Урок по темі „Чотирикутники вчитель математикиСкачати 23.12 Kb.
Дата конвертації19.02.2017
Розмір23.12 Kb.
#10744
ТипУрок

Підсумковий урок по темі „Чотирикутники”

 • вчитель математики
 • Золотоношківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Драбівського району , Черкаської області
 • Мануйленко Аркадій Георгійович

Чотирикутником називається фігура, яка складається з чотирьох точок (вершин чотирикутника)

 • А
 • В
 • D C
 • вершини А і В, А і D, В і С, С і D – сусідні;
 • вершини А і С, В і D – протилежні;
 • АВ і ВС, ВС і СD, СD і АD, АD і АВ – сусідні сторони;
 • АD і ВС, СD і АВ – протилежні сторони.
 • Означення чотирикутника
 • і чотирьох відрізків, що їх послідовно сполучають
 • ( сторони чотирикутника)

Означення чотирикутника

 • А
 • В
 • D
 • C
 • Діагоналлю чотирикутника називається відрізок, що сполучає дві протилежні вершини
 • Периметром прямокутника називається сума усіх його сторін
 • РАВСD= AB+BC+CD+AD

Опуклі чотирикутники. Сума кутів опуклого чотирикутника

 • Чотирикутник називається опуклим, якщо він лежить по один бік від будь-якої прямої, що містить його сторону
 • B
 • A
 • C
 • D
 • A B
 • D
 • C
 • опуклий
 • неопуклий

Сума кутів опуклого чотирикутника

 • Кутом (внутрішнім кутом) опуклого чотирикутника при даній вершині називається кут, утворений сусідніми сторонами, що виходять із цієї вершини
 • A В
 • D C
 • Теорема (про суму кутів чотирикутника )
 • Сума кутів чотирикутника дорівнює 360°
 • Доведення
 • У даному чотирикутнику проведемо діагональ. Утворилося 2 трикутника.
 • Оскільки ∠ ВАD=∠ВАС+∠DAC, ∠ВСD=∠АСВ+∠ACD, то сума кутів чотирикутника ABCD дорівнює сумі всіх кутів трикутників ABC і ADC, тобто дорівнює 360°
 • Теорему доведено.

Паралелограм і його властивості.

 • Доведемо, що чотирикутник KLMN – паралелограм
 • K L
 • N M
 • З рівності трикутників KLM і MNK випливає рівність кутів ∠1=∠2, і ∠3=∠4
 • Означення паралелограма
 • Висотою паралелограма називається перпендикуляр, проведений з точки однієї сторони до прямої, що містить протилежну сторону.
 • Кути 1 і 2 є внутрішніми різносторонніми при прямих KL і MN та січній КМ. Аналогічно кути 3 і 4 є внутрішніми різносторонніми при прямих LM і KN та січній КМ. За ознакою паралельності прямих маємо: KL║MN, LM║KN. Отже в чотирикутнику KLMN протилежні сторони попарно паралельні, тобто KLMN – паралелограм за означенням.
 • 3
 • 2
 • 1
 • 4

Паралелограм і його властивості.

 • А В
 • D C
 • Теорема (властивості паралелограма)
 • Доведення
 • Розглянемо трикутники АВС і СDА.
 • Властивості паралелограма
 • У паралелограма:
 • 1) протилежні сторони рівні;
 • 2) протилежні кути рівні;
 • 3) Діагоналі точкою перетину діляться пополам.
 • У них сторона АС – спільна, ∠1=∠3, як внутрішні різносторонні при АD║ВС та січній АС, ∠2=∠4, як внутрішні різносторонні при АВ ║CD та січній АС. З рівності трикутників АВС і CDA (за ІІ ознакою) випливає, що AB=CD, AD=BC, ∠B=∠D. А оскільки ∠1+∠2=∠3+∠4, то ∠BAD=∠BCD. Отже властивості 1 і 2 доведено
 • З рівності ∠1=∠3, ∠2=∠4, як внутрішніх різносторонніх при AD║BC і січних AC і BD, слідує рівність трикутників СОВ і COD за другою ознакою.
 • Звідси випливає, що АО=СО, ВО=DO, тобто точка о є серединою кожної з діагоналей АС і ВD.
 • Теорему доведено повністю.

Ознаки паралелограма

 • А В
 • D С
 • А В
 • D С
 • Теореми про ознаки паралелограма
 • А В
 • О
 • D С
 • Якщо дві протилежні сторони
 • чотирикутника паралельні і рівні, то цей
 • чотирикутник – паралелограм.
 • Якщо протилежні сторони чотирикутника попарно рівні, то цей
 • чотирикутник – паралелограм.
 • Якщо діагоналі чотирикутника точкою
 • перетину діляться навпіл, то цей чотирикутник – паралелограм.
 • АВ=DС, АВ║DС
 • АD=ВС, АD║ВС
 • АВ=DС, АD=ВС АВ=DС, АD=ВС
 • АО=ОС, DО=ОВ
 • О

Види паралелограмів

 • А В
 • D С
 • А В
 • D С
 • Прямокутник
 • Оскільки АВСD є окремим випадком паралелограма, він має всі властивості паралелограма: АВ=DС і АD=ВС, АВ║DС і АК║ВС, ∠А=∠С і ∠В=∠К
 • О
 • АО=ОС, DО=ОВ
 • Нехай дано АВСD. ΔАDC і ΔBСD – прямокутні, і ΔАDC=ΔBCD за двома катетами (DC спільний, АD=BC як протилежні сторони прямокутника
 • ~
 • Звідси випливає рівність гіпотенуз цих
 • трикутників, тобто АС=ВD, що й треба було
 • довести.

Опорна задача

 • А В
 • D С
 • Нехай у чотирикутнику АВСD ∠А=∠В=∠С=∠D=90º. Кути А і В є внутрішніми односторонніми при прямих АD і ВС та січній АВ.
 • Якщо всі кути чотирикутника прямі,
 • то цей чотирикутник – прямокутник. Доведіть
 • Оскільки сума цих кутів становить 180º,
 • То за ознакою паралельності прямих
 • АD║BC. Аналогічно доводимо
 • паралельність сторін АВ і СD.
 • Отже, за означенням паралелограма АВСD – паралелограм. А оскільки всі кути паралелограма прямі, то АВСD – паралелограм.

Види паралелограмів

 • В
 • А С
 • D
 • Ромбом – називається паралелограм, у якого всі сторони рівні.
 • Нехай діагоналі ромба перетинаються в точці О.
 • Ромб
 • Теорема (властивості ромба)
 • Діагоналі ромба перпендикулярні
 • й ділять
 • його кути навпіл.
 • О
 • Оскільки сторони ромба рівні, то ΔАВС рівнобед-
 • ренний з основою АС, а за властивістю діагоналей
 • паралелограма точка О – середина АС.
 • Отже ВО – медіана рівнобедреного трикутника,
 • Яка водночас є його висотою і бісектрисою. Це
 • означає, що ВD АС, тобто діагоналі ромба перпен-
 • дикулярні, і ∠АВD = ∠СВD, тобто ВD – бісектриса
 • кута АВС. Аналогічно доводимо, що діагоналі є і
 • Бісектрисами й інших його кутів

Види паралелограмів

 • А В
 • D С
 • Квадратом називається прямокутник, у якого всі сторони рівні
 • Інакше можна сказати, що квадрат – це прямокутник, який є ромбом. Дійсно, оскільки квадрат є прямокутником і ромбом і, звісно ж, довільним паралелограмом, то:
 • 1) Усі сторони квадрата рівні;
 • Квадрат
 • АВ=ВС=СD=АD
 • 2) Усі кути квадрата прямі;

Зв׳язок між окремими видами паралелограмів. Рівносильні твердження.

 • паралелограми
 • квадрати
 • За означеннями довільного паралелограма і його окремих видів ми можемо схематично зобразити зв׳язок між ними
 • прямокутники
 • ромби
 • Означення, які описують одну і ту ж фігуру називаються – рівносильними.
 • - квадратом називається ромб із прямими кутами;
 • - прямокутником називається паралелограм із рівними діагоналями.

Трапеція

 • А В
 • D C
 • Трапецією називається чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні.
 • А
 • D
 • Сума кутів, прилеглих до бічної сторони, дорівнює 180º
 • Означення трапеції
 • Паралельні сторони АВ і СD називаються
 • основами трапеції.
 • ∠А+∠D=180º
 • ∠В+∠С=180º
 • В
 • С
 • Висотою трапеції називається перпендикуляр, проведений з точки однієї основи до прямої, яка містить іншу основу.

Трапеція

 • А В
 • D C
 • Прямокутною трапецією називається трапеція, у якій одна із сторін перпендикулярна до основ
 • K L
 • M N
 • Рівнобедреною трапецією називається трапеція, у якій бічні сторони рівні
 • Окремі види трапецій
 • АD AB, AD DC
 • KM=LN

Трапеція

 • Теорема (властивість рівнобічної трапеції)
 • У рівнобічній трапеції кути при основі рівні
 • Нехай ABCD – дана трапеція, AD║BC, AB=CD.
 • Проведемо висоти ВК і CL з вершини тупих кутів і розглянемо прямокутні
 • Трикутники АВК і DCL.
 • B C
 • A D
 • ∠B=∠C
 • ∠A=∠D
 • У них АВ=CD як бічні сторони рівнобедреної трапеції, ВК=СL як відстані між паралельними прямими АD і ВС. Отже,
 • Δ АВК= ΔDCL за гіпотенузою і катетом. Звідси випливає, що ∠А=∠D. Кути трапеції В і С також рівні, оскільки кожний із кутів доповнює до 180° кут при більшій основі. Теорему доведено.
 • K L
 • Має місце також обернене твердження ( ознака рівнобедреної трапеції ):
 • Якщо у трапеції кути при основі рівні, то така трапеція рівнобедрена.

Каталог: prezentacii
prezentacii -> Ткаченко Валентина Іванівна
prezentacii -> Тема: Психологічні особливості підліткового віку
prezentacii -> Предмет психології, її завдання та методи
prezentacii -> Положення північної америки. Історія відкриття та освоєння площа: 24,2 млн км /ііі місце в світі/ Довжина берегової лінії: 60 тис км /іі місце/ Найбільша висота над рівнем моря: г. Мак-Кінлі, 6194м Найменша висота над рівнем моря
prezentacii -> Практичний психолог, соціальний педагог Наталівської зош І-ІІ ступенів Главацька А. М. Довідкове бюро (словник)
prezentacii -> Тема: Загальна характеристика юнацького віку
prezentacii -> Основи методики розслідування вбивств Шевчук Тетяна
prezentacii -> Бакалавр спеціаліст магістр
prezentacii -> “Якщо хочеш виховати в дітях
prezentacii -> Усний журнал

Скачати 23.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка