Уроку Дата Зміст навчального матеріалу 1 год. Державні вимогиСкачати 105.13 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір105.13 Kb.
ТипУрок
Всесвітня історія

7 клас

уроку

Дата

Зміст

навчального матеріалу 1 год.

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1
ПОВТОРЕННЯ. Місце історії Стародавнього світу в історії людства.

ВСТУП. Середньовіччя як період розвитку людства. Періодизація, джерела вивчення.

Учень/учениця:

• характеризує основні тенденції політичного й економічного розвитку світу в Середні віки; види джерел з історії Середньовіччя;

• називає основні здобутки стародавніх часів; хронологічні межі та періодизацію Середніх віків, вказує її особливості для різних регіонів світу;

• тлумачить поняття «Середні віки», «раннє Середньовіччя», «Зріле (Високе) Середньовіччя», «осінь Середньовіччя», «варвари».Розділ І. ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ 5 год

2

3

45

6
Велике переселення народів. Утворення «варварських королівств». Франкська держава. Хлодвіг.


Завоювання Карла Великого. Імперія франків. Розподіл імперії.
Візантійська імперія доби Юстиніана. Розквіт Візантії за Македонської династії та династії Комнінів. Культура Візантії.
Природно­географічні умови Аравії. Виникнення ісламу. Мухаммад. Арабські завоювання. Розквіт і занепад перших Халіфатів. Розвиток арабо-мусульманської культури.
Практичне заняття:

«Вплив Візантії, імперії Карла Великого, перших Арабських халіфатів на становлення Середньовічної Європи».Учень/учениця:

• показує на карті напрями Великого переселення народів, «варварські» королівства, імперію Карла Великого, Візантію, напрями завойовницьких походів арабів, Арабський халіфат; провідні країни Європи і світу;

• характеризує «варварські королівства», Франкську та Візантійську імперії, перші Арабські халіфати; діячів раннього Середньовіччя;

• визначає наслідки Великого переселення народів; розпаду імперії Карла Великого, виникнення ісламу і арабської експансії;

• називає хронологічні межі Великого переселення народів, існування Франкського королівства; Франкської та Візантійської імперій, перших Арабських халіфатів (Омейядів і Аббасидів); дату об’єднання арабів під владою Мухаммада, виникнення ісламу та ісламського літочислення; битв під Пуатьє і Верденського договору;

• тлумачить поняття «Велике переселення народів», «варварське королівство», «Каролінгське відродження», «халіфат», «іслам», «Коран», «арабо-мусульманська цивілізація», «василевс», «імперія».7
Узагальнення. Тематичний контроль

Розділ ІІ. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 4 год.

8

9

1011
Зв’язок людини і природи. Рух населення. Внутрішня і воєнна колонізація.
Три стани середньовічного суспільства. Феодалізм. Християнізація Європи.

Християнська церква раннього Середньовіччя.


Практичне заняття:

«Замок. Рицарські традиції. Життя селян».


Середньовічне місто. Ремесло і цехи. Торгівля й гільдії. Міські комуни. Міська культура та повсякденне життя.

Учень/учениця:

• показує на карті найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства;

• називає основні стани середньовічного суспільства, дату розколу християнської церкви;

• описує середньовічне місто, феодальний замок, селянське житло;

• характеризує основні стани середньовічного суспільства, процес християнізації Європи, основні відмінності між католицизмом і православієм, роль християнської церкви, повсякденне життя і традиції середньовічної людини; середньовічний ремісничий цех.

• визначає причини і наслідки внутрішньої і зовнішньої колонізації Середньовічної Європи; виникнення середньовічних міст; боротьби міст з сеньйорами: формування цехової системи ремісничого виробництва.

• тлумачить поняття «феод», «феодалізм», «васалітет», «феодальна драбина», «цех», «майстер», «підмайстер», «учень», «гільдія», «Ганза», «лихварство», «міська комуна», «внутрішня колонізація», «зовнішня колонізація».


12
Узагальнення. Тематичний контроль

Розділ III. ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ В Х – ХV ст. 8 год.

13

14

1516

17

1819

20

Походи вікінгів та їх завоювання.


Хрестові походи. Держави хрестоносців. Духовно-рицарські ордени.
Практичне заняття:

«Наслідки Хрестових походів».


Середньовічні держави: від роздробленості до станово­представницьких монархій.
Франція у ХІ – ХV ст. Філіп ІV Красивий. Столітня війна.
Англія в ХІ – ХV ст. Вільгельм I Завойовник. Генріх ІІ Плантагенет. «Велика хартія вольностей». Війна троянд.
Священна Римська імперія Оттон І. Зовнішня політика германських імператорів. Фрідріх ІІ Штауфен.
Італійські торговельні республіки (Генуя, Венеція). Реконкіста. Утворення королівства Іспанія. Ізабелль I, Фернандо II.

Учень/учениця:

• показує на карті території зазначених держав, напрямки походів вікінгів, Хрестових походів, етапи Реконкісти, місця основних битв Столітньої війни;

• називає хронологічні межі походів вікінгів, нормандського завоювання Англії, Хрестових походів, Реконкісти, утворення королівства Іспанія, Столітньої війни; дати утворення Священної Римської імперії, скликання англійського парламенту, Генеральних штатів у Франції;

• описує походи вікінгів, Перший та Четвертий Хрестові походи, основні битви Столітньої війни, подвиг Жанни Д’Арк;

характеризує Перший та Четвертий Хрестові походи, результати нормандських завоювань, Реконкісти, італійської політики німецьких імператорів; італійські торгівельні республіки; процес становлення станово-представницької монархії;

визначає причини і наслідки Хрестових походів, Столітньої війни; основні напрями діяльності зазначених історичних діячів;

• тлумачить поняття «вікінги», «феодальна роздробленість», «Хрестові походи», «духовно-рицарські ордени», «парламент», «станово-представницька монархія», «кортеси», «Генеральні штати», «сейм», «Реконкіста», «Столітня війна», «Золота булла», «торгівельні республіки».


21
Узагальнення. Тематичний контроль

Розділ IV. МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 5 год.

22

23

2425

26

Наукові і технічні досягнення. Книгодрукування.
Християнська церква в ХІ – ХV cт. Єретики і боротьба з ними.
Практичне заняття:

«Середньовічні школи та університети. Життя середньовічного студента».


Архітектура і мистецтво.
Раннє Відродження й гуманізм.

Учень/учениця:

• показує на карті університетські центри й міста пов’язані з початком Відродження; межі поширення впливу католицької і православної церков;

• називає хронологічні межі поширення романського і готичного стилів, раннього Відродження; час винайдення книгодрукування; дату розколу християнської церкви, «Великої схизми» католицької церкви;

• описує романський і готичний храми; основні технічні досягнення Середньовіччя;

• визначає причини і наслідки виникнення університетів; появу ідей гуманізму і культури Раннього Відродження;

• характеризує вплив церкви на культуру й освіту; технічні досягнення Середньовіччя; діяльність Роджера Бекона, Йоганна Гутенберга, П’єра Абеляра, Данте, Петрарки, Сандро Боттічеллі, Донателло;

• тлумачить поняття «вітраж», «фреска», «скульптура», «університет», «єретик», «інквізиція», «Альбігойські війни», «Раннє Відродження», «гуманізм», «романський стиль», «готичний стиль».


27
Узагальнення. Тематичний контроль

Розділ V. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ в Х – ХV ст. 3 год.

28
29

30

Польське королівство. Казимир ІІІ. Велике князівство Литовське. Угорське королівство. Іштван І. Королівство Чехія. Ян Гус і Гуситські війни.
Монгольська навала на Русь. Новгородська боярська республіка. Московська держава. Іван ІІІ.
Практичне заняття: «Виникнення слов’янської писемності. Кирило і Мефодій».

Учень/учениця:

• показує на карті території Польщі, Угорщини, Чехії, Московської держави та Новгородської республіки, Золотої Орди; напрямки походів монголів; територію поширення гуситського руху;

• називає хронологічні межі Гуситських війн, монгольської навали на Східну Європу, підкорення земель Північно-східної Русі Москвою, час правління Івана ІІІ, створення слов’янської абетки; дати утворення Польського, Угорського королівств, Куликовської битви; Грюнвальдської битви;

• описує основні пам’ятки культури Польщі, Великого князівства Литовського, Угорщини, Чехії, Московської держави та Новгороду;

• визначає наслідки золотоординського ярма для країн Східної Європи;

• характеризує діяльність зазначених діячів; значення Грюнвальдської битви для народів Східної Європи;

• тлумачить поняття «гусити», «гуситські війни», «віче», «Новгородська боярська республіка», «ярлик», «боярська дума», «Судебник».


Розділ VI. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД 3 год.

31

32

33


Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Культура Османської імперії.
Китай та часів династії Тан. Завоювання Китаю монголами. Династія Мін. Досягнення китайської культури.
Індія. Касти. Індуїзм. Делійський султанат. Досягнення індійської культури.

Учень/учениця:

• показує на карті території Індії, Китаю, Османської держави, напрямки завойовницьких походів турків-османів;

• називає дати битви на Косовому полі, утворення Османської держави, падіння Константинополя;

• описує основні пам’ятки культури Індії, Китаю та Османської імперії епохи Середньовіччя;

• характеризує внесок середньовічних Індії, Китаю та Османської імперії у світову спадщину;

• тлумачить поняття «Піднебесна імперія», «касти», «індуїзм», «турки османи», «султан», «яничар».34
Узагальнення. Тематичний контроль

35
Узагальнення до курсу:

«Середні віки в історії людства».Учень/учениця:

• висловлює судження щодо ролі та значення Середніх віків у розвитку європейської цивілізації;• визначає основні здобутки людства часів Середніх віків.

Каталог: attachments -> article -> 903
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель
903 -> Урок-інсценізація «У володіннях чарівниці Гри»
903 -> Літературно-музичний квест «Ми нащадки козаків»

Скачати 105.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка