Уроках «Художньої культури»Сторінка5/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.74 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7

Співбесіда (індивідуальна та групова). Дає можливість індивідуальної роботи з учнями, сприяє виявленню ступеня їх особистісного росту і розвитку.

Семінар дає можливість, спираючись на наявні в учнів знання, розширити і поглибити їх, формує вміння доводити, переконувати, відстоювати свою думку. У ході семінарського заняття відбувається узагальнення наявних знань і їх закріплення. Семінарські заняття передбачають вступне слово і висновок вчителя і колективне обговорення.

Реферат - найбільш складна форма письмової роботи, що поєднує в собі план і конспект. Вибір такої форми свідчить про знання літератури за конкретною темою, про власній думці учня, про навички аналізу та узагальнення вивченого матеріалу, вмінні правильно оформити роботу. Реферат може бути присвячений вузькій темі або оформлятися як залікова робота по всьому курсу художньої культури - на розсуд вчителя.

Портфоліо творчих робіт учня. Діяльність із створення портфоліо можна умовно розділити на три етапи. На першому головною метою стає освоєння різноманітних способів дії, що дозволяють проаналізувати та оцінити твори мистецтва з різних боків, з різних точок зору. На другому - учні намагаються самостійно знайти спосіб вирішення проблеми, показати своє бачення проблеми чи явища, розкрити свій внутрішній світ. До третього етапу вони вже готові самостійно формулювати проблеми і шукати їх рішення.

Олімпіада дозволяє вчителю не тільки перевірити якість знань учнів, але й підвищити інтерес до предмета, виявити здібних учнів, які мають прагненням до творчості. Останнім часом активно розробляється форма комп'ютерної олімпіади для учнів.

Підсумковий іспит. Враховуючи різні програми, за якими ведеться викладання, організація іспиту та розробка його змісту вимагають узгодження загальних підходів.

У рамках сучасного уроку художньої культури часто застосовуються діагностичні матеріали з використанням можливостей медіа-засобів (тести, контрольні запитання та завдання, що включають в себе репродукції творів мистецтва, фрагменти музичних творів). З метою контролю знань учнів, рівня засвоєння ними тем програми з'явилася можливість використовувати на підсумкових уроках по темі програмні системи контролю знань.Презентації - діагностики служать для повторення, закріплення тем і контролю знань учнів, дозволяючи регулярно і оперативно контролювати знання по кожній з досліджуваних тем, використовувати можливості комп'ютерної техніки при перевірці тестів.

Реальним результатом використання даних електронних посібників є досить високий рівень знань учнів з художньої культури. Багато учнів випускних груп обирають для здачі іспиту художньої культури і успішно здають його у формі захисту реферату. При цьому вони самостійно створюють і свою презентацію для захисту, використовуючи досвід, отриманий під час уроків.

Далі хочеться зупинитися на спеціальних методах контролю знань, наведених у посібниках з проведення сучасного уроку художньої культури.

Серед найбільш часто зустрічаються форм опитування (або завдань) - цифровий диктант, розшифровка прізвищ, логічні пари, завдання, ребуси, загадки, логічні завдання на відповідність і «вибір зайвого», теоретичні та логічні питання, а також творчі самостійні завдання.

Найпростішою і швидкою формою опитування є цифровий диктант. Спираючись на двійковий код (відповіді «1» або «0», відповідно «згоден» або «не згоден»), вчитель готує низку тверджень, частина яких свідомо неправильна. За зовнішнім оформленням завдання очевидний зв'язок з інформатикою. Необхідно відразу регламентувати, за яку кількість неправильних відповідей яку оцінку отримує учень. Таку роботу можна провести дуже швидко і так само швидко її перевірити. При включенні цифрового диктанту у велику перевірочну роботу можна виставити за нього окрему позначку. Тут же хотілося б зауважити, що іноді неправильні твердження, пропоновані вчителем, можуть викликати посмішку або сміх дітей, що теж корисно і для встановлення контакту з учнями, і для створення сприятливого клімату на уроках, і для засвоєння пройденого матеріалу. При такій реакції на твердження можна точно сказати, що тема (або хоча б це питання) засвоєна.

Такі завдання досить універсальні і можуть бути використані вчителями різних предметів.Завдання. Учні повинні скласти алгебраїчний вираз, вирішити його і зрозуміти, як отримане число пов'язане з відповіддю на поставлене запитання. Цей блок питань безпосередньо використовує математичний апарат.

Числа в алгебраїчному вираженні мають безпосереднє відношення до творів мистецтва чи їх авторів. При вирішенні завдання виходить нове число, яке має наштовхнути учня на головне питання завдання. Наведемо приклади таких завдань.

Визначити, яка знаменна подія відбулася на Русі в століття, яке можна розрахувати так: від століття, коли творив автор знаменитої «Трійці», відняти кількість куполів у храмі, символізують Ісуса Христа і євангелістів.

Від століття, коли був придуманий іконостас, відняти кількість літер у слові, що позначає шматочки скла для мозаїки, потім відняти число нефів Софійського собору в Києві (число бань, що символізує Ісуса Христа і євангелістів). Назвіть, в яку геометричну фігуру вписана композиція ікони А. Рубльова, число персонажів якої відповідає отриманому числу.

При складанні ребусів і загадок у вчителя великі можливості для творчості, при цьому можна спиратися також на знання, отримані на інших уроках.

Наступна форма завдання - логічні пари. Хлопцям пропонується алгоритм рішення. Це дозволяє перевірити фактичні знання учнів, активізує їх розумові здібності, вибудовує внутрішні зв'язки і таким чином активізує процеси пам'яті. Дуже багато питань можна об'єднати в велику групу «Відповідності». Вони можуть принципово відрізнятися один від одного, але завжди засновані як на знаннях, так і на логічному мисленні. Найчастіше це співвідношення картин, авторів, характеристик, напрямів і т.д. (Так само широко використовуються при вивченні інших учбових предметів, наприклад іноземної мови.) Іноді учням пропонується не подвійне, а потрійне відповідність, причому це завдання може як включати, так і не включати візуальний ряд. Цікаво при цьому використовувати короткі характеристики картин чи творчості художників.

Ще один великий блок питань (універсальних з точки зору предмета) має загальну назву «вибрати зайвого». Вчитель може сам задати критерій, за яким слід вибирати, а може запропонувати учням самостійно вибрати цей критерій, пояснити логіку своїх міркувань. Це дозволяє стимулювати не дуже успішних школярів висловлювати власні судження.

Творчі роботи. Такий вид діяльності учнів складніше оцінити, але він дозволяє показати ті знання і вміння, які були придбані в курсі художньої культури, а також інших суміжних дисциплін. Творчі завдання найбільше відповідають завданням предмета художньої культури і придумуються (складаються) вчителем в рамках саме цієї навчальної дисципліни.

Робота може бути заснована на пошуку якихось ознак чи деталей на одній картині. Так, наприклад, по темі, пов'язаній з творчістю П.П. Рубенса, хлопцям можна запропонувати пояснити, чому видана ним робота належить до стилю бароко. У темі «Модерн» можна також кожному учневі дати фотографію будівлі і отримати відповідь на аналогічне запитання (чому модерн); в мистецтві XVII століття (класицизм) важливо навчитися по картині знаходити ознаки цього стилю. На перший погляд, така робота - це ще одна форма контролю знань учня, але, якщо учень виконує його не формально, намагається знайти деталі, які можуть бути не відразу видно, можна сказати, що дитина стає активним глядачем, і знання, отримані на попередніх уроках, дають йому можливість аналізувати картину і робити правильні висновки.

Тут завдання вчителя зводиться до підбору репродукцій або фотографій. Значно цікавіше з точки зору методичної розробки опитування підібрати пари, які можна порівнювати.

Зовсім не обов'язково порівняння, наприклад, з тільки що пройденим імпресіонізмом. Є пари, складені з картин цілком різних періодів. Приклад: «Пейзаж з оливами» Ван Гога і «Оливи на кладовищі в Альбано» А. Іванова; «П'єро і Арлекін» П. Сезанна і «Жиль» А. Ватто і інші. Перераховані вище завдання виконуються індивідуально або малими групами (залежить від кількості учнів та заготовленого роздаткового матеріалу).

Однак можна запропонувати кожному учневі в класі відповісти на одне і те ж питання самостійно письмово. Зразкові завдання: «Показати реформу живопису раннього Відродження на прикладі порівняльного аналізу двох картин «Поклоніння волхвів» Джотто і Боттічеллі» або «У чому різниця між реалізмом критичним і просвітницьким на прикладі картин «Пралі» Ж. Б. Шардена та О. Дом'є».

Зрозуміло, що важливим процесом є моделювання тематичних завдань, які з різних блоків, що дозволяє стимулювати розумові процеси. Скажімо, в одному з блоків великий перевірочної роботи може зустрітися відповідь або підказка до питань іншого блоку. Це дозволяє асоціативно згадати відповідь і дає хороші результати в засвоєнні матеріалу.

Крім того, дуже важливо, щоб питання і завдання не були однотипними, що виключить автоматизм при їх виконанні. Зміна ритму і постійне очікування нового дозволяють вчителю зберігати інтерес у сильних учнів навіть при виконанні нескладних завдань.
3.2 Ігрові прийоми контролю знань з художньої культури як педагогічний механізм

Виходячи з досвіду педагогів-практиків, слід зауважити, що перш ніж проводити поточний або підсумковий контроль, кожен вчитель повинен відповісти на питання: які саме знання та вміння учнів доцільно перевірити на даному етапі. Відповідь очевидна: необхідно перевіряти тільки ті знання і вміння учнів, які вивчалися ними у цій темі або протягом конкретного циклу засвоєння знань і які, отже, були сформульовані з метою вивчення теми або цього циклу знань. До такого висновку приходять всі вчителі та методисти, а, отже, є необхідність сформулювати цілі вивчення теми, що вказують ті знання і вміння учнів, якими вони повинні оволодіти на даному етапі навчання. Зазначені в цілях знання та вміння учнів мають, у свою чергу, відповідати встановленій освітній програмі по досліджуваному предмету.

Вивчаючи методичну літературу, вчителі-практики приходять до висновку, що перевірка знань учнів на уроках художньої культури вимагає нестандартних форм. І я з ними в цьому погоджуся, по-перше, тому, що вивчення художньої культури передбачає звернень до всього світу художньої культури: до її морфології, тобто видам мистецтва (живопис, архітектура, художня фотографія, музика, література, танець, театр, кіномистецтво, естрадно-циркове мистецтво); до змістовному змісту художніх цінностей в їхньому минулому побутування і як частини сучасної культури; до елементу системи ціннісних орієнтирів особистості школяра. І таке різноманіття досліджуваних питань вимагає нестандартних форм перевірки знань учнів.

По-друге, предмет художня культура, на відміну від інших, носить ігровий характер, а це значить, що через гру в предметі учні отримують знання по ньому. За допомогою інтерпретації відповідних знаків і символів, елементів умовності і метафоричності створюється ігровий характер художньої культури, який дозволяє урізноманітнити форми контролю знань учнів.

По-третє, тому що художнья культура оперує умовностями і символами досліджуваного матеріалу, інтерпретацією, то без асоціативного сприйняття тут не обійтися. Гра допоможе вчителю створити в учнів уявлення про те, що вони ніколи не бачили, викликати асоціації та зрозуміти навчальний матеріал. По-четверте, гра сприяє пробудженню інтересу учнів до світу художньої культури. Учні при вивченні художньої культури стають не тільки об'єктом, але і суб'єктом навчального пізнавального процесу. К. Д. Ушинський зазначав: "успішно можна вчитися, тільки якщо вчитися весело".

Гра як метод викладання художньої культури дозволяє вирішувати наступні дидактичні завдання:

мотиваційні - до навчання в цілому і предмету зокрема,

пізнавальні - на основі ігрової інтриги,

розумові - розвиток інтелекту і уяви,

розвиваючі - на основі схильності дітей до гри взагалі,

виховні - змістом предмета і правила

Все це дозволяє інтегрувати емоційні і когнітивні аспекти як самого навчального матеріалу, так і навчального процесу навколо предмета. Ігрові форми перевірки знань цінні ще й тим, що стимулюють пізнавальний інтерес. Вони підтримують інтерес до предмета і сприяють активності учнів у його вивченні. Ігрові форми перевірки знань дозволяють учням розкрити свої здібності, можливості і таланти.

У цій частині моєї роботи язупинюся на розгляді реальних практичних розробок для контролю знань учнів, які цікаві їм по формі, являють собою повторення пройденого матеріалу і дають можливість його творчо переосмислити.

Перш хотілося б відзначити, що художня культура є предметом області «Мистецтво», тому необхідно оперувати в першу чергу образами, а не поняттями або словами. У зв'язку з цим учні повинні мати перед очима образ (картинку) навіть під час проведення контролю знань.

Кожен розділ програми "Художня культура" завершується повторювально-узагальнюючим уроком. Ігрова форма його проведення дозволяє забезпечити максимальну активність учнів. На думку педагогів-практиків значною мірою представляє інтерес аукціон знань. Це одна з форм узагальнюючого повторення. Його можна використовувати як повторення однієї теми, але краще, якщо повторюється декілька тем. Перед початком аукціону учасники повинні ознайомитися з правилами його проведення.

Правила проведення аукціону не нові. "Банкір" - вчитель дає кожній дитині кредит, який необхідно повернути і перебільшити в ході гри.

Це звичайно 500 умовних одиниць. Предметом торгу є питання. Прикладом такого аукціону може послужити гра, присвячена італійському Відродженню.
I тур. "Один з трьох".

У цьому турі пропонуються нескладні запитання з трьома варіантами відповідей. Перш ніж поставити питання вчитель влаштовує торг. Найбільша ціна-100 умовних одиниць. Слід зауважити, що спочатку гри хлопці часто обережні і не такі активні як хотілося б.1. Відродження -

-Культурно-історична епоха, яка змінила середньовіччя, головною ознакою якої є розквіт культури, переворот в культурі, відновлення античності.

-Епоха в історії Західної Європи між стародавнім світом і новим часом більше 1000 років: від падіння Римської імперії до відкриття Америки Колумбом.

-Це епоха існування і розвитку культури Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.2. Гуманізм -

-Людське суспільство, культура людини.

-Світогляд, засноване на принципах рівності, справедливості, людяності відносин між людьми, перейнятий любов'ю до людей, повагою до людської гідності, турботою про благо людей.

-Вид музичного мистецтва, призначений для виконання в невеликих приміщеннях або для домашнього музикування (для невеликої аудиторії, де між музикантами та слухачами встановлюється дуже тісна взаємодія).3. Композиція -

-Спосіб побудови художнього твору (музичного, літературного, живописного).

-Великий світлий зал, який був місцем багатолюдних зборів князя з дружиною і пишних бенкетів.

-Культова споруда в католицькому зодчестві, призначена для молитов однієї родини.4. Палаццо -

-Споруди, складені з декількох вертикальних кам'яних блоків, перекритих кам'яними плитами.

-Зображення, висічене, вибите або продряпане на камені.

-Міський світський палац - особняк в Італії; як новий тип будинку склався в епоху Відродження з зростанням міської буржуазії.5. Сфумато -

-Гіпсова штукатурка, оброблювана іноді у вигляді різьблення або штучного мармуру.

-Мальовничий прийом, головною особливістю якого є гра світла і тіні, яка народжує живі, природні обриси предметів і фігур, а не домінування лінії, жорстко відмежовує одну фігуру від іншої.

-Мальовничий прийом, головною особливістю якого є накладення тонких прозорих шарів фарби на просохлі або загрунтовані, для того, щоб змінити барвисті тони картини.

За правильну відповідь вчитель додатково дає названу ціну, за неправильну - учень виплачує її в банк.
II тур. "Титани Відродження"

1.В якому місті народився Леонардо да Вінчі? (Г.Вінчі).

2.Про якого з титанів Відродження Д. Вазарі писав: "Адже й сам живопис міг спокійно померти після смерті настільки шляхетного художника, бо як тільки він закрив очі, живопис негайно ж, як би осліп". (Рафаель).

3. "Хоча він багато більше зробив на словах, ніж на ділі, всі ці галузі його діяльності, в яких він настільки божественно себе проявив, ніколи не дадуть згаснути ні імені його, ні славі". А про кого ці слова? (Леонардо).

4.Зображення Давида здійснене цим творцем було зустрінуте флорентійцями як гордовитий символ їхньої громади і встановлене на головній площі міста. (Мікеланджело).

5.Його фреска "Афінська школа" прославляє не тільки античну філософію, але і всю творчу силу людського розуму. (Рафаель).


III тур. "Хто швидше".

100 умовниходиниць отримує учень, який першим підняв руку і правильно назвав твір представлений вчителем на репродукціях або слайдах.


Рафаель "Афінська школа".

Леонардо "Моно Ліза".

Мікеланджело "Страшний суд".

Рафаель "Сікстинська Мадонна".

Леонардо "Таємна вечеря".

Леонардо "Автопортрет".

Рафаель "Мадонна".

Мікеланджело. «П'єта».

Мікеланджело. «Давид».

Леонардо. «Мадонна з квіткою».


IV тур. "Остання спроба".

У останньому турі хлопці можуть заробити по 100 умовних одиниць, визначивши твір або художника по цитаті.

1.Про кого з титанів Відродження ці рядки: "Недарма з молоком годувальниці всмоктав ти різець і молоток; недарма від батька, від почестей, тобі зобов'язаних, біг ти, зваблений примарою чарівного різця". (Мікеланджело)

2.За словами О. Дюма, якби безсмертний дух Мікеланджело ще раз відвідав землю, він знайшов би собі гідне житло саме в цій споруді. (Собор Святого Петра).

3. «Від напруги виліз зоб на шиї , а підборіддя вклинилося в утробу.

Груди - як у гарпій; череп, мені на злість, поліз до горба; і дибки борода; а з кисті на обличчя тече бурда ...» Про яку зі своїх робіт Мікеланджело написав ці рядки? (Розпис стелі Сикстинської капели).


4. "Дивне враження простору ... особливо, коли усвідомлюєш, що на фресці зображено понад п'ятдесят великих діючих фігур. Чи не більша частина чарівності ... припадає на частку легенів і грандіозних арок, що йдуть в нескінченність над головами Сократа і Аристотеля "(П. П. Муратов). Про яку фреску йде мова? (Рафаель "Афінська школа")

5. "Написав він також у Мілані ... Пишна і чудова річ, надавши головам апостолів стільки величі і краси, що голову Христа залишив незакінченою, вважаючи, що йому не вдасться виразити в ній ту небесну божественність, якої вимагає образ Христа" (Д. Вазарі). Дізнайтеся твір та його автора? (Леонардо "Таємна вечеря")


Наприкінці аукціону підбиваються підсумки. Учні, які набрали більшу кількість умовниходиниць одержують високі оцінки.

Порада: не слід шкодувати часу на виготовлення атрибутів: трибуни, молотка, купюр умовних одиниць, таблички "Банк". Вони неодмінно створять атмосферу, сприятимуть активності, вихованню конкурентоспроможності та виникненню бажання до наступного аукціону підготуватися краще.


Турнір знавців.

Цілі уроку:

Діагностика рівня засвоєння попередніх тем і коригування їх.

Діагностика сформованості практичних навичок: порівняння, виявлення спеціальних рис об'єкта; встановлення причинно - наслідкових зв'язків.

Формування вміння учнів самостійно застосовувати знання на різних за формою етапах уроку.

Уміння аналізувати художні твори і виробляти власну естетичну оцінку.

Розвиток уміння вести діалог з творами мистецтва.


Завдання уроку:

Освітні:

забезпечити повторення наступних тем: Антична культура, теоретичні основи культури.

продовжити формування навичок читати, говорити, писати в швидкому темпі.

Розвиваючі:

розвивати мислення школярів, вміння виділити головне, логічно викладати свої думки, розвивати самостійність, емоції учнівВиховні:

сприяти естетичному вихованню школярів

сприяти формуванню основних світоглядних ідей.

сприяти вихованню моральних якостей: чесність, милосердя, порядність, патріотизм, гуманізм, доброта.Обладнання:

пісочний годинник на дві хвилини,

комп'ютер,

проектор,

презентація Power Point "Щасливий випадок"
Хід уроку

Сьогодні ми зібралися, для того щоб кожен з Вас міг проявити свої пізнання, і допомогти своїй команді стати лідером у змаганні.
1 етап - "Представлення команд". Час - 3 хвилини.

Конкурс включає в себе оголошення назви команди, девізу, подання емблеми.

(Оцінюється наявність назви, девізу, емблеми; відповідність зовнішнього вигляду команди темі конкурсу, артистизм - 5 балів)


2етап - "Велика гра". Розминка .- 10 хвилин. (Додаток 1), (Додаток 2)

За обмежений час (пісочний годинник 2 хвилини) кожна команда повинна відповісти на більшу кількість запитань ведучого. Питання вимагають коротких і точних відповідей.

(Оцінюється кількість правильних відповідей, 1 бал за правильну відповідь)
3 етап - "Гра навпаки". Питання кожному члену команди - 10 хвилин, надати вибір по розділах. (Додаток 1), (Додаток 2)

Команда отримує запитання команди суперників з 2-го етапу. Але якщо в другому етапі швидко відповідала вся команда (хто знає), то в етапі "Гра навпаки" член команди сам відповідає на питання (команда не допомагає), але може вибрати питання: музичний або з історії мистецтв

(Оцінюється правильність, 1 бал за кожну правильну відповідь)
4 етап - «Ти мені, я тобі».

(Питання задають команди один одному) 2 хвилини. Готують питання на уроці.(Оцінюється цікаве , правильно задане питання - 1 бал і 1 бал за правильну відповідь)
5етап - "фішки з ... комп'ютера"-10хвилин.

На впізнавання творів мистецтв. (Додаток № 5 Слайд № 2,3,4,5,6,7,8,9)(Оцінюється кількість правильних відповідей, 1 бал за правильну відповідь)
6 етап – «Мозаїка».

Зібрати розрізані на шматочки репродукції і назвати автора й назва - 3 хвилини. (Додаток № 5 Слайд № 10,11)(Оцінюється кількість правильних відповідей, 1 бал за правильну відповідь)
"Жива газета".

Ця форма використовується як ігровий момент на уроці, але із заздалегідь підготовленими завданнями - повідомленнями на кшталт "одним рядком". Учні знаходять цікаві факти по темі, що вивчається, використовуючи додаткову літературу, але з умовою, щоб факти не повторювалися. Самий цікавий і маловідомий факт усіма оцінюється, а автор отримує нагороду. Така форма сприяє розвитку навичок самостійної роботи, активізує вивчення учнями предмета, підвищує до нього інтерес. (Додаток № 4)


Кросворд.

"Гра - шлях дітей до пізнання світу", - писав О. М. Горький. Гра збагачує знання, сприяє прояву здібностей і нахилів, удосконалює їх. Дидактичні ігри, до яких відноситься і кросворд, передбачають певну заздалегідь мету. Ці ігри допомагають легше засвоювати навчальний матеріал, поглиблювати знання з різних питань, перевіряти пройдений матеріал. Кросворд розширює кругозір учнів, розвиває пізнавальний інтерес, змушує учня мобілізувати свої знання, сприяє формуванню інтелекту, розвитку пам'яті та уваги. Для повторення та перевірки знань, учнів кросворд одна з самих зручних ігрових форм. Його можна використовувати на різних етапах уроку. З нього можна почати урок, щоб логічно перейти до нового матеріалу. Його можна використовувати як засіб для закріплення нового матеріалу, як домашнє завдання і для повторення.

Серед кросвордів можна виділити такі різновиди як: 1) кросворд - загадка, 2) чайнворд або лабіринт, 3) кросворд - "драбинка", 4) кросворд - піраміда, 5) кросворд - "заховане назву" або головоломка, 6) кросворд - " куточок ". (Додаток № 3)


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс
downloads -> «Місце професії «Оператор комп’ютерного набору» на сучасному ринку праці»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка