Уроку Тема уроку Дата планування проведення уроку Дата проведення урокуСкачати 47.38 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.11.2018
Розмір47.38 Kb.
ТипУрок
  1   2   3
Гаврилівська загальноосвітня школа I-III ступенів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора з

навчально-виховної роботи

_______________________Дата

_______________І.М. Малета

Календарне планування

навчального матеріалу

з хімії

на 2014-2015 навчальний рік

Вчитель: Фещук Віталій Валерійович

7 клас

(1 год. на тиждень, разом 35 год., із них 5 год. – резервний час)уроку

Тема уроку

Дата планування проведення уроку

Дата проведення уроку

I - семестр

Вступ

1

Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Інструктаж з БЖД.2

Короткі відомості з історії хімії.3

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом.4

Практична робота №1: Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум'я. Інструктаж з БЖД.Тема 1. Початкові хімічні поняття

5

Речовини. Чисті речовини й суміші.6

Атоми, молекули, йони, хімічні елементи, їхні назви й символи.7

Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва.8

Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів.9

Багатоманітність речовин. Метали й неметали.10

Прості та складні речовини.11

Хімічні формули речовин.12

Валентність хімічних елементів.13

Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.14

Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою.15

Семестрова контрольна робота.Тематичне оцінювання №1

IIсеместр

16

Масова частка елемента в речовині.17

Обчислення масової частки елемента в складі речовини.18

Розв'язування задач на визначення хімічних формул за масовою часткою елемента, що входить до складу речовини.19

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.20

Практична робота №2. Дослідження фізичних ї хімічних явищ. Інструктаж з БЖД.21

Фізичні й хімічні властивості речовини. Як вивчають хімічні сполуки та явища. Спостереження й експеримент у хімії.22

Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси речовин.23

Хімічні рівняння.24

Узагальнення й систематизація знань. Семінар з теми «Початкові хімічні поняття».25

Контрольна робота з теми: «Початкові хімічні поняття».Тематичне оцінювання №2

Тема 2. Прості речовини метали та неметали

26

Оксиген. Кисень. Склад його молекули, фізичні властивості. Одержання кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатори.27

Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором. Реакція сполучення.28

Практична робота №3. Одержання кисню в лабораторії та вивчення його властивостей. Інструктаж з БЖД.29

Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення і припинення горіння.30

Поширеність та кругообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль.31

Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою.32

Поширеність Феруму в природі. Застосування заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах.33

Прості речовини кисень і залізо.34

Семестрова контрольна робота.Тематичне оцінювання №3

35

Підсумковий урок.8 клас

(2 год. на тиждень, разом 70 год., із них 10 год. — резервний час)уроку

Тема уроку

Дата планування проведення уроку

Дата проведення уроку

I - семестр

Повторення основних питань курсу хімії 7 класу

1

Основні поняття хімії. Інструктаж з БЖД.2

Розв’язування розрахункових задач за хімічними формулами.Тема 1. Кількість речовини. Обчислення за хімічними формулами

3

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Число Авогадро.4

Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини.5

Молярна маса6

Обчислення за хімічними формулами молярної маси, маси й кількості речовини.7

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів. Обчислення об’єму газу за нормальних умов.8

Відносна густина газів. Обчислення відносної густини газів.9

Розрахунки за хімічними формулами.10

Узагальнення знань з теми: «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами».Тема 2. Основні класи неорганічних сполук

11

Поняття про основні класи неорганічних сполук.12

Оксиди, їх склад, назви, класифікація.13

Кислоти, їх склад, назви, класифікація.14

Солі (середні), їх склад, назви.15

Основи, їх склад і назви. Класифікація основ.16

Фізичні та хімічні властивості оксидів: взаємодія з водою, лугами, кислотами, іншими оксидами. Оксиди в природі. Використання оксидів17

Фізичні й хімічні властивості кислот (дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами та основами, солями). Поняття про ряд активності кислот. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.18

Реакції заміщення й обміну. Використання кислот.19

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.20

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями хімічних реакцій.21

Контрольна робота з теми: «Кількість речовини. Обчислення за хімічними формулами. Оксиди. Кислоти».Тематичне оцінювання №1

22

Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів (дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями). Заходи безпеки під час роботи з лугами.23

Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання.24

Поняття про амфотерні основи.25

Техніка безпеки під час роботи з лугами. Використання основ.26

Фізичні й хімічні властивості середніх солей ( взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями).27

Поширення солей у природі та їх практичне значення.28

Практична робота №1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. Інструктаж з БЖД.29

Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук.30

Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук.31

Розрахунки за хімічними рівняннями.32

Семестрова контрольна робота.Тематичне оцінювання №2

II - семестр

33

Загальні способи одержання оксидів, кислот, основ і солей.34

Загальні способи одержання оксидів, кислот, основ і солей.35

Значення експериментального методу в хімії.36

Розв’язання експериментальних задач.37

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції.38

Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук».39

Контрольна робота з теми: «Основні класи неорганічних сполук».Тематичне оцінювання №3

Тема 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва . Будова атома.

40

Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.41

Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени.42

Історія відкриття періодичного закону й періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва.43

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.44

Будова атома: ядро й електронні оболонки. Склад атомних ядер.45

Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи.46

Стан електронів у атомі.47

Будова електронних оболонок атомів. Енергетичні рівні й підрівні.48

Будова електронних оболонок атомів. Енергетичні рівні й підрівні.49

Структура періодичної системи у світлі теорії будови атома.50

Взаємозв’язок між розміщенням елементів у періодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном і Оксигеном.51

Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома.52

Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома.53

Значення періодичного закону.54

Життя і наукова діяльність Д.І.Менделєєва.55

Контрольна робота з теми: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома».Тематичне оцінювання №4

Тема 4. Хімічний зв’язок і будова речовини

56

Електронна природа хімічного зв’язку.

Поняття про електронегативність.

57

Ковалентний зв'язок, його види – полярний і неполярний. (Утворення ковалентного неполярного й полярного видів зв’язку.)58

Йонний зв'язок.59

Ковалентний полярний і неполярний зв'язок. Електронні формули молекул речовин.60

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.61

Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.62

Ступінь окиснення.63

Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук.64

Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів.65

Визначення ступеня окиснення атомів елементів в хімічних реакціях.66

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями хімічних реакцій.67

Узагальнення й систематизація знань з теми «Хімічний зв'язок і будова речовини».68

Семестрова контрольна робота.Тематичне оцінювання №5

69

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік.70

Підсумковий урокКаталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 47.38 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка