Уроку Дата Підтема Примітка п ф п фСкачати 38.87 Kb.
Дата конвертації20.11.2018
Розмір38.87 Kb.
#65696
ТипУрок

Номер

уроку


Дата

Підтема

Примітка

П

Ф

П

Ф

І семестр 1. Вступ. Із літератури європейського бароко

1


Організаційний урок. Узагальнення матеріалу, вивченого у 8 класі.

2


Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське і українське бароко.

3


ПЧ. Поезія бароко.


Р.


4


Педро Кальдерон — видатний драматург і поет іспанського бароко. “Життя — це сон” як втілення світоглядних і художніх принципів бароко.

5


Філософсько-моральний конфлікт драми.

6


Причини і наслідки еволюції образу Сехісмундо.

2. Із літератури класицизму


7


Класицизм як художній напрям у літературі XVII ст. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму. Самостійна робота (відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання).

8


Мольєр — видатний комедіограф класицизму, творець «високої комедії».


9


Історія створення, конфлікт і проблематика комедії «Міщанин-шлях-тич». Утілення в ній рис класицизму.

10


Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелігентність і освіченість.

11


Засоби творення смішного в творі. Виховний потенціал комедії.

12


Контрольна робота (тести) за розділами «Бароко» та «Класицизм».
3. Із літератури ХVІІІ століття. Просвітництво


13


Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрів (філософська повість та ін.).

14


Вольтер. Нарис життя та творчості. Ідейний зміст і художня структура філософської повісті “Простак”, сенс її назви.

15


Конфлікт “природної людини” Гурона і французького суспільства як центральний у творі.

16


Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору. Гурон і Гордон у Бастилії. Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і Гурона.

17


Контрольний твір за повістю Вольтера «Простак».


18


Йоганн Вольфганг Гете. Нарис життя та творчості.


Повторити особливості віршів Гете, зокрема, «Нічна пісня мандрівника» та «Вільшаний король», що вивчалися у 5 та 7 класах

19


Трагедія “Фауст — вершина його творчості і один із найвидатніших творів світової літератури. Історія створення, композиція та проблематика.

20


Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини.


21


РМ (усно). Опозиція Фауст-Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Фауст і Маргарита.


22


Фрідріх Шиллер. Загальна характеристика життя та творчості.


Повторити відомості про творчість Шиллера, вивчені на уроках зарубіжної літератури 7 класу

23


Народна драма “Вільгельм Телль”, поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості.

24


Символічний сенс сцени на Рютлі. Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння.


25


Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнього втілення.

Контрольний домашній твір за драмою Шиллера.

4. Із літератури романтизму

26


Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники.

27


РМ (письмово). Скласти тези до теми «Що таке романтизм і романтичний світогляд, його відмінності від світогляду просвітителів».


Р В огляді згадати про творчість письменників-романтиків, чия творчість вивчалася у попередніх класах (В. Скотт, Ш.Петефі, Стівен- сон Р.Л. та ін.)

28


Ернст Теодор Амадей Гофман — видатний німецький письменник-романтик.

29


Крихітка Цахес” — шедевр романтичної казки-новели. Протистояння митця та філістера — основний її конфлікт. Сатирико-метафоричний зміст твору.

30


Специфіка романтизму Гофмана: переплетіння реальності та нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного. Іронія і гротеск у творі.

31


Контрольна робота з теми «Із літератури ХVІІІ століття. Просвітництво» та з теми «Із літератури романтизму» (за творчістю Е. Гофмана). Розгорнуті відповіді на запитання.


32


Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.

33


Генріх Гейне — німецький поет-романтик. “Книга пісень — видатне явище німецького романтизму.


Вивчити напам'ять вірш Г. Гей-не (за вибором учня).


34


Любов — першооснова життя. Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі у віршах з «Книги пісень».


35


Виразне читання напам'ять віршів Гейне.

36


Джордж Ноел Гордон Байрон — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчо-сті.


Вивчити напам'ять вірш Дж. Байрона (за вибором учня)

37


Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у віршах поета. Читання напам'ять вірша Байрона з коментарем.


38


Поема «Мазепа», історична основа та романтичний міф. Особливості композиції поеми.
39


Риси романтичного героя в образі Мазепи.

40


РМ (усно). Підготовка до написання есе «Україна і поема Байрона».

Контрольний домашній твір.

41


Творчість Адама Міцкевича — апогей польського романтизму. Перебування поета в Росії й Україні, його відтворення в поезії (цикл “Кримські сонети”).


Р Повторити відомості про творчість А.Міцкевича, вивчені у 7 класі42


Мотив єдності природи й людини. Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій “Кримських сонетів”. Читання напам'ять вірша.

Вивчити напам'ять вірш Міцкевича (за вибором учня).


43


«Дзяди» як філософська драма. Монолог Конрада, втілення в ньому рис романтизму.

44


Контрольна робота з теми «Із літератури романтизму» (за творчі-стю Гейне, Байрона, Міцкевича).

(Тести, розгорнуті відповіді на запитання, творчі завдання).
5. Від романтизму до реалізму


45


Олександр Пушкінвидатний російський поет

Повторити відомості про твори Пушкіна, вивчені у попередніх класах

46


Виразне читання напам'ять віршів Пушкіна. Складання партитури.

47


Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна.


Вивчити напам'ять вірш Пушкіна або уривок з роману(за вибором учителя).


48


«Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Онєгін-ська строфа.


49


Характеристика образу Євгенія Онєгіна.


50


Характеристика образу Ленського.

51


РМ (письмово). Розгорнута відповідь на запитання «Чому Онєгін став «зайвою людиною»?».
52


Характеристика образу Тетяни. Тетяна — улюблена героїня Пушкіна.

Духовний світ головних героїв твору.


53


М.Ю. Лермонтов — видатний російський письменник.


Повторити відомості про твори Лермонтова, вивчені у попередніх класах

54


Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій Лермонтова. Читання напам'ять вірша.

Вивчити напам'ять вірш Лермонтова (за вибором учня).

55


«Герой нашого часу» — морально-психологічний роман про долю покоління. Сенс назви роману. Особливості композиції і її роль в розкритті характеру Печоріна.

56


Характеристика образу Печоріна, його зв'язок з байронічним героєм та образом Онєгіна.


57


Жіночі персонажі роману. Максим Максимович — образ «маленької людини».

58


Романтичні й реалістичні елементи в творі.

59


Контрольна робота з теми «Від романтизму до реалізму» (за творчі-стю О. Пушкіна, М. Лермонтова). (Тести, розгорнуті відповіді на запитання).
60


Микола Гоголь — російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості.


Р

61


ПЧ. «Вечори на хуторі біля Диканьки» і романтичний образ України.

62


Високий гуманізм письменника і зображення в повісті «Шинель» трагічної долі “маленької людини” Акакія Акакійовича.Повторити відомості про повість «Тарас Бульба», вивчену у 7 класі

63


Порівняльна характеристика образів маленьких людей: Максима Максимовича («Герой нашого часу» М. Лермонтова) та Акакія Акакійовича («Шинель» М.Гоголя).

64


Суміщення в повісті «Шинель» елементів романтизму і реалізму.
65


ПЧ. Віктор Гюго. «Собор Паризької Богоматері».

66


Контрольний твір «Трагічна доля «маленької людини» у творчості М. Гоголя». (Або за романом В. Гюго «Собор Паризької Богоматері»).

67


Резервні години.
68


Резервні години.
69


Резервні години.
70


Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.

Каталог: uploads -> doc
doc -> Методичні рекомендації для проведення І (районного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015»
doc -> Наказ Державіаслужби від 14. 06. 2006 №416
doc -> Правила сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
doc -> Реферат на тему: Франсуа Вієт
doc -> Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного
doc -> Вправ для навчання аудіювання
doc -> Сучасна практика підготовки баяністів
doc -> «історія розвитку поняття інтеграл»
doc -> Технологія концентрованого навчання дозволяє викладачеві урізноманітнити заняття за формами та методами
doc -> Сьомого скликання

Скачати 38.87 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка