індукції кут 300? Чому дорівнює сила, коли провідник зі струмом розміщений вздовж ліній магнітної індукції поля?
 • Розв’язування задач.
 • Відповідь: 3,5Н; 1,75Н; 0 Н.
 • Задача 2. В однорідному магнітному полі з індукцією 0,8 Тл на прямий провідник зі струмом 30А, довжина активної частини якого10см, діє сила 1,5Н. Під яким кутом до вектора індукції розташований провідник?
 • Відповідь: 390
 • Задача 3. Сила струму в горизонтально розташованому провіднику завдовжки 20 см і масою 4 г дорівнює 10 А. Знайти індукцію магнітного поля, в яке потрібно помістити провідник, щоб сила тяжіння урівноважилася силою Ампера. Провідник розташований перпендикулярно до ліній індукції магнітного поля.
 • Відповідь: 20мТл.
 • Задача 4. Яку роботу виконує однорідне магнітне поле з індукцією 15мТл під час переміщення провідника довжиною 2м зі струмом 10А на відстань 20см у напрямі дії сили? Провідник розташований під кутом 300 до ліній індукції магнітного поля.
 • Відповідь: 30мДж.

Практичне використання дії сили Ампера: 1) електровимірювальні прилади магнітоелектричної системи:

 • - в цих приладах використовується взаємодія постійного магніту і котушки зі струмом (дротяної рамки, до якої прикріплені дві пружини, через які підводять струм до рамки);
 • - прилади чутливі, добре захищені від впливу зовнішніх магнітних полів, споживають мало енергії, але придатні для вимірювання лише в колах
 • постійного струму.

2) електровимірювальні прилади електродинамічної системи:

 • - в цих приладах використовується обертання однієї рамки зі струмом у магнітному полі другої;
 • - дані прилади вимірюють в основному потужність у колах постійного ї змінного струмів.

3) електровимірювальні прилади електромагнітної системи:

 • - в цих приладах використо-
 • вується втягування осердя в електромагніт;
 • - прилади прості за конструк-
 • цією, придатні для постійно-
 • го і змінного струмів, хоча
 • менш точні.

4) двигун постійного струму:

 • - перетворює електричну енергію у механічну;
 • - струм до рамки підводиться за допомогою ковзних контак- тів - щіток;
 • - спеціальний пристрій колек- тор періодично змінює напрям струму в рамці і забезпечує неперервне обертання рамки;
 • - в потужних двигунах для створення магнітного поля використовується електро-
 • магніт.

5) гучномовець:

 • - перетворює електричні коливання низької частоти у звукові хвилі;
 • - звукова котушка з мідного дроту з’єднана з пружною мембраною і конічним дифузором, розміщена у зазорі сильного кільцевого постійного магніту;
 • - під час проходження струму котушка коливається з частотою коливань сили струму;
 • - коливання котушки разом з дифузором створюють звукові хвилі.
 • Домашнє завдання
  • Вивчити §26- §28
  • (за підручником С.У. Гончаренка)
  • 2) Розв’язати задачі:
 • Впр. 14(1) – середній рівень (ст. 88)
 • Впр. 14(2) – достатній рівень (ст.88)
 • Впр. 14(3) – високий рівень (ст.88)

Скачати 24.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка