Урок основна форма організації навчальної діяльності школяраСкачати 18.55 Kb.
Дата конвертації15.11.2017
Розмір18.55 Kb.
ТипУрок

Вимоги:

 • Урок – основна форма організації навчальної діяльності школяра.
 • Вимоги:
 • Організаційні (чітке визначення мети і завдань, раціональна структура, темп, ритм роботи, раціональне використання часу);
 • Дидактичні (чіткість навчальних завдань, раціональні методи, дотримання принципів навчання);

Психологічні вимоги (стимулювання навчальної діяльності, психологічні та вікові особливості);

 • Психологічні вимоги (стимулювання навчальної діяльності, психологічні та вікові особливості);
 • Етичні вимоги;
 • Санітарно-гігієнічні вимоги;
 • Дотримання правил з техніки безпеки;
 • Вимоги до організації домашнього завдання.

Засвоєння нових знань;

 • Типи уроку:
 • Засвоєння нових знань;
 • Формування умінь і навичок;
 • Застосування знань, умінь і навичок;
 • Узагальнення і систематизація знань;
 • Перевірка і корекція знань, умінь і навичок;
 • Комбінований урок.

Організаційна частина;

 • Структура уроку:
 • Організаційна частина;
 • Мотивація навчальної діяльності(тема, мета, завдання уроку);
 • Перевірка домашнього завдання;
 • Актуалізація опорних знань;
 • Стимулювання навчальної діяльності;

Пояснення нового матеріалу;

 • Структура уроку (продовження):
 • Пояснення нового матеріалу;
 • Діагностика правильності засвоєння учнями знань;
 • Закріплення нового матеріалу;
 • Підбиття підсумків уроку;
 • Повідомлення домашнього завдання.

спрямований на високі кінцеві результати, на підвищення рівня якості й ефективності навчання, на всебічний розвиток особистості;

 • Урок:
 • спрямований на високі кінцеві результати, на підвищення рівня якості й ефективності навчання, на всебічний розвиток особистості;
 • це відносно самостійна ланка у системі навчання;
 • будується як цілісна система взаємодії учителя та учнів на основі співробітництва;

будується на основі:

 • Урок (продовження):
 • будується на основі:
 • - програмних вимог;
 • - урахування вікових можливостей учнів;
 • - урахування можливостей вчителя, його творчого потенціалу;
 • має таке дидактичне призначення:
 • - засвоєння нових знань;
 • - формування умінь і навичок;
 • - контроль і оцінювання знань та ін.

На уроці комплексно розв'язуються завдання освіти, виховання та розвитку;

 • На уроці комплексно розв'язуються завдання освіти, виховання та розвитку;
 • Урок має раціональну структуру;
 • Зміст навчального матеріалу відповідає основним принципам: науковість, зв’язок із життям, системність, наступність;
 • Застосовуються різноманітні форми проведення уроку;

Використовуються нестандартні форми проведення уроку;

 • Використовуються нестандартні форми проведення уроку;
 • Здійснюється диференціація і індивідуалізація навчання;
 • Забезпечуються міжпредметні зв'язки;
 • Учитель розвиває навчальну, пізнавальну діяльність учнів і керує нею, здійснюючи стимулювання, організацію, контроль, оцінювання діяльності, озброює учнів прийомами самостійної роботи, формує навички самоконтролю;

Для проведення уроку створені необхідні умови: матеріальні, морально-психологічні, гігієнічні, естетичні;

 • Для проведення уроку створені необхідні умови: матеріальні, морально-психологічні, гігієнічні, естетичні;
 • Урок проводиться за планом – творчим робочим документом вчителя;
 • Проводячи урок за планом, учитель готовий переструктурувати його в разі потреби;

Висока результативність уроку;

 • Висока результативність уроку;
 • Учитель самоаналізує проведення і результати уроку.

Чи відповідає мій урок програмі?

 • Орієнтовна схема самоаналізу уроку:
 • Чи відповідає мій урок програмі?
 • Чи правильно мною були визначені і розв'язані на уроці навчальні, виховні і розвиваючі завдання?
 • Чи оптимально було визначено зміст уроку, чи відповідає він завданням?

Що було основним, найсуттєвішим на уроці? Чи зумів я акцентувати увагу учнів на його вивченні?

 • Що було основним, найсуттєвішим на уроці? Чи зумів я акцентувати увагу учнів на його вивченні?
 • Чи вдало визначена структура уроку?
 • Чи була організована на уроці робота з формування основних знань, умінь та навичок, інтересів учня?

Як здійснювались міжпредметні зв'язки?

 • Як здійснювались міжпредметні зв'язки?
 • Які методи і засоби навчання були використані на уроці? Чи вдалим був їх вибір і поєднання?
 • Які форми навчання (масові, групові, індивідуальні) домінували на уроці? Чи вдалим було їх поєднання?

Чи об'єктивно і відповідно до крітеріїв оцінені мною знання учнів?

 • Чи об'єктивно і відповідно до крітеріїв оцінені мною знання учнів?
 • Чи правильно здійснювався на уроці інструктаж, визначалися обсяг і складність домашнього завдання? Чи було воно диференційованим?
 • Що було зайвим у моїй діяльності та діяльності учнів?

Тип і структура уроку:

 • ОРІЄНТОВНА СХЕМА ПОВНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ
 • Тип і структура уроку:
  • Тип, структура уроку, його місце серед уроків з теми.
  • Мета уроку, дидактичні завдання окремих етапів.
  • Витрата часу.
 • II. Зміст та методика повторення вивченого:
  • Повнота та глибина перевірки.
  • Методика повторення, диференціація завдань.
  • Кількість задіяних перевіркою учнів.
  • Об'єктивність та аргументація оцінювання.

Вимоги програми.

 • III. Вивчення нового матеріалу:
 • Вимоги програми.
 • Науковість, зв'язок із життям, систематичні сть, доступність, співвідношення у матеріалі головного та другорядного.
 • Відповідність матеріалу цілям та завданням уроку.

- Оснащеність уроку наочними посібниками, дидактичними ма­теріалами.

 • IV. Методи навчання:
 • - Оснащеність уроку наочними посібниками, дидактичними ма­теріалами.
 • - Обrрунтованість застосованих методів.
 • - Активізація пізнавальної діяльності.
 • - Використання методів проблемного навчання.
 • - Поєднання фронтальної, індивідуальної та групової форм роботи.
 • - Самостійна робота учнів.
 • - Методика контролю та обліку знань.

Добір матеріалу для формування умінь та навичок.

 • V. Засвоєння нового матеріалу:
 • Добір матеріалу для формування умінь та навичок.
 • Самостійна робота під час закріплення.
 • Зворотній зв'язок. Оцінювання відповідей.
 • VI. Завдання додому:
 • - Обсяг, характер і доступність матеріалу.
 • - Наявність та характер інструктажу.
 • - Наявність диференційованих завдань.
 • - Місце домашнього завдання на уроці.

- Рівень педагогічних вимог до роботи учнів, розвитку їхніх мови, мислення.

 • VII. Характер діяльності вчителя:
 • - Рівень педагогічних вимог до роботи учнів, розвитку їхніх мови, мислення.
 • - Мова вчителя та загальний стиль його поведінки. - Організаторська, управлінська діяльність вчителя. Робота з різними групами учнів.
 • - Діяльність вчителя як консультанта та координатора навчання.
 • VIII. Характер діяльності учнів:
 • - Самостійна робота. Робота в групах.
 • - Диференціація та індивідуалізація.
 • - Активність мислення.
 • - Розвиток психічної сфери учнів.

Підбиття підсумків.

 • ІХ. Результати уроку:
 • Підбиття підсумків.
 • Виконання плану.
 • Рівень досягнення мети.
 • Рівень якості знань, умінь, навичок, виявлених на уроці.

 • СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ ФІЗИКИ
 • 1. Відповідність теми уроку програмі.
 • 2. Відповідність змісту та структури поставленій меті.
 • 3. Науковість викладу вчителем програмового матеріалу, його політехнічна спрямованість.
 • 4. Здійснення зв'язку раніше вивченого матеріалу з новим (повторення, закріплення, узагальнення).
 • 5. Методи та засоби передачі матеріалу, постановка демонстраційного експерименту, розв'язування задач.

6. Ефективність використання технічних засобів навчання.

 • 6. Ефективність використання технічних засобів навчання.
 • 7. Застосування наочних посібників (таблиці, схеми, плакати).
 • 8. Використання на уроці різноманітних видів робіт та завдань, що вимагають застосування здобутих учнями теоретичних знань.
 • 9. Формування навичок самостійно здобувати та поглиблювати знання.
 • 10. Здійснення диференційованого навчання.

11. Контроль за рівнем якості засвоєння учнями, цілеспрямованість та планомірність його здійснення.

 • 11. Контроль за рівнем якості засвоєння учнями, цілеспрямованість та планомірність його здійснення.
 • 12. Обсяг, рівень, доступність, система перевірки домашніх завдань.
 • 13. Зацікавленість учнів темою, змістом та методами ведення уроку.
 • 14. Розвиток логічного мислення. Активізація розумової діяльності учнів.
 • 15. Досягнення мети, цілей та завдань уроку.

Каталог: 2013
2013 -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
2013 -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття
2013 -> Київський національний лінгвістичний університет
2013 -> «Архітектура І скульптура XX століття» Неокласицизм
2013 -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної крові
2013 -> Медичного факультету
2013 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
2013 -> Методична розробка
2013 -> Коматозні стани при цукровому діабеті. Кетоацидоз. Кетоацидотична і гіпоглікемічна кома. Клініка. Діагноз. Диференціальний діагноз. Лікування


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка