Уроків хімії. 10 клас № п п. Тема уроку Дата проведення 1 семестр Повторення основних питань курсу хімії основної школиСторінка1/3
Дата конвертації03.11.2018
Розмір280 Kb.
ТипУрок
  1   2   3
Календарне планування уроків хімії. 10 клас


п.п.


Тема уроку

Дата проведення

1 семестр

Повторення основних питань курсу хімії основної школи

1

Первинний інструктаж з правил техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Загальні відомості про найважливіші класи неорганічних сполук
2

Періодичний закон та періодична система Д. І. Менделєєва
3

Будова атома та види хімічного зв’язку
Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки

4

Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Фізичні властивості неметалів. Поширення у природі.

Лабораторний дослід 1. Ознайомлення зі зразками простих речовин-неметалів
5

Алотропія. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
6

Загальні хімічні властивості неметалів: взаємодія з киснем, воднем, металами. Демонстрування 1. Спалювання сірки та доведення кислотного характеру утвореного оксиду
7

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Склад, фізичні властивості, добування в лабораторії амоніаку та хлороводню. Взаємодія амоніаку та хлороводню з водою. Демонстрування 2. Добування амоніаку та розчинення його у воді. Випробування розчину фенолфталеїном
8

Солі амонію. Якісна реакція на іони амонію та хлорид-іони.

Демонстрація 3, 4. Якісна реакція на хлорид-іон.Лабораторні досліди 2-3. .Виявлення хлорид-іонів в розчині. Виявлення іонів амонію в розчині
9

Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів. Демонстрування 5. Спалювання сірки і доведення кислотного характеру утвореного оксиду
10

Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат-іон. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин. Демонстрування 6-8. Лабораторні досліди 4-5. Ознайомлення зі зразками природних сполук Сульфуру. Виявлення сульфат-іонів в розчині
11

Нітратна кислота
12

Нітрати, їх поширення в природі. Проблеми вмісту нітратів у харчових продуктах. Лабораторний дослід 6. Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію
13

Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи. Роль хімії у розв’язанні продовольчої проблеми. Лабораторний дослід7. Ознайомлення зі зразками азотних, фосфорних, калійних добрив
14

Контрольна робота 1
Тематичне оцінювання

15

Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі та застосування. Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Лабораторний дослід 8. Дослідження властивостей карбонатів. Демонстрування 8. Добування вуглекислого газу та перетворення на кальцій карбонат та кальцій гідрогенкарбонат
16

Практична робота 1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гдрогенкарбонатів
17

Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі
18

Підсумковий урок за 1 семестр. Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми „Оксиди та гідроксиди хімічних елементів“
Тематичне оцінювання

2 семестр

Тема 2. Металічні елементи та їх сполуки

19

Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів. Металічний зв’язок, металічні кристалічні гратки. Загальні фізичні властивості металів. Поширення металічних елементів у природі.
20

Загальні хімічні властивості металів
21

Корозія металів, захист від корозії. Демонстрація 11. Наслідки корозії металів та засоби захисту металів від корозії
22

Лужні, лужноземельні елементи й Магній. Фізичні та хімічні властивості простих речовин. Демонстрування 12. Взаємодія натрію і кальцію з водою
23

Основний характер оксидів та гідроксидів лужних і лужноземельних елементів та Магнію, біологічна роль елементів демонстрація 15. Лабораторні досліди 10-11. Ознайомлення зі зразками сполук Натрію і Калію, Кальцію, Магнію
24

Поняття про твердість води (постійну і тимчасову) та способи її усунення. Демонстрування 14. Усунення твердості води. Лабораторний дослід 12.Усунення накипу з поверхні побутових приладів
25

Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні та хімічні властивості алюмінію
26

Амфотерні властивості алюміній оксиду і алюміній гідроксиду. Лабораторний дослід 13. Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерності
27

Оцінювання навчальних досягнень з теми „Метали головних підгруп“Тематичне оцінювання
28

Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза. Демонстрування 15. Взаємодія заліза з розчином хлоридної, сульфатної та нітратної кислот різної концентрації
29

Сполуки Феруму (2) і Феруму (3). Демонстрування 16. Зразки сполук Феруму (2) і Феруму (3). Лабораторний дослід 14. Добування Феруму (2) гідроксиду і Феруму (3) гідроксиду реакцією обміну.
30

Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач
31

Металічні руди. Загальні методи добування металів. Метали і сплави в сучасній техніці. Застосування алюмінію, заліза та їх сплавів. Лабораторний дослід 15. Ознайомлення зі зразками сплавів металів.
32

Розвиток металургійних виробництв в Україні
33

Систематизація і узагальнення знань учнів з теми метали
34

Підсумковий урок за 2 семестр
35

Контрольна робота 2. Тема „Метали“Календарне планування уроків хімії. 11 клас
п.п.


Тема урокуДата проведення

Повторення основних понять хімії 10 класу

1

Первинний інструктаж з техніки безпеки. Будова і властивості вуглеводнів
2

Ізомерія. Гомологія
Тема 1. Органічні сполуки (продовження)

3

Метанол і етанол як представники насичених одноатомних спиртів. Склад, структурні формули. Поняття про функціональну групу
4

Фізичні та хімічні властивості спиртів. Взаємодія з активними металами, повне окиснення
5

Ізомерія, положення функціональної групи, номенклатура. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини. Застосування метанолу й етанолу. Демонстрування. Горіння етанол. Спирти як розчинники
6

Гліцерол як представник багатоатомних спиртів. Склад, структурна формула, фізичні властивості, взаємодія з натрієм. Застосування гліцеролу. Лабораторний дослід 1. Розчинність гліцеролу у воді
7

Альдегіди. Функціональна карбонільна група. Формальдегід як представник альдегідів. Склад молекули, структурна формула, фізичні властивості, застосування формальдегіду
8

Оцтова кислота як представник карбонових кислот. Склад молекули, структурна формула. Функціональна карбоксильна група. Фізичні властивості
9

Хімічні властивості. Застосування оцтової кислоти.

Лабораторні досліди 2 і 3. Взаємодія оцтової кислоти з лугами. Дія оцтової кислоти на індикатори
10

Практична робота 1. Властивості оцтової кислоти
11

Взаємозв’язок між вуглеводнями, спиртами, альдегідами і карбоновими кислотами
Тематичне оцінювання

12

Естери. Застосування естерів. Жири як естери. Поняття про гідроліз та гідрування жирів. Значення жирів у життєдіяльності організмів. Демонстрування. Ознайомлення із зразками естерів
13

Глюкоза як представник вуглеводнів. Молекулярна формула. Фізичні властивості, Поширення в природі. Спиртове бродіння. Застосування глюкози
14

Сахароза. Молекулярна формула. Фізичні властивості. Поширення у природі. Спиртове бродіння. Застосування сахарози. Загальна схема виробництва цукру
15

Крохмаль і целюлоза як представники природних полімерів. Склад молекули. Фізичні властивості. Поширення у природі.
16

Взаємодія крохмалю з йодом. Застосування крохмалю й целюлози. Значення вуглеводів у життєдіяльності організмів.

Лабораторний дослід 4. Відношення крохмалю до води. Лабораторний дослід 5. Взаємодія крохмалю з йодом
17

Підсумковий урок за 1 семестр. Контрольна робота №1
Тематичне оцінювання

18

Амінокислоти, їх склад і хімічна будова (на прикладі амінооцтової кислоти). Здатність амінокислот утворювати полімерні молекули
19

Білки. Складність їх будови. Розчинення й денатурація білків у життєдіяльності організмів. Демонстрування. Кольорові реакції на білки
20

Поняття про штучні й синтетичні волокна.

Лабораторний дослід 6. Ознайомлення зі зразками природних, штучних і синтетичних волокон
Тематичне оцінювання

Тема 2. Узагальнення знань про органічні й неорганічні речовини

21

Основні поняття і закони хімії
22

Основні теорії хімії
23

Взаємозв’язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних сполук
24

Взаємозв’язок складу, будови, властивостей і застосування органічних сполук
Тема 3. Роль хімії в житті суспільства

25

Значення хімії у створенні нових матеріалів
26

Значення хімії у розв’язанні сировинної та енергетичної проблем у повсякденному житті
27

Хімія та екологія
28

Місце хімії серед наук про природу. Значення хімії для розуміння наукової картини світу
Тематичне оцінювання

Тема 4. Хімія у повсякденному житті

29

Поняття про якість води, причини її забруднення, способи очищення в побуті
30

Склад мила, його мийна дія. Поняття про синтетичні мийні засоби, їх види, охорона довкілля від забруднення ними.

Лабораторний дослід 7. Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів
31

Домашня аптечка. Настоянки і розчини в домашній аптечці. Лабораторний дослід 8. Виготовлення розчинів фурациліну й перманганату калію
32

Побутові хімікати. Правила поводження з ними
33

Повторення. Систематизація і узагальнення знань учнів
34

Підсумковий урок за 2 семестр
35

Контрольна робота №2.
Тематичне оцінювання

Каталог: files -> vchytelskyy dosvid
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
vchytelskyy dosvid -> Урок №5 дата вчитель Іванченко Л. Ю
vchytelskyy dosvid -> Активно-пізнавальна і практична діяльність учнів
vchytelskyy dosvid -> Побудуйте "піраміду потреб" для себе та своїх друзів на безлюдному острові
vchytelskyy dosvid -> Уроку астрономії у 11 класі «Мені зірка впала на долоню!»
vchytelskyy dosvid -> Підсумковий урок з теми «Сонячна система та її складові» Вчителя фізики та астрономії Іванченко Людмила Юріївна київ-2009
vchytelskyy dosvid -> 8 клас Підземні води. Болота. Практична робота №4 Мета уроку
vchytelskyy dosvid -> Мета: ознайомити учнів з подвійною природою світла; ознайомити їх з дослідами Лебедєва; пояснити суть корпускулярно-хвильового дуалізму світла
vchytelskyy dosvid -> Хитрич Тетяна Араїківна учитель математики


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка