Урок української мови. 6 класСкачати 121.5 Kb.
Дата конвертації11.12.2018
Розмір121.5 Kb.
ТипУрок
Урок української мови. 6 клас.

Максименко В.В., учитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи № 125

Тема. Числівник. Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок.

Мета: поглибити знання учнів про числівник, його морфологічні ознаки, функції в мовленні; вчити застосовувати теоретичні знання практично; розвивати навички роботи з мовним матеріалом; уміння спостерігати за власним мовленням, свідомо аналізувати своє мовлення і мовлення співрозмовників відповідно до літературних норм; виховувати бажання глибоко пізнавати мовні закономірності, інтерес до пізнання й пошуку; сприяти формуванню уважного ставлення до мови.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: освітні маршрути уроку, макети годинників, періодичні видання.

Програма керування уроком.

Етапи уроку час

Дії вчителя

Методи

Дії учнів

І. Початок уроку. Орієнтація на розвиток особистості. (10 хв.)

Любі діти, сьогодні ми будемо працювати з вами в малих групах. Групи сформовані за кольором, який ви обрали. За столами ви сидите саме так.

Відгадайте загадки. Числа записуйте словами. Поясніть особливості вживання числівників з іменниками: • Виходило 12 молодців, випускало 52 соколи та 365 лебедів. (місяці, тижні, дні року).

 • Стоїть дуб, а на нім 12 гілочок, а на кожній гілочці по 4 гнізда, а в кожному гнізді по 7 пташенят. (рік, місяці, тижні, дні).

 • Коли сьогодні о 12 годині ночі йде дощ, то чи можна сподіватися, що через 72 години буде сонячно? (ні, бо буде ніч).

Робота в малих групах

Лінгвістичне конструюванняАналізують числівники
Обговорюють відгадки, пригадують особливості вживання числівників з іменниками. Доповідач оголошує відповідь.
ІІ. Процес ціле формування

(5 хв.)

Як ви здогадалися, ці речення обрані невипадково, так як сьогодні на уроці ми узагальнимо вивчене з теми «Числівник».

Перед вами лежить освітній маршрут урок. Зверніть увагу на базовий лист контролю. Протягом уроку ви самостійно будете контролювати свої знання та вміння.

Перед вами газети, журнали. Зверніть увагу, скільки числівників використано у текстах. Отож тема уроку надто важлива, бо використання числівників у повсякденному житті просто необхідне.

Робота з освітнім маршрутом уроку


«Джерела інформації»

Учні визначаються з особистими очікуваними результатамиІІІ. Активізація навчально-пізнавальної діяльності (20 хв.)

Для того, щоб пригадати морфологічні ознаки числівника, звернемося до лінгвістичного дайджесту

1.Перевірте себе, заповнивши таблицю


Частина мови

На яке питання відповідає

Кількісний чи порядковий

Простий,

складний,

складений


Рід, число,

відмінок


кільканадцять

ста


вісімдесят шостим


Робота з освітнім маршрутом уроку
Учні заповнюють таблицю «Лінгвістичний дайджест» в освітньому маршруті уроку
ІІІ. Активізація навчально-пізнавальної діяльності.
(20 хв.)

2. Продовжіть фразу:

 • Числівник – це …

 • Кількісні числівники поділяються на групи: …(цілі числа, дробові, збірні)

 • За будовою числівники бувають …(прості, складні, складені)

 • Неозначено – кількісні – це числівники, які означають …(загальну, точно не визначену кількість предметів)

 • При визначенні часу вживаються … (порядкові) числівники.

 • У датах слово тисяча треба вживати у … (називному відмінку).

3.Дай відповіді на питання:

 • У чому особливість відмінювання числівників від п’яти і далі?

 • Як відмінюються складні кількісні числівники?

 • Скільки форм має числівник одна в родовому й орудному відмінках однини?

Робота в мікрогрупах
Учні працюють з освітнім маршрутом уроку

Діалог з учителем

Спілкування у групі. Доповідач оголошує спільну відповідь.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ!

 • Скільки числівників в українській мові?

ІІІ. Прості істини:

1.Визначте рядок кількісних числівників, у яких при відмінюванні змінюється лише друга частина:

 А. Дев’ятнадцять, одинадцять, тридцять.

Б. Шістнадцять, п’ятсот, сімсот.

В. Сорок, сто, вісім.

Г. Вісімсот, дев’ятсот, чотириста.


Конструювання думкиУчні виконують поставлене завдання, продумують обґрунтування відповідей

ІІІ. Активізація навчально-пізнавальної діяльності.
(20 хв.)

2.Запиши математичні вирази словами: • До 594 додати 171.

 • Від 1794 відняти 1432.

3.Розкрийте дужки:

( Кілька ) учнями, (багато) піснями, (кільканадцять) днів.
4. На місці крапок вставте пропущені букви. Числівники постав у потрібну форму, визначте відмінок кожного:


 • Краще мати більше (сто) ворогів, ніж одного зрадливого пр…ятеля. (Нар. тв..)

 • За (два) зайцями не ганяйся, бо жодного не впіймаєш. (Нар. тв..)

5.Перекладіть словосполучення українською мовою: • четырьмя сыновьями, пятидесяти копеек, одиннадцать окон, сто мнений.

6. «Лови» помилку!

Провідміняйте числівники чотири шостих, півтора (не відмінюється), двадцять.

У дробових числівниках чисельних відмінюється як прикметник, а знаменник, як кількісний числівник (навпаки).

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Конструювання думки


Взаємоперевірка
Робота
біля дошки

Метод «навчаючи-вчусь»
Учні виконують поставлене завдання, продумують обґрунтування відповідей

Учні працюють біля дошки, обмінюються зошитами перевіряють написане

Учні працюють самостійно


Учні знаходять помилки.

Освітній маршрут уроку.ІІІ. Активізація навчально-пізнавальної діяльності.
(20 хв.)

7.Наввипередки!

Умови гонок для найспритніших: • виконай завдання сам;

 • допоможи своєму партнеру (якщо він відстав від тебе);

 • прийти до успішного фінішу ви повинні обоє.

Виконайте завдання:

Складіть словниковий диктант (10 слів) з числівників, у яких є відмінність у вживанні м’якого знака в російській та українській мовах.
8. Оголосіть час:

6 год.30 хв.; 7 год.15 хв.; 7 год.45 хв.; 8 год.35 хв.;

14 год.25 хв.; 21 год.; 21 год.10 хв.; 23 год.55 хв.
Робота в парах

Метод триступеневого інтерв’ю


Найспритніший учень диктує словниковий диктант.


Робота виконується в групах

(4 учні). Після кожного інтерв’ю проводиться ротація ролей.

Схематичне зображення методу.

1 крок: 2 крок:

А → В А ← В

Б → Г Б ← Г

3 крок:

А → Г


↑ ↓

Б ← В


Партнери діляться отриманими відповідями і показують годинник

ІІІ. Активізація навчально-пізнавальної діяльності.
(20 хв.)

Аналітично мисліть!

 • Як треба поставити запитання, коли хочеш дізнатися про точний час?

 • Яким числівником позначаються години, а яким хвилини?

____________________________________________________________

____________________________________________________________


9. Поєднайте стрілочками слова подані у лівій і правій колонках:

Працював о сьомій годині сорок хвилин

Народився до дванадцятої години

Встав першого березня о шостій годині

Повернувся до десятої години

Зателефонував п’яту сорок п’ять

Показує о дев’ятнадцятій десять

Складання конспекту

Дослідження – пошук в мікрогрупах

Учні записують головне в освітньому маршруті

Самостійно працюють з маршрутним листом; відповідають, обговоривши відповідь.


ІV. Підведення підсумків.

(6 хв.)


Діти, давайте підведемо підсумок нашого уроку, усно заповнивши резюме:

1. Спираючись на розділ «Зміст матеріалу» базового листа контролю, скажіть, що ми сьогодні зробили на уроці?

2. Погляньте в розділ «Очікувані результати», скажіть, для чого ми це робили?

3. Заповніть вдома лист самоконтролю і самооцінки, задайте собі питання:

Чи досягли ви очікуваних результатів, визначте над якими навичками, вміннями вам ще треба попрацювати.

Бажаю успіху на контрольній роботі!Техніка «Резюме»

СамоаналізУчні відповідають на питання.
Учні записують у освітньому маршруті розділ «Моя істина».

V. Домашнє завдання.

(4 хв.)


Зверніть увагу на домашнє завдання у маршрутному листі уроку

1. Повторіть § 40-49 підручника

2. Ідеальне завдання: виконайте вправи за самостійно обраним рівнем складності. (заповніть таблицю «Оцінювання тестових завдань»).

3.Проведіть самоаналіз ефективності засвоєння матеріалу (див. «Базовий лист контролю»).Домашнє завдання.

1.Визначити рядок, у якому всі слова є числівниками: • А. Подвоїти, десять, по-перше.

 • Б. Третій, кільканадцять, дев’ятка.

 • В. Вісім, дев’ятсот, п’ятий.

 • Г. Декілька, сім, восьмисотрічний.

Ідеальне завдання


Три рівні складності


2.Визначити рядок, у якому всі числівники пишуться зі знаком м’якшення:

 • А. Двад…цяти, тр…ох, сім…надцятий.

 • Б. Сім…десяти, п’ят…ма, дев’ят…ома.

 • В. Шіст…омастами, чотир…охсот, міл…йон.

 • Г. Одинад…ять, чотир…ох, с…імох.

3.Установити відповідність між виділеними числівниками у поданих реченнях і синтаксичною роллю, яку вони виконують.

А. До першого грому земля не розмерзнеться. 1.підмет

Б. Один у полі не воїн. 2.додаток

В. До чотирьох додати вісім. 3.означення

Г. Від двадцяти відняти дванадцять – вісім. 4.іменна частина

складного присудка

V. Домашнє завдання.

(4 хв.)


4.Установити відповідність між розрядами числівників за значенням і числівниковими формами:

А. П’ять дев’ятих, три цілих і дві третіх, одна друга. 1.цілі числа.

Б. Четверо, семеро, десятеро. 2.дробові числівники

В. Сорок три, вісім, дев’ятнадцять. 3.порядкові числівники

Г. П’ятий, двадцята, шосте. 4.збірні числівники

5.Записати математичні вирази словами:

А. 958 + 492

Б. 3645 ‑ 77

6.Записати текст, замінюючи цифри словами:

Іван Франко народився 1856 року на Львівщині в родині коваля.

(16 років) хлопцем утратив батьків. Його літературна спадщина складає понад 4000 творів різноманітних жанрів. Нині ми маємо ( 50 том) зібрання творів Каменяра.

Оцінювання тестових завдань.


Тип завданняЗавдання закритої форми

Завдання відкритої формиз множенним вибором

на встановлення

відповідності№ завдання

1

2

3

4

5

6

Відповіді

В

В

А-3, Б-1

В-2, Г-4


А-2, Б-4

В-1, Г-3


-

-

К-ть балів

1

1

2

2

3

3


Каталог: uploads -> editor -> 2478 -> 97804
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
97804 -> Наради за участю заступника директора школи з навчально-виховної роботи дєдюліна Н. В. Мета
97804 -> Smart-дошка як засіб активізації процесу навчання української мови та літератури
97804 -> Сергєєва Таїсія Семенівна
97804 -> Круглий стіл м. Кривий Ріг Сьогодні усе для тебе… В. Симоненко Мета
97804 -> Довідка про результати тематичної перевірки стану викладання фізичного виховання
97804 -> Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26. 01. 2005 №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15. 02. 2005 за №231/10511
97804 -> Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26. 01. 2005 №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15. 02. 2005 за №231/10511
97804 -> Практикум у рамках семінару «Системи навчання і освіти в комп’ютерно-орієнтованому середовищі»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка