Урок Мало знати, потрібно й використовувати. Мало бажати, потрібно й робитиДата конвертації28.10.2018
Розмір1.29 Mb.

Творчий урок

 • Мало знати, потрібно й використовувати.
 • Мало бажати, потрібно й робити.
 • Й. Гете
 • Гончаренко Т.А., учитель української мови та літератури гімназії «Ерудит» м. Києва
 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • Ключовим компонентом класно-урочної форми організації навчання є
 • урок – форма організації навчання, за якої навчальні заняття проводяться вчителем із групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовленості протягом точно встановленого часу, за сталим розкладом.

Загальні вимоги до уроку такі:

 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • проведення уроку на основі сучасних наукових досягнень, передового педагогічного досвіду, закономірностей навчального процесу;
 • проведення уроку на основі методик гуманних дидактичних концепцій;
 • особистісна спрямованість, тобто забезпечення учням умов для самореалізації та ефективної навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням їхніх інтересів, потреб, нахилів, здібностей та життєвих настанов;
 • оптимальне поєднання і системна реалізація на уроці дидактичних принципів;
 • встановлення міжпредметних зв'язків, які усвідомлюються учнями;
 • зв'язок із раніше засвоєними знаннями, навичками, уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку учнів;
 • актуалізація, стимулювання й активізація розвитку всіх сфер особистості учня: мотиваційної, пізнавальної, емоційно-вольової, фізичної, моральної тощо;
 • логічність, вмотивованість і емоційність усіх етапів навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • ефективне застосування сучасних дидактичних засобів, особливо — комп'ютерних;
 • тісний зв'язок із життям, першою чергою — з особистим досвідом учня;
 • формування практично необхідних знань, навичок, умінь, ефективної методики навчально-пізнавальної діяльності;
 • формування мотивації навчально-пізнавальних дій, професійного становлення, потреби постійної самоосвіти;
 • діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.
 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • Основні функції
 • освітнього
 • процесу
 • Освітня
 • Розвиткова
 • Виховна
 • Самовдосконалення
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Основні традиційні типи уроків:

 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • комбіновані (змішані) уроки;
 • уроки засвоєння нових знань;
 • уроки формування навичок і вмінь;
 • уроки узагальнення і систематизації знань;
 • уроки практичного застосування знань, навичок і умінь;
 • уроки контролю і корекції знань, навичок і вмінь.
 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • Творчість – це завжди вихід за рамки, зміна існуючих знань, понять, норм, створення нового змісту, не включеного в попередню програму засвоєння.
 • В.П. Севастьянов
 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • Творчий урокце урок, на якому учні винаходять, досліджують, складають, створюють новий для себе освітній продукт, а значить, розвивають здібності й реалізують особистісний творчий потенціал.

Складові творчого уроку

 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • Учитель
 • Інноваційна ситуація навчання
 • Учень

Творчий урок

 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • Зміст
 • Мета
 • Задачі
 • Фундаментальні освітні
 • об’єкти й проблеми
 • Види діяльності учнів
 • Передбачувані результати
 • Форми рефлексії
 • Оцінка результатів

Творчий урок

 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • Основні питання на етапі розробки:
 • Що саме буде створено учнями на уроці в рамках теми, що вивчається?
 • Як забезпечити даний процес?

Під час проектування уроку враховуються:

 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • 1
 • Освітня програма
 • 2
 • Рівень підготовки учнів
 • 3
 • Наявність методичного забезпечення
 • 6
 • Форми і методи уроку
 • 5
 • Тип уроку
 • 4
 • Специфіка наявних умов
 • Творчий урок

Творчий урок. Відкриті завдання.

 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • Якщо завдання пропонуються дітям у відповідності з їх потребами та попередньою мотивованою діяльністю, якщо в завданні немає загравання перед дитячим інтересом, а міститься справді «жива» проблема або задача, її розв’язання не є очевидним навіть для вчителя, то таке завдання здатне повести за собою весь хід уроку, поступово вибудовуючи його по внутрішній логіці поставленої проблеми.
 • А. В. Хуторський

Творчий урок. Відкриті завдання.

 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • Комунікативна
 • Оргдіяльнісна
 • Діяльність
 • учнів
 • Види діяльності учнів
 • Когнітивна
 • Креативна

Типи творчих уроків

 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • Уроки когнітивного типу
 • 1
 • Уроки креативного типу
 • 2
 • Уроки оргдіяльнісного типу
 • 3
 • 3
 • Уроки комунікативного типу
 • 4
 • 4

Уроки когнітивного типу:

 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • урок-спостереження;
 • урок-експеримент;
 • урок дослідження об’єкта;
 • пошуковий урок;
 • лабораторно-практичний урок;
 • урок постановки проблем та їх рішення;
 • урок конструювання понять (правил, закономірностей, гіпотез);
 • урок конструювання теорій;
 • урок-концепт, побудова картини світу, її частин;
 • урок роботи з першоджерелами (культурно-історичними відповідниками);
 • інтегративний урок;
 • метапредметний урок;
 • міжпредметний урок;
 • урок філософського узагальнення.

Уроки креативного типу:

 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • урок складання і рішення задач;
 • урок-діалог (дискусія, диспут, евристична бесіда);
 • урок – парадокс;
 • урок – фантазія;
 • урок винаходів;
 • урок технічної (наукової, художньої, культурної, педагогічної) творчості;
 • урок моделювання;
 • урок символотворчості;
 • урок “творення” історії (власне рішення історичних подій);
 • урок – евристична ситуація;
 • урок – відкриття;
 • ділова гра;
 • рольова гра;
 • урок словотворчості (задачі – казки, літописи, ситуації у віршованій формі);
 • урок – подорож (реальна, віртуальна);
 • урок навпаки (учень у ролі вчителя);
 • урок у школі майбутнього;
 • прогностичний урок;
 • урок захисту творчих робіт;
 • урок – олімпіада;
 • урок творчого узагальнення.

Уроки оргдіяльнісного типу:

 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • урок метапостановки;
 • урок нормотворчості;
 • урок розробки індивідуальних освітніх програм;
 • урок захисту індивідуальних освітніх програм;
 • урок групової роботи;
 • урок колективної роботи;
 • урок - проект (з використанням методу проектів);
 • урок – консультація (взаємоконсультація);
 • урок самооцінок (взаємооцінок);
 • урок - залік (самозалік);
 • урок – рефлексія.

Урок комунікативного типу:

 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • бінарний урок;
 • урок рецензування;
 • урок взаємоконтролю;
 • урок – вернісаж;
 • урок – виставка;
 • урок – аукціон;
 • урок – конференція;
 • урок – змагання;
 • урок – КВК;
 • урок “суд над явищем”;
 • урок – спектакль;
 • урок – “круглий стіл”;
 • урок – панорама;
 • урок – творчий звіт.
 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • Планування серії уроків за певною темою. Групування їх за метою, темами, основними видами діяльності, результатами.
 • 1
 • Актуалізація творчого патенціалу учнів у свідомості вчителя. Абстрагуючись до рівня учнів, учитель чуттєво й у думках відчуває їх дії відносно теми й проблеми уроку.
 • 2
 • Вироблення вчителем власного особистісного ставлення до проблематики теми, робота з методичними та науковими матеріалами.
 • 3
 • 4
 • 5
 • Планування творчого уроку
 • Визначення змісту уроку, співвіднесеність його з головною метою курсу, що вивчається.
 • Розробляється ідея уроку, яка передбачена вибраним типом уроку, а також творчим результатом, що передбачається. Формулюються завдання для учнів.
 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • 6
 • Співвіднесеність можливих творчих результатів учнів з освітніми стандартами. До запланованих творчих продуктів учнів завчасно підбираються культурно-історичні аналоги.
 • 7
 • Уточнення і письмове формулювання мети уроку по відношенню до різних суб’єктів навчання.
 • 8
 • 9
 • 10
 • Планування творчого уроку
 • Розробка одного або декількох варіантів структури уроку.
 • Написання конспекту уроку.
 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • Тема уроку, клас, дата проведення.
 • Тип уроку.
 • Мета уроку.
 • Обладнання та матеріали до уроку.
 • Фундаментальні освітні об’єкти, у напрямі яких планується діяльність учнів.
 • Головна проблема уроку (записується одна або дві).
 • Етапи та види діяльності учнів із урахуванням часу по хвилинах.
 • Формулювання завдань учням на кожному з етапів уроку. Завдання варіативної форми.
 • Результати виконання завдань учнями, що передбачаються (бажано вказати 2-3 можливих варіанти).
 • Орієнтовна структура
 • конспекту творчого уроку
 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • Культурно-історичні аналоги з даної проблеми.
 • Малюнки, задачі, схеми, таблиці тощо.
 • Завдання учням по рефлексії їх діяльності.
 • Форми контролю та оцінки результатів уроку.
 • Домашнє завдання (різні варіанти за вибором та індивідуально).
 • Рекомендовані для самостійного опрацювання матеріали по уроку (підручники, посібники, адреси сайтів у Інтернеті тощо).
 • Список літератури та інших джерел, використаних учителем при підготовці до уроку.
 • Форма аналізу проведеного уроку, підсумки його обговорення з присутніми колегами та учнями.
 • Орієнтовна структура
 • конспекту творчого уроку

Творчий урок

 • www.themegallery.com
 • Company Logo
 • Майстерність полягає не тільки в знанні, але й в умінні застосовувати знання на практиці.
 • Аристотель
 • Викорис-
 • товую
 • Умію
 • Знаю
 • Вчу

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка