Урок вивчення нового матеріалу. Обмін думками, слово вчителя, робота з прислів’ями, робота зі словничком, дослідження порівняння, асоціація, інтерактивна вправа «Доведи або спростуй»Скачати 174.75 Kb.
Дата конвертації31.10.2017
Розмір174.75 Kb.
ТипУрок


ДАТА

ТЕМА УРОКУ


МЕТА

ТИП УРОКУ


МЕТОДИ,

ПРИЙОМИ І ФОРМИ УРОКУДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1
Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літопис. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

Забезпечити засвоєння термінів образне слово; визначити разом з ними роль художнього слова в житті людини, специфіку художнього образу; ознайомити школярів з різними видами мистецтва, навчити відрізняти художню творчість від інших видів мистецтва; виховувати любов і повагу до рідного слова, літератури.

Урок вивчення нового матеріалу.

Обмін думками, слово вчителя, робота з прислів’ями, робота зі словничком, дослідження – порівняння, асоціація, інтерактивна вправа «Доведи або спростуй»,складання схеми.

Загальне: прочитати твори «Про зоряний Віз», « Чому пес живе коло людини?», «Берегиня», «Дажбог».

Дібрати прислів’я і приказки про собаку.

Індивідуальне: підготувати повідомлення про виникнення сузір’я Велика Ведмедиця, про Дажбога.


2
Міфи й легенди українців. Первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. Добро і зло, їхня роль у житті. «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?», «Берегиня», «Дажбог».

Ознайомити учнів з міфами й легендами українців, навчати переказувати їх, тлумачити зміст;розвивати асоціативне мислення, творчу уяву; виховувати допитливе, шанобливе ставлення до світоглядних уявлень наших предків.

Урок вивчення нового матеріалу.

Афірмація, слово вчителя, бесіда, учнівські повідомлення, робота з повір’ями, прислів’ями й приказками, постановка і розв’язання проблемного питання, робота з мультимедійною дошкою, рефлексія.

Загальне: прочитати «Неопалима купина», « Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли та мушлі?»; намалювати чи дібрати ілюстрації до них.

Інд.: учням – «консультантам» підготувати повідомлення про рослину неопалиму купину та знайти додаткову інформацію про ікону «Неопалимої купини».3
Легенда «Неопалима купина», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі».

Поглибити й узагальнити знання учнів про народні легенди, збагачувати мовлення школярів новою лексикою; розвивати їхню пам'ять, логічне мислення, культуру мовлення; виховувати пошану до минулого нашого народу, його духовних скарбів, естетичних смаків.

Комбінований

Інтерактивна вправа « Обміняймося компліментами», слово вчителя, учнівські повідомлення,ланцюжкове читання, бесіда, словникова, гра «Так-ні».

Загальне: прочитати народні перекази «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожці».

Інд. : підготувати розповідь про запорозьких козаків (2 учнів).4
Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожців». Лицарство та відвага запорозьких козаків.

Ознайомити школярів з народними переказами як літературним жанром, художніми особливостями їх;розвивати вміння свідомого й виразного читання; зацікавити історичним минулим України, виховувати національну самосвідомість, гордість за наше героїчне минуле.

Урок вивчення нового матеріалу.

Інтерактивна вправа, асоціювання, слово вчителя, учнівські повідомлення, бесіда, переказ, робота зі словником термінів.

Загальне:прочитати переказ «Ой Морозе-Морозенку».

Інд. : підготувати історичну довідку про полковника Морозенка (кілька учнів).5
Переказ «Ой Морозе-Морозенку». Нестор Морозенко – мужній герой-оборонець рідної землі.

Продовжити знайомлення учнів з історичними переказами;розвивати вміння вільно висловлювати свої думки; виховувати пошану до героїчної минувшини нашої країни.

Урок вивчення нового матеріалу.

Інтерактивна вправа «Словесний настрій», теоретичний практикум, учнівські повідомлення, бесіда, складання плану до переказу, «Гронування», конкурс, робота над картинами.

Загальне:

прочитати перекази «Звідки пішло прізвище Богдана Хмельницького», «Як Сірко переміг татар», «Олекса Довбуш».Інд. Підготувати про цих історичних осіб,знайти й вивчити напам’ять поезії про них.

6
Народні перекази: « Звідки пішло прізвище Богдана Хмельницького», «Як Сірко переміг татар», «Олекса Довбуш».

Поглибити знання учнів про такий жанр фольклору, як перекази; удосконалювати навички роботи з текстами(виразного читання, переказу, аналізу); розвивати пам'ять, мислення, увагу; зацікавити біографією видатних постатей української історії, плекати почуття патріотизму.

Урок позакласного читання.

Афірмація , слово вчителя, учнівські повідомлення, бесіда, виразне читання, перегляд фільму, вправа «Музична хвилинка».

Прочитати казку «Про правду і кривду».

7
Народні казки, тематика, різновиди, побудова їх. Казка «Про правду і кривду». Народне явлення про добро і зло в казці. Аналіз фантастичного і реального.

Забезпечити засвоєння учнями поняття про казку як фольклорний жанр, розглянути будову та різновиди казок;ознайомити учнів з народною казкою «Про правду і кривду»; розвивати навички виразного читання, творчу фантазію, уяву, логічне мислення, спостережливість, уміння робити висновки; навчати грамотно викладати власні думки, виховувати чуття прекрасного, прагнення робити добро.

Урок вивчення нового матеріалу.

Інтерактивна вправа «Світлофор», слово вчителя, парна і групова роботи, словникова робота, асоціювання, постановка і розв’язання проблемних питань, гра «Літературний цейтнот», бесіда,словникова робота, робота зі схемою.

Написати фанфік – власне закінчення казки «Про правду і кривду». Прочитати казку «Мудра дівчина».

8
Казка «Мудра дівчина». Яскравий національний колорит казки.

Продовжити ознайомлювати учнів з українськими народними казками; опрацювати зміст казки «Мудра дівчина», з’ясувати її тематичну спрямованість та особливості побудови; формувати вміння характеризувати героїв казки, спираючись на їхню поведінку та вчинки; удосконалювати навички читання за ролями; розвивати логічне мислення; збагачувати лексику учнів; виховувати непримиренність до неправди до неправди, жадоби збагачення, прищеплювати шанобливе ставлення до батьків.

Комбінова-ний .

Інтерактивні вправи, асоціювання, слово вчителя, словникова робота, складання таблиці, виразне і вибіркове читання, рольове читання.

Скласти лист – звернення до улюбленого героя казки «Мудра дівчина», висловити своє ставлення й написати йому побажання.

9
Казка «Ох». Міфологічна основа твору.

Поглибити знання учнів про чарівні казки; виробляти вміння відтворювати в уяві незвичайні художні картини; розвивати увагу, спостережливість, уміння аналізувати текст;збагачувати словниковий запас; сприяти розвитку потреби взаємодопомоги; виховувати повагу до старших.

Урок вивчення нового матеріалу.

Інтерактивна вправа «Побажай удачі», постановка і розв’язання проблемного питання, бесіда, асоціювання, робота в парах за варіантами, робота з ілюстраціями.

Створити власні ілюстрації до уривка казки

« Ох», який найбільше сподобався. Прочитати казку «Летючий корабель».10
Казка «Летючий корабель». Непереборна життєствердність і людинолюбство у творі.

Поглибити знання учнів про чарівні казки; вчити робити висновки; розвивати творчу уяву, прагнення експериментувати; виховувати їх добрими, порядними людьми.

Урок вивчення нового матеріалу.

Афірмація, тестові завдання, слово вчителя, бесіда, складання таблиць, складання таблиці.

Написати невеликий твір на тему « На кого з героїв вивчених казок я хотів би бути схожим». Підготувати інсценізацію уривка казки(за групами).

11
Конкурс на найкращу інсценізацію уривків казок.

Вдосконалювати вміння й навички діалогічного мовлення учнів; навчати елементів сценічної грамотності; розвивати творчу уяву й художній смак; зацікавити усно народною творчістю.

Урок мовленнєвого розвитку.

Афірмація, інсценізація уривка казки, інтерактивна вправа.

Підготуватися до контрольної роботи за розділами «Вступ», «Міфи, легенди, перекази українців», «Народні казки».

12
Контрольна робота . Літературний диктант і розлогі відповіді на запитання. Вступ. Міфи, легенди і перекази українців. Народні казки.

Визначити рівень засвоєння учнями знань, сформованості вмінь і навичок з теми; розвивати увагу, вміння акумулювати свої знання; виховувати пунктуальність, інтерес до результатів власної праці.

Урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Інтерактивна вправа, літературний диктант, письмова самостійна робота за варіантами.

Підготувати повідомлення «Сторінки життя і творчості Івана Франка».

13
Літературні казки. Іван Франко – казкар (збірка «Коли ще звірі говорили»). Дитинство письменника.

Ознайомити учнів із життям і творчістю І.Франка, його казками; зацікавити літературними казками письменника; розвивати навички запам’ятовування на слух, осмислення почутого, ; самостійного читання; виховувати повагу й пізнавальний інтерес до творчості І Франка, любов до книжки, захоплення красою і мудрістю художнього слова.

Урок вивчення нового матеріалу.

Інтерактивна вправа «Кольоровий настрій», групова робота, слово вчителя, учнівські повідомлення, складання таблиці, інсценізація, словникова робота,бесіда.

Загальне. Прочитати казку «Фарбований Лис». Індивідуальне. Знайти цікаву інформацію про лисицю.

14
Зміст казки «Фарбований Лис». Особливості літературної казки,її відмінність од народної казки.

Ознайомити зі змістом казки; вчити відрізняти головних персонажів від другорядних; розвивати навички виразного читання,словникової роботи, переказу літературних казок; виховувати чесність, гідність, щирість у стосунках із людьми.

Урок закріплення знань, умінь, навичок.

Промовляння скоромовок, асоціювання, сово вчителя, учнівські повідомлення, складання таблиць, інтерактивна вправа «Мозковий штурм», робота в мікрогрупах, бесіда.

Загальне. Намалювати портрет Лиса й інших звірів із твору, підготуватися до характеристики образу Лиса Микити. Індивідуальне. Підготувати інформацію про святого Миколая.

15
Образ Лиса, риси його характеру.

Допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст казки, навчати самостійно оцінювати вчинки і поведінку дійових осіб, характеризуючи образ лиса, риси його вдачі; розвивати увагу, вміння логічно мислити, наводити переконливі приклади;виховувати осмислення брехні, лицемірства, зарозумілості і хвалькуватості в житті людини.

Урок закріплення знань, умінь і навичок.

Виразне читання, учнівські повідомлення, літературний диктант, слово вчителя, бесіда,словникова робота вправа «Гронування».

Підготуватися до уроку літератури рідного краю, прочитати…….

16
Урок літератури рідного краю

Ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом письменника……,проаналізувати зміст твору……; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам'ять, увагу, спостережливість; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття поваги до письменників рідного краю, літературний смак; розвивати читацький інтерес.

Урок літератури рідного краю

Учнівські повідомлення, колективно-групова робота, виразне читання.

Випереджальне завдання групам.Загальне:прочитати казку Василя Королева-Старого «Хуха-Моховинка».

Індивідуальне:

підготувати повідомлення про життя і творчості Василя Королева –Старого й міфічних істот.


17
Василь Королів-Старий. Стисло про письменника. Добро і зло в казці «Хуха-Моховинка».

Розповісти учням про життя В.Королева-Старого і його фантастичні казки; поглибити знання про літературну казку, її особливості й повчальний зміст, поповнювати знання про міфологію і демонологію України; розвивати творчу увагу школярів, логічне мислення, пам'ять, виховувати оптимістичну та гуманістичну поведінку, прагнення робити добро, найкращі людські якості.

Урок вивчення нового матеріалу.

Інтерактивна вправа «Ланцюжок добрих побажань», асоціювання, слово вчителя, учнівські повідомлення, анкета письменника, складання сенканів.

Створити ілюстрації до казки, зобразити Хуху-Моховинку, інших казкових істот, діда, зимовий ліс або теплу Хушину оселю(на вибір).Підготува-тися до характеристики образу Хухи-Моховинки й інших героїв.

18
Образ фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Наскрізний гуманізм казки. Аналіз зовнішності казкових істот.

Вчити учнів знаходити описи зовнішності фантастичних істот, аналізувати їх, оцінювати вчинки персонажів з позицій гуманізму; розвивати вміння грамотно висловлювати свої думки, образне мислення; виховувати доброту,порядність, чуйність, уважне ставлення до ближнього прагнення творити добро.

Комбінова-ний.

Використання образних висловів, бесіда, слово вчителя, робота з таблицею, робота в парах, у групах, написання есе.

Загальне: написати фанфік «Пригоди Хухи-Моховинки у мене вдома». Прочитати казку Василя Симоненка «Цар Плаксій та лоскотон».

Індивідуальне: підготувати повідомлення про життя і творчість Василя Симоненка; виразно читати поезії «З дитинства», «Я не була за дальніми морями…»19
Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон»

Ознайомити учнів із життям і творчістю Василя Симоненка, розкрити зміст казки; навчати висловлювати особисте ставлення до зображуваного; розвивати культуру зв’язного мовлення; виховувати оптимістичне бачення світу.

Урок вивчення нового матеріалу.

Інтерактивна вправа «Графічний настрій», слово вчителя, виразне читання, бесіда, постановка та розв’язання проблемних питань, чайнворд.

Підготуватися до характеристики персонажів казки «Цар Плаксій та Лоскотон». Намалювати до неї ілюстрації і карикатури.

20
Різні життєві позиції царя Плаксія і лоскотна(песимістична й оптимістична). Казкова історія і сучасне життя.

Визначити основні риси характеру дійових осіб твору; простежити різні способи життя і поведінки персонажів; розвивати вміння висловлювати особисте ставлення до зображуваного, проводити аналогії із сучасним життям; виховувати морально-етичні якості п’ятикласників.

Урок закріплення знань, умінь і навичок.

Експрес - опитування, словникова робота, групова робота, афірмації.

Підготуватися до уроку виразного читання уривків казки «Цар Плаксій та Лоскотон», які найбільше сподобався. Чи могли б цар Плаксій та дядько Лоскотон дійти злагоди і просто побалакати, жити по - сусідськи в одному царстві? Свої марки міркування записати у вигляді монологу-роздуму.

21
Урок – конкурс на найкращого декламатора уривків казки «Цар Плаксій та Лоскотон», які найбільше сподобалися.

Удосконалювати навички виразного читання; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати усне мовлення школярів, пам'ять; виховувати любов до слова, поезії.

Урок виразного читання.

Побажання успіху від учителя, пам’ятки,слово вчителя, виразне читання, рефлексія.

Прочитати повість-казку Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».

22
Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»- повість-казка сучасної дитячої письменниці.

Ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом Галини Малик, її повістю-казкою «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»;розвивати навички аналізу художнього твору, вміння переказувати твір і читати уривки з нього за ролями; виховувати дбайливе ставлення до свого життя, інших людей.

Урок вивчення нового матеріалу.

Виразне читання, есе, слово вчителя, бесіда, читання за ролями, переказування уривків, укладання списку порад.

Скласти список своїх недороблених справ. По можливості їх доробити.

23
Жанрово-композиційна своєрідність повісті. Елементи незвичайного у творі. Символіка країни Недоладії та її мешканців. Морально-етичні проблеми в казці.

З’ясувати особливості жанру, композиції твору, символіку образів; навчати аналізувати морально-етичні проблеми, порушені у творі, коментувати їх; розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення, прагнення до самовиховання; виховувати щирість, відкритість, наполегливість у досягненні поставленої мети, відповідальність за свої вчинки.

Урок формування вмінь і навичок.

З’ясування емоційної готовності за допомогою словосполучення, слово вчителя, складання таблиці, словникова робота, робота зі схемами, створення карти, вправа «Лексична хвилинка», гра «Лови помилку».

Написати фанфік про подальші пригоди Алі та її нових друзів. Створити ілюстрацію з героєм, який найбільше сподобався.

24
Характеристика образів повісті-казки. Особливості мови твору, роль діалогів у ньому.

Поглибити вміння учнів характеризувати героїв; аналізувати роль художніх засобів, особливості мови твору; пояснювати роль діалогів у ньому; розвивати увагу, вміння робити висновки; виховувати позитивні риси характеру, прагнення робити добро.

Урок формування вмінь і навичок.

Психологічний тест, літературний диктант, робота в група, укладання списку справ, робота зі схемою, діаграма Венна.

Загальне: прочитати повість-казку Галини Пагутяк «Лялечка і Мацько».

Індивідуальне:

Підготувати повідомлення про письменницю.


25
Галина Пагутяк. «Лялечка і Мацько».

Розширити коло читацьких інтересів учнів; допомогти усвідомити зміст й ідейно-художнє багатство самостійно прочитаного твору; удосконалювати навички спостереження над текстом, добору корисної інформації; формувати вміння брати на себе відповідальність за індивідуальну і групові діяльність, узгоджувати свої вчинки з діями членів колективу, працювати в парах, виступати перед аудиторією; виховувати потяг до самопізнання; прищеплювати високоморальні якості.

Урок позакласно-го читання.

Обмін напутніми словами, слово вчителя, бесіда, робота зі схемами.

Загальне: дібрати цікаві загадки.

Індивідуальне:підготувати повідомлення про загадки, пов’язані з міфологічним світобаченням наших предків.

26
Загадки як вид усної народної творчості. Розгляд змісту й форми загадок.

Розкрити барвистий світ народних загадок, особливості цього оригінального виду фольклору; сформувати в учнів уявлення про народну загадку, метафору як художній засіб; розвивати логічне й абстрактне мислення, пам'ять, увагу школярів; виховувати допитливість, зацікавлення фольклором, зокрема народними загадками.

Урок вивчення нового матеріалу.

Графічне зображення настрою, асоціювання, слово вчителя, учнівські повідомлення, складання таблиці, відгадування загадок, бесіда, виразне читання, творча робота.

Вивчити напам’ять кілька загадок (на вибір). Скласти 2-3загадки про фарбованого Лиса Микиту, Хуху-Моховинку, Лоскотона, добро, сміх, мудрість.

27
Тематичні групи загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин).

Сформувати в учнів уявлення про тематичні види загадок; розвивати логічне мислення, спостережливість, уважність, уміння складати і відгадувати загадки, уяву, фантазію. Художнє мислення учнів; виховувати повагу до народного генія, естетичний смак, любов до художнього слова.

Комбінова- ний.

Означення настрою іменником, слово вчителя, декламування, чайн-ворд – кільце, робота з підручником, відгадування загадок, бесіда.

Записати від родичів і знайомих 3-4 загадки, намалювати ілюстрації для рукописної книжечки «Загадки нашого краю», які відображали б зміст загадок та їхніх відгадок.

28
Прислів’я та приказки. Народне уявлення про навколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.

Ознайомити зі специфікою прислів’їв і приказок, як виду усної народної творчості; допомогти усвідомити їхні особливості, роль у мові; розвивати навички виразного осмисленого читання прислів’я і приказок (визначення тематики та змісту їх), афористичність і точність думки, увагу до лексики власних суджень; виховувати культуру мовлення, шанобливе ставлення до кмітливості й мудрості народу, акумульованих у прислів’ях і приказках, сприяти осмисленню ролі цих цінностей у сучасному світі.

Урок вивчення нового матеріалу.

Гра-змагання, складання таблиці, конкурс на кращого знавця прислів’їв, інтелектуальна розминка «Ерудит», конкурс художників, робота з підручником, відновлення прислів’їв.

Вивчити напам’ять кілька прислів’їв і приказок ( на вибір).

29
Складання оповідання (казки) за прислів’ям (письмово).

Допомогти учням глибше зрозуміти узагальню вальний зміст прислів’їв, навчати доречно використовувати їх у власному мовленні, проеціюючи на ситуації сучасного життя; розвивати усне та писемне мовлення, творчу уяву; збагачувати словниковий запас, розширювати кругозір; виховувати любов до художнього слова, сприяти отриманню естетичної насолоди від нього.

Урок мовленнєвого розвитку.

Інтерактивна вправа «Обмін побажаннями», робота з текстами – зразками, складання письмових висловлень, бесіда, рольова гра.

Доопрацювати твори.

30
Контрольна робота. Тестування. Літературні казки. Загадки. Прислів’я.

Визначити рівень учнівських знань, умінь і навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати навички зв’язного мовлення, уміння точно і стисло відповідати на питання; виховувати найкращі людські якості.

Урок контролю і корекції знань, умінь і навичок.

Інструктаж, тести, консультація.

Загальне: прочитати казку Марка Черемшини «Сльоза».

Індивідуальне: підготувати повідомлення про життя і творчість Марка Черемшини.31
Література рідного краю.

Ознайомити учнів зі сторінками життя і творчості ………; вдосконалювати навички ідейно-художньому аналізу прозового твору; розвивати читацький досвід; виховувати почуття гордості за рідну землю, за свій народ, прагнення вивчати і збагачувати надбання літератури рідного краю.

Урок літератури рідного краю

Асоціювання, слово вчителя, учнівські повідомлення, інсценізація, , виразне читання творів.

Повторити вивчене впродовж семестру. Написати есе «Мій найкращий урок літератури».

32
Повторення та узагальнення вивченого за І семестр. Семестрове оцінювання.

Узагальнити знання. Вміння й навички, набуті впродовж І семестру; розвивати мовлення, мислення, увагу, пам'ять; зацікавити українською літературою.

Урок узагальнен-ня й систематизації знань, умінь і навичок.

Гра «Відгадай твір», вправа «Упізнай мене», ігрова ситуація «Річ-загадка», гра «Пантоміма».

Написати есе «Мої успіхи та невдачі».

Каталог: uploads -> editor -> 3122 -> 418344 -> blog -> files
files -> «Лімерики гра зі словами як вияв індивідуального погляду на світ»
files -> «Образ України та громадянський вибір поета у творчості Василя Симоненка»
3122 -> Щасливий випадок, або слідами телепередач літературна гра для учнів 8-11 класів
3122 -> Технологічні картки
files -> Кз «Веселівська загальноосівтня школа І-ІІІ ступенів» Криворізької районної ради Дніпропетровської області
files -> Література рідного краю. 11 клас. Творчість Сергія Завгороднього і Миколи Карплюка
3122 -> Виховуючи у молодших школярів бережного ставлення до природи, рідної землі, навчаючи їх оберігати і примножувати навколишню красу, ми формуємо зачатки екологічної і моральної свідомості, духовності, гуманізму
files -> Уроку методи й прийоми домашнє завдання

Скачати 174.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка