Урок Кількість речовини. Моль одиниця кількості речовини. Число АвогадроСкачати 28.28 Kb.
Дата конвертації26.10.2018
Розмір28.28 Kb.
ТипУрок
Урок 1. Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Число Авогадро.

Цілі уроку: Сформувати поняття про кількість речовини та число Авогадро. Конкретизувати кількісне значення сталої Авогадро. Розглянути поняття «1 моль». Навчити учнів розв’язувати розрахункові задачі на визначення числа атомів, молекул, іонів за відомою кількістю речовини й кількістю речовини за відомим числом структурних частинок.

Обладнання: ПСХЕ, пачка солі та цукру, зразки різних речовин кількістю речовини 1 моль: 32г сірки, 65г цинку, тощо.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Очікувані результати навчальних досягнень:

Учень:


 1. називає одиницю вимірювання кількості речовини, число Авогадро;

 2. пояснює сутність фізичної величини кількості речовини;

 3. встановлює взаємозв’язок між фізичними величинами ;

 4. обчислює число атомів (молекул) у певній кількості речовини.


Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності. Створення відповідного емоційного настрою в класі

Розповідь вчителя:

Видатний німецький вчений філософ Імануїл Кант якось висловив думку, що в деяких гілках природничих наук істинної науки стільки, скільки в них математики. Про співвідношення хімії і математики висловився не тільки Кант, а також і французький вчений Огюст Конт. Але висловив прямо протилежну думку. «Будь-яку спробу застосувати математичні методи при вивчені хімічних питань, - писав Конт у 1830 році, - слід розглядати як абсолютно нерозумну, яка протирічить духу хімії»

Хто ж правий: Кант або Конт?

(Висловлювання учнів, дискусія. Учні приходять до висновку, що правий Кант).Вчитель: Дійсно, для нас висловлювання Конта звучить більш ніж дивно, але два сторіччя тому більшість хіміків невпевнено знали навіть чотири правила арифметики!

Висловлювання видатного вченого Імануїла Канта справили глибоке враження на німецького хіміка Ієремію Веніаміна Ріхтера, який свою докторську дисертацію назвав «Застосування математики у хімії» (де він, зокрема, пояснює своїм колегам як віднімати та додавати числа, а також, що таке знаки «+» та « - »). Спираючись на результати експериментів, він вивів закон, згідно якому речовини реагують строго визначених співвідношеннях.

Наприклад:
Zn + S = ZnS N2 + O2 =2NO

65г 32г 28г 32г

За рівняннями реакцій ми бачимо, що один атом цинку сполучається з одним атомом сірки; одна молекула азоту сполучається з однією молекулою кисню. Звідси: у 65г цинку міститься стільки ж атомів Цинку, скільки атомів Сульфуру міститься у 32г сірки. У 28г азоту міститься стільки ж молекул, скільки їх міститься у 32г кисню. Але ж скільки? Атоми дуже маленькі. Порахувати їх або зважити на терезах неможливо, оскільки вони є дуже дрібними частинками. І їх кількість, і масу можна визначити тільки за допомогою розрахунків. Тому у хімії з’явилось поняття «кількість речовини», яке виражає число структурних частинок.
ІІ. Оголошення теми. Представлення очікуваних результатів.

ІІІ. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу.
1. Робота з опорним конспектом(первинне освоєння матеріалу):
Кількість речовини – це фізична величина, яка виражає число структурних частинок речовини.

Пригадайте, які структурні частинки речовини вам відомі?Закінчить речення:

 1. Найдрібніша електронейтральна частинка речовини, яка складається із позитивно зарядженого ядра й негативно заряджених електронів, що………., називається…………

 2. …………… - заряджена частинка, утворена внаслідок втрати атомом або приєднання до нього одного чи кількох …………..

 3. …………… - електронейтральна частинка, яка складається із двох або більшої кількості сполучених …………, що зберігає всі властивості речовини.

Кількість речовини позначається літерами ν – ню , або у деяких підручниках n.

Як кожна фізична величина кількість речовини має свою одиницю вимірювання – 1 моль.

Слово «моль» вигадав на початку ХХ сторіччя німецький фізико-хімік, лауреат Нобелівської премії Вільгельм Оствальд. Воно має такий самий корінь, що і слово «молекула» і походить від лат.moles – «маса».

Число структурних частинок в одному молі речовини стали звати сталою Авогадро (на честь вченого, який вніс великий вклад у хімію газоподібних речовин) і позначати NA.

Розрахунки показали, що вона дорівнює 6,02 ∙ 1023 частинок, тобто:
NA = 6,02 ∙ 1023 частинок.

Розмірність її – моль-1

Кількість речовини ν, стала Авогадро NA та кількість структурних частинок N пов’язані між собою співвідношенням:ν = , де ν – кількість речовини;


N – кількість структурних частинок;

NA – стала Авогадро, яка дорівнює 6,02 ∙ 1023 моль-1
Виконайте завдання№1:

1. Користуючись загальною формулою ν = , виведіть формули для розрахунків

N = ? ;

NA = ?
2. Заповніть таблицю, бажано усно; якою формулою ви будете користуватися при розрахунках?


ν

N

NA

?

18∙ 1023

6,02 ∙ 1023 моль-1

3моль

?
5 моль

?
?

36 ∙ 1023
2 моль

?
1 моль

?
Зробіть висновок: якщо ν = 1моль, то N = ?

(Первинна перевірка та корекція знань, демонстрація зразків різних речовин кількістю речовини 1 моль)

На цьому етапі до учнів, яким важко даються математичні розрахунки, можна застосувати такий прийом: показати пачку солі та цукру, на яких написано 6,02 ∙ 1023 частинок, що відповідає кількості речовини 1 моль. Запропонувати умовно вважати 1 моль речовини «хімічною пачкою», де міститься NA частинок. У скількох пачках буде міститися 12 ∙ 1023 , 18 ∙ 1023, 36 ∙ 1023 частинок? Діти швидко назвуть, відповідно, у 2-х, 3-х, 6-ти «хімічних пачках». Досвід показує, що далі труднощів математичного характеру у таких учнів більш не виникає.2. Заслуховування підготовлених заздалегідь повідомлень учнів про кількісне значення сталої Авогадро.

Стала Авогадро настільки велика, що це важко собі уявити. Ось деякі приклади, що показують велич цього числа.

У пустелі Сахара міститься менш ніж 3 моля самих мілких пісчинок.

Якщо футбольний м’яч збільшити у NA разів за об’ємом, то у ньому поміститься земна куля. Якщо у NA разів збільшити діаметр м’яча, то у ньому поміститься сама велика галактика, яка має сотні мільярдів зірок.

У Всесвіті міститься близько NA зірок.

При кожному вдиху людини до його легенів потрапляє кілька молекул кисню та азоту, які були у останньому видиху Юлія Цезаря.

Якщо взяти 1 моль доларових папірців, вони вкриють усі материки Землі щільним шаром у завтовшки два кілометри.

ІІІ. Практичне засвоєння матеріалу. Узагальнення та систематизація знань.

1. Робота з опорним конспектом (продовження)
Кількість речовини ν кількісно дорівнює:


 1. коефіцієнту, коли мова йде про кількість речовини молекул або вільних атомів та іонів;

Наприклад, записи 4Н2О, 5О означають: 4 моль молекул Н2О, 5 моль атомів Оксигену.

 1. індексу, коли треба визначити кількість речовини кожного елемента у складі молекули;

Наприклад, запис Н2 4 означає: 2 моль атомів Гідрогену, 1 моль атомів Сульфуру, 4 моль атомів Оксигену.

 1. добутку індексу на коефіцієнт, коли треба визначити кількість речовини кожного елемента у складі молекули у певній кількості молекул.

Наприклад, запис 3 СО2 означає: 3 моль атомів Карбону, 6 моль атомів Оксигену.
Виконайте завдання№2:

Запишіть необхідну кількість речовини молекул та відповідних атомів:

Наприклад:

5 Н2 4 : 5 моль молекул Н2 4 , 10 моль атомів Гідрогену, 5 моль атомів Сульфуру, 20 моль атомів Оксигену.

а) 15 Н2О

б) 20 СО2

в) 2 СН4

г)0,1 НNО3

д)0,5 Аl2О3

(Перевірка та корекція знань)


2. Виконайте самостійну тестову роботу, відповіді запищіть до бланку відповідей (видається додатково):
1. Кількість речовини:

а) величина, що показує масу 1 моль речовини

б) добуток маси речовини на його молекулярну масу

в) маса речовини

г) фізична величина, котра виражає певне число структурних частинок та має розмірність «моль»
2. Термін «моль» ввів у хімію:

а) Ж. Пруст

б) А. Авогадро

в) І. Кант

г) В. Оствальд

3. Число 6,02 ∙ 1023 є сталою:

а) Планка

б) Авогадро

в) Ріхтера

г) Конта
4. Кількість молекул у Карбон (ІV) оксиді кількість речовини якого 1 моль:

а) 6,02 ∙ 1021

б) 6,02 ∙ 1023

в) 3,01 ∙ 1023

г) 6,2 ∙ 1021


5. Вкажіть кількість молекул, що міститься у воді, кількість речовини якої дорівнює 10 моль:

а) 6,02 ∙ 1023

б) 6,02 ∙ 1024

в) 6,02 ∙ 1025

г) 3,01 ∙ 1023
6. Вкажіть кількість атомів Гідрогену, що міститься у водні, кількість речовини якого становить 10 моль:

а) 1,204 ∙ 1023

б) 3,01 ∙ 1023

в) 6,02 ∙ 1023

г) 1,204 ∙ 1025
7. Вкажіть кількість атомів, що містяться у кисні, кількість речовини якого становить 5 моль:

а) 6,02 ∙ 1023

б) 6,02 ∙ 1024

в) 3,01 ∙ 1023

г) 1,204 ∙ 1024
8. Вкажіть кількість речовини кисню у якій міститься 3,01 ∙ 1023 молекул:

а) 2 моль

б) 1 моль

в) 0,5 моль

г) 0,25 моль
9. Вкажіть кількість речовини кисню у якій міститься 3,01 ∙ 1023 атомів Оксигену:

а) 2 моль

б) 0,5 моль

в) 0,25 моль

г) 1 моль

10. Вкажіть кількість речовини Калій (І) оксиду, у якій міститься 6,02 ∙ 1023 атомів калію:

а) 1 моль

б) 0,5 моль

в) 0,25 моль

г) 0,75 мольІV. Підбиття підсумків уроку, оцінювання результатів уроку.

Учні порівнюють відповідність досягнень уроку поставленим цілям, відповідають на питання: 1. Що нового дізналися?

 2. Яких навичок набули?

 3. Що сподобалося на уроці?

 4. Що викликало певні труднощі?


V. Домашнє завдання:

1.Закінчить рівняння реакцій, зазначте кількість речовини та кількість відповідних атомів та молекул. (Приклад – завдання № 2 у опорному конспекті)

Наприклад:

2Fe + O2 = 2FeO

ν (Fe) = 2моль;

N(Fe) = 12,04 ∙ 1023

ν (O2) = 1 моль, де ν (О) = 2 мольN(O2) = 6,02 ∙ 1023 , де N(O) = 12,04 ∙ 1023

ν (FeO) = 2 моль, де ν (Fe) = 2 моль, ν (О) = 2 мольN(FeО) = 12,04 ∙ 1023 , де N(Fe) = 12,04 ∙ 1023 , N(O) = 12,04 ∙ 1023

а) Аl + О2 =

б) Na + Сl2 =

2. Повторити тему: «Маса атома. Відносна атомна маса». ПідручникП.П. Попель, Л.С. Крикля, Хімія 7, § 7.
Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»

Скачати 28.28 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка