Уроку Зміст навчального матеріалу ДатаСторінка1/8
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.92 Mb.
#12766
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8
5 клас

СВІТ БІБЛІЇ
уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Біблія. Її вчення про людину,. Добро і зло

(9 годин)

1

ВСТУП. ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА – НАУКА ПРО ХРИСТИЯНСЬКУ МОРАЛЬ– знає зміст понять «етика», «мораль», «християнська етика», «моральні цінності»;

– розуміє суть і переваги християнських моральних цінностей;

– аналізує приклади моральної поведінки в родині, школі, у спілкуванні з іншими людьми.


2

БІБЛІЯ – СЛОВО БОЖЕ ДО ЛЮДИНИ

  • історія виникнення Біблії;

  • особливості структури Біблії;

  • як користуватися Біблією;

  • значення Біблії для віруючих
– має загальне поняття про Біблію, її структуру та зміст;

– вміє користуватися Святим Письмом;

– усвідомлює, що Біблія – Слово Боже;

– розуміє важливість Біблії для особистого життя християнина;

– характеризує Біблію як джерело моральних цінностей;

– наводить приклади значення Біблії для української культури.3

БІБЛІЯ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ:

  • біблійний опис створення світу (Бут.1-2,6);

  • світ – Боже творіння
– знає біблійне вчення про виникнення Всесвіту й людини, основні етапи створення світу за Біблією;

– має повагу до себе, до життя кожної людини та до всього довкілля;

– уміє пояснювати біблійний погляд на виникнення світу і людини


4

ЛЮДИНА – ОБРАЗ І ПОДОБА БОЖА
– людина – найдосконаліша із живих істот (Бут. 2, 7-25);

– неповторність людини

як вінця Божого творіння

– знає призначення людини у світі;

– уміє розкрити подібності і

відмінності людини і тварин, знає мету появи людини на світ, різні погляди на

походження людини;

– усвідомлює своє місце і роль у світі, цінність людського життя;

– засвоює правила етичної поведінки, виходячи з розуміння ролі і призначення людини у світі;

– уміє аналізувати, ким є людина, розуміє неповторність і досконалість людини, те, що вона – вінець Божого

творіння.5

БІБЛІЯ ПРО БІБЛІЯ ПРО ПРАВЕДНІСТЬ І

ВІРНІСТЬ


– праведність як постійний вибір добра;

– віра і вірність Богові як основа праведності

– праведний Ной

(Бут. 6–8).


– знає поняття «праведність» («неправедність») і «вірність» («невірність»);

– усвідомлює хибність неправедного життя;

– знає біблійне тлумачення праведності на прикладі життя Ноя;

– прагне до праведного життя6

ДОБРО І ЗЛО
– що таке добро?

– прояви зла у світі;

– гріхопадіння за Біблією (Бут.3);

– відповідальність людини за свій вибір.


– знає зміст християнських понять «добро», «доброчинність», «чуйність», «милосердя»;

– уміє пояснити зло як наслідок гріхопадіння;

– плекає в собі доброзичливість і богобоязність, бажання безкорисливо

робити добрі вчинки;

– прагне остерігатися зла і відповідати за свій вибір у вчинках;

– уміє розрізняти зміст понять «добро» і «зло», розвивати вміння моделювати

ситуації з прикладами різних вчинків людей.


7

8


ЗАКОНИ БОЖІ Й ЗАКОНИ ЛЮДСЬКІ

– що таке закон?

– значення закону в житті людини та суспільства;

– відповідальність людини перед законом;

– Заповіді Божі – моральна основа життя людини;

– актуальність Заповідей Божих для сучасної людини.


– знає, що таке закон і розуміє його необхідність для людини. Розуміє, що

Заповіді Божі – зразок досконалого закону;

– знає вимоги Заповідей щодо стосунків з Богом, батьками, іншими людьми і обґрунтовує важливість їх дотримання;

– має відповідальність перед законом. Прищеплює у собі бажання виконувати

заповіді, дані Богом у Його Святому Письмі;

– прагне правильно (за законом) чинити в різних життєвих ситуаціях.9

Контрольна робота

Узагальнює та оцінює отримані знання.

Моральні цінності Святого Письма

(12 годин)

10

ГОРДІСТЬ ТА

ЗАРОЗУМІЛІСТЬ


– наслідки гордості та зарозумілості на прикладі Вавилонської вежі

(Бут.11,1-9);

– шляхи подолання гордості та зарозумілості.

– розуміє поняття гордості та зарозумілості як прояви людського егоїзму;

– знає про біблійний погляд на гордість, наслідки зарозумілості на прикладі біблійної історії про Вавилонську вежу; – формує у собі негативне ставлення до самозвеличення;

– знає шляхи подолання гордості та зарозумілості;

– виховує у собі смирення,поступливість та скромність.11

ГОСТИННІСТЬ ТА

ЩЕДРІСТЬ


– Авраам приймає небесних гостей (Бут. 18, 1-15);

– гостинність та щедрість як

християнські чесноти;

– вміння ділитися;

– щедрість та гостинність

українського народу


– знає, як виявив гостинність Авраам, «Батько віри»;

– розуміє суть понять «гостинність», «щедрість»;

– усвідомлює важливість щедрості та гостинності до інших;

– наводить приклади прояву особистої щедрості та гостинності;

– виховує у собі гостинність до знайомих і незнайомих людей;

– розвиває задоволення від про яву гостинності та щедрості.
12

ЛЮБОВ ЯК ВИЯВ

САМОВІДДАНОСТІ

– біблійне розуміння любові як самовідданості на прикладі історії про Авраама та Ісаака;

– поняття «самовідданість».


– знає про біблійне тлумачення любові як самовідданості на прикладі історії про Авраама та Ісаака;

– знає зміст поняття «самовідданість»;

– розвиває позитивні почуття задоволення від вірної любові до Бога.


13

ВМІННЯ ПРОЩАТИ
– сила прощення на прикладі Йосипа та братів

(Бут. 37, 45);

– перемагати зло добром

(Рим. 12, 21).


– усвідомлює важливість уміння прощати, значущість прощення в житті людини;

– наводить приклади прощення в особистому житті;

– усвідомлює силу Божого прощення, велич Божого милосердя;

– виховує в собі поступливість, терплячість, милосердя як найголовніші риси поведінки християнина;

– усвідомлює відповідальність перед Богом за свої вчинки.


14

ВІРА ТА ДОВІРА
– довіра Богові пророка

Іллі (1 кн. Царів 17, 18);

– значення віри в житті

людини.

– знає зміст понять «віра», «довіра»; знає, як довіряв Богові пророк Ілля;

– розуміє віру як основу духовності людини;

– усвідомлює важливість віри в житті кожного християнина;

– розуміє важливість говорити правду і

відповідати за свої слова.


15

Усне опитування

Узагальнює та оцінює отримані знання


16

Підсумки роботи за І семестр

17

РІЗДВО ХРИСТОВЕ
(Мт. 1- 2, 12,Лк. 1- 2, 20)

– Благовіщеня Діві Марії про народження Ісуса Христа;

– святкування Різдва Христового в Україні.

– знає події, пов’язані з народженням Ісуса Христа за Євангелієм;

– усвідомлює значення народження Ісуса Христа для людства;

– розуміє значення Особистості Ісуса Христа – як Джерела та Ідеалу моральних

цінностей.
18

ЛЮБОВ ДО СВОГО НАРОДУ

– Давид та Голіят

(1 Самуїла 17);

– готовність послужити для добра інших;

– свобода;

– приклади турботи про

збереження миру та братолюбства видатними державними та релігійними діячами Русі – України.

– усвідомлює поняття патріотизму як вияв любові до свого народу на основі біблійної постаті Давида;

– усвідомлює необхідність бути відповідальним за долю народу;

– наводить приклади яскравих особистостей

України і пояснює їхню роль в історії народу (Володимир Мономах).19

МУЖНІСТЬ І НЕПОХИТНІСТЬ ПЕРЕКОНАНЬ
– прояв мужності та непохитності переконань на

прикладі трьох отроків

(кн. Даниїла 3);

уміння відстоювати

правду Божу.

– розуміє поняття «мужність», «переконання»;

– знайомиться з прикладами мужності і непохитності переконань у книзі Даниїла;

– усвідомлює цінність чесноти мужності й непохитності переконань в характері

людини;


– обґрунтовує власні переконання і поважає

переконання інших людей;

– наводить приклади мужності захисту християнської віри з історії українського народу


20

МУДРІСТЬ ЯК БОЖИЙ ДАР

– Соломон (І Царів 3);

– мудрість та освіченість;

– мудрість як духовна зрілість;

– освіта і знання;

– християнська просвіта на нашій землі та її подвижники

(Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Петро Могила, Григорій Сковорода)

– розрізняє зміст понять «мудрість», «освіченість», «знання»;

– усвідомлює мудрість як Божий Дар;

– наводить приклади значення християнського просвітництва для України;

– аргументує позитивний вплив християнства на мораль ність українського

народу;

– вчиться мудро поводитися урізних життєвих ситуаціях толерантно ставиться до людей.21

СЛУЖІННЯ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ПОКЛИКАННЯ

– Самуїл (І кн. Самуїла 3);

– покликання Ісайї, Єремії, Амоса;

– покликання людини на служіння Богові та людям;

– важливість обрання власного життєвого шляху;

– відповідальність людини за виконання власної місії.


– знає зміст понять «по кликання», «служіння Богові та людям», «патріотизм»;

«відповідальність за долю народу;

– знає біблійні історії про пророка Ісайю, царицю Естер;

– уміє порівнювати й аналізувати біблійну та українську історію (життя та діяльність

княгині Ольги), робити висновки;

– обґрунтовує взаємозв’язок між вірою, духовністю та патріотизмом, любов’ю до Батьківщини і служінням та відповідальністю за долю народу;

– усвідомлює важливість обрання власного

життєвого шляху;

– вчиться розуміти своє покликання, відповідати за виконання власної місії.


22


Контрольна робота

Узагальнює та оцінює отримані знання

Значення приходу в світ Ісуса Христа

(10 годин)

23

СУМЛІННЯ –

ГОЛОС БОЖИЙ У ДУШІ

ЛЮДИНИ

– знає значення поняття «сумління»;

– знає, що со вість – почуття моральної відповідальності за свої вчинки перед

людьми і Богом;

– вчиться адекватно реагувати на голос совісті;

– розвиває почуття відповідальності за свої рішення.


24

ОЧІКУВАННЯ МЕСІЇ
– Господня обіцянка приходу Спасителя (Бут. 3, 15);

– звіщення пророками про при хід Месії (Ісайя, Захарій,

Михей).

– розуміє, що прихід Ісуса Христа –

здійснення Божої обіцянки;

– усвідомлює важливість при ходу Месії у світ;

– довіряє Святому Письму під час життєвих випробувань.25

БЛАГОВІЩЕННЯ

ПРЕЧИСТОЇ ДІВИ МАРІЇ


– знає, що найбільша Божа обіцянка – прихід у світ Ісуса Христа;

– шанує Особу Ісуса Христа та Пречисту Діву Марію;

– усвідомлює вагомість виховання слухняності та смирення у своєму характері.


26

ДИТИНСТВО

ІСУСА ХРИСТА


втеча до Єгипту;

– Ісус в Назареті;

– дванадцятирічний Ісус у храмі (Мт. 2, 13-23,

Лк. 2, 21-52).


– вміє знайти в Євангелії ті місця, які розповідають про дитячі роки Ісуса Христа;

– знає про дитячі роки та поведінку в дитинстві Ісуса Христа;

– ознайомлений, якими моральними принципами керувався Ісус Христос у дитячі роки;

– проявляє послух у ставленні до батьків.27

СЛУЖІННЯ

ІСУСА ХРИСТА

(Мт.3, Мк.1, 1-13, Лк.3, 1-22)
– значення хрещення в особистому житті людини.

– знає про особу Івана Предтечі. Може переказати подію Хрещення за Євангелієм;

– розуміє і може пояснити значення Хрещення для християнина;

– знає, як починав служіння Ісус Христос та як Він обирав учнів.


28

ДВІ ГОЛОВНІ

ЗАПОВІДІ ЛЮБОВІ


– любов до Бога і до ближнього (Мт. 22, 36-40,

Лк. 10, 27).


– знає дві головні заповіді любові. Пояснює їхній зміст;

– усвідомлює єдність Божого Закону (10 заповідей) та заповідей любові;

– знає зміст понять «любов до Бога», «ближній», «любов до ближнього», «головні заповіді любові», «ненависть»;

– розвиває у собі почуття задоволення від власних проявів любові.
29

СТРАЖДАННЯ

ІСУСА ХРИСТА


– Події Страсного тижня

(Мт. 26-27; Мк. 14-15;

Лк. 22-23; Ів. 18-19);

– велич Голгофської жертви. «Ніхто більшої любові не має

над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх»

(Ів. 15, 13).


– знає основні події Страсного Тижня і може аргументувати, в чому значення хресного страждання Ісуса Христа,

велич Його любові до людей;

– замислюється над ціною жертви Ісуса Христа і моральністю свого життя;

– благоговійно ставиться до подвигу Ісуса Христа, розуміє, якою ціною Він здійснив спасіння людей.30

ВОСКРЕСІННЯ

ХРИСТОВЕ

(Мт . 28, Мк.16, Лк. 24, Ів.20)

– значення Воскресіння

Христового для людства;

– свято Великодня.


– ознайомлений з історичним походженням свята Пасхи;

– усвідомлює значення події Воскресіння Христового;

– розуміє Воскресіння Ісуса Христа як визволення з полону гріха та смерті;

– наводить приклади святкування Великодня за українською традицією.
31


ІСУС ХРИСТОС –

СПАСИТЕЛЬ ДУШІ Й ТІЛА

– уздоровлення сліпого

Вартимея (Мк. 10, 46-52,

Лк. 18, 35-43);

– десять прокажених

(Лк. 17, 11-19).

– знає та розуміє, в чому полягало служіння Христа людям;

– переповідає євангельські події про служіння Ісуса Христа людям.

– пояснює, чому Ісуса Христа називають лікарем душі і тіла;

– плекає у собі почуття вдячності Ісусу Христу за Його жертву.32Контрольна робота

Узагальнює та оцінює отримані знання

33

34


Тематичні екскурсії в УАПЦ

та УГКЦ села


закріплює отримані знання в на практиці;

– знайомиться з духовною спадщиною села, регіону;

– аналізує плюралізм поглядів у релігійних питаннях;


35

Підсумки роботи за рік
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка