Уроку Зміст уроку Дата проведення Примітки 7-АСкачати 212.5 Kb.
Дата конвертації20.11.2018
Розмір212.5 Kb.
#65707
ТипУрок
Біологія

7 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних)

уроку

Зміст уроку

Дата проведення

Примітки

7-А

7-Б
І семестр1


Вступ (4 год)

Тварина - живий організм. Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення тварин.
2

Будова тварин: клітини і тканини


3.

Органи та системи органів тваринних організмів.


4.

Узагальнення та контроль знань з теми «Вступ»

Тема 1. Різноманітність тварин (26 год)


5.

Поняття про класифікацію тварин.


6.

Кишковопорожнинні.


7.

Кільчасті черви.

Л.д . Зовнішня будова та рух кільчастих червів


8.

Членистоногі. Різноманітність членистоногих9.

Ракоподібні.


10.

Павукоподібні.


11.

Комахи. Риси будови і біологічні особливості.


12.

Різноманітність комах. Роль у природі та значення в житті людини.


13.

Практична робота №1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.


14.

Молюски.

Л.д. Будова черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.


15.

Паразитичні черви - гельмінтиуроку

Зміст уроку

Дата проведення

Примітки

7- А

7-Б

16.

Паразитичні та кровосисні членистоногі


17.

Контрольна робота №1.


18.

Загальна характеристика хордових. Риби.19.

Різноманітність риб. Роль риб в природі та житті людини.


20.

Амфібії


21.

Різноманітність земноводних. Значення в природі та житті людини.


22.

Рептилії.


23.

Птахи. Особливості будови та спосіб життя


24.

Птахи. Різноманіття. Роль у природі та значення в житті людини25.

Практична робота №2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів


26.

Ссавці. Особливості будови та спосіб життя


27.

Ссавці. Різноманіття. Роль у природі та значення в житті людини28.

Практична робота №4. Особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування


29.

Узагальнення і систематизація знань з теми «Різноманітність хребетних тварин». Захист міні-проектів.


30.

Захист міні-проектів.

Перевірено:
уроку

Зміст уроку

Дата проведення

Примітки

7-А

7-Б
ІІ семестр


Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

(16 год)
31.

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення


32.

Різноманітність травних систем.


33.

Дихання та газообмін у тварин.


34.

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносна системи. Кров, її основні функції


35.

Практична робота №4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин36.

Виділення та його значення для організму. Органи виділення тварин


37.

Проміжне оцінювання.


38.

Опора і рух. Види скелету. Значення опорно-рухової системи. Типи симетрії. Способи пересування тварин


39.

Практична робота №5 Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

§40.

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.

Лабораторне дослідження. Вивчення особливостей покривів тіла тварин.

341.

Органи чуття, їх значення


42.

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин.


уроку

Зміст уроку

ДДата проведення


Примітки

7-А

7-Б

43.

Практична робота №6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин.


44.

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення.


45.

Розвиток тварин.


46.

Періоди та тривалість життя тварин .

Лабораторне дослідження. Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).


47.

Міні-проекти.

Майстерність маскування. Як бачать тварини. Турбота про потомство. Як тварини визначають напрям руху.
48.

Контрольна робота №2 з теми «Процеси життєдіяльності тварин»

Тема 3. Поведінка тварин (10 год)49.

Поведінка тварин та методи її вивчення.50.

Вроджена і набута поведінка


51.

Способи орієнтування тварин. Хомінг.

Міграції тварин.
52.

Форми поведінки тварин. Лабораторне дослідження. Спостереження за поведінкою тварин.53.

Соціальна поведінка. Типи угруповань тварин за К.Лоренцем. Ієрархія у групі54.

Комунікація тварин


55.

Практична робота №8

Визначення форм поведінки тварин (за відеоматеріалами або описом)


уроку

Зміст уроку

Дата проведення

Примітки

7-А

7-Б

56.

Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність.


57.

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення


58.

Захист міні-проекту (за вибором).


59.

Узагальнення і систематизація знань з теми «Поведінка тварин»

Тема 4. Організми і середовище існування

(6 год)


60.

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища.
61.

Ланцюги живлення і потік енергії.


62.

Взаємозв’язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях.


63.

Міні-проект «Як тварини пристосовані до життя в різних умовах»


64.

Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика.65.

Основи охорони природи.

Природоохоронні території.

Червона книга України.66.

Міні-проект «Заповідні території України»


67.

Екскурсія «Різноманітність тварин свого краю»


68.

Екскурсія «Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному середовищі»

Узагальнення знань з теми.


69.

Узагальнення

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої природи
70.

Узагальнення

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої природи

Біологія

7 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних)

уроку

Зміст уроку

Дата проведення

Примітки

7-А

7-Б
І семестр1


Вступ (4 год)

Тварина - живий організм. Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення тварин.
2

Будова тварин: клітини і тканини


3.

Органи та системи органів тваринних організмів.


4.

Узагальнення та контроль знань з теми «Вступ»

Тема 1. Різноманітність тварин (26 год)


5.

Поняття про класифікацію тварин.


6.

Кишковопорожнинні.


7.

Кільчасті черви.

Л.д . Зовнішня будова та рух кільчастих червів


8.

Членистоногі. Різноманітність членистоногих9.

Ракоподібні.


10.

Павукоподібні.


11.

Комахи. Риси будови і біологічні особливості.


12.

Різноманітність комах. Роль у природі та значення в житті людини.


13.

Практична робота №1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.


14.

Молюски.

Л.д. Будова черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.


15.

Паразитичні черви - гельмінтиуроку

Зміст уроку

Дата проведення

Примітки

7- А

7-Б

16.

Паразитичні та кровосисні членистоногі


17.

Контрольна робота №1.


18.

Загальна характеристика хордових. Риби.19.

Різноманітність риб. Роль риб в природі та житті людини.


20.

Амфібії


21.

Різноманітність земноводних. Значення в природі та житті людини.


22.

Рептилії.


23.

Птахи. Особливості будови та спосіб життя


24.

Птахи. Різноманіття. Роль у природі та значення в житті людини25.

Практична робота №2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у різних птахів


26.

Ссавці. Особливості будови та спосіб життя


27.

Ссавці. Різноманіття. Роль у природі та значення в житті людини28.

Практична робота №4. Особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування


29.

Узагальнення і систематизація знань з теми «Різноманітність хребетних тварин». Захист міні-проектів.


30.

Захист міні-проектів.

Перевірено:
уроку

Зміст уроку

Дата проведення

Примітки

7-А

ІІ семестрТема 2. Процеси життєдіяльності тварин

(16 год)
29.

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення30.

Різноманітність травних систем.31.

Дихання та газообмін у тварин.32.

Кров, її основні функції. Транспорт речовин у тварин.33.

Практична робота №4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин34.

Виділення та його значення для організму.35.

Опора і рух. Види скелету. Значення опорно-рухової системи36.

Практична робота №5 Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

§
37.

Проміжне оцінювання.38.

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.

Лабораторне дослідження. Вивчення особливостей покривів тіла тварин.

3
39.

Подразливість як загальна властивість тварин. Органи чуття, їх значення. Пристосування до активного захисту та нападу
40.

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин.41.

Практична робота №6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин.42.

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення.уроку

Зміст уроку

Дата проведення

7-А

Примітки

43.

Розвиток тварин.44.

Періоди та тривалість життя тварин .

Лабораторне дослідження. Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).45.

Міні-проекти.

Майстерність маскування. Як бачать тварини. Турбота про потомство. Як тварини визначають напрям руху.

46.

Контрольна робота №2 з теми «Процеси життєдіяльності тварин»


Тема 3. Поведінка тварин (10 год+2)47.

Поведінка тварин та методи її вивчення. Вроджена і набута поведінка
48.

Способи орієнтування тварин. Хомінг.

Міграції тварин.

49.

 Структура поведінкового акту.

Лабораторне дослідження. Спостереження за поведінкою тварин.50.

Форми поведінки тварин. Суспільна поведінка тварин.
51.

Територіальна поведінка. Комунікація тварин52.

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.
53.

Практична робота №8

Визначення направленості поведінкових актів тварин (за відеоматеріалами)54.

Захист міні-проекту (за вибором).55.

Узагальнення і систематизація знань з теми «Поведінка тварин»
уроку

Зміст уроку

Дата проведення

7-А

Примітки
Тема 4. Організми і середовище існування

(6 год)56.

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища.

57.

Ланцюги живлення і потік енергії.58.

компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях.59.

Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика.
60.

Основи охорони природи.

Природоохоронні території.

Червона книга України.
61.

Захист міні-проектів «Заповідні території України», «Як тварини пристосовані до життя в різних умовах». Узагальнення знань62.

Узагальнення

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої природи

Перевірено: ЗДНВР ________________________Є.В. Козирєв
Скачати 212.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка