Урок по темі: «Загальний план будови клітини»Дата конвертації05.11.2018
Розмір77.5 Kb.
ТипУрок
Загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 31

Кіровоградської міської ради

Кіровоградської області

Експериментальний навчальний заклад

Розробка уроку по темі :

«Ядро – система збереження, відтворенняі реалізації інформації»

( 10 клас , профільне навчання)

Розробила

вчитель біології

Ларіонова Т.І.

2007 рік


Будова і функції ядра.

Підсумковий урок по темі: «Загальний план будови клітини»


Мета уроку: зробити загальний огляд будови ядра та його складових;

дати поняття про каріотип, різні види хромосом; показати роль

ядра в клітині; розвивати вміння працювати з додатковою літературою; вміння порівнювати, аналізувати та узагальнювати.

узагальнити знання учнів з теми визначити індивідуальний рівень засвоєння матеріалу теми «Загальний план будови клітини» для кожного з учнів, удосконалювати спеціальні вміння роботи з індивідуальними картками з завданнями;
Основні поняття: ядро, поверхневий апарат ядра, каріоплазма, ядерний

матрикс, хроматин, хромосоми, РНП-комплекси, каріотип.


Обладнання: таблиці та схеми,
Тип уроку: комбінований.
ХІД УРОКУ
І.Організація класу.
ІІ.Актуалізація опорних знань.
Вправа « Вільний мікрофон».

(Учні згадують все, що вони знають про ядро, передаючи мікрофон один одному)
- Ядро – головна частина клітини.

- Ядро – носій спадкової інформації, так як в ньому містяться хромосоми.

- Форма ядра залежить від форми і розмірів клітини , у кулястих клітин ядро має

кулясту форму . а у видовжених – видовжену.

- Більшість клітин мають одне ядро, але є такі клітини які мають два ядра (у інфузорії-туфельки :вегетативне і генеративне) та багато ядер : клітини печінки, мозку та м’язів людини .

- В ядрі знаходиться ядерце.

- В ядрі містяться хромосоми.

- Вперше відкрив і описав ядро рослинної клітини Роберт Броун.

- До складу ядерного хроматину входить ДНК.

- Клітини прокаріотів не мають ядра , організми клітини яких містять ядро нази-

ваються еукаріотами.

Ш.Мотивація навчальної діяльності.
«ЯДРО – це «мозковий центр» клітини.

Дитяча енциклопедія

Розповідь, бесіда, повідомлення учнів. • Чи відомі вам без’ядерні клітини? згадаємо, як вони утворюються і яка їхня доля ?

Наприклад: еритроцити.

 • Що ви знаєте про ці клітини?

 • Як вони утворюються ?

 • Як відбивається на житті еритроцита відсутність ядра?

(повідомлення учнів)

Еритроцити, або червоні кров’яні тільця – це дрібні клітини крові, які у міру дозрівання втрачають ядро і мають форму двовігнутих дисків.Така форма еритроцитів пов’язана з їх функцією.Тривалістя життя еритроцитів 4 місяця.


Кришталик.

 • Як він формується ?

(повідомлення учня)

В процесі ембріонального розвитку спочатку з’являєтья очний міхур, потім шар ектодерми впинається в порожнину майбутнього ока, відокремлюється.

Це утворення потім стане кришталиком.Його стінки складаються з епітелію.

Поступово клітини епітелію перетворюються на довгі волокна, в яких накопичується хрящеподібна кристалічна маса.Клітини швидко втрачають ДНК.Такі волокна вже не можуть розмножуватися, підтримувати свою структуру.


Досліди з ацетабулярією.

Ацетабулярія – одноклітинна зелена водорость, яка своєю формою дещо нагадує гриб.

(повідомлення учня)

Клітина ацетабулярії має високу «ніжку», в основі якої розташоване ядро, а на верхівці «ніжки» - диск у вигляді шляпки.Саме за формою цієї «шляпки» і

розрізняють певні види ацетабулярії.Експериментально ніжку без шляпки від середземноморської ацетабулярії ,яка мала кулясту шляпку, пересадили на ризоїди ацетабулярії Веттштейна , яка мала розсічену шляпку.Частинка яку пересаджували містить ядро.Був одержаний « вегетативний гібрид»,який швидко добудував собі шляпку властиву тому виду водорості, якому належала частина ніжки з ядром, а не тому , якому належала середня без’ядерна його частина.

Подібні результати одержали і вдослідах на клітинах тварин.Наприклад, з яйцеклітини жаби видаляли ядро і замість нього пересаджували ядро із заплідненої яйцеклітини тритона.Внаслідок цього розвивався зародок тритона, а не жаби. • Про що свідчать всі ці приклади?

От же ми маємо перед собою один з найцікавіших «чорних ящиків» природи.

 • Що всередині?Шлях до відповіді на це запитання проходить крізь розшифрування процесів, які відбуваються в центрі управління клітиною – ядрі.

Ядро – це фортеця, де схована головна загадка відтворення життя.

Ядро нагадує собою свого роду таємничий острів, в якому дуже багато незвіданих територій , які нам з вами і треба дослідити.


ІV.Повідомлення теми і мети уроку.

V.Вивчення нової теми.


1.Історія дослідження ядра клітини.

Бесіда, повідомлення учнів.

а)Роберт Броун

(1773 – 1858р.)

Видатний британський ботанік.Народився 21 грудня 1773 р. в Монтроузі в Шотландії, навчався в Абердині та Единбурзі, в 1795 році вступив на службу до полку шотландської міліції прапорщиком та помічником хірурга в Ірландії.

Вивчав природничі науки, в 1801 році був призначений ботаніком в експедицію для дослідження берегів Австралії.Разом з художником Фердинандом Бауером він відвідав деякі частини Австралії, потім Тасманію і

острови Басової протоки.

В 1805 році Броун повернувся до Англії, він привіз з собою 4 тисячі

видів австралійських рослин, він витратив декілька років щоб дослідити цей

матеріал.Результатом цієї роботи стала його праця «

яка дала новий напрямок географії рослин – фітогеографії.

Протягом свого життя Броун брав участь в багатьох експедиціях.Дякуючи

зібраню рослин з різни х країн, відомостям про них вчений був кращим знавцем

рослин.Природнича система багатьом йому завдячує: він прагнув до як можна

більшій простоті як в класифікації, так і в термінології; дуже багато зробив для

виправлення визначень старих і встановлення нових родин.Він працював також і

в галузі фізіології рослин: досліджував розвиток пиляка і рух плазматичних тілець в ньому.

У 1831 році Роберт Броун відкрив у рослинній клітині ядро.
б)Клод Бернар

(1813 – 1878р)

Видатний французький фізіолог, один із засновників вчення про гомеостаз,

вивчав роль крові і лімфи в його підтриманні.Дійшов висновку, що ядро відіграє

в житті клітини виняткову роль, але він не зміг відповісти на запитання : «В чому ця роль проявляється?».

2.Будова ядра.Формування понять: «ядерний матрикс», «ядерні пори», «каріоплазма», «ядерця», «хроматин».


-Самостійна робота учнів з підручником, складання схеми та заповнення таблиці

(під час самостійної роботи учнів звучить приємна музика)
Будова ядра

Хромосоми

Поверхневий Каріоплазма Ядерця

апарат ядра


Зовнішня та ядерні пори

внутрішня

мембрана


Будова та функції частин ядра


Структура

Будова

Функції

Поверхневий апарат

Складається з двох мембран.Зовнішня ядерна мембрана з’єднується з внутрішньою навколо отворів – ядерних пор, прикритих особливими тільцями.

1.Відмежовує ядро від цитоплазми.

2.Здійснює обмін речовинами між ядром і цитоплазмою.Каріоплазма

За складом та властивостями нагадує цитоплазму.

Внутрішнє середовище

Ядерця

Щільні структури, які складаються з рибонуклеопротеїдних фібрил

Приймають участь у формуванні рибосом.

Хромосоми

Основу складає дволанцюгова молекула ДНК, яка зв’язана з ядерними білками й утворює нуклеопротеїди.Кожна хромосома складається з двох поздовжніх частин-хроматид.

Зберігають спадкову інформацію, яка передається із покоління в покоління.

- Складання схеми на дошці, обговорення будови та функцій ядра клітини.

3.Хромосоми.

Розповідь учня, бесіда, робота з таблицями.

-Набір хромосом : гаплоїдний, диплоїдний.

Свого часу німецький зоолог А.Вейсман (1824-1914), роздивляючись під мікроскопом клітини аскариди, знаючи , що вони містять дві хромосоми,помітив

що статеві клітини аскарид – самок і аскарид – самців мають одну хромосому .

Раптом він згадав з курсу математики, що 1+ 1 = 2 і йому стало все зрозуміло.


 • Що стало зрозуміло А.Вейсману ?

Гомологічні хромосоми – хромосоми, що належать до однієї пари.

Негомологічні хромосоми – хромосоми, що належать до різних пар.

Гетерохромосоми – статеві хромосоми, які у представників однієї зі статей розрізняється за розмірами й особливостями будови.

Аутосоми – нестатеві хромосоми.
4.Формування поняття про каріотип.

Розповідь з елементами бесіди
*Каріотип – сукупність хромосом соматичних клітин, типова для певної соматичної групи організмів.
*Особливості каріотипу певного виду залежить від кількості, розмірів і форми хромосом.
*Стабільність каріотипу забезпечує існування виду.

«Кількість хромосом деяких рослин і тварин»


Вид


Диплоїдний набір хромосом

Вид


Диплоїдний

набір


хромосом

Шимпанзе

48

Картопля

48

Кінь

64

Томат

24

Корова

60

Пшениця м’яка

42

Собака

78

Кукурудза

20

Муха кімнатна

12

Ячмінь

14

Дрозофіла

8

Шпинат

12

Тарган

48

Перець

48

Голуб

80

Ясен

46

Сазан

104Вівця

54Людина

46


 • Чи залежить кількість хромосом від рівня організації живих істот ?


Висновок. Кількість хромосом у каріотипі не пов’язана з рівнем організації живих організмів: примітивні форми можуть мати більшу кількість хромосом, ніж високоорганізовані, і навпаки.Однак, слід пам’ятати, що всі організми одного виду мають однакову кількість хромосом, оскільки для них характерна видова специфічність каріотипу.
5.Функції ядра.

Бесіда, записи в зошитах.

 • Зберігає спадкову інформацію.

 • Забезпечує її передачу від материнської клітини дочірнім.

 • Спадкова інформація, що зберігається в ядрі, може змінюватись унаслідок мутацій, це забезпечує спадкову мінливість.

 • Ядро регулює біохімічні, фізіологічні та морфологічні процеси, які відбуваються в клітині.

6.Вплив навколишнього середовища на ядро клітини та його наслідки.Повідомлення учня.
VІ. Узагальнення знань

Самостійна робота учнів за індивідуальними картками.

VІІ.Підведення підсумків уроку.
VШ.Домашнє завдання.
Вивчити §

Творче завдання.- Яке значення в розвитку органічного світу мала поява ядра в клітині ?

- Як можна довести провідну роль ядра у спадковості клітини ?
Каталог: uploads -> editor -> 3458 -> 396720 -> blog -> files
files -> Мета: ознайомити учнів із поняттям «гістотехнологія»; визначи­ти принципи гістотехнологій, їх значення у лікуванні хвороб людини; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати
files -> Формування здоров’язберігаючих компетентностей
files -> Центр методичної та соціально-психологічної служби Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня Біологія
files -> Біологічні науки в шкільному курсі через роки Підготувала вчитель біології
3458 -> «Чому було вбито Юлія Цезаря?»
3458 -> Тема. Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома. Розробила учитель хімії, спеціаліст вищої категорії Бойко І. А. Кіровоград – 2013 Мета
3458 -> Зацепило Ірен Олександрівна Працює в Комунальному закладі Навчально-виховне об’єднання – Загальноосвітня школа
files -> Урок доброти: «Дивіться на нас, як на рівних»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка