Урок Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і навіть, якщо можливоСторінка1/4
Дата конвертації11.05.2017
Розмір1.18 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4
Урок 1.

Педагог.. має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і навіть, якщо можливо, нюх і смак узяли участь в акті запам’ятовування... за такого дружнього сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете навіть дуже ледачу пам’ять.

К.Ушинський

Тема. Призначення PowerPoint

Мета: ознайомити учнів із презентаціями, створеними раніше іншими учнями, ввести понят­тя «презентація». Навчити учнів завантажувати програму Microsoft PowerPoint, створювати слайди, додавати, вилучати, переміщувати їх, користуючись інструментами програми PowerPoint (меню, контекстне меню, панель інструментів), розвивати в учнів логічне мислення та естетичні смаки.

Обладнання: комп'ютери, дискета з учнівськими презентаціями, перелік питань, які учні повинні вивчити протягом 8 годин (кожному учню), критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з теми, презентації, алгоритм для проведення інтерактивної гри «Метод прес».

Тип уроку: урок-гра.

Очікувані результати

Учні повинні знати:

 • можливості та область використання PowerPoint;

 • типові об’єкти презентації;

 • завантажувати програму для створення презентацій і виходити з неї;

 • групи інструментів середовища PowerPoint;

 • режими роботи зі слайдами;

 • зміна співвідношення елементів робочого поля;

 • встановлення масштабу;

 • область задач;

 • збереження презентації;

 • створення нової презентації;

 • створення нового слайду;

 • завершення роботи з PowerPoint.

Структура заняття

І. Організаційний момент .………2 хв.II. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів ………..10 хв.

III. Вивчення нового матеріалу. …………………………….15 хв.

ІV. Закріплення нових знань та вмінь учнів ……….. 8 хв.V. Підсумки заняття ………..8 хв.

VІ. Домашнє завдання ………..2 хв.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку

 1. Повторення правил з техніки безпеки у роботі за комп'ютером.

 2. Підготовка зошитів, підручників, ручок, комп'ютера для роботи в класі.

II. Актуалізація опорки знань учнів

ГРА «НЕЗАКІНЧЕНЕ РЕЧЕННЯ»

1. Текстовий редактор Word можна завантажити через …

(Відповідь: кнопку Пуск, контекстне меню, створений файл, ярлик, якщо він є на робочому столі)

2. Графічний редактор Paint можна завантажити через …

(Відповідь: кнопку Пуск, контекстне меню, створений файл, ярлик Paint, якщо він є на робо­чому столі.)

3. Вийти з програм Word та Paint можна через

(Відповідь: закриття вікна програми з командою Файл/ Закрити, комбінацією клавіш Alt-F4.)

4. Вікно програми Word містить…

(Відповідь: рядок заголовка, рядок меню, панель інструментів, робоче поле, смуги прокрутки, рядок стану.)

5. У програмі Word можна

(Відповідь: набирати з клавіатури будь-який текст, редагувати форматувати, його зберіга­ти тощо.)

6. Команди, які виконуються у програмах Word та Paint, містяться...

{Відповідь: у рядку меню, контекстному меню, панелі інструментів.)

 1. У текстовий документ можна вставляти…

Після гри зробіть висновок щодо роботи в текстовому та графічному редакторах: і в текстовому, і в графічному редакторах операції виконуються аналогічно (через меню, контек­стне меню, кнопки панелі інструментів).

Вчитель. Учні, а сьогодні ми запрошені до студії на незвичайний урок. Поспішаючи на студію я хочу дізнатися чи цікаві вам уроки інформатики і чим саме. Настав час використання комп’ютера на його повну потужність, щоб наші уроки були не тільки інформативні, а й яскравими, такими, що запям’ятовуються. Мабуть ви здогадалися що мова йде про середовище офісної програми PowerPoint. Я думаю, що від сьогодні вам ще більше сподобаються уроки інформатики. Вдихнувши аромат чистого повітря, дорогою до студії, прошу зайняти робочі місця, пригадати про правила ТБ і починаємо роботу. Будьте уважними, активними!

ІІІ. Робота над темою уроку

Вчитель. Сьогодні в студії я буду виконувати роль ведучої і журналіста. А чи подобаються вам уроки інформатики і чим?(відповіді дітей). Мабуть доречні будуть сьогодні слова:

Я почув і забув.

Я побачив і запам’ятав.

Я зробив і зрозумів!

А чи можна зробити і інші ваші уроки цікавими?

Мабуть ви здогадалися що темою нашого уроку буде ….

ІV. Оголошення теми та мети уроку. Вивчення нового матеріалу.

Вчитель. Сьогодні ми вивчатимемо тему «Презентація». (Роздаю пам’ятку по вивченню цієї теми.) На її вивчення відводиться 8 годи­ни. Для оцінювання навчальних досягнень з теми ми будемо ко­ристуватись критеріями оцінювання навчальних досягнень з теми та оцінювання презентації. Прошу ознайомитися, що ви повинні знати і вміти з дано] теми ( учні читають з пам’ятки).

Звертаю увагу учнів на те, що тематичну атестаціях проведемо у вигляді захисту самостійно створених проектів. Зверніть увагу на критерії її оцінювання.

З'ясуймо, що означає саме слово «презентація» і що ви знаєте про презентацію та її створення?

ІНТЕРАКТИВНА ГРА «МІКРОФОН»

(учням, які бажають висловити свою думку, передається мікрофон)

Учитель підсумовує сказане і додає все це до подальшого пояснення. Учні, які вміють створю­вати комп'ютерні презентації, отримують індивідуальні завдання: зробити презентацію у виг­ляді реклам, повідомлень, висвітлення роботи гуртків, клубів, демонстрації колекцій, спортив­них досягнень тощо.

Вчитель. Слово «презентація» походить від латинського “рrеsепtаtіоп”, що означає пере­даю, вручаю. Отже, презентація — це представлення.

Комп'ютерна презентація це набір кольорових карток-слайдів спеціального формату з лаконічною Інформацією з певної теми, тобто зручний інструмент, за допомогою якого можна —і наочно і в інтерактивній формі донести до глядача інформацію.

На слайдах можна розміщувати тексти, малюнки, діаграми, автофігури та будь-яку іншу графічну інформацію. Щоб оживити показ створених слайдів, можна додати, ефекти анімації та звукові ефекти, озвучувати слайди тощо. Через комп'ютерну презентацію можна представляти різні навчальні проек­ти, науково-дослідницькі роботи з МАН, розкривати теми з будь-яких навчальних предметів, дослід­ження, реклами, створювати й демонструвати навчальні та довідкові слайд-фільми, висвітлювати роботу класу, гуртків, цікавих захоплень, демонструвати колекції, спортивні досягнення тощо.


І


Щоб ви краще зрозуміли призначення комп'ютерних презентацій, переглянемо кілька з них. Зверніть увагу на проекти презентацій, у яких учні проводять дослідження, обчислення, роб­лять висновки.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Демонстрація презентацій, створених учнями минулих років.


і

їх

Вчитель. Яке враження на вас справили переглянуті комп'ютерні презентації? Що найбіль­ше вас привабило в них? Чи хотіли б ви створювати навчальні проекти? Чи використовують наші учні створення презентацій і для чого?

Успішність презентації залежить від того, наскільки перед її створення було продумано та враховано такі фактори: мета, аудиторія, зміст. (За – проти).ІНТЕРАКТИВНА ГРА «МЕТОД ПРЕС»

Вчитель. Свої відповіді сформуйте за таким алгоритмом:

Я вважаю, ... Тому що,... Наприклад,... Отже,…

V. Вивчення та осмислення нового матеріалу

Вчитель. Для створення і демонстрації комп'ютерної презентації призначена програма Microsoft PowerPoint, яка входить до пакета Microsoft Offs для ОС Windows.

В процесі створення презентації потрібно проявити себе як сценариста, режисера, художника і вимогливого глядача. Якість презентації залежатиме від вашої творчості та від художніх та естетичних смаків.

Оскільки PowerPoint входить до пакета Microsoft Offs для ОС Windows, то операції створення, відкриття і збереження документів, введення і редагування тексту, вставки малюнків у текст у презентаціях виконуються так само, як, наприклад, у програмі Word.

Вчитель. Виконайте завдання 1. Завантажити програму Microsoft PowerPoint:

а) через кнопку Пуск (зверніть увагу і запам'ятайте піктограму програми);б) вийдіть з програми;

в) завантажте програму через контекстне меню.

Завдання 2. Розгляньте вікно програми Microsoft PowerPoint, команди меню, піктограми на панелі інструментів, зверніть увагу на операції, які вони виконують.Виконати завдання:

1. Чим відрізняється інтерфейс Microsoft PowerPoint від інтерфейсу програми Word.

2. Самостійно переглянути кожну вкладку діалогового вікна: (Мастер автосодержания, Шаблон оформления, Пустую презентацию, Открыть презентацію).

Вчитель. Звертаю увагу на те, що коли вибрати Мастер автосодержания, то на екрані з'я­виться діалогове вікно Майстра, який ставитиме запитання. Користуючись вашими відповідями, майстер за кілька кроків створить чернетку презентації з 8—15 слайдів.

При виборі варіанта Шаблон оформлення можна взяти за основу своєї презентації один з готових шаблонів Microsoft PowerPoint.

Якщо вибрати Пустую презентацию, то доведеться самому створювати й оформлювати пре­зентацію на свій розсуд, розвиваючи свої творчі здібності.

 1. Знайти команду, яка створює слайд: меню Вставка/ команда Создать слайд)

 2. Знайти в меню Разметка слайда (меню Формат/ команда Разметка слайда).

 3. Вибрати Пустой слайд.

Вчитель. Молодці. Всі виконали завдання. Час відпочити.

V. Психологічне розвантаження.

Вправа «Я думаю, що …». (Прокоментувати фразу «Чому портфель учня став важчий, якщо комп’ютер покликаний позбавити людей рутинної роботи, полегшити школяру навчання?»).Учитель. А зараз перевіримо, як ви засвоїли матеріал. Всі уважно слухайте завдання.

VI. Рівень засвоєння вивченого матеріалу

Вчитель дає учням завдання, а вони їх виконують. Результати вчитель заносить до таблиці. Правильна відповідь «+», а невиконана дія «-». «Ціну» кожного завдання слід оголосити.

VIІ. Підсумок уроку

Вчитель робить висновок, як учні засвоїли тему і скільки учнів самостійно можуть працювати над створенням презентацій, а скільки працює під керівництвом вчителя. Учням, які само­стійно без допомоги виконали завдання, можна поставити відповідно 9,10,11,12 балів, врахо­вуючи відповіді й роботу протягом уроку. Інші бали вчитель може виставити за бажанням учнів.

Критерії

оцінюванняББали

комп'ютера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

можливості та область використання PowerPoint

1


типові об’єкти презентації

1


завантажувати програму для створення презентацій


1


групи інструментів середовища PowerPoint

0,5


режими роботи зі слайдами.


1


зміна співвідношення елементів робочого поля

0,5


встановлення масштабу


1


область задач


1


збереження презентації.


1


створення нової презентації

0,5

*створення нового слайду.


0,5


завершення роботи з PowerPoint

1


Бали, отримані протягом уроку

Бали за урок

Підсумкова оцінка

VІІІ. Домашнє завдання

Вибрати довільну тему з будь-якого предмета для створити проект презентації (8—15 слайдів). Продумати оформлення, малюнки, які можна вставити в презентацію та ефекти анімації).

Урок 2.

Тема. Текстові об'єкти на слайдах.

Мета: навчити наповнювати слайди змістом тобто, текстом, домагатися естетичного оформлення презентації, яке розвиватиме в учнів естетичні смаки, виховуватиме любов до прекрасного, розвиватиме фантазію.

Обладнання: комп'ютери, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з теми, алгоритм для проведення інтерактивної гри «Незакінчене речення», довідковий матеріал.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Очікувані результати

Учні повинні навчитися:

 • створювати макети тексту;

 • вводити текст тексту;

 • створювати списки;

 • створювати написи;

 • переміщувати текст;

 • форматувати текст;

 • створювати і форматувати списки;

 • змінювати шрифт;

 • форматувати текстову рамку;

 • встановлювати інтервали між рядками та абзацами;

 • перевіряти стилі.

Структура заняття

І. Організаційний момент 2 хв.II. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів 10 хв.

III. Вивчення нового матеріалу. Закріплення нових знань та вмінь учнів 23 хв.

V. Підсумки заняття 8 хв.

VI. Домашнє завдання 2 хв.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку

 1. Повторення правил з техніки безпеки у роботі за комп'ютером.

 2. Підготовка зошитів, підручників, ручок, комп'ютера для роботи в класі.

II. Актуалізація опорки знань учнів

ІНТЕРАКТИВНА ГРА «МІКРОФОН»

  • Комп'ютерні презентації використовують для...

  • Презентація-це...

  • Комп'ютерні презентації створює програма...

  • Програма PowerPoint завантажується через...

  • Вийти з програми PowerPoint можна через...

  • До слайда можна вставляти...

  • Слайд можна редагувати...

  • Щоб привернути увагу слухачів використовують…

Вчитель. Завантажте створений шаблон презентації. А чи здогадалися ви, що ми будемо з ним робити. Так, так наповнювати текстом.

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку.

ІV. Мотивація навчального матеріалу.

Вчитель. На цьому занятті ми навчимось в створеній презентації, наповнити слайди змістом. Незабудьте про вимоги щодо планування презентацій (учні читають з пам’ятки додаткові вимоги до змісту презентації (за ДЛьюїсом)).

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Форматування слайдаАбзаци й шрифт слайдів PowerPoint форматуються точно так само, як у Word. Можна виділити будь-який фрагмент тексту, настроїти абзаци, інтервали між рядками та режими вирівнювання. Ці параметри зручніше за все регулювати за допомогою горизонтальної й вертикальної лінійок, які подібні до лінійок Word. Виділивши фразу, за допомогою команди Формат→Шрифт можна змінювати розмір і нахил шрифту.

2. Шрифт, маркери й відступи абзаців

 1. Перейдіть у режим Слайды, щоб розгорнути слайд на все вікно PowerPoint. Натисканням клавіші Page Down перейдіть до слайда, на якому розташований список.

 2. Щоб вивести на екран лінійки (якщо такі відсутні), виберіть команду Вид→Линейка.

 3. Клацніть у межах списку. Навколо списку з'явиться рамка габаритного контейнера із шістьома маркерами, а на лінійках з'являться границі габаритного контейнера й повзунки відступів пунктів списку. Давайте скорегуємо ці параметри на прикладі списку даного слайда.

 4. Перетягніть повзунок лівого відступу списку вправо на 0,5 см. Цей повзунок зміщує як маркери, так і пункти списку.

 5. Виділіть мишкою два пункти списку.

 6. Клацніть в області виділеного тексту правою кнопкою миші та виберіть у контекстному меню команду Список.

 7. У вікні діалогу, що відкрилося, клацніть на вкладці Маркированный список. За допомогою цього вікна можна вибрати один із пропонованих варіантів маркерів, клацнувши на ньому.

 8. Можна самим розробити варіант маркера. Клацніть на кнопці Знак (Символ). У списку Шрифт вікна діалогу Знак (Символ) виберіть пункт Wingdings.

 9. Клацаючи на клітинках із символами, можна переглядати значки в збільшеному виді. Виберіть підходящий маркер.

 10. Клацніть на кнопці ОК.

 11. Виділіть перший пункт списку.

 12. Натиснувши на кнопці Размер шрифта панелі інструментів Форматирование зробіть крупнішим шрифт виділеного фрагмента.

 13. Виділіть другий пункт списку.

 14. Натиснувши на кнопці Курсив тієї ж панелі інструментів, зробіть текст курсивом.

 15. Виділіть перший і другий пункти списку.

 16. Клацніть на кнопці Нумерация. Тепер роль маркерів цих пунктів списку будуть послідовні числа.

3. Текстові об'єкти

В PowerPoint будь-який текст, так само як малюнок, діаграма або таблиця, являє собою окремий об'єкт або автофігуру, яку можна переміщати, масштабувати, повертати та розфарбовувати. 1. Виберіть слайд з текстом.

 2. Вирівняйте текст в слайді по центру.

 3. Виділіть текст слайду. Клацніть в області виділеного тексту правою кнопкою миші та виберіть у контекстному меню команду Формат прототипа. Розкрийте вкладку Цвета и линии, що дозволяє задавати фон і рамку об'єктів.

 4. У палітрі Цвета розділу Заливка виберіть жовтий колір.

 5. В аналогічній палітрі розділу Линии виберіть темно-синій колір.

 6. У списку Шаблон виберіть пунктирну лінію.

 7. За допомогою лічильника Толщина задайте товщину 6 пунктів.

 8. Клацніть на кнопці ОК.

 9. Текст, який буде тепер з'являтися на кожному слайді (при цьому повинен бути встановлений прапорець Нижний колонтитул).

 10. Клацніть на кнопці Применить ко всем.

4. Форматування текстової рамки

Можна задати горизонтальне і вертикальне положення тексту всередині рамки, для цього необхідно виконати наступні дії:

 • клацнути правою кнопкою миші по тексту і вибрати у контекстному меню Формат надписи... (Формат прототипа...);

 • перейти на вкладку Надпись;

 • відкрити список Размещение текста, вибрати потрібний варіант вирівнювання тексту;

 • змінити за потребою внутрішні поля;

 • встановити/зняти прапорці біля потрібних/непотрібних функцій;

 • па вкладці Размер встановити потрібні розміри рамки;

 • натиснути кнопку Просмотр для перегляду результатів, не закриваючи вікно діалогу;

щоб остаточно застосувати зміни, натиснути кнопку ОК.

5. Копіювання параметрів форматування

Якщо необхідно встановити формат тексту в інших рамках такий, який вже існує хоча б в одній рамці, а саме: шрифт, стиль, розмір, ефекти, колір, вирівнювання, міжрядковий інтервал, інтервал між абзацами, то його можна скопіювати. Копіювання формату в PowerPoint нічим не відрізняється від копіювання формату в Word.

6. Інтервали між рядками та абзацами

Програма PowerPoint дозволяє керувати інтервалами між рядками в межах абзацу та інтервалами між абзацами.

Щоб змінити міжрядковий інтервал або Інтервал перед чи після абзацу, необхідно виконати дії:

 • вибрати абзац, у якому потрібно змінити інтервали;

 • виконати Формат→ Интервалы... - з'явиться вікно діалогу Интервал;

 • вибрати одиницю виміру пункти чи лінії;

 • ввести нові значення для параметрів Междустрочный, Перед абзацем, После абзаца;

 • натиснути кнопку Просмотр, щоб, не закриваючи вікно діалогу, переглянути, як змінився вигляд тексту;

• натиснути кнопку ОК для остаточного підтвердження вибраних параметрів.

Величина міжрядкового інтервалу не повинна бути меншою 0,75 лінії, оскільки можуть бути обрізані верхні та нижні елементи літер.7. Перевірка стилів

PowerPoint контролює чіткість сприйняття тексту в презентації, а саме: чи не багато використано різноманітних шрифтів, чи не дрібний розмір шрифту, чи не багато маркірованих елементів у списку або слів у заголовку тощо.

Для контролю стилів необхідно: • вивести Помічника (Справка → Показать помощника);

 • виконати Сервис→ Параметри - відкриєть­ся вікно діалогу Параметри;

 • перейти на вкладку Орфография и стиль;

 • встановити прапорець проверять стиль.

Каталог: Informatika
Informatika -> Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання
Informatika -> Розділ Комп'ютерне моделювання. Основи алгоритмізації Інформатика 11 клас
Informatika -> Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
Informatika -> «Погоджено» Заступник директора з навчально-виховної роботи В. В. Лешко «Затверджую»
Informatika -> Лекція №1 Визначення поняття медична інформатика (МІ)
Informatika -> Інформатика
Informatika -> Електронні пошта. Створення, перегляд, редагування та відправлення електронних повідомлень
Informatika -> Пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Тех­но­логії. 10-11 класи." Даний модуль доцільно використовувати для класів до 27 чоловік


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка