Урок всесвітньої історії. 9 клас «ОБ'єднання німеччини»Дата конвертації11.12.2018
Розмір26.4 Kb.
ТипУрок
Урок всесвітньої історії. 9 клас

«ОБ'ЄДНАННЯ НІМЕЧЧИНИ»
Бессараб Лариса Федорівна,

вчитель історії Одеського НВК № 84,

вчитель вищої категорії

Цілі уроку:

а) дидактична: розкрити особливості об'єднавчого процесу Німеччини, проаналізувати наслідки об'єднання Німеччини, дати характеристику особистості Отто фон Бісмарка; встановити зв'язки між засвоєними і новими знаннями; забезпечити диференційований підхід.

б) розвиваюча: продовжити роботу над формуванням умінь учнів простежувати причинно-наслідкові зв'язки, виділяти головне, аналізувати, порівнювати, порівнювати, самостійно працювати з підручником, картою, сприяти формуванню особистісного ставлення учнів до окремих історичних подій, процесів.

в) виховна: на прикладі Німеччини, що стала після об'єднання однією з найбільш розвинених країн світу, прищеплювати в учнів розуміння необхідності єдності своєї країни як умови успішного її розвитку.


Прогнозований результат навчання:

вироблення в учнів власного погляду на політичні процеси, що відбувалися при об'єднанні Німеччини (1871р.); оволодіння основними поняттями: юнкери, об'єднання «залізом і кров'ю», імперія, Північнонімецький союз.


Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форма навчання: групова

Обладнання уроку: Підручник для 9 класу «Всесвітня історія»: Київ:«Ґенеза»,2009; політична карта Європи; атлас з всесвітньої історії (9 клас); ілюстративний матеріал; мультимедійна презентація, відеоролик.
Мотивація теми уроку:

Розкриття суперечливих сторін процесу об'єднання країни:

з одного боку, об'єднання Німеччини сприяло створенню централізованої держави і згуртування нації, з іншого, — німецька політика стала вогнищем європейської та світової нестабільності, що призвела до двох світових війн.
ХІД УРОКУ.

I. Організаційний момент.

II. Мотивація до навчання.

Вступне слово вчителя з використанням відеоматеріалів.

Кожен народ і держава проходять свій специфічний шлях історичного розвитку, який залежить від особливостей національної ментальності і зовнішньополітичних чинників.

Цей процес може бути прискореним, але тільки тоді, коли для цього є внутрішні умови. Централізоване держава - найвищий злет політичного розвитку народу в певний період.
Демонстрація слайдів про період об'єднання Німеччини . (слайд 1)
Питання класу: яке враження створює переглянутий матеріал?

Прокоментуйте коротко.

Після закінчення революції 1848-1849рр. Німеччина являла собою «клаптева ковдра», Пруссія прагнула посісти панівні позиції. З-за політичної роздробленості в різних регіонах, в князівствах і герцогствах діяли свої закони, митниця, були свої армії і система державної влади. Характерною рисою Німеччиною було збереження феодальних пережитків.

Політична роздробленість країни заважала швидкому економічному зростанню. Створення національної держави ставало нагальною потребою всього німецького суспільства. Питання полягало в тому, яким чином буде здійснена дана задача, під егідою якої держави відбудеться об'єднання Німеччини. На цю роль претендували Пруссія і Австрія.


III. Оголошення теми уроку, постановка цілей.


IV. Актуалізація опорних знань.

Перед вивченням нової теми учні об'єднуються

в групи та для актуалізації знань отримують завдання по пройденому

матеріалу. (Час виконання 4 хв.)
Завдання для груп.(слайд 2)

Скласти загальну характеристику централізованої держави за допомогою запропонованого списку ознак держави (Учні вибирають пункти, які відповідають визначенню централізованої держави).

1) різноманітність грошових одиниць на території держави;

2) єдина фінансова політика;

3) самостійність окремих частин держави в питаннях внутрішньої політики;

4) наявність меж у середині держави;

5) централізація системи влади;

6) єдине законодавство;

7) єдина зовнішня політика;

8) відсутність внутрішніх кордонів;

9) наявність єдиного політичного центру;

10) самостійна зовнішня політика окремих частин держави;

11) різні закони з одного і того ж питання в різних частинах держави;

12) єдина грошова валюта


V. Вивчення нового матеріалу (25 хв.).

План.


1. Економічний підйом Німеччини після революції 1848-49рр.

2. Боротьба Пруссії і Австрії за гегемонію Німеччини, два шляхи об'єднання Німеччини.

3. Характеристика особистості та діяльності Отто фон Бісмарка.

4. Війни Пруссії в боротьбі за об'єднання Німеччини:

а) війна з Данією;

б) Австро - прусська війна;

в) Франко-прусська війна.

5. Завершення об'єднання Німеччини, значення об'єднання країни.


Постановка проблемного завдання. Доведіть, що об'єднання Німеччини відбувалося «не промовами та постановами, а залізом і кров'ю».
В ході уроку учні заповнюють таблицю

«Основні етапи об'єднання Німеччини» (слайд 3)ПП

Дата

Подія

Підсумок


Економічний розвиток Німеччини і проблема об'єднання країни

Робота з інформаційними картками

Учитель пропонує учням ознайомитися з інформаційними картами і виконати завдання.Завдання для 1,2 груп.

Визначте, які зміни відбувалися у сільському господарстві до 60 років XIX століття?Завдання для 3, 4 груп.

Доведіть, що в Німеччині 50 – 60 роки завершився промисловий переворот. В яких країнах Європи переворот вже здійснено і в чому полягала значення даного процесу.Інформаційна картка № 1.

Становище сільського господарства в Пруссії.

Пруссія та інші німецькі області залишались аграрними державами. У Пруссії, за переписом 1852 р., з 17 мільйонів її жителів 12 мільйонів жили в селі, промислове населення країни склало 11 %. Розвиток капіталізму в Пруссії був утруднений збереженням роздробленості, великого поміщицького землеволодіння, привілеїв дворянства та інших елементів старого феодального порядку.

В 1850 р. у період політичної реакції був прийнятий Закон «Про регулювання відносин між поміщиками і селянами», за яким деякі незначні повинності були скасовані, основні ж підлягали викупу. При цьому розмір викупу становив 18-кратному обсягу щорічних платежів. У селі відбувалося розшарування. Дрібні і середні господарства перебували у стані бідності. У той - же час частина селян збагачувалася, перетворюючись в сільських підприємців, які використовували працю наймитів.

Інформаційна картка № 2

Економічна криза 1847-1848 рр. закінчилася, і з початку 50-х років економіка почала стрімко розвиватися. Найбільшого економічного розвитку досягли райони середньої течії Рейну - Рейнсько-Вестфальскі провінції Пруссії, багаті покладами кам'яного вугілля і залізної руди. Тут активно застосовували парові машини, створювалися великі промислові центри.

Найбільшим торгово-промисловим центром до кінця 40-х рр. стає столиця Пруссії Берлін, місто з населенням 400 тис. чоловік. В ньому зосередилося 2/3 всього машинобудівного і ситце набивного виробництва Пруссії. В Німеччині будувалися залізниці і, спостерігалося зростання банків акціонерних товариств.

Слово вчителя: політична роздробленість і феодальні пережитки перешкоджали подальшому розвитку в країні новим, капіталістичним відносин. Питання про об'єднання країни був дуже злободенним і вимагав невідкладного рішення. (слайди 4-6)

Захист проектів.

1 група. Проект «Роздробленість Німеччини і боротьба Пруссії і Австрії за гегемонію в її об'єднанні» (з демонстрацією учнівської презентації)Робота з поняттям «конституційний конфлікт»(підручник стор 117).

Процес об'єднання Німеччини

Слово вчителя: Прочитайте вислів прусського кронпринца (престолонаслідника): «Хто хоче правити Німеччиною, повинен її собі завоювати. Один тільки Бог знає, настав час такого єднання... Але Пруссії судилося стати на чолі Німеччини, це закладено в усій нашій історії. Але коли і як це відбудеться? До цього йде справа». Як ви його розумієте? ( 7 слайд)

Бесіда:


1. Яким бачив шлях об'єднання Німеччини кронпринц Вільгельм?

2. З якими державами могла вступити в конфлікт Пруссія на шляху до панування?

«Німецьке питання не може вирішуватися в парламентах, а лише дипломатією і на полі битви, і все, що ми до цих пір говоримо і вирішуємо, коштує не набагато більше романтичної маячні сентиментального хлопця... Великі питання часу вирішуються не промовами і парламентськими резолюціями, - це була помилка 1848-1849 рр., а залізом і кров'ю»

Слово вчителя Після смерті Фрідріха Вільгельма IV королем у 1861 р. стає його брат Вільгельм I. Сучасники характеризують його як людину, яка понад усе ставить інтереси Пруссії.

Для реалізації своїх планів він призначає на посаду канцлера Отто фон Бісмарка.Захист проектів.

2 група. Проект «План Бісмарка об'єднати Німеччину залізом і кров'ю» (слайд 8)

Робота з поняттям «консервативна політика» (підручник стор 118)

Робота з документами

Учитель пропонує учням проаналізувати висловлювання Бісмарка і відповісти на питання.

Робота з документом. (підручник стор 118) Які уроки виніс О. фон Бісмарк

з революційних подій 1848 и1849рр?

1. Охарактеризуйте політичні погляди Бісмарка.

2. Яким чином Бісмарк планує досягти єдності Німеччини?Робота з афоризмами.

Афоризми Отто фон Бісмарка: (слайд 9)«Великі питання часу не постановами більшості вирішуються, а лише залізом і кров'ю!»

«У справі об'єднання сила переважає над правом!»

«Я завжди радів, коли мені вдавалося, яким би то не було шляхом, хоча б на три кроки наблизиться до єдності Німеччини».

- Як ці афоризми пов'язані з проблемою уроку?Перегляд відео.

Повідомлення має допомогти учням усвідомити вплив особистості на хід історичних подій і процесів. Аналіз життя та діяльності Бісмарка повинен привести учнів до розуміння суперечливої долі цієї людини, що зазнала в своєму житті славу і приниження, силу і неміч, страх і шанування. Отто фон Бісмарк — неординарна особистість, у ньому було те, що притягувало і відштовхувало від нього людей.

Бесіда з переглянутого відео фрагменту:

1) Що Вам подобається в постаті цього діяча?

2) Що Ви не сприймаєте?

3) З ким з раніше вивчених історичних діячів Ви б порівняли Бісмарка?Захист проектів.

3 група. Проект «Війни Пруссії з Данією і Австрією. Утворення Північнонімецького союзу» (слайди 10-11, презентація буклету або стінгазети)

Робота з датою (підручник стр120) 1870р. - війна Пруссії проти Франції

Захист проектів.

4 група. Проект «Об'єднання Німеччини».(слайд 12, карта, плакат)

Робота з датою. (підручник стр121) 1871р - проголошення Німецької Імперії

Вчитель підводить підсумок роботи, звертаючи увагу на те, що Німеччина стає «новою централізованим державою» і одночасно центром європейської нестабільності (слайд 13)

Робота з контурною картою. Позначити на контурній карті:

1) держави, що ввійшли в Північнонімецький союз

2) дії прусських військ проти Данії і Франції

3) межі Німецької імперії 1871р4.Закріплення.(10 хв.)

Групам попередньо роздано картки з завданнями.

Робота з проблемним завданням: «Доведіть, що об'єднання Німеччини відбувалося «не промовами та постановами, а залізом і кров'ю»».

Перевірка підсумкової таблиці «Основні етапи об'єднання Німеччини» (слайд 14)Бесіда

1. Підтвердить або спростуйте твердження, що створення Північнонімецького союзу - це початок нової історії Німеччини. Свою відповідь аргументуйте.

2. Чому саме Пруссія, а не Австрія очолила об'єднання німецьких держав?

3. Запропонуйте альтернативний шлях об'єднання Німеччини без застосування

військової сили.

Висновок: Бісмарку вдалося реалізувати план об'єднання Німеччини і досягти поставлених цілей завдяки тому, що він використовував різні методи, а в своїй політиці керувався, насамперед, інтересами держави.

VI. Домашнє завдання

1. Прочитати параграф підручника.

2. Скласти історичний портрет О. фон Бісмарка.

3. Підготувати повідомлення про К. Кавура, Д. Мадзіні, Дж. ГарібальдіVII. Оцінювання (3 хв.): учні по групах заповнюють оціночні листи.

VIII. Підсумки уроку. ( 2хв) Рефлексія:

Чи залишилися ви задоволені своєю роботою?Чи відчували ви утруднення в роботі груп ?

Досягли мети? Дізналися багато нового і цікавого?
Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка