Урок-квест з п редмет у : Основи галузевої економіки І підприємництва Тема уроку: Підприємство в системі ринкових відносин Мета урокуСкачати 49.21 Kb.
Дата конвертації26.11.2018
Розмір49.21 Kb.
ТипУрок
УРОК-КВЕСТ

з предмету: Основи галузевої економіки і підприємництва
Тема уроку: Підприємство в системі ринкових відносин
Мета уроку: Розкрити зміст понять витрати виробництва, собівартість, дохід, прибуток; пояснити, як функціонують підприємства в системі ринкових відносин. Розвивати вміння розраховувати витрати виробництва, собівартість продукції, дохід, прибуток. Формувати економічне мислення, якості підприємця. Виховувати самостійність, почуття відповідальності при прийнятті рішень. Підсилювати інтерес до вивчення економічної науки.
Методична мета: використання освітніх квестів як сучасного засобу економічної соціалізації молоді.

Тип уроку: комбінований

Вид уроку: урок-квест
Методи навчання, прийоми: розповідь із елементами бесіди, робота з підручником, робота зі схемами, симуляційна гра, «Мозковий штурм».

Основні терміни і поняття: витрати виробництва, собівартість продукції, ціна, маркетинг, реклама, конкуренція, дохід, прибуток.

Міжпредметні зв’язки: математика, технології, професійна етика.
Наочність, оснащення: підручник - В. А. Сідун, Ю. В. Пономарьов, «Економіка підприємства»; роздатковий матеріал: «Ціни матеріалів», «Розрахунок собівартості продукції», «Прибуток чи збиток», схема-конспект квесту, комплекти матеріалів для кожної групи.


Технічні засоби навчання: комп’ютер, мультимедійний проектор, електронна книга.

«Бізнес - це гра, найбільша гра у світі ,

якщо ви знаєте, як у неї грати»

Томас Уотсон

Хід уроку

 1. Оргмомент.

Привітання, визначення відсутніх.

 1. Актуалізація опорних знань.

Мотивація навчальної діяльності.

У сучасному світі найбільш перспективним джерелом отримання доходів є власний бізнес.(Метод «Мозковий штурм»)

 • Підприємства якого виду реально створити вам у найближчому майбутньому? Чому?

 • Що є головним для створення підприємства?

Відео 1

За словами Томаса Уотсона: «Бізнес — це гра, найбільша гра у світі, якщо ви знаєте, як у неї грати».

Сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися грати в бізнес. Тема нашого уроку «Підприємство в системі ринкових відносин».

Ми практично з’ясуємо, як функціонують підприємства в системі ринкових відносин. Ви навчитесь розраховувати собівартість, дохід і прибуток підприємства.

Кожен із вас стане учасником квесту. Вам необхідно пройти визначеним маршрутом, виконати завдання, за які будуть нараховані відповідні бали.

Система оцінювання:

1 бал – за успішне проходження кожного етапу;

1-2 бали – за виконання ролі в команді;

1 - 2 бали – за активне обговорення теоретичних питань;1 бал – кожному члену підприємства, яке отримає найбільший прибуток.

Учні отримують схеми-конспекти уроку, які заповнюють під час проходження квесту. (Додаток 1)

 1. Вивчення нового матеріалу і практичне використання знань

На ринку функціонують 3 підприємства-конкуренти, які виготовляють сувенірну продукцію. Напередодні свята Світлого Христового Воскресіння існує великий попит на відповідну продукцію. Завдання фірми є вироблення сувеніру до Великодня, його презентація і реалізація потенційним клієнтам, які висловлюють попит щодо нього.

Етапи квесту та їх зміст

 1. Створення підприємства

Підготовчий етап. Учні заздалегідь розділяються на 3 групи. Кожна з них буде підприємством, яке діє на ринку сувенірної продукції.

Завдання підприємствам:

 • обрати назву підприємства;

 • розробити логотип підприємства;

 • розподілити посади (ролі) – директор (1 чол.), дизайнер (2 чол.),

економіст (2 чол.), маркетолог (2 чол.)

Посадові обов’язки:

Директор – організовує й координує роботу підприємства; контролює виконання завдань усіма членами підприємства і заповнює «Оціночний листок».

Дизайнер – організовує роботу зі створення сувеніру, виконує провідну роль у створенні продукції.

Економіст – контролює витрати виробництва, розраховує собівартість виробу, дохід і прибуток підприємства.

Маркетолог – забезпечує просування товару на ринку, створює рекламу виробу та презентує його споживачам.

 1. Витрати виробництва

Теоретична база (робота з підручником) - В. А. Сідун, Ю. В. Пономарьов, «Економіка підприємства», ст. 263-264.

Витрати – обсяг спожитих виробничих факторів (матеріальних, фінансових, трудових ресурсів), необхідних для здійснення підприємством господарської діяльності, направленої на отримання прибутку та максимізацію добробуту власника у грошовому вираженні.
Довгострокові (інвестиційні) –

пов’язані з вирішенням стратегічних задач:

 • будівництво, реконструкція чи придбання нових виробничих приміщень;

 • придбання машин, обладнання;

 • придбання нематеріальних активів, що обслуговують виробничо-збутові процеси.

Поточні витратипов’язані з вирішенням тактичних задач:

 • закупівля сировини та матеріалів;

 • їх транспортування та зберігання;

 • обслуговування матеріально-технічної бази;

 • утримання персоналу.Практична частина: Групи отримують роздатковий матеріал № 1 «Ціни матеріалів» (Додаток 2), а також комплекти матеріалів. Завданням груп є вироблення іграшки з наявних матеріалів. Використання матеріалів для продукції потягне за собою чітко визначені витрати. Ціни матеріалів наведені в таблиці. Учні ознайомлюються з ними і вирішують, які саме матеріали використають. На виконання завдання відводиться 10 хвилин. Потім продукт кожної групи буде продано за 10 гривень – це ціна іграшки, однакова для всіх груп.

Кожне підприємство виготовляє свою продукцію. Учні приймають рішення, що виробляти, які матеріали використати, як мінімізувати витрати на виготовлення виробу.3. Собівартість. Ціна

Теоретична база (робота з підручником) - В. А. Сідун, Ю. В. Пономарьов, «Економіка підприємства», ст.265 - 266.

Собівартість продукції – грошове вираження витрат на виробництво та реалізацію продукції.


Ціна- це грошова сума, що сплачується за конкретний товар.
Класифікація цін за різними критеріями.
ціни за способом формування:
- конкурентні (ціни, що формуються в умовах вільної конкуренції, тобто під впливом співвідношення попиту і пропозиції);
- монопольні ціни (ціни, що формуються в умовах відсутності вільної конкуренції, як правило, встановлюються монополістами на рівні вищому, ніж ціни виробництва);
регульовані ціни (ціни, що регулюються державою)
залежно від розмірів купівлі-продажу товарів:
- біржові ціни (ціни на товари, що реалізуються у порядку біржової торгівлі);
- внутрішньофірмові трансфертні ціни (застосовуються при обміні товарами й послугами в межах міжнародних монополій);
- роздрібні ціни (ціни для населення в магазинах тощо);
ціни виробництва (оптові ціни)


Практична частина: Групи отримують підручний матеріал № 2 «Розрахунок собівартості продукції» (Додаток 3), записують у таблиці витрати використання окремих матеріалів і розраховують собівартість виробу.

4. Маркетинг. Конкуренція

Теоретична база: Формула ефективної реклами

Увага Інтерес Бажання ДіяПрактична частина: Після закінчення виробництва продукції, фірми презентують виконаний виріб, пояснюють, яким чином він працює, для чого служить. Кожному підприємству відводиться 1 хв. для презентації сувеніру.

5. Продаж

Практична частина: Кожен учень грає роль споживача, розпоряджається сумою 10 гривень, які може потратити на купівлю одного сувеніру із тих, що презентуються. Не можна замовляти продукцію власної фірми. Викладач на дошці заповнює таблицю результатів «Сувеніри» (Додаток 4), записуючи назви вироблених продуктів.

6. Дохід. Прибуток

Теоретична база (робота з підручником) - В. А. Сідун, Ю. В. Пономарьов, «Економіка підприємства», ст. 305 – 308.

Дохід – виручка від реалізації продукції, послуг та виконання робіт без урахування податку на додану вартість та акцизного збору.

ТR = PQ,

де: TR–загальний дохід, P–ціна, Q– кількість проданої продукції.Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. 

TP =TR–TC

де, ТR – загальний доход, ТС – загальні витрати; ТР – загальний прибуток.Практична частина: Представники фірм заповнюють формуляр «Прибуток чи збиток» (Додаток 5) і подають звіт про очікувані доходи, повні витрати і прибуток, який буде досягнуто після виконання замовлень, заявлених попередньо споживачами.

Після заповнення даних у таблиці на дошці оголошуються переможці квесту – фірма, яка досягла найвищого прибутку. 1. Підведення підсумків уроку. Рефлексія.

Виставляються оцінки за роботу на уроці відповідно набраним балам.

Учні визначають результативність своєї роботи на уроці, прикріплюючи на дерево достатку відповідну монету:золота – зрозумів, як функціонують підприємства в системі економічних відносин; навчився практично визначати собівартість продукції та прибуток підприємства;

срібна – отримав деякі знання та практичні вміння, але не достатньо зрозумів, як розраховується прибуток підприємства;

мідна – зовсім не зрозумів, як функціонують підприємства та як розраховується прибуток.

 1. Інформація-інструктаж домашнього завдання.

Розробіть проект «Мій бізнес». Сформулюйте мету майбутнього бізнесу та стратегію її реалізації. Зробіть розрахунки витрат та прибутку, що планується.

Додаток 1Схема-конспект уроку-квесту

з теми «Підприємство в системі ринкових відносин»етапу
Назва етапуОсновні поняттяЗміст понять


Завдання практичної частини

Оцінювання

Основ-ні бали

Додаткові бали

1


Створення підпри-

ємства

Підпри-ємство
Створіть підприємство, оберіть ролі2
Витрати вироб-ництва

Витрати

Створіть сувенірПоточні витратиДовго-строкові витрати3Собівар-тість.

Ціна

Собівар-тістьРозрахуйте собівартість виробу

Ціна


4


Марке-тинг. Конку-ренція

Формула ефекти-вної реклами

Розробіть рекламу виробу


5ПродажВиконайте роль споживача


6Дохід. Прибуток

ДохідРозрахуйте дохід і прибуток підприємстваПрибутокЧлени підприємства, яке отримало максимальний прибуток, отримують додатково 1 бал


Загальна сума балів:

Додаток 2

ЦІНИ МАТЕРІАЛІВВИД МАТЕРІАЛІВ

ЦІНА ЗА ШТУКУ, грн.

Аркуш білий

0,20

Аркуш кольоровий

0,40

Серветка

0,50

Стакан пластиковий

0,25

Коробочка пластикова

0,40

Диск

0,75

Кулька повітряна

0,75

Смужка для квілінгу

0,15

Метелик паперовий

0,10

Маркер

0,30

Клей

0,30

Стрічка клейка

0, 40

Ножиці

0,30

Ґудзик

0,20

Нитка

0,10

Паличка дерев’яна

0,20

Мотузка

0,25

Вушна паличка

0,15

Заробітна плата працівника

0,20

Оренда робочого місця

0,75Додаток 3

РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ


НАЗВА ФІРМИ: ................................................................................................................

НАЗВА ПРОДУКТУ: ...............................................................................................................Назва використаного матеріалу

Використана кількість


Ціна за одиницю


Вартість матеріалів даного типу


Повна собівартість:

Додаток 4

ІГРАШКИ
Назва продукту


Величина попиту


Повні доходи фірми


Повні витрати фірми

Прибуток або збиток


Додаток 5


ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК


НАЗВА ФІРМИ: ......................................................................................................

 1. Відпускна ціна вашої іграшки становить 10 гривень. 1. На яку кількість ваших іграшок заявлено попит? 1. Розрахуйте повні доходи вашої фірми.
Ціна продукту x величина попиту = повні доходи 1. Розрахуйте повні витрати продукції.
Собівартість одиниці х величина попиту = повні витрати 1. Якщо доходи загалом більші від повних витрат, розрахуйте прибуток.
Повні доходи – повні витрати = прибуток 1. Якщо ваші повні витрати вищі ніж повні доходи, розрахуйте збитки.
Повні витрати – повні доходи = збитки

Каталог: doc -> files -> news -> 601
news -> Програм а література ( російська та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
601 -> Організація самостійної й продуктивної діяльності учнів на уроках історії засобами інноваційних педагогічних технологій Самостійна навчальна робота
601 -> «Злочин і кара» Ф. М. Достоєвського як утілення нового поліфонічного стилю художнього мислення
601 -> Робочої групи, яка здійснила оновлення програми відповідно до наказу №52 Міністерства освіти і науки України від 13. 01. 2017 р
601 -> Природознавство. Чим Антарктида відрізняється від інших материків?
601 -> Розробка відкритого уроку з української мови, проведеного в 10 класі Вчитель: Калініченко Людмила Іванівна Тема: групи слів за значенням. Пароніми. Антоніми. Стилістична роль антонімів І паронімів
601 -> Урок-змагання для учнів 7 класу «The smartest»
601 -> Кравець М. А. Методична розробка зварювання пластин встик у нижньому положенні шва

Скачати 49.21 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка