Уроків української мови та літератури ІІ семестрДата конвертації22.11.2018
Розмір200 Kb.
#66092
ТипУрок
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ТА ЛІТЕРАТУРИ

ІІ СЕМЕСТР (10-11 класи)

учитель УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

СЗШ І-ІІІ ступенів №2 смт Муровані Курилівці

2017-2018 н.р.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 10 КЛАСІ

ІІ СЕМЕСТР

уроку


Дата

Тема уроку

ПриміткаСлово і його лексичне значення

 Стилістично нейтральна лексика.

Емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню певного стильового відтінку. Запобігання недоречному вживанню емоційно забарвлених слів
Специфічно побутова лексика. Просторічні слова, їхні стилістичні функції. Запобігання недоречному вживанню просторічних слів


РМ. Усний переказ тексту публіцистичного стилю


РЗМ . Бесіда (діалог) як форма спілкування двох або більшої кількості людей відповідно до запропонованої ситуації, самостійне визначення теми і змісту бесіди


Професійно-виробнича лексика.


Наукова і ділова лексика, її стилістичні функції


РЗМ. Письмовий переказ із творчим завданням


Діалектні слова. Застарілі слова, неологізми, їхні стилістичні функції. Запобігання недоречному вживанню діалектних слів, анахронізмів


Запозичені слова, їхні стилістичні функції.

Запобігання недоречному вживанню запозичених слів
РЗМ. Стаття в газету на морально-етичну тему

 Лексико-стилістичні синоніми та їхні види

 Переносне значення слів. Тропи

 Переносне значення слів. Тропи


РЗМ. Контрольний переказ із творчим завданням

 РЗМ. Контрольний переказ із творчим завданням


Антоніми. Пароніми

 Антоніми. Пароніми


КР № 3. Стилістичні засоби лексикології. Тести
Стилістичні засоби фразеологіїОсновні групи фразеологізмів

 Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів

 Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів


РЗМ. Конспект прочитаного. Відгук на твір мистецтва

 Контрольний диктант.
Словотворчі засоби стилістикиСтилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів

 РЗМ. Навчальне аудіювання


Стилістична синоніміка морфем


Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах


КР № 4. Стилістичні засоби фразеології. Словотворчі засоби стилістики. Тести


Аналіз контрольного диктантуПовторення вивченого в 10 класі


Повторення вивченого в 10 класі


Підсумковий урок
* Календарно-тематичне планування уроків української мови в 10 класі складено за програмою для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичний напрям. «Українська мова. 10-11 класи: Академічний рівень / Укладачі: Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. – К.: Грамота, 2011.)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 10 КЛАСІ

ІІ семестр
Дата

Тема уроку

ПриміткаУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1910-х років

Домінуючі особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського модернізму.

Михайло Коцюбинський. Життя і творчість письменника, гуманізм світогляду. Загальна характеристика творчості.


Еволюція художньої свідомості митця: від народництва і реалізму до модернізму. Психологічна новела «Іntermezzo». Автобіографічна основа новели. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіка творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. ». Символічні образи.

ТЛ: новела, імпресіонізм.


Повість «Тіні забутих предків».

Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю.
Духовний світ людини у зв’язку зі світом природи. Образи Івана й Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.


Ольга Кобилянська. Життя і творчість письменниці. Загальна характеристика творчості. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху)


Повість «Земля» – психологічне трактування вічних проблем (людини і землі, злочину і кари) на українському матеріалі. Проблема сакрально-містичного зв’язку людини із землею в повісті

О. Кобилянської.
Трагічна історія родини Федорчуків – новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства в повісті О. Кобилянської «Земля». Михайло і Сава – протилежні психологічні типи.


Марійка та Івоніка – уособлення цінностей народної моралі в повісті О. Кобилянської «Земля». Марійка та Івоніка – уособлення цінності народної моралі, Сава і Рахіра – духовної деградації.РМ (усно)Диспут на тему доведення Савиного злочину.

)Контрольна робота № 4 Творчість М. Коцюбинського й

О. Кобилянської (тестування)
Василь Стефаник. Життєпис письменника. Загальна характеристика творчості митця.

ТЛ: експресіонізм.


Новаторство В. Стефаника. Новела «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості новели

В. Стефаника «Камінний хрест».
Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного в новелі. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Танець головного героя як символ трагізму й розпачу від прощання з рідним краєм.


Леся Українка. Життєвий і творчий шлях письменниці. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці.


Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. Символічність, романтичні образи, прийом контрасту, сильна вольова особистість у вірші «Contra spem spero!» Громадянська лірика Лесі Українки. «І все-таки до тебе думка лине…», «І ти колись боролась, мов Ізраїль…»

ТЛ: неоромантизм.

напам’ять: «Contra spem spero

Утвердження духовної цінності почуття любові у віршах інтимної лірики «Все-все покинуть, до тебе полинуть…», «Уста говорять: «Він навіки згинув!..»


Фольклорно-міфологічна основа сюжету драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності й краси. Мати Лукаша й Килина – антиподи головній героїні Мавці. Поєднання високої духовності й буденного прагматизму в образі Лукаша.

ТЛ: драма-феєрія.


Природа і людина в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей.


Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини.


Контрольна робота № 5 (контрольний твір за літературною спадщиною Лесі Українки або В. Стефаника).


Контрольна робота № 5 (контрольний твір за літературною спадщиною Лесі Українки або В. Стефаника).


Микола Вороний. Життя і творчість митця. Мотив необхідності для поета бути «цілим чоловіком» у вірші «Іванові Франкові».


Єдність краси природи і мистецтва в поезії М. Вороного «Блакитна панна».

Жіночий образ у вірші «Інфанта».РМ Письмова творча робота (за поетикою віршів

М. Вороного).
напам’ять: «Блакитна Панна»Олександр Олесь. Життя і творчість, світоглядні переконання митця. Патріотичні почуття в поезії «О слово рідне! Орле скутий!..» Музичність і звукова виразність у поезіях Олександра Олеся «З журбою радість обнялась…», «Чари ночі».

напам’ять: «Чари ночі»Символізм драматичного етюду Олександра Олеся «По дорозі в Казку». Дорога в казку – символ духовних поривань людини до кращого життя. Проблема вождя і маси у творі. Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю.

ТЛ: драматичний етюд.


Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадянська й політична діяльність. Загальна характеристика творчості письменника. Прозові й драматичні твори В. Винниченка. Мала проза: ідейно-стильові особливості збірки «Краса і сила». Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина».


Поєднання реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності) в новелі В. Винниченка «Момент». Образ панни – втілення ідеї вічної жіночності й краси.


Творчість М. Вороного, Олександра Олеся й В. Винниченка (узагальнення й систематизація вивченого).


Контрольна робота № 6 «Творчість М. Вороного, Олександра Олеся, В. Винниченка» (тестування)


ПЧ Бесіда за трагедією В. Винниченка «Гріх» (або за романом «Записки кирпатого Мефістофеля»)


Література рідного краю (проза)


Підсумковий урок
* Календарно-тематичне планування уроків української літератури в 10 класі складено за програмою «Українська література. 10 клас» Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний). Академічний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В.Мовчан. – К.: Грамота, 2011.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 11 КЛАСІ

ІІ СЕМЕСТР
уроку

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітка

Стилістика складних реченьСмислові відношення між частинами складних речень. Пунктограми в складному реченні.


РМ №11. Доповідь на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією.


РМ №12. Практичне заняття. Виступ з доповіддю.

Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються
Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень. Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення.


Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень.


Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень.


Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами.


РМ №13. Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення.
Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовленняПряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості. Пунктограми при прямій мові та діалозі.


Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень з прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові.


Тренувальні вправи.


РМ №15. Ділові папери. Офіційний лист.

Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почутого.РМ №16. Телефонна розмова як один з видів усного ділового мовлення. Лист електронною поштою і мобільним телефоном (sms). Основні вимоги до культури спілкування телефоном і в Інтернеті.


РМ №17.Навчальне аудіювання.


Повторення теми, підготовка до контрольної роботи.


Контрольна робота №3. Стилістика складних речень, речень з різними способами вираження чужого мовлення.
Стилістика мовлення (функціональна).

Культура мовленняАналіз контрольної роботи. Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) й мовні. Вимоги до мовлення.


Стилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній і публіцистичний, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри.


РМ №18. Контрольний письмовий (докладний) переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (підготовча робота).


РМ №19. Контрольний письмовий (докладний) переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (виконання роботи).


РМ №20. Робота над помилками, допущеними в контрольному переказі. Бібліографія. Доручення. Розписка
Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови. Підготовка до ЗНОЛексикологія і фразеологія.


Морфологічна будова слова. Написання слів з найуживанішими орфограмами.


Частини мови.


Слово, словосполучення. Речення. Просте речення. Члени речення.


Складне речення. Система розділових знаків.


Контрольний диктант. Тренувальні вправи.


Текст, його будова.


Повторення теми, підготовка до контрольної роботи.
Контрольна робота №4. Стилістика мовлення (функціональна). Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови.


РМ №22 Аналіз контрольних робіт.. Ділові папери. Протокол (складний). Витяг з протоколу.


Узагальнення і систематизація вивченого протягом року. Підсумковий урок* Календарно-тематичне планування уроків української мови в 11 класі складено за програмою для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичний напрям. «Українська мова. 10-11 класи: Академічний рівень / Укладачі: Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. – К.: Грамота, 2011.)
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ в 11 КЛАСІ

ІІ семестрДата

Тема уроку

ПриміткаУчасть українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.


Олександр Довженко. Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук.

ТЛ: кіноповість, публіцистичність.


Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою, доля народу крізь призму авторського бачення і оцінки («Україна в огні»).


Історія написання «Зачарованої Десни», автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.


Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ ст.


Українська література у другій половині ХХ ст. Нова хвиля відродження української літератури на початку1960-х років. «Шістдесятництво» як явище культурологічне і соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна.


Василь Симоненко «Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…» Творча біографія митця («витязь молодої української поезії»). Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета. Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність («Я...»).

ТЛ: віршові розміри (повторення).

Вивчити напам’ять одну з поезій поета –шістдесят-

ника


(на вибір).
Дмитро Павличко «Два кольори». Основні відомості про поета, перекладача. Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною.Іван Драч «Балада про соняшник» Невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця.

ТЛ: балада (повторення)


Микола Вінграновський «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...» Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Учень О.Довженка. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії. Інтимна лірика митця. Збірка інтимної лірики «Цю жінку я люблю».


КР № 4. Творчість О.П.Довженка. Поети-шістдесятники (І част). Тестування


Ліна Костенко. Творчий шлях. особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність).

«Страшні слова, коли вони мовчать…» - ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва. «Вічні» українські фольклорні типи, новітнє переосмислення традиційної ситуації, образи-архетипи як атрибути української свідомості («Українське альфреско»).

Напам. один вірш

(на вибір)

«Хай буде легко. Дотиком пера…», «Я вранці голос горлиці люблю…», «Недумано, негадано…». Інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. Пейзажна і філософська лірика.


Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання.


Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.

ТЛ: роман у віршах, образи-архетипи.


РМ (письм.)Написання листа героєві роману


Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд творчості. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі.


«Господи, гніву пречистого…», «О земле втрачена, явись…», «Як добре те, що смерті не боюсь я…».

Основні проблемно-тематичні лінії: душа людини «перед вічністю високого неба» (відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності і активної дії, формування себе); атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи; Україна-мрія і Україна знищена, скорена. Поезія Стуса – зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці.ТЛ: метафора (поглиблено).

Напам.

«Як добре

те,що смерті

не боюсь я»

Проза другої половини ХХ ст.


Проза другої половини ХХ ст. Розвиток української прози. Її новаторські особливості.

Олесь Гончар. Загальна характеристика доробку О. Гончара-романтика. Творчий злет у 60-ті роки. Його громадянська і життєва позиція, роль у духовному відродженні нації.


Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини («За мить щастя»).


Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка». Символіка танку юних Віталика і Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера (гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів).

ТЛ: новела, роман та його види.


Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном». Коротко про письменника. «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Зміщення часових площин як художній засіб.


Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.

ТЛ: художня деталь (поглиблено).


Література рідного краю. Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами.


КР № 5. Поети-шістдесятники (ІІ част.). Проза др. пол. ХХ ст. Твір


КР № 5. Поети-шістдесятники (ІІ част.). Проза др. пол. ХХ ст. Твір


Валерій Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок з давньою українською літературою. Композиція роману-балади «Дім на горі» (повість-преамбула і збірка новел «Голос трави»). Використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). Розгалуженість сюжету


Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного): дім на горі як фортеця нашої духовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви.

ТЛ: бароко, притчевість, символічність (поглиблено), роман-балада.


Барокові притчеві мотиви і символи (самотність, роздвоєність людини, блудний син, дорога). Жіноче начало і чоловіче у творі. Притчевість образів, епізодів.Українська історична прозаУкраїнська історична проза. П. Загребельний. Коротко про письменника. Загальна характеристика історичної прози. Історична основа й художній вимисел у романі «Диво». Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ.

ТЛ: історична правда і художній вимисел (повторення).


Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини). Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець.


Сучасна українська література

(огляд)


Сучасна українська література (огляд). Історико-культурна картина літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження). Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, «Нова дегенерація», «Пропала грамота», «ЛуГоСад» та ін.). Творчість Г. Пагутяк, Ю. Андруховича, О. Забужко, І. Римарука, В. Слапчука та ін.


Утворення АУП (Асоціації українських письменників). Література елітна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси. Сучасні часописи та альманахи.

ТЛ: постмодернізм (повторення).


КР № 6. Творчість В.Шевчука та П.Загребельного. Сучасна українська література. Тестування


Урок-підсумок. Бесіда про твори, вивчені упродовж навчального року. Зосередження уваги на їхніх художніх особливостях, новаторстві (на тлі відповідного відрізка часу)
* Календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі складено за програмою «Українська література. 10-11 класи» Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена наказом Міністерства від 14.07. 2016 р. № 826). Академічний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В.Мовчан. – К.: Грамота, 2011.
Каталог: shapka
shapka -> Тема: Україна на карті світу. Карта України
shapka -> Г. І. Сорока; Харк держ пед ун-т ім. Г. С. Сковороди. Х. Ранок, 2002. 128 с iл.
shapka -> Євген Гуцало " Сім’я дикої качки" твір про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем
shapka -> Урок №1 Тема уроку: Евглена, зелена, амеба, інфузорія одноклітинні тварини. Лабораторне дослідження «Спостереження інфузорій»
shapka -> Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
shapka -> Педагогічне кредо: «Скажи мені і я забуду, покажи мені – і я, можливо, запам'ятаю. Дай мені зробити самому- і я зрозумію на все життя»
shapka -> Особливості організації навчання з хімії у 2017-2018 році квнз “ Вінницька академія
shapka -> Уроків української літератури в 11 класі Академічний рівень І семестр № з/п Тема уроку Дата Примітки Українська література 1920-1930 рр


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка