Уроку Зміст навчального матеріалу ДатаСторінка8/8
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.92 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ

З ОСНОВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ

Під час оцінювання навчальних досягнень школярів з основ християнської етики враховується:

– знання учнями морального вчення Ісуса Христа, змісту Божих Заповідей;

– уміння учнів керуватися в житті Божими Заповідями, моральним вченням Ісуса Христа, поводитися у світлі Біблії, виявляти особистісні моральні християнські чесноти. Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.

І. ПОЧАТКОВИЙ І. ПОЧАТКОВИЙ

1

• назвати одне-два християнсько-етичних понять, моральних норм2

• назвати декілька християнсько-етичних понять теми, моральних норм;

• сформулювати моральну оцінку ситуації чи вчинку на рівні «добро»-«зло»

3

• двома-трьома простими реченнями пояснити сутність чи зміст християнсько-етичного поняття;• навести приклади окремих фактів і явищ з моральної практики;

• дати власну оцінку окремих фактів і явищ моральної практики (на рівні «добро»-«зло») і пояснити її 1-2 реченнями;

• сформулювати правило поведінки у відповідності до норми моралі

ІІ. СЕРЕДНІЙ ІІ. СЕРЕДНІЙ

4

• репродуктивно відтворити (у вигляді 4-6 простих речень) частину матеріалу уроку;• дати пояснення християнсько-етичних понять і термінів уроку;

• навести приклади морального та аморального в житті людей;

• оцінити прості моральні ситуації та пояснити свою оцінку відповідно до норм моралі;

• на елементарному рівні описати ситуацію морального вибору.

5

• відтворити основний зміст навчального матеріалу уроку, відповідаючи на запитання учителя;• визначити окремі ознаки християнсько-етичних понять;

• проаналізувати ситуацію за питаннями вчителя, підручника;

• за допомогою вчителя співвіднести ситуацію конкретних вчинків з

відповідними нормами моралі і висловити оцінне судження.

6

• у цілому самостійно відтворити матеріал теми;• охарактеризувати подію, ситуацію, явище з погляду моральних критеріїв;

• правильно вживати християнсько-етичні поняття і пояснювати їх на прикладах;

• використовуючи приклади з історії та літератури, висловити просте оцінне судження про відповідність чи невідповідність поведінки моральним нормам.

ІІІ. ДОСТАТНІЙ ІІІ. ДОСТАТНІЙ

7

• у цілому послідовно, самостійно відтворює матеріал теми;• демонструє розуміння християнсько-етичної термінології;

• дає загальну характеристику християнсько-етичних феноменів

(сутність, прояви, ознаки, приклади);

• аналізує християнсько-етичні судження і наводить приклади на їх підтвердження чи спростування;

• розповісти про деякі події Старого та Нового Заповіту;

• обґрунтовує власну думку, моральну оцінку прикладом.

8

• значною мірою самостійно опанувати матеріал уроку;• розповідати про християнсько-етичні моральні цінності, застосовуючи необхідні поняття і терміни;

• аналізувати відповідні явища і ситуації суспільного життя, визначаючи ознаки моральної поведінки у світлі християнських моральних цінностей;

• моделювати прості ситуації морально-етичного змісту і пропонує шляхи їх розв’язання;

• добирати 1-2 аргументи на підтвердження висловлених учителем чи поданих у підручнику християнсько-етичних висновків;

• може знайти необхідні цитати в Біблії.

9

• оперувати основним навчальним матеріалом, подаючи його в узагальненому та деталізованому вигляді;• самостійно аналізувати християнсько-етичні моральні цінності і робити власні висновки;

• обґрунтовувати власні судження і оцінки за допомогою власних прикладів і аргументів;

• самостійно працювати з текстом Святого Письма;

• систематизувати та узагальнювати набуті знання.

ІV. ВИСОКИЙ ІV. ВИСОКИЙ

10


• самостійно опрацювати матеріал уроку за підручником;

• моделювати морально-етичні ситуації, пропонувати шляхи їх розв’язання і пояснювати їх;

• самостійно розв’язати ситуацію морального вибору і пояснити свій вибір, спираючись на християнсько-етичні категорії;

• самостійно оцінити моральні явища;

• з незначною допомогою учителя працювати з іншими джерелами інформації християнсько-етичного змісту (Біблія, релігійні образи, фото, художній текст, усна розповідь);

• орієнтуватися в біблійних текстах Старого та Нового Заповіту;

11

• вільно викладати навчальний матеріал в усній та письмовій формі відповідно до завдання;• самостійно здобути нескладну інформацію християнсько-етичного змісту з інших, крім підручника і розповіді вчителя, джерел;

• пояснити зміст понять і категорій християнської етики, застосувати їх для аналізу нових ситуацій, зокрема з власного життя;

• висловити і обґрунтувати свої думки, оцінки щодо духовно-моральних цінностей суспільного життя;

• закінчити знайомий прослуханий текст зі Святого Письма за його початком;

12

• послідовно і логічно викладати навчальний матеріал, застосовуючи і пояснюючи християнсько-етичні поняття і терміни;• виявляти творчий підхід у розв’язанні ситуативних завдань, оперуючи набутими знаннями і уміннями;

• моделювати ситуації морально-етичного змісту, проявляючи гнучкість і мобільність, здатність упереджувати і вирішувати конфлікти;

• оцінити рівень власної підготовки та підготовки інших учнів з предмету;

• встановлювати міжпредметні зв’язки християнської стики з іншими предметами: історією, літературою, музикою, живописом;

• підготуватись до уроку, використавши власні джерела інформації: Святе Письмо, релігійні книги і часописи.

5 клас


СВІТ БІБЛІЇ


Розділ

уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка


Розділ 1.

Біблія. Її вчення про людину,. Добро і зло

1

ВСТУП. ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА – НАУКА ПРО ХРИСТИЯНСЬКУ МОРАЛЬ


2

БІБЛІЯ – СЛОВО БОЖЕ ДО ЛЮДИН
3

БІБЛІЯ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ
4

ЛЮДИНА – ОБРАЗ І ПОДОБА БОЖА
5

БІБЛІЯ ПРО БІБЛІЯ ПРО ПРАВЕДНІСТЬ І

ВІРНІСТЬ
6

ДОБРО І ЗЛО
7

8


ЗАКОНИ БОЖІ

ЗАКОНИ ЛЮДСЬКІ

9

Урок узагальнення і систематизації знань
Розділ 2

Моральні цінності Святого Письма

(продовження)

10

ГОРДІСТЬ ТА

ЗАРОЗУМІЛІСТЬ

11

ГОСТИННІСТЬ ТА

ЩЕДРІСТЬ
12

ЛЮБОВ ЯК ВИЯВ

САМОВІДДАНОСТІ

13

ВМІННЯ ПРОЩАТИ
14

ЛЮБОВ ДО СВОГО НАРОДУ15

МУЖНІСТЬ І НЕПОХИТНІСТЬ ПЕРЕКОНАНЬ16

РІЗДВО ХРИСТОВЕ
17

Урок узагальнення і систематизації знань
Розділ 3.

Значення приходу в світ

Ісуса Христа

18

ВІРА ТА ДОВІРА
19

МУДРІСТЬ ЯК БОЖИЙ ДАР
20

СЛУЖІННЯ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ПОКЛИКАННЯ21

СУМЛІННЯ –

ГОЛОС БОЖИЙ У ДУШІ

ЛЮДИНИ
22

ХТО ТАКИЙ МЕСІЯ ?Розділ 3.

Значення приходу в світ Ісуса Христа

(продовження)

23

БЛАГОВІЩЕННЯ

ПРЕЧИСТОЇ ДІВИ МАРІЇ

24

ДИТИНСТВО

ІСУСА ХРИСТА

25

СЛУЖІННЯ

ІСУСА ХРИСТА

(Мт.3, Мк.1, 1-13, Лк.3, 1-22)
26

ДВІ ГОЛОВНІ

ЗАПОВІДІ ЛЮБОВІ

27

Урок узагальнення і систематизації знань28

СТРАЖДАННЯ

ІСУСА ХРИСТА

29

ВОСКРЕСІННЯ

ХРИСТОВЕ

(Мт . 28, Мк.16, Лк. 24, Ів.20)
30

ІСУС ХРИСТОС –

СПАСИТЕЛЬ ДУШІ Й ТІЛА

31

32


Перегляд відеофільмів біблійного змісту33

Урок узагальнення і систематизації знань34
35

Тематичні екскурсії,
Акції милосердя


6 клас


ПРИТЧІ ІСУСА ХРИСТА

Розділ

уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

Розділ 1

НОВИЙ ЗАВІТ – ДЖЕРЕЛО ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ

1

ЄВАНГЕЛІЄ – ДОБРА НОВИНА
2

ІСУС ХРИСТОС – ВЧИТЕЛЬ
3

ІСУС НАВЧАЄ ПРИТЧАМИ
4

МЕТА ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ І ЗАСОБИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ
– притча про багатія

(Лк. 12, 15-21).5

ПРАВИЛЬНА ОСНОВА ЖИТТЯ

– притча про дім, побудований на камені

(Лк. 6, 47-49).6

Урок узагальнення і систематизації знаньРозділ 2

СЛОВО БОЖЕ ВИХОВУЄ НАС

(продовження)

7

ВИБІР ЦІННОСТЕЙ

– притча про скарб і перлину (Мт. 13, 44--45).

8

СЛУХАТИ І ПРИЙМАТИ СЛОВА ПРАВДИ

– притча про сіяча

(Лк. 8, 5-15).9

ГОРДІСТЬ ТА СМИРЕННЯ

– притча про митаря та

фарисея (Лк. 18, 10-14).10

ТЕРПІННЯ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ

– притча про багатія і

Лазаря (Лк. 16, 19-31).11

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНКИ


– притча про кукіль

(Мт. 13, 24-30, 36-39).12

ПРАЦЕЛЮБНІСТЬ


– притча про робітників

у винограднику

(Мт. 20, 1-16).


13

ПЛЕКАЙМО СВОЇ ТАЛАНТИ


– про таланти

(Мт. 25, 14-29).14

Урок узагальнення і систематизації знаньРозділ 3

ЕТИКА ЛЮДСЬКИХ ВЗАЄМИН У СВІТЛІ ХРИСТОВОГО ВЧЕННЯ

15

ПОСЛУХ І НЕПОСЛУХ


– притча про слухняного і неслухняного сина

(Мт. 21, 28-32).16

ПОВАГА ДО ЛЮДЕЙ


– притча про вівцю, яка

заблукала

(Мт. 18, 12-14; Лк. 15, 3-7).


17

СПІВЧУТТЯ ТА

МИЛОСЕРДЯ


– притча про милосердного

самарянина (Лк. 10, 29-37).18

ВМІННЯ ПРОЩАТИ
– притча про блудного

сина (Лк. 15, 11-32).

19

ЦІННІСТЬ ДОБРИХ СПРАВ

– притча про зерно гірчиці (Мт. 13, 31-32; Мк. 4, 30-34).

20

УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОРАЛЬНИЙ ЗАКОН
– золоте правило

(Мт. 7, 12; Лк. 6, 31).21

Урок узагальнення і систематизації знань


22

ПОШИРЕННЯ ДОБРА У СВІТІ

– притча про закваску

(Мт. 13, 33; Лк. 13, 20-21).


23

ОСНОВА РАДОСТІ
– притча про загублену драхму (Лк. 15, 8-10).

Розділ 4

ОСНОВИ МОРАЛЬНОГО ЖИТТЯ

24

ВІДПОВІДАЛЬНЕ

СТАВЛЕННЯ ДО ЖИТТЯ– притча про вірного та

невірного раба

(Мт.24, 45- 51; Лк.12, 35-48).


25

НАПОЛЕГЛИВІСТЬ У

ДОБРИХ СПРАВАХ


– притча про несправедливого

суддю та вдову (Лк. 18, 1-8).26

ЩЕДРІСТЬ І ЗАХЛАННІСТЬ

– притча про немилосердного боржника (Мт. 18, 23-25).

27

СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА

ВИНАГОРОДА– притча про виноградарів (Мт. 21, 33-46; Мк. 12, 1-11; Лк. 20, 9-19).

28

ОСТАТОЧНА ПЕРЕМОГА ДОБРА НАД ЗЛОМ
– притча про невід

(Мт. 13, 47-52).29

СВІТЛО ДЛЯ СВІТУ
– притча про свічку та свічник

(Мт. 5, 15-16; Мк. 4, 21-23);30

Урок узагальнення і систематизації знань31-
32

Перегляд відеофільмів біблійного змісту


33

Як правильно поводитись у Храмі Божому?


34

Ранкові та вечірні молитви35

Пісня у церкві (слухання церковних пісеньКаталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка