Урок. Шляхи підвищення його ефективності. Мета: Актуалізація проблеми підвищення ефективності сучасного урокуСкачати 134.5 Kb.
Дата конвертації26.11.2018
Розмір134.5 Kb.
#70342
ТипУрок
Педагогічна рада – практичний семінар – тренінг

Підготував: Шкель Н.Л., заступник директора з НВР

Білозерська ЗОШ І-ІІІ ступенів №18

Добропільської міської ради Донецької області
Тема: Сучасний урок. Шляхи підвищення його ефективності.
Мета:

 • Актуалізація проблеми підвищення ефективності сучасного уроку.

 • Колегіальний пошук шляхів підвищення ефективності кожного уроку

завдяки впровадженню інтерактивних технологій навчання;

нестандартних прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів. • Активізація творчих здібностей, розвиток творчого потенціалу

кожного вчителя.
Форма заходу: педагогічна рада –практичний семінар - тренінг
Алгоритм проведення.
І.Інтерактивна вправа «Очікування».

Мета: сприяти ефективної продуктивної праці учасників


На дощці намальовано сонечко з променями. Треба написати на картці одним словом свої очікування від заняття. Керівники кафедр по черзі виходять до дощці і клеять на променях заповнену картку з їх очікуваннями, які виражені однім словом. При цьому озвучують свої думки.
ІІ. Вправа «Самопрезентація - квіти».

Мета: мотивація діяльності, створення комфортної атмосфери для

конструктивної роботи.
Керівник ради нагадує: успіх заняття, емоційне почуття кожного учасника навчального процесу залежать від того, як вас зустрінуть, від атмосфери в класі. Тому, щоб у нас панувала приязна, добра атмосфера, атмосфера співпраці, пропоную кожному учаснику назвати своє ім’я – позитивні риси, які починаються з літери та улюблену квітку, яка асоціюється з вашими рисами. Керівник починає з себе: Надія – надійна, троянда. Усі представляються по колу.

ІІІ. Вправа «Криголам»

Керівник: Ви самі себе презентували. Як бачимо, сьогодні зібралися ті, кому притаманні різні позитивні риси, подобаються різноманітні за кольором, запахом, формою квіти. Всі різні, але за умовами правильного підходу їх можна об’єднати в прекрасний букет. Гармонії в цій композиції ми досягнемо тільки за умови виконання правил співпраці. Треба їх виробити.

Основні правила: (учасники пропонують правила, які записуються на

дощці)


 • Говорити по черзі.

 • Слухати і чути.

 • Бути толерантними.

 • Висловлюватися стисло.

 • Бути позитивними.


ІУ. Вправа «Мозковий штурм»

Керівник: Будь-який матеріал краще сприймати, коли є опора на досвід, знання учнів. Пропонуємо виконати наступне завдання: записати на аркуші

три слова, з якими у вас асоціюється поняття «Сучасний урок».Керівники груп озвучують пропозиції членів своєї групи.

 • Творча взаємодія учня й учителя.

 • Співнавчання та співпраця.

 • Учитель – організатор процесу навчання.

 • Суб’єкт-суб’єктні відносини.


Керівник: Кожна група запропонувала свої думки стосовно сучасного уроку. Сьогодні ми з вами розглянемо, яким же чином можна зробити кожен урок більш ефективним, які чинники впливають на це?
У. Інформаційний блок. ( тези керівника засідання)

Сучасний урок – це передусім урок, на якому створено реальні для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що допомагає досягти високих результатів у навчанні. Це особистісно-зорієнтований урок, у центрі якого особистість учня.

Метод – це спосіб або шлях, яким досягається певний результат.

Методи навчання – способи передачі вчителем та засвоєння учнями знань умінь і навичок, розвитку пізнавальних інтересів учнів.

Пізнавальна діяльність - процес осягнення індивідом оточуючої природної та соціальної реальності, яка спрямована на досягнення наукового розуміння оточуючої дійсності.

Технологія – це наука про розвиток, освіту, навчання і виховання школяра на основі позитивних загальнолюдських якостей та досягнень педагогічної думки.

Педагогічна творчість учителя – це педагогічна діяльність, спрямована на розвиток потенційних можливостей кожного школяра.

Умови творчої діяльності учителя:

 • усвідомлення себе як творця в педагогічному процесі;

 • прийняття школяра як суб’єкта процесу пізнання;

 • усвідомлення мети, значення та завдань власної педагогічної діяльності;

 • усвідомлення особистісної творчої індивідуальності.

Компетентність учителя – володіння вчителем необхідною сумою знань, умінь і навичок, що визначають сформованість його педагогічної діяльності, педагогічного спілкування й особистості вчителя, як носія визначених цінностей, ідеалів і педагогічної свідомості.

Творчість – необхідна умова становлення самого педагога, його самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Творчість є основою педагогічної талановитості кожного вчителя. Розвиток педагогічної творчості і підвищення навчально-виховного процесу залежить від різних факторів, а також від психолого-педагогічних умов, визначених шляхів розвитку та реалізації творчої педагогічної діяльності та особистісних рис кожного вчителя. Тому, творчий учитель – це особистість, яка характеризується високим рівнем креативності, відповідним рівнем знань предмета, який викладає, набутими психолого-педагогічними знаннями, вміннями та навичками, які забезпечують його ефективну діяльність з розвитку потенційно творчих можливостей учнів.

Педагогічна креативність – це креативні риси, здібності, сформовані мотиви, які сприяють успішній творчій діяльності педагога.

Отже, щоб урок був сучасним, необхідно, щоб вчитель був творчою, компетентною особистістю, якій притаманні педагогічна креативність, толерантність у спілкуванні, творчість у діяльності. Або без цих рис урок буде мало ефективнім, не цікавим для учнів.Модель сучасного уроку обумовлена соціально-психологічними новоутвореннями в структурі особистості учня, бо з метою цього змісту й заради такого змісту проводиться кожен сучасний урок. Істотними елементами уроку є:

 • зміст уроку (змістовний блок) як система отримуваних знань, нових вмінь та стосунків, що мають бути засвоєні учнями;

 • процес активної діяльності ( процесуальний блок), організований як інтелектуальна активність кожної дитини, залученої до активної пізнавальної діяльності, результатом якої і стає засвоєний зміст уроку;

 • взаємини суб’єктів (суб’єктивний блок) діяльності, особистісні зв’язки яких визначають успішність оволодіння змістом.

Урок, що забезпечив отримання учнями знань, умінь і взаємин, заслуговує високу позитивну оцінку, оскільки результат очевидний.

Урок тоді буде продуктивним, коли учитель може створити ситуацію успіху.Ситуація успіху – це те, що може організувати учитель на уроці та в позаурочний час. Ситуації успіху можна досягти тільки тоді, коли не лише вчитель, а й сама дитина визначає цей результат як успіх. Реалізація ситуації успіху відкриває великі можливості учня, нові обрії перед учнями і вчителями, дає стимули до подальшої діяльності.

Ефективність використання інновацій під час проведення уроку значною мірою залежить від того, як реалізується творчий потенціал особистості учня. Ми з вами, хочемо того чи ні, є вчителями нового століття, і ціле життя працюватимемо для того, щоб навчання було ефективним і плідним для кожної дитини, стало радістю і задоволенням.

«Хороші вчителі створюють хороших учнів»,- казав М.Остроградський.

«Кожний, хто вмиє згуртувати навколо себе людей із різними характерами, різними інтересами й може привести їх до успіху - справжній Майстер …» так говориться у одній притчі.УІ. Практичний блок

Інтерактивна вправа «Створення та презентація міні проекту».

(Робота в групах. Кожна група обговорює та презентує свій міні

проект з заданої теми)

Керівник визначає завдання для кожної групи.1 «Виявити суб’єктивні чинники, які впливають на ефективність

сучасного уроку».2 «Визначити аспекти ефективності сучасного уроку,які залежать від учня»

№3. «Визначити аспекти ефективності сучасного уроку, які залежать відучителя»


Керівник: Кожен урок, як гарна вистава, повинен мати гарний вступ, що

сприяє формуванню позитивної установи на діяльність. Мотивація

діяльності виникає в перші його хвилини та за своєю якістю може

бути позитивною або негативною.


Вправа «Діагностика» (проводить психолог)

Мета: визначити рівень творчості вчителя
Запитання тесту

Шкала оцінок

1.Як часто задуманий урок вам вдається довести до логічного

кінця?


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2.Як часто ви повністю задоволені проведеним уроком?


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

3. Вважаєте ви себе « генератором ідей»?


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

4. Якою мірою ви відносите себе до людей знаючих свій предмет?


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

5. Наскільки ви здатні виявити вимогливість і наполегливість, щоб

довести задумане до логічного кінця?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

6. Як часто ви використовуєте на уроці інтерактивні форми

навчання?
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

7. Як часто ви вважаєте, що урок повинен бути традиційним?


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

8. Як часто ви проводите нетрадиційні уроки?


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

9. Як часто у вас буває оптимістичний настрій на уроці?


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

10. Як часто ви не загострюєте своєї уваги на поведінці учнів?


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

11. Якою мірою ваша комунікабельність сприяє розв’язанню

життєво важливих для вас проблем?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

12. Як часто ви знаходити принципово нові підходи в розв’язанні

старих проблем?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

13. Як часто ви не згодні з ствердженням, що учень є суб’єктом

навчання?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

14. Чи багато членів вашого колективу вважають вас людиною

освіченою, яка здатна передати свій досвід іншим?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

15. Чи вважаєте ви себе людиною толерантною?


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

16. Як часто вам доводиться втілювати свої проекти в життя?


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Ключ до розв’язання тесту діагностики.

На підставі сумарного числа балів визначте, який рівень творчості вас характеризує.

Сума балів

Рівень творчості вчителя

16- 49

Низький

50- 85

Середній

86- 120

Оптимальний

121 - 144

Достатній

145- 160

Високий


Керівник: Ви визначили свій творчий рівень. Кожна людина має творчий

потенціал, але не кожна може його реалізувати. Тому необхідно

зібратися кожному, продумати та знайти зусилля реалізувати свій

творчий потенціал на практиці таким чином, щоб кожен раз, на

кожному уроці ви отримували б задоволення від процесу навчання

школярів. Тоді ваш урок можна з упевненістю назвати сучасним.


УІІ. Підсумки.

Вправа «Займи позицію»

Мета: Систематизація набутих знань щодо шляхів ефективності сучасного

уроку.
Керівник: Отже, ви поновили свої знання про шляхи підвищення ефективності

уроку. Щоб з’ясувати ваше ставлення щодо даного питання,

пропоную інтерактивну вправу «Займи позицію»

Завдання групам: на аркушах записано думки щодо проблеми підвищення

ефективності уроку.

А: Ефективність сучасного уроку - майстерність та творчість учителя +

інтерактивні форми навчання.

Б: Ефективність сучасного уроку – майстерність учителя + розумне

поєднання інтерактивних і традиційних форм навчання.

В: Ефективність сучасного уроку - майстерність та творчість учителя +

інтерактивні форми навчання + співпраця з учнем.


Керівники груп на аркушах пишуть вибрану букву ( А,Б чи В) та

прикріплюють біля відповідної думки з поясненням.


Керівник: Наше заняття завершується, тому з’ясуємо, чи виправдалися ваші

очікування від заняття.


Вправа «Очікування»

Кожен учасник пишіть на аркуші свої думки стосовно первинних

очікувань та прикріпляє на променях сонечка та озвучує свої записі.

Керівник:

« У кожній людині є сонце, треба тільки дати йому можливість світити»

казав Сократ.

Гарний учитель може навчити інших навіть того, чого сам не вміє.( Т.Котарбінський, польський філософ)
Каталог: doc -> files -> news -> 155
news -> Антарктида льодовий материк планети
news -> Тетяна Іллівна Ящишин викладач вищої категорії образотворчого мистецтва
news -> Положення про опорний загальноосвітній навчальний заклад в питань роботи з основ здоров’я Загальні положення
news -> Тема майстер-класу: використання хмарних технологій у навчанні англійської мови. Мета: Освітня
news -> Різноманітність плодів. Лабораторна робота №10 "Будова і різноманітність плодів."
news -> Учнівська конференція «Чорнобиль – біль і трагедія України» Мета
news -> План-конспект бінарного заняття гуртка „Mit Spa? (музичне виховання + німецька мова) 7 клас
news -> Чарівний олівець
news -> Програм а література ( російська та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
155 -> Води суходолу Південної Америки. Найбільші річкові системи. Практична робота

Скачати 134.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка