Уроках «Художньої культури»Сторінка6/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.74 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7

Ребус

Один з ігрових способів поточної перевірки знань. У порівнянні з кросвордом ребус більш складний варіант гри. Щоб в учнів не зник інтерес до гри, необхідно поступово ускладнювати ігровий матеріал. Ребус має кілька ступенів складності. При розгадуванні і складанні ребусів необхідно знати декілька правил:Назви предметів читаються лише в називному відмінку,

Кома в ребусі - це знак виключення літер в залежності від того, де він стоїть,

Закреслена буква означає, що її треба виключити, іноді її прирівнюють до іншої букві,

Якщо малюнок ребуса перевернути "догори ногами", то його треба прочитати на оборот,

Якщо біля малюнка ряд цифр, то букви треба розставити в тому порядку, як розставлені цифри,

Якщо букви, склади, малюнки розташовані один в іншому, над іншим, то треба додати відповідний привід.

Ребус активізує розумову діяльність учнів, розвиває увагу, логічне мислення, кмітливість. Використовується на різних етапах уроку.


Перевірочні картки.

Щоб зробити процес контролю і закріплення знань більш ефективним і полегшити роботу вчителя, можна використовувати перевірочні роздавальні картки. В основі карток - принцип поступового ускладнення матеріалу. Картки дозволяють використовувати їх здібності і можливості, різний рівень підготовленості. З перевірочними картками можна працювати на будь-якій стадії уроку. Картки дозволяють економити час на уроці і охопити опитуванням велику кількість учнів. Перевірочні картки можуть бути різними за видом і формою і змістом. Залежно від критерії перевірки знань перевірочні картки можуть бути:Репродуктивні (відтворюючі), тобто від учнів потрібно дізнатися і відтворити навчальний матеріал: описати, розповісти, зробити за зразком,

Порівняльні - спрямовані на відпрацювання навичок порівняння фактів, подій, об'єктів. Учні розвивають логічне мислення, перевіряється якість знань,

Логічно-пошукові - ці завдання дозволяють дати аналіз фактів, подій, понять навчального матеріалу, шляхом міркувань та роздумів дати правильну відповідь,

Асоціативно-порівняльні - припускають активну самостійну розумову діяльність учнів, розвивають уяву, ініціативу, закріплюють вміння оперувати отриманими знаннями, формують оціночні судження,

Узагальнюючі - передбачають вміння виявляти причинно-наслідкові зв'язки між подіями, вміння робити висновки, узагальнення на основі фактичного матеріалу. Ці завдання розвивають логічне мислення, і підвищує пізнавальну активність учнів.

Учитель сам складає необхідні йому картки в залежності від теми, цілей і завдань уроку.Висновок

Другий розділ даної роботи містить характеристику різних форм контролю знань на уроках художньої культури, так само були розглянуті ігрові види контролю знань учнів. В основу роботи покладено принцип систематизації форм і видів контролю знань за змістом. Це дозволяє полегшити вибір форм контролю знань, щоб якісно оцінити знання учнів, від цього буде залежати чіткість і змістовність опитування, а значить, добре буде видний і реальний результат роботи вчителя. Успіх навчання художньої культури, якість залежать від безлічі умов: від індивідуального підходу до кожного учня, від форми подачі матеріали, ТЗН і контролю знань. Важливість контролю знань учнів визначається і тим, що на цю роботу витрачається до 30-50% навчального часу.

Ми з'ясували, що завданнями перевірки знань є:

поглиблення та закріплення знань,

розширення знань і розвиток мовлення учнів,

навчання самостійності,

активізація творчого мислення.

Цілковитій реалізації цих завдань сприяють ігрові форми контролю знань учнів.

І так: усі види і форми перевірки знань направлені: 1) на розвиток самостійної когнітивної діяльності учнів (залік та семінар з ігровими елементами, реферат), 2) на розвиток уваги (ребус), пам'яті (перевірочні картки, кросворд, тест, вікторина) ; 3) на розвиток уяви (аукціон), 4) на розвиток аналітичних здібностей (кросворд, тест, ребус), 5) на розвиток мовлення учнів (культурологічна гра, залік та семінар з ігровими елементами); 6) на перевірку знань фактичного матеріалу ( залік, олімпіада, тест, вікторина, перевірочний картки); 7) на перевірку умінь оперувати фактичним матеріалом (вікторина, тест, кросворд, реферат).

І так, ми прийшли до висновку, що ігрові форми контролю знань учнів на уроках художньої культури тісно пов'язані з дидактичним значенням гри - коли вона сприяє придбанню та формуванню певних умінь і навичок, сприяє пізнанню дитиною навколишнього світу, самого себе, розвиває його розумові здібності. "Гра створює зону найближчого розвитку дитини. «У грі дитина ... як би на голову вище самого себе», - зазначав Л.Вигодський. Таким чином, гра сприяє розвитку дитини: розумовому, фізичному, психічному. Ігрові форми перевірки знань учнів так само спрямовані на розвиток дитини, на формування в учня певних знань, умінь і навичок

Ігрові форми перевірки знань цінні ще й тим, що стимулюють пізнавальний інтерес. Вони підтримують інтерес до предмета і сприяють активності учнів у його вивченні. Ігрові форми перевірки знань дозволяють учням розкрити свої здібності, можливості і таланти.

Висновок
Підводячи підсумки, слід врахувати, що систематичний контроль знань і умінь учнів - одна з основних умов підвищення якості навчання. Вчитель у своїй роботі повинен використовувати не тільки загальноприйняті форми контролю (самостійна і контрольна роботи, усне опитування біля дошки і т.д.), але і систематично винаходити, упроваджувати свої засоби контролю. Уміле володіння вчителем різними формами контролю знань і умінь сприяє підвищенню зацікавленості учнів у вивченні предмета, попереджає відставання, забезпечує активну роботу кожного учня. Контроль для учнів повинен бути навчальним.

У результаті проведення нетрадиційних форм контролю знань і умінь розкриваються індивідуальні особливості дітей, підвищується рівень підготовки до уроку, що дозволяє своєчасно усувати недоліки і прогалини в знаннях учнів.

У своїй роботі я виконала поставлені цілі, а саме: досліджуючи методичну літературу, встановила цілі проведення контрольних заходів за курсом художня культура; розглянула проблему контролю знань, умінь і навичок; з'ясувала види, типи, форми, методи і місце проведення контрольних заходів; а також внесла деякі свої зауваження. Також я представила систему контрольних заходів по предмету художньої культури, роблячи акцент на ігрові форми контролю знань, умінь і навичок учнів.

Висунута в ході дослідження гіпотеза, підтверджується:

«Cистематичне і всебічне використання різних форм контролю знань і умінь призводить до підвищення зацікавленості учнів у вивченні предмета, внаслідок якої буде підвищуватися ступінь засвоєння необхідних теоретичних знань і практичних навичок

« входження» у культуру, які будуть сприяти трансформації освітнього процесу в процес засвоєння історико -культурної спадщини, виховання «людини культури».Література

1.Абрамовіч Р., Рубінштейн Р. Інсценізації на історичні теми .- М.: Просвещение. - 1974.

2.Алексеева Н. Ігри на уроках. / / Викладання історії в школах .- 1991 .- № 3.

3.Амонашвілі Ш. А. Виховна та освітня функція оцінки навчання школярів. - М., 1984

4.Берлянд І. Гра як феномен створення .- Кемерово. - 1992.

6.Васілевская Л., Дівненко О., Зарецька Д., Смирнова В. Світова художня культура.-М., А3, 1996.

7.Ванюшкіна, Л. Методи і прийоми контролю / Л. Ванюшкіна, Н. Шейко / Сучасний урок МХК. - М.: Чисті ставки, 2007.

8.Вигодскій Л. Психологія мистецтва.-М., 1968.

9.Годер Г. Завдання та завдання з історії стародавнього міра.-М., 1996.

10.Гончарова Т. Історичні вечора в школе.-М., 1992.

11.Джівелегов А.К. Творці Італійського Відродження. -М .- 1998.

12.Дмітріева М. Коротка історія мистецтва.-М .- 1986.

13.Іванова А. Нетрадиційні форми роботи на уроках / / Піш .- 1994 .- № 8.

14.Ігри - навчання, тренінг, дозвілля ... / п / р Петрусінского В.-М. - 1994.

15.Кулагіна Г. 100 ігор з історії .- М.: Просвещеніе.-1967.

16.Кучерук І. Навчальні ігри на уроках історії / / Пішю-1989. - № 4

17.Лебедева І. Організація і проведення олімпіад у 6-9 класах. М.: Просвещение .- 1990.

18.Неміровскій А. Книга для читання з історії стародавнього світу .- М.: Просвещеніе.-1987.

19.Онопріенко О.В. Перевірка знань, умінь і навичок учнів з фізики в середній школі: книга для вчителя. - М.: Просвещение .- 1988.

20.Пеннер Д.І., Худайберди А. Фізика. Програмовані завдання для 6-7 класів. Посібник для вчителів. - М.: Просвещение .- 1973.

21.Пілюгіна С.А. Питання, завдання, завдання з ХК .- Саратов, 1999.

22.Постніков А.В. Перевірка знань учнів з фізики: 6-7 клас. Дидактичний матеріал. Посібник для вчителя. - М.: Просвещение, 1986.

23.Пуришева Н.С. Перевірка та оцінка знань, умінь і навичок учнів у навчальному процесі / / Методика викладання шкільного курсу фізики, М., МГПИ ім.В.І. Леніна, 1979.

24.Рапацкая Л. Художня культура Київської Русі.-М., Російське педагогічне агенство .- 1975.

25.Рябцев Ю. Подорож до Стародавньої Русь.-М.: Владос .- 1985.

26.Соколов А. Подивися, подумай і ответь.-М., 1991.

27.Солодовніков ЮА. Людина в МХК. -М., 2001.

28.Стам С.М. Корифеї Відродження. -Саратов., 2006.

29.Трембовольскій Я., Чекалов І. Ваше слово, ерудіти.-М.: Освіта, 1990.

30.Трескіна О. Контрольні тести. / / Піш .- 1995. - № 7

31.Хейзінга І. Людина іграющій.-М., 1992.

32.Хімік І. Як викладати МХК.-М.: Просвітництво .- 1994.

33.Шмаков С. Ігри учнів - феномен культури.-М.: Нова школа .- 1994.

34.Ельконін Д. Психологія гри .- М., 1978.Додаток № 1

Команда № 1Розминка

 • Що первинне Природа чи Суспільство? (Природа)

 • Звід правил, який визначає норми поведінки людей, правила чемності і поводження, що прийняті в будь-якому суспільстві (етикет)

 • Живопис з кольорового скла і природних каменів (мозаїка)

 • Фреска - це (розпис, написана темперними фарбами по сирій штукатурці)

 • Темпера - це (мінеральні та рослинні фарби на яєчному жовтку)

 • Набір фарб художника і дошка, на якій змішують фарби (палітра)

 • Скульптура, в якій фігури і предмети виступають над площиною більше ніж на половину свого об'єму (горельєф)

 • Гравюра на дереві (ксилографія)

 • Естамп друкування з плоскої поверхні каменю (літографія)

 • Зовнішній бік споруди (екстер'єр)

 • Міста поліси в Стародавній Греції (міста держави)

 • Статуї дівчат у Греції (кори)

 • Колони у формі фігур дівчат (каріатиди)

 • Форум у Римі (ринкова площа)

 • Амфітеатр в Римі (Колізей)

 • Ренесанс (відродження)

 • Грецький ордер (співвідношення несучих і несених частин будівлі)

 • Храм-ротонда в плані має форму (кола)

 • Законсервований місто в Древньому Римі (Помпеї)


Музика

 • Музичний спектакль, в якому артисти не говорять, а співають. (Опера)

 • Знак, що відкриває нотну рядок. (Ключ)

 • Відомий російський бас, що носить ім'я Федір. (Шаляпін)

 • Як називається пісня стародавніх казок - баянів. (Билини)

 • Музика американських негрів. (Джаз)

 • Опера Михайла Глінки, присвячену подвигу простого російського селянина. («Іван Сусанін»)

 • Пісня про кохання іспанського походження. (Романс)

 • Сумний, темний лад в музиці. (Мінор)

 • Відомий новорічний балет Чайковського. («Лускунчик»)

 • Танець, який отримав назву від німецького слова «вальцев». (Вальс)

 • Скільки частин у симфонії? (Чотири)

 • Відомий польський композитор, похований у Франції, а серце своє заповів Польщі. (Фредерік Шопен)

 • Історичне обличчя, яке, згідно з маленької трагедії О. Пушкіна та опері М. Мусоргського, звинувачували в кривавому сходженні на престол. (Борис Годунов)

 • Музей, якого відомого співака знаходиться в селі Князєва Тверській губернії? (Сергій Лемешев)

 • Німецький композитор, якого не зламала навіть глухота. (Бетховен).

Додаток № 2

Команда № 2Розминка

 • Досвід суспільства, що передається з покоління в покоління (культура)

 • Одна з найдавніших галузей філософії, наука про мораль (етика)

 • Шматочки непрозорого кольорового скла (смальта)

 • Дерев'яний верстат, на якому художник створює свої шедеври (мольберт)

 • Зодчество - (архітектура)

 • Скульптура, в якому всі фігури виступають над площиною не більше ніж на половину свого об'єму (барельєф)

 • Гравюра на металі (офорт)

 • Гравюра на лінолеумі (ліногравюра)

 • Внутрішня сторона споруди (інтер'єр)

 • Статуя юнаки в стародавній Греції (курас)

 • Римський Аквідук (водопровід)

 • Римські лазні (терми Каракали)

 • Пантеон (храм усіх богів)

 • Гуманізм (людяний)

 • Сфумато Леонардо (світлотінь, Гра світла, виражає обсяг)

 • Хто заснував за легендою місто Рим (брати Ромул і Рем)

 • Яка скульптура є символом міста Риму (капітолійська вовчиця)

 • Що спільного між Москвою і Римом (на семи пагорбах)

 • Які релігійні вчення Ви знаєте? (Православ'я, іслам, буддизм, католицизм)


Музика

 • Музичний спектакль, в якому артисти розмовляють мовою танцю. (Балет)

 • Музичний інструмент, названий ім'ям його творця Адольфа Сакса. (Саксофон)

 • Знак, що відображає музичний звук на папері. (Нота)

 • Старовинний клавішно-духовий інструмент, що звучить на католицьких богослужіннях. (Орган)

 • Жанр французької естрадної пісні. (Шансон)

 • Балет Сергія Прокоф'єва на сюжет знаменитої трагедії Шекспіра про юних закоханих. («Ромео і Джульєтта»)

 • Як називається пісня без слів? (Вокаліз)

 • Радісний, світлий лад в музиці. (Мажор)

 • «Петя і вовк» Сергія Прокоф'єва - це опера, балет або симфонічна казка? (Симфонічна казка)

 • Назвіть батьківщину танцю сіртакі. (Греція)

 • Скільки балетів у Петра Ілліча Чайковського? (Три)

 • Відомий російський композитор, піаніст - віртуоз, похований в Америці. (Сергій Рахманінов)

 • В якому місті була відкрита перша в Росії консерваторія? (Петербург)

 • Наш земляк, творець першого оркестру російських народних інструментів. (Василь Андрєєв)

 • З ім'ям, якого композитора пов'язаний місто Клин? (Чайковський Петро Ілліч).


Додаток № 3

1. Кросворд - загадка "з'єднані слова". Для їх вирішення необхідне визначити, які два слова "сховалися" в одному рядку. Останні букви першого слова є початком другого. (Кулагин Г. 100 ігор з історії) Наприклад,


Р

А


а) досягнення людей в матеріальній і духовного життя (культура),

б) великий герой Індії, принц, який переміг ракмаса Равану (Рама).
2.Чайнворд або "лабіринт" Основне правило при його заповненні - остання літера слова є першою літерою наступного за ним слова 1. У перекладі з латинської, оброблення, обробіток (культура)

 2. Святе єгипетське тварина (Апіс)

 3. Місто, де знаходилися усипальниці священних биків (Саккара)

 4. Покровитель померлих (Анубіс)

 5. Велетенська статуя з головою царя і тулубом лева, що охороняє піраміди (сфінкс)

 6. Труни фараонів, що повторюють форму людського тіла (саркофаг)

 7. Місце, де знаходяться три найбільших піраміди Єгипту (Гіза)

 8. Цар богів в епоху Нового царства в Стародавньому Єгипті (Амон)

 9. Сестра Ісіди (Нефтида)

3. Кросворд - "драбинка" Всі слова в цьому кросворді або починаються з однієї літери, або закінчуються однаково. Наприклад, 1. Бог сонця в Єгипті (Ра)

 2. Фарба для нігтів, волосся, долонь у Єгипті (хна)

 3. Місце, де побудована піраміда Хеопса (Гіза)

 4. Богиня магії та чаклунства (Ісіда)

 5. Континент, де розташований Єгипет (Африка)

 6. Перші прямокутні гробниці фараонів (мастаба)

 7. Місце поховання фараонів, що охороняється сфінксом (піраміда)

4. Кросворд - піраміда. Розгадавши всі слова, дійшовши до вершини, дізнаєтеся ім'я бога воскресає і вмираючої природи.

 1. Він названий на честь македонського царя і полководця, дата його народження - 331 р. до н. е. місце народження - Середземноморське узбережжя. Що це? (Олександрія)

 2. Ім'я фараона з династії епохи стародавнього Єгипту, при якому з'явилися "тексти пірамід". (Неферіркара)

 3. Друге ж ім'я Нефернефруатон, її чоловік - Ехнатон, відродив культ бога Сонця і побудував для нього не храм, а ціле місто - Ахетатон (Нефертіті)

 4. Матеріал для письма в Стародавньому Єгипті (папірус)

 5. Їх робили з глини, в них зберігали вино, зерно (посудину).

 6. Бог мудрості в Єгипті (Той).

5. Кросворд "заховане назву" або головоломка. Вписати слова в клітини по горизонталі або по вертикалі, щоб вийшло ключове слово.

 1. Священний монумент на честь бога сонця (обеліск).

 2. Знаки єгипетського листа (ієрогліф).

 3. Зліва від нього знаходиться "країна мертвих" (Ніл).

 4. Місце в храмі, де проходили релігійні процесії (гипостиль).

 5. Майстерня, де відбувалося бальзамування (уабет).

 6. Бог пустель, бур і негод (Сет).


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс
downloads -> «Місце професії «Оператор комп’ютерного набору» на сучасному ринку праці»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка