Уроки повторення та уроки з країнознавства урок № тема мовленнєві функції мовна компетенція мовленнєваа компетенціяСкачати 148.66 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації23.03.2019
Розмір148.66 Kb.
#85127
ТипУрок
  1   2   3   4   5

Календарно-тематичне планування до підручника Get 200! Book 1

Календарно-тематичне планування до курсу Get 200! Macmillan Exam preparation course for Ukraine. Book 1
* жовтим кольором позначені уроки із завданнями поглибленого рівня

* зеленим кольором позначені уроки повторення та уроки з країнознавства
урок №

тема

мовленнєві функції

мовна компетенція

мовленнєваа компетенція

екзаменаційні навички та мікроуміння, загальнонавчальна компетенція

лексика і граматика

аудіювання

говоріння

читання

письмо

Розділ 1 Human being с. 4-19

1

Розвиток лексико-граматичних навичок (стор. 4 впр. 1-3, стор. 5 впр. 4-6)

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- описує зовнішність людей

- запитує та надає відповіді на питання, пов’язані з особистими данимиособистіб дані 

зовнішність 


phrasal verbs

confusing words

collocations

Опис малюнків

Повідомлення голосової пошти

Заповнення пропусків в тексті

Заповнення Mind Map (Exam Companion)
Розвиток мовної здогадки

Лексико-граматичний аналіз тексту

Стратегії запам’ятовування лексики

Навички категоризації лексики2

Розвиток лексико-граматичних навичок (стор. 5 впр. 6-9, стор. 6 впр. 10-15)

- розуміє значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- описує одяг

- описує риси характеру та надає характеристику людиніодяг

риси характеру

collocations

словотворення (префіксація)Діалогічне мовлення

Опис характеру людиниРекламне оголошення

Заповнення пропусків в тексті

Доповнення речень

Заповнення Mind Map (Exam Companion)


Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту


3

Розвиток лексико-граматичних навичок (стор. 6 впр. 16, стор. 7 впр. 17-21)

- розуміє значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- описує свої почуття та інтереси

- висловлюється з приводу різних етичних проблемпочуття і емоції 

інтереси
етичні проблеми


Діалогічне мовлення

A survey

Заповнення пропусків в тексті

Вибір слова відповідно до контексту

Заповнення Mind Map (Exam Companion)


Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту


4

Розвиток умінь аудіювання

стор. 8


- розуміє ключову інформацію в аудіотексті і визначає правильність та неправильність тверджень

- розуміє прості висловлювання, повідомлені у природньому темпі

- вміє знаходити необхідну інформацію в тексті

- описує людей та їх вчинки

- вміє висловити і обґрунтувати власну думку, погляди, почуття на підставі зовнішнього вигляду людини та першого враження


риси характеру

зовнішність

почуття і емоції

прийменникиАудіювання з розумінням ключової інформації та окремих деталей

Teenage personalities (В1 – true/false)

Діалогічне мовлення
Перефразування

Заповнення Mind Map (Exam Companion)Уміння відокремлювати основну думку

Стратегії виконання завдань на визначення правильності / неправильності тверджень

Уміння працювати в парах


5

Розвиток умінь аудіювання

стор. 9


- розуміє ключову та детальну інформацію в аудіотексті

- вміє знаходити необхідну інформацію в тексті

- визначає головну думку тексту, що звучить у природньому темпі

- встановлює відповідність між твердженням та співрозмовником

- вміє підбирати синоніми

- вміє висловити власну думку з приводу почутого та обґрунтувати їїриси характеру

почуття і емоції Аудіювання з розумінням ключової інформації та окремих деталей

Expect the unexpected (B1+ / B2 – matching)

Діалогічне мовлення
Заповнення пропусків в тексті

Заповнення Mind Map (Exam Companion)Стратегії виконання завдань на встановлення відповідності

Розвиток навичок самостійної роботи

Уміння працювати в парах

Розвиток мовної здогадки6

Розвиток умінь читання

стор. 10-11

Exam Companion стор. 3


- розуміє ключову інформацію в тексті

- вміє визначати головну думку тексту

- встановлює відповідність між заголовками та окремими частинами тексту

- описує зовнішність та одяг людей

- знаходить синонімічні вирази у тексті

- висловлює думку щодо косметичної хірургії та змін у зовнішності людини

- наводить приклади для обґрунтування власної думки

зовнішність

одяг

Діалогічне мовлення

Опис зовнішності та одягу

Висловлення і обґрунтування власної думки з приводу прочитаного


Fashion girl blog

Are you one of THEM? (B1 - matching)

Доповнення речень

Заповнення Mind Map (Exam Companion)Стратегії виконання завдань на встановлення відповідності

Розвиток мовної здогадки

Стратегії пошукового читання

Уміння працювати в парах
7

Розвиток умінь читання

стор. 12-13

Exam Companion стор. 4


- уміє знаходити необхідну інформацію у тексті

- розуміє основну та другорядну інформацію у тексті

- розуміє специфічні деталі змісту тексту

- встановлює відповідність між фрагментами тексту та відповідями на запитання щодо їх змістузовнішність

collocationsДіалогічне мовлення

Висловлення і обґрунтування власної думки з приводу прочитаногоЗавдання множинного вибору

Do I know you? (B1+ / B2)

Заповнення пропусків у тексті

Лексичні трансформації

Заповнення Mind Map (Exam Companion)


Стратегії ознайомлювального та пошукового читання

Уміння відокремлювати ключову та другорядну інформацію

Розвиток мовної здогадки


8

Розвиток умінь говоріння стор. 13

використовуючи активну тематичну лексику та граматичні структури вміє:

- висловити і обґрунтувати власну думку, погляди, почуття щодо зовнішності людини та модою

- розпочати, підтримати та завершити бесіду, отримати та надати пояснення щодо моди

- описати малюнки та ілюстрації

- аналізувати мовленнєві зразки

зовнішність

одяг

Опис фотографій

Зразок опису фотографії
Уміння працювати в парах

Уміння брати участь у бесіді

Уміння аналізувати мовленнєві зразки

Уміння структурувати усне повідомлення9

Розвиток лексико-граматичних навичок стор. 14

Exam Companion стор. 5- вміє висловити і обґрунтувати власну думку на тему медіа спільнот

- розуміє лексико-граматичний контекст

- вміє обирати правильне слово відповідно до контексту з низки запропонованих варіантів

- запитує та надає відповіді на запитання, що стосуються особистого життя, наводячи прикладиінтереси, етичні проблеми
Діалогічне мовлення

Social networking sites

Заповнення пропусків у тексті

Завдання множинного виборуРозвиток мовної здогадки

Уміння аналізувати лексико-граматичний контекст

Стратегії переглядового та пошукового читання

Стратегії виконання завдань множинного вибору10

Розвиток лексико-граматичних навичок стор. 15

Exam Companion стор. 5- розуміє лексико-граматичний контекст

- вміє обирати правильне слово відповідно до контексту з низки запропонованих варіантівінтереси, почуття, риси характеру
Діалогічне мовлення

Social networking sites

Заповнення пропусків у тексті

Завдання множинного вибору

Vocabulary Test 1


Розвиток мовної здогадки

Уміння аналізувати лексико-граматичний контекст

Стратегії переглядового та пошукового читання

Стратегії виконання завдань множинного вибору11

Розвиток граматичних навичок

стор. 140-141- знає правила та вміє вживати в мовленні дієслова у present simple, present continuous

- визначає форму дієслів, запропонованих у контекстіpresent simple, present continuous
Діалогічне мовлення
Доповнення речень

Вибір правильної форми дієслова

Заповнення пропусків

Опис найкращого другаРозвиток навичок самостійної роботи

Розвиток мовної здогадки

Розуміння лексико-граматичного контексту


12

Розвиток умінь письма стор. 16

Exam Companion стор. 7- знає правила написання та оформлення особистого листа

- пише електронний лист про відому людину, зважаючи на запропоновані комунікативні умови і докладно їх розвиваючи

- використовує активну тематичну лексику і граматичні структури

- вміє описувати людей, висловлювати та обґрунтовувати свої думки, погляди, почуття

- вміє висловити думку щодо відомої особи


зовнішність

риси характеру

почуття і емоції

Діалогічне мовлення

Зразок написання листа

Електронний лист (B1) – опис відомої людини

Уміння структурувати письмове висловлювання

Уміння дотримуватись інструкцій

Уміння описувати людей

Уміння надавати аргументи до висловленої думки

Уміння аналізувати приклади


13

Розвиток умінь письма стор. 17

Exam Companion стор. 6- знає правила написання статті

- пише статтю на тему ролі відомих людей в житті молоді, наводячи різні точки зору, та висловлює власну думку з цього приводу, наводячи приклади та аргументи

- використовує широкий словниковий запас з теми та різноманітні граматичні структури


зовнішність

риси характеру

почуття і емоції

культураМонологічне мовлення – висловлювання щодо поведінки відомої людини

Зразок написання статті

Стаття (B1+ / B2) – опис ролі відомих людей в житті молоді

Уміння структурувати письмове висловлювання

Уміння дотримуватись інструкцій

Уміння надавати аргументи до висловленої думки

Уміння аналізувати приклади14

Тест 1 Узагальнююче повторення теми

Розділ 2 House с. 20-35

15

Розвиток лексико-граматичних навичок (стор. 20 впр. 1-2, стор. 21 впр. 3-4)

- розуміє значення, знає правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстахмісце проживання 

collocations 


Монологічне мовлення опис місця проживання


Текстові повідомлення

Рекламні оголошення

Електронний лист


Заповнення пропусків в тексті

Вибір слова відповідно до контексту

Заповнення Mind Map (Exam Companion)


Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах та у групі

Лексико-граматичний аналіз тексту

Стратегії запам’ятовування лексики16

Розвиток лексико-граматичних навичок (стор. 21 впр. 5-6, стор. 22 впр. 7-9)

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- описує свої дім/квартиру


опис дому та предметів у домі 

collocations
Монологічне мовлення

Коментування запису у блозіЗапис у блозі

Заповнення пропусків в тексті

Вибір слова відповідно до контексту

Заповнення Mind Map (Exam Companion)


Стратегії переглядового читання

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту17

Розвиток лексико-граматичних навичок (стор. 22 впр. 10-11, стор. 23 впр. 12-13)

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- описує свої будинок / квартиру


опис будинку/квартири та предметів у ньому/ній

compound nouns
Діалогічне мовлення


Електронний лист

Заповнення пропусків в тексті

Вибір слова відповідно до контексту

Заповнення Mind Map (Exam Companion)


Стратегії переглядового читання

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту18

Розвиток лексико-граматичних навичок (стор. 23 впр. 15-19)

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- висловлюється на тему робіт по дому


робота в будинку і в саду

наймання, купівля і продаж нерухомості

verb-noun collocations

Діалогічне мовлення: обговорення робіт у будинку і в саду

повідомлення голосової пошти

повідомлення у чатіЗаповнення пропусків в тексті

Вибір слова відповідно до контексту

Заповнення Mind Map (Exam Companion)


Стратегії переглядового читання

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту19

Розвиток умінь аудіювання

стор. 24


- розуміє ключову інформацію в аудіотексті

- розуміє прості висловлювання, повідомлені у природньому темпі

- вміє визначати головну думку тексту

- вміє визначати намір того, хто говорить, відповідно до контексту

- встановлює відповідність між твердженнями та змістом аудіотексту

- описує місце проживання, спираючись на прослуханий текст

- висловлюється на тему переваг та недоліків проживання в різних типах домівок, виконання робіт по дому, поділу домашніх обов’язків та обґрунтовує свою думку


місце проживання

опис дому

обладнання в домі

роботи в домі і в саду 
The place you call home Рівень B1 (matching)


Діалогічне мовлення
Вибір слова відповідно до контексту

Заповнення Mind Map (Exam Companion)Уміння виокремлювати основну думку

Розуміння текстових референцій

Стратегії виконання завдань на встановлення відповідності

Уміння працювати в парах та у групі

Лексико-граматичний аналіз тексту


20

Розвиток умінь аудіювання

стор. 25


- розуміє ключову та детальну інформацію в аудіотексті

- визначає головну думку тексту, що звучить у природньому темпі

- розповідає про участь підлітків в роботі по дому, спираючись на прослуханий текст

- знаходить в тексті необхідну інформацію

- вміє підбирати синоніми

- вміє висловити власну думку з приводу почутого та обґрунтувати їїРобота в домі і в саду

 Teenage household duties (B1+ / B2)

Multiple choiceДіалогічне мовлення
Вибір слова відповідно до контексту

Заповнення Mind Map (Exam Companion)Стратегії виконання завдань множинного вибору

Розвиток навичок самостійної роботи

Уміння працювати в парах

Розвиток мовної здогадки

Уміння розрізняти факт та думку


21

Розвиток умінь читання

стор. 26-27

Exam Companion стор. 11


- розуміє ключову інформацію в тексті

- розпізнає зв’язки між окремими частинами тексту

- доповнює текст поданими реченнями

- описує свій дім, приміщення та предмети в домі

- висловлює думку щодо труднощів, пов’язаних зі зміною місця проживання з опорою на прочитаний текст

- наводить приклади для обґрунтування власної думкимісце проживання 

опис будинків

обладнання в домі
Діалогічне мовлення

Опис будинку

Висловлення і обґрунтування власної думки з приводу прочитаного


Time to leave (B1 - gap filling)


Заповнення пропусків у реченнях

Заповнення Mind Map (Exam Companion)Стратегії ознайомлювального та переглядового читання

Розуміння структурно-логічних зв’язків у тексті

Розвиток мовної здогадки


Каталог: plan -> files
files -> Планування
files -> Календарне планування
files -> Календарно-тематичне планування до нмк academy Stars 5
files -> Уроки Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Соціокультурні / Загальнонавчальні
files -> Уроки Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві Функції (говоріння) Соціокультурні
files -> № уроку, да та Тема / підтема уроку Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістична компетенція
files -> Уроки Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Лінгвістичні компетенції
files -> № уроку, да та Тема / підтема уроку Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістична компетенція
files -> Календарне планування
files -> Вчитель Клас

Скачати 148.66 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка