Урок з географії та інформатики 10 кл. Тема. Географія світових природних ресурсів, раціональне і нераціональне природокористуванняСторінка1/2
Дата конвертації26.10.2018
Розмір4.9 Mb.
#54695
ТипУрок
  1   2
Бінарний урок з географії та інформатики 10 кл.
Тема. Географія світових природних ресурсів, раціональне і нераціональне природокористування.

Мета: вивчити з учнями, дослідити і систематизувати знання про основні фактори забруднення Світових природних ресурсів і навколишнього середовища; удосконалити практичне вміння відбору необхідної інформації під час вивчення раціонального і нераціонального природокористування; аналізувати і систематизувати, висловлювати свої думки та ідеї, захищати свої позиції, формувати проблемні запитання. Перевірити знання, вміння та навички роботи по створенню комп’ютерних презентацій.

Обладнання: карта Світових природних ресурсів, таблиці з цифровою інформацією, основні нормативні документи в галузі захисту навколишнього середовища, відео проектор, комп’ютери, програмне забезпечення.

Епіграф уроку: «Природа такий же унікум, як картина Рафаеля. Знищити її легко, відновити неможливо».

П. Бородін.


«Велич людини в її здатності мислити »

Б. ПаскальХід уроку.

I. Організаційно - мотиваційний етап.

Вчитель. «А земля та стане пустинею через вину жителів її, через плід діянь їхніх»

(Біблія, Старий Заповіт, 7.13.)

А може дійсно ці слова є пророчими? Вислів із старого заповіту буде проблемним питанням нашого уроку. Ваше завдання: ознайомившись із презентаціями спростувати або підтвердити, знайти шляхи вирішення виявлених проблем.

У наш час людство переживає надзвичайно важливий і критичний період своєї історії – період небаченого, загрозливого для існування цивілізації зростання цілої низки негативних факторів: деградації природи, деградації людської моралі, зростання бідності, поширення хвороб, злочинності, агресивності, зростання до критичного рівня конфлікту між техносферою і біосферою.

Арабський мислитель Гарун Тазієв говорив: «Природа, в якій вам, молодим, доведеться жити, забруднюється, піддається руйнуванню, знищується. Чи багатьом з вас щастило бачити прозору річкову воду, чистий пісок, насолоджуватися тишею без реву моторів, дихати чистим повітрям, без домішок бензину, мазуту, пестицидів? Ваше майбутнє може стати жахливим, якщо не почати негайно лікувати цю проказу. Прийшов вам час діяти!»

Можливо, хоча б невеличку частину питання щодо вирішення використання і охорони Світових природних ресурсів вам доведеться вирішити сьогодні на нашому уроці.

На минулому уроці ми з вами розпочали вивчати Світові природні ресурси світу, і для кращого вивчення даної теми клас

було розділено на чотири експедиційні загони і відправлено у віртуальну подорож для дослідження і вивчення мінеральних, земельних, водних і лісових природних ресурсів Світу.

Повернувшись з віртуальної експедиції, ви повинні були зробити звіт про проведену роботу або зробити презентацію. Презентацію ви робили на уроках інформатики.

Вчитель інформатики: Шановні учні, ми з вами вивчили тему: «Комп’ютерні презентації», тому для перевірки ваших умінь та навичок ви повинні показати презентації, які заздалегідь були задані. Ваші презентації повинні мати такі об’єкти як: фото, малюнки, таблиці, діаграми, відео тощо. Чи ви готові демонструвати свої презентації? Перш ніж розпочати показ презентацій, нам потрібно повторити вивчений матеріал.

II. Актуалізація опорних знань.)

Вчитель географії: Давайте з вами пригадаємо що ми вивчали на минулому уроці.

(Для повторення вивченого матеріалу підібрані питання з урахуванням диференційованого підходу до учнів.) 1. Що таке Світові природні ресурси?

 2. Як поділяються Світові природні ресурси за ступенем вичерпності?

 3. Як ви розумієте вислів нетрадиційні види палива?

 4. Що таке, на вашу думку, раціональне і нераціональне природокористування? Наведіть приклади.

Вчитель інформатики: Давайте пригадаємо з вами, що ми вивчали на минулих уроках:

 1. Що таке презентації та де їх використовують?

 2. За допомогою яких програм можна створювати презентації?

 3. Як завантажити програму Power Point?

 4. Будова вікна програми Power Point?

 5. Як встановити мультимедійне оформлення до презентації?

 6. Як завантажити для перегляду презентацію?

 7. Яке розширення має файл презентації?

III. Вивчення нового матеріалу за презентаціями учнів.

Мінеральні ресурси світу

Розпочинає капітан команди, розказуючи і демонструючи роботу за допомогою мультимедійної дошки.

- Ми, група геологів, займалися вивченням мінеральних Світових природних ресурсів і виявили, що основою їх є корисні копалини різні за походженням. Це природні мінеральні утворення неорганічного чи органічного походження, що виникли в земній корі внаслідок розвитку геологічних процесів упродовж всієї еволюції Землі і використовуються в господарстві безпосередньо або після попередньої обробки як сировина або джерело енергії.

У світі налічується понад 200 видів корисних копалин, які за фізико-хімічними властивостями і використанням у господарстві поділяються на енергохімічні (вугілля, нафта, природний газ, уран, торф, горючі сланці і т. д.): рудні (руди чорних кольорових, рідкісних, розсіяних, благородних металів); нерудні металургійні; гірничо-хімічні; технічні (алмази, тальк, азбест, каолін, графіт і т.д.); будівельні (глина, гіпс, природний камінь); гідротермальні. Корисні копалини бувають у твердому, рідкому і газоподібному стані. Загалом усі корисні копалини за промисловим використанням поділяють на чотири основні групи: рудні (металеві), нерудні (неметалеві), горючі (паливні), гідромінеральні й газомінеральні. Родовища корисних копалин розміщені досить нерівномірно, що пояснюється особливостями їх геологічної та тектонічної будови.

Основою енергетики є паливні ресурси: вугілля, нафта, природний газ, горючі сланці тощо. Найбільші запаси нафти і газу зосереджені у країнах Близького та Середнього Сходу (понад 1/2 світових запасів нафти).

Найбільшими запасами металевих корисних копалин володіють США, Канада, Австралія, Китай, Росія. В надрах країн, що розвиваються, зосереджено 90% кобальту, близько 90% олова, 75% бокситів, 60% міді. Серед країн, що володіють основними запасами руд, - США, Індія, Китай, Росія, Австралія, Бразилія, Ліберія; мідних руд – Замбія, Демократична Республіка Конго, Чилі, США, Канада, Австралія; алюмінієвої сировини – Австралія, Індія, Франція, США, Росія; золота – ПАР, США, Австралія, Росія, Бразилія.

Нерудні корисні копалини використовуються в хімічній промисловості, металургії, будівельій індустрії, медицині тощо. Їх видобуток ведеться в багатьох регіонах світу (самородна сірка видобувається в Мексиці, США, Росії,; калійні солі – Канаді, Росії, Німеччині).

Після закінчення презентації члени команди доповнюють виступ капітана команди.

Після виступу йде обговорення роботи з класом, учні задають запитання:


 1. Які корисні копалини видобуваються відкритим, а які закритим способом?

 2. Чи забруднюється навколишнє середовище під час видобування корисних копалин?

 3. Які заходи приймаються щодо охорони і раціонального використання корисних копалин?

Земельні ресурси світу

Капітан команди: Ми, аграрники, займалися вивченням земельних ресурсів світу і дослідили, що земельні ресурси належать до ресурсів багатоцільового призначення і використовуються і як тверда опора, фізична поверхня Землі, і як родючий грунт. Тільки для сільського та лісового господарства земля стає засобом виробництва, тому для цих галузей важлива якість ґрунтів, їх родючість. (В ході роботи йде демонстрація слайдів).

Земельний фонд світу становить 133,9 млн. км, або 26,3% загальної площі земної кулі. Сільськогосподарськими угіддями зайнято близько 35%, лісами та чагарниками – понад 30%, населеними пунктами, промисловістю і транспортом – 3% світового земельного фонду. У світі нині розорано і обробляється 10,8% загальної площі земельних ресурсів, під луками та пасовищами зайнято 23,2%.1 учень: Сучасний розподіл земельних ресурсів по найбільших регіонах світу істотно відрізняється: площа земельного фонду країн Західної і Центральної Європи становить близько 500 млн. гектарів (незважаючи на високу густоту населення, земельні ресурси цієї території використовуються досить ефективно завдяки сприятливому клімату і рельєфу). Азії – близько 2,7 млрд. гектарів (гострий дефіцит земельних ресурсів відчувається в країнах з найбільшою густотою населення – Сінгапурі, Японії, Індії, Китаї), Африки – близько 3 млн. гектарів, Північної Америки – понад 2 млрд. Південної Америки – понад 1,7 млрд. гектарів, Австралії і Океанії – близько 850 млн. гектарів.

2 учень: (робить висновок). Отже, зростання кількості населення у світі призводить до збільшення площі сільськогосподарських угідь, яка за останнє десятиліття досягла 360 млн. гектарів. Основними проблемами використання земельних ресурсів є зниження родючості ґрунтів та опустелювання, яке виникає через вирубування лісів, знищення рослинного покриву, надмірне випасання худоби.

Після закінчення презентації решта учнів команди доповнюють даний матеріал і дають відповіді на запитання від учнів класу: 1. Що таке ґрунт?

 2. Які основні види ґрунтів ви знаєте?

 3. Які основні ґрунтоутворюючі чинники ви знаєте?

 4. Які ґрунти поширені в нашій місцевості?

 5. Що потрібно зробити для більш кращого використання і охорони грунтів в нашій місцевості?

Лісові і рекреаційні ресурси світу

Ліси – складова рослинних ресурсів, які використовуються як сировинна база для лісової, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості, будівельної індустрії, для розвитку рекреації та туризму. (Під час презентації демонструються слайди за допомогою мультимедійної дошки).

На Землі лісові ресурси розміщені нерівномірно, їх географія в основному збігається з поширенням зони тайги, мішаних, широколистих, вологих екваторіальних лісів. Значні запаси лісу зосередженні в областях висотної поясності (Росія, Китай, США, Канада, Перу тощо), але їх використанню перешкоджають складний рельєф і транспортна доступність. До найбільш забезпечених лісовими ресурсами країн належать Фінляндія – 77%, Камбоджа – 69%, Бразилія – 66%, Швеція – 68%, Індонезія – 60%, і т.д. Разом з тим багато країн недостатньо забезпечені лісовими ресурсами або взагалі не мають лісів.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка