Уроку Зміст навчального матеріалу ДатаСторінка6/8
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.92 Mb.
#12766
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8

10 клас


ЕТИКА ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ

уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата

Учень/Учениця:


МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ СІМ’Ї

(9 годин)

1

ВСТУП. ХРИСТИЯНСЬКИЙ ПОГЛЯД НА СІМ’Ю ТА РОДИНУ

– загальний огляд курсу;

– християнський погляд на сім’ю і родину;

– аналіз рекомендованої літератури.


– знає та пояснює християнський погляд на

сім’ю і родину.2
3

ЛЮБОВ – ОСНОВА РОДИННОГО, ПОДРУЖНЬОГО ТА СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

– поняття любові;

– прикмети любові «Гімн любові»:

(1 Кор. 13, 4-8);

– види любові: storge, philia, eros, agape.

– знає поняття «любов»;

– розуміє любов як основу

родинного, подружнього та

суспільного життя;

– на основі біблійних сюжетів

називає прикмети любові;

– називає види любові (storge,

philia, eros, agape) та пояснює їх суть.4
5

СІМ’Я ТА ЇЇ ЗАВДАННЯ

– підвалини християнської сім’ї;

– функції сім’ї (прокреаційна, виховна, усуспільнення, підтримування розвитку особистості, культуро творча,

економічна, профі лактична, феліцітологічна (функція щастя).


– знає поняття «сім’я»;

– усвідомлює завдання сім’ї;

– розуміє підвалини

християнської сім’ї;

– називає та пояснює функції

сім’ї.


6
7

ХРИСТИЯНСЬКЕ

ПОДРУЖЖЯ


– подружжя як Божий задум;

– засади християнського подружжя (святість,

нерозривність, єдність, гідність);

– усвідомлення відповідальності при створенні подружжя;

– права і обов’язки подружжя.

розуміє християнське

подружжя як Божий задум;

– називає засади

християнського подружжя

та пояснює їх суть;

– усвідомлює відповідальність

при створенні подружжя;

– знає і розповідає про права і

обов’язки подружжя.


8

ЗРІЛІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТВОРЕННЯ ПОДРУЖЖЯ

- зрілість фізична, психічна (емоційно-вольова, інтелектуальна), духовна.


– знає поняття «зрілість»;

– усвідомлює зрілість як

передумову створення подружжя;

– називає види зрілості та

пояснює їх суть.


9

Контрольна робота

ХРИСТИЯНСЬКЕ ПОКЛИКАННЯ ЧОЛОВІКА І ЖІНКИ

(9 годин)

10

11


ЧОЛОВІЧІСТЬ

І ЖІНОЧІСТЬ. ПСИХО ФІЗІОЛОГІЯ СТАТІ

– покликання бути чоловіком;

– покликання бути жінкою;

– психофізіологічні особливості чоловіка і жінки;

– проблема розуміння су -

ті чоловічості та жіночості в сучасному світі.

– знає поняття «чоловічість», «жіночість»;

– розуміє суть покликання бути чоловіком;

– розуміє суть покликання бути жінкою;

– пояснює психофізіологічні

особливості чоловіка і жінки;

– усвідомлює проблему розуміння християнської суті чоловічості та

жіночості в сучасному світі.


12

СТАТЕВІСТЬ ЯК ТІЛЕСНЕ І ДУХОВНЕ

– формування статевої ідентичності;

– відповідальне і шанобливе ставлення до осіб іншої статі;

– свідоме розуміння статевості на емоційно-вольовому, інтелектуальному, духовному рівнях.


– знає про формування

статевої ідентичності;

– усвідомлює потребу

відповідального і

шанобливого ставлення до

осіб іншої статі;

– розуміє та пояснює статевість на емоційно-вольовому, інтелектуальному,

духовному рівні.13

14


ЦІННІСТЬ ЦНОТЛИВОСТІ

– «Тіло – храм Духа Святого»;

– проблема дошлюбних стосунків;

– важливість статевої стриманості;

– культура стриманості;

– небезпеки сучасного світу (розпуста, порнографія, культ розваг і задоволення);

– проблеми, породжені статевою нестриманістю (еротоманія, статеві збочення, венеричні хвороби, СНІД, психічні розлади), виховання цнотливості.

– усвідомлює цінність статевої чистоти;

– трактує тіло як храм Духа Святого;

– розуміє важливість статевої

стриманості;

– знає та розповідає про культуру стриманості;

– усвідомлює небезпеки сучасного світу та проблеми, породжені статевою нестриманістю, розуміє та аргументує необхідність їх усунення на життєвому шляху людини.15


ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЛЮБОВІ

МІЖ ХЛОПЦЕМ І ДІВЧИНОЮ

– дружба, зацікавленість,

захоплення, закоханість, кохання;

– особливості юнацьких стосунків;

– принципи дружніх взаємин;

– жертовність любові.

– називає етапи розвитку любові між хлопцем і дівчиною;

– знає та пояснює суть понять

«дружба», «зацікавленість»,

«захоплення», «закоханість», «кохання»;

– розуміє особливості юнацьких стосунків;

– пояснює принципи дружніх взаємин;

– усвідомлює жертовність любові.


16

Підсумки роботи за І семестр

17

ВЗАЄМОВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СТОСУНКАХ ХЛОПЦЯ І ДІВЧИНИ

– етичні основи взаємовідносин

хлопців і дівчат;

– особливості спілкування;

– почуття обов’язку та відповідальності за іншого;


  • проблеми побачень.


знає про етичні основи

взаємовідносин хлопців і дівчат;

– розуміє особливості спілкування між хлопцем і дівчиною;

– усвідомлює потребу

формувати у собі почуття

обов’язку та відповідальності за іншого;

– знає про проблеми побачень.


18

МОРАЛЬНА ЦІННІСТЬ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

МОЛОДІ


– відповідальність за власне фізичне і моральне здоров’я;

– праця і активний відпочинок, фізична культура;

– здоровий спосіб життя;

– запобігання схильності до куріння, алкоголізму, наркоманії та ін.


– усвідомлює цінність і необхідність здорового способу життя;

– розуміє і аргументує потребу

відповідальності за власне

фізичне і моральне здоров’я;

– обґрунтовує користь праці і

активного відпочинку для людини;

– усвідомлює необхідність

запобігання схильності до

куріння, алкоголізму, наркоманії.


19

Контрольна робота
МОРАЛЬНІ ПІДВАЛИНИ ЖИТТЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ РОДИНИ

(7 годин)20

РОДИНА

– родина – перша школа суспільного життя;

праведні Йоаким та Анна, Захарія та Єлизавета – приклади

для наслідування;

– плекання милосердя;

– любов, взаємоповага (ієрархічність) у родині;

– принципи функціонування

родини;


– культура спілкування у родині;

– реліквії родини.


– усвідомлює родину як

першу школу суспільного життя;

– наводить біблійні приклади

зразкової і праведної родини;

– аргументує необхідність

дотримання субординації

(ієрархічності) та толерантності у родині;

– називає та пояснює принципи функціонування родини;

– розповідає про культуру

спілкування у родині;

– розуміє роль і значення родинних реліквій.


21

22


БАТЬКІВСТВО І МАТЕРИНСТВО.

ВІДПОВІДАЛЬНЕ БАТЬКІВСТВО

– батьківство і материнство як дар і покликання;

– діти – благословення Боже для батьків;

– відповідальність батьків за народження та виховання дітей (Еф. 6, 4);

– сучасні проблеми батьківства і

материнства;

- демографічна криза.


– розуміє батьківство і материнство як дар і покликання;

– на основі біблійних сюжетів

обґрунтовує потребу відповідальності батьків за

народження та виховання дітей;

– знає та розповідає про сучасні проблеми батьківства і материнства;

– пояснює передумови та негативні наслідки демографічної кризи.24


БАТЬКИ І ДІТИ.

ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ СІМ’Ї

– любов і повага у взаєминах батьків і дітей;

– обов’язки виховання, субординації, взаємоповаги та підтримки;

– спільна молитва;

– праця та дозвілля;

– підпорядкування і послух;

– цінність батьківського благословення;

– духовні наставники і опікуни.

– усвідомлює потребу любові

і поваги у взаєминах батьків і дітей;

– знає та пояснює обов’язки членів християнської сім’ї;

– розуміє значущість спільної молитви членів

християнської сім’ї;

– обґрунтовує цінність батьківського благословення;

– розповідає про духовних

наставників і опікунів.25

ВЗАЄМИНИ МІЖ

БРАТАМИ І СЕСТРАМИ

– спільність інтересів, дружба, приязнь, жертовність, відповідаль-

ність, співпереживання, підтримка, порада, охорона, опіка;

– вміння формувати братерські відносини у спільноті (сім’я,

школа, вулиця).


– знає та пояснює принципи

взаємин між братами і сестрами;

– усвідомлює необхідність

розвивати у собі вміння

формувати братерські

відносини у спільноті.26

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЗА СТАРШИХ ЧЛЕНІВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ

РОДИНИ: ОПІКА ТА

ПОВАГА ДО СТАРОСТІ

– цінність старості, зрілості та досвіду;

– повага, опіка, відповідальність, забезпечення гідної старості,

збагачення життєвим досвідом старших членів родини;

– захист людського життя у старості.– розуміє цінність старості, зрілості та досвіду;

– усвідомлює потребу поваги до старших членів

християнської родини, опіки над ними та відповідальності за них;

– обґрунтовує необхідність збагачення життєвим досвідом старших членів родини;

– розуміє потребу захисту

людського життя у старості.27

Контрольна робота

СІМ’Я І РОДИНА У ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ ВИМІРІ

(7 годин)28

29


ПРОБЛЕМИ ТА ЗАГРОЗИ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї

– занепад духовності та моралі, подружня не вірність, розлучення ,

аборти, узалежнення, насильство (фізичне, моральне), сирітство, проблема заробітчанства та неповних сімей;

– потреба захисту та оздоровлення сучасної сім’ї;

– небезпека негативних впливів «світу» та масової культури на

інститут сім’ї;

– загроза одностатевого співжиття (Рим. 1, 24-27).

– знає проблеми та загрози

сучасної сім’ї, пояснює їх суть та усвідомлює їх негативні наслідки;

– розуміє і аргументує потребу захисту та оздоровлення сучасної сім’ї;

– пояснює небезпеку негативних впливів сучасної масової культури на інститут сім’ї, усвідомлює

необхідність запобігання

цим впливам;

– на основі біблійних прикладів обґрунтовує загрозу одностатевого

співжиття.30

СІМ’Я У РЕЛІГІЙНИХ ТРАДИЦІЯХ НАРОДІВ СВІТУ

– традиції полігамії та моногамії;

– інститут сім’ї у східних релігіях (даосизм, конфуціанство, індуїзм, буддизм);

– сімейні традиції в іудаїзмі та ісламі.– знає поняття «полігамія»,

«моногамія»;

– називає види сім’ї та пояснює їх суть;

– розповідає про сімейні традиції у релігіях народів світу.31


ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ РОДИНИ

– відображення уявлень

про добро і цінності в українській

християнській родинній обрядовості: заручини, сватання,

весілля, хрестини (молитва за дітей-благословення), похорони, вшанування пам’яті померлих;

– підготовка та родинне від значення найбільших

християнських свят;

– родинні свята (іменини, ювілеї, дні народження).– знає та розповідає про українські християнські родинні обряди, родинне відзначення найбільших

християнських свят, родинні свята;

– усвідомлює потребу плекання та дотримання найкращих традицій

української християнської родини.32

ХРИСТИЯНСЬКІ РОДИНИ – ПРИКЛАД ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ
– знає та розповідає про відомі українські християнські родини;

– обґрунтовує, у чому життя та суспільна діяльність представників цих родин є прикладом для наслідування для наступних поколінь.33

«СІМ’Я XXI СТОЛІТТЯ»

(Проект)

– складає проект, у якому на

підставі набутих знань

подає та обґрунтовує власне

бачення сім’ї XXI століття.34

Контрольна робота

35

Підсумки роботи за рік


СІМ’Я ЯК БОЖА УСТАНОВА – ОСНОВА ДЕРЖАВНОГО І

СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯКаталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка