Уроки повторення та уроки з країнознавства урок № тема мовленнєві функції мовна компетенція мовленнєваа компетенціяСкачати 148.66 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації23.03.2019
Розмір148.66 Kb.
#85127
ТипУрок
1   2   3   4   5

22

Розвиток умінь читання

стор. 27-28

Exam Companion стор. 12


- розпізнає зв’язки між окремими частинами тексту

- розуміє ключову інформацію в тексті

- доповнює текст поданими реченнями

- уміє знаходити необхідну інформацію у текстімісце проживання 

опис будинків

обладнання в домі

Діалогічне мовлення

Висловлення і обґрунтування власної думки з приводу прочитаногоA happy childhood (B1+ / B2 - gap filling)

Заповнення пропусків у реченнях

Заповнення Mind Map (Exam Companion)Стратегії ознайомлювального та вивчаючого читання

Розвиток мовної здогадки

Стратегії семантизації лексики


23

Розвиток умінь говоріння стор. 29

використовуючи активну тематичну лексику та граматичні структури вміє:

- висловити і обґрунтувати власну думку, погляди, почуття щодо оренди квартири

- розпочати, підтримати та завершити бесіду, отримати та надати пояснення, інформацію, що стосується оренди квартири

- представити переваги та недоліки різних точок зору

- запропонувати, прийняти та відкинути пропозицію, висловити побажання щодо оренди квартири та розподілу обов’язків по утриманню житла


місце проживання 

опис будинків

оренда квартири

Діалогічне мовлення: рольова граУміння працювати в парах

Уміння брати участь у бесіді24

Розвиток лексико-граматичних навичок стор. 30

Exam Companion стор. 12- вміє висловити і обґрунтувати власну думку на тему сумісного проживання та утримання порядку у квартирі

- розуміє лексико-граматичний контекст

- вміє обирати правильне слово відповідно до контексту з низки запропонованих варіантів


опис дому і обладнання 

роботи в домі і в садуМонологічне мовлення
Множинний вибір

Доповнення реченьРозвиток мовної здогадки

Уміння аналізувати лексико-граматичний контекст

Стратегії переглядового читання


25

Розвиток лексико-граматичних навичок стор. 31

Exam Companion стор. 12- розуміє лексико-граматичний контекст

- вміє обирати правильне слово відповідно до контексту з низки запропонованих варіантівопис дому і обладнання 

роботи в домі і в саду


Монологічне мовлення
Доповнення речень

Vocabulary Test 2Розвиток мовної здогадки

Уміння аналізувати лексико-граматичний контекст26

Розвиток граматичних навичок

стор. 142-143- знає правила та вміє вживати в мовленні дієслова в минулому часі та структуру used to

- визначає форму дієслів, запропонованих у контексті

- пише короткий звіт про події

- виконує завдання, які перевіряють знання часів групи pastthe past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous, структура used to
Монологічне мовлення
Доповнення речень

Вибір правильної форми дієслова

Заповнення пропусків

Відповіді на запитанняРозвиток навичок самостійної роботи

Розвиток мовної здогадки

Розуміння лексико-граматичного контексту


27

Розвиток умінь письма стор. 32

Exam Companion стор. 13- знає правила оформлення особистого листа

- пише електронний лист щодо перебування в Англії, зважаючи на запропоновані комунікативні умови і докладно їх розвиваючи

- використовує активну тематичну лексику і граматичні структури

- описує події минулого

- висловлюється на тему перебування в іншій країні


опис дому і обладнання 
Діалогічне мовлення

Зразок написання електронного листа

Електронний лист (B1)

Уміння структурувати письмове висловлювання

Уміння дотримуватись інструкцій

Уміння описувати людей та події з минулого

Уміння надавати аргументи до висловленої думки28

Розвиток умінь письма стор. 33

Exam Companion стор. 14- знає правила оформлення офіційного листа

- пише офіційний лист до представників місцевої влади щодо поганого стану будівлі та надає пропозиції щодо покращення ситуації, що склалася

- використовує широкий словниковий запас з теми та різноманітні граматичні структури


Місце проживання

Опис будинку


Діалогічне мовлення

Зразок написання офіційного листа

Офіційний лист (B1+ / B2)


Уміння структурувати письмове висловлювання

Уміння дотримуватись інструкцій

Уміння надавати аргументи до висловленої думки


29

Тест 2 Узагальнююче повторення теми

Розділ 3 School с. 36-51

30

Розвиток лексико-граматичних навичок (стор. 36 впр. 1-2, стор. 37 впр. 3-7)

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- розповідає про шкільні предмети

- описує свої досягнення та нагородишкільні предмети

оцінки і вимоги

compound nouns

Діалогічне мовлення

Chat messages

Your infoЗаповнення пропусків в тексті

Множинний вибір

Заповнення Mind Map (Exam Companion)


Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах та групі

Лексико-граматичний аналіз тексту

Стратегії переглядового читання

Стратегії запам’ятовування лексики


31

Розвиток лексико-граматичних навичок (стор. 37 впр. 8, стор. 38 впр. 9-13)

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- розповідає про шкільні предмети

- описує свої досягнення та нагородишкільне життя

verb-noun collocations

collocations

Діалогічне мовлення

Монологічне висловлювання за темоюBlog post

Head teacher’s memo

Notices


Заповнення пропусків в тексті

Заповнення Mind Map (Exam Companion)
Стратегії переглядового читання

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту32

Розвиток лексико-граматичних навичок (стор. 39 впр. 14-18)

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- розповідає про позакласні заняття, у яких бере учать

- описує свої досягнення та нагороди

- висловлює та обґрунтовує думку щодо своєї школи


позакласні заняття система освіти
Діалогічне мовлення

Монологічне висловлювання за темоюwebpage

Заповнення пропусків в тексті

Вибір слова відповідно до контексту

Заповнення Mind Map (Exam Companion)


Стратегії переглядового читання

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту
33

Розвиток умінь аудіювання

стор. 40


- розуміє ключову та детальну інформацію в аудіотексті і зазначає правильну відповідь з низки запропонованих варіантів

- розуміє прості висловлювання, повідомлені у природньому темпі

- розповідає про різні форми навчання та систему освіти в цілому

- розуміє контекст висловлювання

- розповідає про події повсякденного життя, коментує їх та обґрунтовує свою думку


шкільні предмети, оцінки і вимоги шкільне життя позакласні заняття система освіти

You live and learn (B1 - Multiple choice)

Діалогічне мовлення
Множинний вибір

Утворення прикметників та фразеологічних зворотів

Заповнення Mind Map (Exam Companion)


Розуміння текстових референцій

Стратегії виконання завдань множинного вибору

Уміння працювати в парах


34

Розвиток умінь аудіювання

стор. 41


- розуміє ключову та детальну інформацію в аудіотексті і зазначає правильну відповідь з низки запропонованих варіантів

- визначає головну думку тексту, що звучить у природньому темпі

- розуміє контекст висловлювання

- вміє висловити власну думку з приводу почутого та обґрунтувати їїшкільні предмети, оцінки і вимоги шкільне життя

The art of teaching, the art of learning

(B1+ / B2 - Multiple choice)Діалогічне мовлення
Словотворення

Вибір слова відповідно до контексту

Заповнення Mind Map (Exam Companion)


Стратегії виконання завдань множинного вибору

Розвиток навичок самостійної роботи

Уміння працювати в парах

Розвиток мовної здогадки

Уміння розрізняти факт та думку


35

Розвиток умінь читання

стор. 42-43

Exam Companion стор. 18


- розуміє ключову та детальну інформацію в тексті і зазначає правильну відповідь з низки запропонованих варіантів

- описує свої думки та почуття на тему школи

- висловлює думку щодо покарання учнів, які спізнюються або прогулюють уроки

- висловлює думку щодо підготовки до випускних іспитів та мотивування до навчання

- наводить приклади для обґрунтування власної думки


оцінки і вимоги шкільне життя

система освіти


Діалогічне мовлення

Висловлення і обґрунтування власної думки з приводу прочитаногоAfter the fun Cliff School Pass your exams with us! (B1 - Multiple choice)


Доповнення речень

Заповнення Mind Map (Exam Companion)

Стратегії ознайомлювального та вивчаючого читання

Стратегії виконання завдань множинного вибору

Розвиток мовної здогадки


36

Розвиток умінь читання

стор. 43-45

Exam Companion стор. 18


- уміє знаходити необхідну інформацію у тексті

- розуміє основну та другорядну інформацію у тексті

- розуміє специфічні деталі змісту тексту

- розуміє ключову та детальну інформацію в тексті і зазначає правильну відповідь з низки запропонованих варіантів

- уміє розрізняти факт та думку

- висловлюється на тему групової роботи, навчання з досвіду іншихоцінки і вимоги

шкільне життя

система освіти

Діалогічне мовлення

Висловлення і обґрунтування власної думки з приводу прочитаногоBack to school Is Big Bettter?

(B1+ / B2 -Multiple choice)Заповнення пропусків у тексті

Заповнення Mind Map (Exam Companion)Стратегії ознайомлювального та вивчаючого читання

Стратегії виконання завдань множинного вибору

Розвиток мовної здогадки

Уміння розрізняти факт та думку37

Розвиток умінь говоріння стор. 45

використовуючи активну тематичну лексику та граматичні структури вміє:

- висловити і обґрунтувати власну думку, погляди, почуття щодо своєї школи, методів навчання та повторення вивченого матеріалу

- представити в логічному порядку аргументи до тези

- запитувати і надавати відповіді на питання, що стосуються домашніх завдань, шкільних тестів та іспитів

- надавати інформацію щодо методів навчання

оцінки і вимоги

система освіти


Діалогічне мовлення: опис фотографійУміння працювати в парах

Уміння брати участь у бесіді

Уміння підбирати синоніми


38

Розвиток лексико-граматичних навичок стор. 46

Exam Companion стор. 19- вміє висловити і обґрунтувати власну думку на тему участі у додаткових та позакласних занять у школі, а також надати пропозиції щодо курсів, які б могли зацікавити підлітків

- розуміє лексико-граматичний контекст

- вміє обирати правильне слово відповідно до контексту з низки запропонованих варіантів та пояснити, чому інші варіанти відповіді неправильні


Шкільні предмети

Оцінки і вимоги

Шкільне життя

Позакласні заняття


Монологічне мовлення
доповнення речень 

множинний вибірРозвиток мовної здогадки

Уміння аналізувати лексико-граматичний контекст

Стратегії переглядового читання


39

Розвиток лексико-граматичних навичок стор. 47

Exam Companion стор. 19- вміє утворювати лексичні одиниці відповідно до контексту

- розуміє лексико-граматичний контекст

- визначає частини мови

- виконує завдання, які перевіряють поглиблене знання лексикисистема освіти

словотворчі моделі


Монологічне мовлення
Заповнення пропусків у тексті

Утворення лексичних одиниць відповідно до контексту

Vocabulary Test 3


Розвиток мовної здогадки

Уміння аналізувати лексико-граматичний контекст

Стратегії переглядового читання


40

Розвиток граматичних навичок

стор. 144-145- знає правила та вміє вживати в мовленні дієслова у формах групи perfect

- визначає форму дієслів, запропонованих у контексті

- описує досвід

- виконує завдання, які перевіряють знання часів групи perfect present perfect simple, present perfect continuous, past perfect simple, past perfect continuous
Монологічне мовлення
Доповнення речень

Вибір правильної форми дієслова

Відповіді на запитання

Заповнення пропусківРозвиток навичок самостійної роботи

Розвиток мовної здогадки

Розуміння лексико-граматичного контексту


41

Розвиток умінь письма стор. 48

Exam Companion стор. 20- знає правила написання та оформлення особистого листа

- пише електронний лист щодо візиту до школи, зважаючи на запропоновані комунікативні умови і докладно їх розвиваючи

- використовує активну тематичну лексику і граматичні структури

- висловлює свої спогади, пов’язані з навчанням у початковій школішкільні предмети

шкільне життя

позакласні заняття

Діалогічне мовлення

Зразок написання електронного листа

Написання електронного листа (B1)


Уміння структурувати письмове висловлювання

Уміння дотримуватись інструкцій

Уміння надавати аргументи до висловленої думки


42

Розвиток умінь письма стор. 49

Exam Companion стор. 21- знає правила написання та оформлення есе, що зважує переваги та недоліки поданої теми

- пише есе на тему переваг та недоліків вивчення іноземної мови у молодшій школі та висловлює власну думку з цього приводу, наводячи приклади та аргументи

- використовує широкий словниковий запас з теми та різноманітні граматичні структуришкільні предмети

шкільне життя

позакласні заняття

система освіти


Діалогічне мовлення

Зразок написання есе

Написання есе (B1+ / B2)

A pros and cons essayУміння структурувати письмове висловлювання

Уміння дотримуватись інструкцій

Уміння надавати аргументи до висловленої думки

Уміння обирати стиль висловлювання відповідно до комунікативної ситуації43

Тест 3 Узагальнююче повторення теми

44

REVIEW 1 52–53

Узагальнення вивченого у темах 01-03 (Людина, Помешкання, Освіта)- розуміє ключову та детальну інформацію в аудіотексті, встановлює правильність / неправильність тверджень

- розуміє ключову та детальну інформацію в тексті для читання та доповнює його реченнями, яких бракує, зберігаючи структурно-смислові зв’язки

- вміє обирати правильне слово відповідно до контексту з низки запропонованих варіантів та пояснити, чому інші варіанти відповіді неправильні

- вміє написати повідомлення у блозі, що стосується школи, зважаючи на запропоновані комунікативні умови і докладно їх розвиваючи

- використовує активну тематичну лексику і граматичні структури


Тематична лексика розділів 01-03

Present simple, present continuous, perfect tensesАудіювання з вибірковим розумінням змісту
Заповнення пропусків у тексті реченнями

Електронний лист (В1)

Множинний вибірСтратегії виконання завдань множинного вибору

Стратегії ознайомлювального та переглядового читання

Розуміння структурно-логічних зв’язків у тексті

Розвиток мовної здогадки

Уміння структурувати усне та письмове виловлювання


45


Каталог: plan -> files
files -> Планування
files -> Календарне планування
files -> Календарно-тематичне планування до нмк academy Stars 5
files -> Уроки Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Соціокультурні / Загальнонавчальні
files -> Уроки Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві Функції (говоріння) Соціокультурні
files -> № уроку, да та Тема / підтема уроку Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістична компетенція
files -> Уроки Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Лінгвістичні компетенції
files -> № уроку, да та Тема / підтема уроку Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістична компетенція
files -> Календарне планування
files -> Вчитель Клас

Скачати 148.66 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка