Урок засвоєння нових знаньСкачати 54.34 Kb.
Дата конвертації03.11.2018
Розмір54.34 Kb.
8 клас
Урок №51
Дата:
КІЛЬКІСТЬ І ЗМІНА НАСЕЛЕННЯ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ.

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ.ДОСЛІДЖЕННЯ П. ЧУБИНСЬКОГО
Мета: формувати в учнів систему знань про кількість населення світу та України; навчити визначати показники народжуваності, смертності, природного руху населення та їх вплив на зміну чисельності; аналізувати демографічні процеси в різних регіонах світу та України; формувати навички роботи зі статистичними показниками, креслити та аналізувати графіки зміни кількості населення в часі; стимулювати активну пізнавальну діяльність, інтерес до вивчення географії населен­ня і демографії; виховувати аналітичні здібності та комунікабельність у спілкуванні з різними верствами населення.

Обладнання: атлас, карти природного приросту населення світу та України, політична карта світу, карта адміністративно-територіального устрою України; статистичні показники кількості і природного приросту населення світу та України, портрети видатних вчених-демографів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні навчаться:

- називати кількість населення світу, найбільших за його кількістю країн та України;

- показувати на карті країни і області України з найбільшою і наймен­шою кількістю населення;

- визначати чинники, що впливають на зміну чисельності населення;

- пояснювати динаміку чисельності населення світу та України;

- використовувати поняття «природний рух населення», «демографіч­ний вибух», «демографічна криза»;

- розуміти основні принципи проведення демографічної політики в різних країнах світу.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання. Налаштування учнів на успіх.


ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Методичний прийом «Бесіда»

- Пригадайте, на які дві галузі поділяється географічна наука.- Укажіть об’єкт вивчення економічної і соціальної географії. Які

методи географічних досліджень доцільно використовувати під

час вивчення населення?

- Чи для цього необхідні знання про особливості розміщення різ­них груп населення?


ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Методичний прийом «Nota bene» (замітка на полях)

Наука, яка вивчає закономірності і просторові особливості формування та розвитку сучасного складу населення та його поселення в різних соціальних, економічних, історичних та природних умовах, називається географією населення. Вона є частиною економічної і соціальної географії. Предметом її вивчення є дослідження географічних відмінностей складу, відтворення населення, його територіальне розміщення та переміщення, трудові ресурси та їх використання, відмінності в культурі, побуті, звичаях, обрядах, населені пункти та їхні територіальні системи.

Це й буде предметом нашого вивчення.

Наука про закономірності відтворення населення називається демографією. Вона вивчає закономірності і соціальну зумовленість народжуваності, смертності, шлюбності і припинення шлюбу, міграції, зайнятості, вікову структуру населення, його статевий склад.

Географія населення і демографія тісно пов’язані між собою, а також з етнографією, соціологією, економікою, містобудуванням, районним плануванням.
Короткий екскурс в історію науки демографія з демонструванням портретів видатних вчених-географів

-Першою умовою для забезпечення існування держави є сукупність громадян; виникає питання, яка має бути їхня кількість, які вони повинні мати природні якості.

Питання щодо чисельності населення та його зміни непокоїли ще давніх греків. Але як безпосередньо наука, демографія веде свій початок із січня 1662 року, коли в Лондоні вийшла у світ книга англійського купця і капітана, вченого-самоучки Джона Граунта. Вона мала назву «Природні і політичні спостереження над списками померлих». У XIX ст. з’явилась і назва науки, яку дав їй бель­гійський вчений Алтай Гійяр (1799-1876).

Що вам відомо про Павла Платоновича Чубинського?

- Павло Платонович Чубинський відомий як неперевершений народознавець, збирач духовних скарбів українського народу, як економіст, поет, автор слів Державного Гімну України. Його «Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край» і сьогодні не втратили своєї науковості й актуальності. Під час цієї експедиції було охоплено дослідженнями 56 повітів. Зібрано величезний обсяг матеріалів: записано близько 4 тис. обрядових пісень, весіль описано ним більш як у 20 місцях, казок — близько 300. За програмою говорів він зробив записів більш як у 60 місцях, із книг волосних судів ним відібрано близько 1000 рішень. Майже повсюди робили записи про зарплатню, яку отримували українські люди, про їхні характерні заняття, урожайність, про вплив селянської реформи на економічний побут народу, про торгівлю лісом, тютюнництво, шовківництво, виноробство тощо.

Сучасні демографічні дослідження в Україні здійснюються, зокрема, Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи Національної академії наук України.Методичний прийом «Час підручника»

За допомогою підручника визначте чисельність населення світу та його динаміку (зміни).Методичний прийом «Nota bene» (замітка на полях)

Демографічний вибух — різке зростання кількості населення, коли народжуваність перевищує смертність.

Поясніть, які, на вашу думку, виникають соціальні проблеми (незадоволені повністю або частково потреби людей) у бідних країнах світу, пов’язані із демографічним вибухом.Методичний прийом «Географічний практикум»

Визначте, з яким за кількістю населення містом України ви б зіставили зростання чисельності населення світу протягом однієї доби.Методичний прийом «Географічне дослідження»

Робота зі статистичними показниками. Ознайомтеся із даними чисельності населення України протягом 1990-2015 рр. на сайті Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/ у розділі статистична інформація (населення та міграція). Станом на 1 січня 2015 р., за даними Кримстату, в Криму проживало 1895915 осіб.

Побудуйте графік «Динаміка чисельності населення України протягом 1990-2015 рр.».

Чому, на вашу думку, кількість населення нашої держави змен­шується, адже в другій половині XX ст. вона зростала?

Методичний прийом «Географічне дослідження»

Протягом якого періоду п’ятирічки чисельність населення України зменшилась найбільше? Чи можна пов’язати між собою тенденції зменшення / зростання чисельності населення із ситуацією в економіці країни відповідно до кризи / пожвавлення (піднесення)?

На сайті Укрстату в тому самому самому розділі знайдіть інформацію про чисельність населення областей України на час, найближчий до поточного. Запишіть у зошит по три області з найбільшою і найменшою кількістю жителів.

Методичний прийом «Проблемне питання»

За дослідженнями вітчизняних демографів гіпотетичні втрати населення від соціальних катастроф протягом 1897-2013 рр. на території, що відповідає сучасній українській державі, становлять 27,7 млн осіб. Обчисліть гіпотетичну чисельність населення нашої держави. Як ви розумієте термін «гіпотетичний»? Про які соціальні катастрофи йдеться?Методичний прийом «Час підручника»

Визначення термінів «природний рух населення», «природний приріст населення», одиниця вимірювання показника природного приросту населення.Методичний прийом «Проблемне питання»

Чому важливо визначати показник природного приросту населення у відносному значенні? Прокоментуйте наступні факти абсолютного значення показника природного приросту: у кожній з двох країн з кількістю населення у 250 млн і 25 млн природний приріст становив 50 тисяч.

За показником природного приросту населення визначаємо стан демографічної ситуації.

Методичний прийом «Географічне дослідження»

Робота зі статистичними показниками. На сайті Укрстату, досліджуючи підрозділ «природний рух населення», визначте динаміку показника природного приросту населення у 2000-х рр. та області України з позитивним і найбільшим негативним показниками природного приросту населення 2014 р., з’ясуйте, наскільки відрізняються коефіцієнти народжуваності і смертності в цих областях. Чи можна визначити певні територіальні закономірності щодо показника природного приросту населення?

Методичний прийом «Географічна лабораторія» - Практична робота №11. «Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України».

Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України.
Задача 1

У Вінницькій області станом на 1 січня 2014 р. проживало 1618300 осіб. Коефіцієнт природного приросту становив 5‰. Визначте, на скільки зміниться чисельність населення області за рахунок цього показника.

Розв’язок:

1618300 - 1000

X - 5

X = 1618300 х 5:1000 = 8091,5

Населення Вінницької області зменшиться на 8091 особу.
Задача 2

У місті Києві 2014 р. народилася 34821 дитина, померло 29992 людей. Обчисліть коефіцієнт природного приросту населення в місті. Станом на 1 січня 2014 р. в столиці України проживали 2868700 людей.

Розв’язок:

34821 - 29992 = 4829

2868700 - 1000

4829 - X

X = 4829 х 1000 : 2868700 = 1,68 ‰.

Коефіцієнт природного приросту населення в Києві становив

1,68 .


Методичний прийом «Проблемне питання»

- Який показник необхідно враховувати, обчислюючи зміну чи­сельності населення країни або регіону?

- Назвіть найбільш дієві, на вашу думку, заходи у проведенні демографічної політики в Україні.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Методичний прийом «Картографічний практикум»

Покажіть на політичній карті світу 5 країн з найбільшою кількістю жителів. Покажіть на карті адміністративно-територіального устрою України 3 області з найбільшою кількістю жителів. Покажіть на карті адміністративно-територіального устрою України регіони з найгіршою демографічною ситуацією.Методичний прийом «Мандрівка в Інтернет»

Учням пропонується самостійно знайти в мережі Інтернет інформацію про основні напрямки наукової діяльності Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи Національної академії наук України, http://www.idss.org.ua/about.html.


V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Методичний прийом «Географічний мікрофон»

Наскільки змінилися після сьогоднішнього уроку ваші уявлення про населення світу та України?

Головними джерелами в демографії є: переписи населення, які проводять регулярно, зазвичай один раз у десять років, в окремих країнах — раз у п’ять років; поточний статистичний облік демо- і графічних подій (народжень, смертей, шлюбів і розлучень), здійснюваний безперервно; поточні регістри (списки, картотеки) населення, які також здійснюють безперервно; вибіркові й спеціальні обстеження.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 43 підручника.

2. Дізнайтеся про основні напрями демографічної політики в Україні та складіть конспект у зошиті.

3. Дослідження (за бажанням). З’ясуйте, як і чому змінювалася кількість населення України за історичний період.

4. Розпочніть підготовку до географічного турніру:

1) об’єднайтеся в команди по четверо-п’ятеро учнів;

2) ознайомтеся з правилами проведення Всеукраїнського турніру юних географів: http://solrmogeo.at.ua/Turnir/polozhennja_vseukrajinskogo_turniru_junikh_geograf.doc;

3) розподіліть теми для підготовки між учасниками команди.


Орієнтовний перелік тем

- Особливості демографічної ситуації в різних регіонах світу.

- Демографічні проблеми в Україні та можливі шляхи їх розв’язання.

- Дослідження П. Чубинського. Чи актуальні вони зараз?

- Особливості демографічної політики в різних країнах світу.

- Позитивні та негативні наслідки трудової міграції з території України.

- Формування української діаспори. Її сучасні зв’язки з Україною.

- Урбанізація. Її особливості в різних регіонах світу.

- Історія формування української нації.

- Географія світових релігій.- Кількісні та якісні характеристики трудових ресурсів України.


Каталог: uroki
uroki -> Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти
uroki -> Заступник директора з навчально-виховної роботи В. В. Лешко
uroki -> Узагальнення знань учнів за розділами «вступ» та «закономірності формування природи материків та океанів». Мета
uroki -> Відділ освіти віньковецької райдержадміністрації районний методкабінет слобідко – охрімовецька зош І-ІІ ступенів
uroki -> Збереження даних на комп’ютері. Файлові системи
uroki -> Реферат з історії хімії на тему: " Теорія флогістон"
uroki -> Тема: Публій Вергілій Марон. По
uroki -> Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона
uroki -> Відділ освіти, молоді та спорту віньковецької райдержадміністрації районний методкабінет інформаційно-методичний центр рмк
uroki -> Роль вірусів у природі та житті людини


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка